8aff28a21ba5495a0325328225aa427427c323fd
[vlc.git] / po / da.po
1 # Danish translation for VLC.
2 # Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3 # $Id$
4 # Translated by:
5 # Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
6 # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7 #
8 # Konventioner:
9 # Playlist = spilleliste
10 # Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11 #
12 # Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
13 # Stream
14 # Encode
15 # Decode
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: da\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20 "POT-Creation-Date: 2005-12-13 21:04+0100\n"
21 "PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
22 "Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
23 "Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
28 #: include/vlc/vlc.h:576
29 msgid ""
30 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
31 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
32 "see the file named COPYING for details.\n"
33 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
34 msgstr ""
35 "Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
36 "ved lov.\n"
37 "Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
38 " License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
39 "Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:32
42 msgid "VLC preferences"
43 msgstr "VLC indstillinger"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:34
46 msgid "Click on \"Advanced Options\" to see all options."
47 msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:122
50 #: src/input/input.c:1864 src/input/input.c:1924 src/playlist/item.c:366
51 #: src/playlist/playlist.c:163 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
52 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
53 msgid "General"
54 msgstr "Generelt"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1358 modules/misc/dummy/dummy.c:67
57 msgid "Interface"
58 msgstr "Grænseflade"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:40
61 msgid "Settings for VLC interfaces"
62 msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:42
65 msgid "General interface setttings"
66 msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:44 src/libvlc.h:64
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Kontrol grænseflader"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:45
73 msgid "Control interface settings"
74 msgstr "Indstillinger for kontrolgrænsefladeer"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:47 include/vlc_config_cat.h:48
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:992
81 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
82 #: modules/gui/macosx/intf.m:507 modules/gui/macosx/output.m:170
83 #: modules/gui/macosx/wizard.m:404
84 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
85 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
86 msgid "Audio"
87 msgstr "Lyd"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:52
90 msgid "Audio settings"
91 msgstr "Lydindstillinger"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
94 msgid "General audio settings"
95 msgstr "Generelle lydindstillinger"
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:82
98 #: src/video_output/video_output.c:398
99 msgid "Filters"
100 msgstr "Filtre"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:59
103 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream"
104 msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:78
107 #: modules/gui/macosx/intf.m:517 modules/gui/macosx/intf.m:518
108 msgid "Visualizations"
109 msgstr "Visualiseringer"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/input.c:152
112 msgid "Audio visualizations"
113 msgstr "Lydvisualiseringer"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:65 include/vlc_config_cat.h:78
116 msgid "Output modules"
117 msgstr "Udgangsmoduler"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:66
120 msgid "These are general settings for audio output modules."
121 msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1289 src/libvlc.h:1327
124 #: src/libvlc.h:1369 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
125 #: modules/stream_out/transcode.c:243
126 msgid "Miscellaneous"
127 msgstr "Diverse"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:69
130 msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
131 msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1027
134 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:520
135 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:405
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
137 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
138 #: modules/stream_out/transcode.c:174
139 msgid "Video"
140 msgstr "Video"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:73
143 msgid "Video settings"
144 msgstr "Video indstillinger"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:75 include/vlc_config_cat.h:76
147 msgid "General video settings"
148 msgstr "Generelle video indstillinger"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:80
151 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
152 msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:84
155 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream"
156 msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:86
159 msgid "Subtitles/OSD"
160 msgstr "Undertekster/OSD"
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:87
163 msgid ""
164 "Miscellaneous settings related to On Screen Display, subtitles and overlay "
165 "subpictures"
166 msgstr ""
167 "Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
168 "overlægning af billeder"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:89
171 msgid "Text rendering"
172 msgstr "Tekstudførelse"
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:91
175 msgid ""
176 "Use the settings of the \"freetype\" module to choose the font you  want VLC "
177 "to use for text rendering (to display subtitles for example)."
178 msgstr ""
179 "Brug indstillingerne på \"freetype\"-modulet til at vælge hvilken skrifttype "
180 "du vil have VLC til at bruge til tekstudførelse (f.eks. undertekster)."
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:95
183 msgid "Input / Codecs"
184 msgstr "Inddata / Codecs"
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:96
187 msgid ""
188 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
189 "VLC. Encoder settings can also be found here"
190 msgstr ""
191 "Her finder du indstillinger vedrørende ind-data demultiplexing og dekodning. "
192 "Indstillinger relateret til encodning i VLC kan ogs¨findes her."
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:98
195 msgid "Access modules"
196 msgstr "Adgangsmoduler"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:100
199 #, fuzzy
200 msgid ""
201 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
202 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
203 msgstr ""
204 "Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
205 "Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
206 "værdier."
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:104
209 #, fuzzy
210 msgid "Access filters"
211 msgstr "Adgangfilter moduler"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:106
214 msgid ""
215 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
216 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
217 "you are doing.\n"
218 msgstr ""
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:110
221 msgid "Demuxers"
222 msgstr "Demuxere"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:111
225 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams"
226 msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:113
229 msgid "Video codecs"
230 msgstr "Video Codec's"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:114
233 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders"
234 msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:116
237 msgid "Audio codecs"
238 msgstr "Audio codec's"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:117
241 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders"
242 msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:119
245 msgid "Other codecs"
246 msgstr "Andre codec"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:120
249 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders"
250 msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:123
253 #, fuzzy
254 msgid "General input settings. Use with care."
255 msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1235
258 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:448
259 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
260 msgid "Stream output"
261 msgstr "Streamuddata"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:128
264 msgid ""
265 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
266 "incoming streams.\n"
267 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
268 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
269 "RTSP).\n"
270 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
271 "duplicating, ..."
272 msgstr ""
273 "Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
274 "tillader at gemme streams.\n"
275 "Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
276 "tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
277 "HTTP, RTP/RTSP).\n"
278 "Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
279 "(konvertering, duplikering osv.)"
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:136
282 msgid "General stream output settings"
283 msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:138
286 msgid "Muxers"
287 msgstr "Muxere"
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:139
290 msgid ""
291 "Muxers are the encapsulation formats that are used to put all the elementary "
292 "streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always "
293 "force a muxer. You should probably not do that.\n"
294 "You can also set default parameters for each muxer."
295 msgstr ""
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:144
298 msgid "Access output"
299 msgstr "Uddata tilgang"
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:145
302 msgid ""
303 "Access output are the ways the muxed streams are sent. This setting allows "
304 "you to always force an access output. You should probably not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each access output."
306 msgstr ""
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:150
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr ""
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:151
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319
320 #: include/vlc_config_cat.h:157
321 msgid "Sout stream"
322 msgstr "Sout stream"
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:158
325 msgid ""
326 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
327 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
328 "for each sout stream module here."
329 msgstr ""
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:121
332 msgid "SAP"
333 msgstr "SAP"
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:164
336 msgid ""
337 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
338 "multicast UDP or RTP."
339 msgstr ""
340 "SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
341 "hjælp af multicast UDP eller RTP."
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:167
344 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:66
345 msgid "VOD"
346 msgstr "VOD"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:168
349 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
350 msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1339
353 #: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
354 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
355 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:452
356 #: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
357 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
358 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
359 msgid "Playlist"
360 msgstr "Spilleliste"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:173
363 msgid ""
364 "Settings related to playlist behaviour (playback mode, for example) and to "
365 "modules that automatically add items to the playlist ('service discovery "
366 "modules'"
367 msgstr ""
368 "Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
369 "tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
370 "('service opdagelsesmoduler')"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:175
373 msgid "General playlist behaviour"
374 msgstr "Generel spillelisteopførsel"
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/gui/macosx/playlist.m:508
377 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:233
378 msgid "Services discovery"
379 msgstr "Opdagelse af tjenester"
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:177
382 msgid ""
383 "Services discovery modules are modules that automatically add items to "
384 "playlist"
385 msgstr ""
386 "Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
387 "spillelisten"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1199
390 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
391 msgid "Advanced"
392 msgstr "Advanceret"
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:181
395 msgid "Advanced settings. Use with care."
396 msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
397
398 #: include/vlc_config_cat.h:183
399 msgid "CPU features"
400 msgstr "CPU indstillinger"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:184
403 msgid ""
404 "From here you can choose to disable some CPU accelerations. You should "
405 "probably not touch that."
406 msgstr ""
407 "Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
408 "sandsynligvis ikke ændre noget."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:186 modules/demux/util/id3genres.h:40
411 msgid "Other"
412 msgstr "Andet"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:187
415 msgid "Other advanced settings"
416 msgstr "Andre advancerede indstillinger"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:189 modules/gui/macosx/open.m:162
419 #: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
420 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:506
421 msgid "Network"
422 msgstr "Netværk"
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:190
425 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC"
426 msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:195
429 msgid "Chroma modules settings"
430 msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:196
433 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
434 msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:198
437 msgid "Packetizer modules settings"
438 msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:201
441 msgid "Encoders settings"
442 msgstr "Indstillinger for encoders"
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:203
445 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
446 msgstr ""
447 "Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
448 "moduler."
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:207
451 msgid "Dialog providers settings"
452 msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:209
455 msgid "Dialog providers can be configured here."
456 msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:211
459 msgid "Subtitle demuxer settings"
460 msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:213
463 msgid ""
464 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
465 "example by setting the subtitles type or file name."
466 msgstr ""
467 "I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
468 "at sætte underteksternes type eller filnavn."
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:216
471 msgid "Video filters settings"
472 msgstr "Indstillinger for video filtre"
473
474 #: include/vlc_config_cat.h:223
475 msgid "No help available"
476 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
477
478 #: include/vlc_config_cat.h:224
479 msgid "No help is available for these modules"
480 msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
481
482 #: include/vlc_interface.h:137
483 msgid ""
484 "\n"
485 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
486 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
487 msgstr ""
488 "\n"
489 "Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
490 "åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
491 "\"vlc -I wxwin\"\n"
492
493 #: include/vlc_meta.h:28 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:53
494 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:502
495 #: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/gui/macosx/open.m:168
496 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/wizard.m:374
497 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:735
498 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1598 modules/mux/asf.c:48
499 msgid "Title"
500 msgstr "Titel"
501
502 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1865
503 #: modules/gui/macosx/playlist.m:133 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56
504 #: modules/gui/macosx/wizard.m:376 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
505 #: modules/mux/asf.c:51
506 msgid "Author"
507 msgstr "Forfatter"
508
509 #: include/vlc_meta.h:30 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
510 #: src/playlist/sort.c:328 modules/codec/vorbis.c:624
511 #: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlist.m:316
512 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1245 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
513 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
514 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:496
515 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
516 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:608
517 msgid "Artist"
518 msgstr "Kunstner"
519
520 #: include/vlc_meta.h:31 src/playlist/sort.c:338
521 msgid "Genre"
522 msgstr "Genre"
523
524 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:54
525 msgid "Copyright"
526 msgstr "Copyright"
527
528 #: include/vlc_meta.h:33 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
529 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
530 msgid "Description"
531 msgstr "Beskrivelse"
532
533 #: include/vlc_meta.h:34 modules/mux/asf.c:60
534 msgid "Rating"
535 msgstr "Vurdering"
536
537 #: include/vlc_meta.h:35
538 msgid "Date"
539 msgstr "Dato"
540
541 #: include/vlc_meta.h:36
542 msgid "Setting"
543 msgstr "Indstilling"
544
545 #: include/vlc_meta.h:37 modules/gui/macosx/open.m:181
546 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:849
547 msgid "URL"
548 msgstr "URL"
549
550 #: include/vlc_meta.h:38 src/input/es_out.c:1538 src/libvlc.h:81
551 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
552 msgid "Language"
553 msgstr "Sprog"
554
555 #: include/vlc_meta.h:39
556 msgid "Now Playing"
557 msgstr "Afspiller"
558
559 #: include/vlc_meta.h:41
560 msgid "CDDB Artist"
561 msgstr "CDDB kunstner"
562
563 #: include/vlc_meta.h:42
564 msgid "CDDB Category"
565 msgstr "CDDB kategori"
566
567 #: include/vlc_meta.h:43
568 msgid "CDDB Disc ID"
569 msgstr "CDDB disk ID"
570
571 #: include/vlc_meta.h:44
572 msgid "CDDB Extended Data"
573 msgstr "CDDB udvidet data"
574
575 #: include/vlc_meta.h:45
576 msgid "CDDB Genre"
577 msgstr "CDDB genre"
578
579 #: include/vlc_meta.h:46
580 msgid "CDDB Year"
581 msgstr "CDDB år"
582
583 #: include/vlc_meta.h:47
584 msgid "CDDB Title"
585 msgstr "CDDB titel"
586
587 #: include/vlc_meta.h:49
588 msgid "CD-Text Arranger"
589 msgstr "CD-tekst arrangør"
590
591 #: include/vlc_meta.h:50
592 msgid "CD-Text Composer"
593 msgstr "CD-tekst kmponist"
594
595 #: include/vlc_meta.h:51
596 msgid "CD-Text Disc ID"
597 msgstr "CD-tekst disk ID"
598
599 #: include/vlc_meta.h:52
600 msgid "CD-Text Genre"
601 msgstr "CD-tekst genre"
602
603 #: include/vlc_meta.h:53
604 msgid "CD-Text Message"
605 msgstr "CD-tekst besked"
606
607 #: include/vlc_meta.h:54
608 msgid "CD-Text Songwriter"
609 msgstr "CD-tekst sangskriver"
610
611 #: include/vlc_meta.h:55
612 msgid "CD-Text Performer"
613 msgstr "CD-tekst kunstner"
614
615 #: include/vlc_meta.h:56
616 msgid "CD-Text Title"
617 msgstr "CD-tekst titel"
618
619 #: include/vlc_meta.h:58
620 msgid "ISO-9660 Application ID"
621 msgstr "ISO-9660 program ID"
622
623 #: include/vlc_meta.h:59
624 msgid "ISO-9660 Preparer"
625 msgstr "ISO-9660 forberedt af"
626
627 #: include/vlc_meta.h:60
628 msgid "ISO-9660 Publisher"
629 msgstr "ISO-9660 udgiver"
630
631 #: include/vlc_meta.h:61
632 msgid "ISO-9660 Volume"
633 msgstr "ISO-9660 Lydstyrke"
634
635 #: include/vlc_meta.h:62
636 msgid "ISO-9660 Volume Set"
637 msgstr "ISO-9660 lydstyrkesæt"
638
639 #: include/vlc_meta.h:64
640 msgid "Codec Name"
641 msgstr "Codec navn"
642
643 #: include/vlc_meta.h:65
644 msgid "Codec Description"
645 msgstr "Codec beskrivelse"
646
647 #: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
648 #: src/input/es_out.c:355 src/libvlc.h:337 src/video_output/video_output.c:374
649 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
650 msgid "Disable"
651 msgstr "Deaktivér"
652
653 #: src/audio_output/input.c:82 modules/visualization/visual/visual.c:129
654 #, fuzzy
655 msgid "Spectrometer"
656 msgstr "Spektrum"
657
658 #: src/audio_output/input.c:84
659 msgid "Scope"
660 msgstr "Scope"
661
662 #: src/audio_output/input.c:86
663 msgid "Spectrum"
664 msgstr "Spektrum"
665
666 #: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
667 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
668 #: modules/gui/macosx/intf.m:543 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
669 msgid "Equalizer"
670 msgstr "Equalizer"
671
672 #: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:173
673 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
674 msgid "Audio filters"
675 msgstr "Lydfiltre"
676
677 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
678 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:513
679 #: modules/gui/macosx/intf.m:514
680 msgid "Audio Channels"
681 msgstr "Lydkanaler"
682
683 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
684 #: modules/access/v4l/v4l.c:125 modules/audio_output/alsa.c:191
685 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:467
686 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
687 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
688 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
689 msgid "Stereo"
690 msgstr "Stereo"
691
692 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
693 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
694 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
695 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
696 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
697 #: modules/video_filter/time.c:96
698 msgid "Left"
699 msgstr "Venstre"
700
701 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
702 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
703 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
704 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
705 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
706 #: modules/video_filter/time.c:96
707 msgid "Right"
708 msgstr "Højre"
709
710 #: src/audio_output/output.c:135
711 msgid "Dolby Surround"
712 msgstr "Dolby Surround"
713
714 #: src/audio_output/output.c:147
715 msgid "Reverse stereo"
716 msgstr "Omvendt stereo"
717
718 #: src/extras/getopt.c:636
719 #, c-format
720 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
721 msgstr "%s: tilvalg `%s' er flertydig\n"
722
723 #: src/extras/getopt.c:661
724 #, c-format
725 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
726 msgstr "%s: tilvalg `--%s' tillader ikke et argument\n"
727
728 #: src/extras/getopt.c:666
729 #, c-format
730 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
731 msgstr "%s: tilvalg `%c%s' tillader ikke et argument\n"
732
733 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
734 #, c-format
735 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
736 msgstr "%s: tilvalg `%s' kræver et argument\n"
737
738 #: src/extras/getopt.c:713
739 #, c-format
740 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
741 msgstr "%s: ukendt tilvalg `--%s'\n"
742
743 #: src/extras/getopt.c:717
744 #, c-format
745 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
746 msgstr "%s: ukendt tilvalg `%c%s'\n"
747
748 #: src/extras/getopt.c:743
749 #, c-format
750 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
751 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
752
753 #: src/extras/getopt.c:746
754 #, c-format
755 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
756 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
757
758 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
759 #, c-format
760 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
761 msgstr "%s: tilvalg kræver et argument -- %c\n"
762
763 #: src/extras/getopt.c:823
764 #, c-format
765 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
766 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' er flertydig\n"
767
768 #: src/extras/getopt.c:841
769 #, c-format
770 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
771 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' tillader ikke et argument\n"
772
773 #: src/input/control.c:283
774 #, c-format
775 msgid "Bookmark %i"
776 msgstr "Bogmærk %i"
777
778 #: src/input/es_out.c:375 src/input/es_out.c:376 src/input/es_out.c:382
779 #: src/input/es_out.c:383 modules/access/cdda.c:164
780 #: modules/access/cdda/info.c:975 modules/access/cdda/info.c:1008
781 #, c-format
782 msgid "Track %i"
783 msgstr "Spor %i"
784
785 #: src/input/es_out.c:456 src/input/es_out.c:458 src/input/es_out.c:558
786 #: src/input/es_out.c:565 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:500
787 #: modules/gui/macosx/intf.m:501
788 msgid "Program"
789 msgstr "Program"
790
791 #: src/input/es_out.c:459 src/input/es_out.c:627 src/input/input.c:224
792 #: src/input/input.c:1867 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
793 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:328
794 #: src/playlist/sort.c:333 src/playlist/sort.c:338 modules/codec/vorbis.c:623
795 #: modules/demux/playlist/b4s.c:324 modules/demux/playlist/b4s.c:332
796 #: modules/demux/playlist/b4s.c:340 modules/demux/playlist/b4s.c:348
797 #: modules/demux/playlist/m3u.c:209 modules/demux/playlist/podcast.c:289
798 #: modules/demux/playlist/podcast.c:298 modules/demux/playlist/podcast.c:307
799 #: modules/demux/playlist/podcast.c:316 modules/demux/playlist/podcast.c:325
800 #: modules/demux/playlist/podcast.c:335 modules/demux/playlist/podcast.c:372
801 #: modules/demux/playlist/podcast.c:380 modules/demux/playlist/podcast.c:388
802 #: modules/demux/playlist/podcast.c:396 modules/demux/playlist/podcast.c:404
803 #: modules/demux/playlist/podcast.c:412 modules/demux/playlist/podcast.c:420
804 #: modules/demux/playlist/podcast.c:428 modules/demux/playlist/podcast.c:436
805 #: modules/gui/macosx/playlist.m:316 modules/gui/macosx/playlist.m:1245
806 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
807 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:495
808 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:148
809 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
810 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:607
811 #: modules/services_discovery/daap.c:609
812 msgid "Meta-information"
813 msgstr "Meta-oplysninger"
814
815 #: src/input/es_out.c:1533
816 #, c-format
817 msgid "Stream %d"
818 msgstr "Stream %d"
819
820 #: src/input/es_out.c:1535 modules/gui/macosx/wizard.m:409
821 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
822 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:865
823 msgid "Codec"
824 msgstr "Codec"
825
826 #: src/input/es_out.c:1546 src/input/es_out.c:1568 src/input/es_out.c:1591
827 #: modules/gui/macosx/output.m:153
828 msgid "Type"
829 msgstr "Type"
830
831 #: src/input/es_out.c:1549 modules/gui/macosx/output.m:176
832 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:855
833 msgid "Channels"
834 msgstr "Kanaler"
835
836 #: src/input/es_out.c:1553
837 msgid "Sample rate"
838 msgstr "Sample rate"
839
840 #: src/input/es_out.c:1554
841 #, c-format
842 msgid "%d Hz"
843 msgstr "%d Hz"
844
845 #: src/input/es_out.c:1558
846 msgid "Bits per sample"
847 msgstr "Bits pr. sample"
848
849 #: src/input/es_out.c:1562 modules/access/pvr/pvr.c:83
850 #: modules/demux/playlist/b4s.c:349
851 msgid "Bitrate"
852 msgstr "Bitrate"
853
854 #: src/input/es_out.c:1563
855 #, c-format
856 msgid "%d kb/s"
857 msgstr "%d kb/s"
858
859 #: src/input/es_out.c:1572
860 msgid "Resolution"
861 msgstr "Opløsning"
862
863 #: src/input/es_out.c:1578
864 msgid "Display resolution"
865 msgstr "Skærm opløsning"
866
867 #: src/input/es_out.c:1584 modules/access/screen/screen.c:41
868 msgid "Frame rate"
869 msgstr "Frame rate"
870
871 #: src/input/es_out.c:1591
872 msgid "Subtitle"
873 msgstr "Undertekster"
874
875 #: src/input/input.c:1878 src/input/input.c:1882
876 #: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:251
877 #: modules/gui/macosx/output.m:391
878 msgid "Stream"
879 msgstr "Stream"
880
881 #: src/input/input.c:1924 src/playlist/item.c:366
882 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:393
883 #: modules/gui/macosx/playlist.m:134
884 msgid "Duration"
885 msgstr "Længde"
886
887 #: src/input/input.c:2099 src/input/input.c:2169
888 #, fuzzy
889 msgid "Errors"
890 msgstr "Fejl"
891
892 #: src/input/var.c:115
893 msgid "Bookmark"
894 msgstr "Bogmærke"
895
896 #: src/input/var.c:131
897 msgid "Programs"
898 msgstr "Programmer"
899
900 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
901 #: modules/gui/macosx/intf.m:504 modules/gui/macosx/intf.m:505
902 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:740
903 msgid "Chapter"
904 msgstr "Kapitel"
905
906 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
907 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
908 msgid "Navigation"
909 msgstr "Navigation"
910
911 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:528
912 #: modules/gui/macosx/intf.m:529
913 msgid "Video Track"
914 msgstr "Videospor"
915
916 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:511
917 #: modules/gui/macosx/intf.m:512
918 msgid "Audio Track"
919 msgstr "Lydspor"
920
921 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:532
922 #: modules/gui/macosx/intf.m:533
923 msgid "Subtitles Track"
924 msgstr "Undertekstspor"
925
926 #: src/input/var.c:256
927 msgid "Next title"
928 msgstr "Næste titel"
929
930 #: src/input/var.c:261
931 msgid "Previous title"
932 msgstr "Forrige titel"
933
934 #: src/input/var.c:284
935 #, c-format
936 msgid "Title %i"
937 msgstr "Titel %i"
938
939 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
940 #, c-format
941 msgid "Chapter %i"
942 msgstr "Kapitel %i"
943
944 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
945 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:216
946 msgid "Next chapter"
947 msgstr "Næste kapitel"
948
949 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
950 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:215
951 msgid "Previous chapter"
952 msgstr "Forrige kapitel"
953
954 #: src/interface/interaction.c:326
955 #, fuzzy
956 msgid "Login"
957 msgstr "Logning"
958
959 #: src/interface/interaction.c:334 modules/access_output/http.c:63
960 msgid "Password"
961 msgstr "Adgangskode"
962
963 #: src/interface/interface.c:327
964 msgid "Switch interface"
965 msgstr "Skift interface"
966
967 #: src/interface/interface.c:354 modules/gui/macosx/intf.m:463
968 #: modules/gui/macosx/intf.m:464
969 msgid "Add Interface"
970 msgstr "Tilføj grænseflade"
971
972 #: src/libvlc.c:325 src/libvlc.c:475 src/misc/modules.c:1678
973 #: src/misc/modules.c:1982
974 msgid "C"
975 msgstr "C"
976
977 #: src/libvlc.c:342
978 msgid "Help options"
979 msgstr "Hjælpeindstillinger"
980
981 #: src/libvlc.c:2205 src/misc/configuration.c:1265
982 msgid "string"
983 msgstr "streng"
984
985 #: src/libvlc.c:2222 src/misc/configuration.c:1229
986 msgid "integer"
987 msgstr "heltal"
988
989 #: src/libvlc.c:2240 src/misc/configuration.c:1254
990 msgid "float"
991 msgstr "decimaltal"
992
993 #: src/libvlc.c:2246
994 msgid " (default enabled)"
995 msgstr " (slået til som standard)"
996
997 #: src/libvlc.c:2247
998 msgid " (default disabled)"
999 msgstr " (slået fra som standard)"
1000
1001 #: src/libvlc.c:2429
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "VLC version %s\n"
1004 msgstr "Farve invertering"
1005
1006 #: src/libvlc.c:2430
1007 #, c-format
1008 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: src/libvlc.c:2432
1012 #, c-format
1013 msgid "Compiler: %s\n"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: src/libvlc.c:2434
1017 #, c-format
1018 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: src/libvlc.c:2465
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "\n"
1025 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: src/libvlc.c:2486
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "\n"
1032 "Press the RETURN key to continue...\n"
1033 msgstr ""
1034 "\n"
1035 "Tryk RETUR-tasten for at fortsætte...\n"
1036
1037 #: src/libvlc.h:34 src/libvlc.h:170
1038 msgid "Auto"
1039 msgstr "Auto"
1040
1041 #: src/libvlc.h:34
1042 #, fuzzy
1043 msgid "American English"
1044 msgstr "Amerikansk"
1045
1046 #: src/libvlc.h:34
1047 #, fuzzy
1048 msgid "British English"
1049 msgstr "Britisk"
1050
1051 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:59
1052 msgid "Catalan"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:68
1056 msgid "Danish"
1057 msgstr "Dansk"
1058
1059 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:80
1060 msgid "German"
1061 msgstr "Tysk"
1062
1063 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:169
1064 msgid "Spanish"
1065 msgstr "Spansk"
1066
1067 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:77
1068 msgid "French"
1069 msgstr "Fransk"
1070
1071 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:99
1072 msgid "Italian"
1073 msgstr "Italiensk"
1074
1075 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:101
1076 msgid "Japanese"
1077 msgstr "Japansk"
1078
1079 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:111
1080 msgid "Korean"
1081 msgstr "Koreansk"
1082
1083 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:69
1084 msgid "Dutch"
1085 msgstr "Hollansk"
1086
1087 #: src/libvlc.h:34
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Brazilian Portuguese"
1090 msgstr "Portugisisk"
1091
1092 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:153
1093 msgid "Romanian"
1094 msgstr "Rumænsk"
1095
1096 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:155
1097 msgid "Russian"
1098 msgstr "Russisk"
1099
1100 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:187
1101 msgid "Turkish"
1102 msgstr "Tyrkisk"
1103
1104 #: src/libvlc.h:34
1105 msgid "Simplified Chinese"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: src/libvlc.h:34
1109 msgid "Chinese Traditional"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: src/libvlc.h:47
1113 msgid ""
1114 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC.\n"
1115 "You can select the main interface, additional interface modules, and define "
1116 "various related options."
1117 msgstr ""
1118 "Disse indstillinger tillader dig at konfigurere grænseflader brugt af VLC.\n"
1119 "Du kan vælge hoved-grænsefladen, yderligere grænseflade-moduler og definere "
1120 "diverse relaterede indstillinger."
1121
1122 #: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1359
1123 msgid "Interface module"
1124 msgstr "Grænseflade-modul"
1125
1126 #: src/libvlc.h:53
1127 msgid ""
1128 "This option allows you to select the interface used by VLC.\n"
1129 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1130 msgstr ""
1131 "Denne indstilling tillader dig at vælge grænsefladen brugt af VLC.\n"
1132 "Standard-opførslen er at automatisk vælge det bedste modul tilgængeligt."
1133
1134 #: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1364 modules/control/ntservice.c:53
1135 msgid "Extra interface modules"
1136 msgstr "Ekstra grænseflade-moduler"
1137
1138 #: src/libvlc.h:59
1139 msgid ""
1140 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
1141 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
1142 "a comma separated list of interface modules. (common values are logger, "
1143 "gestures, sap, rc, http or screensaver)"
1144 msgstr ""
1145 "Denne indstilling tillader dig at vælge yderligere grænseflader brugt af "
1146 "VLC. De vil blive kørt i baggrunden samtidig med standardgrænsefladen. Brug "
1147 "en komma adskilt liste af grænseflademoduler. (hyppige værdier er logger, "
1148 "gestures, sap, rc, http eller screensaver)"
1149
1150 #: src/libvlc.h:66
1151 msgid "This option allows you to select control interfaces. "
1152 msgstr "Denne indstilling tillader dig at vælge kontrol grænseflader. "
1153
1154 #: src/libvlc.h:68
1155 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1156 msgstr "Detaljeringsniveau (0,1,2)"
1157
1158 #: src/libvlc.h:70
1159 #, fuzzy
1160 msgid ""
1161 "This option sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1162 "1=warnings, 2=debug)."
1163 msgstr ""
1164 "Denne indstilling sætter detaljeringsniveauet (0=kun fejl og "
1165 "standardbeskeder, 1=advarsler, 2=fejlsøgning)"
1166
1167 #: src/libvlc.h:73
1168 msgid "Be quiet"
1169 msgstr "Vær stille"
1170
1171 #: src/libvlc.h:75
1172 #, fuzzy
1173 msgid "This option turns off all warning and information messages."
1174 msgstr "Denne indstilling slår alle advarsler og informative beskeder fra."
1175
1176 #: src/libvlc.h:77
1177 #, fuzzy
1178 msgid "Default stream"
1179 msgstr "Som standard sat til admin"
1180
1181 #: src/libvlc.h:79
1182 #, fuzzy
1183 msgid "This option allows you to always open a default stream on start-up."
1184 msgstr "Denne indstilling lader dig angive spilleliste bogmærker"
1185
1186 #: src/libvlc.h:82
1187 msgid ""
1188 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
1189 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
1190 msgstr ""
1191 "Denne indstilling tillader dig at sætte sproget på grænsefladen. "
1192 "SYstemsproget er fundet automatisk hvis \"auto\" angives her."
1193
1194 #: src/libvlc.h:86
1195 msgid "Color messages"
1196 msgstr "Farve beskeder"
1197
1198 #: src/libvlc.h:88
1199 msgid ""
1200 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
1201 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
1202 msgstr ""
1203 "Når denne indstilling er slået til, vil beskeder sendt til konsolen blive "
1204 "farvet. Din terminal kræver Linux farveunderstøttelse for at dette kan virke."
1205
1206 #: src/libvlc.h:91
1207 msgid "Show advanced options"
1208 msgstr "Vis advanceret indstillinger"
1209
1210 #: src/libvlc.h:93
1211 msgid ""
1212 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
1213 "all the available options, including those that most users should never "
1214 "touch."
1215 msgstr ""
1216 "Hvis aktiveret vises alle de mulige indstillinger, inklusiv dem den "
1217 "gennemsnitlige bruger ikke burde have behov for at ændre."
1218
1219 #: src/libvlc.h:98
1220 msgid ""
1221 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1222 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1223 "(spectrum analyzer, etc.).\n"
1224 "Enable these filters here, and configure them in the \"audio filters\" "
1225 "modules section."
1226 msgstr ""
1227 "Disse indstillinger tillader dig at ændre på opførslen på lydsystemet, og "
1228 "tilføje lydfiltre som kan bruges til efterbehandling eller visuelle effekter "
1229 "(spektrum analyse, osv.).\n"
1230 "Aktivér disse filtre her, og sæt dem op i \"lydfiltre\" modulsektionen."
1231
1232 #: src/libvlc.h:104
1233 msgid "Audio output module"
1234 msgstr "Lyd udgangs modul"
1235
1236 #: src/libvlc.h:106
1237 msgid ""
1238 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
1239 "default behavior is to automatically select the best method available."
1240 msgstr ""
1241 "Denne indstilling tillader dig at vælge lyduddata modulet brugt af VLC. "
1242 "Standardopførslen er at automatisk vælge den bedste metode tilgængelig."
1243
1244 #: src/libvlc.h:110 modules/stream_out/display.c:37
1245 msgid "Enable audio"
1246 msgstr "Aktivér lyd"
1247
1248 #: src/libvlc.h:112
1249 msgid ""
1250 "You can completely disable the audio output. In this case, the audio "
1251 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1252 msgstr ""
1253 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil lyddekodnings-fasen "
1254 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1255
1256 #: src/libvlc.h:115
1257 msgid "Force mono audio"
1258 msgstr "Tving mono lyd"
1259
1260 #: src/libvlc.h:116
1261 msgid "This will force a mono audio output."
1262 msgstr "Tvinger lyden til at være i mono."
1263
1264 #: src/libvlc.h:118
1265 #, fuzzy
1266 msgid "Default audio volume"
1267 msgstr "Standardenheder"
1268
1269 #: src/libvlc.h:120
1270 msgid ""
1271 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1272 msgstr ""
1273 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1274 "1024"
1275
1276 #: src/libvlc.h:123
1277 msgid "Audio output saved volume"
1278 msgstr "Lyd udgangs gemt volume"
1279
1280 #: src/libvlc.h:125
1281 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
1282 msgstr "Dette gemmer lyd udgangens volume når mute aktiveres."
1283
1284 #: src/libvlc.h:127
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Audio output volume step"
1287 msgstr "Lyd udgangs styrke"
1288
1289 #: src/libvlc.h:129
1290 #, fuzzy
1291 msgid ""
1292 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1293 "0 to 1024."
1294 msgstr ""
1295 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1296 "1024"
1297
1298 #: src/libvlc.h:132
1299 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1300 msgstr "Lyd udgangs frekvens (Hz)"
1301
1302 #: src/libvlc.h:134
1303 msgid ""
1304 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1305 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1306 msgstr ""
1307 "Du kan tvinge lyduddata frekvensen her. Hyppige værdier er -1 (standard), "
1308 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1309
1310 #: src/libvlc.h:138
1311 msgid "High quality audio resampling"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: src/libvlc.h:140
1315 msgid ""
1316 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1317 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1318 "resampling algorithm will be used instead."
1319 msgstr ""
1320
1321 #: src/libvlc.h:145
1322 msgid "Audio desynchronization compensation"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: src/libvlc.h:147
1326 msgid ""
1327 "This option allows you to delay the audio output. You must give a number of "
1328 "milliseconds. This can be handy if you notice a lag between the video and "
1329 "the audio."
1330 msgstr ""
1331
1332 #: src/libvlc.h:151
1333 msgid "Preferred audio output channels mode"
1334 msgstr "Foretrukken kanal-tilstand for lyduddata"
1335
1336 #: src/libvlc.h:153
1337 msgid ""
1338 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
1339 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
1340 "the audio stream being played)."
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/libvlc.h:157
1344 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
1345 msgstr "Brug S/PDIF lyd udgangen hvis den findes"
1346
1347 #: src/libvlc.h:159
1348 msgid ""
1349 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
1350 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
1351 msgstr ""
1352 "Denne indstilling tillader dig at bruge S/PDIF lyd-udgangen som standard når "
1353 "både dit hardware og lydstreamen understøtter det."
1354
1355 #: src/libvlc.h:162
1356 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: src/libvlc.h:164
1360 msgid ""
1361 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1362 "Surround but fails to be detected as such. And even if the stream is not "
1363 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1364 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1365 msgstr ""
1366
1367 #: src/libvlc.h:170
1368 #, fuzzy
1369 msgid "On"
1370 msgstr "Åbn"
1371
1372 #: src/libvlc.h:170
1373 msgid "Off"
1374 msgstr "Fra"
1375
1376 #: src/libvlc.h:175
1377 msgid ""
1378 "This allows you to add audio post processing filters, to modify the sound"
1379 msgstr "Dette tillader dig at tilføje lydfiltre, der kan ændre på lyden"
1380
1381 #: src/libvlc.h:178
1382 msgid "Audio visualizations "
1383 msgstr "Lydvisualiseringer "
1384
1385 #: src/libvlc.h:180
1386 msgid "This allows you to add visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1387 msgstr ""
1388 "Dette tillader dig at tilføje visualiseringsmoduler (spektrum analyser, "
1389 "osv.)."
1390
1391 #: src/libvlc.h:184
1392 msgid ""
1393 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1394 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1395 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1396 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1397 "options."
1398 msgstr ""
1399
1400 #: src/libvlc.h:190
1401 msgid "Video output module"
1402 msgstr "Video udgangs modul"
1403
1404 #: src/libvlc.h:192
1405 msgid ""
1406 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
1407 "default behavior is to automatically select the best method available."
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/libvlc.h:196 modules/stream_out/display.c:39
1411 msgid "Enable video"
1412 msgstr "Aktivér video"
1413
1414 #: src/libvlc.h:198
1415 msgid ""
1416 "You can completely disable the video output. In this case, the video "
1417 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1418 msgstr ""
1419 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil videodekodnings-fasen "
1420 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1421
1422 #: src/libvlc.h:201 modules/codec/fake.c:47
1423 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:70
1424 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1425 msgid "Video width"
1426 msgstr "Video bredde"
1427
1428 #: src/libvlc.h:203
1429 msgid ""
1430 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1431 "video characteristics."
1432 msgstr ""
1433 "Du kan tvinge videobredden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1434 "sig."
1435
1436 #: src/libvlc.h:206 modules/codec/fake.c:50
1437 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:73
1438 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1439 msgid "Video height"
1440 msgstr "Video højde"
1441
1442 #: src/libvlc.h:208
1443 msgid ""
1444 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1445 "video characteristics."
1446 msgstr ""
1447 "Du kan tvinge videohøjden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1448 "sig."
1449
1450 #: src/libvlc.h:211
1451 msgid "Video x coordinate"
1452 msgstr "Video x-kordinat"
1453
1454 #: src/libvlc.h:213
1455 msgid ""
1456 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1457 "(x coordinate)."
1458 msgstr ""
1459
1460 #: src/libvlc.h:216
1461 msgid "Video y coordinate"
1462 msgstr "Video y-kordinat"
1463
1464 #: src/libvlc.h:218
1465 msgid ""
1466 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1467 "(y coordinate)."
1468 msgstr ""
1469
1470 #: src/libvlc.h:221
1471 msgid "Video title"
1472 msgstr "Video titel"
1473
1474 #: src/libvlc.h:223
1475 msgid "You can specify a custom video window title here."
1476 msgstr "Du kan angive en brugerdefineret vinduetitel for videoen her."
1477
1478 #: src/libvlc.h:225
1479 msgid "Video alignment"
1480 msgstr "Videoplacering"
1481
1482 #: src/libvlc.h:227
1483 msgid ""
1484 "You can enforce the video alignment in its window. By default (0) it will be "
1485 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1486 "combinations of these values)."
1487 msgstr ""
1488 "Du kan tvinge videoplaceringen i vinduet. Som standard (0) vil det blive "
1489 "centreret (0=center, 1=venstre, 2=højre, 4=top, 8=bottom). Du kan også bruge "
1490 "kombinationer af værdierne."
1491
1492 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
1493 #: modules/video_filter/logo.c:85 modules/video_filter/marq.c:106
1494 #: modules/video_filter/mosaic.c:120 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1495 #: modules/video_filter/rss.c:144 modules/video_filter/time.c:96
1496 msgid "Center"
1497 msgstr "Center"
1498
1499 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1500 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1501 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1502 #: modules/video_filter/time.c:96
1503 msgid "Top"
1504 msgstr "Top"
1505
1506 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1507 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1508 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1509 #: modules/video_filter/time.c:96
1510 msgid "Bottom"
1511 msgstr "Bund"
1512
1513 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1514 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1515 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1516 #: modules/video_filter/time.c:97
1517 msgid "Top-Left"
1518 msgstr "Venstre-top"
1519
1520 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1521 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1522 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1523 #: modules/video_filter/time.c:97
1524 msgid "Top-Right"
1525 msgstr "Højre-top"
1526
1527 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1528 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1529 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1530 #: modules/video_filter/time.c:97
1531 msgid "Bottom-Left"
1532 msgstr "Venstre-bund"
1533
1534 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1535 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1536 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1537 #: modules/video_filter/time.c:97
1538 msgid "Bottom-Right"
1539 msgstr "Højre-bund"
1540
1541 #: src/libvlc.h:235
1542 msgid "Zoom video"
1543 msgstr "Zoom video"
1544
1545 #: src/libvlc.h:237
1546 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1547 msgstr "Du kan zoome videoen med den angivne faktor."
1548
1549 #: src/libvlc.h:239
1550 msgid "Grayscale video output"
1551 msgstr "Gråtone video-ud"
1552
1553 #: src/libvlc.h:241
1554 msgid ""
1555 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
1556 "can also allow you to save some processing power)."
1557 msgstr ""
1558 "Hvis aktiveret, vil farveoplysninger fra videoen ikke blive decodet (dette "
1559 "sparer dig også for lidt processor kraft)"
1560
1561 #: src/libvlc.h:244
1562 msgid "Fullscreen video output"
1563 msgstr "Fuldskærms video"
1564
1565 #: src/libvlc.h:246
1566 msgid ""
1567 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
1568 msgstr ""
1569 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1570 "skærm."
1571
1572 #: src/libvlc.h:249
1573 msgid "Overlay video output"
1574 msgstr "Videooverlægning (hardware)"
1575
1576 #: src/libvlc.h:251
1577 msgid ""
1578 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
1579 "your graphics card (hardware acceleration)."
1580 msgstr ""
1581 "Hvis aktiveret, vil VLC prøve at tage fordel af overlægningsfunktionerne  i "
1582 "dit grafik kort (hardware acceleration)."
1583
1584 #: src/libvlc.h:254 src/video_output/vout_intf.c:316
1585 msgid "Always on top"
1586 msgstr "Altid øverst"
1587
1588 #: src/libvlc.h:255
1589 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1590 msgstr "Placer altid video vinduet foran andre vinduer."
1591
1592 #: src/libvlc.h:258
1593 msgid "Disable screensaver"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: src/libvlc.h:259
1597 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1598 msgstr ""
1599
1600 #: src/libvlc.h:261
1601 msgid "Window decorations"
1602 msgstr "Vindue dekorationer"
1603
1604 #: src/libvlc.h:263
1605 #, fuzzy
1606 msgid ""
1607 "If this option is disabled, VLC will avoid creating window caption, frames, "
1608 "etc... around the video."
1609 msgstr ""
1610 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1611 "skærm."
1612
1613 #: src/libvlc.h:266
1614 msgid "Video filter module"
1615 msgstr "Videofilter modul"
1616
1617 #: src/libvlc.h:268
1618 msgid ""
1619 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
1620 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1621 msgstr ""
1622 "Dette tillader dig at tilføje filtre som kan forbedre billedkvaliteten, f."
1623 "eks. deinterlacing, kloning eller fordrejning af videovinduet."
1624
1625 #: src/libvlc.h:272
1626 msgid "Video snapshot directory"
1627 msgstr "Video snapshot mappe"
1628
1629 #: src/libvlc.h:274
1630 msgid ""
1631 "Allows you to specify the directory where the video snapshots will be stored."
1632 msgstr "Lader dig indstille hvilken mappe video snapshots skal gemmes i."
1633
1634 #: src/libvlc.h:277
1635 msgid "Video snapshot format"
1636 msgstr "Video snapshot format"
1637
1638 #: src/libvlc.h:279
1639 msgid ""
1640 "Allows you to specify the image format in which the video snapshots will be "
1641 "stored."
1642 msgstr "Lader dig indstille hvilket format video snapshots skal gemmes i."
1643
1644 #: src/libvlc.h:282
1645 #, fuzzy
1646 msgid "Video cropping"
1647 msgstr "Video skalering"
1648
1649 #: src/libvlc.h:284
1650 msgid ""
1651 "This will force the cropping of the source video. Accepted formats are x:y "
1652 "(4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1653 msgstr ""
1654
1655 #: src/libvlc.h:288
1656 msgid "Source aspect ratio"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: src/libvlc.h:290
1660 msgid ""
1661 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1662 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1663 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1664 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1665 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1666 msgstr ""
1667
1668 #: src/libvlc.h:297
1669 msgid "Fix HDTV height"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: src/libvlc.h:299
1673 msgid ""
1674 "This option allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken "
1675 "encoder incorrectly set height to 1088 lines. Disable this option only if "
1676 "your video has non-standard format requiring all 1088 lines."
1677 msgstr ""
1678
1679 #: src/libvlc.h:304
1680 #, fuzzy
1681 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1682 msgstr "Element udseendesforhold"
1683
1684 #: src/libvlc.h:306
1685 msgid ""
1686 "This will force the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1687 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1688 "order to keep proportions."
1689 msgstr ""
1690
1691 #: src/libvlc.h:310
1692 msgid "Skip frames"
1693 msgstr "Spring frames over"
1694
1695 #: src/libvlc.h:312
1696 msgid ""
1697 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1698 "your computer is not powerful enough"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: src/libvlc.h:315
1702 msgid "Quiet synchro"
1703 msgstr "Stille synkronisering"
1704
1705 #: src/libvlc.h:317
1706 msgid ""
1707 "Enable this option to avoid flooding the message log with debug output from "
1708 "the video output synchro."
1709 msgstr ""
1710
1711 #: src/libvlc.h:321
1712 msgid ""
1713 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1714 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1715 "channel."
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc.h:325
1719 msgid "Clock reference average counter"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/libvlc.h:327
1723 msgid ""
1724 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1725 "to 10000."
1726 msgstr ""
1727 "Hvis der bruges inddata for PVR (eller anden iregulær kilde) bør denne "
1728 "indstilling sættes til 10000."
1729
1730 #: src/libvlc.h:330
1731 msgid "Clock synchronisation"
1732 msgstr "Clock synkronisering"
1733
1734 #: src/libvlc.h:332
1735 msgid ""
1736 "Allows you to enable/disable the input clock synchronisation for real-time "
1737 "sources."
1738 msgstr ""
1739
1740 #: src/libvlc.h:337 src/video_output/vout_intf.c:232
1741 #: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/access/dshow/dshow.cpp:72
1742 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1743 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292
1744 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:135 modules/gui/macosx/vout.m:174
1745 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1746 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1747 #: modules/video_filter/marq.c:52 modules/video_filter/rss.c:55
1748 #: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:142
1749 msgid "Default"
1750 msgstr "Standard"
1751
1752 #: src/libvlc.h:337 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
1753 #: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
1754 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
1755 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
1756 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
1757 msgid "Enable"
1758 msgstr "Aktivér"
1759
1760 #: src/libvlc.h:339
1761 msgid "UDP port"
1762 msgstr "UDP Port"
1763
1764 #: src/libvlc.h:341
1765 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
1766 msgstr "Dette er porten brugt af UDP-streams. Som standard vælger vi 1234."
1767
1768 #: src/libvlc.h:343
1769 msgid "MTU of the network interface"
1770 msgstr "Netværk kortets MTU"
1771
1772 #: src/libvlc.h:345
1773 #, fuzzy
1774 msgid ""
1775 "This is the maximum packet size that can be transmitted over network "
1776 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
1777 msgstr ""
1778 "Dette er den typiske størrelse på UDP-pakker som vi forventer. På Ethernet "
1779 "vil det normalt være 1500."
1780
1781 #: src/libvlc.h:348
1782 msgid "Hop limit (TTL)"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/libvlc.h:350
1786 msgid ""
1787 "Specify the hop limit (TTL) of the multicast packets sent by the stream "
1788 "output."
1789 msgstr ""
1790
1791 #: src/libvlc.h:353
1792 #, fuzzy
1793 msgid "Multicast output interface"
1794 msgstr "Joystick kontrol"
1795
1796 #: src/libvlc.h:355
1797 msgid ""
1798 "Indicate here the multicast output interface. This overrides the routing "
1799 "table."
1800 msgstr ""
1801
1802 #: src/libvlc.h:358
1803 #, fuzzy
1804 msgid "Program to select"
1805 msgstr "Programmer"
1806
1807 #: src/libvlc.h:360
1808 msgid ""
1809 "Choose the program to select by giving its Service ID.\n"
1810 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1811 "streams for example)."
1812 msgstr ""
1813
1814 #: src/libvlc.h:364
1815 #, fuzzy
1816 msgid "Programs to select"
1817 msgstr "Programmer"
1818
1819 #: src/libvlc.h:366
1820 msgid ""
1821 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of SIDs.\n"
1822 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1823 "streams for example)."
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/libvlc.h:371 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:754
1827 #, fuzzy
1828 msgid "Audio track"
1829 msgstr "Lydspor"
1830
1831 #: src/libvlc.h:373
1832 msgid "Give the stream number of the audio track you want to use(from 0 to n)."
1833 msgstr "Sæt nummeret på den stream i lydsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1834
1835 #: src/libvlc.h:376 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:746
1836 msgid "Subtitles track"
1837 msgstr "Undertitel spor"
1838
1839 #: src/libvlc.h:378
1840 msgid ""
1841 "Give the stream number of the subtitle track you want to use (from 0 to n)."
1842 msgstr ""
1843 "Sæt nummeret på den stream i undertekstsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1844
1845 #: src/libvlc.h:381
1846 #, fuzzy
1847 msgid "Audio language"
1848 msgstr "Vælg sprog"
1849
1850 #: src/libvlc.h:383
1851 msgid ""
1852 "Give the language of the audio track you want to use (comma separted, two or "
1853 "tree letter country code)."
1854 msgstr ""
1855 "Angiv sproget på det lydspor du vil foretrække (komma sepereret to eller tre "
1856 "bogstavs landekoder)"
1857
1858 #: src/libvlc.h:386
1859 #, fuzzy
1860 msgid "Subtitle language"
1861 msgstr "Vælg sprog for undertekster"
1862
1863 #: src/libvlc.h:388
1864 msgid ""
1865 "Give the language of the subtitle track you want to use (comma separted, two "
1866 "or tree letter country code)."
1867 msgstr ""
1868 "Angiv sproget på det undertekstspor du vil foretrække (komma sepereret to "
1869 "eller tre bogstavs landekoder)"
1870
1871 #: src/libvlc.h:391
1872 msgid "Input repetitions"
1873 msgstr "Inddata-repetitioner"
1874
1875 #: src/libvlc.h:392
1876 msgid "Number of time the same input will be repeated"
1877 msgstr "Antal af gange det samme inddata skal gentages"
1878
1879 #: src/libvlc.h:395 src/libvlc.h:396
1880 msgid "Input start time (seconds)"
1881 msgstr "Inddata start-tidspunkt (sekunder)"
1882
1883 #: src/libvlc.h:398 src/libvlc.h:399
1884 msgid "Input stop time (seconds)"
1885 msgstr "Inddata stop-tidspunkt (sekunder)"
1886
1887 #: src/libvlc.h:401
1888 msgid "Input list"
1889 msgstr "Inddata liste"
1890
1891 #: src/libvlc.h:402
1892 #, fuzzy
1893 msgid ""
1894 "Allows you to specify a comma-separated list of inputs that will be "
1895 "concatenated after the normal one."
1896 msgstr ""
1897 "Lader dig angive en komme-adskilt liste af inddata der vil blive konkateneret"
1898
1899 #: src/libvlc.h:405
1900 msgid "Input slave (experimental)"
1901 msgstr "Inddata-slave (eksperimentel)"
1902
1903 #: src/libvlc.h:406
1904 msgid ""
1905 "Allows you to play from several streams at the same time. This feature is "
1906 "experimental, not all formats are supported."
1907 msgstr ""
1908
1909 #: src/libvlc.h:410
1910 msgid "Bookmarks list for a stream"
1911 msgstr "Streammens bogmærkeliste"
1912
1913 #: src/libvlc.h:411
1914 msgid ""
1915 "You can specify a list of bookmarks for a stream in the form "
1916 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
1917 "{...}\""
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/libvlc.h:416
1921 msgid ""
1922 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
1923 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
1924 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
1925 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
1926 msgstr ""
1927
1928 #: src/libvlc.h:422
1929 msgid "Force subtitle position"
1930 msgstr "Gennemtving undertekstposition"
1931
1932 #: src/libvlc.h:424
1933 msgid ""
1934 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
1935 "over the movie. Try several positions."
1936 msgstr ""
1937
1938 #: src/libvlc.h:427 src/libvlc.h:1089 src/misc/iso-639_def.h:143
1939 #: modules/stream_out/transcode.c:239
1940 msgid "On Screen Display"
1941 msgstr "On Screen Display"
1942
1943 #: src/libvlc.h:429
1944 msgid ""
1945 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
1946 "Display). You can disable this feature here."
1947 msgstr ""
1948
1949 #: src/libvlc.h:432
1950 msgid "Subpictures filter module"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: src/libvlc.h:434
1954 msgid ""
1955 "This will allow you to add a subpictures filter for instance to overlay a "
1956 "logo."
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/libvlc.h:437
1960 msgid "Autodetect subtitle files"
1961 msgstr "Find undertekstnings filer automatisk."
1962
1963 #: src/libvlc.h:439
1964 msgid ""
1965 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified."
1966 msgstr ""
1967 "Find undertekstfiler automatisk,hvis ingen undertekst fil er specificeret"
1968
1969 #: src/libvlc.h:442
1970 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: src/libvlc.h:444
1974 msgid ""
1975 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
1976 "Options are:\n"
1977 "0 = no subtitles autodetected\n"
1978 "1 = any subtitle file\n"
1979 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
1980 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
1981 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/libvlc.h:452
1985 msgid "Subtitle autodetection paths"
1986 msgstr "Undertekst autodektekterings sti'er"
1987
1988 #: src/libvlc.h:454
1989 msgid ""
1990 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
1991 "found in the current directory."
1992 msgstr ""
1993 "Kig efter en undertekstfil i disse sti'er også, hvis din undertekstfil ikke "
1994 "var fundet i den nuværende mappe."
1995
1996 #: src/libvlc.h:457
1997 msgid "Use subtitle file"
1998 msgstr "Brug undertekstningsfil"
1999
2000 #: src/libvlc.h:459
2001 msgid ""
2002 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2003 "subtitle file."
2004 msgstr ""
2005 "Indlæs denne undertekstningsfil. Den bruges når autodetektering ikke kan "
2006 "finde din undertekstningsfil."
2007
2008 #: src/libvlc.h:462
2009 msgid "DVD device"
2010 msgstr "DVD enhed"
2011
2012 #: src/libvlc.h:465
2013 msgid ""
2014 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2015 "the drive letter (eg. D:)"
2016 msgstr ""
2017 "Dette er standard DVD-drevet (eller fil) der skal bruges. Glem ikke kolonnet "
2018 "efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
2019
2020 #: src/libvlc.h:469
2021 msgid "This is the default DVD device to use."
2022 msgstr "Dette er standard DVD-enheden der skal bruges."
2023
2024 #: src/libvlc.h:472
2025 msgid "VCD device"
2026 msgstr "VCD enhed"
2027
2028 #: src/libvlc.h:475
2029 msgid ""
2030 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2031 "scan for a suitable CD-ROM device."
2032 msgstr ""
2033 "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver noget, "
2034 "vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2035
2036 #: src/libvlc.h:479
2037 msgid "This is the default VCD device to use."
2038 msgstr "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges."
2039
2040 #: src/libvlc.h:482
2041 msgid "Audio CD device"
2042 msgstr "Lyd cd enhed"
2043
2044 #: src/libvlc.h:485
2045 msgid ""
2046 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2047 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2048 msgstr ""
2049 "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver "
2050 "noget, vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2051
2052 #: src/libvlc.h:489
2053 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2054 msgstr "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges."
2055
2056 #: src/libvlc.h:492 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:816
2057 msgid "Force IPv6"
2058 msgstr "Gennemtving IPv6"
2059
2060 #: src/libvlc.h:494
2061 msgid ""
2062 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
2063 "connections."
2064 msgstr ""
2065 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv6 blive brugt som standard for "
2066 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2067
2068 #: src/libvlc.h:497
2069 msgid "Force IPv4"
2070 msgstr "Gennemtving IPv4"
2071
2072 #: src/libvlc.h:499
2073 msgid ""
2074 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
2075 "connections."
2076 msgstr ""
2077 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv4 blive brugt som standard for "
2078 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2079
2080 #: src/libvlc.h:502
2081 msgid "TCP connection timeout in ms"
2082 msgstr "TCP forbindelse tidsudløb i ms"
2083
2084 #: src/libvlc.h:504
2085 msgid ""
2086 "Allows you to modify the default TCP connection timeout. This value should "
2087 "be set in millisecond units."
2088 msgstr ""
2089
2090 #: src/libvlc.h:507
2091 msgid "SOCKS server"
2092 msgstr "SOCKS server"
2093
2094 #: src/libvlc.h:509
2095 msgid ""
2096 "Allow you to specify a SOCKS server to use. It must be of the form address:"
2097 "port . It will be used for all TCP connections"
2098 msgstr ""
2099 "Tillader dig at angive en SOCKS server der skal bruges. Den skal være i "
2100 "formen adresse:port . Den vil blive brugt af alle TCP-forbindelser."
2101
2102 #: src/libvlc.h:512
2103 msgid "SOCKS user name"
2104 msgstr "SOCKS brugernavn"
2105
2106 #: src/libvlc.h:513
2107 msgid ""
2108 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection to "
2109 "the SOCKS server."
2110 msgstr ""
2111 "Tillader dig at redigere brugernavnet der bruges til at forbinde til SOCKS "
2112 "serveren."
2113
2114 #: src/libvlc.h:516
2115 msgid "SOCKS password"
2116 msgstr "SOCKS adgangskode"
2117
2118 #: src/libvlc.h:517
2119 msgid ""
2120 "Allows you to modify the password that will be used for the connection to "
2121 "the SOCKS server."
2122 msgstr ""
2123 "Tillader dig at redigere adgangskoden der bruges til at forbinde til SOCKS "
2124 "serveren."
2125
2126 #: src/libvlc.h:520
2127 msgid "Title metadata"
2128 msgstr "Titel meta-oplysninger"
2129
2130 #: src/libvlc.h:522
2131 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2132 msgstr "Angiver \"titel\" meta-oplysninger for inddata."
2133
2134 #: src/libvlc.h:524
2135 msgid "Author metadata"
2136 msgstr "Forfatter meta-oplysninger"
2137
2138 #: src/libvlc.h:526
2139 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2140 msgstr "Angiver \"forfatter\" meta-information for inddata."
2141
2142 #: src/libvlc.h:528
2143 msgid "Artist metadata"
2144 msgstr "Kunstner meta-oplysninger"
2145
2146 #: src/libvlc.h:530
2147 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2148 msgstr "Angiver \"kunstner\" meta-information for inddata."
2149
2150 #: src/libvlc.h:532
2151 msgid "Genre metadata"
2152 msgstr "Genre meta-oplysninger"
2153
2154 #: src/libvlc.h:534
2155 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2156 msgstr "Angiver \"genre\" meta-oplysninger for inddata."
2157
2158 #: src/libvlc.h:536
2159 msgid "Copyright metadata"
2160 msgstr "Copyright metadata"
2161
2162 #: src/libvlc.h:538
2163 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2164 msgstr "Angiver \"copyright\" meta-oplysninger for inddata."
2165
2166 #: src/libvlc.h:540
2167 msgid "Description metadata"
2168 msgstr "Beskrivelse meta-oplysninger"
2169
2170 #: src/libvlc.h:542
2171 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2172 msgstr "Angiver \"beskrivelse\" meta-oplysninger for inddata."
2173
2174 #: src/libvlc.h:544
2175 msgid "Date metadata"
2176 msgstr "Dato meta-oplysninger"
2177
2178 #: src/libvlc.h:546
2179 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2180 msgstr "Angiver \"dato\" meta-oplysninger for inddata."
2181
2182 #: src/libvlc.h:548
2183 msgid "URL metadata"
2184 msgstr "URL meta-oplysninger"
2185
2186 #: src/libvlc.h:550
2187 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2188 msgstr "Angiver \"url\" meta-oplysninger for inddata."
2189
2190 #: src/libvlc.h:553
2191 msgid ""
2192 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2193 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2194 "can break playback of all your streams."
2195 msgstr ""
2196 "Denne indstilling kan bruges til at ændre måden VLC vælger codecs "
2197 "(dekomprimeringsmetoder). Kun advancerede bruger bør ændre denne indstilling "
2198 "eftersom det kan ødelægge afspilning af alle dine streams."
2199
2200 #: src/libvlc.h:557
2201 msgid "Preferred codecs list"
2202 msgstr "Liste af foretrukne codecs"
2203
2204 #: src/libvlc.h:559
2205 msgid ""
2206 "This allows you to select a list of codecs that VLC will use in priority. "
2207 "For instance, 'dummy,a52' will try the dummy and a52 codecs before trying "
2208 "the other ones."
2209 msgstr ""
2210 "Dette tillader dig at vælge en liste af codecs som VLC vil bruge, i "
2211 "prioriteret rækkefølge. F.eks. 'dummy,a52' vil prøve dummy og a52 codecs før "
2212 "alle andre."
2213
2214 #: src/libvlc.h:563
2215 msgid "Preferred encoders list"
2216 msgstr "Liste af foretrukne encodere"
2217
2218 #: src/libvlc.h:565
2219 msgid ""
2220 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority"
2221 msgstr ""
2222 "Dette tillader dig at vælge en liste af encodere som VLC vil bruge, i "
2223 "prioriteret rækkefølge"
2224
2225 #: src/libvlc.h:569
2226 msgid ""
2227 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2228 "subsystem."
2229 msgstr ""
2230 "Disse indstillinger tillader dig at sætte globale indstillinger for stream-"
2231 "udgangs systemet."
2232
2233 #: src/libvlc.h:572
2234 msgid "Default stream output chain"
2235 msgstr "Standard stream uddata kæde"
2236
2237 #: src/libvlc.h:574
2238 msgid ""
2239 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2240 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2241 "all streams."
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/libvlc.h:578
2245 msgid "Enable streaming of all ES"
2246 msgstr "Aktiver streamning af alle ES"
2247
2248 #: src/libvlc.h:580
2249 msgid "This allows you to stream all ES (video, audio and subtitles)"
2250 msgstr "Lader dig streame all ES ( lyd, video og undertekster)"
2251
2252 #: src/libvlc.h:582
2253 msgid "Display while streaming"
2254 msgstr "Vis under streamning"
2255
2256 #: src/libvlc.h:584
2257 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
2258 msgstr "Dette tillader dig at afspille streamen imens du streamer den."
2259
2260 #: src/libvlc.h:586
2261 msgid "Enable video stream output"
2262 msgstr "Aktiver videostream-uddata"
2263
2264 #: src/libvlc.h:588
2265 msgid ""
2266 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
2267 "stream output facility when this last one is enabled."
2268 msgstr ""
2269
2270 #: src/libvlc.h:591
2271 msgid "Enable audio stream output"
2272 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
2273
2274 #: src/libvlc.h:593
2275 msgid ""
2276 "This allows you to choose if the audio stream should be redirected to the "
2277 "stream output facility when this last one is enabled."
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/libvlc.h:596
2281 msgid "Keep stream output open"
2282 msgstr "Hold stream udgang åben"
2283
2284 #: src/libvlc.h:598
2285 msgid ""
2286 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2287 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2288 "specified)"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: src/libvlc.h:602
2292 msgid "Preferred packetizer list"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/libvlc.h:604
2296 msgid ""
2297 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2298 msgstr ""
2299
2300 #: src/libvlc.h:607
2301 msgid "Mux module"
2302 msgstr "Mux modul"
2303
2304 #: src/libvlc.h:609
2305 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/libvlc.h:611
2309 msgid "Access output module"
2310 msgstr "Uddata tilgangsmodul"
2311
2312 #: src/libvlc.h:613
2313 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/libvlc.h:615
2317 msgid "Control SAP flow"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/libvlc.h:616
2321 msgid ""
2322 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2323 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/libvlc.h:620
2327 msgid "SAP announcement interval"
2328 msgstr "SAP annonceringsinterval"
2329
2330 #: src/libvlc.h:621
2331 msgid ""
2332 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2333 "between SAP announcements"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/libvlc.h:625
2337 msgid ""
2338 "These options allow you to enable special CPU optimizations.\n"
2339 "You should always leave all these enabled."
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/libvlc.h:628
2343 msgid "Enable FPU support"
2344 msgstr "Aktiver FPU understøttelse i CPU'n"
2345
2346 #: src/libvlc.h:630
2347 msgid ""
2348 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2349 "advantage of it."
2350 msgstr "Hvis din CPU har en kommatal beregningsenhed kan VLC udnytte denne."
2351
2352 #: src/libvlc.h:633
2353 msgid "Enable CPU MMX support"
2354 msgstr "Aktiver MMX understøttelse i CPU'n"
2355
2356 #: src/libvlc.h:635
2357 msgid ""
2358 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2359 "of them."
2360 msgstr ""
2361
2362 #: src/libvlc.h:638
2363 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2364 msgstr "Aktiver CPU 3D Now! understøttelse"
2365
2366 #: src/libvlc.h:640
2367 msgid ""
2368 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2369 "advantage of them."
2370 msgstr "Hvis din CPU understøtter 3D Now! instruktioner kan VLC udnytte disse."
2371
2372 #: src/libvlc.h:643
2373 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2374 msgstr "Aktiver CPU MMX EXT understøttelse"
2375
2376 #: src/libvlc.h:645
2377 msgid ""
2378 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2379 "advantage of them."
2380 msgstr "Hvis din CPU understøtter MMX EXT instruktioner kan VLC udnytte disse"
2381
2382 #: src/libvlc.h:648
2383 msgid "Enable CPU SSE support"
2384 msgstr "Aktiver CPU SSE understøttelse"
2385
2386 #: src/libvlc.h:650
2387 msgid ""
2388 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2389 "of them."
2390 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE instruktioner kan VLC udnytte disse"
2391
2392 #: src/libvlc.h:653
2393 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2394 msgstr "Aktiver CPU SSE2 understøttelse"
2395
2396 #: src/libvlc.h:655
2397 msgid ""
2398 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2399 "of them."
2400 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE2 instruktioner kan VLC udnytte disse"
2401
2402 #: src/libvlc.h:658
2403 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2404 msgstr "Aktivér CPU AltiVec understøttelse"
2405
2406 #: src/libvlc.h:660
2407 msgid ""
2408 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2409 "advantage of them."
2410 msgstr "Hvis din CPU understøtter AltiVec instruktioner kan VLC udnytte disse"
2411
2412 #: src/libvlc.h:664
2413 msgid ""
2414 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
2415 "overridden in the playlist dialog box."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: src/libvlc.h:667
2419 msgid "Services discovery modules"
2420 msgstr "Service opdagelses moduler"
2421
2422 #: src/libvlc.h:669
2423 #, fuzzy
2424 msgid ""
2425 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
2426 "Typical values are sap, hal, ..."
2427 msgstr ""
2428 "Angiver hvilke service opdagelses moduler der skal indlæses, sperereret af "
2429 "kommaer. Typiske værdier er sap, hal, ..."
2430
2431 #: src/libvlc.h:672
2432 msgid "Play files randomly forever"
2433 msgstr "Afspil filerne tilfældigt i en uendelighed"
2434
2435 #: src/libvlc.h:674
2436 msgid ""
2437 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
2438 "interrupted."
2439 msgstr ""
2440 "Når denne er valgt, vil VLC tilfældigt afspille filer i spillelisten indtil "
2441 "afbrudt."
2442
2443 #: src/libvlc.h:677
2444 msgid "Repeat all"
2445 msgstr "Gentag alle"
2446
2447 #: src/libvlc.h:679
2448 msgid ""
2449 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
2450 "option."
2451 msgstr "Aktivér indstillingen hvis du vil have VLC til at spille uafbrudt."
2452
2453 #: src/libvlc.h:682
2454 msgid "Repeat current item"
2455 msgstr "Gentag det aktuelle emne"
2456
2457 #: src/libvlc.h:684
2458 msgid ""
2459 "When this is active, VLC will keep playing the current playlist item over "
2460 "and over again."
2461 msgstr ""
2462 "Når denne er aktiveret, vil VLC blive ved med at afspille det nuværende "
2463 "spilleliste element igen og igen."
2464
2465 #: src/libvlc.h:687
2466 msgid "Play and stop"
2467 msgstr "Afspil og stop"
2468
2469 #: src/libvlc.h:689
2470 msgid "Stop the playlist after each played playlist item. "
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/libvlc.h:692
2474 msgid ""
2475 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2476 "you really know what you are doing."
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/libvlc.h:695
2480 msgid "Memory copy module"
2481 msgstr "Hukommelsekopierings modul"
2482
2483 #: src/libvlc.h:697
2484 msgid ""
2485 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2486 "select the fastest one supported by your hardware."
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/libvlc.h:700
2490 msgid "Access module"
2491 msgstr "Adgangsmodul"
2492
2493 #: src/libvlc.h:702
2494 msgid ""
2495 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2496 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2497 "option unless you really know what you are doing."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/libvlc.h:706
2501 msgid "Access filter module"
2502 msgstr "Adgangfiltermodul"
2503
2504 #: src/libvlc.h:708
2505 msgid "This is a legacy entry to let you configure access filter modules."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/libvlc.h:710
2509 msgid "Demux module"
2510 msgstr "Demux modul"
2511
2512 #: src/libvlc.h:712
2513 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules."
2514 msgstr ""
2515
2516 #: src/libvlc.h:714
2517 msgid "Allow real-time priority"
2518 msgstr "Tillad real-time prioritet"
2519
2520 #: src/libvlc.h:716
2521 msgid ""
2522 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2523 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2524 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2525 "only activate this if you know what you're doing."
2526 msgstr ""
2527 "Ved at bruge real-time prioritering for VLC processen vil schedulering være "
2528 "mere præcis og derfor give bedre ydelse, især ved streamning. Det kan dog "
2529 "låse din maskine eller gøre den meget langsom. Aktiver kun indstillingen "
2530 "hvis du er bekendt med konsekvenserne."
2531
2532 #: src/libvlc.h:722
2533 msgid "Adjust VLC priority"
2534 msgstr "Juster VLC prioritet"
2535
2536 #: src/libvlc.h:724
2537 msgid ""
2538 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2539 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2540 "VLC instances."
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/libvlc.h:728
2544 msgid "Minimize number of threads"
2545 msgstr "Minimer antal tråde"
2546
2547 #: src/libvlc.h:730
2548 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC"
2549 msgstr ""
2550 "Denne indstillinger minimerer antallet af tråde der kræves for at køre VLC"
2551
2552 #: src/libvlc.h:732
2553 msgid "Modules search path"
2554 msgstr "Søgemappe for moduler"
2555
2556 #: src/libvlc.h:734
2557 msgid ""
2558 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
2559 "modules."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/libvlc.h:737
2563 msgid "VLM configuration file"
2564 msgstr "VLM opsætningsfil"
2565
2566 #: src/libvlc.h:739
2567 msgid ""
2568 "This option allows you to specify a VLM configuration file that will be read "
2569 "when VLM is launched."
2570 msgstr ""
2571
2572 #: src/libvlc.h:742
2573 msgid "Use a plugins cache"
2574 msgstr "Brug en cache til plugins"
2575
2576 #: src/libvlc.h:744
2577 msgid ""
2578 "This option allows you to use a plugins cache which will greatly improve the "
2579 "start time of VLC."
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/libvlc.h:747
2583 msgid "Run as daemon process"
2584 msgstr "Kør som dæmon proces"
2585
2586 #: src/libvlc.h:749
2587 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2588 msgstr "Køre VLC i baggrunden. (Daemon)"
2589
2590 #: src/libvlc.h:751
2591 msgid "Allow only one running instance"
2592 msgstr "Tillad kun 1 instans af VLC af gangen"
2593
2594 #: src/libvlc.h:753
2595 msgid ""
2596 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2597 "instance if you associated VLC with some media types and you don't want a "
2598 "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2599 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2600 "running instance or enqueue it."
2601 msgstr ""
2602
2603 #: src/libvlc.h:760
2604 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/libvlc.h:762
2608 msgid ""
2609 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2610 "playing current item."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc.h:765
2614 msgid "Increase the priority of the process"
2615 msgstr "Forhøj processens prioritet"
2616
2617 #: src/libvlc.h:767
2618 msgid ""
2619 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2620 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2621 "could otherwise take too much processor time.\n"
2622 "However be advised that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
2623 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
2624 "require a reboot of your machine."
2625 msgstr ""
2626 "En forhøjelse at processens prioritet vil sandsynligvis forbedre din "
2627 "afspildnings oplevelse, da det giver VLC større rettigheder over for andre "
2628 "programmer, der ellers kunne bruge for meget CPU tid.\n"
2629 "Det kan dog ske at under visse omstændigheder (bugs) kan VLC bruge alt CPU "
2630 "tid og dermed fryse dit system, hvad der kan kræve en genstart af systemet."
2631
2632 #: src/libvlc.h:774
2633 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: src/libvlc.h:776
2637 msgid ""
2638 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2639 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2640 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2641 msgstr ""
2642
2643 #: src/libvlc.h:781
2644 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: src/libvlc.h:784
2648 msgid ""
2649 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2650 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2651 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2652 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2653 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/libvlc.h:792
2657 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
2658 msgstr ""
2659 "Disse indstillinger er de globale VLC tastatur genveje, kendt som "
2660 "genvejstaster."
2661
2662 #: src/libvlc.h:795 src/video_output/vout_intf.c:325
2663 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:121
2664 #: modules/gui/macosx/controls.m:306 modules/gui/macosx/controls.m:623
2665 #: modules/gui/macosx/controls.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:449
2666 #: modules/gui/macosx/intf.m:525
2667 msgid "Fullscreen"
2668 msgstr "Fuld skærm"
2669
2670 #: src/libvlc.h:796
2671 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
2672 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at slå fuld skærm til og fra."
2673
2674 #: src/libvlc.h:797 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
2675 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1447
2676 msgid "Play/Pause"
2677 msgstr "Afspil/Pause"
2678
2679 #: src/libvlc.h:798
2680 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
2681 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til og fra."
2682
2683 #: src/libvlc.h:799
2684 msgid "Pause only"
2685 msgstr "Kun pause"
2686
2687 #: src/libvlc.h:800
2688 msgid "Select the hotkey to use to pause."
2689 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til."
2690
2691 #: src/libvlc.h:801
2692 msgid "Play only"
2693 msgstr "Afspil kun"
2694
2695 #: src/libvlc.h:802
2696 msgid "Select the hotkey to use to play."
2697 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at afspille."
2698
2699 #: src/libvlc.h:803 modules/control/hotkeys.c:641
2700 #: modules/gui/macosx/controls.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:490
2701 msgid "Faster"
2702 msgstr "Hurtigere"
2703
2704 #: src/libvlc.h:804
2705 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
2706 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2707
2708 #: src/libvlc.h:805 modules/control/hotkeys.c:648
2709 #: modules/gui/macosx/controls.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:491
2710 msgid "Slower"
2711 msgstr "Langsommere"
2712
2713 #: src/libvlc.h:806
2714 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
2715 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspillere langsommere."
2716
2717 #: src/libvlc.h:807 modules/control/hotkeys.c:610
2718 #: modules/gui/macosx/controls.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:448
2719 #: modules/gui/macosx/intf.m:493 modules/gui/macosx/intf.m:564
2720 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:348
2721 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1452
2722 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
2723 msgid "Next"
2724 msgstr "Næste"
2725
2726 #: src/libvlc.h:808
2727 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
2728 msgstr ""
2729 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til næste punkt i "
2730 "spillelisten."
2731
2732 #: src/libvlc.h:809 modules/control/hotkeys.c:621
2733 #: modules/gui/macosx/controls.m:578 modules/gui/macosx/intf.m:443
2734 #: modules/gui/macosx/intf.m:492 modules/gui/macosx/intf.m:565
2735 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1451
2736 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
2737 msgid "Previous"
2738 msgstr "Forrige"
2739
2740 #: src/libvlc.h:810
2741 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
2742 msgstr ""
2743 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2744 "spillelisten."
2745
2746 #: src/libvlc.h:811 modules/gui/macosx/controls.m:570
2747 #: modules/gui/macosx/intf.m:446 modules/gui/macosx/intf.m:489
2748 #: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
2749 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
2750 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
2751 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:660
2752 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1453
2753 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
2754 msgid "Stop"
2755 msgstr "Stop"
2756
2757 #: src/libvlc.h:812
2758 msgid "Select the hotkey to stop the playback."
2759 msgstr "Vælg genvejstasten der skal stoppe afspilningen."
2760
2761 #: src/libvlc.h:813 modules/gui/macosx/intf.m:451
2762 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:80 modules/gui/macosx/sfilters.m:93
2763 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:106 modules/video_filter/marq.c:121
2764 #: modules/video_filter/rss.c:158
2765 msgid "Position"
2766 msgstr "Position"
2767
2768 #: src/libvlc.h:814
2769 msgid "Select the hotkey to display the position."
2770 msgstr "Vælg genvejstasten for at vise positionen."
2771
2772 #: src/libvlc.h:816
2773 msgid "Very short backwards jump"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/libvlc.h:818
2777 #, fuzzy
2778 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
2779 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 5 minuter tilbage."
2780
2781 #: src/libvlc.h:819
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Short backwards jump"
2784 msgstr "Gå tilbage"
2785
2786 #: src/libvlc.h:821
2787 #, fuzzy
2788 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
2789 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2790
2791 #: src/libvlc.h:823
2792 msgid "Medium backwards jump"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: src/libvlc.h:825
2796 #, fuzzy
2797 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
2798 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut tilbage."
2799
2800 #: src/libvlc.h:826
2801 #, fuzzy
2802 msgid "Long backwards jump"
2803 msgstr "Gå tilbage"
2804
2805 #: src/libvlc.h:828
2806 #, fuzzy
2807 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
2808 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2809
2810 #: src/libvlc.h:830
2811 msgid "Very short forward jump"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/libvlc.h:832
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
2817 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2818
2819 #: src/libvlc.h:833
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Short forward jump"
2822 msgstr "Gå fremad"
2823
2824 #: src/libvlc.h:835
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
2827 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2828
2829 #: src/libvlc.h:837
2830 msgid "Medium forward jump"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/libvlc.h:839
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
2836 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut frem."
2837
2838 #: src/libvlc.h:840
2839 msgid "Long forward jump"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: src/libvlc.h:842
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
2845 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2846
2847 #: src/libvlc.h:844
2848 msgid "Very short jump size"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/libvlc.h:845
2852 msgid "Very short jump \"size\", in seconds"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/libvlc.h:846
2856 msgid "Short jump size"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/libvlc.h:847
2860 msgid "Short jump \"size\", in seconds"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/libvlc.h:848
2864 msgid "Medium jump size"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/libvlc.h:849
2868 msgid "Medium jump \"size\", in seconds"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/libvlc.h:850
2872 #, fuzzy
2873 msgid "Long jump size"
2874 msgstr "Skrifttypestørrelse"
2875
2876 #: src/libvlc.h:851
2877 msgid "Long jump \"size\", in seconds"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/libvlc.h:853 modules/control/hotkeys.c:275
2881 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274
2882 msgid "Quit"
2883 msgstr "Afslut"
2884
2885 #: src/libvlc.h:854
2886 msgid "Select the hotkey to quit the application."
2887 msgstr "Vælg genvejstasten der skal afslutte programmet."
2888
2889 #: src/libvlc.h:855
2890 msgid "Navigate up"
2891 msgstr "Navigér op"
2892
2893 #: src/libvlc.h:856
2894 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
2895 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren op i DVD-menuer."
2896
2897 #: src/libvlc.h:857
2898 msgid "Navigate down"
2899 msgstr "Navigér ned"
2900
2901 #: src/libvlc.h:858
2902 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
2903 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren ned i DVD-menuer."
2904
2905 #: src/libvlc.h:859
2906 msgid "Navigate left"
2907 msgstr "Navigér venstre"
2908
2909 #: src/libvlc.h:860
2910 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
2911 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2912
2913 #: src/libvlc.h:861
2914 msgid "Navigate right"
2915 msgstr "Navigér højre"
2916
2917 #: src/libvlc.h:862
2918 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
2919 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til højre i DVD-menuer."
2920
2921 #: src/libvlc.h:863
2922 msgid "Activate"
2923 msgstr "Aktivér"
2924
2925 #: src/libvlc.h:864
2926 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
2927 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2928
2929 #: src/libvlc.h:865
2930 #, fuzzy
2931 msgid "Go to the DVD menu"
2932 msgstr "Udnyt DVD menuer"
2933
2934 #: src/libvlc.h:866
2935 #, fuzzy
2936 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
2937 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2938
2939 #: src/libvlc.h:867
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Select previous DVD title"
2942 msgstr "Vælg forrige titel"
2943
2944 #: src/libvlc.h:868
2945 #, fuzzy
2946 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
2947 msgstr ""
2948 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2949 "spillelisten."
2950
2951 #: src/libvlc.h:869
2952 #, fuzzy
2953 msgid "Select next DVD title"
2954 msgstr "Vælg næste kapitel"
2955
2956 #: src/libvlc.h:870
2957 #, fuzzy
2958 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
2959 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2960
2961 #: src/libvlc.h:871
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Select prev DVD chapter"
2964 msgstr "Vælg forrige kapitel"
2965
2966 #: src/libvlc.h:872
2967 #, fuzzy
2968 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
2969 msgstr ""
2970 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2971 "spillelisten."
2972
2973 #: src/libvlc.h:873
2974 #, fuzzy
2975 msgid "Select next DVD chapter"
2976 msgstr "Vælg næste kapitel"
2977
2978 #: src/libvlc.h:874
2979 #, fuzzy
2980 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
2981 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2982
2983 #: src/libvlc.h:875
2984 msgid "Volume up"
2985 msgstr "Lydstyrke op"
2986
2987 #: src/libvlc.h:876
2988 msgid "Select the key to increase audio volume."
2989 msgstr "Vælg genvejstasten der skal øge lydstyrken."
2990
2991 #: src/libvlc.h:877
2992 msgid "Volume down"
2993 msgstr "Lydstyrke ned"
2994
2995 #: src/libvlc.h:878
2996 msgid "Select the key to decrease audio volume."
2997 msgstr "Vælg genvejstasten der skal formindske lydstyrken."
2998
2999 #: src/libvlc.h:879 modules/gui/macosx/controls.m:613
3000 #: modules/gui/macosx/intf.m:510 modules/gui/macosx/intf.m:566
3001 msgid "Mute"
3002 msgstr "Lyd fra"
3003
3004 #: src/libvlc.h:880
3005 msgid "Select the key to turn off audio volume."
3006 msgstr "Vælg genvejstasten der slår lyden helt fra."
3007
3008 #: src/libvlc.h:881
3009 msgid "Subtitle delay up"
3010 msgstr "Undertekstforsinkelse op"
3011
3012 #: src/libvlc.h:882
3013 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3014 msgstr "Vælg genvejstasten der øger undertekstforsinkelsen."
3015
3016 #: src/libvlc.h:883
3017 msgid "Subtitle delay down"
3018 msgstr "Undertekstforsinkelse ned"
3019
3020 #: src/libvlc.h:884
3021 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3022 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker undertekstforsinkelsen."
3023
3024 #: src/libvlc.h:885
3025 msgid "Audio delay up"
3026 msgstr "Lydforsinkelse op"
3027
3028 #: src/libvlc.h:886
3029 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3030 msgstr "Vælg genvejstasten der øger lydforsinkelsen."
3031
3032 #: src/libvlc.h:887
3033 msgid "Audio delay down"
3034 msgstr "Lydforsinkelse ned"
3035
3036 #: src/libvlc.h:888
3037 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3038 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker lydforsinkelsen."
3039
3040 #: src/libvlc.h:889
3041 msgid "Play playlist bookmark 1"
3042 msgstr "Afspil bogmærke 1 på spilleliste"
3043
3044 #: src/libvlc.h:890
3045 msgid "Play playlist bookmark 2"
3046 msgstr "Afspil bogmærke 2 på spilleliste"
3047
3048 #: src/libvlc.h:891
3049 msgid "Play playlist bookmark 3"
3050 msgstr "Afspil bogmærke 3 på spilleliste"
3051
3052 #: src/libvlc.h:892
3053 msgid "Play playlist bookmark 4"
3054 msgstr "Afspil bogmærke 4 på spilleliste"
3055
3056 #: src/libvlc.h:893
3057 msgid "Play playlist bookmark 5"
3058 msgstr "Afspil bogmærke 5 på spilleliste"
3059
3060 #: src/libvlc.h:894
3061 msgid "Play playlist bookmark 6"
3062 msgstr "Afspil bogmærke 6 på spilleliste"
3063
3064 #: src/libvlc.h:895
3065 msgid "Play playlist bookmark 7"
3066 msgstr "Afspil bogmærke 7 på spilleliste"
3067
3068 #: src/libvlc.h:896
3069 msgid "Play playlist bookmark 8"
3070 msgstr "Afspil bogmærke 8 på spilleliste"
3071
3072 #: src/libvlc.h:897
3073 msgid "Play playlist bookmark 9"
3074 msgstr "Afspil bogmærke 9 på spilleliste"
3075
3076 #: src/libvlc.h:898
3077 msgid "Play playlist bookmark 10"
3078 msgstr "Afspil bogmærke 10 på spilleliste"
3079
3080 #: src/libvlc.h:899
3081 msgid "Select the key to play this bookmark."
3082 msgstr "Vælg genvejstasten for at afspille dette bogmærke."
3083
3084 #: src/libvlc.h:900
3085 msgid "Set playlist bookmark 1"
3086 msgstr "Indstil bogmærke 1 på spilleliste"
3087
3088 #: src/libvlc.h:901
3089 msgid "Set playlist bookmark 2"
3090 msgstr "Indstil bogmærke 2 på spilleliste"
3091
3092 #: src/libvlc.h:902
3093 msgid "Set playlist bookmark 3"
3094 msgstr "Indstil bogmærke 3 på spilleliste"
3095
3096 #: src/libvlc.h:903
3097 msgid "Set playlist bookmark 4"
3098 msgstr "Indstil bogmærke 4 på spilleliste"
3099
3100 #: src/libvlc.h:904
3101 msgid "Set playlist bookmark 5"
3102 msgstr "Indstil bogmærke 5 på spilleliste"
3103
3104 #: src/libvlc.h:905
3105 msgid "Set playlist bookmark 6"
3106 msgstr "Indstil bogmærke 6 på spilleliste"
3107
3108 #: src/libvlc.h:906
3109 msgid "Set playlist bookmark 7"
3110 msgstr "Indstil bogmærke 7 på spilleliste"
3111
3112 #: src/libvlc.h:907
3113 msgid "Set playlist bookmark 8"
3114 msgstr "Indstil bogmærke 8 på spilleliste"
3115
3116 #: src/libvlc.h:908
3117 msgid "Set playlist bookmark 9"
3118 msgstr "Indstil bogmærke 9 på spilleliste"
3119
3120 #: src/libvlc.h:909
3121 msgid "Set playlist bookmark 10"
3122 msgstr "Indstil bogmærke 10 på spilleliste"
3123
3124 #: src/libvlc.h:910
3125 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3126 msgstr "Vælg genvejstasten der indstillinger dette bogmærke på spillelisten."
3127
3128 #: src/libvlc.h:912
3129 msgid "Go back in browsing history"
3130 msgstr "Gå tilbage i browse-historikken"
3131
3132 #: src/libvlc.h:913
3133 msgid ""
3134 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3135 "history."
3136 msgstr ""
3137 "Vælg genvejstasten til at gå tilbage (til det forrige medie) i browse-"
3138 "historikken."
3139
3140 #: src/libvlc.h:914
3141 msgid "Go forward in browsing history"
3142 msgstr "Gå fremad i browse-historikken"
3143
3144 #: src/libvlc.h:915
3145 msgid ""
3146 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3147 "history."
3148 msgstr ""
3149 "Vælg genvejstasten til at gå fremad (til det forrige medie) i browse-"
3150 "historikken."
3151
3152 #: src/libvlc.h:917
3153 msgid "Cycle audio track"
3154 msgstr "Gennemløb lydspor"
3155
3156 #: src/libvlc.h:918
3157 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)"
3158 msgstr "Gennemløb de tilgængelige lydspor (sprog)"
3159
3160 #: src/libvlc.h:919
3161 msgid "Cycle subtitle track"
3162 msgstr "Gennemløb undertekstspor"
3163
3164 #: src/libvlc.h:920
3165 msgid "Cycle through the available subtitle tracks"
3166 msgstr "Gennemløb de tilgængelige undertekstspor"
3167
3168 #: src/libvlc.h:921
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Cycle source aspect ratio"
3171 msgstr "Element udseendesforhold"
3172
3173 #: src/libvlc.h:922
3174 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/libvlc.h:923
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Cycle video crop"
3180 msgstr "Gråtone video-ud"
3181
3182 #: src/libvlc.h:924
3183 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: src/libvlc.h:925
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Cycle deinterlace modes"
3189 msgstr "Grænseflade-modul"
3190
3191 #: src/libvlc.h:926
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Cycle through all the deinterlace modes"
3194 msgstr "Gennemløb de tilgængelige undertekstspor"
3195
3196 #: src/libvlc.h:927
3197 msgid "Show interface"
3198 msgstr "Vis grænseflade"
3199
3200 #: src/libvlc.h:928
3201 msgid "Raise the interface above all other windows"
3202 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3203
3204 #: src/libvlc.h:929
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Hide interface"
3207 msgstr "_Skjul grænseflade"
3208
3209 #: src/libvlc.h:930
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Lower the interface below all other windows"
3212 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3213
3214 #: src/libvlc.h:931
3215 msgid "Take video snapshot"
3216 msgstr "Tag et video snapshot"
3217
3218 #: src/libvlc.h:932
3219 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3220 msgstr "Tager et video snapshot og gemmer det på disken."
3221
3222 #: src/libvlc.h:934 modules/access_filter/record.c:50
3223 #: modules/access_filter/record.c:51
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Record"
3226 msgstr "Rød"
3227
3228 #: src/libvlc.h:935
3229 msgid "Record access filter start/stop."
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/libvlc.h:939
3233 #, c-format
3234 msgid ""
3235 "Usage: %s [options] [playlistitems] ...\n"
3236 "You can specify multiple playlistitems on the commandline. They will be "
3237 "enqueued in the playlist.\n"
3238 "The first item specified will be played first.\n"
3239 "\n"
3240 "Options-styles:\n"
3241 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3242 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3243 "   :option  An option that only applies to the playlistitem directly before "
3244 "it\n"
3245 "            and that overrides previous settings.\n"
3246 "\n"
3247 "Playlistitem MRL syntax:\n"
3248 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3249 "option=value ...]\n"
3250 "\n"
3251 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3252 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3253 "\n"
3254 "URL syntax:\n"
3255 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3256 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3257 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3258 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3259 "  screen://                      Screen capture\n"
3260 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3261 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3262 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3263 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3264 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3265 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3266 "certain time\n"
3267 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc.h:1047 src/video_output/vout_intf.c:337
3271 #: modules/gui/macosx/controls.m:288 modules/gui/macosx/controls.m:622
3272 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/video_output/snapshot.c:75
3273 msgid "Snapshot"
3274 msgstr "Gem skærmbillede"
3275
3276 #: src/libvlc.h:1054
3277 msgid "Window properties"
3278 msgstr "Vindues indstillinger"
3279
3280 #: src/libvlc.h:1090
3281 msgid "Subpictures"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/libvlc.h:1093 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
3285 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3286 msgid "Subtitles"
3287 msgstr "Undertekster"
3288
3289 #: src/libvlc.h:1110
3290 msgid "Overlays"
3291 msgstr "Overlægninger"
3292
3293 #: src/libvlc.h:1118
3294 msgid "Track settings"
3295 msgstr "Spor indstillinger"
3296
3297 #: src/libvlc.h:1136
3298 msgid "Playback control"
3299 msgstr "Afspilnings kontrol"
3300
3301 #: src/libvlc.h:1151
3302 msgid "Default devices"
3303 msgstr "Standardenheder"
3304
3305 #: src/libvlc.h:1160
3306 msgid "Network settings"
3307 msgstr "Netværks indstillinger"
3308
3309 #: src/libvlc.h:1172
3310 msgid "Socks proxy"
3311 msgstr "Socks proxy"
3312
3313 #: src/libvlc.h:1181
3314 msgid "Metadata"
3315 msgstr "Meta-oplysninger"
3316
3317 #: src/libvlc.h:1208
3318 msgid "Decoders"
3319 msgstr "Decoders"
3320
3321 #: src/libvlc.h:1215 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:375
3322 msgid "Input"
3323 msgstr "Inddata"
3324
3325 #: src/libvlc.h:1273
3326 msgid "CPU"
3327 msgstr "CPU"
3328
3329 #: src/libvlc.h:1288
3330 msgid "Special modules"
3331 msgstr "Specielle moduler"
3332
3333 #: src/libvlc.h:1294
3334 msgid "Plugins"
3335 msgstr "Moduler"
3336
3337 #: src/libvlc.h:1300
3338 msgid "Performance options"
3339 msgstr "Ydelses indstillinger"
3340
3341 #: src/libvlc.h:1388
3342 msgid "Hot keys"
3343 msgstr "Genvejstaster"
3344
3345 #: src/libvlc.h:1711
3346 msgid "main program"
3347 msgstr "hoved program"
3348
3349 #: src/libvlc.h:1718
3350 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3351 msgstr "udskriv hjælp (kan kombineres med --advanced)"
3352
3353 #: src/libvlc.h:1720
3354 msgid ""
3355 "print help for VLC and all it's modules (can be combined with --advanced)"
3356 msgstr ""
3357 "udskriv hjælp for VLC og alle dets moduler (kan kombineres med --advanced)"
3358
3359 #: src/libvlc.h:1722
3360 msgid "print help for the advanced options"
3361 msgstr "udskriv hjælp for de advancerede indstillinger"
3362
3363 #: src/libvlc.h:1724
3364 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3365 msgstr "brug udvidet detaljegrad ved visning af hjælp"
3366
3367 #: src/libvlc.h:1726
3368 msgid "print a list of available modules"
3369 msgstr "udskriv en liste af tilgængelige moduler"
3370
3371 #: src/libvlc.h:1728
3372 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3373 msgstr "udskriv hjælp for et specifikt modul (kan kombineres med --advanced)"
3374
3375 #: src/libvlc.h:1730
3376 msgid "save the current command line options in the config"
3377 msgstr "Gem de nuværende kommandolinie indstillinger i konfigurationen"
3378
3379 #: src/libvlc.h:1732
3380 msgid "reset the current config to the default values"
3381 msgstr "nulstil den nuværende konfiguration til standard værdierne"
3382
3383 #: src/libvlc.h:1734
3384 msgid "use alternate config file"
3385 msgstr "brug alternativ konfigurationsfil"
3386
3387 #: src/libvlc.h:1736
3388 msgid "resets the current plugins cache"
3389 msgstr "nulstil det det midlertidige lager for plugins"
3390
3391 #: src/libvlc.h:1738
3392 msgid "print version information"
3393 msgstr "udskriv versionsoplysninger"
3394
3395 #: src/misc/configuration.c:1229
3396 msgid "boolean"
3397 msgstr "boolsk"
3398
3399 #: src/misc/configuration.c:1240
3400 msgid "key"
3401 msgstr "nøgle"
3402
3403 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3404 msgid "Afar"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3408 msgid "Abkhazian"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3412 msgid "Afrikaans"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3416 msgid "Albanian"
3417 msgstr "Albansk"
3418
3419 #: src/misc/iso-639_def.h:42
3420 msgid "Amharic"
3421 msgstr "Amharisk"
3422
3423 #: src/misc/iso-639_def.h:43
3424 msgid "Arabic"
3425 msgstr "Arabisk"
3426
3427 #: src/misc/iso-639_def.h:44
3428 msgid "Armenian"
3429 msgstr "Armensk"
3430
3431 #: src/misc/iso-639_def.h:45
3432 msgid "Assamese"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/misc/iso-639_def.h:46
3436 msgid "Avestan"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/misc/iso-639_def.h:47
3440 msgid "Aymara"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/misc/iso-639_def.h:48
3444 msgid "Azerbaijani"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: src/misc/iso-639_def.h:49
3448 msgid "Bashkir"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: src/misc/iso-639_def.h:50
3452 msgid "Basque"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: src/misc/iso-639_def.h:51
3456 msgid "Belarusian"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/misc/iso-639_def.h:52
3460 msgid "Bengali"
3461 msgstr "Bengalsk"
3462
3463 #: src/misc/iso-639_def.h:53
3464 msgid "Bihari"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/misc/iso-639_def.h:54
3468 msgid "Bislama"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/misc/iso-639_def.h:55
3472 msgid "Bosnian"
3473 msgstr "Bosnisk"
3474
3475 #: src/misc/iso-639_def.h:56
3476 msgid "Breton"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/misc/iso-639_def.h:57
3480 msgid "Bulgarian"
3481 msgstr "Bulgarsk"
3482
3483 #: src/misc/iso-639_def.h:58
3484 msgid "Burmese"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/misc/iso-639_def.h:60
3488 msgid "Chamorro"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/misc/iso-639_def.h:61
3492 msgid "Chechen"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: src/misc/iso-639_def.h:62
3496 msgid "Chinese"
3497 msgstr "Kinesisk"
3498
3499 #: src/misc/iso-639_def.h:63
3500 msgid "Church Slavic"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: src/misc/iso-639_def.h:64
3504 msgid "Chuvash"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: src/misc/iso-639_def.h:65
3508 msgid "Cornish"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: src/misc/iso-639_def.h:66
3512 msgid "Corsican"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: src/misc/iso-639_def.h:67
3516 msgid "Czech"
3517 msgstr "Tjekkisk"
3518
3519 #: src/misc/iso-639_def.h:70
3520 msgid "Dzongkha"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/misc/iso-639_def.h:71
3524 msgid "English"
3525 msgstr "Engelsk"
3526
3527 #: src/misc/iso-639_def.h:72
3528 msgid "Esperanto"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: src/misc/iso-639_def.h:73
3532 msgid "Estonian"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/misc/iso-639_def.h:74
3536 msgid "Faroese"
3537 msgstr "færøsk"
3538
3539 #: src/misc/iso-639_def.h:75
3540 msgid "Fijian"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: src/misc/iso-639_def.h:76
3544 msgid "Finnish"
3545 msgstr "Finsk"
3546
3547 #: src/misc/iso-639_def.h:78
3548 msgid "Frisian"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: src/misc/iso-639_def.h:79
3552 msgid "Georgian"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/misc/iso-639_def.h:81
3556 msgid "Gaelic (Scots)"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/misc/iso-639_def.h:82
3560 msgid "Irish"
3561 msgstr "Irsk"
3562
3563 #: src/misc/iso-639_def.h:83
3564 msgid "Gallegan"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/misc/iso-639_def.h:84
3568 msgid "Manx"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: src/misc/iso-639_def.h:85
3572 msgid "Greek, Modern ()"
3573 msgstr "Græsk, Moderne ()"
3574
3575 #: src/misc/iso-639_def.h:86
3576 msgid "Guarani"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: src/misc/iso-639_def.h:87
3580 msgid "Gujarati"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: src/misc/iso-639_def.h:88
3584 msgid "Hebrew"
3585 msgstr "Hebræisk"
3586
3587 #: src/misc/iso-639_def.h:89
3588 msgid "Herero"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: src/misc/iso-639_def.h:90
3592 msgid "Hindi"
3593 msgstr "Hindi"
3594
3595 #: src/misc/iso-639_def.h:91
3596 msgid "Hiri Motu"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: src/misc/iso-639_def.h:92
3600 msgid "Hungarian"
3601 msgstr "Ungarnsk"
3602
3603 #: src/misc/iso-639_def.h:93
3604 msgid "Icelandic"
3605 msgstr "Islansk"
3606
3607 #: src/misc/iso-639_def.h:94
3608 msgid "Inuktitut"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: src/misc/iso-639_def.h:95
3612 msgid "Interlingue"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/misc/iso-639_def.h:96
3616 msgid "Interlingua"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: src/misc/iso-639_def.h:97
3620 msgid "Indonesian"
3621 msgstr "Indonesisk"
3622
3623 #: src/misc/iso-639_def.h:98
3624 msgid "Inupiaq"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: src/misc/iso-639_def.h:100
3628 msgid "Javanese"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: src/misc/iso-639_def.h:102
3632 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/misc/iso-639_def.h:103
3636 msgid "Kannada"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: src/misc/iso-639_def.h:104
3640 msgid "Kashmiri"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: src/misc/iso-639_def.h:105
3644 msgid "Kazakh"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: src/misc/iso-639_def.h:106
3648 msgid "Khmer"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: src/misc/iso-639_def.h:107
3652 msgid "Kikuyu"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/misc/iso-639_def.h:108
3656 msgid "Kinyarwanda"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/misc/iso-639_def.h:109
3660 msgid "Kirghiz"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: src/misc/iso-639_def.h:110
3664 msgid "Komi"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: src/misc/iso-639_def.h:112
3668 msgid "Kuanyama"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: src/misc/iso-639_def.h:113
3672 msgid "Kurdish"
3673 msgstr "Kurdisk"
3674
3675 #: src/misc/iso-639_def.h:114
3676 msgid "Lao"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: src/misc/iso-639_def.h:115
3680 msgid "Latin"
3681 msgstr "Latinsk"
3682
3683 #: src/misc/iso-639_def.h:116
3684 msgid "Latvian"
3685 msgstr "Lettisk"
3686
3687 #: src/misc/iso-639_def.h:117
3688 msgid "Lingala"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/misc/iso-639_def.h:118
3692 msgid "Lithuanian"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/misc/iso-639_def.h:119
3696 msgid "Letzeburgesch"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/misc/iso-639_def.h:120
3700 msgid "Macedonian"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: src/misc/iso-639_def.h:121
3704 msgid "Marshall"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: src/misc/iso-639_def.h:122
3708 msgid "Malayalam"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: src/misc/iso-639_def.h:123
3712 msgid "Maori"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: src/misc/iso-639_def.h:124
3716 msgid "Marathi"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/misc/iso-639_def.h:125
3720 msgid "Malay"
3721 msgstr "Malaisisk"
3722
3723 #: src/misc/iso-639_def.h:126
3724 msgid "Malagasy"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: src/misc/iso-639_def.h:127
3728 msgid "Maltese"
3729 msgstr "Maltesisk"
3730
3731 #: src/misc/iso-639_def.h:128
3732 msgid "Moldavian"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: src/misc/iso-639_def.h:129
3736 msgid "Mongolian"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: src/misc/iso-639_def.h:130
3740 msgid "Nauru"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: src/misc/iso-639_def.h:131
3744 msgid "Navajo"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: src/misc/iso-639_def.h:132
3748 msgid "Ndebele, South"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: src/misc/iso-639_def.h:133
3752 msgid "Ndebele, North"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: src/misc/iso-639_def.h:134
3756 msgid "Ndonga"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: src/misc/iso-639_def.h:135
3760 msgid "Nepali"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: src/misc/iso-639_def.h:136
3764 msgid "Norwegian"
3765 msgstr "Norsk"
3766
3767 #: src/misc/iso-639_def.h:137
3768 msgid "Norwegian Nynorsk"
3769 msgstr "Norsk (Nynorsk)"
3770
3771 #: src/misc/iso-639_def.h:138
3772 msgid "Norwegian Bokmaal"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: src/misc/iso-639_def.h:139
3776 msgid "Chichewa; Nyanja"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: src/misc/iso-639_def.h:140
3780 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/misc/iso-639_def.h:141
3784 msgid "Oriya"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: src/misc/iso-639_def.h:142
3788 msgid "Oromo"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: src/misc/iso-639_def.h:144
3792 msgid "Ossetian; Ossetic"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: src/misc/iso-639_def.h:145
3796 msgid "Panjabi"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: src/misc/iso-639_def.h:146
3800 msgid "Persian"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: src/misc/iso-639_def.h:147
3804 msgid "Pali"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: src/misc/iso-639_def.h:148
3808 msgid "Polish"
3809 msgstr "Polsk"
3810
3811 #: src/misc/iso-639_def.h:149
3812 msgid "Portuguese"
3813 msgstr "Portugisisk"
3814
3815 #: src/misc/iso-639_def.h:150
3816 msgid "Pushto"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: src/misc/iso-639_def.h:151
3820 msgid "Quechua"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: src/misc/iso-639_def.h:152
3824 msgid "Raeto-Romance"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: src/misc/iso-639_def.h:154
3828 msgid "Rundi"
3829 msgstr ""
3830
3831 #: src/misc/iso-639_def.h:156
3832 msgid "Sango"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/misc/iso-639_def.h:157
3836 msgid "Sanskrit"
3837 msgstr ""
3838
3839 #: src/misc/iso-639_def.h:158
3840 msgid "Serbian"
3841 msgstr "Serbisk"
3842
3843 #: src/misc/iso-639_def.h:159
3844 msgid "Croatian"
3845 msgstr "Kroatisk"
3846
3847 #: src/misc/iso-639_def.h:160
3848 msgid "Sinhalese"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: src/misc/iso-639_def.h:161
3852 msgid "Slovak"
3853 msgstr "Slovakisk"
3854
3855 #: src/misc/iso-639_def.h:162
3856 msgid "Slovenian"
3857 msgstr "Slovensk"
3858
3859 #: src/misc/iso-639_def.h:163
3860 msgid "Northern Sami"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: src/misc/iso-639_def.h:164
3864 msgid "Samoan"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: src/misc/iso-639_def.h:165
3868 msgid "Shona"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: src/misc/iso-639_def.h:166
3872 msgid "Sindhi"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: src/misc/iso-639_def.h:167
3876 msgid "Somali"
3877 msgstr "Somalisk"
3878
3879 #: src/misc/iso-639_def.h:168
3880 msgid "Sotho, Southern"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: src/misc/iso-639_def.h:170
3884 msgid "Sardinian"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/misc/iso-639_def.h:171
3888 msgid "Swati"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: src/misc/iso-639_def.h:172
3892 msgid "Sundanese"
3893 msgstr ""
3894
3895 #: src/misc/iso-639_def.h:173
3896 msgid "Swahili"
3897 msgstr "Swahili"
3898
3899 #: src/misc/iso-639_def.h:174
3900 msgid "Swedish"
3901 msgstr "Svensk"
3902
3903 #: src/misc/iso-639_def.h:175
3904 msgid "Tahitian"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: src/misc/iso-639_def.h:176
3908 msgid "Tamil"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: src/misc/iso-639_def.h:177
3912 msgid "Tatar"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: src/misc/iso-639_def.h:178
3916 msgid "Telugu"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: src/misc/iso-639_def.h:179
3920 msgid "Tajik"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: src/misc/iso-639_def.h:180
3924 msgid "Tagalog"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: src/misc/iso-639_def.h:181
3928 msgid "Thai"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: src/misc/iso-639_def.h:182
3932 msgid "Tibetan"
3933 msgstr "Tibetansk"
3934
3935 #: src/misc/iso-639_def.h:183
3936 msgid "Tigrinya"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: src/misc/iso-639_def.h:184
3940 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
3941 msgstr ""
3942
3943 #: src/misc/iso-639_def.h:185
3944 msgid "Tswana"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: src/misc/iso-639_def.h:186
3948 msgid "Tsonga"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: src/misc/iso-639_def.h:188
3952 msgid "Turkmen"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: src/misc/iso-639_def.h:189
3956 msgid "Twi"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: src/misc/iso-639_def.h:190
3960 msgid "Uighur"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: src/misc/iso-639_def.h:191
3964 msgid "Ukrainian"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/misc/iso-639_def.h:192
3968 msgid "Urdu"
3969 msgstr "Urdu"
3970
3971 #: src/misc/iso-639_def.h:193
3972 msgid "Uzbek"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/misc/iso-639_def.h:194
3976 msgid "Vietnamese"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: src/misc/iso-639_def.h:195
3980 msgid "Volapuk"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: src/misc/iso-639_def.h:196
3984 msgid "Welsh"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: src/misc/iso-639_def.h:197
3988 msgid "Wolof"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: src/misc/iso-639_def.h:198
3992 msgid "Xhosa"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: src/misc/iso-639_def.h:199
3996 msgid "Yiddish"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/misc/iso-639_def.h:200
4000 msgid "Yoruba"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: src/misc/iso-639_def.h:201
4004 msgid "Zhuang"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: src/misc/iso-639_def.h:202
4008 msgid "Zulu"
4009 msgstr "Zulu"
4010
4011 #: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:960
4012 msgid "Unknown"
4013 msgstr "Ukendt"
4014
4015 #: src/playlist/playlist.c:37
4016 msgid "By category"
4017 msgstr "Efter kategori"
4018
4019 #: src/playlist/playlist.c:38
4020 msgid "Manually added"
4021 msgstr "Tilføjet manuelt"
4022
4023 #: src/playlist/playlist.c:39
4024 msgid "All items, unsorted"
4025 msgstr "Alle elementer, usorteret"
4026
4027 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:333
4028 msgid "Album/movie/show title"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/playlist/sort.c:344 src/playlist/view.c:79 src/playlist/view.c:280
4032 msgid "Undefined"
4033 msgstr "Udefineret"
4034
4035 #: src/video_output/video_output.c:372 modules/gui/macosx/intf.m:534
4036 #: modules/gui/macosx/intf.m:535 modules/video_filter/deinterlace.c:116
4037 msgid "Deinterlace"
4038 msgstr "Deinterlace"
4039
4040 #: src/video_output/video_output.c:376 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4041 msgid "Discard"
4042 msgstr "Discard"
4043
4044 #: src/video_output/video_output.c:378 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4045 msgid "Blend"
4046 msgstr "Blend"
4047
4048 #: src/video_output/video_output.c:380 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4049 msgid "Mean"
4050 msgstr "Mean"
4051
4052 #: src/video_output/video_output.c:382 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4053 msgid "Bob"
4054 msgstr "Bob"
4055
4056 #: src/video_output/video_output.c:384 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4057 msgid "Linear"
4058 msgstr "Lineær"
4059
4060 #: src/video_output/vout_intf.c:198
4061 msgid "Zoom"
4062 msgstr "Zoom"
4063
4064 #: src/video_output/vout_intf.c:210
4065 msgid "1:4 Quarter"
4066 msgstr "1:4 kvart"
4067
4068 #: src/video_output/vout_intf.c:212
4069 msgid "1:2 Half"
4070 msgstr "1:2 halv"
4071
4072 #: src/video_output/vout_intf.c:214
4073 msgid "1:1 Original"
4074 msgstr "1:1 original"
4075
4076 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4077 msgid "2:1 Double"
4078 msgstr "2:1 dobbel"
4079
4080 #: src/video_output/vout_intf.c:227 modules/video_filter/crop.c:62
4081 msgid "Crop"
4082 msgstr "Beskær"
4083
4084 #: src/video_output/vout_intf.c:288
4085 #, fuzzy
4086 msgid "Aspect-ratio"
4087 msgstr "Udseendeforhold"
4088
4089 #: modules/access/cdda.c:42 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
4090 #: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvb/access.c:67
4091 #: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
4092 #: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
4093 #: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:52
4094 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
4095 #: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
4096 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
4097 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
4098 msgid "Caching value in ms"
4099 msgstr "Cache størrelse i ms"
4100
4101 #: modules/access/cdda.c:44 modules/access/vcd/vcd.c:42
4102 msgid ""
4103 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
4104 "should be set in milliseconds units."
4105 msgstr ""
4106
4107 #: modules/access/cdda.c:48 modules/gui/macosx/open.m:176
4108 #: modules/gui/macosx/open.m:496 modules/gui/macosx/open.m:587
4109 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:677
4110 msgid "Audio CD"
4111 msgstr "Lyd CD"
4112
4113 #: modules/access/cdda.c:49
4114 msgid "Audio CD input"
4115 msgstr "Lyd-CD inddata"
4116
4117 #: modules/access/cdda.c:55
4118 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: modules/access/cdda.c:380
4122 #, fuzzy
4123 msgid "Audio CD - Track "
4124 msgstr "Lydspor"
4125
4126 #: modules/access/cdda.c:381
4127 #, fuzzy, c-format
4128 msgid "Audio CD - Track %i"
4129 msgstr "Lydspor"
4130
4131 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:77
4132 #: modules/codec/x264.c:156
4133 msgid "none"
4134 msgstr "ingen"
4135
4136 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4137 msgid "overlap"
4138 msgstr ""
4139
4140 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
4141 msgid "full"
4142 msgstr "fuld"
4143
4144 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
4145 msgid ""
4146 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4147 "meta info          1\n"
4148 "events             2\n"
4149 "MRL                4\n"
4150 "external call      8\n"
4151 "all calls (0x10)  16\n"
4152 "LSN       (0x20)  32\n"
4153 "seek      (0x40)  64\n"
4154 "libcdio   (0x80) 128\n"
4155 "libcddb  (0x100) 256\n"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
4159 msgid ""
4160 "Allows you to modify the default caching value for CDDA streams. This value "
4161 "should be set in millisecond units."
4162 msgstr ""
4163
4164 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
4165 msgid ""
4166 "Allows you to specify how many CD blocks to get on a single CD read. "
4167 "Generally on newer/faster CDs, this increases throughput at the expense of a "
4168 "little more memory usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally "
4169 "don't allow for more than 25 blocks per access."
4170 msgstr ""
4171
4172 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
4173 msgid ""
4174 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4175 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4176 "   %a : The artist (for the album)\n"
4177 "   %A : The album information\n"
4178 "   %C : Category\n"
4179 "   %e : The extended data (for a track)\n"
4180 "   %I : CDDB disk ID\n"
4181 "   %G : Genre\n"
4182 "   %M : The current MRL\n"
4183 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4184 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4185 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4186 "   %T : The track number\n"
4187 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4188 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4189 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4190 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4191 "   %% : a % \n"
4192 msgstr ""
4193
4194 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
4195 msgid ""
4196 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4197 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4198 "   %M : The current MRL\n"
4199 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4200 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4201 "   %T : The track number\n"
4202 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4203 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4204 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4205 "   %% : a % \n"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
4209 msgid "Enable CD paranoia?"
4210 msgstr "Aktiver CD paranoia"
4211
4212 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
4213 msgid ""
4214 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4215 "none: no paranoia - fastest.\n"
4216 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4217 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4218 msgstr ""
4219
4220 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
4221 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
4225 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
4229 msgid "Audio Compact Disc"
4230 msgstr "Lyd CD"
4231
4232 #: modules/access/cdda/cdda.c:124 modules/access/vcdx/vcd.c:106
4233 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
4234 msgstr ""
4235
4236 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
4237 msgid "Caching value in microseconds"
4238 msgstr "Cache størelse i mikrosekunder"
4239
4240 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
4241 msgid "Number of blocks per CD read"
4242 msgstr "Antal blokke per CD læsning"
4243
4244 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
4245 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
4249 #, fuzzy
4250 msgid "Use CD audio controls and output?"
4251 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
4252
4253 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
4254 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
4258 msgid "Do CD-Text lookups?"
4259 msgstr "Foretag CD-Text opslag?"
4260
4261 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
4262 msgid "If set, get CD-Text information"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
4266 msgid "Use Navigation-style playback?"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
4270 msgid ""
4271 "If set, tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
4275 msgid "CDDB"
4276 msgstr "CDDB"
4277
4278 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
4279 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
4283 msgid "Do CDDB lookups?"
4284 msgstr "Brug CDDB opslag?"
4285
4286 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
4287 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
4288 msgstr ""
4289 "Hvis aktiveret slås oplysninger om CD-DA skæringer op med CDDB protokolen"
4290
4291 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
4292 msgid "CDDB server"
4293 msgstr "CDDB server"
4294
4295 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
4296 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
4297 msgstr "Kontakt denne CDDB server for at slå CD-DA oplysninger op."
4298
4299 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
4300 msgid "CDDB server port"
4301 msgstr "CDDB server port"
4302
4303 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
4304 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
4305 msgstr "CDDB serveren bruger denne port til at kommunikere med"
4306
4307 #: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
4308 msgid "email address reported to CDDB server"
4309 msgstr "e-mail adressen der reporteres til CDDB serveren"
4310
4311 #: modules/access/cdda/cdda.c:202
4312 msgid "Cache CDDB lookups?"
4313 msgstr ""
4314
4315 #: modules/access/cdda/cdda.c:203
4316 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: modules/access/cdda/cdda.c:207
4320 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: modules/access/cdda/cdda.c:208
4324 msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: modules/access/cdda/cdda.c:213
4328 msgid "CDDB server timeout"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: modules/access/cdda/cdda.c:214
4332 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
4336 msgid "Directory to cache CDDB requests"
4337 msgstr ""
4338
4339 #: modules/access/cdda/cdda.c:224
4340 msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: modules/access/cdda/cdda.c:225
4344 msgid ""
4345 "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
4346 "are available"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:330
4350 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/dvdread.c:84
4351 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:161
4352 #: modules/gui/macosx/open.m:375 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
4353 msgid "Disc"
4354 msgstr "Disk"
4355
4356 #: modules/access/cdda/info.c:330
4357 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
4358 msgstr "Media Catalog Number (MCN)"
4359
4360 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/vcdx/info.c:103
4361 msgid "Tracks"
4362 msgstr "Skæringer"
4363
4364 #: modules/access/cdda/info.c:390 modules/access/cdda/info.c:810
4365 #: modules/access/cdda/info.c:857 modules/access/vcdx/access.c:472
4366 #: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
4367 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1645
4368 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1663
4369 msgid "Track"
4370 msgstr "Skæring"
4371
4372 #: modules/access/cdda/info.c:397
4373 msgid "MRL"
4374 msgstr "MRL"
4375
4376 #: modules/access/cdda/info.c:857
4377 msgid "Track Number"
4378 msgstr "Spornummer"
4379
4380 #: modules/access/directory.c:69
4381 msgid "Subdirectory behavior"
4382 msgstr "Undermappe-opførsel"
4383
4384 #: modules/access/directory.c:71
4385 msgid ""
4386 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
4387 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
4388 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
4389 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: modules/access/directory.c:77
4393 msgid "collapse"
4394 msgstr "luk sammen"
4395
4396 #: modules/access/directory.c:78
4397 msgid "expand"
4398 msgstr "udvid"
4399
4400 #: modules/access/directory.c:80
4401 msgid "Ignore files with these extensions"
4402 msgstr "Ignorer filer med disse endelser"
4403
4404 #: modules/access/directory.c:82
4405 msgid ""
4406 "Specify a comma seperated list of file extensions. Files with these "
4407 "extensions will not be added to playlist when opening a directory. This is "
4408 "useful if you add directories that contain mp3 albums for instance."
4409 msgstr ""
4410
4411 #: modules/access/directory.c:88
4412 msgid "Directory"
4413 msgstr "Mappe"
4414
4415 #: modules/access/directory.c:90
4416 msgid "Standard filesystem directory input"
4417 msgstr "Standard filsystem mappe inddata"
4418
4419 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:72 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
4420 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/demux/mpc.c:53
4421 #: modules/video_output/opengl.c:129
4422 msgid "None"
4423 msgstr "Ingen"
4424
4425 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4426 msgid "Cable"
4427 msgstr "Kabel"
4428
4429 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4430 msgid "Antenna"
4431 msgstr "Antenne"
4432
4433 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
4434 msgid ""
4435 "Allows you to modify the default caching value for DirectShow streams. This "
4436 "value should be set in milliseconds units."
4437 msgstr ""
4438 "Lader dig ændre standard værdien for DirectShow streams cache. Værdien "
4439 "angives i milisekunder."
4440
4441 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/v4l/v4l.c:77
4442 msgid "Video device name"
4443 msgstr "Video enhedsnavn"
4444
4445 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
4446 msgid ""
4447 "You can specify the name of the video device that will be used by the "
4448 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4449 "used."
4450 msgstr ""
4451
4452 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:88 modules/access/v4l/v4l.c:81
4453 msgid "Audio device name"
4454 msgstr "Lyd enhedsnavn"
4455
4456 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
4457 msgid ""
4458 "You can specify the name of the audio device that will be used by the "
4459 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4460 "used."
4461 msgstr ""
4462
4463 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4464 msgid "Video size"
4465 msgstr "Video størrelse"
4466
4467 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
4468 msgid ""
4469 "You can specify the size of the video that will be displayed by the "
4470 "DirectShow plugin. If you don't specify anything the default size for your "
4471 "device will be used."
4472 msgstr ""
4473
4474 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l/v4l.c:85
4475 msgid "Video input chroma format"
4476 msgstr "Video inddata farvestyrke format"
4477
4478 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
4479 msgid ""
4480 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
4481 "(default), RV24, etc.)"
4482 msgstr ""
4483 "Tving DirectShow video inddata til at bruge et specifikt farveformat (f.eks "
4484 "I420 (standard), RV24 osv.)"
4485
4486 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
4487 #, fuzzy
4488 msgid "Video input frame rate"
4489 msgstr "Video framerate"
4490
4491 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
4492 #, fuzzy
4493 msgid ""
4494 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
4495 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
4496 msgstr ""
4497 "Tving DirectShow video inddata til at bruge et specifikt farveformat (f.eks "
4498 "I420 (standard), RV24 osv.)"
4499
4500 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
4501 msgid "Device properties"
4502 msgstr "Enheds egenskaber"
4503
4504 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
4505 msgid ""
4506 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
4507 msgstr ""
4508
4509 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
4510 msgid "Tuner properties"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:112
4514 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
4515 msgstr ""
4516
4517 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
4518 msgid "Tuner TV Channel"
4519 msgstr "Tuner TV kanal:"
4520
4521 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
4522 msgid ""
4523 "Allows you to set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
4524 msgstr ""
4525
4526 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
4527 msgid "Tuner country code"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
4531 msgid ""
4532 "Allows you to set the tuner country code that establishes the current "
4533 "channel-to-frequency mapping (0 means default)."
4534 msgstr ""
4535
4536 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
4537 msgid "Tuner input type"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
4541 msgid "Allows you to select the tuner input type (Cable/Antenna)."
4542 msgstr ""
4543
4544 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
4545 msgid "DirectShow"
4546 msgstr "DirectShow"
4547
4548 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:136 modules/access/dshow/dshow.cpp:181
4549 msgid "DirectShow input"
4550 msgstr "DirectShow inddata"
4551
4552 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:144 modules/access/dshow/dshow.cpp:149
4553 #: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/directx/directx.c:158
4554 msgid "Refresh list"
4555 msgstr "Opdater liste"
4556
4557 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/dshow/dshow.cpp:150
4558 msgid "Configure"
4559 msgstr "Indstil"
4560
4561 #: modules/access/dv.c:70 modules/access/file.c:82
4562 msgid ""
4563 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
4564 "should be set in millisecond units."
4565 msgstr ""
4566 "Lader dig angive vlc's standard caching værdi for fil streams. Værdien "
4567 "angives i ms (milisekunder)."
4568
4569 #: modules/access/dv.c:74
4570 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: modules/access/dv.c:75
4574 msgid "dv"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: modules/access/dvb/access.c:69
4578 msgid ""
4579 "Allows you to modify the default caching value for dvb streams. This value "
4580 "should be set in millisecond units."
4581 msgstr ""
4582
4583 #: modules/access/dvb/access.c:72
4584 msgid "Adapter card to tune"
4585 msgstr ""
4586
4587 #: modules/access/dvb/access.c:73
4588 msgid ""
4589 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
4590 "n>=0."
4591 msgstr ""
4592
4593 #: modules/access/dvb/access.c:75
4594 msgid "Device number to use on adapter"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: modules/access/dvb/access.c:78
4598 msgid "Transponder/multiplex frequency"
4599 msgstr ""
4600
4601 #: modules/access/dvb/access.c:79
4602 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
4603 msgstr ""
4604
4605 #: modules/access/dvb/access.c:81
4606 msgid "Inversion mode"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: modules/access/dvb/access.c:82
4610 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: modules/access/dvb/access.c:84
4614 msgid "Probe DVB card for capabilities"
4615 msgstr ""
4616
4617 #: modules/access/dvb/access.c:85
4618 msgid "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities."
4619 msgstr ""
4620
4621 #: modules/access/dvb/access.c:87
4622 msgid "Budget mode"
4623 msgstr ""
4624
4625 #: modules/access/dvb/access.c:88
4626 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a budget card."
4627 msgstr ""
4628
4629 #: modules/access/dvb/access.c:91
4630 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
4631 msgstr "Satelit nummer i Diseqc systemet"
4632
4633 #: modules/access/dvb/access.c:92
4634 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]"
4635 msgstr ""
4636
4637 #: modules/access/dvb/access.c:94
4638 msgid "LNB voltage"
4639 msgstr ""
4640
4641 #: modules/access/dvb/access.c:95
4642 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]"
4643 msgstr ""
4644
4645 #: modules/access/dvb/access.c:97
4646 msgid "High LNB voltage"
4647 msgstr ""
4648
4649 #: modules/access/dvb/access.c:98
4650 msgid ""
4651 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
4652 "supported by all frontends."
4653 msgstr ""
4654
4655 #: modules/access/dvb/access.c:101
4656 msgid "22 kHz tone"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: modules/access/dvb/access.c:102
4660 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]"
4661 msgstr ""
4662
4663 #: modules/access/dvb/access.c:104
4664 msgid "Transponder FEC"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: modules/access/dvb/access.c:105
4668 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]"
4669 msgstr ""
4670
4671 #: modules/access/dvb/access.c:107
4672 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
4673 msgstr ""
4674
4675 #: modules/access/dvb/access.c:110
4676 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
4677 msgstr ""
4678
4679 #: modules/access/dvb/access.c:113
4680 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
4681 msgstr ""
4682
4683 #: modules/access/dvb/access.c:116
4684 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
4685 msgstr ""
4686
4687 #: modules/access/dvb/access.c:120
4688 msgid "Modulation type"
4689 msgstr ""
4690
4691 #: modules/access/dvb/access.c:121
4692 msgid "Modulation type for front-end device."
4693 msgstr ""
4694
4695 #: modules/access/dvb/access.c:124
4696 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
4697 msgstr ""
4698
4699 #: modules/access/dvb/access.c:127
4700 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
4701 msgstr ""
4702
4703 #: modules/access/dvb/access.c:130
4704 msgid "Terrestrial bandwidth"
4705 msgstr ""
4706
4707 #: modules/access/dvb/access.c:131
4708 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
4709 msgstr ""
4710
4711 #: modules/access/dvb/access.c:133
4712 msgid "Terrestrial guard interval"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: modules/access/dvb/access.c:136
4716 msgid "Terrestrial transmission mode"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: modules/access/dvb/access.c:139
4720 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
4721 msgstr ""
4722
4723 #: modules/access/dvb/access.c:143
4724 msgid "DVB"
4725 msgstr "DVB"
4726
4727 #: modules/access/dvb/access.c:144
4728 msgid "DVB input with v4l2 support"
4729 msgstr ""
4730
4731 #: modules/access/dvdnav.c:59 modules/access/dvdread.c:57
4732 msgid "DVD angle"
4733 msgstr "DVD vinkel"
4734
4735 #: modules/access/dvdnav.c:61 modules/access/dvdread.c:59
4736 msgid "Allows you to select the default DVD angle."
4737 msgstr "Lader dig indstille standard dvd-vinkel."
4738
4739 #: modules/access/dvdnav.c:65
4740 msgid ""
4741 "Allows you to modify the default caching value for DVDnav streams. This "
4742 "value should be set in millisecond units."
4743 msgstr ""
4744
4745 #: modules/access/dvdnav.c:67
4746 msgid "Start directly in menu"
4747 msgstr "Start direkte i menu"
4748
4749 #: modules/access/dvdnav.c:69
4750 msgid ""
4751 "Allows you to start the DVD directly in the main menu. This will try to skip "
4752 "all the useless warnings introductions."
4753 msgstr ""
4754
4755 #: modules/access/dvdnav.c:78
4756 msgid "DVD with menus"
4757 msgstr "DVD uden menuer"
4758
4759 #: modules/access/dvdnav.c:79
4760 msgid "DVDnav Input"
4761 msgstr "DVDnav inddata"
4762
4763 #: modules/access/dvdread.c:63
4764 msgid ""
4765 "Allows you to modify the default caching value for DVDread streams. This "
4766 "value should be set in millisecond units."
4767 msgstr ""
4768
4769 #: modules/access/dvdread.c:66
4770 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
4771 msgstr ""
4772
4773 #: modules/access/dvdread.c:68
4774 msgid ""
4775 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
4776 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
4777 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
4778 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
4779 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
4780 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
4781 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
4782 "instantly, which allows us to check them often.\n"
4783 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
4784 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
4785 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
4786 "The default method is: key."
4787 msgstr ""
4788
4789 #: modules/access/dvdread.c:84
4790 msgid "title"
4791 msgstr "titel"
4792
4793 #: modules/access/dvdread.c:84
4794 msgid "Key"
4795 msgstr "Nøgle"
4796
4797 #: modules/access/dvdread.c:90
4798 msgid "DVD without menus"
4799 msgstr "DVD med menuer"
4800
4801 #: modules/access/dvdread.c:91
4802 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
4803 msgstr "DVDRead inddata (DVD uden menu understøttelse)"
4804
4805 #: modules/access/fake.c:42
4806 msgid ""
4807 "Allows you to modify the default caching value for fake streams. This value "
4808 "should be set in millisecond units."
4809 msgstr ""
4810 "Lader dig indstille standard cache størelse for fake streams. Angives i "
4811 "milisekunder."
4812
4813 #: modules/access/fake.c:44 modules/access/pvr/pvr.c:72
4814 #: modules/access/v4l/v4l.c:136
4815 msgid "Framerate"
4816 msgstr "Framerate"
4817
4818 #: modules/access/fake.c:46
4819 #, fuzzy
4820 msgid "Specifies the number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
4821 msgstr "Sæt antallet af billeder pr. sekund (f.eks. 24, 25, 29.97,30)"
4822
4823 #: modules/access/fake.c:47 modules/stream_out/bridge.c:36
4824 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:103
4825 msgid "ID"
4826 msgstr "ID"
4827
4828 #: modules/access/fake.c:49
4829 msgid ""
4830 "Allows you to set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate"
4831 "{} constructs (default 0)."
4832 msgstr ""
4833
4834 #: modules/access/fake.c:51
4835 #, fuzzy
4836 msgid "Duration in ms"
4837 msgstr "Længde"
4838
4839 #: modules/access/fake.c:53
4840 msgid ""
4841 "Specifies the duration of the fake streaming before faking an end-of-file "
4842 "(default 0 means the stream is unlimited)."
4843 msgstr ""
4844
4845 #: modules/access/fake.c:57 modules/codec/fake.c:74
4846 msgid "Fake"
4847 msgstr "Falsk"
4848
4849 #: modules/access/fake.c:58
4850 msgid "Fake input"
4851 msgstr "Falsk inddata"
4852
4853 #: modules/access/file.c:84
4854 msgid "Concatenate with additional files"
4855 msgstr ""
4856
4857 #: modules/access/file.c:86
4858 msgid ""
4859 "Allows you to play split files as if they were part of a unique file. "
4860 "Specify a comma-separated list of files."
4861 msgstr ""
4862
4863 #: modules/access/file.c:90
4864 msgid "Standard filesystem file input"
4865 msgstr "Standard filsystem fil ind-data"
4866
4867 #: modules/access/file.c:91 modules/access_output/file.c:71
4868 #: modules/audio_output/file.c:111 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
4869 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
4870 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:160
4871 #: modules/gui/macosx/open.m:371 modules/gui/macosx/output.m:142
4872 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
4873 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:366
4874 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
4875 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
4876 msgid "File"
4877 msgstr "Fil"
4878
4879 #: modules/access/ftp.c:50
4880 msgid ""
4881 "Allows you to modify the default caching value for FTP streams. This value "
4882 "should be set in millisecond units."
4883 msgstr ""
4884 "Lader dig indstille standard cache størelse for FTP streams. Angives i "
4885 "milisekunder."
4886
4887 #: modules/access/ftp.c:52
4888 msgid "FTP user name"
4889 msgstr "FTP brugernavn"
4890
4891 #: modules/access/ftp.c:53 modules/access/smb.c:64
4892 msgid ""
4893 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection."
4894 msgstr "Lader dig ændre brugernavnet der bruges af forbindelsen"
4895
4896 #: modules/access/ftp.c:55
4897 msgid "FTP password"
4898 msgstr "FTP kodeord"
4899
4900 #: modules/access/ftp.c:56 modules/access/smb.c:67
4901 msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
4902 msgstr "Lader dig ændre kodeordet der bruges af forbindelsen"
4903
4904 #: modules/access/ftp.c:58
4905 msgid "FTP account"
4906 msgstr "FTP konto"
4907
4908 #: modules/access/ftp.c:59
4909 msgid "Allows you to modify the account that will be used for the connection."
4910 msgstr "Lader dig ændre kontoen der bruges af forbindelsen"
4911
4912 #: modules/access/ftp.c:64
4913 msgid "FTP input"
4914 msgstr "FTP inddata"
4915
4916 #: modules/access/gnomevfs.c:46
4917 #, fuzzy
4918 msgid ""
4919 "Allows you to modify the default caching value for GnomeVFS streams.This "
4920 "value should be set in millisecond units."
4921 msgstr ""
4922 "Lader dig indstille standard cache størelse for FTP streams. Angives i "
4923 "milisekunder."
4924
4925 #: modules/access/gnomevfs.c:50
4926 #, fuzzy
4927 msgid "GnomeVFS filesystem file input"
4928 msgstr "Standard filsystem fil ind-data"
4929
4930 #: modules/access/http.c:46
4931 msgid "HTTP proxy"
4932 msgstr "HTTP proxy"
4933
4934 #: modules/access/http.c:48
4935 #, fuzzy
4936 msgid ""
4937 "You can specify an HTTP proxy to use. It must be of the form http://[user[:"
4938 "pass]@]myproxy.mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment "
4939 "variable will be tried."
4940 msgstr ""
4941 "Du kan angive en HTTP proxy server. Det skal være efter syntaksen: http://"
4942 "proxyserver.dk:minport/. Hvis feltet ikke specificeres bruges HTTP_PROXY "
4943 "enviroment variablen."
4944
4945 #: modules/access/http.c:54
4946 msgid ""
4947 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
4948 "should be set in millisecond units."
4949 msgstr ""
4950 "Lader dig indstille standard cache størelse for HTTPstreams. Angives i "
4951 "milisekunder."
4952
4953 #: modules/access/http.c:57
4954 msgid "HTTP user agent"
4955 msgstr "HTTP bruger agent"
4956
4957 #: modules/access/http.c:58
4958 msgid ""
4959 "Allows you to modify the user agent that will be used for the connection."
4960 msgstr "Lader dig ændre den user agent der vil blive opgivet for forbindelsen"
4961
4962 #: modules/access/http.c:61
4963 msgid "Auto re-connect"
4964 msgstr "Automatisk gen-oprettelse af forbindelse"
4965
4966 #: modules/access/http.c:62
4967 msgid ""
4968 "Will automatically attempt a re-connection in case it was untimely closed."
4969 msgstr ""
4970 "Vil automatisk forsøge at genetablere forbindelsen hvis den blev lukket i "
4971 "utide."
4972
4973 #: modules/access/http.c:65
4974 msgid "Continuous stream"
4975 msgstr "Kontinuær stream"
4976
4977 #: modules/access/http.c:66
4978 msgid ""
4979 "This allows you to read a file that is being constantly updated (for "
4980 "example, a JPG file on a server).You should not globally enable this option "
4981 "as it will break all other types of HTTP streams."
4982 msgstr ""
4983
4984 #: modules/access/http.c:72
4985 msgid "HTTP input"
4986 msgstr "HTTP input"
4987
4988 #: modules/access/http.c:74
4989 #, fuzzy
4990 msgid "HTTP(S)"
4991 msgstr "HTTP"
4992
4993 #: modules/access/mms/mms.c:48
4994 msgid ""
4995 "Allows you to modify the default caching value for MMS streams. This value "
4996 "should be set in millisecond units."
4997 msgstr ""
4998 "Lader dig indstille standard cache størelse for MMS streams. Angives i "
4999 "milisekunder."
5000
5001 #: modules/access/mms/mms.c:51
5002 msgid "Force selection of all streams"
5003 msgstr ""
5004
5005 #: modules/access/mms/mms.c:53
5006 #, fuzzy
5007 msgid "Maximum bitrate"
5008 msgstr "Maksimal indkodnings bitrate"
5009
5010 #: modules/access/mms/mms.c:55
5011 msgid ""
5012 "If this is set, the stream with the maximum bitrate under that limit      "
5013 "will be selected"
5014 msgstr ""
5015
5016 #: modules/access/mms/mms.c:60
5017 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
5018 msgstr "Microsoft Media Server (MMS) inddata"
5019
5020 #: modules/access/pvr/pvr.c:48
5021 msgid ""
5022 "Allows you to modify the default caching value for pvr streams. This value "
5023 "should be set in millisecond units."
5024 msgstr ""
5025 "Lader dig indstille standard cache størelse for pvr streams. Angives i "
5026 "milisekunder."
5027
5028 #: modules/access/pvr/pvr.c:51
5029 msgid "Device"
5030 msgstr "Enhed"
5031
5032 #: modules/access/pvr/pvr.c:52
5033 msgid "PVR video device"
5034 msgstr "PVR video enhed"
5035
5036 #: modules/access/pvr/pvr.c:54
5037 #, fuzzy
5038 msgid "Radio device"
5039 msgstr "Lyd enhed"
5040
5041 #: modules/access/pvr/pvr.c:55
5042 #, fuzzy
5043 msgid "PVR radio device"
5044 msgstr "PVR video enhed"
5045
5046 #: modules/access/pvr/pvr.c:57 modules/access/v4l/v4l.c:96
5047 msgid "Norm"
5048 msgstr "Type"
5049
5050 #: modules/access/pvr/pvr.c:58 modules/access/v4l/v4l.c:98
5051 msgid "Defines the norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)"
5052 msgstr "Angiver streamens signaltype (Automatisk, SECAM, PAL eller NTSC)"
5053
5054 #: modules/access/pvr/pvr.c:61 modules/access/v4l/v4l.c:102
5055 msgid "Width"
5056 msgstr "Bredde"
5057
5058 #: modules/access/pvr/pvr.c:62 modules/access/v4l/v4l.c:103
5059 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)"
5060 msgstr "Bredden på den stream der modtages (-1 for auto)"
5061
5062 #: modules/access/pvr/pvr.c:65 modules/access/v4l/v4l.c:105
5063 msgid "Height"
5064 msgstr "Højde"
5065
5066 #: modules/access/pvr/pvr.c:66 modules/access/v4l/v4l.c:106
5067 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)"
5068 msgstr "Højden på den stream der modtages (-1 for auto)"
5069
5070 #: modules/access/pvr/pvr.c:69 modules/access/v4l/v4l.c:89
5071 msgid "Frequency"
5072 msgstr "Frekvens"
5073
5074 #: modules/access/pvr/pvr.c:70 modules/access/v4l/v4l.c:91
5075 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable"
5076 msgstr "Frekvens i Khz. Kun hvis relevant."
5077
5078 #: modules/access/pvr/pvr.c:73 modules/access/v4l/v4l.c:137
5079 #, fuzzy
5080 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)"
5081 msgstr "Framerate for stream. Kun hvis relevant. (-1 for auto)"
5082
5083 #: modules/access/pvr/pvr.c:76
5084 msgid "Key interval"
5085 msgstr ""
5086
5087 #: modules/access/pvr/pvr.c:77
5088 #, fuzzy
5089 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)"
5090 msgstr "Interval mellem keyframes (-1 for auto)"
5091
5092 #: modules/access/pvr/pvr.c:79
5093 msgid "B Frames"
5094 msgstr "B-frames"
5095
5096 #: modules/access/pvr/pvr.c:80
5097 msgid ""
5098 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
5099 "number of B-Frames."
5100 msgstr ""
5101 "Hvis denne indstilling aktiveres vil der blive brugt B-frames i enkodningen. "
5102 "Indstil antallet her."
5103
5104 #: modules/access/pvr/pvr.c:84
5105 msgid "Bitrate to use (-1 for default)"
5106 msgstr "Brug denne bitrate (-1 for standard)"
5107
5108 #: modules/access/pvr/pvr.c:86
5109 msgid "Bitrate peak"
5110 msgstr "Bitrate max."
5111
5112 #: modules/access/pvr/pvr.c:87
5113 msgid "Peak bitrate in VBR mode"
5114 msgstr "Max. bitrate for VBR indstilling"
5115
5116 #: modules/access/pvr/pvr.c:89
5117 msgid "Bitrate mode (vbr or cbr)"
5118 msgstr "Bitrate indstilling (VBR eller CBR)"
5119
5120 #: modules/access/pvr/pvr.c:90
5121 msgid "Bitrate mode to use"
5122 msgstr "Den brugte bitrate indstillinger"
5123
5124 #: modules/access/pvr/pvr.c:92
5125 msgid "Audio bitmask"
5126 msgstr ""
5127
5128 #: modules/access/pvr/pvr.c:93
5129 msgid ""
5130 "This option allows setting of bitmask that will get used by the audio part "
5131 "of the card."
5132 msgstr ""
5133
5134 #: modules/access/pvr/pvr.c:96 modules/access/vcdx/info.c:97
5135 #: modules/gui/macosx/intf.m:450 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1319
5136 msgid "Volume"
5137 msgstr "Lydstyrke"
5138
5139 #: modules/access/pvr/pvr.c:97
5140 msgid "This option allows setting of the audio volume (0-65535)."
5141 msgstr ""
5142
5143 #: modules/access/pvr/pvr.c:100 modules/access/v4l/v4l.c:92
5144 msgid "Channel"
5145 msgstr "Kanal"
5146
5147 #: modules/access/pvr/pvr.c:101 modules/access/v4l/v4l.c:94
5148 msgid ""
5149 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
5150 msgstr ""
5151 "Kanalen der skal andvendes på kortet (Normalt er: 0 = tuner, 1 = composite "
5152 "og 2 = svideo)"
5153
5154 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5155 msgid "Automatic"
5156 msgstr "Automatisk"
5157
5158 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5159 msgid "SECAM"
5160 msgstr "SECAM"
5161
5162 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5163 msgid "PAL"
5164 msgstr "PAL"
5165
5166 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5167 msgid "NTSC"
5168 msgstr "NTSC"
5169
5170 #: modules/access/pvr/pvr.c:110
5171 msgid "vbr"
5172 msgstr "vbr"
5173
5174 #: modules/access/pvr/pvr.c:110
5175 msgid "cbr"
5176 msgstr "cbr"
5177
5178 #: modules/access/pvr/pvr.c:115
5179 msgid "PVR"
5180 msgstr "PVR"
5181
5182 #: modules/access/pvr/pvr.c:116
5183 msgid "MPEG Encoding cards input (with ivtv drivers)"
5184 msgstr ""
5185
5186 #: modules/access/rtsp/access.c:40 modules/access_output/udp.c:75
5187 #: modules/demux/livedotcom.cpp:61
5188 msgid "Caching value (ms)"
5189 msgstr "Cache størrelse (ms)"
5190
5191 #: modules/access/rtsp/access.c:42 modules/demux/livedotcom.cpp:63
5192 msgid ""
5193 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
5194 "should be set in millisecond units."
5195 msgstr ""
5196 "Lader dig indstille standard cache størelse for RTSP streams. Angives i "
5197 "milisekunder."
5198
5199 #: modules/access/rtsp/access.c:46 modules/access/rtsp/access.c:47
5200 #, fuzzy
5201 msgid "Real RTSP"
5202 msgstr "RTSP"
5203
5204 #: modules/access/screen/screen.c:39
5205 msgid ""
5206 "Allows you to modify the default caching value for screen capture streams. "
5207 "This value should be set in millisecond units."
5208 msgstr ""
5209 "Lader dig indstille standard cache størelse for skærm optagelses streams. "
5210 "Angives i milisekunder."
5211
5212 #: modules/access/screen/screen.c:43
5213 msgid "Allows you to set the desired frame rate for the capture."
5214 msgstr "Lader dig indstille den ønskede framerate for optagelse"
5215
5216 #: modules/access/screen/screen.c:46
5217 msgid "Capture fragment size"
5218 msgstr ""
5219
5220 #: modules/access/screen/screen.c:48
5221 msgid ""
5222 "Allows you optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of "
5223 "predefined height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
5224 msgstr ""
5225
5226 #: modules/access/screen/screen.c:62
5227 msgid "Screen Input"
5228 msgstr "Skærm inddata"
5229
5230 #: modules/access/screen/screen.c:63 modules/gui/macosx/vout.m:185
5231 msgid "Screen"
5232 msgstr "Skærm"
5233
5234 #: modules/access/smb.c:61
5235 msgid ""
5236 "Allows you to modify the default caching value for SMB streams. This value "
5237 "should be set in millisecond units."
5238 msgstr ""
5239 "Lader dig indstille standard cache størelse for SMB streams. Angives i "
5240 "milisekunder."
5241
5242 #: modules/access/smb.c:63
5243 msgid "SMB user name"
5244 msgstr "SMB brugernavn"
5245
5246 #: modules/access/smb.c:66
5247 msgid "SMB password"
5248 msgstr "SMB adgangskode"
5249
5250 #: modules/access/smb.c:69
5251 msgid "SMB domain"
5252 msgstr "SMB domæne"
5253
5254 #: modules/access/smb.c:70
5255 msgid ""
5256 "Allows you to modify the domain/workgroup that will be used for the "
5257 "connection."
5258 msgstr ""
5259 "Lader dig ændre det/den domæne/arbejdsgruppe der skal bruges for forbindelsen"
5260
5261 #: modules/access/smb.c:75
5262 msgid "SMB input"
5263 msgstr "SMB inddata"
5264
5265 #: modules/access/tcp.c:39
5266 msgid ""
5267 "Allows you to modify the default caching value for TCP streams. This value "
5268 "should be set in millisecond units."
5269 msgstr ""
5270 "Lader dig indstille standard cache størelse for TCP streams. Angives i "
5271 "milisekunder."
5272
5273 #: modules/access/tcp.c:46
5274 msgid "TCP"
5275 msgstr "TCP"
5276
5277 #: modules/access/tcp.c:47
5278 msgid "TCP input"
5279 msgstr "TCP inddata"
5280
5281 #: modules/access/udp.c:44 modules/access_output/udp.c:77
5282 msgid ""
5283 "Allows you to modify the default caching value for UDP streams. This value "
5284 "should be set in millisecond units."
5285 msgstr ""
5286 "Lader dig indstille standard cache størelse for UDP streams. Angives i "
5287 "milisekunder."
5288
5289 #: modules/access/udp.c:47
5290 msgid "Autodetection of MTU"
5291 msgstr "Automatisk opdagelse af MTU"
5292
5293 #: modules/access/udp.c:49
5294 msgid "Allows growing the MTU if truncated packets are found"
5295 msgstr "Tillader at MTU forhøjes hvis trunkerede pakker opdages"
5296
5297 #: modules/access/udp.c:51
5298 #, fuzzy
5299 msgid "RTP reordering timeout in ms"
5300 msgstr "TCP forbindelse tidsudløb i ms"
5301
5302 #: modules/access/udp.c:53
5303 #, fuzzy
5304 msgid ""
5305 "Allows you to modify the RTP reordering behaviour. RTP input will wait for "
5306 "late packets upto the specified timeout in milisecond units."
5307 msgstr ""
5308 "Lader dig indstille standard cache størelse for RTSP streams. Angives i "
5309 "milisekunder."
5310
5311 #: modules/access/udp.c:61 modules/gui/macosx/open.m:183
5312 #: modules/gui/macosx/open.m:654 modules/gui/macosx/open.m:692
5313 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:779
5314 msgid "UDP/RTP"
5315 msgstr "UDP/RTP"
5316
5317 #: modules/access/udp.c:62
5318 msgid "UDP/RTP input"
5319 msgstr "UDP/RTP inddata"
5320
5321 #: modules/access/v4l/v4l.c:75
5322 msgid ""
5323 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
5324 "should be set in millisecond units."
5325 msgstr ""
5326 "Lader dig indstille standard cache størelse for v4l streams. Angives i "
5327 "milisekunder."
5328
5329 #: modules/access/v4l/v4l.c:79
5330 msgid ""
5331 "Specify the name of the video device that will be used. If you don't specify "
5332 "anything, no video device will be used."
5333 msgstr ""
5334 "Angiver navnet på den video enhed der vil blive brugt. Hvis intet angives, "
5335 "vil der ikke blive brugt nogen video enhed."
5336
5337 #: modules/access/v4l/v4l.c:83
5338 msgid ""
5339 "Specify the name of the audio device that will be used. If you don't specify "
5340 "anything, no audio device will be used."
5341 msgstr ""
5342 "Angiver navnet på den lyd enhed der vil blive brugt. Hvis intet angives, vil "
5343 "der ikke blive brugt nogen lyd enhed."
5344
5345 #: modules/access/v4l/v4l.c:87
5346 msgid ""
5347 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
5348 "(default), RV24, etc.)"
5349 msgstr ""
5350 "Tving Video4Linux video enheder til at bruge et specifikt farveformat (f.eks "
5351 "I420 (standard), RV24 osv.)"
5352
5353 #: modules/access/v4l/v4l.c:99
5354 msgid "Audio Channel"
5355 msgstr "Lydkanal"
5356
5357 #: modules/access/v4l/v4l.c:101
5358 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio input"
5359 msgstr ""
5360
5361 #: modules/access/v4l/v4l.c:108 modules/gui/macosx/extended.m:107
5362 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:236
5363 msgid "Brightness"
5364 msgstr "Klarhed"
5365
5366 #: modules/access/v4l/v4l.c:110
5367 msgid "Set the Brightness of the video input"
5368 msgstr "Indstil lysstyrke for video inddata"
5369
5370 #: modules/access/v4l/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:110
5371 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:226
5372 msgid "Hue"
5373 msgstr "Farve"
5374
5375 #: modules/access/v4l/v4l.c:113
5376 msgid "Set the Hue of the video input"
5377 msgstr ""
5378
5379 #: modules/access/v4l/v4l.c:114 modules/gui/macosx/sfilters.m:89
5380 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:97
5381 #, fuzzy
5382 msgid "Color"
5383 msgstr "Farve"
5384
5385 #: modules/access/v4l/v4l.c:116
5386 #, fuzzy
5387 msgid "Set the Color of the video input"
5388 msgstr "Indstil farve for video inddata"
5389
5390 #: modules/access/v4l/v4l.c:117 modules/gui/macosx/extended.m:108
5391 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:231
5392 msgid "Contrast"
5393 msgstr "Kontrast"
5394
5395 #: modules/access/v4l/v4l.c:119
5396 msgid "Set the Contrast of the video input"
5397 msgstr "Indstil kontrast for video inddata"
5398
5399 #: modules/access/v4l/v4l.c:120
5400 msgid "Tuner"
5401 msgstr "Tuner"
5402
5403 #: modules/access/v4l/v4l.c:121
5404 msgid "Tuner to use, if there are several ones"
5405 msgstr ""
5406
5407 #: modules/access/v4l/v4l.c:122
5408 msgid "Samplerate"
5409 msgstr "Samplerate"
5410
5411 #: modules/access/v4l/v4l.c:124
5412 msgid "Samplerate of the captures audio stream, in Hz"
5413 msgstr ""
5414
5415 #: modules/access/v4l/v4l.c:127
5416 msgid "If this option is set, the audio stream will be captured in stereo"
5417 msgstr ""
5418
5419 #: modules/access/v4l/v4l.c:128
5420 msgid "MJPEG"
5421 msgstr "MJPEG"
5422
5423 #: modules/access/v4l/v4l.c:130
5424 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
5425 msgstr ""
5426
5427 #: modules/access/v4l/v4l.c:131
5428 msgid "Decimation"
5429 msgstr ""
5430
5431 #: modules/access/v4l/v4l.c:133
5432 msgid "Set the Decimation level for MJPEG streams"
5433 msgstr ""
5434
5435 #: modules/access/v4l/v4l.c:134
5436 msgid "Quality"
5437 msgstr "Kvalitet"
5438
5439 #: modules/access/v4l/v4l.c:135
5440 msgid "Set the quality of the stream"
5441 msgstr "Indstil kvaliteten af streamen"
5442
5443 #: modules/access/v4l/v4l.c:146
5444 msgid "Video4Linux"
5445 msgstr "Video4Linux"
5446
5447 #: modules/access/v4l/v4l.c:147
5448 msgid "Video4Linux input"
5449 msgstr "Video4Linux input"
5450
5451 #: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:175
5452 #: modules/gui/macosx/open.m:489 modules/gui/macosx/open.m:579
5453 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:676
5454 msgid "VCD"
5455 msgstr "VCD"
5456
5457 #: modules/access/vcd/vcd.c:47
5458 msgid "VCD input"
5459 msgstr "VCD inddata"
5460
5461 #: modules/access/vcd/vcd.c:53
5462 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"