modules: add Evas video output
[vlc.git] / po / da.po
1 # Danish translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # nrbbi <nrbbiyoutube@gmail.com>, 2013
7 # Aputsiaĸ Niels Janussen <aj@isit.gl>, 2013-2014
8 # bbuullll33rr <madsrbojesen@gmail.com>, 2013
9 # DeNelo <niels.f@noee.dk>, 2013-2014
10 # Peter Jespersen <flywheeldk@gmail.com>, 2013
11 # Sejani, 2013
12 # ulrik, 2013-2014
13 # Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
14 # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
15 # Niels Fanøe <niels.f@noee.dk>
16 # Kasper Tvede <kasper@webmasteren.eu>
17 # Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>
18 # Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>
19 #
20 # Konventioner:
21 # Playlist = spilleliste
22 # Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
23 #
24 # Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
25 # Stream
26 # Encode
27 # Decode
28 msgid ""
29 msgstr ""
30 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
31 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
32 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
33 "PO-Revision-Date: 2014-04-05 03:04+0000\n"
34 "Last-Translator: Aputsiaĸ Niels Janussen <aj@isit.gl>\n"
35 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
36 "language/da/)\n"
37 "Language: da\n"
38 "MIME-Version: 1.0\n"
39 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
40 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
41 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
42
43 #: include/vlc_common.h:927
44 msgid ""
45 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
46 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
47 "see the file named COPYING for details.\n"
48 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
49 msgstr ""
50 "Dette program kommer UDEN GARANTI i det omfang dette er tilladt ved\n"
51 "lov.  Du må videredistribuere det under de forhold der gælder for GNU\n"
52 "General Public License; se filen med navnet COPYING for detaljer.\n"
53 "Skrevet af VideoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:33
56 msgid "VLC preferences"
57 msgstr "Indstillinger for VLC"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:35
60 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
61 msgstr "Vælg \"Avancerede indstillinger\" for at se alle indstillinger."
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
64 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
65 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
66 msgid "Interface"
67 msgstr "Grænseflade"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:39
70 msgid "Settings for VLC's interfaces"
71 msgstr "Indstillinger for VLCs grænseflader"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:41
74 msgid "Main interfaces settings"
75 msgstr "Indstillinger for hovedgrænseflade"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:43
78 msgid "Main interfaces"
79 msgstr "Hovedgrænseflader"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:44
82 msgid "Settings for the main interface"
83 msgstr "Indstillinger for hovedgrænsefladen"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
86 msgid "Control interfaces"
87 msgstr "Kontrolgrænseflader"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:47
90 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
91 msgstr "Indstillinger for VLCs kontrolgrænseflader"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
94 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
95 msgid "Hotkeys settings"
96 msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
99 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
100 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
101 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
102 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
103 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
104 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
105 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
106 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
107 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
108 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
109 msgid "Audio"
110 msgstr "Lyd"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:54
113 msgid "Audio settings"
114 msgstr "Lydindstillinger"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:56
117 msgid "General audio settings"
118 msgstr "Generelle lydindstillinger"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
121 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
122 msgid "Filters"
123 msgstr "Filtre"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:59
126 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
127 msgstr "Lydfiltre bruges til at behandle en lydstrøm."
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
130 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
131 msgid "Visualizations"
132 msgstr "Visualiseringer"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
135 #: src/libvlc-module.c:195
136 msgid "Audio visualizations"
137 msgstr "Lydvisualiseringer"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
140 msgid "Output modules"
141 msgstr "Outputmoduler"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:65
144 msgid "General settings for audio output modules."
145 msgstr "Generelle indstillinger for lydoutputmoduler."
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
148 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
149 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
150 msgid "Miscellaneous"
151 msgstr "Diverse"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:68
154 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
155 msgstr "Diverse lydindstillinger og -moduler."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
158 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
159 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
160 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
161 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
162 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
163 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
164 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
165 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
166 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
167 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
168 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
169 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
170 msgid "Video"
171 msgstr "Video"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:72
174 msgid "Video settings"
175 msgstr "Videoindstillinger"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:74
178 msgid "General video settings"
179 msgstr "Generelle videoindstillinger"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:77
182 #, fuzzy
183 msgid "General settings for video output modules."
184 msgstr "Generelle indstillinger for lydoutputmoduler."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:80
187 msgid "Video filters are used to process the video stream."
188 msgstr "Videofiltre bruges til at behandle en videostrøm."
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:82
191 msgid "Subtitles / OSD"
192 msgstr "Undertekster/OSD"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:83
195 msgid ""
196 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
197 msgstr ""
198 "Diverse indstillinger vedrørende On Screen Display, undertekster og "
199 "\"overlægning\" af billeder"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:91
202 msgid "Input / Codecs"
203 msgstr "Input / codec"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:92
206 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
207 msgstr "Indstillinger for input, multiplexere, afkodning og indkodning"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:95
210 msgid "Access modules"
211 msgstr "Adgangsmoduler"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:97
214 msgid ""
215 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
216 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
217 msgstr ""
218 "Indstillinger, relateret til forskellige tilgangsmetoder. Indstillinger, der "
219 "typisk er relevante at ændre, er HTTP-proxy eller cacheværdier."
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:101
222 msgid "Stream filters"
223 msgstr "Strømfiltre"
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:103
226 msgid ""
227 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
228 "input side of VLC. Use with care..."
229 msgstr ""
230 "Strømfiltre er særlige moduler, der tillader avancerede handlinger på input-"
231 "siden af VLC. Bruges med forsigtighed..."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:106
234 msgid "Demuxers"
235 msgstr "Demuxere"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:107
238 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
239 msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd- og videostrømme fra hinanden."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:109
242 msgid "Video codecs"
243 msgstr "Video-codec"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:110
246 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
247 msgstr ""
248 "Indstillinger for video, billeder eller video+lyd-dekodere og -indkodere."
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:112
251 msgid "Audio codecs"
252 msgstr "Lyd-codec"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:113
255 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
256 msgstr "Indstillinger for dekodere og indkodere, der kun behandler lyd."
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:115
259 msgid "Subtitle codecs"
260 msgstr "Undertekstcodec"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:116
263 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
264 msgstr ""
265 "Indstillinger for undertekster, teletekst samt CC-dekodere og -indkodere."
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:118
268 msgid "General input settings. Use with care..."
269 msgstr "Generelle indstillinger for input. Brug med omtanke..."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
272 #: modules/access/avio.h:50
273 msgid "Stream output"
274 msgstr "Stream-output"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:123
277 msgid ""
278 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
279 "saving incoming streams.\n"
280 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
281 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
282 "RTSP).\n"
283 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
284 "duplicating...)."
285 msgstr ""
286 "Indstillingerne for strømoutput anvendes, når VLC optræder som strømserver "
287 "eller når strømme skal gemmes.\n"
288 "Strømme bliver først sammenkoblet (muxet) og derefter sendt igennem et "
289 "\"outputtilgangsmodul\", der kan gemme strømmen som en fil eller streame den "
290 "(UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
291 "Sout-strømmoduler tillader avanceret efterbehandling af strømmen "
292 "(konvertering, duplikering osv.)."
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:131
295 msgid "General stream output settings"
296 msgstr "Generelle indstillinger for strømuddata"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:133
299 msgid "Muxers"
300 msgstr "Muxere"
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:135
303 msgid ""
304 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
305 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
306 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each muxer."
308 msgstr ""
309 "Muxere danner de indkapslingsformater, der anvendes til at samle alle de "
310 "grundlæggende strømme (billede, lyd, ...). Med denne indstilling kan du "
311 "altid gennemtvinge en bestemt muxer. Det er sikkert ikke noget, du bør "
312 "gøre.\n"
313 "Du kan også angive standardparametre for hver muxer."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:141
316 msgid "Access output"
317 msgstr "Adgangs-output"
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:143
320 msgid ""
321 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
322 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
323 "should probably not do that.\n"
324 "You can also set default parameters for each access output."
325 msgstr ""
326 "Adgangs-outputmoduler styrer de måder, hvorpå muxede streams bliver sendt. "
327 "Med denne indstilling kan du altid gennemtvinge en bestemt adgangs-"
328 "outputmetode. Det er sikkert ikke noget, du bør gøre.\n"
329 "Du kan også angive standardparametre for hvert adgangs-outputmodul."
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:148
332 msgid "Packetizers"
333 msgstr "Pakkere"
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:150
336 msgid ""
337 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
338 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
339 "not do that.\n"
340 "You can also set default parameters for each packetizer."
341 msgstr ""
342 "Pakkere bruges til at \"forbehandle\" de grundlæggende strømme inden muxeren "
343 "træder i kraft. Med denne indstilling kan du altid gennemtvinge en bestemt "
344 "pakker. Det er sikkert ikke noget, du bør gøre.\n"
345 "Du kan også angive standardparametre for hver pakker."
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:156
348 msgid "Sout stream"
349 msgstr "Sout-stream"
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:157
352 msgid ""
353 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
354 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
355 "for each sout stream module here."
356 msgstr ""
357 "Med sout-strømmoduler kan du opbygge en sout-behandlingskæde. Se vores "
358 "Streaming Howto (på engelsk) for flere oplysninger. Du kan angive "
359 "standardindstillinger for hver sout-strømmodul her."
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:162
362 msgid "VOD"
363 msgstr "VOD"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:163
366 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
367 msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
370 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
371 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
372 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
373 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
374 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
375 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
376 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
377 msgid "Playlist"
378 msgstr "Spilleliste"
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:168
381 msgid ""
382 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
383 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
384 msgstr ""
385 "Indstillinger vedrørende opførslen for spillelisten (f.eks. "
386 "afspilningstilstand) og moduler, der automatisk tilføjer elementer på "
387 "spillelisten (\"tjenesteopdagelsesmoduler\")."
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:172
390 msgid "General playlist behaviour"
391 msgstr "Generel funktionsmåde for spilleliste"
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:173
394 msgid "Services discovery"
395 msgstr "Opdagelse af tjenester"
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:174
398 msgid ""
399 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
400 "playlist."
401 msgstr ""
402 "Tjenesteopdagelsesmoduler er funktioner, der automatisk tilføjer elementer "
403 "på spillelisten."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
406 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
407 msgid "Advanced"
408 msgstr "Avanceret"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:179
411 msgid "Advanced settings. Use with care..."
412 msgstr "Avancerede indstillinger. Bruges forsigtigt..."
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:181
415 msgid "Advanced settings"
416 msgstr "Avancerede indstillinger"
417
418 #: include/vlc_input.h:568
419 #, fuzzy
420 msgid "Subtitle track added"
421 msgstr "Undertekstspor"
422
423 #: include/vlc_interface.h:140
424 msgid ""
425 "\n"
426 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
427 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
428 msgstr ""
429 "\n"
430 "Advarsel: Hvis du ikke længere har adgang til den grafiske brugerflade, så "
431 "åbn et kommandolinje-vindue, gå til mappen hvor du installerede VLC, og kør "
432 "\"vlc -l qt\"\n"
433
434 #: include/vlc_intf_strings.h:46
435 msgid "&Open File..."
436 msgstr "&Åbn fil..."
437
438 #: include/vlc_intf_strings.h:47
439 msgid "&Advanced Open..."
440 msgstr "&Avanceret åbn..."
441
442 #: include/vlc_intf_strings.h:48
443 msgid "Open D&irectory..."
444 msgstr "Åbn &mappe ..."
445
446 #: include/vlc_intf_strings.h:49
447 msgid "Open &Folder..."
448 msgstr "Åbn &mappe..."
449
450 #: include/vlc_intf_strings.h:50
451 msgid "Select one or more files to open"
452 msgstr "Vælg en eller flere filer, der skal åbnes"
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:51
455 msgid "Select Directory"
456 msgstr "Vælg mappe"
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:51
459 msgid "Select Folder"
460 msgstr "Vælg mappe"
461
462 #: include/vlc_intf_strings.h:55
463 msgid "Media &Information"
464 msgstr "Medie&oplysninger"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:56
467 msgid "&Codec Information"
468 msgstr "&Codec-oplysninger"
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:57
471 msgid "&Messages"
472 msgstr "Bes&keder"
473
474 #: include/vlc_intf_strings.h:58
475 msgid "Jump to Specific &Time"
476 msgstr "Gå til specifikt &tidspunkt"
477
478 #: include/vlc_intf_strings.h:59
479 msgid "Custom &Bookmarks"
480 msgstr "Brugerdefinerede &bogmærker"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:60
483 msgid "&VLM Configuration"
484 msgstr "&VLM-opsætning"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:62
487 msgid "&About"
488 msgstr "&Om"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
491 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
492 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
493 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
494 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
495 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
496 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
497 msgid "Play"
498 msgstr "Afspil"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:66
501 msgid "Remove Selected"
502 msgstr "Fjern valgte"
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:67
505 msgid "Information..."
506 msgstr "Oplysninger..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:68
509 msgid "Create Directory..."
510 msgstr "Opret mappe ..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:69
513 msgid "Create Folder..."
514 msgstr "Opret mappe..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:70
517 #, fuzzy
518 msgid "Rename Directory..."
519 msgstr "Opret mappe ..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:71
522 #, fuzzy
523 msgid "Rename Folder..."
524 msgstr "Opret mappe..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:72
527 msgid "Show Containing Directory..."
528 msgstr "Vis overmappe..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:73
531 msgid "Show Containing Folder..."
532 msgstr "Vis overmappe..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:74
535 msgid "Stream..."
536 msgstr "Stream..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:75
539 msgid "Save..."
540 msgstr "Gem..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
543 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
544 msgid "Repeat All"
545 msgstr "Gentag alle"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
549 msgid "Repeat One"
550 msgstr "Gentag én"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
553 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
554 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
555 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
556 msgid "Random"
557 msgstr "Tilfældig"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
560 msgid "Random Off"
561 msgstr "Tilfældig fra"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:83
564 msgid "Add to Playlist"
565 msgstr "Føj til spilleliste"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:85
568 msgid "Add File..."
569 msgstr "Tilføj fil..."
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:86
572 msgid "Add Directory..."
573 msgstr "Tilføj mappe ..."
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:87
576 msgid "Add Folder..."
577 msgstr "Tilføj mappe..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:89
580 msgid "Save Playlist to &File..."
581 msgstr "Gem spilleliste som &fil ..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
584 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
585 msgid "Search"
586 msgstr "Søg"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
589 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
590 msgid "Waves"
591 msgstr "Bølger"
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:100
594 msgid ""
595 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
596 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
597 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
598 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
599 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
600 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
601 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
602 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
603 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
604 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
605 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
606 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
607 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
608 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
609 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
610 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
611 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
612 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
613 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
614 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
615 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
616 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
617 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
618 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
619 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
620 msgstr ""
621 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
622 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hj&aelig;lpen til VLC Media "
623 "Player</h2><h3>Dokumentation</h3><p>Du kan finde VLC-dokumentation p&aring; "
624 "VideoLANs <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki-sider</a>.</p><p>Hvis du "
625 "er ny bruger af VLC media player, s&aring; l&aelig;s <br><a href=\"http://"
626 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduktion til VLC "
627 "media player</em></a>.</p><p>Du kan finde nogle oplysninger om, hvordan du "
628 "bruger medieafspilleren her:<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
629 "Documentation:Open_Media\"><em>Play a file</em></a>\".</p><p>For oplysninger "
630 "om at gemme, konvertere, omkode, indkode, muxing og streaming kan du finde "
631 "nyttige oplysninger i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
632 "Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>Hvis du ikke er sikker "
633 "p&aring; terminologien, s&aring; kig i <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
634 "Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>Du kan l&aelig;re om de vigtigste "
635 "tastaturgenveje her: <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Genveje</"
636 "a>.</p><h3>Hj&aelig;lp</h3><p>Inden du stiller sp&oslash;rgsm&aring;l, "
637 "s&aring; kig i <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>."
638 "</p><p>Herefter kan du f&aring; (og yde) hj&aelig;lp i <a href=\"http://"
639 "forum.videolan.org\">forummerne</a>, p&aring; <a href=\"http://www.videolan."
640 "org/vlc/lists.html\">mail-listerne</a> eller p&aring; vores IRC-kanal "
641 "(<em>#videolan</em> p&aring; irc.freenode.net).</p><h3>Bidrag til projektet</"
642 "h3><p>Du kan hj&aelig;lpe VideoLAN-projektet ved at give tid til at hj&aelig;"
643 "lpe f&aelig;llesskabet, designe skins, overs&aelig;tte dokumentationen, "
644 "teste og programmere. Du kan ogs&aring; hj&aelig;lpe ved at donere penge og "
645 "materialer til os. Og s&aring; kan du selvf&oslash;lgelig <b>udbrede "
646 "kendskabet til</b> VLC media player.</p></body></html>"
647
648 #: src/audio_output/filters.c:247
649 msgid "Audio filtering failed"
650 msgstr "Lydfiltrering mislykkedes"
651
652 #: src/audio_output/filters.c:248
653 #, c-format
654 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
655 msgstr "Det maksimale antal filtre (%u) blev nået."
656
657 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
658 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
659 #: modules/video_filter/postproc.c:234
660 msgid "Disable"
661 msgstr "Slå fra"
662
663 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
664 msgid "Spectrometer"
665 msgstr "Spektrometer"
666
667 #: src/audio_output/output.c:235
668 msgid "Scope"
669 msgstr "Område"
670
671 #: src/audio_output/output.c:238
672 msgid "Spectrum"
673 msgstr "Spektrum"
674
675 #: src/audio_output/output.c:241
676 msgid "Vu meter"
677 msgstr "VU-meter"
678
679 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
680 msgid "Audio filters"
681 msgstr "Lydfiltre"
682
683 #: src/audio_output/output.c:291
684 msgid "Replay gain"
685 msgstr "Forstærkning ved afspilning"
686
687 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
688 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
689 msgid "Stereo audio mode"
690 msgstr "Stereotilstand"
691
692 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
693 msgid "Dolby Surround"
694 msgstr "Dolby Surround"
695
696 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
697 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
698 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
699 #: modules/codec/twolame.c:70
700 msgid "Stereo"
701 msgstr "Stereo"
702
703 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
704 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
705 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
706 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
707 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
708 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
709 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
710 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
711 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
712 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
713 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
714 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
715 msgid "Left"
716 msgstr "Venstre"
717
718 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
719 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
720 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
721 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
722 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
723 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
724 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
725 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
726 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
727 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
728 msgid "Right"
729 msgstr "Højre"
730
731 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
732 msgid "Reverse stereo"
733 msgstr "Omvendt stereo"
734
735 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
736 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
737 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
738 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
739 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
740 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
741 msgid "Automatic"
742 msgstr "Automatisk"
743
744 #: src/config/file.c:460
745 msgid "boolean"
746 msgstr "boolesk"
747
748 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
749 msgid "integer"
750 msgstr "heltal"
751
752 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
753 msgid "float"
754 msgstr "decimaltal"
755
756 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
757 msgid "string"
758 msgstr "streng"
759
760 #: src/config/help.c:161
761 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
762 msgstr "Brug '-H' for at få mere udtømmende hjælp."
763
764 #: src/config/help.c:165
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
768 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
769 "They will be enqueued in the playlist.\n"
770 "The first item specified will be played first.\n"
771 "\n"
772 "Options-styles:\n"
773 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
774 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
775 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
776 "            and that overrides previous settings.\n"
777 "\n"
778 "Stream MRL syntax:\n"
779 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
780 "  [:option=value ...]\n"
781 "\n"
782 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
783 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
784 "\n"
785 "URL syntax:\n"
786 "  file:///path/file              Plain media file\n"
787 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
788 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
789 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
790 "  screen://                      Screen capture\n"
791 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
792 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
793 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
794 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
795 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
796 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
797 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
798 "\n"
799 msgstr ""
800 "Brug: %s [valg] [stream] ...\n"
801 "Du kan angive flere streams på kommandolinien. De sættes i kø i "
802 "spillelisten.\n"
803 "Den først angivne stream afspilles først.\n"
804 "\n"
805 "Skrivemåder for valg:\n"
806 "  --valg  Et globalt valg gælder, så længe programmet kører.\n"
807 "   -valg  En enkeltbogstavsudgave af et globalt --valg.\n"
808 "   :valg  Et valg, der kun gælder den stream, der går direkte forud for "
809 "det,\n"
810 "             og som tilsidesætter tidligere indstillinger.\n"
811 "\n"
812 "Syntaks for stream-MRL:\n"
813 "  [[adgang][/demux]://]URL[#[titel][:kapitel][-[titel][:kapitel]]]\n"
814 "  [:valg=værdi ...]\n"
815 "\n"
816 "Mange af de globale --valg kan også anvendes som MRL-specifikke :valg.\n"
817 "Flere sæt af :valg=værdi kan angives.\n"
818 "\n"
819 "URL-syntaks:\n"
820 "  file://sti/filnavn                    Almindelig mediefil\n"
821 "  http://ip[:port]/fil                 HTTP-URL\n"
822 "  ftp://ip[:port]/fil                   FTP-URL\n"
823 "  mms://ip[:port]/fil               MMS-URL\n"
824 "  screen://                               Skærmoptagelse\n"
825 "  dvd://[enhed]                       DVD-enhed\n"
826 "  vcd://[enhed]                       VCD-enhed\n"
827 "  cdda://[enhed]                     Audio-CD-enhed\n"
828 "  udp://[[<kildeadresse>]@[<bind-adresse>][:<bind-port>]]\n"
829 "                                                UDP-stream sendt af en "
830 "streaming-server\n"
831 "  vlc://pause:<sekunder>       Sæt afspilningslisten på pause for en tid\n"
832 "  vlc://quit                               Særlig parameter der afslutter "
833 "VLC\n"
834
835 #: src/config/help.c:435
836 msgid " (default enabled)"
837 msgstr " (slået til som standard)"
838
839 #: src/config/help.c:436
840 msgid " (default disabled)"
841 msgstr " (slået fra som standard)"
842
843 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
844 msgid "Note:"
845 msgstr "Bemærk:"
846
847 #: src/config/help.c:593
848 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
849 msgstr "tilføj --advanced på kommandolinien for at se avancerede valg."
850
851 #: src/config/help.c:598
852 #, c-format
853 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
854 msgid_plural ""
855 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
856 msgstr[0] "%u modul blev ikke vist, eftersom det kun har avancerede tilvalg.\n"
857 msgstr[1] "%u moduler blev ikke vist, eftersom de kun har avancerede valg.\n"
858
859 #: src/config/help.c:605
860 msgid ""
861 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
862 "modules."
863 msgstr ""
864 "Intet passende modul fundet. Brug --list eller --list-verbose for at se "
865 "tilgængelige moduler."
866
867 #: src/config/help.c:666
868 #, c-format
869 msgid "VLC version %s (%s)\n"
870 msgstr "VLC-version %s (%s)\n"
871
872 #: src/config/help.c:667
873 #, c-format
874 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
875 msgstr "Kompileret af %s den %s (%s)\n"
876
877 #: src/config/help.c:669
878 #, c-format
879 msgid "Compiler: %s\n"
880 msgstr "Compiler: %s\n"
881
882 #: src/config/help.c:698
883 #, c-format
884 msgid ""
885 "\n"
886 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
887 msgstr ""
888 "\n"
889 "Udlæste data til filen vlc-help.txt.\n"
890
891 #: src/config/help.c:713
892 msgid ""
893 "\n"
894 "Press the RETURN key to continue...\n"
895 msgstr ""
896 "\n"
897 "Tast RETUR for at fortsætte...\n"
898
899 #: src/config/keys.c:56
900 msgid "Backspace"
901 msgstr "Tilbagetasten"
902
903 #: src/config/keys.c:57
904 msgid "Brightness Down"
905 msgstr "Dæmp lysstyrke"
906
907 #: src/config/keys.c:58
908 msgid "Brightness Up"
909 msgstr "Øg lysstyrke"
910
911 #: src/config/keys.c:59
912 msgid "Browser Back"
913 msgstr "Browser - tilbage"
914
915 #: src/config/keys.c:60
916 msgid "Browser Favorites"
917 msgstr "Browser-bogmærker"
918
919 #: src/config/keys.c:61
920 msgid "Browser Forward"
921 msgstr "Browser - fremad"
922
923 #: src/config/keys.c:62
924 msgid "Browser Home"
925 msgstr "Browser - hjem"
926
927 #: src/config/keys.c:63
928 msgid "Browser Refresh"
929 msgstr "Browser - genopfrisk"
930
931 #: src/config/keys.c:64
932 msgid "Browser Search"
933 msgstr "Browser - søg"
934
935 #: src/config/keys.c:65
936 msgid "Browser Stop"
937 msgstr "Browser - stop"
938
939 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
940 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
941 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
942 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
943 msgid "Delete"
944 msgstr "Fjern"
945
946 #: src/config/keys.c:67
947 msgid "Down"
948 msgstr "Ned"
949
950 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
951 msgid "End"
952 msgstr "End-tasten"
953
954 #: src/config/keys.c:69
955 msgid "Enter"
956 msgstr "Enter"
957
958 #: src/config/keys.c:70
959 msgid "Esc"
960 msgstr "Esc"
961
962 #: src/config/keys.c:71
963 msgid "F1"
964 msgstr "F1"
965
966 #: src/config/keys.c:72
967 msgid "F10"
968 msgstr "F10"
969
970 #: src/config/keys.c:73
971 msgid "F11"
972 msgstr "F11"
973
974 #: src/config/keys.c:74
975 msgid "F12"
976 msgstr "F12"
977
978 #: src/config/keys.c:75
979 msgid "F2"
980 msgstr "F2"
981
982 #: src/config/keys.c:76
983 msgid "F3"
984 msgstr "F3"
985
986 #: src/config/keys.c:77
987 msgid "F4"
988 msgstr "F4"
989
990 #: src/config/keys.c:78
991 msgid "F5"
992 msgstr "F5"
993
994 #: src/config/keys.c:79
995 msgid "F6"
996 msgstr "F6"
997
998 #: src/config/keys.c:80
999 msgid "F7"
1000 msgstr "F7"
1001
1002 #: src/config/keys.c:81
1003 msgid "F8"
1004 msgstr "F8"
1005
1006 #: src/config/keys.c:82
1007 msgid "F9"
1008 msgstr "F9"
1009
1010 #: src/config/keys.c:83
1011 msgid "Home"
1012 msgstr "Hjem"
1013
1014 #: src/config/keys.c:84
1015 msgid "Insert"
1016 msgstr "Indsæt"
1017
1018 #: src/config/keys.c:86
1019 msgid "Media Angle"
1020 msgstr "Medievinkel"
1021
1022 #: src/config/keys.c:87
1023 msgid "Media Audio Track"
1024 msgstr "Mediets lydspor"
1025
1026 #: src/config/keys.c:88
1027 msgid "Media Forward"
1028 msgstr "Medie - fremad"
1029
1030 #: src/config/keys.c:89
1031 msgid "Media Menu"
1032 msgstr "Medie-menu"
1033
1034 #: src/config/keys.c:90
1035 msgid "Media Next Frame"
1036 msgstr "Medie - næste billede"
1037
1038 #: src/config/keys.c:91
1039 msgid "Media Next Track"
1040 msgstr "Medie - næste nummer"
1041
1042 #: src/config/keys.c:92
1043 msgid "Media Play Pause"
1044 msgstr "Medie - afspil pause"
1045
1046 #: src/config/keys.c:93
1047 msgid "Media Prev Frame"
1048 msgstr "Medie - forr. billede"
1049
1050 #: src/config/keys.c:94
1051 msgid "Media Prev Track"
1052 msgstr "Media - forr. nummer"
1053
1054 #: src/config/keys.c:95
1055 msgid "Media Record"
1056 msgstr "Medie - optag"
1057
1058 #: src/config/keys.c:96
1059 msgid "Media Repeat"
1060 msgstr "Medie - gentag"
1061
1062 #: src/config/keys.c:97
1063 msgid "Media Rewind"
1064 msgstr "Medie - spol tilbage"
1065
1066 #: src/config/keys.c:98
1067 msgid "Media Select"
1068 msgstr "Medie - vælg"
1069
1070 #: src/config/keys.c:99
1071 msgid "Media Shuffle"
1072 msgstr "Medie - bland"
1073
1074 #: src/config/keys.c:100
1075 msgid "Media Stop"
1076 msgstr "Medie - stop"
1077
1078 #: src/config/keys.c:101
1079 msgid "Media Subtitle"
1080 msgstr "Medie-undertekst"
1081
1082 #: src/config/keys.c:102
1083 msgid "Media Time"
1084 msgstr "Medie - tid"
1085
1086 #: src/config/keys.c:103
1087 msgid "Media View"
1088 msgstr "Medie - vis"
1089
1090 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1091 msgid "Menu"
1092 msgstr "Menu"
1093
1094 #: src/config/keys.c:105
1095 msgid "Mouse Wheel Down"
1096 msgstr "Musehjul ned"
1097
1098 #: src/config/keys.c:106
1099 msgid "Mouse Wheel Left"
1100 msgstr "Musehjul venstre"
1101
1102 #: src/config/keys.c:107
1103 msgid "Mouse Wheel Right"
1104 msgstr "Musehjul højre"
1105
1106 #: src/config/keys.c:108
1107 msgid "Mouse Wheel Up"
1108 msgstr "Musehjul op"
1109
1110 #: src/config/keys.c:109
1111 msgid "Page Down"
1112 msgstr "Page Down"
1113
1114 #: src/config/keys.c:110
1115 msgid "Page Up"
1116 msgstr "Page Up"
1117
1118 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1119 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1120 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1121 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1122 msgid "Pause"
1123 msgstr "Pause"
1124
1125 #: src/config/keys.c:112
1126 msgid "Print"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1130 msgid "Space"
1131 msgstr "Space"
1132
1133 #: src/config/keys.c:115
1134 msgid "Tab"
1135 msgstr "Tabulatortasten"
1136
1137 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1138 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1139 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1140 msgid "Unset"
1141 msgstr "Vælg ikke"
1142
1143 #: src/config/keys.c:117
1144 msgid "Up"
1145 msgstr "Op"
1146
1147 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1148 msgid "Volume Down"
1149 msgstr "Lydstyrke ned"
1150
1151 #: src/config/keys.c:119
1152 msgid "Volume Mute"
1153 msgstr "Slå lyd fra"
1154
1155 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1156 msgid "Volume Up"
1157 msgstr "Lydstyrke op"
1158
1159 #: src/config/keys.c:121
1160 msgid "Zoom In"
1161 msgstr "Zoom ind"
1162
1163 #: src/config/keys.c:122
1164 msgid "Zoom Out"
1165 msgstr "Zoom ud"
1166
1167 #: src/config/keys.c:250
1168 msgid "Ctrl+"
1169 msgstr "Ctrl+"
1170
1171 #: src/config/keys.c:251
1172 msgid "Alt+"
1173 msgstr "Alt+"
1174
1175 #: src/config/keys.c:252
1176 msgid "Shift+"
1177 msgstr "Skift+"
1178
1179 #: src/config/keys.c:253
1180 msgid "Meta+"
1181 msgstr "Meta+"
1182
1183 #: src/config/keys.c:254
1184 msgid "Command+"
1185 msgstr "Æble+"
1186
1187 #: src/darwin/error.c:37
1188 #, fuzzy
1189 msgid "Unknown error"
1190 msgstr "Ukendt video"
1191
1192 #: src/input/control.c:226
1193 #, c-format
1194 msgid "Bookmark %i"
1195 msgstr "Sæt bogmærke for %i"
1196
1197 #: src/input/decoder.c:252
1198 msgid "packetizer"
1199 msgstr "pakker"
1200
1201 #: src/input/decoder.c:252
1202 msgid "decoder"
1203 msgstr "dekoder"
1204
1205 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1206 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1207 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1208 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1209 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1210 msgstr "Streaming/transkodning mislykkedes"
1211
1212 #: src/input/decoder.c:262
1213 #, c-format
1214 msgid "VLC could not open the %s module."
1215 msgstr "VLC kunne ikke åbne modulet %s."
1216
1217 #: src/input/decoder.c:454
1218 msgid "VLC could not open the decoder module."
1219 msgstr "VLC kunne ikke åbne dekodningsmodulet."
1220
1221 #: src/input/decoder.c:691
1222 msgid "No description for this codec"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/input/decoder.c:693
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Codec not supported"
1228 msgstr "Klientport"
1229
1230 #: src/input/decoder.c:694
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1233 msgstr "VLC kunne ikke åbne filen \"%s\" (%m)."
1234
1235 #: src/input/decoder.c:698
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Unidentified codec"
1238 msgstr "Video-codec"
1239
1240 #: src/input/decoder.c:699
1241 #, fuzzy
1242 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1243 msgstr "VLC kunne ikke åbne dekodningsmodulet."
1244
1245 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1246 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1247 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1248 msgid "Track"
1249 msgstr "Spor"
1250
1251 #: src/input/es_out.c:1137
1252 #, c-format
1253 msgid "%s [%s %d]"
1254 msgstr "%s [%s %d]"
1255
1256 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1257 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1258 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1259 msgid "Program"
1260 msgstr "Program"
1261
1262 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1263 msgid "Scrambled"
1264 msgstr "Forvrænget (scrambled)"
1265
1266 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1267 msgid "Yes"
1268 msgstr "Ja"
1269
1270 #: src/input/es_out.c:2012
1271 #, c-format
1272 msgid "Closed captions %u"
1273 msgstr "Tekster for hørehæmmede %u"
1274
1275 #: src/input/es_out.c:2870
1276 #, c-format
1277 msgid "Stream %d"
1278 msgstr "Stream %d"
1279
1280 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1281 msgid "Subtitle"
1282 msgstr "Undertekst"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1285 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1286 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1287 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1288 msgid "Type"
1289 msgstr "Type"
1290
1291 #: src/input/es_out.c:2897
1292 msgid "Original ID"
1293 msgstr "Oprindeligt id"
1294
1295 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1296 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1297 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1298 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1299 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1300 msgid "Codec"
1301 msgstr "Codec"
1302
1303 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1304 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1305 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1306 msgid "Language"
1307 msgstr "Sprog"
1308
1309 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1310 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1311 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1312 msgid "Description"
1313 msgstr "Beskrivelse"
1314
1315 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1316 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1317 msgid "Channels"
1318 msgstr "Kanaler"
1319
1320 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1321 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1322 msgid "Sample rate"
1323 msgstr "Samplefrekvens"
1324
1325 #: src/input/es_out.c:2929
1326 #, c-format
1327 msgid "%u Hz"
1328 msgstr "%u Hz"
1329
1330 #: src/input/es_out.c:2939
1331 msgid "Bits per sample"
1332 msgstr "Bit pr. sample"
1333
1334 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1335 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1336 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1337 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1338 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1339 msgid "Bitrate"
1340 msgstr "Bitrate"
1341
1342 #: src/input/es_out.c:2944
1343 #, c-format
1344 msgid "%u kb/s"
1345 msgstr "%u kb/s"
1346
1347 #: src/input/es_out.c:2956
1348 msgid "Track replay gain"
1349 msgstr "Forstærkning for spor"
1350
1351 #: src/input/es_out.c:2958
1352 msgid "Album replay gain"
1353 msgstr "Forstærkning for album"
1354
1355 #: src/input/es_out.c:2959
1356 #, c-format
1357 msgid "%.2f dB"
1358 msgstr "%.2f dB"
1359
1360 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1361 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1362 msgid "Resolution"
1363 msgstr "Opløsning"
1364
1365 #: src/input/es_out.c:2973
1366 msgid "Display resolution"
1367 msgstr "Skærmopløsning"
1368
1369 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1370 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1371 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1372 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1373 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1374 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1375 msgid "Frame rate"
1376 msgstr "Billedfrekvens"
1377
1378 #: src/input/es_out.c:2994
1379 msgid "Decoded format"
1380 msgstr "Afkodet format"
1381
1382 #: src/input/input.c:2311
1383 msgid "Your input can't be opened"
1384 msgstr "Inddata kan ikke åbnes"
1385
1386 #: src/input/input.c:2312
1387 #, c-format
1388 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1389 msgstr "VLC kan ikke åbne MRL \"%s\". Detaljer er skrevet i loggen."
1390
1391 #: src/input/input.c:2425
1392 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1393 msgstr "VLC kan ikke genkende formatet på dette input"
1394
1395 #: src/input/input.c:2426
1396 #, c-format
1397 msgid ""
1398 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1399 msgstr "Formatet af \"%s\" kan ikke bestemmes. Detaljer kan findes i loggen."
1400
1401 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1402 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1403 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1404 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1405 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1406 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1407 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1408 msgid "Title"
1409 msgstr "Titel"
1410
1411 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1412 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1413 msgid "Artist"
1414 msgstr "Kunstner"
1415
1416 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1417 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1418 msgid "Genre"
1419 msgstr "Genre"
1420
1421 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1422 msgid "Copyright"
1423 msgstr "Ophavsret"
1424
1425 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1426 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1427 msgid "Album"
1428 msgstr "Album"
1429
1430 #: src/input/meta.c:60
1431 msgid "Track number"
1432 msgstr "Spornummer"
1433
1434 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1435 msgid "Rating"
1436 msgstr "Vurdering"
1437
1438 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1439 msgid "Date"
1440 msgstr "Dato"
1441
1442 #: src/input/meta.c:64
1443 msgid "Setting"
1444 msgstr "Indstilling"
1445
1446 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1447 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1448 msgid "URL"
1449 msgstr "URL"
1450
1451 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1452 msgid "Now Playing"
1453 msgstr "Afspiller"
1454
1455 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1456 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1457 msgid "Publisher"
1458 msgstr "Udgiver"
1459
1460 #: src/input/meta.c:69
1461 msgid "Encoded by"
1462 msgstr "Kodet af"
1463
1464 #: src/input/meta.c:70
1465 msgid "Artwork URL"
1466 msgstr "URL til grafisk materiale"
1467
1468 #: src/input/meta.c:71
1469 msgid "Track ID"
1470 msgstr "Spor-id"
1471
1472 #: src/input/meta.c:72
1473 #, fuzzy
1474 msgid "Number of Tracks"
1475 msgstr "Antal rækker"
1476
1477 #: src/input/meta.c:73
1478 msgid "Director"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: src/input/meta.c:74
1482 msgid "Season"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: src/input/meta.c:75
1486 msgid "Episode"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: src/input/meta.c:76
1490 #, fuzzy
1491 msgid "Show Name"
1492 msgstr "Vis basal"
1493
1494 #: src/input/meta.c:77
1495 #, fuzzy
1496 msgid "Actors"
1497 msgstr "Faktor"
1498
1499 #: src/input/var.c:158
1500 msgid "Bookmark"
1501 msgstr "Bogmærke"
1502
1503 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1504 msgid "Programs"
1505 msgstr "Programmer"
1506
1507 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1508 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1509 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1510 msgid "Chapter"
1511 msgstr "Kapitel"
1512
1513 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1514 msgid "Navigation"
1515 msgstr "Navigation"
1516
1517 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1518 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1519 msgid "Video Track"
1520 msgstr "Videospor"
1521
1522 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1523 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1524 msgid "Audio Track"
1525 msgstr "Lydspor"
1526
1527 #: src/input/var.c:210
1528 msgid "Subtitle Track"
1529 msgstr "Undertekstspor"
1530
1531 #: src/input/var.c:273
1532 msgid "Next title"
1533 msgstr "Næste titel"
1534
1535 #: src/input/var.c:278
1536 msgid "Previous title"
1537 msgstr "Forrige titel"
1538
1539 #: src/input/var.c:314
1540 #, c-format
1541 msgid "Title %i%s"
1542 msgstr "Titel %i%s"
1543
1544 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1545 #, c-format
1546 msgid "Chapter %i"
1547 msgstr "Kapitel %i"
1548
1549 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1550 msgid "Next chapter"
1551 msgstr "Næste kapitel"
1552
1553 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1554 msgid "Previous chapter"
1555 msgstr "Forrige kapitel"
1556
1557 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1558 #, c-format
1559 msgid "Media: %s"
1560 msgstr "Medie: %s"
1561
1562 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1563 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1564 msgid "Add Interface"
1565 msgstr "Tilføj grænseflade"
1566
1567 #: src/interface/interface.c:91
1568 msgid "Console"
1569 msgstr "Konsol"
1570
1571 #: src/interface/interface.c:95
1572 msgid "Telnet"
1573 msgstr "Telnet"
1574
1575 #: src/interface/interface.c:98
1576 msgid "Web"
1577 msgstr "Web"
1578
1579 #: src/interface/interface.c:101
1580 msgid "Debug logging"
1581 msgstr "Fejlsøgningslogning"
1582
1583 #: src/interface/interface.c:104
1584 msgid "Mouse Gestures"
1585 msgstr "Musefagter"
1586
1587 #: src/interface/interface.c:206
1588 msgid ""
1589 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1590 "interface."
1591 msgstr ""
1592 "VLC kører med standardbrugerfladen. Brug \"cvlc\" for at køre VLC uden "
1593 "brugerflade."
1594
1595 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1596 #: src/libvlc.c:183
1597 msgid "C"
1598 msgstr "da"
1599
1600 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1601 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1602 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1603 msgid "Zoom"
1604 msgstr "Zoom"
1605
1606 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1607 msgid "1:4 Quarter"
1608 msgstr "1:4 kvart"
1609
1610 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1611 msgid "1:2 Half"
1612 msgstr "1:2 halv"
1613
1614 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1615 msgid "1:1 Original"
1616 msgstr "1:1 original"
1617
1618 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1619 msgid "2:1 Double"
1620 msgstr "2:1 dobbelt"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:62
1623 msgid ""
1624 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1625 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1626 "related options."
1627 msgstr ""
1628 "Disse indstillinger tillader dig at konfigurere de brugerflader, der "
1629 "anvendes af VLC. Du kan vælge hovedbrugerflade, tilføje brugerflademoduler "
1630 "og definere diverse relaterede indstillinger."
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:66
1633 msgid "Interface module"
1634 msgstr "Brugerflademodul"
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:68
1637 msgid ""
1638 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1639 "automatically select the best module available."
1640 msgstr ""
1641 "Dette er hovedbrugerfladen, der anvendes af VLC. Som standard vælges "
1642 "automatisk det bedste modul, der er til rådighed."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1645 msgid "Extra interface modules"
1646 msgstr "Ekstra brugerflademoduler"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:74
1649 msgid ""
1650 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1651 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1652 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1653 "\", \"gestures\" ...)"
1654 msgstr ""
1655 "Du kan vælge \"yderligere brugerflader\" for VLC. De startes i baggrunden "
1656 "sammen med standardbrugerfladen. Brug en komma-separeret liste af "
1657 "brugerflademoduler (almindelige valg er: \"rc\" (fjernkontrol), \"http\", "
1658 "\"gestures\" ...)"
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:81
1661 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1662 msgstr "Du kan vælge kontrolbrugerflader til VLC."
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:83
1665 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1666 msgstr "Detaljeniveau (0,1,2)"
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:85
1669 msgid ""
1670 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1671 "1=warnings, 2=debug)."
1672 msgstr ""
1673 "Denne indstilling sætter detaljeniveauet for loggen (0=kun fejl og "
1674 "standardbeskeder, 1=advarsler, 2=fejlsøgning)."
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:88
1677 msgid "Be quiet"
1678 msgstr "Vær stille"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:90
1681 msgid "Turn off all warning and information messages."
1682 msgstr "Slå alle advarsler og informative beskeder fra."
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:92
1685 msgid "Default stream"
1686 msgstr "Standard-stream"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:94
1689 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1690 msgstr "Dette stream vil altid blive åbnet, når VLC startes."
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:96
1693 msgid "Color messages"
1694 msgstr "Farv beskeder"
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:98
1697 msgid ""
1698 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1699 "needs Linux color support for this to work."
1700 msgstr ""
1701 "Med denne indstilling vil beskeder i konsollen blive farvekodet. Din "
1702 "terminal kræver Linux-farveunderstøttelse for at dette kan virke."
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:101
1705 msgid "Show advanced options"
1706 msgstr "Vis avancerede indstillinger"
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:103
1709 msgid ""
1710 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1711 "available options, including those that most users should never touch."
1712 msgstr ""
1713 "Med denne indstilling slået til vises alle muligheder i indstillinger og/"
1714 "eller brugerflader, herunder dem, den gennemsnitlige bruger ikke bør røre "
1715 "ved."
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:107
1718 msgid "Interface interaction"
1719 msgstr "Brugerfladeinteraktion"
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:109
1722 msgid ""
1723 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1724 "user input is required."
1725 msgstr ""
1726 "Når dette er slået til, vil brugerfladen vise en dialog, hver gang "
1727 "brugerinput er nødvendigt."
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:119
1730 msgid ""
1731 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1732 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1733 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1734 "the \"audio filters\" modules section."
1735 msgstr ""
1736 "Med disse indstillinger kan du ændre lydsystemets funktioner og tilføje "
1737 "lydfiltre, som kan bruges til efterbehandling eller visuelle effekter "
1738 "(spektralanalyse osv.). Slå disse filtre til her, og sæt dem op i "
1739 "modulsektionen \"Lydfiltre\"."
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:125
1742 msgid "Audio output module"
1743 msgstr "Lyduddatamodul"
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:127
1746 msgid ""
1747 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1748 "automatically select the best method available."
1749 msgstr ""
1750 "Her kan du vælge, hvilken metode til lydoutput, VLC skal bruge. Som standard "
1751 "vælges den bedste tilgængelige metode automatisk."
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1754 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1755 msgid "Enable audio"
1756 msgstr "Slå lyd til"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:133
1759 msgid ""
1760 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1761 "not take place, thus saving some processing power."
1762 msgstr ""
1763 "Du kan slå lydoutput helt fra. I dette tilfælde vil lydafkodning ikke finde "
1764 "sted, så der kan spares noget processorkraft."
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:136
1767 msgid "Audio gain"
1768 msgstr "Lydforstærkning"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:138
1771 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1772 msgstr "Denne lineære forstærkning vil blive anvendt på den udgående lyd."
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:140
1775 msgid "Audio output volume step"
1776 msgstr "Lydstyrketrin for lydoutput"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:142
1779 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1780 msgstr "Størrelsen på lydstyrketrinnene kan tilpasses med dette tilvalg."
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:145
1783 msgid "Remember the audio volume"
1784 msgstr "Husk lydstyrken"
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:147
1787 msgid ""
1788 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1789 msgstr ""
1790 "Lydstyrken kan registreres og genskabes automatisk, næste gang VLC anvendes."
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:150
1793 msgid "Audio desynchronization compensation"
1794 msgstr "Kompensation for lyd-afsynkronisering"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:152
1797 msgid ""
1798 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1799 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1800 msgstr ""
1801 "Dette forsinker lyden. Forsinkelsen skal angives i millisekunder. Dette kan "
1802 "være nyttigt, hvis du bemærker en forsinkelse mellem lyd og billede."
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:155
1805 msgid "Audio resampler"
1806 msgstr "Lyd-resampler"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:157
1809 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1810 msgstr "Dette vælger hvilket plugin der skal bruges til resampling af lyd."
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:160
1813 msgid ""
1814 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1815 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1816 "played)."
1817 msgstr ""
1818 "Med denne indstilling kan du angive den tilstand, der vil blive brugt som "
1819 "standard for lydoutputkanaler - dvs. hvis både din hardware og den "
1820 "afspillede lyd-stream understøtter det."
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1823 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1824 msgid "Use S/PDIF when available"
1825 msgstr "Brug S/PDIF hvis muligt"
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:166
1828 msgid ""
1829 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1830 "audio stream being played."
1831 msgstr ""
1832 "S/PDIF kan blive anvendt som standard, hvis både hardware og lyd-stream "
1833 "understøtter det."
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1836 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1837 msgstr "Gennemtving opdagelse af Dolby Surround"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:171
1840 msgid ""
1841 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1842 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1843 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1844 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1845 msgstr ""
1846 "Vælg dette, når du ved, at din strøm er (eller ikke er) indkodet med Dolby "
1847 "Surround, men at dette ikke bliver opdaget. Selv hvis strømmen faktisk ikke "
1848 "er indkodet med Dolby Surround, kan du muligvis forbedre din lydoplevelse "
1849 "ved at vælge denne funktion, særligt når du kombinerer med Surround-effekt i "
1850 "høretelefoner."
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1853 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1854 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1855 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1856 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1857 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1858 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1859 msgid "Auto"
1860 msgstr "Auto"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1863 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1864 msgid "On"
1865 msgstr "Til"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1868 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1869 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1870 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1871 msgid "Off"
1872 msgstr "Fra"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:180
1875 msgid "Stereo audio output mode"
1876 msgstr "Stereotilstand for lydudgang"
1877
1878 #: src/libvlc-module.c:192
1879 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1880 msgstr ""
1881 "Tilføjer filtre til efterbehandling af lyd, og til ændring af lydafspilning."
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:197
1884 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1885 msgstr "Her kan du tilføje visualiseringsmoduler (spektrumanalyse osv.)."
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:201
1888 msgid "Replay gain mode"
1889 msgstr "Forstærkningstilstand ved afspilning"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:203
1892 msgid "Select the replay gain mode"
1893 msgstr "Vælg forstærkningstilstand for afspilning"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:205
1896 msgid "Replay preamp"
1897 msgstr "Forforstærkning ved afspilning"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:207
1900 msgid ""
1901 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1902 "replay gain information"
1903 msgstr ""
1904 "Lader dig ændre standardmålniveauet (89 dB) for en stream med "
1905 "forstærkningsinformation (replay gain)."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:210
1908 msgid "Default replay gain"
1909 msgstr "Standardforstærkning ved afspilning"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:212
1912 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1913 msgstr ""
1914 "Dette er den forstærkning, der skal anvendes for en stream uden "
1915 "forstærkningsoplysninger"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:214
1918 msgid "Peak protection"
1919 msgstr "Peak-beskyttelse"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:216
1922 msgid "Protect against sound clipping"
1923 msgstr "Beskyt mod afklipning af lyd"
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:219
1926 msgid "Enable time stretching audio"
1927 msgstr "Slå tidsudstrækning for lyd til"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:221
1930 msgid ""
1931 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1932 "audio pitch"
1933 msgstr ""
1934 "Dette tillader langsommere eller hurtigere afspilning af lyden uden at "
1935 "tonelejet påvirkes"
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1938 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1939 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1940 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1941 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1942 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1943 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1944 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1945 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1946 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1947 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1948 msgid "None"
1949 msgstr "Ingen"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:236
1952 msgid ""
1953 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1954 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1955 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1956 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1957 "options."
1958 msgstr ""
1959 "Med disse indstillinger kan du ændre virkemåden af video-outputsystemet. Du "
1960 "kan for eksempel slå videofiltre til (deinterlacing, billedjustering etc.). "
1961 "Slå disse filtre til her, og angiv indstillinger i modulsektionen "
1962 "\"Videofiltre\". Du kan også angive mange forskellige videofunktioner."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:242
1965 msgid "Video output module"
1966 msgstr "Videooutputmodul"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:244
1969 msgid ""
1970 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1971 "automatically select the best method available."
1972 msgstr ""
1973 "Her vælger du den videooutputmetode, VLC skal anvende. Som standard vælger "
1974 "VLC automatisk den bedste tilgængelige metode."
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1977 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1978 msgid "Enable video"
1979 msgstr "Slå video til"
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:249
1982 msgid ""
1983 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1984 "not take place, thus saving some processing power."
1985 msgstr ""
1986 "Du kan slå videooutput helt fra. I dette tilfælde vil vidoeafkodning ikke "
1987 "finde sted, så der kan spares noget processorkraft."
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1990 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1991 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1992 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1993 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1994 msgid "Video width"
1995 msgstr "Videobredde"
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:254
1998 msgid ""
1999 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
2000 "characteristics."
2001 msgstr ""
2002 "Du kan tvinge videobredden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
2003 "sig."
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
2006 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
2007 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
2008 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
2009 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
2010 msgid "Video height"
2011 msgstr "Videohøjde"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:259
2014 msgid ""
2015 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
2016 "video characteristics."
2017 msgstr ""
2018 "Du kan tvinge videohøjden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
2019 "sig."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:262
2022 msgid "Video X coordinate"
2023 msgstr "X-koordinat for video"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:264
2026 msgid ""
2027 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2028 "coordinate)."
2029 msgstr ""
2030 "Du kan gennemtvinge positionen for øverste, venstre hjørne af videovinduet "
2031 "(X-koordinat)."
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:267
2034 msgid "Video Y coordinate"
2035 msgstr "Y-koordinat for video"
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:269
2038 msgid ""
2039 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2040 "coordinate)."
2041 msgstr ""
2042 "Du kan gennemtvinge positionen for øverste, venstre hjørne af videovinduet "
2043 "(Y-koordinat)."
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:272
2046 msgid "Video title"
2047 msgstr "Videotitel"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:274
2050 msgid ""
2051 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2052 "interface)."
2053 msgstr ""
2054 "Brugerdefineret titel for videovinduet (i tilfælde af at videoen ikke er "
2055 "indlejret i brugerfladen)."
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:277
2058 msgid "Video alignment"
2059 msgstr "Videoplacering"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:279
2062 msgid ""
2063 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2064 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2065 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2066 msgstr ""
2067 "Gennemtving placeringen af videoen i vinduet. Som standard (0) vil den blive "
2068 "centreret (0=centreret, 1=venstre, 2=højre, 4=top, 8=bund). Du kan også "
2069 "bruge kombinationer af værdierne, f.eks. 6=4+2, dvs. øverst højre)."
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2072 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2073 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2074 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2075 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2076 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2077 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2078 #: modules/video_filter/rss.c:173
2079 msgid "Center"
2080 msgstr "Centreret"
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2083 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2084 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2085 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2086 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2087 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2088 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2089 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2090 msgid "Top"
2091 msgstr "Top"
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2094 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2095 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2096 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2097 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2098 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2099 msgid "Bottom"
2100 msgstr "Bund"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2103 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2104 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2105 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2106 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2107 #: modules/video_filter/rss.c:174
2108 msgid "Top-Left"
2109 msgstr "Øverst til venstre"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2112 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2113 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2114 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2115 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2116 #: modules/video_filter/rss.c:174
2117 msgid "Top-Right"
2118 msgstr "Øverst til højre"
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2121 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2122 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2123 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2124 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2125 #: modules/video_filter/rss.c:174
2126 msgid "Bottom-Left"
2127 msgstr "Nederst til venstre"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2130 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2131 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2132 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2133 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2134 #: modules/video_filter/rss.c:174
2135 msgid "Bottom-Right"
2136 msgstr "Nederst til højre"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:287
2139 msgid "Zoom video"
2140 msgstr "Videozoom"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:289
2143 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2144 msgstr "Du kan zoome videoen med den angivne faktor."
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:291
2147 msgid "Grayscale video output"
2148 msgstr "Video-ud i gråtoner"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:293
2151 msgid ""
2152 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2153 "save some processing power."
2154 msgstr ""
2155 "Vis video i gråtoner. Da farveoplysningerne så ikke dekodes, kan dette spare "
2156 "noget processorkraft."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:296
2159 msgid "Embedded video"
2160 msgstr "Indlejret video"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:298
2163 msgid "Embed the video output in the main interface."
2164 msgstr "Slå indlejring af video i hovedbrugerfladen til."
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:300
2167 msgid "Fullscreen video output"
2168 msgstr "Fuldskærmsvideo"
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:302
2171 msgid "Start video in fullscreen mode"
2172 msgstr "Start video i fuldskærmstilstand"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:304
2175 msgid "Overlay video output"
2176 msgstr "Videooverlægningsoutput"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:306
2179 msgid ""
2180 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2181 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2182 msgstr ""
2183 "Overlægning er en egenskab i dit grafikkort (hardware-acceleration), der "
2184 "sætter computeren i stand til at tegne video direkte. VLC forsøger at bruge "
2185 "denne egenskab som standard."
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2188 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2189 msgid "Always on top"
2190 msgstr "Altid øverst"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:311
2193 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2194 msgstr "Placer altid videovinduet foran andre vinduer."
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:313
2197 msgid "Enable wallpaper mode "
2198 msgstr "Aktivér baggrundsbilledtilstand "
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:315
2201 msgid ""
2202 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2203 msgstr ""
2204 "Baggrundsbilledtilstanden lader dig vise en video som skrivebordsbaggrund."
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:318
2207 msgid "Show media title on video"
2208 msgstr "Vis medietitlen på video"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:320
2211 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2212 msgstr "Vis videoens titel oven over filmen."
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:322
2215 msgid "Show video title for x milliseconds"
2216 msgstr "Vis videotitlen i x millisekunder"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:324
2219 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2220 msgstr "Vis videotitlen i x millisekunder. Standardværdien er 5000 ms (5 sek.)"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:326
2223 msgid "Position of video title"
2224 msgstr "Placering af videotitel"
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:328
2227 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2228 msgstr ""
2229 "Det sted i videoen, hvor titlen skal vises (som standard centreret i bunden)."
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:330
2232 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2233 msgstr "Skjul musemarkør og fuldskærmskontroller efter x millisekunder"
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:333
2236 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2237 msgstr "Skjul musemarkøren og kontrol til fuldskærm efter n millisekunder."
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2240 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2241 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2242 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2243 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2244 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2245 msgid "Deinterlace"
2246 msgstr "Deinterlace"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2249 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2250 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2251 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2252 msgid "Deinterlace mode"
2253 msgstr "Deinterlace-modul"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:348
2256 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2257 msgstr "Deinterlace-metode der skal bruges til videobehandling."
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2260 msgid "Discard"
2261 msgstr "Forkast"
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2264 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2265 msgid "Blend"
2266 msgstr "Bland"
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2269 msgid "Mean"
2270 msgstr "Median"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2273 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2274 msgid "Bob"
2275 msgstr "Bob"
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2278 msgid "Linear"
2279 msgstr "Lineær"
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2282 msgid "Phosphor"
2283 msgstr "Fosfor"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2286 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2287 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:365
2290 msgid "Disable screensaver"
2291 msgstr "Slå pauseskærm fra"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:366
2294 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2295 msgstr "Slå pauseskærm fra under afspilning af video."
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:368
2298 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2299 msgstr "Hindr strømsparerdæmon under afspilning"
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:369
2302 msgid ""
2303 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2304 "computer being suspended because of inactivity."
2305 msgstr ""
2306 "Spærrer for strømsparer-dæmonen under en afspilning for at forhindre, at "
2307 "computeren går i dvale grundet inaktivitet."
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2310 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2311 msgid "Window decorations"
2312 msgstr "Vinduesdekorationer"
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:374
2315 msgid ""
2316 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2317 "giving a \"minimal\" window."
2318 msgstr ""
2319 "VLC kan undlade at oprette vinduestitel, rammer etc. rundt om videoen, "
2320 "hvilket giver et \"minimalt\" vindue."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:377
2323 msgid "Video splitter module"
2324 msgstr "Videosplittermodul"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:379
2327 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2328 msgstr "Tilføjer video-outputfiltre som f.eks. Klon eller Væg"
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:381
2331 msgid "Video filter module"
2332 msgstr "Videofiltermodul"
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:383
2335 msgid ""
2336 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2337 "instance deinterlacing, or distort the video."
2338 msgstr ""
2339 "Her kan du tilføje filtre som kan efterbehandle og forbedre "
2340 "billedkvaliteten, f.eks. deinterlacing, eller forvrænge videoen."
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:387
2343 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2344 msgstr "Mappe til videosnapshots (eller filnavn)"
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:389
2347 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2348 msgstr "Den mappe dine video-snapshot skal gemmes i."
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2351 msgid "Video snapshot file prefix"
2352 msgstr "Præfiks for videosnapshot-filer"
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:395
2355 msgid "Video snapshot format"
2356 msgstr "Videosnapshot-format"
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:397
2359 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2360 msgstr "Billedformat til de gemte video-snapshot"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:399
2363 msgid "Display video snapshot preview"
2364 msgstr "Vis video-snapshot når det tages"
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:401
2367 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2368 msgstr "Vis snapshot i skærmens øverste venstre hjørne."
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:403
2371 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2372 msgstr "Anvend sekventiel nummerering i stedet for tidsstempler"
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:405
2375 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2376 msgstr ""
2377 "Anvend sekventiel nummerering i stedet for tidsstempler til nummerering af "
2378 "snapshot"
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:407
2381 msgid "Video snapshot width"
2382 msgstr "Bredde på video-snapshot"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:409
2385 msgid ""
2386 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2387 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2388 msgstr ""
2389 "Du kan tvinge bredden af dit videosnapshot. Som standard (-1) vil det "
2390 "beholde den oprindelige bredde. Vælg 0 for at skalere bredden, så  den "
2391 "overholder billedformatet."
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:413
2394 msgid "Video snapshot height"
2395 msgstr "Højde af video-snapshot"
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:415
2398 msgid ""
2399 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2400 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2401 "ratio."
2402 msgstr ""
2403 "Du kan tvinge højden af dit videosnapshot. Som standard (-1) vil det beholde "
2404 "den oprindelige højde. Vælg 0 for at skalere højden, så den overholder "
2405 "billedformatet."
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:419
2408 msgid "Video cropping"
2409 msgstr "Videobeskæring"
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:421
2412 msgid ""
2413 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2414 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2415 msgstr ""
2416 "Gennemtvinger beskæring af kilde-videoen. Tilladte formater er x:y (4:3, "
2417 "16:9 osv.), der udtrykker det globale højde-/breddeforhold."
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:425
2420 msgid "Source aspect ratio"
2421 msgstr "Kildens højde-/breddeforhold"
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:427
2424 msgid ""
2425 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2426 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2427 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2428 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2429 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2430 msgstr ""
2431 "Her kan du gennemtvinge kildens højde-/breddeforhold. For eksempel påstår "
2432 "nogle dvd'er, at de kører med 16:9, men i virkeligeheden er det 4:3. Dette "
2433 "kan også bruges som et tip til VLC, når en film ikke oplyser billedformat. "
2434 "Du kan vælge x:y (4:3, 16:9 osv.) som udtryk for det globale billedformat, "
2435 "eller en decimalværdi (1,25, 1,3333 osv.) som udtryk for pixelproportioner."
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:434
2438 msgid "Video Auto Scaling"
2439 msgstr "Automatisk videoskalering"
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:436
2442 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2443 msgstr "Lad videoen skalere, så den passer et givent vindue eller fuld skærm."
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:438
2446 msgid "Video scaling factor"
2447 msgstr "Videoskaleringsfaktor"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:440
2450 msgid ""
2451 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2452 "Default value is 1.0 (original video size)."
2453 msgstr ""
2454 "Skaleringsfaktor, der bruges når autoskalering er slået fra.\n"
2455 "Standardværdien er 1.0 (original videostørrelse)."
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:443
2458 msgid "Custom crop ratios list"
2459 msgstr "Brugerdefineret liste af beskæringsformater"
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:445
2462 msgid ""
2463 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2464 "crop ratios list."
2465 msgstr ""
2466 "Kommasepareret liste over beskæringsformater der tilføjes i den tilsvarende "
2467 "liste i brugerfladen."
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:448
2470 msgid "Custom aspect ratios list"
2471 msgstr "Brugerdefineret liste af skærmformater"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:450
2474 msgid ""
2475 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2476 "aspect ratio list."
2477 msgstr ""
2478 "Kommasepareret liste over højde-/breddeforhold der tilføjes i den "
2479 "tilsvarende liste i brugerfladen."
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:453
2482 msgid "Fix HDTV height"
2483 msgstr "Fastsæt HDTV-højde"
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:455
2486 msgid ""
2487 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2488 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2489 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2490 msgstr ""
2491 "Denne funktion tillader korrekt håndtering af HDTV-1080-videoformatet, selv "
2492 "hvis en fejlbehæftet indkoder sætter højden til 1088 linier. Du bør kun slå "
2493 "denne funktion fra, hvis din video er i et ustandardiseret format, der "
2494 "kræver alle 1088 linier."
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:460
2497 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2498 msgstr "Højde-/breddeforhold for skærmpixel"
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:462
2501 msgid ""
2502 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2503 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2504 "order to keep proportions."
2505 msgstr ""
2506 "Denne funktion gennemtvinger skærmens højde-/breddeforhold. De fleste skærme "
2507 "har firkantede pixler (1:1). Hvis du har en 16:9-skærm, skal du evt. ændre "
2508 "dette til 4:3 for at bevare proportionerne."
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2511 msgid "Skip frames"
2512 msgstr "Spring billeder over"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:468
2515 msgid ""
2516 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2517 "computer is not powerful enough"
2518 msgstr ""
2519 "Slår overspringning af billeder til for MPEG2-streams. Overspringning "
2520 "forekommer, når din computer ikke er kraftig nok."
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:471
2523 msgid "Drop late frames"
2524 msgstr "Spring sene billeder over"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:473
2527 msgid ""
2528 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2529 "intended display date)."
2530 msgstr ""
2531 "Denne funktion overspringer billeder, der kommer for sent (ankommer til "
2532 "videooutput efter de skulle være vist)."
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:476
2535 msgid "Quiet synchro"
2536 msgstr "Stille synkronisering"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:478
2539 msgid ""
2540 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2541 "synchronization mechanism."
2542 msgstr ""
2543 "Denne funktion forhindrer beskedloggen i at blive oversvømmet med "
2544 "fejlsøgningsbeskeder fra synkroniseringsmekanismen til video-output."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:481
2547 msgid "Key press events"
2548 msgstr "Tastetryksbegivenheder"
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:483
2551 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2552 msgstr "Dette aktiverer VLC-genvejstaster fra det ikke-indlejrede videovindue."
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2555 msgid "Mouse events"
2556 msgstr "Musehændelser"
2557
2558 #: src/libvlc-module.c:487
2559 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2560 msgstr "Dette aktiverer håndtering af museklik på videoen."
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:495
2563 msgid ""
2564 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2565 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2566 "channel."
2567 msgstr ""
2568 "Med disse funktioner kan du ændre den måde, input-undersystemet (f.eks. dvd- "
2569 "eller vcd-enheden) fungerer på, netværkskortets grænsefladeindstillinger "
2570 "eller undertekstkanalen."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:499
2573 msgid "File caching (ms)"
2574 msgstr "Mellemlagring af fil (ms)"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:501
2577 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2578 msgstr "Cacheværdi for filer i millisekunder."
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:503
2581 msgid "Live capture caching (ms)"
2582 msgstr "Mellemlagring for live-optagelse (ms)"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:505
2585 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2586 msgstr "Værdier til mellemlagring for kameraer og mikrofoner, i millisekunder."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:507
2589 msgid "Disc caching (ms)"
2590 msgstr "Disk-mellemlagring (ms)"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:509
2593 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2594 msgstr "Mellemlagringsværdi for optisk medie, i millisekunder."
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:511
2597 msgid "Network caching (ms)"
2598 msgstr "Mellemlagring for netværk (ms)"
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:513
2601 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2602 msgstr "Mellemlagringsværdi for netværksressoucer, i millisekunder."
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:515
2605 msgid "Clock reference average counter"
2606 msgstr "Tæller for gennemsnitsklokfrekens"
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:517
2609 msgid ""
2610 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2611 "to 10000."
2612 msgstr ""
2613 "Hvis der bruges input for PVR (eller anden irregulær kilde) bør denne "
2614 "indstilling sættes til 10000."
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:520
2617 msgid "Clock synchronisation"
2618 msgstr "Ursynkronisering"
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:522
2621 msgid ""
2622 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2623 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2624 msgstr ""
2625 "Du kan slå synkroniseringen af input-uret fra for realtidskilder. Gør dette, "
2626 "hvis du oplever, at afspilningen af netværks-streams hakker."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:526
2629 msgid "Clock jitter"
2630 msgstr "Ur-rystning"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:528
2633 msgid ""
2634 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2635 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2636 msgstr ""
2637 "Dette definerer den maksimale input-forsinkelsesdirren, som "
2638 "synkroniseringensalgoritmerne bør forsøge at kompensere (i millisekunder)."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:531
2641 msgid "Network synchronisation"
2642 msgstr "Netværkssynkronisering"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:532
2645 msgid ""
2646 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2647 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2648 msgstr ""
2649 "Denne funktion lader dig fjernsynkronisere urene mellem server og klient. Du "
2650 "kan se detaljerede indstillinger under Avanceret / Netværkssynkronisering."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2653 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2654 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2655 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2656 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2657 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2658 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2659 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2660 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2661 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2662 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2663 msgid "Default"
2664 msgstr "Standard"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2667 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2668 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2669 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2670 msgid "Enable"
2671 msgstr "Aktivér"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:540
2674 msgid "MTU of the network interface"
2675 msgstr "Netværksgrænsefladens MTU"
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:542
2678 msgid ""
2679 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2680 "over the network (in bytes)."
2681 msgstr ""
2682 "Dette er den maksimale pakkestørrelse i applikationslaget, som kan sendes "
2683 "over netværket (i byte)."
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2686 msgid "Hop limit (TTL)"
2687 msgstr "Hop-grænse (TTL)"
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2690 msgid ""
2691 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2692 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2693 "in default)."
2694 msgstr ""
2695 "Her angives hop-grænsen (også kendt som \"Time-To-Live\" eller TTL) for de "
2696 "multicast-pakker, der sendes af strøm-output (-1 = brug operativsystemets "
2697 "indbyggede standard)."
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:553
2700 msgid "Multicast output interface"
2701 msgstr "Multicast-outputgrænseflade"
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:555
2704 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2705 msgstr "Standardgrænseflade for multicast. Denne tilsidesætter rutetabellen."
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:557
2708 msgid "DiffServ Code Point"
2709 msgstr "DiffServ Code Point"
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:558
2712 msgid ""
2713 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2714 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2715 msgstr ""
2716 "Differentiated Services Code Point til udgående UDP-strømme (eller IPv4 Type "
2717 "Of Service, eller IPv6 Traffic Class). Bruges til netværks-QoS (Quality of "
2718 "Service)."
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:564
2721 msgid ""
2722 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2723 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2724 msgstr ""
2725 "Vælg program ved at angive dets service-id. Brug kun denne funktion, hvis du "
2726 "ønsker at læse en multi-program-strøm (som f.eks. DVB-strømme)."
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:570
2729 msgid ""
2730 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2731 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2732 "(like DVB streams for example)."
2733 msgstr ""
2734 "Vælg programmer ved at angive en kommasepareret liste over service-id'er "
2735 "(SID). Brug kun denne funktion, hvis du ønsker at læse en multiprogramstrøm "
2736 "(som f.eks. DVB-strømme)."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2739 msgid "Audio track"
2740 msgstr "Lydspor"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:578
2743 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2744 msgstr "Strømnummeret på det lydspor du vil bruge (fra 0 til n)."
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2747 msgid "Subtitle track"
2748 msgstr "Undertekstspor"
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:583
2751 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2752 msgstr "Streamnummeret på det undertekstspor, du vil bruge (fra 0 til n)."
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2755 msgid "Audio language"
2756 msgstr "Sprog for lydspor"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:588
2759 msgid ""
2760 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2761 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2762 "language)."
2763 msgstr ""
2764 "Sproget på det lydspor, du ønsker at bruge (kommasepareret, landekoder på to "
2765 "eller tre bogstaver; du kan bruge \"none\" for at undgå at et andet sprog "
2766 "bruges som reserve)."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:591
2769 msgid "Subtitle language"
2770 msgstr "Undertekstsprog"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:593
2773 msgid ""
2774 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2775 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2776 msgstr ""
2777 "Sproget på det undertekstspor, du ønsker at bruge (kommasepareret, "
2778 "landekoder på to eller tre bogstaver; du kan også bruge 'any')."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:596
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Menu language"
2783 msgstr "Menusprog:"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:598
2786 #, fuzzy
2787 msgid ""
2788 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2789 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2790 msgstr ""
2791 "Sproget på det undertekstspor, du ønsker at bruge (kommasepareret, "
2792 "landekoder på to eller tre bogstaver; du kan også bruge 'any')."
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:602
2795 msgid "Audio track ID"
2796 msgstr "Id på lydspor"
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:604
2799 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2800 msgstr "Strøm-id for lydsporet der skal bruges."
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:606
2803 msgid "Subtitle track ID"
2804 msgstr "Id på undertekstspor"
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:608
2807 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2808 msgstr "Stream-id på det undertekstspor, der skal bruges."
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:610
2811 msgid "Preferred video resolution"
2812 msgstr "Foretrukne opløsning på video"
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:612
2815 msgid ""
2816 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2817 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2818 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2819 "higher resolutions."
2820 msgstr ""
2821 "Når flere videoformater er tilgængelige, skal du vælge en, hvis opløsning er "
2822 "tættest på (men ikke højere end) denne indstilling i antal af linjer. Brug "
2823 "denne indstilling hvis du ikke har nok CPU-kraft eller båndbredde til at "
2824 "afspille højere opløsninger."
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:618
2827 msgid "Best available"
2828 msgstr "Bedst tilgængelige"
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:618
2831 msgid "Full HD (1080p)"
2832 msgstr "Fuld HD (1080p)"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:618
2835 msgid "HD (720p)"
2836 msgstr "HD (720p)"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:619
2839 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2840 msgstr "Standard-opløsning (576 eller 480 linjer)"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:620
2843 msgid "Low Definition (360 lines)"
2844 msgstr "Lav opløsning (360 linjer)"
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:621
2847 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2848 msgstr "Meget lav opløsning (240 linjer)"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:624
2851 msgid "Input repetitions"
2852 msgstr "Input-gentagelser"
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:626
2855 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2856 msgstr "Antal gange det samme input skal gentages"
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2859 msgid "Start time"
2860 msgstr "Starttidspunkt"
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:630
2863 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2864 msgstr "Strøm vil blive startet ved denne position (i sekunder)."
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2867 msgid "Stop time"
2868 msgstr "Stoptidspunkt"
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:634
2871 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2872 msgstr "Strømmen vil stoppe ved denne position (i sekunder)."
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:636
2875 msgid "Run time"
2876 msgstr "Afspilningstid"
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:638
2879 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2880 msgstr "Strømmen vil afspille så længe (i sekunder)."
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:640
2883 msgid "Fast seek"
2884 msgstr "Hurtig søgning"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:642
2887 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2888 msgstr "Prioritér hastighed over præcision ved søgning"
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:644
2891 msgid "Playback speed"
2892 msgstr "Afspilningshastighed"
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:646
2895 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2896 msgstr "Definerer afspilningshastigheden (normal hastighed er 1.0)."
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:648
2899 msgid "Input list"
2900 msgstr "Inputliste"
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:650
2903 msgid ""
2904 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2905 "together after the normal one."
2906 msgstr ""
2907 "Du kan angive en kommaadskilt liste af input, der vil blive indsat i "
2908 "forlængelse af det normale."
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:653
2911 msgid "Input slave (experimental)"
2912 msgstr "Input-slave (eksperimentel)"
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:655
2915 msgid ""
2916 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2917 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2918 "inputs."
2919 msgstr ""
2920 "Denne funktion lader dig afspille flere input på samme tid. Funktionen er "
2921 "eksperimentel; ikke alle formater understøttes. Brug en \"#\"-separeret "
2922 "liste af input."
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:659
2925 msgid "Bookmarks list for a stream"
2926 msgstr "Bogmærkeliste for en stream"
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:661
2929 msgid ""
2930 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2931 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2932 "{...}\""
2933 msgstr ""
2934 "Du kan manuelt angive en liste over bogmærker i en stream således: "
2935 "\"{name=bogmærkenavn,time=valgfri-tidsforskydning,bytes=valgfri-byte-"
2936 "forskydning},{...}\""
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2939 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2940 msgid "Record directory or filename"
2941 msgstr "Mappe eller filnavn til optagelser"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2944 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2945 msgstr "Mappe eller filnavn hvor optagelser gemmes"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:669
2948 msgid "Prefer native stream recording"
2949 msgstr "Foretræk systemformat for strømoptagelse"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:671
2952 msgid ""
2953 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2954 "output module"
2955 msgstr ""
2956 "Når muligt vil inputstrømmen blive optaget i stedet for at bruge "
2957 "strømoutputmodulet"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:674
2960 msgid "Timeshift directory"
2961 msgstr "Tidsskiftsmappe"
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:676
2964 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2965 msgstr "Mappe til at gemme midlertidige tidsforskydningsfiler."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:678
2968 msgid "Timeshift granularity"
2969 msgstr "Opløsning af tidsskift"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:680
2972 msgid ""
2973 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2974 "to store the timeshifted streams."
2975 msgstr ""
2976 "Dette er maksimumstørrelsen i byte af de midlertidige filer, der bruges til "
2977 "at lagre tidsskiftede strømme."
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:683
2980 msgid "Change title according to current media"
2981 msgstr "Tilpas titel i forhold til nuværende medie"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:684
2984 msgid ""
2985 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2986 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2987 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2988 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2989 msgstr ""
2990 "Denne indstilling tillader dig at angive titlen i henhold til hvad, der "
2991 "bliver afspillet<br>$a: Kunstner<br>$b: Album<br>$c: Ophavsret<br>$t: "
2992 "Titel<br>$g: Genre<br>$n: Spornummer<br>$p: Afspilles nu<br>$A: Dato<br>$D: "
2993 "Varighed<br>$Z: \"Afspilles nu\" (Fald tilbage på titel - Kunstner)"
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:691
2996 msgid ""
2997 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2998 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2999 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
3000 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
3001 msgstr ""
3002 "Med disse funktioner kan du ændre den måde, underbilleder fungerer. Du kan f."
3003 "eks. slå underbilled-filtre til (logo osv.). Slå disse filtre til her, og "
3004 "angiv indstillinger for dem i sektionen for \"Underbilledfilter\"-moduler. "
3005 "Du kan også angive mange forskellige indstillinger for underbilleder."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
3008 msgid "Force subtitle position"
3009 msgstr "Gennemtving undertekstposition"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:699
3012 msgid ""
3013 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
3014 "over the movie. Try several positions."
3015 msgstr ""
3016 "Brug denne indstilling til at anbringe undertekster under filmen i stedet "
3017 "for over filmen. Prøv flere forskellige positioner."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:702
3020 msgid "Enable sub-pictures"
3021 msgstr "Aktivér underbilleder"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:704
3024 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
3025 msgstr "Du kan slå behandling af underbilleder helt fra."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
3028 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
3029 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
3030 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
3031 msgid "On Screen Display"
3032 msgstr "On Screen Display"
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:708
3035 msgid ""
3036 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3037 "Display)."
3038 msgstr ""
3039 "VLC kan vise beskeder oven over videoen. Dette kaldes OSD (On Screen "
3040 "Display)."
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:711
3043 msgid "Text rendering module"
3044 msgstr "Modul til tekstoptegning"
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:713
3047 msgid ""
3048 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3049 "instance."
3050 msgstr ""
3051 "VLC benytter normalt Freetype til optegning, men du kan f.eks. bruge SVG i "
3052 "stedet."
3053
3054 #: src/libvlc-module.c:715
3055 msgid "Subpictures source module"
3056 msgstr "Kildemodul for underbilleder"
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:717
3059 msgid ""
3060 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3061 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3062 msgstr ""
3063 "Her kan du tilføje såkaldte \"underbilledfiltre\". Med disse filtre kan du "
3064 "lægge nogle billeder eller tekst oven i videoen (f.eks. et logo, en tekst "
3065 "osv.)."
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:720
3068 msgid "Subpictures filter module"
3069 msgstr "Underbilledfiltermodul"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:722
3072 msgid ""
3073 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3074 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3075 msgstr ""
3076 "Dette tilføjer såkaldte \"filtre for underbilleder\". Disse filtrerer "
3077 "underbilleder, som er oprettet af undertekst-afkodere eller andre "
3078 "underbilled-kilder."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:725
3081 msgid "Autodetect subtitle files"
3082 msgstr "Genkend undertekstfiler automatisk"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:727
3085 msgid ""
3086 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3087 "(based on the filename of the movie)."
3088 msgstr ""
3089 "Find undertekstfiler automatisk, hvis ingen undertekstfil er angivet "
3090 "(baseret på filmens filnavn)."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:730
3093 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3094 msgstr "Fleksibilitet ved genkendelse af undertekstfiler"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:732
3097 msgid ""
3098 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3099 "Options are:\n"
3100 "0 = no subtitles autodetected\n"
3101 "1 = any subtitle file\n"
3102 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3103 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3104 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3105 msgstr ""
3106 "Her kan du angive, hvor nøjagtigt filnavnene på undertekster og film skal "
3107 "svare til hinanden. Du kan vælge:\n"
3108 "0 = Ingen automatisk genkendelse af undertekster\n"
3109 "1 = Alle undertekstfiler\n"
3110 "2 = Alle undertekstfiler, der indeholder navnet på filmen\n"
3111 "3 = Undertekstfil, der svarer til filmnavnet med yderligere tegn\n"
3112 "4 = Undertekstfil, der svarer præcis til filmnavnet"
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:740
3115 msgid "Subtitle autodetection paths"
3116 msgstr "Sti til automatisk genkendelse af undertekstfiler"
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:742
3119 msgid ""
3120 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3121 "found in the current directory."
3122 msgstr ""
3123 "Led også efter en undertekstfil i disse mapper, hvis din undertekstfil ikke "
3124 "blev fundet i den nuværende mappe."
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:745
3127 msgid "Use subtitle file"
3128 msgstr "Brug undertekstfil"
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:747
3131 msgid ""
3132 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3133 "subtitle file."
3134 msgstr ""
3135 "Indlæs denne undertekstfil. Bruges, når din undertekstfil ikke kan findes "
3136 "automatisk."
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:751
3139 msgid "DVD device"
3140 msgstr "Dvd-enhed"
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:752
3143 msgid "VCD device"
3144 msgstr "Vcd-enhed"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:753
3147 msgid "Audio CD device"
3148 msgstr "Lyd-cd-enhed"
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:757
3151 msgid ""
3152 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3153 "the drive letter (e.g. D:)"
3154 msgstr ""
3155 "Dette er det forvalgte DVD-drev (eller -fil), der skal bruges. Glem ikke "
3156 "kolon efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:760
3159 msgid ""
3160 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3161 "the drive letter (e.g. D:)"
3162 msgstr ""
3163 "Dette er det forvalgte VCD-drev (eller -fil), der skal bruges. Glem ikke "
3164 "kolon efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:763
3167 msgid ""
3168 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3169 "after the drive letter (e.g. D:)"
3170 msgstr ""
3171 "Dette er det forvalgte drev til lyd-CD (eller -fil), der skal bruges. Glem "
3172 "ikke kolon efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:770
3175 msgid "This is the default DVD device to use."
3176 msgstr "Dette er standardenheden der skal bruges til dvd'er."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:772
3179 msgid "This is the default VCD device to use."
3180 msgstr "Dette er standardenheden der skal bruges til vcd'er."
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:774
3183 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3184 msgstr "Dette er standardenheden der skal bruges til lyd-cd'er."
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:791
3187 msgid "TCP connection timeout"
3188 msgstr "Tidsudløb for TCP-forbindelse"
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:793
3191 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3192 msgstr "Standardtidsudløb for TCP-forbindelse i millisekunder. "
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:795
3195 msgid "HTTP server address"
3196 msgstr "Adresse for HTTP-server"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:797
3199 msgid ""
3200 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3201 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3202 "them to a specific network interface."
3203 msgstr ""
3204 "Som standard vil serveren lytte til enhver lokal IP-adresse. Angiv en IP-"
3205 "adresse (eks. ::1 eller 127.0.0.1) eller et værtsnavn (eks. localhost) for "
3206 "at begrænse dem til en specifik netværksgrænseflade."
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:801
3209 msgid "RTSP server address"
3210 msgstr "Adresse for RTSP-server"
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:803
3213 msgid ""
3214 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3215 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3216 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3217 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3218 "network interface."
3219 msgstr ""
3220 "Dette angiver adressen som RTSP-serveren vil lytte på, sammen med den "
3221 "grundlæggende sti for RTSP VOD-mediet. Syntaksen er adresse/sti. Som "
3222 "standard vil serveren lytte til enhver lokal IP-adresse. Angiv en IP-adresse "
3223 "(eks. ::1 eller 127.0.0.1) eller et værtsnavn (eks. localhost) for at "
3224 "begrænse dem til en specifik netværksgrænseflade."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:809
3227 msgid "HTTP server port"
3228 msgstr "Port for HTTP-server"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:811
3231 msgid ""
3232 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3233 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3234 "by the operating system."
3235 msgstr ""
3236 "HTTP-serveren vil lytte til denne TCP-port. Standardportens nummer for HTTP "
3237 "er 80. Dog er allokering af portnumre under 1025 som regel begrænset af "
3238 "operativsystemet."
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:816
3241 msgid "HTTPS server port"
3242 msgstr "Port for HTTPS-server"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:818
3245 msgid ""
3246 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3247 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3248 "restricted by the operating system."
3249 msgstr ""
3250 "HTTPS-serveren vil lytte til denne TCP-port. Standardportens nummer for "
3251 "HTTPS er 443. Dog er allokering af portnumre under 1025 som regel begrænset "
3252 "af operativsystemet."
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:823
3255 msgid "RTSP server port"
3256 msgstr "Port for RTSP-server"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:825
3259 msgid ""
3260 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3261 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3262 "by the operating system."
3263 msgstr ""
3264 "RTSP-serveren vil lytte til denne TCP-port. Standardportens nummer for RTSP "
3265 "er 554. Dog er allokering af portnumre under 1025 som regel begrænset af "
3266 "operativsystemet."
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:830
3269 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3270 msgstr "Certifikat for HTTP/TLS-server"
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:832
3273 #, fuzzy
3274 msgid ""
3275 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3276 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3277 msgstr "Denne X.509-certifikatfil (PEM-format) bruges til serversiden af TLS."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:835
3280 msgid "HTTP/TLS server private key"
3281 msgstr "Privat nøgle for HTTP/TLS-server"
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:837
3284 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3285 msgstr "Denne private nøglefil (i PEM-format) bruges til serversiden af TLS."
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:839
3288 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3289 msgstr "HTTP/TLS-certifikatmyndighed"
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:841
3292 msgid ""
3293 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3294 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3295 msgstr ""
3296 "Denne X.509-certifikatfil (PEM-format) kan, valgfrit anvendes til at "
3297 "godkende fjernklienter i TLS-sessioner."
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:844
3300 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3301 msgstr "Liste med tilbagekaldelser af HTTP/TLS-certifikater"
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:846
3304 msgid ""
3305 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3306 "revoked certificates in TLS sessions."
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:849
3310 msgid "SOCKS server"
3311 msgstr "SOCKS-server"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:851
3314 msgid ""
3315 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3316 "used for all TCP connections"
3317 msgstr ""
3318 "Tillader dig at angive den SOCKS-server, der skal bruges. Skal være på "
3319 "formen adresse:port. Vil blive brugt af alle TCP-forbindelser"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:854
3322 msgid "SOCKS user name"
3323 msgstr "SOCKS-brugernavn"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:856
3326 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3327 msgstr "Brugernavnet der skal bruges til SOCKS-proxyforbindelser."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:858
3330 msgid "SOCKS password"
3331 msgstr "SOCKS-adgangskode"
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:860
3334 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3335 msgstr "Adgangskoden der skal bruges til SOCKS-proxyforbindelser."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:862
3338 msgid "Title metadata"
3339 msgstr "Metaoplysninger for titel"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:864
3342 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3343 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"titel\" til et input."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:866
3346 msgid "Author metadata"
3347 msgstr "Kunstner-metaoplysninger"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:868
3350 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3351 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"kunstner\" til et input."
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:870
3354 msgid "Artist metadata"
3355 msgstr "Kunstner-metaoplysninger"
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:872
3358 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3359 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"kunstner\" til et input."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:874
3362 msgid "Genre metadata"
3363 msgstr "Genre-metaoplysninger"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:876
3366 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3367 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"genre\" til et input."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:878
3370 msgid "Copyright metadata"
3371 msgstr "Ophavsret-metaoplysninger"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:880
3374 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3375 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"ophavsret\" til input."
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:882
3378 msgid "Description metadata"
3379 msgstr "Beskrivelse-metaoplysninger"
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:884
3382 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3383 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"beskrivelse\" til et input."
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:886
3386 msgid "Date metadata"
3387 msgstr "Dato-metaoplysninger"
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:888
3390 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3391 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"dato\" til et input."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:890
3394 msgid "URL metadata"
3395 msgstr "URL-metaoplysninger"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:892
3398 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3399 msgstr "Lader dig angive metaoplysninger om \"URL\" til et input."
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:896
3402 msgid ""
3403 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3404 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3405 "can break playback of all your streams."
3406 msgstr ""
3407 "Denne indstilling kan bruges til at ændre måden hvorpå VLC vælger codec "
3408 "(dekomprimeringsmetoder). Kun avancerede brugere bør ændre denne "
3409 "indstilling, eftersom det kan ødelægge afspilning af alle dine strømme."
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:900
3412 msgid "Preferred decoders list"
3413 msgstr "Foretrukken liste over afkodere"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:902
3416 msgid ""
3417 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3418 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3419 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3420 msgstr ""
3421 "Listen af codec som VLC vil bruge, i prioriteret rækkefølge. For eksempel "
3422 "vil \"dummy,a52\" gøre at dummy forsøges, og derefter a52 inden andre codec "
3423 "afprøves. Kun erfarne brugere bør ændre denne indstilling, da den kan "
3424 "ødelægge afspilningen af alle dine strømme."
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:907
3427 msgid "Preferred encoders list"
3428 msgstr "Liste af foretrukne indkodere"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:909
3431 msgid ""
3432 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3433 msgstr ""
3434 "Denne indstilling tilllader dig at vælge en prioriteret liste af "
3435 "indkodninger som VLC skal bruge."
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:918
3438 msgid ""
3439 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3440 "subsystem."
3441 msgstr ""
3442 "Disse indstillinger tillader dig at sætte globale standardindstillinger for "
3443 "strømoutputsystemet."
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:921
3446 msgid "Default stream output chain"
3447 msgstr "Standard-strømoutputkæde"
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:923
3450 msgid ""
3451 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3452 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3453 "all streams."
3454 msgstr ""
3455 "Her kan du angive en standard-outputkæde til strømme. Læs dokumentationen "
3456 "for at finde ud af, hvordan sådanne kæder skal opbygges. Advarsel: Denne "
3457 "kæde vil blive slået til for alle strømme."
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:927
3460 msgid "Enable streaming of all ES"
3461 msgstr "Aktivér streaming af alle ES"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:929
3464 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3465 msgstr "Stream alle elementarstrømme (video, lyd og undertekster)"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:931
3468 msgid "Display while streaming"
3469 msgstr "Vis under streaming"
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:933
3472 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3473 msgstr "Afspil strømmen lokalt."
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:935
3476 msgid "Enable video stream output"
3477 msgstr "Aktivér videostrømoutput"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:937
3480 msgid ""
3481 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3482 "facility when this last one is enabled."
3483 msgstr ""
3484 "Vælg, om videostrømmen skal omdirigeres til strømoutputfunktionen, når "
3485 "sidstnævnte er slået til."
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:940
3488 msgid "Enable audio stream output"
3489 msgstr "Aktivér lydstrømoutput"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:942
3492 msgid ""
3493 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3494 "facility when this last one is enabled."
3495 msgstr ""
3496 "Vælg om lydstrømmen skal omdirigeres til strømoutputfunktionen, når "
3497 "sidstnævnte er slået til."
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:945
3500 msgid "Enable SPU stream output"
3501 msgstr "Aktivér SPU-strømoutput"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:947
3504 msgid ""
3505 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3506 "facility when this last one is enabled."
3507 msgstr ""
3508 "Vælg om SPU-strømme skal omdirigeres til strømoutputfunktionen, når "
3509 "sidstnævnte er slået til."
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:950
3512 msgid "Keep stream output open"
3513 msgstr "Hold strømoutput åben"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:952
3516 msgid ""
3517 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3518 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3519 "specified)"
3520 msgstr ""
3521 "Her kan du bevare en unik streamoutput-instans over flere emner på en "
3522 "spilleliste (indsæt automatisk gather stream-output, hvis ikke angivet)"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:956
3525 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3526 msgstr "Muxercaching til strømoutput (ms)"
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:958
3529 msgid ""
3530 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3531 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3532 msgstr ""
3533 "Dette gør at du kan konfigurere startcacheværdien for outputstrøm-muxeren. "
3534 "Denne værdi skal være i millisekunder."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:961
3537 msgid "Preferred packetizer list"
3538 msgstr "Foretrukket pakkerliste"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:963
3541 msgid ""
3542 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3543 msgstr ""
3544 "Med denne funktion kan du angive den rækkefølge, hvori VLC skal vælge sine "
3545 "pakkere."
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:966
3548 msgid "Mux module"
3549 msgstr "Mux-modul"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:968
3552 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3553 msgstr ""
3554 "Denne funktion er med af hensyn til kompatibilitet med ældre udgaver - her "
3555 "kan du konfigurere mux-moduler"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:970
3558 msgid "Access output module"
3559 msgstr "Adgangsoutputmodul"
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:972
3562 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3563 msgstr ""
3564 "Denne funktion er med af hensyn til kompatibilitet med ældre udgaver - her "
3565 "kan du konfigurere adgangsoutputmoduler"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:975
3568 msgid ""
3569 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3570 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3571 msgstr ""
3572 "Hvis denne funktion er slået til, vil flow på SAP-multicastadressen være "
3573 "kontrolleret. Dette er påkrævet, hvis du ønsker at lave annonceringer på "
3574 "MBone."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:979
3577 msgid "SAP announcement interval"
3578 msgstr "SAP-annonceringsinterval"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:981
3581 msgid ""
3582 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3583 "between SAP announcements."
3584 msgstr ""
3585 "Når flow-kontrol på SAP er slået fra, kan du her angive et fast interval "
3586 "mellem SAP-annonceringer."
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:990
3589 msgid ""
3590 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3591 "you really know what you are doing."
3592 msgstr ""
3593 "Disse indstillinger gør dig i stand til at vælge standardmoduler. Ændr kun "
3594 "indstillingerne, hvis du ved hvad du laver."
3595
3596 #: src/libvlc-module.c:993
3597 msgid "Access module"
3598 msgstr "Adgangsmodul"
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:995
3601 msgid ""
3602 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3603 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3604 "option unless you really know what you are doing."
3605 msgstr ""
3606 "Dette tillader dig at tvinge brugen af et adgangsmodul. Du kan bruge dette, "
3607 "hvis den korrekte adgangsform ikke er blevet genkendt automatisk. Du bør "
3608 "ikke sætte denne som en global indstilling, med mindre du ved hvad du gør."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:999
3611 msgid "Stream filter module"
3612 msgstr "Strømfiltermodul"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1001
3615 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3616 msgstr "Strømfiltre bliver brugt til at ændre strømmen, der bliver læst. "
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1003
3619 msgid "Demux module"
3620 msgstr "Demux-modul"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1005
3623 msgid ""
3624 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3625 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3626 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3627 "you really know what you are doing."
3628 msgstr ""
3629 "Demultipleksere bruges til at separere \"elementarstrømme\" (såsom lyd- og "
3630 "videostrømme). Du kan bruge dette, hvis den korrekte demuxer ikke bliver "
3631 "fundet automatisk. Du bør ikke ændre denne værdi globalt, med mindre du ved "
3632 "hvad du gør."
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1010
3635 msgid "VoD server module"
3636 msgstr "VoD-servermodul"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1012
3639 msgid ""
3640 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3641 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3642 msgstr ""
3643 "Du kan vælge hvilket VoD-servermodul, du ønsker at anvende. Angiv dette til "
3644 "'vod_rtsp' for at skifte tilbage til det gamle, nedarvede modul."
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1015
3647 msgid "Allow real-time priority"
3648 msgstr "Tillad realtidsprioritet"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1017
3651 msgid ""
3652 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3653 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3654 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3655 "only activate this if you know what you're doing."
3656 msgstr ""
3657 "Ved at bruge realtidsprioritering for VLC-processen, vil tildeling af CPU-"
3658 "tid være mere præcis og derfor give bedre ydelse, især ved streaming. Det "
3659 "kan dog låse din maskine eller gøre den meget langsom. Aktivér kun "
3660 "indstillingen hvis du er bekendt med konsekvenserne."
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1023
3663 msgid "Adjust VLC priority"
3664 msgstr "Justér VLC-prioritet"
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1025
3667 msgid ""
3668 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3669 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3670 "VLC instances."
3671 msgstr ""
3672 "Denne indstilling ændrer (positivt eller negativt) VLC's standardprioritet. "
3673 "Du kan bruge den til at få VLC til at få mere eller mindre tid end andre "
3674 "programmer, eller end andre VLC-instanser."
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1030
3677 msgid ""
3678 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3679 msgstr ""
3680 "Denne indstilling er til for at kunne sænke forsinkelsen, når der læses en "
3681 "strøm"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1033
3684 msgid "VLM configuration file"
3685 msgstr "VLM-opsætningsfil"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1035
3688 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3689 msgstr "Læser en VLM-konfigurationsfil så snart at VLM er startet."
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1037
3692 msgid "Use a plugins cache"
3693 msgstr "Brug cache til udvidelsesmoduler"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1039
3696 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3697 msgstr ""
3698 "Brug cache til udvidelsesmoduler. Dette vil gøre VLC's opstart langt "
3699 "hurtigere."
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1041
3702 msgid "Locally collect statistics"
3703 msgstr "Saml statistik lokalt"
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1043
3706 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3707 msgstr "Opsaml diverse lokale statistikker omkring medieafspilning."
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1045
3710 msgid "Run as daemon process"
3711 msgstr "Kør som dæmonproces"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1047
3714 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3715 msgstr "Kør VLC i baggrunden som dæmon."
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1049
3718 msgid "Write process id to file"
3719 msgstr "Skriv proces-id'et til filen"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1051
3722 msgid "Writes process id into specified file."
3723 msgstr "Skriver proces-id'et ind i den specifikke fil."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1053
3726 msgid "Log to file"
3727 msgstr "Log til fil"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1055
3730 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3731 msgstr "Log alle VLC-beskeder til en tekstfil."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1057
3734 msgid "Log to syslog"
3735 msgstr "Log til syslog"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1059
3738 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3739 msgstr "Log alle VLC-beskeder til syslog (UNIX-systemer)."
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1061
3742 msgid "Allow only one running instance"
3743 msgstr "Tillad kun én instans af VLC ad gangen"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1064
3746 msgid ""
3747 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3748 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3749 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3750 "This option will allow you to play the file with the already running "
3751 "instance or enqueue it."
3752 msgstr ""
3753 "Det kan nogle gange være nyttigt kun at tillade en enkelt kørende instans af "
3754 "VLC ad gangen, f.eks. hvis du har associeret VLC med nogle medietyper, og du "
3755 "ikke ønsker at åbne en ny instans af VLC, hver gang du åbner en fil i "
3756 "filhåndteringen. Med denne indstilling kan du afspille filen i den aktuelt "
3757 "kørende instans, eller du kan sætte den i kø."
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1071
3760 msgid ""
3761 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3762 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3763 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3764 "This option will allow you to play the file with the already running "
3765 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3766 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3767 msgstr ""
3768 "Det kan nogle gange være nyttigt kun at tillade en enkelt kørende instans af "
3769 "VLC ad gangen, f.eks. hvis du har associeret VLC med nogle medietyper, og du "
3770 "ikke ønsker at åbne en ny instans af VLC, hver gang du dobbeltklikker på en "
3771 "fil. Med denne indstilling kan du afspille filen i den aktuelt kørende "
3772 "instans, eller du kan sætte den i kø. Denne indstilling kræver, at D-Bus-"
3773 "sessionsdæmonen er aktiv, og at den kørende instans af VLC anvender D-Bus-"
3774 "kontrolgrænsefladen."
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1080
3777 msgid "VLC is started from file association"
3778 msgstr "VLC er startet fra en filassociering"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1082
3781 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3782 msgstr ""
3783 "Fortæl VLC, at det er startet pga. en filassociering i operativsystemet"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3786 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1087
3790 msgid "Increase the priority of the process"
3791 msgstr "Forhøj processens prioritet"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1089
3794 msgid ""
3795 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3796 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3797 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3798 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3799 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3800 "machine."
3801 msgstr ""
3802 "En forhøjelse at processens prioritet vil sandsynligvis forbedre din "
3803 "afspilning, da det giver VLC større rettigheder over for andre programmer, "
3804 "der ellers kunne bruge for meget CPU-tid. Det kan dog ske under visse "
3805 "omstændigheder (hvis der sker fejl), at VLC kan bruge al CPU-tid, og dermed "
3806 "fryse dit system, hvilket kan kræve en genstart af systemet."
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3809 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1099
3813 msgid ""
3814 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3815 "playing current item."
3816 msgstr ""
3817 "Når funktionen \"Tillad kun én instans\" er valgt, bliver en aktuel "
3818 "afspilning ikke afbrudt, men det nye element sættes i kø på spillelisten."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1108
3821 msgid ""
3822 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3823 "overridden in the playlist dialog box."
3824 msgstr ""
3825 "Disse indstillinger bestemmer, hvordan spillelisten opfører sig. Nogle kan "
3826 "tilsidesættes i afspilningsdialogboksen."
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1111
3829 msgid "Automatically preparse files"
3830 msgstr "For-fortolk filer automatisk"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1113
3833 msgid ""
3834 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3835 "metadata)."
3836 msgstr ""
3837 "For-fortolker automatisk filer, der tilføjes til spillelisten (for at hente "
3838 "visse metaoplysninger)."
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3841 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3842 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3843 msgid "Allow metadata network access"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1118
3847 msgid "Services discovery modules"
3848 msgstr "Tjenesteopdagelsesmoduler"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1120
3851 msgid ""
3852 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3853 "Typical value is \"sap\"."
3854 msgstr ""
3855 "Angiver, hvilke tjenesteopdagelsesmoduler der skal indlæses, adskilt af "
3856 "semikolon. Den typiske værdi er \"sap\"."
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1123
3859 msgid "Play files randomly forever"
3860 msgstr "Afspil filerne tilfældigt i en uendelighed"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1125
3863 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3864 msgstr "VLC vil tilfældigt afspille filer i spillelisten indtil der afbrydes."
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1127
3867 msgid "Repeat all"
3868 msgstr "Gentag alle"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1129
3871 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3872 msgstr "VLC afspiller elementerne i spillelisten uafbrudt."
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1131
3875 msgid "Repeat current item"
3876 msgstr "Gentag det aktuelle element"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1133
3879 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3880 msgstr "VLC bliver ved med at afspille det nuværende spillelisteelement."
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1135
3883 msgid "Play and stop"
3884 msgstr "Afspil og stop"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1137
3887 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3888 msgstr "Stop spillelisten efter hvert afspillet element på spillelisten."
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1139
3891 msgid "Play and exit"
3892 msgstr "Afspil og afslut"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1141
3895 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3896 msgstr "Afslut, når der ikke er flere elementer i spillelisten."
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1143
3899 msgid "Play and pause"
3900 msgstr "Afspil og pause"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1145
3903 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3904 msgstr "Sæt hvert element på spillelisten på pause ved sidste billede."
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1147
3907 msgid "Auto start"
3908 msgstr "Autostart"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1148
3911 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3912 msgstr "Begynd automatisk på afspilning når spillelistens indhold er indlæst."
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1151
3915 msgid "Pause on audio communication"
3916 msgstr "Sæt på pause ved lydkommunikation"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1153
3919 msgid ""
3920 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3921 "automatically."
3922 msgstr ""
3923 "Hvis der bliver registreret afventende lydkommunikation, sættes afspilningen "
3924 "automatisk på pause."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1156
3927 msgid "Use media library"
3928 msgstr "Brug mediebibliotek"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1158
3931 msgid ""
3932 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3933 "VLC."
3934 msgstr ""
3935 "Mediebiblioteket bliver automatisk gemt og indlæst hver gang du starter VLC."
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3938 msgid "Display playlist tree"
3939 msgstr "Vis spillelistetræ"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1163
3942 msgid ""
3943 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3944 "directory."
3945 msgstr ""
3946 "Spillelisten kan bruge et \"træ\" til at kategorisere visse elementer, "
3947 "ligesom indholdet af en mappe."
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1172
3950 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3951 msgstr ""
3952 "Disse indstillinger er de globale VLC-tastaturgenveje, kendt som "
3953 "genvejstaster."
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3956 msgid "Ignore"
3957 msgstr "Ignorér"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1183
3960 msgid "Volume Control"
3961 msgstr "Lydstyrkekontrol"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1183
3964 msgid "Position Control"
3965 msgstr "Positionskontrol"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1185
3968 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3969 msgstr "Musehjulets x-akse-kontrol"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1187
3972 msgid ""
3973 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3974 "mousewheel event can be ignored"
3975 msgstr ""
3976 "Musehjulets x-akse kan styre lydstyrken, position eller musehjul-hændelsen "
3977 "kan ignoreres"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3980 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3981 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3982 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3983 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3984 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3985 msgid "Fullscreen"
3986 msgstr "Fuldskærmstilstand"
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1190
3989 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3990 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at slå fuldskærm til og fra."
3991
3992 #: src/libvlc-module.c:1191
3993 msgid "Exit fullscreen"
3994 msgstr "Forlad fuldskærmstilstand"
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1192
3997 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3998 msgstr "Vælg den tastaturgenvej, der får tilstanden fuldskærm til at ophøre."
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
4001 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
4002 msgid "Play/Pause"
4003 msgstr "Afspil/pause"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1194
4006 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
4007 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til og fra."
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1195
4010 msgid "Pause only"
4011 msgstr "Kun pause"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1196
4014 msgid "Select the hotkey to use to pause."
4015 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til."
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1197
4018 msgid "Play only"
4019 msgstr "Afspil kun"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1198
4022 msgid "Select the hotkey to use to play."
4023 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at afspille."
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
4026 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4027 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4028 msgid "Faster"
4029 msgstr "Hurtigere"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
4032 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
4033 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
4036 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4037 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4038 msgid "Slower"
4039 msgstr "Langsommere"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
4042 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4043 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspillere langsommere."
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1203
4046 msgid "Normal rate"
4047 msgstr "Normal hastighed"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1204
4050 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4051 msgstr ""
4052 "Vælg genvejstasten der sætter afspilningshastigheden tilbage til normal."
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
4055 msgid "Faster (fine)"
4056 msgstr "Hurtigere (en smule)"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
4059 msgid "Slower (fine)"
4060 msgstr "Langsommere (en smule)"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
4063 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
4064 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
4065 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
4066 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
4067 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
4068 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
4069 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
4070 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
4071 msgid "Next"
4072 msgstr "Næste"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1210
4075 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4076 msgstr ""
4077 "Vælg genvejstasten, der skal bruges for at springe til næste element på "
4078 "spillelisten."
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
4081 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
4082 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
4083 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4084 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
4085 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
4086 msgid "Previous"
4087 msgstr "Forrige"
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1212
4090 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4091 msgstr ""
4092 "Vælg genvejstasten, der skal bruges for at springe til forrige element på "
4093 "spillelisten"
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
4096 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4097 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
4098 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4099 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4100 msgid "Stop"
4101 msgstr "Stop"
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1214
4104 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4105 msgstr "Vælg genvejstasten der skal stoppe afspilningen."
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
4108 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
4109 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
4110 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
4111 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
4112 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
4113 msgid "Position"
4114 msgstr "Position"
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1216
4117 msgid "Select the hotkey to display the position."
4118 msgstr "Vælg genvejstasten for at vise positionen."
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1218
4121 msgid "Very short backwards jump"
4122 msgstr "Meget lille spring bagud"
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1220
4125 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4126 msgstr "Vælg genvejstasten til at foretage et meget lille spring bagud."
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1221
4129 msgid "Short backwards jump"
4130 msgstr "Lille spring bagud"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1223
4133 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4134 msgstr "Vælg genvejstasten til at foretage et lille spring bagud."
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1224
4137 msgid "Medium backwards jump"
4138 msgstr "Mellemstort spring bagud"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1226
4141 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4142 msgstr "Vælg genvejstasten til at foretage et mellemstort spring bagud."
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1227
4145 msgid "Long backwards jump"
4146 msgstr "Langt spring tilbage"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1229
4149 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4150 msgstr "Vælg genvejstasten for at lave et langt spring bagud."
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1231
4153 msgid "Very short forward jump"
4154 msgstr "Meget lille spring fremad"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1233
4157 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4158 msgstr "Vælg genvejstasten for at lave et meget lille spring fremad."
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1234
4161 msgid "Short forward jump"
4162 msgstr "Lille spring fremad"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1236
4165 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4166 msgstr "Vælg genvejstasten for at lave et lille spring fremad."
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1237
4169 msgid "Medium forward jump"
4170 msgstr "Mellemstort spring fremad"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1239
4173 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4174 msgstr "Vælg genvejstasten for at lave et mellemstort spring forud."
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1240
4177 msgid "Long forward jump"
4178 msgstr "Langt spring fremad"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1242
4181 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4182 msgstr "Vælg genvejstasten for at lave et langt spring forud."
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
4185 msgid "Next frame"
4186 msgstr "Næste billede"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1245
4189 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4190 msgstr "Vælg genvejstasten for at gå til den næste videobillede."
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1247
4193 msgid "Very short jump length"
4194 msgstr "Varighed af meget kort spring"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1248
4197 msgid "Very short jump length, in seconds."
4198 msgstr "Varigheden af et meget kort spring, i sekunder."
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1249
4201 msgid "Short jump length"
4202 msgstr "Varighed af kort spring"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1250
4205 msgid "Short jump length, in seconds."
4206 msgstr "Varigheden af et kort spring, i sekunder."
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1251
4209 msgid "Medium jump length"
4210 msgstr "Varighed af mellemlangt spring"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1252
4213 msgid "Medium jump length, in seconds."
4214 msgstr "Varigheden af et mellemlangt spring, i sekunder."
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1253
4217 msgid "Long jump length"
4218 msgstr "Varighed af langt spring"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1254
4221 msgid "Long jump length, in seconds."
4222 msgstr "Varigheden af et langt spring, i sekunder."
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
4225 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4226 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
4227 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4228 msgid "Quit"
4229 msgstr "Afslut"
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1257
4232 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4233 msgstr "Vælg genvejstasten der skal afslutte programmet."
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1258
4236 msgid "Navigate up"
4237 msgstr "Navigér op"
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1259
4240 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4241 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte markøren op i dvd-menuer."
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1260
4244 msgid "Navigate down"
4245 msgstr "Navigér ned"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:1261
4248 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4249 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte markøren ned i dvd-menuer."
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1262
4252 msgid "Navigate left"
4253 msgstr "Navigér venstre"
4254
4255 #: src/libvlc-module.c:1263
4256 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4257 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte markøren til venstre i dvd-menuer."
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1264
4260 msgid "Navigate right"
4261 msgstr "Navigér højre"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1265
4264 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4265 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte markøren til højre i dvd-menuer."
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:1266
4268 msgid "Activate"