iIgnore version.c in pofiles generation
[vlc.git] / po / da.po
1 # Danish translation for VLC.
2 # Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3 # $Id$
4 # Translated by:
5 # Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
6 # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7 #
8 # Konventioner:
9 # Playlist = spilleliste
10 # Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11 #
12 # Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
13 # Stream
14 # Encode
15 # Decode
16 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:371
17 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:377
18 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:387
19 msgid ""
20 msgstr ""
21 "Project-Id-Version: da\n"
22 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
23 "POT-Creation-Date: 2005-11-28 17:14+0100\n"
24 "PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
25 "Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
26 "Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
27 "MIME-Version: 1.0\n"
28 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30
31 #: include/vlc_config_cat.h:32
32 msgid "VLC preferences"
33 msgstr "VLC indstillinger"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:34
36 msgid "Click on \"Advanced Options\" to see all options."
37 msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:122
40 #: src/input/input.c:1868 src/input/input.c:1928 src/playlist/item.c:366
41 #: src/playlist/playlist.c:164 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
42 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
43 msgid "General"
44 msgstr "Generelt"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1348 modules/misc/dummy/dummy.c:67
47 msgid "Interface"
48 msgstr "Grænseflade"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:40
51 msgid "Settings for VLC interfaces"
52 msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:42
55 msgid "General interface setttings"
56 msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:44 src/libvlc.h:64
59 msgid "Control interfaces"
60 msgstr "Kontrol grænseflader"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:45
63 msgid "Control interface settings"
64 msgstr "Indstillinger for kontrolgrænsefladeer"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:47 include/vlc_config_cat.h:48
67 msgid "Hotkeys settings"
68 msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:984
71 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
72 #: modules/gui/macosx/intf.m:505 modules/gui/macosx/output.m:170
73 #: modules/gui/macosx/wizard.m:404
74 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
75 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
76 msgid "Audio"
77 msgstr "Lyd"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:52
80 msgid "Audio settings"
81 msgstr "Lydindstillinger"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
84 msgid "General audio settings"
85 msgstr "Generelle lydindstillinger"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:82
88 #: src/video_output/video_output.c:398
89 msgid "Filters"
90 msgstr "Filtre"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:59
93 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream"
94 msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:78
97 #: modules/gui/macosx/intf.m:515 modules/gui/macosx/intf.m:516
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Visualiseringer"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/input.c:152
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Lydvisualiseringer"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:65 include/vlc_config_cat.h:78
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Udgangsmoduler"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:66
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1279 src/libvlc.h:1317
114 #: src/libvlc.h:1359 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
115 #: modules/stream_out/transcode.c:243
116 msgid "Miscellaneous"
117 msgstr "Diverse"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:69
120 msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
121 msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1019
124 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:518
125 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:405
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
127 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
128 #: modules/stream_out/transcode.c:174
129 msgid "Video"
130 msgstr "Video"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:73
133 msgid "Video settings"
134 msgstr "Video indstillinger"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:75 include/vlc_config_cat.h:76
137 msgid "General video settings"
138 msgstr "Generelle video indstillinger"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:80
141 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
142 msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:84
145 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream"
146 msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:86
149 msgid "Subtitles/OSD"
150 msgstr "Undertekster/OSD"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:87
153 msgid ""
154 "Miscellaneous settings related to On Screen Display, subtitles and overlay "
155 "subpictures"
156 msgstr ""
157 "Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
158 "overlægning af billeder"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:89
161 msgid "Text rendering"
162 msgstr "Tekstudførelse"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:91
165 msgid ""
166 "Use the settings of the \"freetype\" module to choose the font you  want VLC "
167 "to use for text rendering (to display subtitles for example)."
168 msgstr ""
169 "Brug indstillingerne på \"freetype\"-modulet til at vælge hvilken skrifttype "
170 "du vil have VLC til at bruge til tekstudførelse (f.eks. undertekster)."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:95
173 msgid "Input / Codecs"
174 msgstr "Inddata / Codecs"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:96
177 msgid ""
178 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
179 "VLC. Encoder settings can also be found here"
180 msgstr ""
181 "Her finder du indstillinger vedrørende ind-data demultiplexing og dekodning. "
182 "Indstillinger relateret til encodning i VLC kan ogs¨findes her."
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:98
185 msgid "Access modules"
186 msgstr "Adgangsmoduler"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:100
189 #, fuzzy
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
195 "Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
196 "værdier."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:104
199 #, fuzzy
200 msgid "Access filters"
201 msgstr "Adgangfilter moduler"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:106
204 msgid ""
205 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
206 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
207 "you are doing.\n"
208 msgstr ""
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:110
211 msgid "Demuxers"
212 msgstr "Demuxere"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:111
215 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams"
216 msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:113
219 msgid "Video codecs"
220 msgstr "Video Codec's"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:114
223 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders"
224 msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:116
227 msgid "Audio codecs"
228 msgstr "Audio codec's"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:117
231 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders"
232 msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:119
235 msgid "Other codecs"
236 msgstr "Andre codec"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:120
239 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders"
240 msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:123
243 #, fuzzy
244 msgid "General input settings. Use with care."
245 msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1227
248 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:448
249 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Streamuddata"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:128
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating, ..."
262 msgstr ""
263 "Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
264 "tillader at gemme streams.\n"
265 "Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
266 "tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
267 "HTTP, RTP/RTSP).\n"
268 "Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
269 "(konvertering, duplikering osv.)"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:136
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:138
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Muxere"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:139
280 msgid ""
281 "Muxers are the encapsulation formats that are used to put all the elementary "
282 "streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always "
283 "force a muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:144
288 msgid "Access output"
289 msgstr "Uddata tilgang"
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:145
292 msgid ""
293 "Access output are the ways the muxed streams are sent. This setting allows "
294 "you to always force an access output. You should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each access output."
296 msgstr ""
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:150
299 msgid "Packetizers"
300 msgstr ""
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:151
303 msgid ""
304 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
305 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
306 "not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each packetizer."
308 msgstr ""
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:157
311 msgid "Sout stream"
312 msgstr "Sout stream"
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:158
315 msgid ""
316 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
317 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
318 "for each sout stream module here."
319 msgstr ""
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:117
322 msgid "SAP"
323 msgstr "SAP"
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:164
326 msgid ""
327 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
328 "multicast UDP or RTP."
329 msgstr ""
330 "SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
331 "hjælp af multicast UDP eller RTP."
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:167
334 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:66
335 msgid "VOD"
336 msgstr "VOD"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:168
339 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
340 msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1329
343 #: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
344 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
345 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:450
346 #: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
347 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
348 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:556
349 msgid "Playlist"
350 msgstr "Spilleliste"
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:173
353 msgid ""
354 "Settings related to playlist behaviour (playback mode, for example) and to "
355 "modules that automatically add items to the playlist ('service discovery "
356 "modules'"
357 msgstr ""
358 "Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
359 "tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
360 "('service opdagelsesmoduler')"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:175
363 msgid "General playlist behaviour"
364 msgstr "Generel spillelisteopførsel"
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/gui/macosx/playlist.m:508
367 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:233
368 msgid "Services discovery"
369 msgstr "Opdagelse af tjenester"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:177
372 msgid ""
373 "Services discovery modules are modules that automatically add items to "
374 "playlist"
375 msgstr ""
376 "Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
377 "spillelisten"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1191
380 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
381 msgid "Advanced"
382 msgstr "Advanceret"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:181
385 msgid "Advanced settings. Use with care."
386 msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:183
389 msgid "CPU features"
390 msgstr "CPU indstillinger"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:184
393 msgid ""
394 "From here you can choose to disable some CPU accelerations. You should "
395 "probably not touch that."
396 msgstr ""
397 "Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
398 "sandsynligvis ikke ændre noget."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:186 modules/demux/util/id3genres.h:40
401 msgid "Other"
402 msgstr "Andet"
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:187
405 msgid "Other advanced settings"
406 msgstr "Andre advancerede indstillinger"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:189 modules/gui/macosx/open.m:162
409 #: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
410 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:506
411 msgid "Network"
412 msgstr "Netværk"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:190
415 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC"
416 msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:195
419 msgid "Chroma modules settings"
420 msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:196
423 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
424 msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:198
427 msgid "Packetizer modules settings"
428 msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:199 include/vlc_config_cat.h:217
431 msgid " "
432 msgstr " "
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:201
435 msgid "Encoders settings"
436 msgstr "Indstillinger for encoders"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:203
439 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
440 msgstr ""
441 "Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
442 "moduler."
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:207
445 msgid "Dialog providers settings"
446 msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:209
449 msgid "Dialog providers can be configured here."
450 msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:211
453 msgid "Subtitle demuxer settings"
454 msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:213
457 msgid ""
458 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
459 "example by setting the subtitles type or file name."
460 msgstr ""
461 "I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
462 "at sætte underteksternes type eller filnavn."
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:216
465 msgid "Video filters settings"
466 msgstr "Indstillinger for video filtre"
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:223
469 msgid "No help available"
470 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
471
472 #: include/vlc_config_cat.h:224
473 msgid "No help is available for these modules"
474 msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
475
476 #: include/vlc_interface.h:129
477 msgid ""
478 "\n"
479 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
480 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
481 msgstr ""
482 "\n"
483 "Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
484 "åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
485 "\"vlc -I wxwin\"\n"
486
487 #: include/vlc_meta.h:28 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:53
488 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:500
489 #: modules/gui/macosx/intf.m:501 modules/gui/macosx/open.m:168
490 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/wizard.m:374
491 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:735
492 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1598 modules/mux/asf.c:48
493 msgid "Title"
494 msgstr "Titel"
495
496 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1869
497 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56 modules/gui/macosx/playlist.m:133
498 #: modules/gui/macosx/wizard.m:376 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
499 #: modules/mux/asf.c:51
500 msgid "Author"
501 msgstr "Forfatter"
502
503 #: include/vlc_meta.h:30 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
504 #: src/playlist/sort.c:328 modules/codec/vorbis.c:624
505 #: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
506 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152 modules/gui/macosx/playlist.m:316
507 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1245
508 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:496
509 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:608
510 msgid "Artist"
511 msgstr "Kunstner"
512
513 #: include/vlc_meta.h:31 src/playlist/sort.c:338
514 msgid "Genre"
515 msgstr "Genre"
516
517 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:54
518 msgid "Copyright"
519 msgstr "Copyright"
520
521 #: include/vlc_meta.h:33 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
522 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
523 msgid "Description"
524 msgstr "Beskrivelse"
525
526 #: include/vlc_meta.h:34 modules/mux/asf.c:60
527 msgid "Rating"
528 msgstr "Vurdering"
529
530 #: include/vlc_meta.h:35
531 msgid "Date"
532 msgstr "Dato"
533
534 #: include/vlc_meta.h:36
535 msgid "Setting"
536 msgstr "Indstilling"
537
538 #: include/vlc_meta.h:37 modules/gui/macosx/open.m:181
539 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:849
540 msgid "URL"
541 msgstr "URL"
542
543 #: include/vlc_meta.h:38 src/input/es_out.c:1538 src/libvlc.h:81
544 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
545 msgid "Language"
546 msgstr "Sprog"
547
548 #: include/vlc_meta.h:39
549 msgid "Now Playing"
550 msgstr "Afspiller"
551
552 #: include/vlc_meta.h:41
553 msgid "CDDB Artist"
554 msgstr "CDDB kunstner"
555
556 #: include/vlc_meta.h:42
557 msgid "CDDB Category"
558 msgstr "CDDB kategori"
559
560 #: include/vlc_meta.h:43
561 msgid "CDDB Disc ID"
562 msgstr "CDDB disk ID"
563
564 #: include/vlc_meta.h:44
565 msgid "CDDB Extended Data"
566 msgstr "CDDB udvidet data"
567
568 #: include/vlc_meta.h:45
569 msgid "CDDB Genre"
570 msgstr "CDDB genre"
571
572 #: include/vlc_meta.h:46
573 msgid "CDDB Year"
574 msgstr "CDDB år"
575
576 #: include/vlc_meta.h:47
577 msgid "CDDB Title"
578 msgstr "CDDB titel"
579
580 #: include/vlc_meta.h:49
581 msgid "CD-Text Arranger"
582 msgstr "CD-tekst arrangør"
583
584 #: include/vlc_meta.h:50
585 msgid "CD-Text Composer"
586 msgstr "CD-tekst kmponist"
587
588 #: include/vlc_meta.h:51
589 msgid "CD-Text Disc ID"
590 msgstr "CD-tekst disk ID"
591
592 #: include/vlc_meta.h:52
593 msgid "CD-Text Genre"
594 msgstr "CD-tekst genre"
595
596 #: include/vlc_meta.h:53
597 msgid "CD-Text Message"
598 msgstr "CD-tekst besked"
599
600 #: include/vlc_meta.h:54
601 msgid "CD-Text Songwriter"
602 msgstr "CD-tekst sangskriver"
603
604 #: include/vlc_meta.h:55
605 msgid "CD-Text Performer"
606 msgstr "CD-tekst kunstner"
607
608 #: include/vlc_meta.h:56
609 msgid "CD-Text Title"
610 msgstr "CD-tekst titel"
611
612 #: include/vlc_meta.h:58
613 msgid "ISO-9660 Application ID"
614 msgstr "ISO-9660 program ID"
615
616 #: include/vlc_meta.h:59
617 msgid "ISO-9660 Preparer"
618 msgstr "ISO-9660 forberedt af"
619
620 #: include/vlc_meta.h:60
621 msgid "ISO-9660 Publisher"
622 msgstr "ISO-9660 udgiver"
623
624 #: include/vlc_meta.h:61
625 msgid "ISO-9660 Volume"
626 msgstr "ISO-9660 Lydstyrke"
627
628 #: include/vlc_meta.h:62
629 msgid "ISO-9660 Volume Set"
630 msgstr "ISO-9660 lydstyrkesæt"
631
632 #: include/vlc_meta.h:64
633 msgid "Codec Name"
634 msgstr "Codec navn"
635
636 #: include/vlc_meta.h:65
637 msgid "Codec Description"
638 msgstr "Codec beskrivelse"
639
640 #: include/vlc/vlc.h:576
641 msgid ""
642 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
643 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
644 "see the file named COPYING for details.\n"
645 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
646 msgstr ""
647 "Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
648 "ved lov.\n"
649 "Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
650 " License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
651 "Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"
652
653 #: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
654 #: src/input/es_out.c:355 src/libvlc.h:337 src/video_output/video_output.c:374
655 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
656 msgid "Disable"
657 msgstr "Deaktivér"
658
659 #: src/audio_output/input.c:82 modules/visualization/visual/visual.c:129
660 #, fuzzy
661 msgid "Spectrometer"
662 msgstr "Spektrum"
663
664 #: src/audio_output/input.c:84
665 msgid "Scope"
666 msgstr "Scope"
667
668 #: src/audio_output/input.c:86
669 msgid "Spectrum"
670 msgstr "Spektrum"
671
672 #: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
673 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
674 #: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
675 msgid "Equalizer"
676 msgstr "Equalizer"
677
678 #: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:173
679 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
680 msgid "Audio filters"
681 msgstr "Lydfiltre"
682
683 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
684 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:511
685 #: modules/gui/macosx/intf.m:512
686 msgid "Audio Channels"
687 msgstr "Lydkanaler"
688
689 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
690 #: modules/access/v4l/v4l.c:125 modules/audio_output/alsa.c:191
691 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:467
692 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
693 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
694 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
695 msgid "Stereo"
696 msgstr "Stereo"
697
698 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
699 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
700 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
701 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
702 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
703 #: modules/video_filter/time.c:96
704 msgid "Left"
705 msgstr "Venstre"
706
707 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
708 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
709 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
710 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
711 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
712 #: modules/video_filter/time.c:96
713 msgid "Right"
714 msgstr "Højre"
715
716 #: src/audio_output/output.c:135
717 msgid "Dolby Surround"
718 msgstr "Dolby Surround"
719
720 #: src/audio_output/output.c:147
721 msgid "Reverse stereo"
722 msgstr "Omvendt stereo"
723
724 #: src/extras/getopt.c:636
725 #, c-format
726 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
727 msgstr "%s: tilvalg `%s' er flertydig\n"
728
729 #: src/extras/getopt.c:661
730 #, c-format
731 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
732 msgstr "%s: tilvalg `--%s' tillader ikke et argument\n"
733
734 #: src/extras/getopt.c:666
735 #, c-format
736 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
737 msgstr "%s: tilvalg `%c%s' tillader ikke et argument\n"
738
739 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
740 #, c-format
741 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
742 msgstr "%s: tilvalg `%s' kræver et argument\n"
743
744 #: src/extras/getopt.c:713
745 #, c-format
746 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
747 msgstr "%s: ukendt tilvalg `--%s'\n"
748
749 #: src/extras/getopt.c:717
750 #, c-format
751 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
752 msgstr "%s: ukendt tilvalg `%c%s'\n"
753
754 #: src/extras/getopt.c:743
755 #, c-format
756 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
757 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
758
759 #: src/extras/getopt.c:746
760 #, c-format
761 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
762 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
763
764 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
765 #, c-format
766 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
767 msgstr "%s: tilvalg kræver et argument -- %c\n"
768
769 #: src/extras/getopt.c:823
770 #, c-format
771 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
772 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' er flertydig\n"
773
774 #: src/extras/getopt.c:841
775 #, c-format
776 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
777 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' tillader ikke et argument\n"
778
779 #: src/input/control.c:283
780 #, c-format
781 msgid "Bookmark %i"
782 msgstr "Bogmærk %i"
783
784 #: src/input/es_out.c:375 src/input/es_out.c:376 src/input/es_out.c:382
785 #: src/input/es_out.c:383 modules/access/cdda.c:164
786 #: modules/access/cdda/info.c:975 modules/access/cdda/info.c:1008
787 #, c-format
788 msgid "Track %i"
789 msgstr "Spor %i"
790
791 #: src/input/es_out.c:456 src/input/es_out.c:458 src/input/es_out.c:558
792 #: src/input/es_out.c:565 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:498
793 #: modules/gui/macosx/intf.m:499
794 msgid "Program"
795 msgstr "Program"
796
797 #: src/input/es_out.c:459 src/input/es_out.c:627 src/input/input.c:223
798 #: src/input/input.c:1871 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
799 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:328
800 #: src/playlist/sort.c:333 src/playlist/sort.c:338 modules/codec/vorbis.c:623
801 #: modules/demux/playlist/b4s.c:324 modules/demux/playlist/b4s.c:332
802 #: modules/demux/playlist/b4s.c:340 modules/demux/playlist/b4s.c:348
803 #: modules/demux/playlist/m3u.c:209 modules/demux/playlist/podcast.c:289
804 #: modules/demux/playlist/podcast.c:298 modules/demux/playlist/podcast.c:307
805 #: modules/demux/playlist/podcast.c:316 modules/demux/playlist/podcast.c:325
806 #: modules/demux/playlist/podcast.c:335 modules/demux/playlist/podcast.c:372
807 #: modules/demux/playlist/podcast.c:380 modules/demux/playlist/podcast.c:388
808 #: modules/demux/playlist/podcast.c:396 modules/demux/playlist/podcast.c:404
809 #: modules/demux/playlist/podcast.c:412 modules/demux/playlist/podcast.c:420
810 #: modules/demux/playlist/podcast.c:428 modules/demux/playlist/podcast.c:436
811 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
812 #: modules/gui/macosx/playlist.m:316 modules/gui/macosx/playlist.m:1245
813 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:495
814 #: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:72
815 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:607
816 #: modules/services_discovery/daap.c:609
817 msgid "Meta-information"
818 msgstr "Meta-oplysninger"
819
820 #: src/input/es_out.c:1533
821 #, c-format
822 msgid "Stream %d"
823 msgstr "Stream %d"
824
825 #: src/input/es_out.c:1535 modules/gui/macosx/wizard.m:409
826 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
827 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:865
828 msgid "Codec"
829 msgstr "Codec"
830
831 #: src/input/es_out.c:1546 src/input/es_out.c:1568 src/input/es_out.c:1591
832 #: modules/gui/macosx/output.m:153
833 msgid "Type"
834 msgstr "Type"
835
836 #: src/input/es_out.c:1549 modules/gui/macosx/output.m:176
837 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:855
838 msgid "Channels"
839 msgstr "Kanaler"
840
841 #: src/input/es_out.c:1553
842 msgid "Sample rate"
843 msgstr "Sample rate"
844
845 #: src/input/es_out.c:1554
846 #, c-format
847 msgid "%d Hz"
848 msgstr "%d Hz"
849
850 #: src/input/es_out.c:1558
851 msgid "Bits per sample"
852 msgstr "Bits pr. sample"
853
854 #: src/input/es_out.c:1562 modules/access/pvr/pvr.c:83
855 #: modules/demux/playlist/b4s.c:349
856 msgid "Bitrate"
857 msgstr "Bitrate"
858
859 #: src/input/es_out.c:1563
860 #, c-format
861 msgid "%d kb/s"
862 msgstr "%d kb/s"
863
864 #: src/input/es_out.c:1572
865 msgid "Resolution"
866 msgstr "Opløsning"
867
868 #: src/input/es_out.c:1578
869 msgid "Display resolution"
870 msgstr "Skærm opløsning"
871
872 #: src/input/es_out.c:1584 modules/access/screen/screen.c:41
873 msgid "Frame rate"
874 msgstr "Frame rate"
875
876 #: src/input/es_out.c:1591
877 msgid "Subtitle"
878 msgstr "Undertekster"
879
880 #: src/input/input.c:1882 src/input/input.c:1886
881 #: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:253
882 #: modules/gui/macosx/output.m:395
883 msgid "Stream"
884 msgstr "Stream"
885
886 #: src/input/input.c:1928 src/playlist/item.c:366
887 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:393
888 #: modules/gui/macosx/playlist.m:134
889 msgid "Duration"
890 msgstr "Længde"
891
892 #: src/input/var.c:115
893 msgid "Bookmark"
894 msgstr "Bogmærke"
895
896 #: src/input/var.c:131
897 msgid "Programs"
898 msgstr "Programmer"
899
900 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
901 #: modules/gui/macosx/intf.m:502 modules/gui/macosx/intf.m:503
902 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:740
903 msgid "Chapter"
904 msgstr "Kapitel"
905
906 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
907 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
908 msgid "Navigation"
909 msgstr "Navigation"
910
911 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:526
912 #: modules/gui/macosx/intf.m:527
913 msgid "Video Track"
914 msgstr "Videospor"
915
916 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:509
917 #: modules/gui/macosx/intf.m:510
918 msgid "Audio Track"
919 msgstr "Lydspor"
920
921 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:530
922 #: modules/gui/macosx/intf.m:531
923 msgid "Subtitles Track"
924 msgstr "Undertekstspor"
925
926 #: src/input/var.c:256
927 msgid "Next title"
928 msgstr "Næste titel"
929
930 #: src/input/var.c:261
931 msgid "Previous title"
932 msgstr "Forrige titel"
933
934 #: src/input/var.c:284
935 #, c-format
936 msgid "Title %i"
937 msgstr "Titel %i"
938
939 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
940 #, c-format
941 msgid "Chapter %i"
942 msgstr "Kapitel %i"
943
944 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
945 #: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:138
946 msgid "Next chapter"
947 msgstr "Næste kapitel"
948
949 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
950 #: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:137
951 msgid "Previous chapter"
952 msgstr "Forrige kapitel"
953
954 #: src/interface/interface.c:326
955 msgid "Switch interface"
956 msgstr "Skift interface"
957
958 #: src/interface/interface.c:353 modules/gui/macosx/intf.m:461
959 #: modules/gui/macosx/intf.m:462
960 msgid "Add Interface"
961 msgstr "Tilføj grænseflade"
962
963 #: src/libvlc.c:325 src/libvlc.c:475 src/misc/modules.c:1677
964 #: src/misc/modules.c:1981
965 msgid "C"
966 msgstr "C"
967
968 #: src/libvlc.c:342
969 msgid "Help options"
970 msgstr "Hjælpeindstillinger"
971
972 #: src/libvlc.c:2205 src/misc/configuration.c:1265
973 msgid "string"
974 msgstr "streng"
975
976 #: src/libvlc.c:2222 src/misc/configuration.c:1229
977 msgid "integer"
978 msgstr "heltal"
979
980 #: src/libvlc.c:2240 src/misc/configuration.c:1254
981 msgid "float"
982 msgstr "decimaltal"
983
984 #: src/libvlc.c:2246
985 msgid " (default enabled)"
986 msgstr " (slået til som standard)"
987
988 #: src/libvlc.c:2247
989 msgid " (default disabled)"
990 msgstr " (slået fra som standard)"
991
992 #: src/libvlc.c:2429
993 #, fuzzy, c-format
994 msgid "VLC version %s\n"
995 msgstr "Farve invertering"
996
997 #: src/libvlc.c:2430
998 #, c-format
999 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: src/libvlc.c:2432
1003 #, c-format
1004 msgid "Compiler: %s\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: src/libvlc.c:2434
1008 #, c-format
1009 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: src/libvlc.c:2465
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "\n"
1016 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: src/libvlc.c:2486
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "\n"
1023 "Press the RETURN key to continue...\n"
1024 msgstr ""
1025 "\n"
1026 "Tryk RETUR-tasten for at fortsætte...\n"
1027
1028 #: src/libvlc.h:34 src/libvlc.h:170
1029 msgid "Auto"
1030 msgstr "Auto"
1031
1032 #: src/libvlc.h:34
1033 #, fuzzy
1034 msgid "American English"
1035 msgstr "Amerikansk"
1036
1037 #: src/libvlc.h:34
1038 #, fuzzy
1039 msgid "British English"
1040 msgstr "Britisk"
1041
1042 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:59
1043 msgid "Catalan"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:68
1047 msgid "Danish"
1048 msgstr "Dansk"
1049
1050 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:80
1051 msgid "German"
1052 msgstr "Tysk"
1053
1054 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:169
1055 msgid "Spanish"
1056 msgstr "Spansk"
1057
1058 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:77
1059 msgid "French"
1060 msgstr "Fransk"
1061
1062 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:99
1063 msgid "Italian"
1064 msgstr "Italiensk"
1065
1066 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:101
1067 msgid "Japanese"
1068 msgstr "Japansk"
1069
1070 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:111
1071 msgid "Korean"
1072 msgstr "Koreansk"
1073
1074 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:69
1075 msgid "Dutch"
1076 msgstr "Hollansk"
1077
1078 #: src/libvlc.h:34
1079 #, fuzzy
1080 msgid "Brazilian Portuguese"
1081 msgstr "Portugisisk"
1082
1083 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:153
1084 msgid "Romanian"
1085 msgstr "Rumænsk"
1086
1087 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:155
1088 msgid "Russian"
1089 msgstr "Russisk"
1090
1091 #: src/libvlc.h:34 src/misc/iso-639_def.h:187
1092 msgid "Turkish"
1093 msgstr "Tyrkisk"
1094
1095 #: src/libvlc.h:34
1096 msgid "Simplified Chinese"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: src/libvlc.h:34
1100 msgid "Chinese Traditional"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/libvlc.h:47
1104 msgid ""
1105 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC.\n"
1106 "You can select the main interface, additional interface modules, and define "
1107 "various related options."
1108 msgstr ""
1109 "Disse indstillinger tillader dig at konfigurere grænseflader brugt af VLC.\n"
1110 "Du kan vælge hoved-grænsefladen, yderligere grænseflade-moduler og definere "
1111 "diverse relaterede indstillinger."
1112
1113 #: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1349
1114 msgid "Interface module"
1115 msgstr "Grænseflade-modul"
1116
1117 #: src/libvlc.h:53
1118 msgid ""
1119 "This option allows you to select the interface used by VLC.\n"
1120 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1121 msgstr ""
1122 "Denne indstilling tillader dig at vælge grænsefladen brugt af VLC.\n"
1123 "Standard-opførslen er at automatisk vælge det bedste modul tilgængeligt."
1124
1125 #: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1354 modules/control/ntservice.c:53
1126 msgid "Extra interface modules"
1127 msgstr "Ekstra grænseflade-moduler"
1128
1129 #: src/libvlc.h:59
1130 msgid ""
1131 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
1132 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
1133 "a comma separated list of interface modules. (common values are logger, "
1134 "gestures, sap, rc, http or screensaver)"
1135 msgstr ""
1136 "Denne indstilling tillader dig at vælge yderligere grænseflader brugt af "
1137 "VLC. De vil blive kørt i baggrunden samtidig med standardgrænsefladen. Brug "
1138 "en komma adskilt liste af grænseflademoduler. (hyppige værdier er logger, "
1139 "gestures, sap, rc, http eller screensaver)"
1140
1141 #: src/libvlc.h:66
1142 msgid "This option allows you to select control interfaces. "
1143 msgstr "Denne indstilling tillader dig at vælge kontrol grænseflader. "
1144
1145 #: src/libvlc.h:68
1146 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1147 msgstr "Detaljeringsniveau (0,1,2)"
1148
1149 #: src/libvlc.h:70
1150 #, fuzzy
1151 msgid ""
1152 "This option sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1153 "1=warnings, 2=debug)."
1154 msgstr ""
1155 "Denne indstilling sætter detaljeringsniveauet (0=kun fejl og "
1156 "standardbeskeder, 1=advarsler, 2=fejlsøgning)"
1157
1158 #: src/libvlc.h:73
1159 msgid "Be quiet"
1160 msgstr "Vær stille"
1161
1162 #: src/libvlc.h:75
1163 #, fuzzy
1164 msgid "This option turns off all warning and information messages."
1165 msgstr "Denne indstilling slår alle advarsler og informative beskeder fra."
1166
1167 #: src/libvlc.h:77
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Default stream"
1170 msgstr "Som standard sat til admin"
1171
1172 #: src/libvlc.h:79
1173 #, fuzzy
1174 msgid "This option allows you to always open a default stream on start-up."
1175 msgstr "Denne indstilling lader dig angive spilleliste bogmærker"
1176
1177 #: src/libvlc.h:82
1178 msgid ""
1179 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
1180 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
1181 msgstr ""
1182 "Denne indstilling tillader dig at sætte sproget på grænsefladen. "
1183 "SYstemsproget er fundet automatisk hvis \"auto\" angives her."
1184
1185 #: src/libvlc.h:86
1186 msgid "Color messages"
1187 msgstr "Farve beskeder"
1188
1189 #: src/libvlc.h:88
1190 msgid ""
1191 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
1192 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
1193 msgstr ""
1194 "Når denne indstilling er slået til, vil beskeder sendt til konsolen blive "
1195 "farvet. Din terminal kræver Linux farveunderstøttelse for at dette kan virke."
1196
1197 #: src/libvlc.h:91
1198 msgid "Show advanced options"
1199 msgstr "Vis advanceret indstillinger"
1200
1201 #: src/libvlc.h:93
1202 msgid ""
1203 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
1204 "all the available options, including those that most users should never "
1205 "touch."
1206 msgstr ""
1207 "Hvis aktiveret vises alle de mulige indstillinger, inklusiv dem den "
1208 "gennemsnitlige bruger ikke burde have behov for at ændre."
1209
1210 #: src/libvlc.h:98
1211 msgid ""
1212 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1213 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1214 "(spectrum analyzer, etc.).\n"
1215 "Enable these filters here, and configure them in the \"audio filters\" "
1216 "modules section."
1217 msgstr ""
1218 "Disse indstillinger tillader dig at ændre på opførslen på lydsystemet, og "
1219 "tilføje lydfiltre som kan bruges til efterbehandling eller visuelle effekter "
1220 "(spektrum analyse, osv.).\n"
1221 "Aktivér disse filtre her, og sæt dem op i \"lydfiltre\" modulsektionen."
1222
1223 #: src/libvlc.h:104
1224 msgid "Audio output module"
1225 msgstr "Lyd udgangs modul"
1226
1227 #: src/libvlc.h:106
1228 msgid ""
1229 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
1230 "default behavior is to automatically select the best method available."
1231 msgstr ""
1232 "Denne indstilling tillader dig at vælge lyduddata modulet brugt af VLC. "
1233 "Standardopførslen er at automatisk vælge den bedste metode tilgængelig."
1234
1235 #: src/libvlc.h:110 modules/stream_out/display.c:37
1236 msgid "Enable audio"
1237 msgstr "Aktivér lyd"
1238
1239 #: src/libvlc.h:112
1240 msgid ""
1241 "You can completely disable the audio output. In this case, the audio "
1242 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1243 msgstr ""
1244 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil lyddekodnings-fasen "
1245 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1246
1247 #: src/libvlc.h:115
1248 msgid "Force mono audio"
1249 msgstr "Tving mono lyd"
1250
1251 #: src/libvlc.h:116
1252 msgid "This will force a mono audio output."
1253 msgstr "Tvinger lyden til at være i mono."
1254
1255 #: src/libvlc.h:118
1256 #, fuzzy
1257 msgid "Default audio volume"
1258 msgstr "Standardenheder"
1259
1260 #: src/libvlc.h:120
1261 msgid ""
1262 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1263 msgstr ""
1264 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1265 "1024"
1266
1267 #: src/libvlc.h:123
1268 msgid "Audio output saved volume"
1269 msgstr "Lyd udgangs gemt volume"
1270
1271 #: src/libvlc.h:125
1272 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
1273 msgstr "Dette gemmer lyd udgangens volume når mute aktiveres."
1274
1275 #: src/libvlc.h:127
1276 #, fuzzy
1277 msgid "Audio output volume step"
1278 msgstr "Lyd udgangs styrke"
1279
1280 #: src/libvlc.h:129
1281 #, fuzzy
1282 msgid ""
1283 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1284 "0 to 1024."
1285 msgstr ""
1286 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1287 "1024"
1288
1289 #: src/libvlc.h:132
1290 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1291 msgstr "Lyd udgangs frekvens (Hz)"
1292
1293 #: src/libvlc.h:134
1294 msgid ""
1295 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1296 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1297 msgstr ""
1298 "Du kan tvinge lyduddata frekvensen her. Hyppige værdier er -1 (standard), "
1299 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1300
1301 #: src/libvlc.h:138
1302 msgid "High quality audio resampling"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: src/libvlc.h:140
1306 msgid ""
1307 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1308 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1309 "resampling algorithm will be used instead."
1310 msgstr ""
1311
1312 #: src/libvlc.h:145
1313 msgid "Audio desynchronization compensation"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: src/libvlc.h:147
1317 msgid ""
1318 "This option allows you to delay the audio output. You must give a number of "
1319 "milliseconds. This can be handy if you notice a lag between the video and "
1320 "the audio."
1321 msgstr ""
1322
1323 #: src/libvlc.h:151
1324 msgid "Preferred audio output channels mode"
1325 msgstr "Foretrukken kanal-tilstand for lyduddata"
1326
1327 #: src/libvlc.h:153
1328 msgid ""
1329 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
1330 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
1331 "the audio stream being played)."
1332 msgstr ""
1333
1334 #: src/libvlc.h:157
1335 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
1336 msgstr "Brug S/PDIF lyd udgangen hvis den findes"
1337
1338 #: src/libvlc.h:159
1339 msgid ""
1340 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
1341 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
1342 msgstr ""
1343 "Denne indstilling tillader dig at bruge S/PDIF lyd-udgangen som standard når "
1344 "både dit hardware og lydstreamen understøtter det."
1345
1346 #: src/libvlc.h:162
1347 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: src/libvlc.h:164
1351 msgid ""
1352 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1353 "Surround but fails to be detected as such. And even if the stream is not "
1354 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1355 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1356 msgstr ""
1357
1358 #: src/libvlc.h:170
1359 #, fuzzy
1360 msgid "On"
1361 msgstr "Åbn"
1362
1363 #: src/libvlc.h:170
1364 msgid "Off"
1365 msgstr "Fra"
1366
1367 #: src/libvlc.h:175
1368 msgid ""
1369 "This allows you to add audio post processing filters, to modify the sound"
1370 msgstr "Dette tillader dig at tilføje lydfiltre, der kan ændre på lyden"
1371
1372 #: src/libvlc.h:178
1373 msgid "Audio visualizations "
1374 msgstr "Lydvisualiseringer "
1375
1376 #: src/libvlc.h:180
1377 msgid "This allows you to add visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1378 msgstr ""
1379 "Dette tillader dig at tilføje visualiseringsmoduler (spektrum analyser, "
1380 "osv.)."
1381
1382 #: src/libvlc.h:184
1383 msgid ""
1384 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1385 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1386 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1387 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1388 "options."
1389 msgstr ""
1390
1391 #: src/libvlc.h:190
1392 msgid "Video output module"
1393 msgstr "Video udgangs modul"
1394
1395 #: src/libvlc.h:192
1396 msgid ""
1397 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
1398 "default behavior is to automatically select the best method available."
1399 msgstr ""
1400
1401 #: src/libvlc.h:196 modules/stream_out/display.c:39
1402 msgid "Enable video"
1403 msgstr "Aktivér video"
1404
1405 #: src/libvlc.h:198
1406 msgid ""
1407 "You can completely disable the video output. In this case, the video "
1408 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1409 msgstr ""
1410 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil videodekodnings-fasen "
1411 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1412
1413 #: src/libvlc.h:201 modules/codec/fake.c:47
1414 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:70
1415 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1416 msgid "Video width"
1417 msgstr "Video bredde"
1418
1419 #: src/libvlc.h:203
1420 msgid ""
1421 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1422 "video characteristics."
1423 msgstr ""
1424 "Du kan tvinge videobredden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1425 "sig."
1426
1427 #: src/libvlc.h:206 modules/codec/fake.c:50
1428 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:73
1429 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1430 msgid "Video height"
1431 msgstr "Video højde"
1432
1433 #: src/libvlc.h:208
1434 msgid ""
1435 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1436 "video characteristics."
1437 msgstr ""
1438 "Du kan tvinge videohøjden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1439 "sig."
1440
1441 #: src/libvlc.h:211
1442 msgid "Video x coordinate"
1443 msgstr "Video x-kordinat"
1444
1445 #: src/libvlc.h:213
1446 msgid ""
1447 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1448 "(x coordinate)."
1449 msgstr ""
1450
1451 #: src/libvlc.h:216
1452 msgid "Video y coordinate"
1453 msgstr "Video y-kordinat"
1454
1455 #: src/libvlc.h:218
1456 msgid ""
1457 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1458 "(y coordinate)."
1459 msgstr ""
1460
1461 #: src/libvlc.h:221
1462 msgid "Video title"
1463 msgstr "Video titel"
1464
1465 #: src/libvlc.h:223
1466 msgid "You can specify a custom video window title here."
1467 msgstr "Du kan angive en brugerdefineret vinduetitel for videoen her."
1468
1469 #: src/libvlc.h:225
1470 msgid "Video alignment"
1471 msgstr "Videoplacering"
1472
1473 #: src/libvlc.h:227
1474 msgid ""
1475 "You can enforce the video alignment in its window. By default (0) it will be "
1476 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1477 "combinations of these values)."
1478 msgstr ""
1479 "Du kan tvinge videoplaceringen i vinduet. Som standard (0) vil det blive "
1480 "centreret (0=center, 1=venstre, 2=højre, 4=top, 8=bottom). Du kan også bruge "
1481 "kombinationer af værdierne."
1482
1483 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
1484 #: modules/video_filter/logo.c:85 modules/video_filter/marq.c:106
1485 #: modules/video_filter/mosaic.c:120 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1486 #: modules/video_filter/rss.c:144 modules/video_filter/time.c:96
1487 msgid "Center"
1488 msgstr "Center"
1489
1490 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1491 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1492 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1493 #: modules/video_filter/time.c:96
1494 msgid "Top"
1495 msgstr "Top"
1496
1497 #: src/libvlc.h:232 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1498 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1499 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1500 #: modules/video_filter/time.c:96
1501 msgid "Bottom"
1502 msgstr "Bund"
1503
1504 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1505 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1506 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1507 #: modules/video_filter/time.c:97
1508 msgid "Top-Left"
1509 msgstr "Venstre-top"
1510
1511 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1512 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1513 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1514 #: modules/video_filter/time.c:97
1515 msgid "Top-Right"
1516 msgstr "Højre-top"
1517
1518 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1519 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1520 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1521 #: modules/video_filter/time.c:97
1522 msgid "Bottom-Left"
1523 msgstr "Venstre-bund"
1524
1525 #: src/libvlc.h:233 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1526 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1527 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1528 #: modules/video_filter/time.c:97
1529 msgid "Bottom-Right"
1530 msgstr "Højre-bund"
1531
1532 #: src/libvlc.h:235
1533 msgid "Zoom video"
1534 msgstr "Zoom video"
1535
1536 #: src/libvlc.h:237
1537 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1538 msgstr "Du kan zoome videoen med den angivne faktor."
1539
1540 #: src/libvlc.h:239
1541 msgid "Grayscale video output"
1542 msgstr "Gråtone video-ud"
1543
1544 #: src/libvlc.h:241
1545 msgid ""
1546 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
1547 "can also allow you to save some processing power)."
1548 msgstr ""
1549 "Hvis aktiveret, vil farveoplysninger fra videoen ikke blive decodet (dette "
1550 "sparer dig også for lidt processor kraft)"
1551
1552 #: src/libvlc.h:244
1553 msgid "Fullscreen video output"
1554 msgstr "Fuldskærms video"
1555
1556 #: src/libvlc.h:246
1557 msgid ""
1558 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
1559 msgstr ""
1560 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1561 "skærm."
1562
1563 #: src/libvlc.h:249
1564 msgid "Overlay video output"
1565 msgstr "Videooverlægning (hardware)"
1566
1567 #: src/libvlc.h:251
1568 msgid ""
1569 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
1570 "your graphics card (hardware acceleration)."
1571 msgstr ""
1572 "Hvis aktiveret, vil VLC prøve at tage fordel af overlægningsfunktionerne  i "
1573 "dit grafik kort (hardware acceleration)."
1574
1575 #: src/libvlc.h:254 src/video_output/vout_intf.c:316
1576 msgid "Always on top"
1577 msgstr "Altid øverst"
1578
1579 #: src/libvlc.h:255
1580 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1581 msgstr "Placer altid video vinduet foran andre vinduer."
1582
1583 #: src/libvlc.h:258
1584 msgid "Disable screensaver"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: src/libvlc.h:259
1588 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1589 msgstr ""
1590
1591 #: src/libvlc.h:261
1592 msgid "Window decorations"
1593 msgstr "Vindue dekorationer"
1594
1595 #: src/libvlc.h:263
1596 #, fuzzy
1597 msgid ""
1598 "If this option is disabled, VLC will avoid creating window caption, frames, "
1599 "etc... around the video."
1600 msgstr ""
1601 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1602 "skærm."
1603
1604 #: src/libvlc.h:266
1605 msgid "Video filter module"
1606 msgstr "Videofilter modul"
1607
1608 #: src/libvlc.h:268
1609 msgid ""
1610 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
1611 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1612 msgstr ""
1613 "Dette tillader dig at tilføje filtre som kan forbedre billedkvaliteten, f."
1614 "eks. deinterlacing, kloning eller fordrejning af videovinduet."
1615
1616 #: src/libvlc.h:272
1617 msgid "Video snapshot directory"
1618 msgstr "Video snapshot mappe"
1619
1620 #: src/libvlc.h:274
1621 msgid ""
1622 "Allows you to specify the directory where the video snapshots will be stored."
1623 msgstr "Lader dig indstille hvilken mappe video snapshots skal gemmes i."
1624
1625 #: src/libvlc.h:277
1626 msgid "Video snapshot format"
1627 msgstr "Video snapshot format"
1628
1629 #: src/libvlc.h:279
1630 msgid ""
1631 "Allows you to specify the image format in which the video snapshots will be "
1632 "stored."
1633 msgstr "Lader dig indstille hvilket format video snapshots skal gemmes i."
1634
1635 #: src/libvlc.h:282
1636 #, fuzzy
1637 msgid "Video cropping"
1638 msgstr "Video skalering"
1639
1640 #: src/libvlc.h:284
1641 msgid ""
1642 "This will force the cropping of the source video. Accepted formats are x:y "
1643 "(4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1644 msgstr ""
1645
1646 #: src/libvlc.h:288
1647 msgid "Source aspect ratio"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/libvlc.h:290
1651 msgid ""
1652 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1653 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1654 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1655 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1656 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1657 msgstr ""
1658
1659 #: src/libvlc.h:297
1660 msgid "Fix HDTV height"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/libvlc.h:299
1664 msgid ""
1665 "This option allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken "
1666 "encoder incorrectly set height to 1088 lines. Disable this option only if "
1667 "your video has non-standard format requiring all 1088 lines."
1668 msgstr ""
1669
1670 #: src/libvlc.h:304
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1673 msgstr "Element udseendesforhold"
1674
1675 #: src/libvlc.h:306
1676 msgid ""
1677 "This will force the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1678 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1679 "order to keep proportions."
1680 msgstr ""
1681
1682 #: src/libvlc.h:310
1683 msgid "Skip frames"
1684 msgstr "Spring frames over"
1685
1686 #: src/libvlc.h:312
1687 msgid ""
1688 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1689 "your computer is not powerful enough"
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/libvlc.h:315
1693 msgid "Quiet synchro"
1694 msgstr "Stille synkronisering"
1695
1696 #: src/libvlc.h:317
1697 msgid ""
1698 "Enable this option to avoid flooding the message log with debug output from "
1699 "the video output synchro."
1700 msgstr ""
1701
1702 #: src/libvlc.h:321
1703 msgid ""
1704 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1705 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1706 "channel."
1707 msgstr ""
1708
1709 #: src/libvlc.h:325
1710 msgid "Clock reference average counter"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: src/libvlc.h:327
1714 msgid ""
1715 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1716 "to 10000."
1717 msgstr ""
1718 "Hvis der bruges inddata for PVR (eller anden iregulær kilde) bør denne "
1719 "indstilling sættes til 10000."
1720
1721 #: src/libvlc.h:330
1722 msgid "Clock synchronisation"
1723 msgstr "Clock synkronisering"
1724
1725 #: src/libvlc.h:332
1726 msgid ""
1727 "Allows you to enable/disable the input clock synchronisation for real-time "
1728 "sources."
1729 msgstr ""
1730
1731 #: src/libvlc.h:337 src/video_output/vout_intf.c:232
1732 #: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/access/dshow/dshow.cpp:72
1733 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1734 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292
1735 #: modules/gui/macosx/vout.m:174
1736 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1737 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1738 #: modules/video_filter/marq.c:52 modules/video_filter/rss.c:55
1739 #: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:141
1740 msgid "Default"
1741 msgstr "Standard"
1742
1743 #: src/libvlc.h:337 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
1744 #: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
1745 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
1746 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
1747 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
1748 msgid "Enable"
1749 msgstr "Aktivér"
1750
1751 #: src/libvlc.h:339
1752 msgid "UDP port"
1753 msgstr "UDP Port"
1754
1755 #: src/libvlc.h:341
1756 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
1757 msgstr "Dette er porten brugt af UDP-streams. Som standard vælger vi 1234."
1758
1759 #: src/libvlc.h:343
1760 msgid "MTU of the network interface"
1761 msgstr "Netværk kortets MTU"
1762
1763 #: src/libvlc.h:345
1764 #, fuzzy
1765 msgid ""
1766 "This is the maximum packet size that can be transmitted over network "
1767 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
1768 msgstr ""
1769 "Dette er den typiske størrelse på UDP-pakker som vi forventer. På Ethernet "
1770 "vil det normalt være 1500."
1771
1772 #: src/libvlc.h:348 modules/access_output/udp.c:80 modules/stream_out/rtp.c:80
1773 msgid "Time To Live"
1774 msgstr "Time To Live"
1775
1776 #: src/libvlc.h:350
1777 msgid ""
1778 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
1779 "output."
1780 msgstr ""
1781
1782 #: src/libvlc.h:353
1783 #, fuzzy
1784 msgid "Program to select"
1785 msgstr "Programmer"
1786
1787 #: src/libvlc.h:355
1788 msgid ""
1789 "Choose the program to select by giving its Service ID.\n"
1790 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1791 "streams for example)."
1792 msgstr ""
1793
1794 #: src/libvlc.h:359
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Programs to select"
1797 msgstr "Programmer"
1798
1799 #: src/libvlc.h:361
1800 msgid ""
1801 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of SIDs.\n"
1802 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1803 "streams for example)."
1804 msgstr ""
1805
1806 #: src/libvlc.h:366 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:754
1807 #, fuzzy
1808 msgid "Audio track"
1809 msgstr "Lydspor"
1810
1811 #: src/libvlc.h:368
1812 msgid "Give the stream number of the audio track you want to use(from 0 to n)."
1813 msgstr "Sæt nummeret på den stream i lydsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1814
1815 #: src/libvlc.h:371 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:746
1816 msgid "Subtitles track"
1817 msgstr "Undertitel spor"
1818
1819 #: src/libvlc.h:373
1820 msgid ""
1821 "Give the stream number of the subtitle track you want to use (from 0 to n)."
1822 msgstr ""
1823 "Sæt nummeret på den stream i undertekstsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1824
1825 #: src/libvlc.h:376
1826 #, fuzzy
1827 msgid "Audio language"
1828 msgstr "Vælg sprog"
1829
1830 #: src/libvlc.h:378
1831 msgid ""
1832 "Give the language of the audio track you want to use (comma separted, two or "
1833 "tree letter country code)."
1834 msgstr ""
1835 "Angiv sproget på det lydspor du vil foretrække (komma sepereret to eller tre "
1836 "bogstavs landekoder)"
1837
1838 #: src/libvlc.h:381
1839 #, fuzzy
1840 msgid "Subtitle language"
1841 msgstr "Vælg sprog for undertekster"
1842
1843 #: src/libvlc.h:383
1844 msgid ""
1845 "Give the language of the subtitle track you want to use (comma separted, two "
1846 "or tree letter country code)."
1847 msgstr ""
1848 "Angiv sproget på det undertekstspor du vil foretrække (komma sepereret to "
1849 "eller tre bogstavs landekoder)"
1850
1851 #: src/libvlc.h:386
1852 msgid "Input repetitions"
1853 msgstr "Inddata-repetitioner"
1854
1855 #: src/libvlc.h:387
1856 msgid "Number of time the same input will be repeated"
1857 msgstr "Antal af gange det samme inddata skal gentages"
1858
1859 #: src/libvlc.h:390 src/libvlc.h:391
1860 msgid "Input start time (seconds)"
1861 msgstr "Inddata start-tidspunkt (sekunder)"
1862
1863 #: src/libvlc.h:393 src/libvlc.h:394
1864 msgid "Input stop time (seconds)"
1865 msgstr "Inddata stop-tidspunkt (sekunder)"
1866
1867 #: src/libvlc.h:396
1868 msgid "Input list"
1869 msgstr "Inddata liste"
1870
1871 #: src/libvlc.h:397
1872 #, fuzzy
1873 msgid ""
1874 "Allows you to specify a comma-separated list of inputs that will be "
1875 "concatenated after the normal one."
1876 msgstr ""
1877 "Lader dig angive en komme-adskilt liste af inddata der vil blive konkateneret"
1878
1879 #: src/libvlc.h:400
1880 msgid "Input slave (experimental)"
1881 msgstr "Inddata-slave (eksperimentel)"
1882
1883 #: src/libvlc.h:401
1884 msgid ""
1885 "Allows you to play from several streams at the same time. This feature is "
1886 "experimental, not all formats are supported."
1887 msgstr ""
1888
1889 #: src/libvlc.h:405
1890 msgid "Bookmarks list for a stream"
1891 msgstr "Streammens bogmærkeliste"
1892
1893 #: src/libvlc.h:406
1894 msgid ""
1895 "You can specify a list of bookmarks for a stream in the form "
1896 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
1897 "{...}\""
1898 msgstr ""
1899
1900 #: src/libvlc.h:411
1901 msgid ""
1902 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
1903 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
1904 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
1905 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/libvlc.h:417
1909 msgid "Force subtitle position"
1910 msgstr "Gennemtving undertekstposition"
1911
1912 #: src/libvlc.h:419
1913 msgid ""
1914 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
1915 "over the movie. Try several positions."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/libvlc.h:422 src/libvlc.h:1081 src/misc/iso-639_def.h:143
1919 #: modules/stream_out/transcode.c:239
1920 msgid "On Screen Display"
1921 msgstr "On Screen Display"
1922
1923 #: src/libvlc.h:424
1924 msgid ""
1925 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
1926 "Display). You can disable this feature here."
1927 msgstr ""
1928
1929 #: src/libvlc.h:427
1930 msgid "Subpictures filter module"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: src/libvlc.h:429
1934 msgid ""
1935 "This will allow you to add a subpictures filter for instance to overlay a "
1936 "logo."
1937 msgstr ""
1938
1939 #: src/libvlc.h:432
1940 msgid "Autodetect subtitle files"
1941 msgstr "Find undertekstnings filer automatisk."
1942
1943 #: src/libvlc.h:434
1944 msgid ""
1945 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified."
1946 msgstr ""
1947 "Find undertekstfiler automatisk,hvis ingen undertekst fil er specificeret"
1948
1949 #: src/libvlc.h:437
1950 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: src/libvlc.h:439
1954 msgid ""
1955 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
1956 "Options are:\n"
1957 "0 = no subtitles autodetected\n"
1958 "1 = any subtitle file\n"
1959 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
1960 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
1961 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/libvlc.h:447
1965 msgid "Subtitle autodetection paths"
1966 msgstr "Undertekst autodektekterings sti'er"
1967
1968 #: src/libvlc.h:449
1969 msgid ""
1970 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
1971 "found in the current directory."
1972 msgstr ""
1973 "Kig efter en undertekstfil i disse sti'er også, hvis din undertekstfil ikke "
1974 "var fundet i den nuværende mappe."
1975
1976 #: src/libvlc.h:452
1977 msgid "Use subtitle file"
1978 msgstr "Brug undertekstningsfil"
1979
1980 #: src/libvlc.h:454
1981 msgid ""
1982 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
1983 "subtitle file."
1984 msgstr ""
1985 "Indlæs denne undertekstningsfil. Den bruges når autodetektering ikke kan "
1986 "finde din undertekstningsfil."
1987
1988 #: src/libvlc.h:457
1989 msgid "DVD device"
1990 msgstr "DVD enhed"
1991
1992 #: src/libvlc.h:460
1993 msgid ""
1994 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
1995 "the drive letter (eg. D:)"
1996 msgstr ""
1997 "Dette er standard DVD-drevet (eller fil) der skal bruges. Glem ikke kolonnet "
1998 "efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
1999
2000 #: src/libvlc.h:464
2001 msgid "This is the default DVD device to use."
2002 msgstr "Dette er standard DVD-enheden der skal bruges."
2003
2004 #: src/libvlc.h:467
2005 msgid "VCD device"
2006 msgstr "VCD enhed"
2007
2008 #: src/libvlc.h:470
2009 msgid ""
2010 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2011 "scan for a suitable CD-ROM device."
2012 msgstr ""
2013 "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver noget, "
2014 "vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2015
2016 #: src/libvlc.h:474
2017 msgid "This is the default VCD device to use."
2018 msgstr "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges."
2019
2020 #: src/libvlc.h:477
2021 msgid "Audio CD device"
2022 msgstr "Lyd cd enhed"
2023
2024 #: src/libvlc.h:480
2025 msgid ""
2026 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2027 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2028 msgstr ""
2029 "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver "
2030 "noget, vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2031
2032 #: src/libvlc.h:484
2033 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2034 msgstr "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges."
2035
2036 #: src/libvlc.h:487 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:816
2037 msgid "Force IPv6"
2038 msgstr "Gennemtving IPv6"
2039
2040 #: src/libvlc.h:489
2041 msgid ""
2042 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
2043 "connections."
2044 msgstr ""
2045 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv6 blive brugt som standard for "
2046 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2047
2048 #: src/libvlc.h:492
2049 msgid "Force IPv4"
2050 msgstr "Gennemtving IPv4"
2051
2052 #: src/libvlc.h:494
2053 msgid ""
2054 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
2055 "connections."
2056 msgstr ""
2057 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv4 blive brugt som standard for "
2058 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2059
2060 #: src/libvlc.h:497
2061 msgid "TCP connection timeout in ms"
2062 msgstr "TCP forbindelse tidsudløb i ms"
2063
2064 #: src/libvlc.h:499
2065 msgid ""
2066 "Allows you to modify the default TCP connection timeout. This value should "
2067 "be set in millisecond units."
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/libvlc.h:502
2071 msgid "SOCKS server"
2072 msgstr "SOCKS server"
2073
2074 #: src/libvlc.h:504
2075 msgid ""
2076 "Allow you to specify a SOCKS server to use. It must be of the form address:"
2077 "port . It will be used for all TCP connections"
2078 msgstr ""
2079 "Tillader dig at angive en SOCKS server der skal bruges. Den skal være i "
2080 "formen adresse:port . Den vil blive brugt af alle TCP-forbindelser."
2081
2082 #: src/libvlc.h:507
2083 msgid "SOCKS user name"
2084 msgstr "SOCKS brugernavn"
2085
2086 #: src/libvlc.h:508
2087 msgid ""
2088 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection to "
2089 "the SOCKS server."
2090 msgstr ""
2091 "Tillader dig at redigere brugernavnet der bruges til at forbinde til SOCKS "
2092 "serveren."
2093
2094 #: src/libvlc.h:511
2095 msgid "SOCKS password"
2096 msgstr "SOCKS adgangskode"
2097
2098 #: src/libvlc.h:512
2099 msgid ""
2100 "Allows you to modify the password that will be used for the connection to "
2101 "the SOCKS server."
2102 msgstr ""
2103 "Tillader dig at redigere adgangskoden der bruges til at forbinde til SOCKS "
2104 "serveren."
2105
2106 #: src/libvlc.h:515
2107 msgid "Title metadata"
2108 msgstr "Titel meta-oplysninger"
2109
2110 #: src/libvlc.h:517
2111 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2112 msgstr "Angiver \"titel\" meta-oplysninger for inddata."
2113
2114 #: src/libvlc.h:519
2115 msgid "Author metadata"
2116 msgstr "Forfatter meta-oplysninger"
2117
2118 #: src/libvlc.h:521
2119 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2120 msgstr "Angiver \"forfatter\" meta-information for inddata."
2121
2122 #: src/libvlc.h:523
2123 msgid "Artist metadata"
2124 msgstr "Kunstner meta-oplysninger"
2125
2126 #: src/libvlc.h:525
2127 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2128 msgstr "Angiver \"kunstner\" meta-information for inddata."
2129
2130 #: src/libvlc.h:527
2131 msgid "Genre metadata"
2132 msgstr "Genre meta-oplysninger"
2133
2134 #: src/libvlc.h:529
2135 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2136 msgstr "Angiver \"genre\" meta-oplysninger for inddata."
2137
2138 #: src/libvlc.h:531
2139 msgid "Copyright metadata"
2140 msgstr "Copyright metadata"
2141
2142 #: src/libvlc.h:533
2143 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2144 msgstr "Angiver \"copyright\" meta-oplysninger for inddata."
2145
2146 #: src/libvlc.h:535
2147 msgid "Description metadata"
2148 msgstr "Beskrivelse meta-oplysninger"
2149
2150 #: src/libvlc.h:537
2151 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2152 msgstr "Angiver \"beskrivelse\" meta-oplysninger for inddata."
2153
2154 #: src/libvlc.h:539
2155 msgid "Date metadata"
2156 msgstr "Dato meta-oplysninger"
2157
2158 #: src/libvlc.h:541
2159 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2160 msgstr "Angiver \"dato\" meta-oplysninger for inddata."
2161
2162 #: src/libvlc.h:543
2163 msgid "URL metadata"
2164 msgstr "URL meta-oplysninger"
2165
2166 #: src/libvlc.h:545
2167 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2168 msgstr "Angiver \"url\" meta-oplysninger for inddata."
2169
2170 #: src/libvlc.h:548
2171 msgid ""
2172 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2173 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2174 "can break playback of all your streams."
2175 msgstr ""
2176 "Denne indstilling kan bruges til at ændre måden VLC vælger codecs "
2177 "(dekomprimeringsmetoder). Kun advancerede bruger bør ændre denne indstilling "
2178 "eftersom det kan ødelægge afspilning af alle dine streams."
2179
2180 #: src/libvlc.h:552
2181 msgid "Preferred codecs list"
2182 msgstr "Liste af foretrukne codecs"
2183
2184 #: src/libvlc.h:554
2185 msgid ""
2186 "This allows you to select a list of codecs that VLC will use in priority. "
2187 "For instance, 'dummy,a52' will try the dummy and a52 codecs before trying "
2188 "the other ones."
2189 msgstr ""
2190 "Dette tillader dig at vælge en liste af codecs som VLC vil bruge, i "
2191 "prioriteret rækkefølge. F.eks. 'dummy,a52' vil prøve dummy og a52 codecs før "
2192 "alle andre."
2193
2194 #: src/libvlc.h:558
2195 msgid "Preferred encoders list"
2196 msgstr "Liste af foretrukne encodere"
2197
2198 #: src/libvlc.h:560
2199 msgid ""
2200 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority"
2201 msgstr ""
2202 "Dette tillader dig at vælge en liste af encodere som VLC vil bruge, i "
2203 "prioriteret rækkefølge"
2204
2205 #: src/libvlc.h:564
2206 msgid ""
2207 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2208 "subsystem."
2209 msgstr ""
2210 "Disse indstillinger tillader dig at sætte globale indstillinger for stream-"
2211 "udgangs systemet."
2212
2213 #: src/libvlc.h:567
2214 msgid "Default stream output chain"
2215 msgstr "Standard stream uddata kæde"
2216
2217 #: src/libvlc.h:569
2218 msgid ""
2219 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2220 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2221 "all streams."
2222 msgstr ""
2223
2224 #: src/libvlc.h:573
2225 msgid "Enable streaming of all ES"
2226 msgstr "Aktiver streamning af alle ES"
2227
2228 #: src/libvlc.h:575
2229 msgid "This allows you to stream all ES (video, audio and subtitles)"
2230 msgstr "Lader dig streame all ES ( lyd, video og undertekster)"
2231
2232 #: src/libvlc.h:577
2233 msgid "Display while streaming"
2234 msgstr "Vis under streamning"
2235
2236 #: src/libvlc.h:579
2237 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
2238 msgstr "Dette tillader dig at afspille streamen imens du streamer den."
2239
2240 #: src/libvlc.h:581
2241 msgid "Enable video stream output"
2242 msgstr "Aktiver videostream-uddata"
2243
2244 #: src/libvlc.h:583
2245 msgid ""
2246 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
2247 "stream output facility when this last one is enabled."
2248 msgstr ""
2249
2250 #: src/libvlc.h:586
2251 msgid "Enable audio stream output"
2252 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
2253
2254 #: src/libvlc.h:588
2255 msgid ""
2256 "This allows you to choose if the audio stream should be redirected to the "
2257 "stream output facility when this last one is enabled."
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/libvlc.h:591
2261 msgid "Keep stream output open"
2262 msgstr "Hold stream udgang åben"
2263
2264 #: src/libvlc.h:593
2265 msgid ""
2266 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2267 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2268 "specified)"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/libvlc.h:597
2272 msgid "Preferred packetizer list"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/libvlc.h:599
2276 msgid ""
2277 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/libvlc.h:602
2281 msgid "Mux module"
2282 msgstr "Mux modul"
2283
2284 #: src/libvlc.h:604
2285 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/libvlc.h:606
2289 msgid "Access output module"
2290 msgstr "Uddata tilgangsmodul"
2291
2292 #: src/libvlc.h:608
2293 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: src/libvlc.h:610
2297 msgid "Control SAP flow"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: src/libvlc.h:611
2301 msgid ""
2302 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2303 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/libvlc.h:615
2307 msgid "SAP announcement interval"
2308 msgstr "SAP annonceringsinterval"
2309
2310 #: src/libvlc.h:616
2311 msgid ""
2312 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2313 "between SAP announcements"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/libvlc.h:620
2317 msgid ""
2318 "These options allow you to enable special CPU optimizations.\n"
2319 "You should always leave all these enabled."
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/libvlc.h:623
2323 msgid "Enable FPU support"
2324 msgstr "Aktiver FPU understøttelse i CPU'n"
2325
2326 #: src/libvlc.h:625
2327 msgid ""
2328 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2329 "advantage of it."
2330 msgstr "Hvis din CPU har en kommatal beregningsenhed kan VLC udnytte denne."
2331
2332 #: src/libvlc.h:628
2333 msgid "Enable CPU MMX support"
2334 msgstr "Aktiver MMX understøttelse i CPU'n"
2335
2336 #: src/libvlc.h:630
2337 msgid ""
2338 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2339 "of them."
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/libvlc.h:633
2343 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2344 msgstr "Aktiver CPU 3D Now! understøttelse"
2345
2346 #: src/libvlc.h:635
2347 msgid ""
2348 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2349 "advantage of them."
2350 msgstr "Hvis din CPU understøtter 3D Now! instruktioner kan VLC udnytte disse."
2351
2352 #: src/libvlc.h:638
2353 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2354 msgstr "Aktiver CPU MMX EXT understøttelse"
2355
2356 #: src/libvlc.h:640
2357 msgid ""
2358 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2359 "advantage of them."
2360 msgstr "Hvis din CPU understøtter MMX EXT instruktioner kan VLC udnytte disse"
2361
2362 #: src/libvlc.h:643
2363 msgid "Enable CPU SSE support"
2364 msgstr "Aktiver CPU SSE understøttelse"
2365
2366 #: src/libvlc.h:645
2367 msgid ""
2368 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2369 "of them."
2370 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE instruktioner kan VLC udnytte disse"
2371
2372 #: src/libvlc.h:648
2373 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2374 msgstr "Aktiver CPU SSE2 understøttelse"
2375
2376 #: src/libvlc.h:650
2377 msgid ""
2378 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2379 "of them."
2380 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE2 instruktioner kan VLC udnytte disse"
2381
2382 #: src/libvlc.h:653
2383 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2384 msgstr "Aktivér CPU AltiVec understøttelse"
2385
2386 #: src/libvlc.h:655
2387 msgid ""
2388 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2389 "advantage of them."
2390 msgstr "Hvis din CPU understøtter AltiVec instruktioner kan VLC udnytte disse"
2391
2392 #: src/libvlc.h:659
2393 msgid ""
2394 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
2395 "overridden in the playlist dialog box."
2396 msgstr ""
2397
2398 #: src/libvlc.h:662
2399 msgid "Services discovery modules"
2400 msgstr "Service opdagelses moduler"
2401
2402 #: src/libvlc.h:664
2403 #, fuzzy
2404 msgid ""
2405 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
2406 "Typical values are sap, hal, ..."
2407 msgstr ""
2408 "Angiver hvilke service opdagelses moduler der skal indlæses, sperereret af "
2409 "kommaer. Typiske værdier er sap, hal, ..."
2410
2411 #: src/libvlc.h:667
2412 msgid "Play files randomly forever"
2413 msgstr "Afspil filerne tilfældigt i en uendelighed"
2414
2415 #: src/libvlc.h:669
2416 msgid ""
2417 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
2418 "interrupted."
2419 msgstr ""
2420 "Når denne er valgt, vil VLC tilfældigt afspille filer i spillelisten indtil "
2421 "afbrudt."
2422
2423 #: src/libvlc.h:672
2424 msgid "Repeat all"
2425 msgstr "Gentag alle"
2426
2427 #: src/libvlc.h:674
2428 msgid ""
2429 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
2430 "option."
2431 msgstr "Aktivér indstillingen hvis du vil have VLC til at spille uafbrudt."
2432
2433 #: src/libvlc.h:677
2434 msgid "Repeat current item"
2435 msgstr "Gentag det aktuelle emne"
2436
2437 #: src/libvlc.h:679
2438 msgid ""
2439 "When this is active, VLC will keep playing the current playlist item over "
2440 "and over again."
2441 msgstr ""
2442 "Når denne er aktiveret, vil VLC blive ved med at afspille det nuværende "
2443 "spilleliste element igen og igen."
2444
2445 #: src/libvlc.h:682
2446 msgid "Play and stop"
2447 msgstr "Afspil og stop"
2448
2449 #: src/libvlc.h:684
2450 msgid "Stop the playlist after each played playlist item. "
2451 msgstr ""
2452
2453 #: src/libvlc.h:687
2454 msgid ""
2455 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2456 "you really know what you are doing."
2457 msgstr ""
2458
2459 #: src/libvlc.h:690
2460 msgid "Memory copy module"
2461 msgstr "Hukommelsekopierings modul"
2462
2463 #: src/libvlc.h:692
2464 msgid ""
2465 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2466 "select the fastest one supported by your hardware."
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/libvlc.h:695
2470 msgid "Access module"
2471 msgstr "Adgangsmodul"
2472
2473 #: src/libvlc.h:697
2474 msgid ""
2475 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2476 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2477 "option unless you really know what you are doing."
2478 msgstr ""
2479
2480 #: src/libvlc.h:701
2481 msgid "Access filter module"
2482 msgstr "Adgangfiltermodul"
2483
2484 #: src/libvlc.h:703
2485 msgid "This is a legacy entry to let you configure access filter modules."
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/libvlc.h:705
2489 msgid "Demux module"
2490 msgstr "Demux modul"
2491
2492 #: src/libvlc.h:707
2493 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules."
2494 msgstr ""
2495
2496 #: src/libvlc.h:709
2497 msgid "Allow real-time priority"
2498 msgstr "Tillad real-time prioritet"
2499
2500 #: src/libvlc.h:711
2501 msgid ""
2502 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2503 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2504 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2505 "only activate this if you know what you're doing."
2506 msgstr ""
2507 "Ved at bruge real-time prioritering for VLC processen vil schedulering være "
2508 "mere præcis og derfor give bedre ydelse, især ved streamning. Det kan dog "
2509 "låse din maskine eller gøre den meget langsom. Aktiver kun indstillingen "
2510 "hvis du er bekendt med konsekvenserne."
2511
2512 #: src/libvlc.h:717
2513 msgid "Adjust VLC priority"
2514 msgstr "Juster VLC prioritet"
2515
2516 #: src/libvlc.h:719
2517 msgid ""
2518 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2519 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2520 "VLC instances."
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/libvlc.h:723
2524 msgid "Minimize number of threads"
2525 msgstr "Minimer antal tråde"
2526
2527 #: src/libvlc.h:725
2528 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC"
2529 msgstr ""
2530 "Denne indstillinger minimerer antallet af tråde der kræves for at køre VLC"
2531
2532 #: src/libvlc.h:727
2533 msgid "Modules search path"
2534 msgstr "Søgemappe for moduler"
2535
2536 #: src/libvlc.h:729
2537 msgid ""
2538 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
2539 "modules."
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/libvlc.h:732
2543 msgid "VLM configuration file"
2544 msgstr "VLM opsætningsfil"
2545
2546 #: src/libvlc.h:734
2547 msgid ""
2548 "This option allows you to specify a VLM configuration file that will be read "
2549 "when VLM is launched."
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/libvlc.h:737
2553 msgid "Use a plugins cache"
2554 msgstr "Brug en cache til plugins"
2555
2556 #: src/libvlc.h:739
2557 msgid ""
2558 "This option allows you to use a plugins cache which will greatly improve the "
2559 "start time of VLC."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/libvlc.h:742
2563 msgid "Run as daemon process"
2564 msgstr "Kør som dæmon proces"
2565
2566 #: src/libvlc.h:744
2567 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2568 msgstr "Køre VLC i baggrunden. (Daemon)"
2569
2570 #: src/libvlc.h:746
2571 msgid "Allow only one running instance"
2572 msgstr "Tillad kun 1 instans af VLC af gangen"
2573
2574 #: src/libvlc.h:748
2575 msgid ""
2576 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2577 "instance if you associated VLC with some media types and you don't want a "
2578 "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2579 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2580 "running instance or enqueue it."
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/libvlc.h:755
2584 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: src/libvlc.h:757
2588 msgid ""
2589 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2590 "playing current item."
2591 msgstr ""
2592
2593 #: src/libvlc.h:760
2594 msgid "Increase the priority of the process"
2595 msgstr "Forhøj processens prioritet"
2596
2597 #: src/libvlc.h:762
2598 msgid ""
2599 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2600 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2601 "could otherwise take too much processor time.\n"
2602 "However be advised that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
2603 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
2604 "require a reboot of your machine."
2605 msgstr ""
2606 "En forhøjelse at processens prioritet vil sandsynligvis forbedre din "
2607 "afspildnings oplevelse, da det giver VLC større rettigheder over for andre "
2608 "programmer, der ellers kunne bruge for meget CPU tid.\n"
2609 "Det kan dog ske at under visse omstændigheder (bugs) kan VLC bruge alt CPU "
2610 "tid og dermed fryse dit system, hvad der kan kræve en genstart af systemet."
2611
2612 #: src/libvlc.h:769
2613 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: src/libvlc.h:771
2617 msgid ""
2618 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2619 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2620 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/libvlc.h:776
2624 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: src/libvlc.h:779
2628 msgid ""
2629 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2630 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2631 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2632 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2633 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2634 msgstr ""
2635
2636 #: src/libvlc.h:787
2637 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
2638 msgstr ""
2639 "Disse indstillinger er de globale VLC tastatur genveje, kendt som "
2640 "genvejstaster."
2641
2642 #: src/libvlc.h:790 src/video_output/vout_intf.c:325
2643 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:121
2644 #: modules/gui/macosx/controls.m:306 modules/gui/macosx/controls.m:623
2645 #: modules/gui/macosx/controls.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:447
2646 #: modules/gui/macosx/intf.m:523
2647 msgid "Fullscreen"
2648 msgstr "Fuld skærm"
2649
2650 #: src/libvlc.h:791
2651 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
2652 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at slå fuld skærm til og fra."
2653
2654 #: src/libvlc.h:792 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
2655 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1545
2656 msgid "Play/Pause"
2657 msgstr "Afspil/Pause"
2658
2659 #: src/libvlc.h:793
2660 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
2661 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til og fra."
2662
2663 #: src/libvlc.h:794
2664 msgid "Pause only"
2665 msgstr "Kun pause"
2666
2667 #: src/libvlc.h:795
2668 msgid "Select the hotkey to use to pause."
2669 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til."
2670
2671 #: src/libvlc.h:796
2672 msgid "Play only"
2673 msgstr "Afspil kun"
2674
2675 #: src/libvlc.h:797
2676 msgid "Select the hotkey to use to play."
2677 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at afspille."
2678
2679 #: src/libvlc.h:798 modules/control/hotkeys.c:563
2680 #: modules/gui/macosx/controls.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:488
2681 msgid "Faster"
2682 msgstr "Hurtigere"
2683
2684 #: src/libvlc.h:799
2685 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
2686 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2687
2688 #: src/libvlc.h:800 modules/control/hotkeys.c:570
2689 #: modules/gui/macosx/controls.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:489
2690 msgid "Slower"
2691 msgstr "Langsommere"
2692
2693 #: src/libvlc.h:801
2694 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
2695 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspillere langsommere."
2696
2697 #: src/libvlc.h:802 modules/control/hotkeys.c:532
2698 #: modules/gui/macosx/controls.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:446
2699 #: modules/gui/macosx/intf.m:491 modules/gui/macosx/intf.m:562
2700 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:348
2701 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1550
2702 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
2703 msgid "Next"
2704 msgstr "Næste"
2705
2706 #: src/libvlc.h:803
2707 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
2708 msgstr ""
2709 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til næste punkt i "
2710 "spillelisten."
2711
2712 #: src/libvlc.h:804 modules/control/hotkeys.c:543
2713 #: modules/gui/macosx/controls.m:578 modules/gui/macosx/intf.m:441
2714 #: modules/gui/macosx/intf.m:490 modules/gui/macosx/intf.m:563
2715 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1549
2716 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
2717 msgid "Previous"
2718 msgstr "Forrige"
2719
2720 #: src/libvlc.h:805
2721 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
2722 msgstr ""
2723 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2724 "spillelisten."
2725
2726 #: src/libvlc.h:806 modules/gui/macosx/controls.m:570
2727 #: modules/gui/macosx/intf.m:444 modules/gui/macosx/intf.m:487
2728 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
2729 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
2730 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
2731 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:553
2732 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1551
2733 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
2734 msgid "Stop"
2735 msgstr "Stop"
2736
2737 #: src/libvlc.h:807
2738 msgid "Select the hotkey to stop the playback."
2739 msgstr "Vælg genvejstasten der skal stoppe afspilningen."
2740
2741 #: src/libvlc.h:808 modules/gui/macosx/intf.m:449
2742 #: modules/video_filter/marq.c:121 modules/video_filter/rss.c:158
2743 msgid "Position"
2744 msgstr "Position"
2745
2746 #: src/libvlc.h:809
2747 msgid "Select the hotkey to display the position."
2748 msgstr "Vælg genvejstasten for at vise positionen."
2749
2750 #: src/libvlc.h:811
2751 msgid "Very short backwards jump"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: src/libvlc.h:813
2755 #, fuzzy
2756 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
2757 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 5 minuter tilbage."
2758
2759 #: src/libvlc.h:814
2760 #, fuzzy
2761 msgid "Short backwards jump"
2762 msgstr "Gå tilbage"
2763
2764 #: src/libvlc.h:816
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
2767 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2768
2769 #: src/libvlc.h:818
2770 msgid "Medium backwards jump"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: src/libvlc.h:820
2774 #, fuzzy
2775 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
2776 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut tilbage."
2777
2778 #: src/libvlc.h:821
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Long backwards jump"
2781 msgstr "Gå tilbage"
2782
2783 #: src/libvlc.h:823
2784 #, fuzzy
2785 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
2786 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2787
2788 #: src/libvlc.h:825
2789 msgid "Very short forward jump"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: src/libvlc.h:827
2793 #, fuzzy
2794 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
2795 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2796
2797 #: src/libvlc.h:828
2798 #, fuzzy
2799 msgid "Short forward jump"
2800 msgstr "Gå fremad"
2801
2802 #: src/libvlc.h:830
2803 #, fuzzy
2804 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
2805 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2806
2807 #: src/libvlc.h:832
2808 msgid "Medium forward jump"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/libvlc.h:834
2812 #, fuzzy
2813 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
2814 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut frem."
2815
2816 #: src/libvlc.h:835
2817 msgid "Long forward jump"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc.h:837
2821 #, fuzzy
2822 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
2823 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2824
2825 #: src/libvlc.h:839
2826 msgid "Very short jump size"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc.h:840
2830 msgid "Very short jump \"size\", in seconds"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/libvlc.h:841
2834 msgid "Short jump size"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/libvlc.h:842
2838 msgid "Short jump \"size\", in seconds"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/libvlc.h:843
2842 msgid "Medium jump size"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/libvlc.h:844
2846 msgid "Medium jump \"size\", in seconds"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: src/libvlc.h:845
2850 #, fuzzy
2851 msgid "Long jump size"
2852 msgstr "Skrifttypestørrelse"
2853
2854 #: src/libvlc.h:846
2855 msgid "Long jump \"size\", in seconds"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/libvlc.h:851 modules/control/hotkeys.c:275
2859 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274
2860 msgid "Quit"
2861 msgstr "Afslut"
2862
2863 #: src/libvlc.h:852
2864 msgid "Select the hotkey to quit the application."
2865 msgstr "Vælg genvejstasten der skal afslutte programmet."
2866
2867 #: src/libvlc.h:853
2868 msgid "Navigate up"
2869 msgstr "Navigér op"
2870
2871 #: src/libvlc.h:854
2872 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
2873 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren op i DVD-menuer."
2874
2875 #: src/libvlc.h:855
2876 msgid "Navigate down"
2877 msgstr "Navigér ned"
2878
2879 #: src/libvlc.h:856
2880 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
2881 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren ned i DVD-menuer."
2882
2883 #: src/libvlc.h:857
2884 msgid "Navigate left"
2885 msgstr "Navigér venstre"
2886
2887 #: src/libvlc.h:858
2888 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
2889 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2890
2891 #: src/libvlc.h:859
2892 msgid "Navigate right"
2893 msgstr "Navigér højre"
2894
2895 #: src/libvlc.h:860
2896 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
2897 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til højre i DVD-menuer."
2898
2899 #: src/libvlc.h:861
2900 msgid "Activate"
2901 msgstr "Aktivér"
2902
2903 #: src/libvlc.h:862
2904 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
2905 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2906
2907 #: src/libvlc.h:863
2908 #, fuzzy
2909 msgid "Go to the DVD menu"
2910 msgstr "Udnyt DVD menuer"
2911
2912 #: src/libvlc.h:864
2913 #, fuzzy
2914 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
2915 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2916
2917 #: src/libvlc.h:865
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Select previous DVD title"
2920 msgstr "Vælg forrige titel"
2921
2922 #: src/libvlc.h:866
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
2925 msgstr ""
2926 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2927 "spillelisten."
2928
2929 #: src/libvlc.h:867
2930 #, fuzzy
2931 msgid "Select next DVD title"
2932 msgstr "Vælg næste kapitel"
2933
2934 #: src/libvlc.h:868
2935 #, fuzzy
2936 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
2937 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2938
2939 #: src/libvlc.h:869 src/libvlc.h:871
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Select prev DVD chapter"
2942 msgstr "Vælg forrige kapitel"
2943
2944 #: src/libvlc.h:870
2945 #, fuzzy
2946 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
2947 msgstr ""
2948 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2949 "spillelisten."
2950
2951 #: src/libvlc.h:872
2952 #, fuzzy
2953 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
2954 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2955
2956 #: src/libvlc.h:873
2957 msgid "Volume up"
2958 msgstr "Lydstyrke op"
2959
2960 #: src/libvlc.h:874
2961 msgid "Select the key to increase audio volume."
2962 msgstr "Vælg genvejstasten der skal øge lydstyrken."
2963
2964 #: src/libvlc.h:875
2965 msgid "Volume down"
2966 msgstr "Lydstyrke ned"
2967
2968 #: src/libvlc.h:876
2969 msgid "Select the key to decrease audio volume."
2970 msgstr "Vælg genvejstasten der skal formindske lydstyrken."
2971
2972 #: src/libvlc.h:877 modules/gui/macosx/controls.m:613
2973 #: modules/gui/macosx/intf.m:508 modules/gui/macosx/intf.m:564
2974 msgid "Mute"
2975 msgstr "Lyd fra"
2976
2977 #: src/libvlc.h:878
2978 msgid "Select the key to turn off audio volume."
2979 msgstr "Vælg genvejstasten der slår lyden helt fra."
2980
2981 #: src/libvlc.h:879
2982 msgid "Subtitle delay up"
2983 msgstr "Undertekstforsinkelse op"
2984
2985 #: src/libvlc.h:880
2986 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
2987 msgstr "Vælg genvejstasten der øger undertekstforsinkelsen."
2988
2989 #: src/libvlc.h:881
2990 msgid "Subtitle delay down"
2991 msgstr "Undertekstforsinkelse ned"
2992
2993 #: src/libvlc.h:882
2994 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
2995 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker undertekstforsinkelsen."
2996
2997 #: src/libvlc.h:883
2998 msgid "Audio delay up"
2999 msgstr "Lydforsinkelse op"
3000
3001 #: src/libvlc.h:884
3002 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3003 msgstr "Vælg genvejstasten der øger lydforsinkelsen."
3004
3005 #: src/libvlc.h:885
3006 msgid "Audio delay down"
3007 msgstr "Lydforsinkelse ned"
3008
3009 #: src/libvlc.h:886
3010 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3011 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker lydforsinkelsen."
3012
3013 #: src/libvlc.h:887
3014 msgid "Play playlist bookmark 1"
3015 msgstr "Afspil bogmærke 1 på spilleliste"
3016
3017 #: src/libvlc.h:888
3018 msgid "Play playlist bookmark 2"
3019 msgstr "Afspil bogmærke 2 på spilleliste"
3020
3021 #: src/libvlc.h:889
3022 msgid "Play playlist bookmark 3"
3023 msgstr "Afspil bogmærke 3 på spilleliste"
3024
3025 #: src/libvlc.h:890
3026 msgid "Play playlist bookmark 4"
3027 msgstr "Afspil bogmærke 4 på spilleliste"
3028
3029 #: src/libvlc.h:891
3030 msgid "Play playlist bookmark 5"
3031 msgstr "Afspil bogmærke 5 på spilleliste"
3032
3033 #: src/libvlc.h:892
3034 msgid "Play playlist bookmark 6"
3035 msgstr "Afspil bogmærke 6 på spilleliste"
3036
3037 #: src/libvlc.h:893
3038 msgid "Play playlist bookmark 7"
3039 msgstr "Afspil bogmærke 7 på spilleliste"
3040
3041 #: src/libvlc.h:894
3042 msgid "Play playlist bookmark 8"
3043 msgstr "Afspil bogmærke 8 på spilleliste"
3044
3045 #: src/libvlc.h:895
3046 msgid "Play playlist bookmark 9"
3047 msgstr "Afspil bogmærke 9 på spilleliste"
3048
3049 #: src/libvlc.h:896
3050 msgid "Play playlist bookmark 10"
3051 msgstr "Afspil bogmærke 10 på spilleliste"
3052
3053 #: src/libvlc.h:897
3054 msgid "Select the key to play this bookmark."
3055 msgstr "Vælg genvejstasten for at afspille dette bogmærke."
3056
3057 #: src/libvlc.h:898
3058 msgid "Set playlist bookmark 1"
3059 msgstr "Indstil bogmærke 1 på spilleliste"
3060
3061 #: src/libvlc.h:899
3062 msgid "Set playlist bookmark 2"
3063 msgstr "Indstil bogmærke 2 på spilleliste"
3064
3065 #: src/libvlc.h:900
3066 msgid "Set playlist bookmark 3"
3067 msgstr "Indstil bogmærke 3 på spilleliste"
3068
3069 #: src/libvlc.h:901
3070 msgid "Set playlist bookmark 4"
3071 msgstr "Indstil bogmærke 4 på spilleliste"
3072
3073 #: src/libvlc.h:902
3074 msgid "Set playlist bookmark 5"
3075 msgstr "Indstil bogmærke 5 på spilleliste"
3076
3077 #: src/libvlc.h:903
3078 msgid "Set playlist bookmark 6"
3079 msgstr "Indstil bogmærke 6 på spilleliste"
3080
3081 #: src/libvlc.h:904
3082 msgid "Set playlist bookmark 7"
3083 msgstr "Indstil bogmærke 7 på spilleliste"
3084
3085 #: src/libvlc.h:905
3086 msgid "Set playlist bookmark 8"
3087 msgstr "Indstil bogmærke 8 på spilleliste"
3088
3089 #: src/libvlc.h:906
3090 msgid "Set playlist bookmark 9"
3091 msgstr "Indstil bogmærke 9 på spilleliste"
3092
3093 #: src/libvlc.h:907
3094 msgid "Set playlist bookmark 10"
3095 msgstr "Indstil bogmærke 10 på spilleliste"
3096
3097 #: src/libvlc.h:908
3098 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3099 msgstr "Vælg genvejstasten der indstillinger dette bogmærke på spillelisten."
3100
3101 #: src/libvlc.h:910
3102 msgid "Go back in browsing history"
3103 msgstr "Gå tilbage i browse-historikken"
3104
3105 #: src/libvlc.h:911
3106 msgid ""
3107 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3108 "history."
3109 msgstr ""
3110 "Vælg genvejstasten til at gå tilbage (til det forrige medie) i browse-"
3111 "historikken."
3112
3113 #: src/libvlc.h:912
3114 msgid "Go forward in browsing history"
3115 msgstr "Gå fremad i browse-historikken"
3116
3117 #: src/libvlc.h:913
3118 msgid ""
3119 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3120 "history."
3121 msgstr ""
3122 "Vælg genvejstasten til at gå fremad (til det forrige medie) i browse-"
3123 "historikken."
3124
3125 #: src/libvlc.h:915
3126 msgid "Cycle audio track"
3127 msgstr "Gennemløb lydspor"
3128
3129 #: src/libvlc.h:916
3130 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)"
3131 msgstr "Gennemløb de tilgængelige lydspor (sprog)"
3132
3133 #: src/libvlc.h:917
3134 msgid "Cycle subtitle track"
3135 msgstr "Gennemløb undertekstspor"
3136
3137 #: src/libvlc.h:918
3138 msgid "Cycle through the available subtitle tracks"
3139 msgstr "Gennemløb de tilgængelige undertekstspor"
3140
3141 #: src/libvlc.h:919
3142 msgid "Show interface"
3143 msgstr "Vis grænseflade"
3144
3145 #: src/libvlc.h:920
3146 msgid "Raise the interface above all other windows"
3147 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3148
3149 #: src/libvlc.h:921
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Hide interface"
3152 msgstr "_Skjul grænseflade"
3153
3154 #: src/libvlc.h:922
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Lower the interface below all other windows"
3157 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3158
3159 #: src/libvlc.h:923
3160 msgid "Take video snapshot"
3161 msgstr "Tag et video snapshot"
3162
3163 #: src/libvlc.h:924
3164 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3165 msgstr "Tager et video snapshot og gemmer det på disken."
3166
3167 #: src/libvlc.h:926 modules/access_filter/record.c:50
3168 #: modules/access_filter/record.c:51
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Record"
3171 msgstr "Rød"
3172
3173 #: src/libvlc.h:927
3174 msgid "Record access filter start/stop."
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/libvlc.h:931
3178 #, c-format
3179 msgid ""
3180 "Usage: %s [options] [playlistitems] ...\n"
3181 "You can specify multiple playlistitems on the commandline. They will be "
3182 "enqueued in the playlist.\n"
3183 "The first item specified will be played first.\n"
3184 "\n"
3185 "Options-styles:\n"
3186 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3187 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3188 "   :option  An option that only applies to the playlistitem directly before "
3189 "it\n"
3190 "            and that overrides previous settings.\n"
3191 "\n"
3192 "Playlistitem MRL syntax:\n"
3193 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3194 "option=value ...]\n"
3195 "\n"
3196 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3197 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3198 "\n"
3199 "URL syntax:\n"
3200 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3201 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3202 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3203 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3204 "  screen://                      Screen capture\n"
3205 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3206 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3207 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3208 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3209 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3210 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3211 "certain time\n"
3212 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc.h:1039 src/video_output/vout_intf.c:337
3216 #: modules/gui/macosx/controls.m:288 modules/gui/macosx/controls.m:622
3217 #: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/video_output/snapshot.c:75
3218 msgid "Snapshot"
3219 msgstr "Gem skærmbillede"
3220
3221 #: src/libvlc.h:1046
3222 msgid "Window properties"
3223 msgstr "Vindues indstillinger"
3224
3225 #: src/libvlc.h:1082
3226 msgid "Subpictures"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/libvlc.h:1085 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
3230 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3231 msgid "Subtitles"
3232 msgstr "Undertekster"
3233
3234 #: src/libvlc.h:1102
3235 msgid "Overlays"
3236 msgstr "Overlægninger"
3237
3238 #: src/libvlc.h:1110
3239 msgid "Track settings"
3240 msgstr "Spor indstillinger"
3241
3242 #: src/libvlc.h:1128
3243 msgid "Playback control"
3244 msgstr "Afspilnings kontrol"
3245
3246 #: src/libvlc.h:1143
3247 msgid "Default devices"
3248 msgstr "Standardenheder"
3249
3250 #: src/libvlc.h:1152
3251 msgid "Network settings"
3252 msgstr "Netværks indstillinger"
3253
3254 #: src/libvlc.h:1164
3255 msgid "Socks proxy"
3256 msgstr "Socks proxy"
3257
3258 #: src/libvlc.h:1173
3259 msgid "Metadata"
3260 msgstr "Meta-oplysninger"
3261
3262 #: src/libvlc.h:1200
3263 msgid "Decoders"
3264 msgstr "Decoders"
3265
3266 #: src/libvlc.h:1207 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:375
3267 msgid "Input"
3268 msgstr "Inddata"
3269
3270 #: src/libvlc.h:1263
3271 msgid "CPU"
3272 msgstr "CPU"
3273
3274 #: src/libvlc.h:1278
3275 msgid "Special modules"
3276 msgstr "Specielle moduler"
3277
3278 #: src/libvlc.h:1284
3279 msgid "Plugins"
3280 msgstr "Moduler"
3281
3282 #: src/libvlc.h:1290
3283 msgid "Performance options"
3284 msgstr "Ydelses indstillinger"
3285
3286 #: src/libvlc.h:1378
3287 msgid "Hot keys"
3288 msgstr "Genvejstaster"
3289
3290 #: src/libvlc.h:1689
3291 msgid "main program"
3292 msgstr "hoved program"
3293
3294 #: src/libvlc.h:1696
3295 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3296 msgstr "udskriv hjælp (kan kombineres med --advanced)"
3297
3298 #: src/libvlc.h:1698
3299 msgid ""
3300 "print help for VLC and all it's modules (can be combined with --advanced)"
3301 msgstr ""
3302 "udskriv hjælp for VLC og alle dets moduler (kan kombineres med --advanced)"
3303
3304 #: src/libvlc.h:1700
3305 msgid "print help for the advanced options"
3306 msgstr "udskriv hjælp for de advancerede indstillinger"
3307
3308 #: src/libvlc.h:1702
3309 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3310 msgstr "brug udvidet detaljegrad ved visning af hjælp"
3311
3312 #: src/libvlc.h:1704
3313 msgid "print a list of available modules"
3314 msgstr "udskriv en liste af tilgængelige moduler"
3315
3316 #: src/libvlc.h:1706
3317 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3318 msgstr "udskriv hjælp for et specifikt modul (kan kombineres med --advanced)"
3319
3320 #: src/libvlc.h:1708
3321 msgid "save the current command line options in the config"
3322 msgstr "Gem de nuværende kommandolinie indstillinger i konfigurationen"
3323
3324 #: src/libvlc.h:1710
3325 msgid "reset the current config to the default values"
3326 msgstr "nulstil den nuværende konfiguration til standard værdierne"
3327
3328 #: src/libvlc.h:1712
3329 msgid "use alternate config file"
3330 msgstr "brug alternativ konfigurationsfil"
3331
3332 #: src/libvlc.h:1714
3333 msgid "resets the current plugins cache"
3334 msgstr "nulstil det det midlertidige lager for plugins"
3335
3336 #: src/libvlc.h:1716
3337 msgid "print version information"
3338 msgstr "udskriv versionsoplysninger"
3339
3340 #: src/misc/configuration.c:1229
3341 msgid "boolean"
3342 msgstr "boolsk"
3343
3344 #: src/misc/configuration.c:1240
3345 msgid "key"
3346 msgstr "nøgle"
3347
3348 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3349 msgid "Afar"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3353 msgid "Abkhazian"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3357 msgid "Afrikaans"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3361 msgid "Albanian"
3362 msgstr "Albansk"
3363
3364 #: src/misc/iso-639_def.h:42
3365 msgid "Amharic"
3366 msgstr "Amharisk"
3367
3368 #: src/misc/iso-639_def.h:43
3369 msgid "Arabic"
3370 msgstr "Arabisk"
3371
3372 #: src/misc/iso-639_def.h:44
3373 msgid "Armenian"
3374 msgstr "Armensk"
3375
3376 #: src/misc/iso-639_def.h:45
3377 msgid "Assamese"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: src/misc/iso-639_def.h:46
3381 msgid "Avestan"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/misc/iso-639_def.h:47
3385 msgid "Aymara"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/misc/iso-639_def.h:48
3389 msgid "Azerbaijani"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/misc/iso-639_def.h:49
3393 msgid "Bashkir"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/misc/iso-639_def.h:50
3397 msgid "Basque"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/misc/iso-639_def.h:51
3401 msgid "Belarusian"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/misc/iso-639_def.h:52
3405 msgid "Bengali"
3406 msgstr "Bengalsk"
3407
3408 #: src/misc/iso-639_def.h:53
3409 msgid "Bihari"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/misc/iso-639_def.h:54
3413 msgid "Bislama"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: src/misc/iso-639_def.h:55
3417 msgid "Bosnian"
3418 msgstr "Bosnisk"
3419
3420 #: src/misc/iso-639_def.h:56
3421 msgid "Breton"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: src/misc/iso-639_def.h:57
3425 msgid "Bulgarian"
3426 msgstr "Bulgarsk"
3427
3428 #: src/misc/iso-639_def.h:58
3429 msgid "Burmese"
3430 msgstr ""
3431
3432 #: src/misc/iso-639_def.h:60
3433 msgid "Chamorro"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: src/misc/iso-639_def.h:61
3437 msgid "Chechen"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: src/misc/iso-639_def.h:62
3441 msgid "Chinese"
3442 msgstr "Kinesisk"
3443
3444 #: src/misc/iso-639_def.h:63
3445 msgid "Church Slavic"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: src/misc/iso-639_def.h:64
3449 msgid "Chuvash"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: src/misc/iso-639_def.h:65
3453 msgid "Cornish"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: src/misc/iso-639_def.h:66
3457 msgid "Corsican"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: src/misc/iso-639_def.h:67
3461 msgid "Czech"
3462 msgstr "Tjekkisk"
3463
3464 #: src/misc/iso-639_def.h:70
3465 msgid "Dzongkha"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: src/misc/iso-639_def.h:71
3469 msgid "English"
3470 msgstr "Engelsk"
3471
3472 #: src/misc/iso-639_def.h:72
3473 msgid "Esperanto"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: src/misc/iso-639_def.h:73
3477 msgid "Estonian"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: src/misc/iso-639_def.h:74
3481 msgid "Faroese"
3482 msgstr "færøsk"
3483
3484 #: src/misc/iso-639_def.h:75
3485 msgid "Fijian"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: src/misc/iso-639_def.h:76
3489 msgid "Finnish"
3490 msgstr "Finsk"
3491
3492 #: src/misc/iso-639_def.h:78
3493 msgid "Frisian"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/misc/iso-639_def.h:79
3497 msgid "Georgian"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: src/misc/iso-639_def.h:81
3501 msgid "Gaelic (Scots)"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: src/misc/iso-639_def.h:82
3505 msgid "Irish"
3506 msgstr "Irsk"
3507
3508 #: src/misc/iso-639_def.h:83
3509 msgid "Gallegan"
3510 msgstr ""
3511
3512 #: src/misc/iso-639_def.h:84
3513 msgid "Manx"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: src/misc/iso-639_def.h:85
3517 msgid "Greek, Modern ()"
3518 msgstr "Græsk, Moderne ()"
3519
3520 #: src/misc/iso-639_def.h:86
3521 msgid "Guarani"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: src/misc/iso-639_def.h:87
3525 msgid "Gujarati"
3526 msgstr ""
3527
3528 #: src/misc/iso-639_def.h:88
3529 msgid "Hebrew"
3530 msgstr "Hebræisk"
3531
3532 #: src/misc/iso-639_def.h:89
3533 msgid "Herero"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: src/misc/iso-639_def.h:90
3537 msgid "Hindi"
3538 msgstr "Hindi"
3539
3540 #: src/misc/iso-639_def.h:91
3541 msgid "Hiri Motu"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: src/misc/iso-639_def.h:92
3545 msgid "Hungarian"
3546 msgstr "Ungarnsk"
3547
3548 #: src/misc/iso-639_def.h:93
3549 msgid "Icelandic"
3550 msgstr "Islansk"
3551
3552 #: src/misc/iso-639_def.h:94
3553 msgid "Inuktitut"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/misc/iso-639_def.h:95
3557 msgid "Interlingue"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: src/misc/iso-639_def.h:96
3561 msgid "Interlingua"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/misc/iso-639_def.h:97
3565 msgid "Indonesian"
3566 msgstr "Indonesisk"
3567
3568 #: src/misc/iso-639_def.h:98
3569 msgid "Inupiaq"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/misc/iso-639_def.h:100
3573 msgid "Javanese"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/misc/iso-639_def.h:102
3577 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/misc/iso-639_def.h:103
3581 msgid "Kannada"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: src/misc/iso-639_def.h:104
3585 msgid "Kashmiri"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: src/misc/iso-639_def.h:105
3589 msgid "Kazakh"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: src/misc/iso-639_def.h:106
3593 msgid "Khmer"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: src/misc/iso-639_def.h:107
3597 msgid "Kikuyu"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: src/misc/iso-639_def.h:108
3601 msgid "Kinyarwanda"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: src/misc/iso-639_def.h:109
3605 msgid "Kirghiz"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: src/misc/iso-639_def.h:110
3609 msgid "Komi"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: src/misc/iso-639_def.h:112
3613 msgid "Kuanyama"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: src/misc/iso-639_def.h:113
3617 msgid "Kurdish"
3618 msgstr "Kurdisk"
3619
3620 #: src/misc/iso-639_def.h:114
3621 msgid "Lao"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: src/misc/iso-639_def.h:115
3625 msgid "Latin"
3626 msgstr "Latinsk"
3627
3628 #: src/misc/iso-639_def.h:116
3629 msgid "Latvian"
3630 msgstr "Lettisk"
3631
3632 #: src/misc/iso-639_def.h:117
3633 msgid "Lingala"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: src/misc/iso-639_def.h:118
3637 msgid "Lithuanian"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: src/misc/iso-639_def.h:119
3641 msgid "Letzeburgesch"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: src/misc/iso-639_def.h:120
3645 msgid "Macedonian"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: src/misc/iso-639_def.h:121
3649 msgid "Marshall"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: src/misc/iso-639_def.h:122
3653 msgid "Malayalam"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: src/misc/iso-639_def.h:123
3657 msgid "Maori"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: src/misc/iso-639_def.h:124
3661 msgid "Marathi"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: src/misc/iso-639_def.h:125
3665 msgid "Malay"
3666 msgstr "Malaisisk"
3667
3668 #: src/misc/iso-639_def.h:126
3669 msgid "Malagasy"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: src/misc/iso-639_def.h:127
3673 msgid "Maltese"
3674 msgstr "Maltesisk"
3675
3676 #: src/misc/iso-639_def.h:128
3677 msgid "Moldavian"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: src/misc/iso-639_def.h:129
3681 msgid "Mongolian"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: src/misc/iso-639_def.h:130
3685 msgid "Nauru"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: src/misc/iso-639_def.h:131
3689 msgid "Navajo"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: src/misc/iso-639_def.h:132
3693 msgid "Ndebele, South"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: src/misc/iso-639_def.h:133
3697 msgid "Ndebele, North"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: src/misc/iso-639_def.h:134
3701 msgid "Ndonga"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: src/misc/iso-639_def.h:135
3705 msgid "Nepali"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: src/misc/iso-639_def.h:136
3709 msgid "Norwegian"
3710 msgstr "Norsk"
3711
3712 #: src/misc/iso-639_def.h:137
3713 msgid "Norwegian Nynorsk"
3714 msgstr "Norsk (Nynorsk)"
3715
3716 #: src/misc/iso-639_def.h:138
3717 msgid "Norwegian Bokmaal"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: src/misc/iso-639_def.h:139
3721 msgid "Chichewa; Nyanja"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: src/misc/iso-639_def.h:140
3725 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: src/misc/iso-639_def.h:141
3729 msgid "Oriya"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: src/misc/iso-639_def.h:142
3733 msgid "Oromo"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: src/misc/iso-639_def.h:144
3737 msgid "Ossetian; Ossetic"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: src/misc/iso-639_def.h:145
3741 msgid "Panjabi"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: src/misc/iso-639_def.h:146
3745 msgid "Persian"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: src/misc/iso-639_def.h:147
3749 msgid "Pali"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/misc/iso-639_def.h:148
3753 msgid "Polish"
3754 msgstr "Polsk"
3755
3756 #: src/misc/iso-639_def.h:149
3757 msgid "Portuguese"
3758 msgstr "Portugisisk"
3759
3760 #: src/misc/iso-639_def.h:150
3761 msgid "Pushto"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: src/misc/iso-639_def.h:151
3765 msgid "Quechua"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: src/misc/iso-639_def.h:152
3769 msgid "Raeto-Romance"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/misc/iso-639_def.h:154
3773 msgid "Rundi"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: src/misc/iso-639_def.h:156
3777 msgid "Sango"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: src/misc/iso-639_def.h:157
3781 msgid "Sanskrit"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: src/misc/iso-639_def.h:158
3785 msgid "Serbian"
3786 msgstr "Serbisk"
3787
3788 #: src/misc/iso-639_def.h:159
3789 msgid "Croatian"
3790 msgstr "Kroatisk"
3791
3792 #: src/misc/iso-639_def.h:160
3793 msgid "Sinhalese"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: src/misc/iso-639_def.h:161
3797 msgid "Slovak"
3798 msgstr "Slovakisk"
3799
3800 #: src/misc/iso-639_def.h:162
3801 msgid "Slovenian"
3802 msgstr "Slovensk"
3803
3804 #: src/misc/iso-639_def.h:163
3805 msgid "Northern Sami"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/misc/iso-639_def.h:164
3809 msgid "Samoan"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/misc/iso-639_def.h:165
3813 msgid "Shona"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/misc/iso-639_def.h:166
3817 msgid "Sindhi"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/misc/iso-639_def.h:167
3821 msgid "Somali"
3822 msgstr "Somalisk"
3823
3824 #: src/misc/iso-639_def.h:168
3825 msgid "Sotho, Southern"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/misc/iso-639_def.h:170
3829 msgid "Sardinian"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/misc/iso-639_def.h:171
3833 msgid "Swati"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/misc/iso-639_def.h:172
3837 msgid "Sundanese"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/misc/iso-639_def.h:173
3841 msgid "Swahili"
3842 msgstr "Swahili"
3843
3844 #: src/misc/iso-639_def.h:174
3845 msgid "Swedish"
3846 msgstr "Svensk"
3847
3848 #: src/misc/iso-639_def.h:175
3849 msgid "Tahitian"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/misc/iso-639_def.h:176
3853 msgid "Tamil"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/misc/iso-639_def.h:177
3857 msgid "Tatar"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/misc/iso-639_def.h:178
3861 msgid "Telugu"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: src/misc/iso-639_def.h:179
3865 msgid "Tajik"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: src/misc/iso-639_def.h:180
3869 msgid "Tagalog"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: src/misc/iso-639_def.h:181
3873 msgid "Thai"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/misc/iso-639_def.h:182
3877 msgid "Tibetan"
3878 msgstr "Tibetansk"
3879
3880 #: src/misc/iso-639_def.h:183
3881 msgid "Tigrinya"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/misc/iso-639_def.h:184
3885 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/misc/iso-639_def.h:185
3889 msgid "Tswana"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: src/misc/iso-639_def.h:186
3893 msgid "Tsonga"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/misc/iso-639_def.h:188
3897 msgid "Turkmen"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: src/misc/iso-639_def.h:189
3901 msgid "Twi"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/misc/iso-639_def.h:190
3905 msgid "Uighur"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/misc/iso-639_def.h:191
3909 msgid "Ukrainian"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: src/misc/iso-639_def.h:192
3913 msgid "Urdu"
3914 msgstr "Urdu"
3915
3916 #: src/misc/iso-639_def.h:193
3917 msgid "Uzbek"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/misc/iso-639_def.h:194
3921 msgid "Vietnamese"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: src/misc/iso-639_def.h:195
3925 msgid "Volapuk"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: src/misc/iso-639_def.h:196
3929 msgid "Welsh"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/misc/iso-639_def.h:197
3933 msgid "Wolof"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: src/misc/iso-639_def.h:198
3937 msgid "Xhosa"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: src/misc/iso-639_def.h:199
3941 msgid "Yiddish"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/misc/iso-639_def.h:200
3945 msgid "Yoruba"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: src/misc/iso-639_def.h:201
3949 msgid "Zhuang"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/misc/iso-639_def.h:202
3953 msgid "Zulu"
3954 msgstr "Zulu"
3955
3956 #: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:960
3957 msgid "Unknown"
3958 msgstr "Ukendt"
3959
3960 #: src/playlist/playlist.c:35
3961 msgid "By category"
3962 msgstr "Efter kategori"
3963
3964 #: src/playlist/playlist.c:36
3965 msgid "Manually added"
3966 msgstr "Tilføjet manuelt"
3967
3968 #: src/playlist/playlist.c:37
3969 msgid "All items, unsorted"
3970 msgstr "Alle elementer, usorteret"
3971
3972 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:333
3973 msgid "Album/movie/show title"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: src/playlist/sort.c:344 src/playlist/view.c:79 src/playlist/view.c:280
3977 msgid "Undefined"
3978 msgstr "Udefineret"
3979
3980 #: src/video_output/video_output.c:372 modules/gui/macosx/intf.m:532
3981 #: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/video_filter/deinterlace.c:116
3982 msgid "Deinterlace"
3983 msgstr "Deinterlace"
3984
3985 #: src/video_output/video_output.c:376 modules/video_filter/deinterlace.c:111
3986 msgid "Discard"
3987 msgstr "Discard"
3988
3989 #: src/video_output/video_output.c:378 modules/video_filter/deinterlace.c:111
3990 msgid "Blend"
3991 msgstr "Blend"
3992
3993 #: src/video_output/video_output.c:380 modules/video_filter/deinterlace.c:111
3994 msgid "Mean"
3995 msgstr "Mean"
3996
3997 #: src/video_output/video_output.c:382 modules/video_filter/deinterlace.c:112
3998 msgid "Bob"
3999 msgstr "Bob"
4000
4001 #: src/video_output/video_output.c:384 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4002 msgid "Linear"
4003 msgstr "Lineær"
4004
4005 #: src/video_output/vout_intf.c:198
4006 msgid "Zoom"
4007 msgstr "Zoom"
4008
4009 #: src/video_output/vout_intf.c:210
4010 msgid "1:4 Quarter"
4011 msgstr "1:4 kvart"
4012
4013 #: src/video_output/vout_intf.c:212
4014 msgid "1:2 Half"
4015 msgstr "1:2 halv"
4016
4017 #: src/video_output/vout_intf.c:214
4018 msgid "1:1 Original"
4019 msgstr "1:1 original"
4020
4021 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4022 msgid "2:1 Double"
4023 msgstr "2:1 dobbel"
4024
4025 #: src/video_output/vout_intf.c:227 modules/video_filter/crop.c:62
4026 msgid "Crop"
4027 msgstr "Beskær"
4028
4029 #: src/video_output/vout_intf.c:288
4030 #, fuzzy
4031 msgid "Aspect-ratio"
4032 msgstr "Udseendeforhold"
4033
4034 #: modules/access/cdda.c:42 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
4035 #: modules/access/dvb/access.c:67 modules/access/dv.c:68
4036 #: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
4037 #: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
4038 #: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:51
4039 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
4040 #: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
4041 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
4042 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
4043 msgid "Caching value in ms"
4044 msgstr "Cache størrelse i ms"
4045
4046 #: modules/access/cdda.c:44 modules/access/vcd/vcd.c:42
4047 msgid ""
4048 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
4049 "should be set in milliseconds units."
4050 msgstr ""
4051
4052 #: modules/access/cdda.c:48 modules/gui/macosx/open.m:176
4053 #: modules/gui/macosx/open.m:496 modules/gui/macosx/open.m:587
4054 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:677
4055 msgid "Audio CD"
4056 msgstr "Lyd CD"
4057
4058 #: modules/access/cdda.c:49
4059 msgid "Audio CD input"
4060 msgstr "Lyd-CD inddata"
4061
4062 #: modules/access/cdda.c:55
4063 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: modules/access/cdda.c:380
4067 #, fuzzy
4068 msgid "Audio CD - Track "
4069 msgstr "Lydspor"
4070
4071 #: modules/access/cdda.c:381
4072 #, fuzzy, c-format
4073 msgid "Audio CD - Track %i"
4074 msgstr "Lydspor"
4075
4076 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:77
4077 #: modules/codec/x264.c:156
4078 msgid "none"
4079 msgstr "ingen"
4080
4081 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4082 msgid "overlap"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
4086 msgid "full"
4087 msgstr "fuld"
4088
4089 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
4090 msgid ""
4091 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4092 "meta info          1\n"
4093 "events             2\n"
4094 "MRL                4\n"
4095 "external call      8\n"
4096 "all calls (0x10)  16\n"
4097 "LSN       (0x20)  32\n"
4098 "seek      (0x40)  64\n"
4099 "libcdio   (0x80) 128\n"
4100 "libcddb  (0x100) 256\n"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
4104 msgid ""
4105 "Allows you to modify the default caching value for CDDA streams. This value "
4106 "should be set in millisecond units."
4107 msgstr ""
4108
4109 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
4110 msgid ""
4111 "Allows you to specify how many CD blocks to get on a single CD read. "
4112 "Generally on newer/faster CDs, this increases throughput at the expense of a "
4113 "little more memory usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally "
4114 "don't allow for more than 25 blocks per access."
4115 msgstr ""
4116
4117 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
4118 msgid ""
4119 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4120 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4121 "   %a : The artist (for the album)\n"
4122 "   %A : The album information\n"
4123 "   %C : Category\n"
4124 "   %e : The extended data (for a track)\n"
4125 "   %I : CDDB disk ID\n"
4126 "   %G : Genre\n"
4127 "   %M : The current MRL\n"
4128 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4129 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4130 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4131 "   %T : The track number\n"
4132 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4133 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4134 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4135 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4136 "   %% : a % \n"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
4140 msgid ""
4141 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4142 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4143 "   %M : The current MRL\n"
4144 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4145 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4146 "   %T : The track number\n"
4147 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4148 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4149 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4150 "   %% : a % \n"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
4154 msgid "Enable CD paranoia?"
4155 msgstr "Aktiver CD paranoia"
4156
4157 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
4158 msgid ""
4159 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4160 "none: no paranoia - fastest.\n"
4161 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4162 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
4166 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
4170 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
4174 msgid "Audio Compact Disc"
4175 msgstr "Lyd CD"
4176
4177 #: modules/access/cdda/cdda.c:124 modules/access/vcdx/vcd.c:106
4178 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
4179 msgstr ""
4180
4181 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
4182 msgid "Caching value in microseconds"
4183 msgstr "Cache størelse i mikrosekunder"
4184
4185 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
4186 msgid "Number of blocks per CD read"
4187 msgstr "Antal blokke per CD læsning"
4188
4189 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
4190 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
4194 #, fuzzy
4195 msgid "Use CD audio controls and output?"
4196 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
4197
4198 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
4199 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
4200 msgstr ""
4201
4202 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
4203 msgid "Do CD-Text lookups?"
4204 msgstr "Foretag CD-Text opslag?"
4205
4206 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
4207 msgid "If set, get CD-Text information"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
4211 msgid "Use Navigation-style playback?"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
4215 msgid ""
4216 "If set, tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
4220 msgid "CDDB"
4221 msgstr "CDDB"
4222
4223 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
4224 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
4228 msgid "Do CDDB lookups?"
4229 msgstr "Brug CDDB opslag?"
4230
4231 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
4232 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
4233 msgstr ""
4234 "Hvis aktiveret slås oplysninger om CD-DA skæringer op med CDDB protokolen"
4235
4236 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
4237 msgid "CDDB server"
4238 msgstr "CDDB server"
4239
4240 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
4241 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
4242 msgstr "Kontakt denne CDDB server for at slå CD-DA oplysninger op."
4243
4244 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
4245 msgid "CDDB server port"
4246 msgstr "CDDB server port"
4247
4248 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
4249 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
4250 msgstr "CDDB serveren bruger denne port til at kommunikere med"
4251
4252 #: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
4253 msgid "email address reported to CDDB server"
4254 msgstr "e-mail adressen der reporteres til CDDB serveren"
4255
4256 #: modules/access/cdda/cdda.c:202
4257 msgid "Cache CDDB lookups?"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: modules/access/cdda/cdda.c:203
4261 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: modules/access/cdda/cdda.c:207
4265 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: modules/access/cdda/cdda.c:208
4269 msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: modules/access/cdda/cdda.c:213
4273 msgid "CDDB server timeout"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: modules/access/cdda/cdda.c:214
4277 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
4281 msgid "Directory to cache CDDB requests"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: modules/access/cdda/cdda.c:224
4285 msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: modules/access/cdda/cdda.c:225
4289 msgid ""
4290 "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
4291 "are available"
4292 msgstr ""
4293
4294 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:330
4295 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/dvdread.c:84
4296 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:161
4297 #: modules/gui/macosx/open.m:375 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
4298 msgid "Disc"
4299 msgstr "Disk"
4300
4301 #: modules/access/cdda/info.c:330
4302 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
4303 msgstr "Media Catalog Number (MCN)"
4304
4305 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/vcdx/info.c:103
4306 msgid "Tracks"
4307 msgstr "Skæringer"
4308
4309 #: modules/access/cdda/info.c:390 modules/access/cdda/info.c:810
4310 #: modules/access/cdda/info.c:857 modules/access/vcdx/access.c:472
4311 #: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
4312 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1645
4313 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1663
4314 msgid "Track"
4315 msgstr "Skæring"
4316
4317 #: modules/access/cdda/info.c:397
4318 msgid "MRL"
4319 msgstr "MRL"
4320
4321 #: modules/access/cdda/info.c:857
4322 msgid "Track Number"
4323 msgstr "Spornummer"
4324
4325 #: modules/access/directory.c:69
4326 msgid "Subdirectory behavior"
4327 msgstr "Undermappe-opførsel"
4328
4329 #: modules/access/directory.c:71
4330 msgid ""
4331 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
4332 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
4333 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
4334 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
4335 msgstr ""
4336
4337 #: modules/access/directory.c:77
4338 msgid "collapse"
4339 msgstr "luk sammen"
4340
4341 #: modules/access/directory.c:78
4342 msgid "expand"
4343 msgstr "udvid"
4344
4345 #: modules/access/directory.c:80
4346 msgid "Ignore files with these extensions"
4347 msgstr "Ignorer filer med disse endelser"
4348
4349 #: modules/access/directory.c:82
4350 msgid ""
4351 "Specify a comma seperated list of file extensions. Files with these "
4352 "extensions will not be added to playlist when opening a directory. This is "
4353 "useful if you add directories that contain mp3 albums for instance."
4354 msgstr ""
4355
4356 #: modules/access/directory.c:88
4357 msgid "Directory"
4358 msgstr "Mappe"
4359
4360 #: modules/access/directory.c:90
4361 msgid "Standard filesystem directory input"
4362 msgstr "Standard filsystem mappe inddata"
4363
4364 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:72 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
4365 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/demux/mpc.c:53
4366 #: modules/video_output/opengl.c:129
4367 msgid "None"
4368 msgstr "Ingen"
4369
4370 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4371 msgid "Cable"
4372 msgstr "Kabel"
4373
4374 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4375 msgid "Antenna"
4376 msgstr "Antenne"
4377
4378 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
4379 msgid ""
4380 "Allows you to modify the default caching value for DirectShow streams. This "
4381 "value should be set in milliseconds units."
4382 msgstr ""
4383 "Lader dig ændre standard værdien for DirectShow streams cache. Værdien "
4384 "angives i milisekunder."
4385
4386 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/v4l/v4l.c:77
4387 msgid "Video device name"
4388 msgstr "Video enhedsnavn"
4389
4390 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
4391 msgid ""
4392 "You can specify the name of the video device that will be used by the "
4393 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4394 "used."
4395 msgstr ""
4396
4397 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:88 modules/access/v4l/v4l.c:81
4398 msgid "Audio device name"
4399 msgstr "Lyd enhedsnavn"
4400
4401 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
4402 msgid ""
4403 "You can specify the name of the audio device that will be used by the "
4404 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4405 "used."
4406 msgstr ""
4407
4408 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4409 msgid "Video size"
4410 msgstr "Video størrelse"
4411
4412 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
4413 msgid ""
4414 "You can specify the size of the video that will be displayed by the "
4415 "DirectShow plugin. If you don't specify anything the default size for your "
4416 "device will be used."
4417 msgstr ""
4418
4419 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l/v4l.c:85
4420 msgid "Video input chroma format"
4421 msgstr "Video inddata farvestyrke format"
4422
4423 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
4424 msgid ""
4425 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
4426 "(default), RV24, etc.)"
4427 msgstr ""
4428 "Tving DirectShow video inddata til at bruge et specifikt farveformat (f.eks "
4429 "I420 (standard), RV24 osv.)"
4430
4431 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
4432 #, fuzzy
4433 msgid "Video input frame rate"
4434 msgstr "Video framerate"
4435
4436 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
4437 #, fuzzy