demux: ts: fix offset units
[vlc.git] / po / cy.po
1 # Welsh translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.
4 #
5 # Translators:
6 # Aled Powell <cymrodor@gmail.com>, 2013-2016
7 # Huw Waters <huwwaters@gmail.com>, 2012-2013
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2017-12-06 02:55+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2017-02-06 13:43+0000\n"
14 "Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
15 "Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
16 "cy/)\n"
17 "Language: cy\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != "
22 "11) ? 2 : 3;\n"
23
24 #: include/vlc_common.h:1040
25 msgid ""
26 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
27 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
28 "see the file named COPYING for details.\n"
29 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
30 msgstr ""
31 "Daw'r rhaglen hon HEB WARANT, i'r graddau a ganiateir drwy gyfraith.\n"
32 "Gallwch ei ailddosbarthu o dan dermau'r Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU;\n"
33 "Gwelwch y ffeil o'r enw COPYING am fanylion.\n"
34 "Ysgrifenwyd gan dîm VideoLAN; gwelwch y ffeil AUTHORS.\n"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:33
37 msgid "VLC preferences"
38 msgstr "Dewisiadau VLC"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:35
41 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42 msgstr "Dewiswch \"Gosodiadau Uwch\" i weld yr holl opsiynau."
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
46 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
47 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1090
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rhyngwyneb"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Gosodiadau i ryngwynebau VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Gosodiadau'r prif ryngwynebau"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Prif ryngwynebau"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Gosodiadau i'r brif ryngwyneb"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Rhyngwynebau rheoli"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Gosodiadau i ryngwynebau rheoli VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Gosodiadau bysellau brys"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3085 src/libvlc-module.c:1486
81 #: modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
83 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
84 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
85 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
86 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
87 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
88 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
89 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
90 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
91 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
92 msgid "Audio"
93 msgstr "Sain"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:54
96 msgid "Audio settings"
97 msgstr "Gosodiadau sain"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:56
100 msgid "General audio settings"
101 msgstr "Gosodiadau sain cyffredinol"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
104 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
105 msgid "Filters"
106 msgstr "Hidlyddion"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:59
109 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
110 msgstr "Defnyddir hidlyddion sain i brosesu'r ffrwd sain."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
113 msgid "Audio resampler"
114 msgstr "Ailsamplwr sain"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
117 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
118 msgid "Visualizations"
119 msgstr "Patrymau Symudol"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
122 #: src/libvlc-module.c:206
123 msgid "Audio visualizations"
124 msgstr "Patrymau sain symudol"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
127 msgid "Output modules"
128 msgstr "Modiwlau allbwn"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67
131 msgid "General settings for audio output modules."
132 msgstr "Gosodiadau cyffredin ar gyfer modiwlau allbwn sain."
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
135 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
136 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
137 msgid "Miscellaneous"
138 msgstr "Amrywiol"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:70
141 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 msgstr "Gosodiadau amrywiol ar gyfer sain a modiwlau"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3129 src/libvlc-module.c:142
145 #: src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
146 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
147 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
148 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
149 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
150 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
151 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
152 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
153 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
154 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
155 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
156 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
157 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
158 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:324
159 msgid "Video"
160 msgstr "Fideo"
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:74
163 msgid "Video settings"
164 msgstr "Gosodiadau fideo"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:76
167 msgid "General video settings"
168 msgstr "Gosodiadau fideo cyffredinol"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:79
171 msgid "General settings for video output modules."
172 msgstr "Gosodiadau cyffredin ar gyfer modiwlau allbwn fideo."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Video filters are used to process the video stream."
176 msgstr "Defnyddir hidlyddion fideo i brosesu'r ffrwd fideo."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:84
179 msgid "Subtitles / OSD"
180 msgstr "Isdeitlau / OSD"
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:85
183 msgid ""
184 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
185 msgstr ""
186 "Gosodiadau ynglŷn ag OSD (On-Screen-Display), isdeitlau a \"lluniau troslun\""
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:88
189 #, fuzzy
190 msgid "Splitters"
191 msgstr "Gwahanydd"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:89
194 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
195 msgstr ""
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:97
198 msgid "Input / Codecs"
199 msgstr "Mewnbwn / Codecs"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:98
202 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
203 msgstr "Gosodiadau ar gyfer mewnbwn, datblecsu, datgodio ac amgodio"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:101
206 msgid "Access modules"
207 msgstr "Modiwlau cyrchu"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 msgid ""
211 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
212 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
213 msgstr ""
214 "Gosodiadau perthnasol i'r gwahanol dulliau mynediad. Mae'n gyffredin i bobl "
215 "weithiau newid y gosodiadau procsi HTTP neu guddstôr."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:107
218 msgid "Stream filters"
219 msgstr "Hidlyddion ffrydiau"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:109
222 msgid ""
223 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
224 "input side of VLC. Use with care..."
225 msgstr ""
226 "Mae hidlyddion ffrydiau yn fodiwlau arbennig sy'n caniatáu gweithredoedd "
227 "uwch ar ochr mewnbwn VLC. Defnyddiwch yn ofalus..."
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:112
230 msgid "Demuxers"
231 msgstr "Datblecsyddion"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:113
234 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
235 msgstr "Defnyddir datblecsyddion i wahanu ffrydiau sain a fideo."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:115
238 msgid "Video codecs"
239 msgstr "Codecs fideo"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:116
242 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
243 msgstr ""
244 "Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a datgodwyr fideo, delweddau neu fideo+sain."
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:118
247 msgid "Audio codecs"
248 msgstr "Codecs sain"
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:119
251 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
252 msgstr "Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a datgodwyr sain yn unig."
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:121
255 msgid "Subtitle codecs"
256 msgstr "Codecs isdeitlau"
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:122
259 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
260 msgstr ""
261 "Gosodiadau ar gyfer datgodwyr ac amgodwyr isdeitlau, teletext a CC "
262 "(capsiynau caeedig)."
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:124
265 msgid "General input settings. Use with care..."
266 msgstr "Gosodiadau mewnbwn cyffredin. Addaswch gyda gofal..."
267
268 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
269 #: modules/access/avio.h:50
270 msgid "Stream output"
271 msgstr "Allbwn ffrwd"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:129
274 msgid ""
275 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
276 "saving incoming streams.\n"
277 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
278 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
279 "RTSP).\n"
280 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
281 "duplicating...)."
282 msgstr ""
283 "Defnyddir gosodiadau allbwn ffrwd wrth ymddwyn fel gweinydd ffrydio allan "
284 "neu wrth gadw ffrydiau'n dod mewn.\n"
285 "Ceif ffrydiau yn gyntaf eu amlblecsu ac yna eu hanfon drwy fodiwl \"cyrchu "
286 "allbwn\" sy'n medru cadw'r ffrwd i ffeil neu ei ffrydio (UDP, HTTP, RTP/"
287 "RTSP).\n"
288 "Mae modiwlau ffrydiau \"sout\" yn caniatáu uwch-brosesu ffrydiau "
289 "(trawsgodio, dyblygu, ayb)."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:137
292 msgid "General stream output settings"
293 msgstr "Gosodiadau cyffredin allanbwn ffrwd"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:139
296 msgid "Muxers"
297 msgstr "Amlblecsyddion"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:141
300 msgid ""
301 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
302 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
303 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each muxer."
305 msgstr ""
306 "Amlblecsyddion yw'r fformatau mewngapsiwleiddio sy'n plethu'r holl ffrydiau "
307 "sylfaenol (fideo, sain, ...) gyda'i gilydd. Mae'r gosodiadau hyn yn eich "
308 "galluogi i orfodi amlblecsydd penodol, er mae'n debyg na ddylech wneud "
309 "hynny.\n"
310 "Gallwch hefyd gosod paramedrau rhagosodedig ar gyfer pob amblecsydd."
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:147
313 msgid "Access output"
314 msgstr ""
315
316 #: include/vlc_config_cat.h:149
317 msgid ""
318 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
319 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
320 "should probably not do that.\n"
321 "You can also set default parameters for each access output."
322 msgstr ""
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:154
325 msgid "Packetizers"
326 msgstr "Pecynyddion"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:156
329 msgid ""
330 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
331 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
332 "not do that.\n"
333 "You can also set default parameters for each packetizer."
334 msgstr ""
335 "Defnyddir pecynyddion i ragbrosesu'r ffrydiau cyn eu hamlblecsu. Mae'r "
336 "opsiwn hwn yn galluogi gorfodi pecynnydd, ond mae'n debyg na ddylech gwneud "
337 "hyn.\n"
338 "Mae hefyd yn bosib gosod paramedrau rhagosodedig ar gyfer pob pecynnydd."
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:162
341 msgid "Sout stream"
342 msgstr ""
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:163
345 msgid ""
346 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
347 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
348 "for each sout stream module here."
349 msgstr ""
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:168
352 msgid "VOD"
353 msgstr "Fideo ar Alw (VOD)"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:169
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "Gweithrediad VLC o Fideo ar Alw (VOD)"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
360 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
362 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
363 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
364 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
365 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
366 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
367 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1117
368 msgid "Playlist"
369 msgstr "Rhestr chwarae"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:174
372 msgid ""
373 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
374 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
375 msgstr ""
376 "Gosodiadau yn ymwneud ag ymddygiad y rhestr chwarae (e.e. dull chwarae) a "
377 "modiwlau sy'n ychwanegu eitemau i'r rhestr chwarae yn awtomatig (modiwlau "
378 "\"darganfyddiad gwasanaethau\")."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:178
381 msgid "General playlist behaviour"
382 msgstr "Ymddygiad cyffredin y rhestr chwarae"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:179
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Darganfyddiad gwasanaethau"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:180
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Cyfleusterau yw modiwlau darganfyddiad gwasanaethau sy'n ychwanegu eitemau i "
394 "rhestr chwarae yn awtomatig."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
397 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
398 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
399 msgid "Advanced"
400 msgstr "Uwch"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:185
403 msgid "Advanced settings. Use with care..."
404 msgstr "Gosodiadau uwch. Defnyddiwch gyda gofal..."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:187
407 msgid "Advanced settings"
408 msgstr "Gosodiadau uwch"
409
410 #: include/vlc_intf_strings.h:46
411 msgid "&Open File..."
412 msgstr "&Agor Ffeil..."
413
414 #: include/vlc_intf_strings.h:47
415 msgid "&Advanced Open..."
416 msgstr "Agor &Uwch..."
417
418 #: include/vlc_intf_strings.h:48
419 msgid "Open D&irectory..."
420 msgstr "Agor C&yfeiriadur..."
421
422 #: include/vlc_intf_strings.h:49
423 msgid "Open &Folder..."
424 msgstr "Agor &Ffolder..."
425
426 #: include/vlc_intf_strings.h:50
427 msgid "Select one or more files to open"
428 msgstr "Dewis ffeil neu ffeiliau i'w agor"
429
430 #: include/vlc_intf_strings.h:51
431 msgid "Select Directory"
432 msgstr "Dewis Cyfeiriadur"
433
434 #: include/vlc_intf_strings.h:51
435 msgid "Select Folder"
436 msgstr "Dewis Ffolder"
437
438 #: include/vlc_intf_strings.h:55
439 msgid "Media &Information"
440 msgstr "&Gwybodaeth Cyfrwng"
441
442 #: include/vlc_intf_strings.h:56
443 msgid "&Codec Information"
444 msgstr "&Gwybodaeth Codec"
445
446 #: include/vlc_intf_strings.h:57
447 msgid "&Messages"
448 msgstr "&Negeseuon"
449
450 #: include/vlc_intf_strings.h:58
451 msgid "Jump to Specific &Time"
452 msgstr "Neidio at &Amser Penodol"
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:59
455 msgid "Custom &Bookmarks"
456 msgstr "&Nodau Addasedig"
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:60
459 msgid "&VLM Configuration"
460 msgstr "&Ffurfweddiad VLM"
461
462 #: include/vlc_intf_strings.h:62
463 msgid "&About"
464 msgstr "&Ynghylch"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
467 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
468 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
469 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
470 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
471 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
472 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
473 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
474 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
475 msgid "Play"
476 msgstr "Chwarae"
477
478 #: include/vlc_intf_strings.h:66
479 msgid "Remove Selected"
480 msgstr "Tynnu'r rhai a ddewiswyd"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:67
483 msgid "Information..."
484 msgstr "Gwybodaeth..."
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:68
487 msgid "Create Directory..."
488 msgstr "Creu Cyfeiriadur..."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:69
491 msgid "Create Folder..."
492 msgstr "Creu Ffolder..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:70
495 msgid "Rename Directory..."
496 msgstr "Ailenwi Cyfeiriadur..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:71
499 msgid "Rename Folder..."
500 msgstr "Ailenwi Ffolder..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:72
503 msgid "Show Containing Directory..."
504 msgstr "Dangos y cyfeiriadur sy'n ei cynnwys..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:73
507 msgid "Show Containing Folder..."
508 msgstr "Dangos y ffolder sy'n ei cynnwys..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:74
511 msgid "Stream..."
512 msgstr "Ffrwd..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:75
515 msgid "Save..."
516 msgstr "Cadw..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
519 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
520 msgid "Repeat All"
521 msgstr "Ailchwarae'r Cyfan"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
524 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
525 msgid "Repeat One"
526 msgstr "Ailchwarae Un"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
529 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
530 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
531 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
532 msgid "Random"
533 msgstr "Ar hap"
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
536 msgid "Random Off"
537 msgstr "Ar hap i ffwrdd"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:83
540 msgid "Add to Playlist"
541 msgstr "Ychwanegu i'r Rhestr Chwarae"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
544 msgid "Add File..."
545 msgstr "Ychwanegu Ffeil..."
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:86
548 msgid "Add Directory..."
549 msgstr "Ychwanegu Cyfeiriadur..."
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:87
552 msgid "Add Folder..."
553 msgstr "Ychwanegu Ffolder..."
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:89
556 msgid "Save Playlist to &File..."
557 msgstr "Cadw'r Rhestr Chwarae i &Ffeil..."
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
560 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
561 msgid "Search"
562 msgstr "Chwilio"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:99
565 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
566 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
567 msgid "Waves"
568 msgstr "Tonnau"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:100
571 msgid ""
572 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
573 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
574 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
575 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
576 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
577 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
578 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
579 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
580 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
581 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
582 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
583 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
584 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
585 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
586 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
587 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
588 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
589 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
590 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
591 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
592 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
593 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
594 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
595 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
596 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
597 msgstr ""
598 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
599 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Croeso i Gymorth chwaraeydd VLC</"
600 "h2><p><b>Yn anffodus, nid oes cymorth ar gael yn y Gymraeg ar hyn o'r bryd, "
601 "ond mae amryw o ffyrdd i gael cymorth drwy'r Saesneg.</b></"
602 "p><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
603 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
604 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
605 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
606 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
607 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
608 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
609 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
610 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
611 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
612 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
613 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
614 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
615 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
616 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
617 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
618 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
619 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
620 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
621 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
622 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
623 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
624 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
625
626 #: src/audio_output/filters.c:267
627 msgid "Audio filtering failed"
628 msgstr "Methwyd hidlo'r sain"
629
630 #: src/audio_output/filters.c:268
631 #, c-format
632 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
633 msgstr "Mae'r uchafswm o hidlyddion (%u) wedi'i gyrraedd."
634
635 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
636 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
637 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:999 modules/video_filter/postproc.c:235
638 msgid "Disable"
639 msgstr "Analluogi"
640
641 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
642 msgid "Spectrometer"
643 msgstr "Spectrometer"
644
645 #: src/audio_output/output.c:267
646 msgid "Scope"
647 msgstr "Cwmpas"
648
649 #: src/audio_output/output.c:270
650 msgid "Spectrum"
651 msgstr "Sbectrwm"
652
653 #: src/audio_output/output.c:273
654 #, fuzzy
655 msgid "VU meter"
656 msgstr "Mesurydd Vu"
657
658 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
659 msgid "Audio filters"
660 msgstr "Hidlyddion Sain"
661
662 #: src/audio_output/output.c:325
663 msgid "Replay gain"
664 msgstr "Ailchwarae "
665
666 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
667 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
668 msgid "Stereo audio mode"
669 msgstr "Modd sain stereo"
670
671 #: src/audio_output/output.c:419
672 #, fuzzy
673 msgid "Original"
674 msgstr "ID Gwreiddiol"
675
676 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
677 msgid "Dolby Surround"
678 msgstr "Dolby Surround"
679
680 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
681 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
682 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
683 #: modules/codec/twolame.c:70
684 msgid "Stereo"
685 msgstr "Stereo"
686
687 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3226
688 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
689 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
690 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
691 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
692 #: modules/control/gestures.c:85
693 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
694 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
695 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
696 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
697 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
698 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
699 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
700 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
701 msgid "Left"
702 msgstr "Chwith"
703
704 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
705 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
706 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
707 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
708 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
709 #: modules/control/gestures.c:85
710 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
711 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
712 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
713 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
714 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
715 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
716 msgid "Right"
717 msgstr "De"
718
719 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
720 msgid "Reverse stereo"
721 msgstr "Gwrthdroi stereo"
722
723 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
724 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
725 msgid "Headphones"
726 msgstr "Clustffonau"
727
728 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
729 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
730 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
731 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
732 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:971
733 msgid "Automatic"
734 msgstr "Awtomatig"
735
736 #: src/config/file.c:452
737 msgid "boolean"
738 msgstr "Boole"
739
740 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
741 msgid "integer"
742 msgstr "cyfanrif"
743
744 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
745 msgid "float"
746 msgstr "fflôt"
747
748 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
749 msgid "string"
750 msgstr "llinyn"
751
752 #: src/config/help.c:164
753 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
754 msgstr "Am gymorth pellach, defnyddiwch '-H'."
755
756 #: src/config/help.c:168
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
760 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
761 "They will be enqueued in the playlist.\n"
762 "The first item specified will be played first.\n"
763 "\n"
764 "Options-styles:\n"
765 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
766 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
767 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
768 "            and that overrides previous settings.\n"
769 "\n"
770 "Stream MRL syntax:\n"
771 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
772 "  [:option=value ...]\n"
773 "\n"
774 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
775 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
776 "\n"
777 "URL syntax:\n"
778 "  file:///path/file              Plain media file\n"
779 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
780 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
781 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
782 "  screen://                      Screen capture\n"
783 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
784 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
785 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
786 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
787 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
788 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
789 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
790 "\n"
791 msgstr ""
792
793 #: src/config/help.c:490
794 #, fuzzy
795 msgid "(default enabled)"
796 msgstr " (rhagosodedig wedi'i alluogi)"
797
798 #: src/config/help.c:491
799 #, fuzzy
800 msgid "(default disabled)"
801 msgstr " (rhagosodedig wedi'i analluogi)"
802
803 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
804 msgid "Note:"
805 msgstr "Nodyn:"
806
807 #: src/config/help.c:651
808 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
809 msgstr ""
810
811 #: src/config/help.c:656
812 #, c-format
813 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
814 msgid_plural ""
815 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
816 msgstr[0] ""
817 msgstr[1] ""
818 msgstr[2] ""
819 msgstr[3] ""
820
821 #: src/config/help.c:663
822 msgid ""
823 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
824 "modules."
825 msgstr ""
826
827 #: src/config/help.c:721
828 #, c-format
829 msgid "VLC version %s (%s)\n"
830 msgstr "Fersiwn %s (%s) o VLC\n"
831
832 #: src/config/help.c:722
833 #, c-format
834 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
835 msgstr "Crynhowyd gan %s ar %s (%s)\n"
836
837 #: src/config/help.c:724
838 #, c-format
839 msgid "Compiler: %s\n"
840 msgstr "Crynhowr: %s\n"
841
842 #: src/config/help.c:753
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "\n"
846 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
847 msgstr ""
848 "\n"
849 "Cynnwys wedi'i dympio i ffeil vlc-help.txt\n"
850
851 #: src/config/help.c:768
852 msgid ""
853 "\n"
854 "Press the RETURN key to continue...\n"
855 msgstr ""
856 "\n"
857 "Pwyswch y fysell RETURN i barhau...\n"
858
859 #: src/darwin/error.c:37
860 msgid "Unknown error"
861 msgstr "Gwall anhysbys"
862
863 #: src/input/control.c:204
864 #, c-format
865 msgid "Bookmark %i"
866 msgstr ""
867
868 #: src/input/decoder.c:1875
869 msgid "No description for this codec"
870 msgstr "Nid oes disgrifiad o'r codec hwn."
871
872 #: src/input/decoder.c:1877
873 msgid "Codec not supported"
874 msgstr "Codec anghydnaws"
875
876 #: src/input/decoder.c:1878
877 #, c-format
878 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
879 msgstr "Methodd VLC â datgodio'r fformat \"%4.4s\" (%s)."
880
881 #: src/input/decoder.c:1882
882 msgid "Unidentified codec"
883 msgstr "Methu adnabod y codec"
884
885 #: src/input/decoder.c:1883
886 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
887 msgstr "Methodd VLC ag adnabod y codec sain neu fideo."
888
889 #: src/input/decoder.c:1894
890 msgid "packetizer"
891 msgstr "pecynnydd"
892
893 #: src/input/decoder.c:1894
894 msgid "decoder"
895 msgstr "datgodwr"
896
897 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
898 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
899 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
900 msgid "Streaming / Transcoding failed"
901 msgstr "Methwyd y ffrydiad / trawsgodiad"
902
903 #: src/input/decoder.c:1903
904 #, c-format
905 msgid "VLC could not open the %s module."
906 msgstr "Methodd VLC i agor y modiwl %s."
907
908 #: src/input/decoder.c:2184
909 msgid "VLC could not open the decoder module."
910 msgstr "Methodd VLC i agor y modiwl datgodio."
911
912 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
913 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:544
914 msgid "Track"
915 msgstr "Trac"
916
917 #: src/input/es_out.c:1185
918 #, c-format
919 msgid "%s [%s %d]"
920 msgstr "%s [%s %d]"
921
922 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
923 #: src/input/var.c:160 src/libvlc-module.c:568
924 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
925 msgid "Program"
926 msgstr "Rhaglen"
927
928 #: src/input/es_out.c:1216
929 #, c-format
930 msgid "Stream %d"
931 msgstr "Ffrwd %d"
932
933 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
934 msgid "Scrambled"
935 msgstr "Tameidiog"
936
937 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
938 #: modules/lua/extension.c:1184
939 msgid "Yes"
940 msgstr "Ie"
941
942 #: src/input/es_out.c:2132
943 #, fuzzy, c-format
944 msgid "DTVCC Closed captions %u"
945 msgstr "Capsiynau cyfyng %u"
946
947 #: src/input/es_out.c:2134
948 #, c-format
949 msgid "Closed captions %u"
950 msgstr "Capsiynau cyfyng %u"
951
952 #: src/input/es_out.c:3061
953 msgid "Original ID"
954 msgstr "ID Gwreiddiol"
955
956 #: src/input/es_out.c:3069 src/input/es_out.c:3072 modules/access/imem.c:67
957 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
958 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
959 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
960 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
961 msgid "Codec"
962 msgstr "Codec"
963
964 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
965 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
966 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
967 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
968 msgid "Language"
969 msgstr "Iaith"
970
971 #: src/input/es_out.c:3079 src/input/meta.c:61
972 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
973 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
974 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
975 msgid "Description"
976 msgstr "Disgrifiad"
977
978 #: src/input/es_out.c:3085 src/input/es_out.c:3129 src/input/es_out.c:3318
979 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
980 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
981 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
982 msgid "Type"
983 msgstr "Math"
984
985 #: src/input/es_out.c:3088
986 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
987 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
988 msgid "Channels"
989 msgstr "Sianeli"
990
991 #: src/input/es_out.c:3093 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
992 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
993 msgid "Sample rate"
994 msgstr "Cyfradd sampl"
995
996 #: src/input/es_out.c:3093
997 #, c-format
998 msgid "%u Hz"
999 msgstr "%u Hz"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:3103
1002 msgid "Bits per sample"
1003 msgstr "Didiau ym mhob sampl"
1004
1005 #: src/input/es_out.c:3108 modules/access_output/shout.c:92
1006 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
1007 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
1008 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
1009 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
1010 msgid "Bitrate"
1011 msgstr "Didradd"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:3108
1014 #, c-format
1015 msgid "%u kb/s"
1016 msgstr "%u kb/e"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:3120
1019 msgid "Track replay gain"
1020 msgstr "Cynnydd sain wrth ailchwarae'r trac"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:3122
1023 msgid "Album replay gain"
1024 msgstr "Cynydd sain wrth ail-chwarae'r albwm"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:3123
1027 #, c-format
1028 msgid "%.2f dB"
1029 msgstr "%.2f dB"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:3133
1032 #, fuzzy
1033 msgid "Video resolution"
1034 msgstr "Cydraniad fideo i'w ddefnyddio"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:3138
1037 #, fuzzy
1038 msgid "Buffer dimensions"
1039 msgstr "Maint y byffer mewn eiliadau"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:3148 src/input/es_out.c:3151 modules/access/imem.c:93
1042 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1043 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1044 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1045 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1046 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1047 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1048 #: modules/video_filter/fps.c:42
1049 msgid "Frame rate"
1050 msgstr "Fframiau yr eiliad"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:3159
1053 msgid "Decoded format"
1054 msgstr "Fformat datgodwyd"
1055
1056 #: src/input/es_out.c:3164
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Top left"
1059 msgstr "Parth 3: chwith"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:3164
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Left top"
1064 msgstr "Chwith"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:3165
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Right bottom"
1069 msgstr "top gwaelod"
1070
1071 #: src/input/es_out.c:3165
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Top right"
1074 msgstr "Hawlfraint"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:3166
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Bottom left"
1079 msgstr "Gwaelod-chwith"
1080
1081 #: src/input/es_out.c:3166
1082 #, fuzzy
1083 msgid "Bottom right"
1084 msgstr "Gwaelod-dde"
1085
1086 #: src/input/es_out.c:3167
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Left bottom"
1089 msgstr "top gwaelod"
1090
1091 #: src/input/es_out.c:3167
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Right top"
1094 msgstr "De"
1095
1096 #: src/input/es_out.c:3169
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Orientation"
1099 msgstr "Cyrchfan"
1100
1101 #: src/input/es_out.c:3175 src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211
1102 #: src/input/es_out.c:3225 src/playlist/tree.c:67
1103 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1104 msgid "Undefined"
1105 msgstr "Anniffiniedig"
1106
1107 #: src/input/es_out.c:3177
1108 #, fuzzy
1109 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1110 msgstr "525 llinell / 60 Hz"
1111
1112 #: src/input/es_out.c:3179
1113 #, fuzzy
1114 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1115 msgstr "625 llinell / 50 Hz"
1116
1117 #: src/input/es_out.c:3187
1118 #, fuzzy
1119 msgid "Color primaries"
1120 msgstr "Negeseuon lliw"
1121
1122 #: src/input/es_out.c:3194 src/libvlc-module.c:362
1123 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1124 msgid "Linear"
1125 msgstr "Llinol"
1126
1127 #: src/input/es_out.c:3201
1128 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: src/input/es_out.c:3205
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Color transfer function"
1134 msgstr "Tynnu lliwiau"
1135
1136 #: src/input/es_out.c:3218
1137 #, fuzzy
1138 msgid "Color space"
1139 msgstr "Cynllun lliw"
1140
1141 #: src/input/es_out.c:3218
1142 #, c-format
1143 msgid "%s Range"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/input/es_out.c:3220
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Full"
1149 msgstr "Bas llawn"
1150
1151 #: src/input/es_out.c:3227 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1152 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1153 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1154 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1155 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1156 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1157 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1158 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1159 msgid "Center"
1160 msgstr "Canol"
1161
1162 #: src/input/es_out.c:3228
1163 #, fuzzy
1164 msgid "Top Left"
1165 msgstr "Top-chwith"
1166
1167 #: src/input/es_out.c:3229
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Top Center"
1170 msgstr "Canol"
1171
1172 #: src/input/es_out.c:3230
1173 #, fuzzy
1174 msgid "Bottom Left"
1175 msgstr "Gwaelod-chwith"
1176
1177 #: src/input/es_out.c:3231
1178 #, fuzzy
1179 msgid "Bottom Center"
1180 msgstr "Gwaelod-chwith"
1181
1182 #: src/input/es_out.c:3235
1183 #, fuzzy
1184 msgid "Chroma location"
1185 msgstr "Nodwch gyrchfan yr allbwn"
1186
1187 #: src/input/es_out.c:3244
1188 msgid "Rectangular"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: src/input/es_out.c:3247
1192 msgid "Equirectangular"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/input/es_out.c:3250
1196 msgid "Cubemap"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/input/es_out.c:3256
1200 #, fuzzy
1201 msgid "Projection"
1202 msgstr "Cyfeiriad"
1203
1204 #: src/input/es_out.c:3258
1205 msgid "Yaw"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: src/input/es_out.c:3260 modules/video_output/vmem.c:48
1209 msgid "Pitch"
1210 msgstr "Traw (Pitch)"
1211
1212 #: src/input/es_out.c:3262
1213 msgid "Roll"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/input/es_out.c:3264
1217 msgid "Field of view"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: src/input/es_out.c:3269
1221 msgid "Max. luminance"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: src/input/es_out.c:3274
1225 msgid "Min. luminance"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: src/input/es_out.c:3282
1229 #, fuzzy
1230 msgid "Primary R"
1231 msgstr "Prif iaith"
1232
1233 #: src/input/es_out.c:3289
1234 #, fuzzy
1235 msgid "Primary G"
1236 msgstr "Prif iaith"
1237
1238 #: src/input/es_out.c:3296
1239 #, fuzzy
1240 msgid "Primary B"
1241 msgstr "Prif iaith"
1242
1243 #: src/input/es_out.c:3303
1244 #, fuzzy
1245 msgid "White point"
1246 msgstr "Gwyrdd Gwyn"
1247
1248 #: src/input/es_out.c:3318 modules/access/imem.c:64
1249 msgid "Subtitle"
1250 msgstr "Isdeitlau"
1251
1252 #: src/input/input.c:2657
1253 msgid "Your input can't be opened"
1254 msgstr "Methwyd agor y mewnbwn"
1255
1256 #: src/input/input.c:2658
1257 #, c-format
1258 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1259 msgstr "Ni all VLC agor yr MRL '%s'. Gwelwch y log am fanylion."
1260
1261 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1262 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1263 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1264 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1265 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1266 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:504
1267 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:518
1268 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
1269 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1270 msgid "Title"
1271 msgstr "Teitl"
1272
1273 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1274 #: modules/mux/avi.c:49
1275 msgid "Artist"
1276 msgstr "Artist"
1277
1278 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/meta.c:87
1279 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110 modules/mux/avi.c:51
1280 msgid "Genre"
1281 msgstr "Genre"
1282
1283 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1284 msgid "Copyright"
1285 msgstr "Hawlfraint"
1286
1287 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1288 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1289 msgid "Album"
1290 msgstr "Albwm"
1291
1292 #: src/input/meta.c:60
1293 msgid "Track number"
1294 msgstr "Rhif trac"
1295
1296 #: src/input/meta.c:62 modules/demux/mp4/meta.c:433 modules/mux/asf.c:64
1297 msgid "Rating"
1298 msgstr "Sgôr"
1299
1300 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1301 #: modules/mux/avi.c:50
1302 msgid "Date"
1303 msgstr "Dyddiad"
1304
1305 #: src/input/meta.c:64
1306 msgid "Setting"
1307 msgstr "Gosodiad"
1308
1309 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1310 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1311 msgid "URL"
1312 msgstr "URL"
1313
1314 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1315 msgid "Now Playing"
1316 msgstr "Yn Chwarae Nawr"
1317
1318 #: src/input/meta.c:69 modules/demux/mp4/meta.c:96
1319 msgid "Publisher"
1320 msgstr "Cyhoeddwr"
1321
1322 #: src/input/meta.c:70
1323 msgid "Encoded by"
1324 msgstr "Amgodwyd gan"
1325
1326 #: src/input/meta.c:71
1327 msgid "Artwork URL"
1328 msgstr "URL Clawr"
1329
1330 #: src/input/meta.c:72
1331 msgid "Track ID"
1332 msgstr "ID Trac"
1333
1334 #: src/input/meta.c:73
1335 msgid "Number of Tracks"
1336 msgstr "Nifer o Draciau"
1337
1338 #: src/input/meta.c:74
1339 msgid "Director"
1340 msgstr "Cyfarwyddwr"
1341
1342 #: src/input/meta.c:75
1343 msgid "Season"
1344 msgstr "Cyfres"
1345
1346 #: src/input/meta.c:76
1347 msgid "Episode"
1348 msgstr "Pennod"
1349
1350 #: src/input/meta.c:77
1351 msgid "Show Name"
1352 msgstr "Enw Rhaglen"
1353
1354 #: src/input/meta.c:78
1355 msgid "Actors"
1356 msgstr "Actorion"
1357
1358 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
1359 #, fuzzy
1360 msgid "Album Artist"
1361 msgstr "Artist"
1362
1363 #: src/input/meta.c:80
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Disc number"
1366 msgstr "Rhif trac"
1367
1368 #: src/input/var.c:152
1369 msgid "Bookmark"
1370 msgstr "Nod"
1371
1372 #: src/input/var.c:165 src/libvlc-module.c:574
1373 msgid "Programs"
1374 msgstr "Rhaglenni"
1375
1376 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1377 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1378 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1379 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1380 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1381 msgid "Chapter"
1382 msgstr "Pennod"
1383
1384 #: src/input/var.c:188 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1385 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1386 msgid "Video Track"
1387 msgstr "Trac Fideo"
1388
1389 #: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1390 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1391 msgid "Audio Track"
1392 msgstr "Trac Sain"
1393
1394 #: src/input/var.c:200
1395 msgid "Subtitle Track"
1396 msgstr "Trac Isdeitlau"
1397
1398 #: src/input/var.c:264
1399 msgid "Next title"
1400 msgstr "Teitl nesaf"
1401
1402 #: src/input/var.c:271
1403 msgid "Previous title"
1404 msgstr "Teitl Diwethaf"
1405
1406 #: src/input/var.c:278
1407 #, fuzzy
1408 msgid "Menu title"
1409 msgstr "Teitl nesaf"
1410
1411 #: src/input/var.c:285
1412 msgid "Menu popup"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: src/input/var.c:319
1416 #, c-format
1417 msgid "Title %i%s"
1418 msgstr "Teitl %i%s"
1419
1420 #: src/input/var.c:344 src/input/var.c:401
1421 #, c-format
1422 msgid "Chapter %i"
1423 msgstr "Pennod %i"
1424
1425 #: src/input/var.c:380 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1426 msgid "Next chapter"
1427 msgstr "Pennod nesaf"
1428
1429 #: src/input/var.c:385 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1430 msgid "Previous chapter"
1431 msgstr "Pennod diwethaf"
1432
1433 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1434 #, c-format
1435 msgid "Media: %s"
1436 msgstr "Cyfrwng: %s"
1437
1438 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1439 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1440 msgid "Add Interface"
1441 msgstr "Ychwanegu rhyngwyneb"
1442
1443 #: src/interface/interface.c:89
1444 msgid "Console"
1445 msgstr "Consol"
1446
1447 #: src/interface/interface.c:93
1448 msgid "Telnet"
1449 msgstr "Telnet"
1450
1451 #: src/interface/interface.c:96
1452 msgid "Web"
1453 msgstr "Y we"
1454
1455 #: src/interface/interface.c:99
1456 msgid "Debug logging"
1457 msgstr "Logiwr dadfygio"
1458
1459 #: src/interface/interface.c:102
1460 msgid "Mouse Gestures"
1461 msgstr "Ystumiau Llygoden"
1462
1463 #: src/interface/interface.c:225
1464 msgid ""
1465 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1466 "interface."
1467 msgstr ""
1468 "Mae VLC yn rhedeg gyda'r rhyngwyneb rhagosodedig. Ddefnyddiwch 'cvlc' i "
1469 "ddefnyddio VLC heb rhyngwyneb."
1470
1471 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1472 #: src/libvlc.c:174
1473 msgid "C"
1474 msgstr "cy"
1475
1476 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1477 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1478 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1479 msgid "Zoom"
1480 msgstr "Chwyddo"
1481
1482 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1483 msgid "1:4 Quarter"
1484 msgstr "1:4 Chwarter"
1485
1486 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1487 msgid "1:2 Half"
1488 msgstr "1:2 Hanner"
1489
1490 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1491 msgid "1:1 Original"
1492 msgstr "1:1 Gwreiddiol"
1493
1494 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1495 msgid "2:1 Double"
1496 msgstr "2:1 Dwbl"
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:64
1499 msgid ""
1500 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1501 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1502 "related options."
1503 msgstr ""
1504 "Mae'r dewisiadau hyn yn eich galluogi i ffurfweddu'r rhyngwynebau mae VLC yn "
1505 "eu defnyddio. Gallech ddewis y prif ryngwyneb, modiwlau rhyngwyneb "
1506 "ychwanegol, a dewis amryw o opsiynau eraill."
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:68
1509 msgid "Interface module"
1510 msgstr "Modwl rhyngwyneb"
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:70
1513 msgid ""
1514 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1515 "automatically select the best module available."
1516 msgstr ""
1517 "Dyma'r prif ryngwyneb a ddefnyddir gan VLC. Yr ymddygiad diofyn yw dewis y "
1518 "modwl gorau ar gael yn awtomatig."
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1521 msgid "Extra interface modules"
1522 msgstr "Modiwlau rhyngwyneb ychwanegol"
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:76
1525 msgid ""
1526 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1527 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1528 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1529 "\", \"gestures\" ...)"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:83
1533 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1534 msgstr "Mae'n bosib dewis rhyngwynebau rheoli VLC."
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:85
1537 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1538 msgstr "Geiriogrwydd (0,1,2)"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:87
1541 msgid ""
1542 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1543 "1=warnings, 2=debug)."
1544 msgstr ""
1545 "Dyma'r lefel geiriogrwydd (0=dim ond gwallau a negeseuon safonol, "
1546 "1=rhybuddion, 2=dadfygio)."
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:90
1549 msgid "Default stream"
1550 msgstr "Ffrwd diofyn"
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:92
1553 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1554 msgstr "Caiff y ffrwd hon ei agor pob tro mae VLC yn dechrau."
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:94
1557 msgid "Color messages"
1558 msgstr "Negeseuon lliw"
1559
1560 #: src/libvlc-module.c:96
1561 #, fuzzy
1562 msgid ""
1563 "This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
1564 "needs Linux color support for this to work."
1565 msgstr ""
1566 "Mae hyn yn galluogi lliwio'r negeseuon sy'n cael eu yrru i'r trawfwrdd. "
1567 "Rhaid i dy derfynell gael cymorth lliw Linux i hyn weithio."
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:99
1570 msgid "Show advanced options"
1571 msgstr "Dangos dewisiadau uwch"
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:101
1574 msgid ""
1575 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1576 "available options, including those that most users should never touch."
1577 msgstr ""
1578 "Pan mae hwn wedi'i alluogi, mae'r dewisiadau a/neu'r rhyngwynebau yn dangos "
1579 "yr holl opsiynau, gan gynnwys y rhai na ddylai'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr "
1580 "byth cyffwrdd."
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:105
1583 msgid "Interface interaction"
1584 msgstr "Rhyngweithiad rhyngwyneb"
1585
1586 #: src/libvlc-module.c:107
1587 msgid ""
1588 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1589 "user input is required."
1590 msgstr ""
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:117
1593 msgid ""
1594 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1595 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1596 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1597 "the \"audio filters\" modules section."
1598 msgstr ""
1599 "Mae'r dewisiadau hyn yn galluogi newid sut mae'r is-system sain yn gweithio, "
1600 "i ychwanegu hidlyddion sain gellir eu defnyddio ar gyfer ôl-brosesu, neu "
1601 "effeithiau gweledol (e.e. dadansoddydd sbectrwm). Galluogwch yr hidlyddion "
1602 "yma, yna gallech eu haddasu yn adran modiwlau \"hidlyddion sain\"."
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:123
1605 msgid "Audio output module"
1606 msgstr "Modwl allbwn sain"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:125
1609 msgid ""
1610 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1611 "automatically select the best method available."
1612 msgstr ""
1613 "Dyma'r dull allbwn sain sy'n cael ei ddefnyddio gan VLC. Yr ymarweddiad "
1614 "arferol yw dewis y dull gorau ar gael yn awtomatig."
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:129
1617 #, fuzzy
1618 msgid "Media role"
1619 msgstr "Ongl y Cyfrwng"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:130
1622 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1623 msgstr ""
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1626 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1627 msgid "Enable audio"
1628 msgstr "Galluogi sain"
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:134
1631 msgid ""
1632 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1633 "not take place, thus saving some processing power."
1634 msgstr ""
1635 "Mae'n bosib analluogi'r allbwn sain yn gyfan gwbl. Gan na fydd rhaid ei "
1636 "ddatgodio, mi fydd yn arbed pŵer prosesu."
1637
1638 #: src/libvlc-module.c:142
1639 #, fuzzy
1640 msgid "Music"
1641 msgstr "Sioe gerdd"
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:142
1644 #, fuzzy
1645 msgid "Communication"
1646 msgstr "Lleoliad"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1649 msgid "Game"
1650 msgstr "Gêm"
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:143
1653 #, fuzzy
1654 msgid "Notification"
1655 msgstr "Mwyhad"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:143
1658 #, fuzzy
1659 msgid "Animation"
1660 msgstr "Gwybodaeth"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:143
1663 #, fuzzy
1664 msgid "Production"
1665 msgstr "Cynnyrch"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:144
1668 msgid "Accessibility"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:144
1672 msgid "Test"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:147
1676 msgid "Audio gain"
1677 msgstr "Cynydd sain"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:149
1680 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1681 msgstr ""
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:151
1684 msgid "Audio output volume step"
1685 msgstr "Camau uchder allbwn sain"
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:153
1688 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1689 msgstr ""
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:156
1692 msgid "Remember the audio volume"
1693 msgstr "Cofio uchder y sain o un sesiwn i'r llall"
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:158
1696 msgid ""
1697 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1698 msgstr ""
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:161
1701 msgid "Audio desynchronization compensation"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:163
1705 msgid ""
1706 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1707 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1708 msgstr ""
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:168
1711 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1712 msgstr ""
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:171
1715 msgid ""
1716 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1717 "hardware and the audio stream are compatible."
1718 msgstr ""
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:174
1721 msgid "Force S/PDIF support"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:176
1725 msgid ""
1726 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1727 "support."
1728 msgstr ""
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1731 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1732 msgstr "Gorfodi canfod Dolby Surround"
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:180
1735 msgid ""
1736 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1737 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1738 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1739 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1740 msgstr ""
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:873
1743 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1744 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1745 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1746 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1747 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1748 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1749 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1750 msgid "Auto"
1751 msgstr "Awto"
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1754 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1755 msgid "On"
1756 msgstr "Ymlaen"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1759 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1760 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1761 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1762 msgid "Off"
1763 msgstr "I ffwrdd"
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:189
1766 msgid "Stereo audio output mode"
1767 msgstr "Dull allbwn sain stereo"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1770 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1771 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1772 msgid "Unset"
1773 msgstr "Dadosod"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:203
1776 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1777 msgstr "Mae hwn yn ychwanegu hidlyddion ôl-brosesu sain i addasu'r datganiad."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:208
1780 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1781 msgstr "Dewis pa fodiwl patrymau symudol i'w dangos wrth chwarae sain"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:212
1784 msgid "Replay gain mode"
1785 msgstr "Dull cynyddu wrth ail-chwarae"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:214
1788 msgid "Select the replay gain mode"
1789 msgstr "Nodwch dull cynyddu'r ailchwarae"
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:216
1792 msgid "Replay preamp"
1793 msgstr "Rheolydd ton ailchwarae"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:218
1796 msgid ""
1797 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1798 "replay gain information"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:221
1802 msgid "Default replay gain"
1803 msgstr "Cynydd ailchwarae rhagosodedig"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:223
1806 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:225
1810 msgid "Peak protection"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:227
1814 msgid "Protect against sound clipping"
1815 msgstr "Gwarchod rhag tocio'r sain"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:230
1818 msgid "Enable time stretching audio"
1819 msgstr "Galluogi ymsetyn sain dros amser"
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:232
1822 msgid ""
1823 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1824 "audio pitch"
1825 msgstr ""
1826 "Mae hyn yn caniatáu chwarae sain yn arafach neu'n cyflymach heb effeithio'r "
1827 "traw (pitch)."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1830 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2081 modules/access/dtv/access.c:107
1831 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1832 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1833 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1834 #: modules/demux/mp4/meta.c:430
1835 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1836 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1837 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1838 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1839 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1840 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1841 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1842 msgid "None"
1843 msgstr "Dim"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:247
1846 msgid ""
1847 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1848 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1849 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1850 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1851 "options."
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:253
1855 msgid "Video output module"
1856 msgstr "Modiwl allbwn fideo"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:255
1859 msgid ""
1860 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1861 "automatically select the best method available."
1862 msgstr ""
1863 "Hwn yw'r dull allbwn fideo a ddefnyddir gan VLC. Fel arfer, mae'n dewis y "
1864 "dull gorau ar gael yn awtomatig."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1867 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:312
1868 msgid "Enable video"
1869 msgstr "Galluogi fideo"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:260
1872 msgid ""
1873 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1874 "not take place, thus saving some processing power."
1875 msgstr ""
1876 "Mae'n bosib analluogi'r allbwn fideo yn gyfan gwbl. Gan na fydd rhaid ei "
1877 "ddatgodio, mi fydd yn arbed pŵer prosesu."
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1880 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1881 #: modules/visualization/glspectrum.c:55 modules/visualization/projectm.cpp:65
1882 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1883 msgid "Video width"
1884 msgstr "Lled fideo"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:265
1887 msgid ""
1888 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1889 "characteristics."
1890 msgstr ""
1891 "Mae'n bosib gorfodi lled y fideo. Yn rhagosodedig (-1), mae VLC yn addasu i "
1892 "nodweddion y fideo."
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1895 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1896 #: modules/visualization/glspectrum.c:58 modules/visualization/projectm.cpp:68
1897 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1898 msgid "Video height"
1899 msgstr "Uchder fideo"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:270
1902 msgid ""
1903 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1904 "video characteristics."
1905 msgstr ""
1906 "Mae'n bosib gorfodi uchder y fideo. Yn rhagosodedig (-1), mae VLC yn addasu "
1907 "i nodweddion y fideo."
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:273
1910 msgid "Video X coordinate"
1911 msgstr "Cyfesuryn X y fideo"
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:275
1914 msgid ""
1915 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1916 "coordinate)."
1917 msgstr ""
1918 "Mae'n bosib gorfodi lleoliad y fideo yn llorweddol o gornel top chwith y "
1919 "ffenestr fideo (X coordinate)."
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:278
1922 msgid "Video Y coordinate"
1923 msgstr "Cyfesuryn Y y fideo"
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:280
1926 msgid ""
1927 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1928 "coordinate)."
1929 msgstr ""
1930 "Mae'n bosib gorfodi lleoliad y fideo yn fertigol o gornel top chwith y "
1931 "ffenestr fideo (Y coordinate)."
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:283
1934 msgid "Video title"
1935 msgstr "Teitl y fideo"
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:285
1938 msgid ""
1939 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1940 "interface)."
1941 msgstr ""
1942 "Teitl dewisedig ar gyfer y ffenestr fideo (rhag ofn nad yw'r fideo wedi'i "
1943 "mewnosod yn y rhyngwyneb)."
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:288
1946 msgid "Video alignment"
1947 msgstr "Aliniad y fideo"
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:290
1950 msgid ""
1951 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1952 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1953 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1954 msgstr ""
1955 "Yn rhagosodedig, mae'r fideo yng nghanol y ffenestr, ond mae'n bosib ei "
1956 "alinio gyda phwyntiau eraill. (0=canol, 1=chwith, 2=de, 4=top, 8=gwaelod; "
1957 "Mae cyfuniadau hefyd yn bosib, e.e. top chwith=4+1=5.)"
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1960 #: modules/codec/zvbi.c:83
1961 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1962 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
1963 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
1964 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1965 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1966 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
1967 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
1968 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
1969 msgid "Top"
1970 msgstr "Top"
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1973 #: modules/codec/zvbi.c:83
1974 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
1975 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
1976 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
1977 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1978 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1979 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
1980 msgid "Bottom"
1981 msgstr "Gwaelod"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1984 #: modules/codec/zvbi.c:84
1985 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
1986 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
1987 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1988 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1989 msgid "Top-Left"
1990 msgstr "Top-chwith"
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1993 #: modules/codec/zvbi.c:84
1994 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
1995 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
1996 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1997 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1998 msgid "Top-Right"
1999 msgstr "Top-dde"
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2002 #: modules/codec/zvbi.c:84
2003 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
2004 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
2005 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2006 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2007 msgid "Bottom-Left"
2008 msgstr "Gwaelod-chwith"
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2011 #: modules/codec/zvbi.c:84
2012 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
2013 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
2014 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2015 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2016 msgid "Bottom-Right"
2017 msgstr "Gwaelod-dde"
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:298
2020 msgid "Zoom video"
2021 msgstr "Chwyddo fideo"
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:300
2024 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2025 msgstr "Mae'n bosib chwyddo'r fideo gan y ffactor dewisedig."
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:302
2028 msgid "Grayscale video output"
2029 msgstr "Allbwn fideo graddfa lwyd"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:304
2032 msgid ""
2033 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2034 "save some processing power."
2035 msgstr ""
2036 "Mae'n allbynnu fideo mewn graddfa lwyd. Gan nad oes angen datgodio'r "
2037 "gwybodaeth lliw, gall hyn arbed pŵer prosesu."
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:307
2040 msgid "Embedded video"
2041 msgstr "Fideo wedi'i mewnosod"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:309
2044 msgid "Embed the video output in the main interface."
2045 msgstr ""
2046 "Chwarae'r fideo yn ffenestr y prif ryngwyneb yn hytrach na mewn ffenestr ar "
2047 "wahân."
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:311
2050 msgid "Fullscreen video output"
2051 msgstr "Allbwn fideo sgrin lawn"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:313
2054 msgid "Start video in fullscreen mode"
2055 msgstr "Dechrau fideo yn sgrin lawn"
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
2058 msgid "Always on top"
2059 msgstr "Cadw ar y blaen"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:317
2062 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2063 msgstr "Cadw'r ffenestr fideo o flaen pob ffenestr arall o hyd."
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:319
2066 #, fuzzy
2067 msgid "Enable wallpaper mode"
2068 msgstr "Galluogi modd cefndir bwrdd gwaith"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:321
2071 msgid ""
2072 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2073 msgstr "Mae hyn yn caniatáu dangos y fideo fel cefndir bwrdd gwaith y system."
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:324
2076 msgid "Show media title on video"
2077 msgstr "Dangos teitl yr eitem ar y fideo"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:326
2080 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2081 msgstr "Mae'n dangos teitl y fideo ar ben y ffilm."
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:328
2084 msgid "Show video title for x milliseconds"
2085 msgstr "Dangos teitl fideo am x milieiliad"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:330
2088 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2089 msgstr ""
2090 "Mae'n dangos teitl y fideo am n milieiliad. Yr arfer yw 5000 me (5 eiliad)."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:332
2093 msgid "Position of video title"
2094 msgstr "Lleoliad teitl y fideo"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:334
2097 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2098 msgstr "Y man ar y fideo i ddangos y teitl. Yr arfer yw canol y gwaelod."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:336
2101 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2102 msgstr "Cuddio'r cyrchwr a'r bar rheoli sgrin lawn ar ôl x milieiliad"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:339
2105 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2106 msgstr "Cuddio'r cyrchwr a'r bar rheoli sgrin lawn ar ôl n milieiliad"
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2109 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2110 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2111 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2112 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2113 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2114 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2115 msgid "Deinterlace"
2116 msgstr "Datgydblethu"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2119 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2120 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2121 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2122 msgid "Deinterlace mode"
2123 msgstr "Modd datgydblethu"
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:354
2126 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2127 msgstr "Dull datgydblethu i'w defnyddio ar gyfer prosesu fideo"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2130 msgid "Discard"
2131 msgstr "Gwaredu"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2134 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2135 msgid "Blend"
2136 msgstr "Cymysgu"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2139 msgid "Mean"
2140 msgstr "Cymedr"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2143 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2144 msgid "Bob"
2145 msgstr "Bob"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2148 msgid "Phosphor"
2149 msgstr "Ffosffor"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2152 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2153 msgstr "Ffilm NTSC (IVTC)"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:371
2156 msgid "Disable screensaver"
2157 msgstr "Rhwystro'r arbedwr sgrin"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:372
2160 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2161 msgstr "Analluogi'r arbedwr sgrin fel nad yw'n rhedeg tra'n chwarae fideo"
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:374
2164 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:375
2168 msgid ""
2169 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2170 "computer being suspended because of inactivity."
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2174 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:317
2175 msgid "Window decorations"
2176 msgstr "Addurniadau'r ffenestr"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:380
2179 msgid ""
2180 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2181 "giving a \"minimal\" window."
2182 msgstr ""
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:383
2185 msgid "Video splitter module"
2186 msgstr "Modiwl rhannu fideo"
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:385
2189 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2190 msgstr "Mae hwn yn ychwanegu ymraniadau fideo fel clôn neu wal"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:387
2193 msgid "Video filter module"
2194 msgstr "Modiwl hidlo fideo"
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:389
2197 msgid ""
2198 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2199 "instance deinterlacing, or distort the video."
2200 msgstr ""
2201 "Mae hwn yn ychwanegu hidlyddion ôl-brosesu i wella ansawdd y llun (e.e. "
2202 "datgydblethu) neu i aflunio'r fideo."
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:393
2205 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2206 msgstr "Cyfeiriadur (neu enw ffeil) cipluniau fideo"
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:395
2209 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2210 msgstr "Y lleoliad ar eich dyfais i gadw cipluniau yno."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2213 msgid "Video snapshot file prefix"
2214 msgstr "Rhagddodiad i'w gynnwys yn enwau ffeiliau'r cipluniau"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:401
2217 msgid "Video snapshot format"
2218 msgstr "Fformat cipluniau fideo"
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:403
2221 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2222 msgstr "Y fformat delwedd i'w ddefnyddio i gadw cipluniau o'r fideo"
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:405
2225 msgid "Display video snapshot preview"
2226 msgstr "Dangos rhagolwg cipluniau o'r fideo"
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:407
2229 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2230 msgstr "Dangos rhagolwg o'r ciplun yn gornel top chwith y sgrin"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:409
2233 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2234 msgstr "Rhifo ffeiliau cipluniau mewn trefn yn hytrach na gyda stampiau amser."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:411
2237 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2238 msgstr ""
2239 "Cynnwys rhifau mewn trefn yn enwau ffeiliau'r cipluniau yn hytrach na "
2240 "defnyddio stampiau amser."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:413
2243 msgid "Video snapshot width"
2244 msgstr "Lled y ciplun o'r fideo"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:415
2247 msgid ""
2248 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2249 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2250 msgstr ""
2251 "Mae'n bosib gorfodi lled y ciplun o'r fideo. Yn rhagosodedig (-1), mae'n "
2252 "cadw'r lled wreiddiol. Wrth ddefnyddio 0 caiff y lled ei addasu i gadw'r "
2253 "gymhareb agwedd (aspect ratio)."
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:419
2256 msgid "Video snapshot height"
2257 msgstr "Uchder y ciplun o'r fideo"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:421
2260 msgid ""
2261 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2262 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2263 "ratio."
2264 msgstr ""
2265 "Mae'n bosib gorfodi uchder y ciplun o'r fideo. Yn rhagosodedig (-1), mae'n "
2266 "cadw'r uchder gwreiddiol. Wrth ddefnyddio 0 caiff yr uchder ei addasu i "
2267 "gadw'r gymhareb agwedd (aspect ratio)."
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:425
2270 msgid "Video cropping"
2271 msgstr "Tocio fideo"
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:427
2274 msgid ""
2275 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2276 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2277 msgstr ""
2278 "Mae hwn yn gorfodi tocio'r fideo. Ffurfiau derbyniol yw x:y (4:3, 16:9, ayb) "
2279 "yn mynegi agwedd y ddelwedd."
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:431
2282 msgid "Source aspect ratio"
2283 msgstr "Cymhareb agwedd y tarddiad"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:433
2286 msgid ""
2287 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2288 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2289 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2290 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2291 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2292 msgstr ""
2293 "Mae hyn yn gorfodi'r gymhareb agwedd. Er enghraifft, mae rhai DVDs yn honni "
2294 "i fod yn 16:9 tra eu bod yn 4:3 mewn gwirionedd. Mae'n bosib defnyddio hwn "
2295 "hefyd fel awgrymiad i VLC pan nad oes gan ffilm manylion cymhareb agwedd. "
2296 "Ffurf dderbyniol yw x:y (4:3, 16:9, ayb) yn mynegi'r gymhareb agwedd, neu "
2297 "werth arnofyn (1.25, 1.3333, ayb) yn mynegi sgwârwydd picseli."
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:440
2300 msgid "Video Auto Scaling"
2301 msgstr "Graddio Fideo Awtomatig"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:442
2304 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2305 msgstr "Gadael i'r fideo graddio i ffitio maint ffenestr neu sgrin lawn."
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:444
2308 msgid "Video scaling factor"
2309 msgstr "Ffactor graddio'r fideo"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:446
2312 msgid ""
2313 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2314 "Default value is 1.0 (original video size)."
2315 msgstr ""
2316 "Y ffactor graddio i'w ddefnyddio pan mae Graddio Awtomatig wedi analluogi.\n"
2317 "Y gwerth rhagosodedig yw 1.0 (maint gwreiddiol y fideo)."
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:449
2320 msgid "Custom crop ratios list"
2321 msgstr "Rhestr cymarebau tocio penodol"
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:451
2324 msgid ""
2325 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2326 "crop ratios list."
2327 msgstr ""
2328 "Rhestr o gymarebau tocio (wedi'u gwahanu gyda choma) caiff eu hychwanegu i "
2329 "restr y rhyngwyneb o gymarebau tocio."
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:454
2332 msgid "Custom aspect ratios list"
2333 msgstr "Rhestr cymarebau agwedd penodol"
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:456
2336 msgid ""
2337 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2338 "aspect ratio list."
2339 msgstr ""
2340 "Rhestr o gymarebau agwedd (wedi'u gwahanu gyda choma) caiff eu hychwanegu i "
2341 "restr y rhyngwyneb o gymarebau agwedd."
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:459
2344 msgid "Fix HDTV height"
2345 msgstr "Sicrhau uchder HDTV"
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:461
2348 msgid ""
2349 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2350 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2351 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2352 msgstr ""
2353 "Mae hyn yn caniatáu triniaeth gywir o fideo ffurf HDTV-1080 hyd yn oed os yw "
2354 "amgodwr yn gosod ei uchder yn anghywir i 1088 o linelli. Dylid analluogi'r "
2355 "dewis hwn dim ond os ydy'r fideo gyda ffurf anarferol yn angen yr holl 1088 "
2356 "llinell."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:466
2359 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2360 msgstr "Cymhareb agwedd picseli'r monitor"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:468
2363 msgid ""
2364 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2365 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2366 "order to keep proportions."
2367 msgstr ""
2368 "Mae hyn yn gorfodi cymhareb agwedd y monitor. Mae picseli monitorau fel "
2369 "arfer yn sgwâr (1:1). Os oes gennych sgrin lydan 16:9, mae'n bosib fyddwch "
2370 "angen newid hwn i 4:3 i gadw'r un cyfrannedd."
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2373 msgid "Skip frames"
2374 msgstr "Neidio fframiau"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:474
2377 msgid ""
2378 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2379 "computer is not powerful enough"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:477
2383 msgid "Drop late frames"
2384 msgstr "Digyn fframiau hwyr"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:479
2387 msgid ""
2388 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2389 "intended display date)."
2390 msgstr ""
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:482
2393 msgid "Quiet synchro"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:484
2397 msgid ""
2398 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2399 "synchronization mechanism."
2400 msgstr ""
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:487
2403 msgid "Key press events"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:489
2407 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2408 msgstr ""
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2411 msgid "Mouse events"
2412 msgstr "Digwyddiadau llygoden"
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:493
2415 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2416 msgstr "Mae'n galluogi defnyddio cliciau llygoden ar y fideo."
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:501
2419 msgid ""
2420 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2421 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2422 "channel."
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:505
2426 msgid "File caching (ms)"
2427 msgstr "Cofio dros dro (ms) - Ffeil"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:507
2430 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2431 msgstr ""
2432 "Amser, mewn milieiliadau (me), i'w gadw mewn cof dros dro (cache) wrth "
2433 "chwarae ffeiliau ar y system"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:509
2436 msgid "Live capture caching (ms)"
2437 msgstr "Cofio dros dro (ms) - Cipio byw"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:511
2440 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2441 msgstr ""
2442 "Amser, mewn milieiliadau (me), i'w gadw mewn cof dros dro (cache) ar gyfer "
2443 "camerâu a meicroffonau"
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:513
2446 msgid "Disc caching (ms)"
2447 msgstr "Cofio dros dro (ms) - Disg"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:515
2450 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2451 msgstr ""
2452 "Amser, mewn milieiliadau (me), i'w gadw mewn cof dros dro (cache) ar "
2453 "cyfryngau optegol"
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:517
2456 msgid "Network caching (ms)"
2457 msgstr "Cofio dros dro (ms) - Rhwydwaith"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:519
2460 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2461 msgstr ""
2462 "Amser, mewn milieiliadau (me), i'w gadw mewn cof dros dro (cache) ar gyfer "
2463 "ffynonellau rhwydwaith"
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:521
2466 msgid "Clock reference average counter"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:523
2470 msgid ""
2471 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2472 "to 10000."
2473 msgstr ""
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:526
2476 msgid "Clock synchronisation"
2477 msgstr "Cydamseriad cloc"
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:528
2480 msgid ""
2481 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2482 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2483 msgstr ""
2484 "Mae'n bosib analluogi'r cloc cydamseru wrth chwarae ffrydiau byw. "
2485 "Defnyddiwch hwn os yw ffrydiau rhwydwaith yn torri a/neu yn neidio wrth eu "
2486 "chwarae."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:532
2489 msgid "Clock jitter"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:534
2493 msgid ""
2494 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2495 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2496 msgstr ""
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:537
2499 msgid "Network synchronisation"
2500 msgstr "Cydamseriad rhwydwaith"
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:538
2503 msgid ""
2504 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2505 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2509 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2510 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2511 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2079 modules/audio_output/alsa.c:767
2512 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2513 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2514 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2515 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592
2516 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2517 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2518 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2519 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2520 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546
2521 #: modules/logger/file.c:203 modules/spu/marq.c:61 modules/spu/rss.c:69
2522 #: modules/spu/rss.c:182 modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2523 msgid "Default"
2524 msgstr "Rhagosodedig"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:544
2527 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2528 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:997
2529 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:928
2530 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2531 msgid "Enable"
2532 msgstr "Galluogi"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:546
2535 msgid "MTU of the network interface"
2536 msgstr "MTU rhyngwyneb y rhwydwaith"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:548
2539 msgid ""
2540 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2541 "over the network (in bytes)."
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2545 msgid "Hop limit (TTL)"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2549 msgid ""
2550 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2551 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2552 "in default)."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:559
2556 msgid "Multicast output interface"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:561
2560 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:563
2564 msgid "DiffServ Code Point"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:564
2568 msgid ""
2569 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2570 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2571 msgstr ""
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:570
2574 msgid ""
2575 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2576 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:576
2580 msgid ""
2581 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2582 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2583 "(like DVB streams for example)."
2584 msgstr ""
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2587 msgid "Audio track"
2588 msgstr "Trac sain"
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:584
2591 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2592 msgstr "Rhif ffrwd y trac sain i'w ddefnyddio (o 0 i n)."
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2595 msgid "Subtitle track"
2596 msgstr "Trac isdeitlau"
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:589
2599 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2600 msgstr "Rhif ffrwd y trac isdeitlau i'w ddefnyddio (o 0 i n)."
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2603 msgid "Audio language"
2604 msgstr "Iaith sain"
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:594
2607 msgid ""
2608 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2609 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2610 "language)."
2611 msgstr ""
2612 "Iaith y trac sain i'w ddefnyddio (gwahanu gyda choma, cod iaith 2 neu 3 "
2613 "llythyren, ee. 'cy', 'eng'; mae gosod 'dim' yn osgoi disgyn nôl ar iaith "
2614 "arall)."
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:597
2617 msgid "Subtitle language"
2618 msgstr "Iaith isdeitlo"
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:599
2621 msgid ""
2622 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2623 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2624 msgstr ""
2625 "Iaith y trac isdeitlau i'w ddefnyddio (gwahanu gyda choma, cod gwlad 2 neu 3 "
2626 "llythyren; mae gosod 'dim' yn osgoi disgyn nôl ar iaith arall)."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:602
2629 msgid "Menu language"
2630 msgstr "Iaith dewislen"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:604
2633 msgid ""
2634 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2635 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2636 msgstr ""
2637 "Iaith y dewislenni hoffech ddefnyddio gyda DVD/BluRay (coma rhyngddynt; "
2638 "codau gwlad dwy neu dair llythyren; gallech ddefnyddio 'unrhyw' wrth gefn)"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:608
2641 msgid "Audio track ID"
2642 msgstr "ID trac sain"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:610
2645 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2646 msgstr "ID ffrwd y trac sain i'w ddefnyddio"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:612
2649 msgid "Subtitle track ID"
2650 msgstr "ID trac isdeitlau"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:614
2653 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2654 msgstr "ID ffrwd y trac isdeitlau i'w ddefnyddio"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:616
2657 #, fuzzy
2658 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2659 msgstr "Datgodiwr Capsiynnau Caeedig"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:620
2662 msgid "Preferred video resolution"
2663 msgstr "Cydraniad fideo i'w ddefnyddio"
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:622
2666 msgid ""
2667 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2668 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2669 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2670 "higher resolutions."
2671 msgstr ""
2672 "Pan mae sawl fformat fideo ar gael, dewisa un gyda'r cydraniad agosaf at, "
2673 "ond nid yn uwch nag, y gosodiad hwn mewn nifer o resi. Defnyddia'r dewis hwn "
2674 "os nad oes digon o bŵer CPU neu os nad yw'r cysylltiad we digon da i chwarae "
2675 "cydraniadau uwch."
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:628
2678 msgid "Best available"
2679 msgstr "Y gorau ar gael"
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:628
2682 msgid "Full HD (1080p)"
2683 msgstr "MU Llawn (1080p)"
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:628
2686 msgid "HD (720p)"
2687 msgstr "MU (Manylder Uchel) (720p)"
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:629
2690 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2691 msgstr "Manylder Safonol (576 neu 480 llinell)"
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:630
2694 msgid "Low Definition (360 lines)"
2695 msgstr "Manylder Isel (360 llinell)"
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:631
2698 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2699 msgstr "Manylder Isel Iawn (240 llinell)"
2700
2701 #: src/libvlc-module.c:634
2702 msgid "Input repetitions"
2703 msgstr "Ailadroddiadau mewnbwn"
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:636
2706 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2707 msgstr "Y nifer o droeon caiff yr un mewnbwn ei ailadrodd"
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2710 msgid "Start time"
2711 msgstr "Amser dechrau"
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:640
2714 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2715 msgstr "Bydd y ffrwd yn dechrau o'r pwynt hwn (mewn eiliadau)."
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2718 msgid "Stop time"
2719 msgstr "Amser stopio"
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:644
2722 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2723 msgstr "Bydd y ffrwd yn stopio chwarae ar y pwynt hwn (mewn eiliadau)"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:646
2726 msgid "Run time"
2727 msgstr "Amser rhedeg"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:648
2730 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2731 msgstr "Bydd y ffrwd yn chwarae am yr amser hwn (mewn eiliadau)"
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:650
2734 msgid "Fast seek"
2735 msgstr "Cyrchu cyflym"
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:652
2738 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2739 msgstr "Ffafrio cyflymder dros gywirdeb wrth gyrchu"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:654
2742 msgid "Playback speed"
2743 msgstr "Cyflymder chwarae"
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:656
2746 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2747 msgstr "Mae hwn yn rheoli'r cyflymder chwarae. 1.0 yw'r cyflymder arferol."
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:658
2750 msgid "Input list"
2751 msgstr "Rhestr mewnbwn"
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:660
2754 msgid ""
2755 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2756 "together after the normal one."
2757 msgstr ""
2758 "Mae'n bosib roi rhestr o mewnbynnau wedi'u gwahannu gyda choma. Caiff eu "
2759 "cydgadwyno ar ol yr un arferol."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:663
2762 msgid "Input slave (experimental)"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:665
2766 msgid ""
2767 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2768 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2769 "inputs."
2770 msgstr ""
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:669
2773 msgid "Bookmarks list for a stream"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:671
2777 msgid ""
2778 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2779 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2780 "{...}\""
2781 msgstr ""
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:675
2784 #, fuzzy
2785 msgid "Record directory"
2786 msgstr "Cyfeiriadur y ffynhonnell"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:677
2789 #, fuzzy
2790 msgid "Directory where the records will be stored"
2791 msgstr "Y cyfeiriadur neu ffeil ble caiff cofnodion eu cadw"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:679
2794 msgid "Prefer native stream recording"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:681
2798 msgid ""
2799 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2800 "output module"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:684
2804 msgid "Timeshift directory"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:686
2808 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:688
2812 msgid "Timeshift granularity"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:690
2816 msgid ""
2817 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2818 "to store the timeshifted streams."
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:693
2822 msgid "Change title according to current media"
2823 msgstr "Newid teitl yn ôl cyfrwng cyfredol"
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:694
2826 msgid ""
2827 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2828 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2829 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2830 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:699
2834 msgid "Disable all lua plugins"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:703
2838 msgid ""
2839 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2840 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2841 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2842 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2846 msgid "Force subtitle position"
2847 msgstr "Gorfodi lleoliad isdeitlau"
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:711
2850 msgid ""
2851 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2852 "over the movie. Try several positions."
2853 msgstr ""
2854 "Mae'n bosib gosod yr isdeitlau mewn lleoliadau gwahanol, er enghraifft "
2855 "uwchben y fideo yn hytrach nag oddi tanodd."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:714
2858 #, fuzzy
2859 msgid "Subtitles text scaling factor"
2860 msgstr "Ffactor parhad isdeitlau:"
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:715
2863 #, fuzzy
2864 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2865 msgstr "Dewis y ffeil isdeitlau"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:717
2868 msgid "Enable sub-pictures"
2869 msgstr "Galluogi is-luniau"
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:719
2872 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2876 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2877 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2878 msgid "On Screen Display"
2879 msgstr "Arddangosiad ar y Sgrin (OSD)"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:723
2882 msgid ""
2883 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2884 "Display)."
2885 msgstr ""
2886 "Gall VLC dangos negeseuon ar y fideo. Dyma yw 'arddangosiad ar y sgrin', neu "
2887 "OSD - 'On Screen Display'."
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:726
2890 msgid "Text rendering module"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:728
2894 msgid ""
2895 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2896 "instance."
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:730
2900 msgid "Subpictures source module"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:732
2904 msgid ""
2905 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2906 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:735
2910 msgid "Subpictures filter module"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:737
2914 msgid ""
2915 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2916 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:740
2920 msgid "Autodetect subtitle files"
2921 msgstr "Canfod ffeiliau isdeitlau yn awtomatig"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:742
2924 msgid ""
2925 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2926 "(based on the filename of the movie)."
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:745
2930 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2931 msgstr "Manylder canfyddiad isdeitlau awtomatig"
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:747
2934 msgid ""
2935 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2936 "Options are:\n"
2937 "0 = no subtitles autodetected\n"
2938 "1 = any subtitle file\n"
2939 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2940 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2941 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2942 msgstr ""
2943 "Mae hwn yn rheoli pa mor fanwl mae'n rhaid enwau ffeiliau fideo ac isdeitlau "
2944 "cydweddu a'i gilydd. Yr opsiynau yw:\n"
2945 "0 = peidio canfod isdeitlau\n"
2946 "1 = unrhyw ffeil isdeitlau\n"
2947 "2 = unrhyw ffeil isdeitlau sy'n cynnwys enw'r fideo\n"
2948 "3 = ffeil isdeitlau gydag enw'r fideo yn ei enw a rhai nodau ychwanegol\n"
2949 "4 = ffeil isdeitlau gyda'r union un enw a'r ffeil fideo"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:755
2952 msgid "Subtitle autodetection paths"
2953 msgstr "Llwybrau canfod isdeitlau'n awtomatig"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:757
2956 msgid ""
2957 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2958 "found in the current directory."
2959 msgstr ""
2960 "Edrych am ffeil isdeitlau yn y lleoliadau hyn hefyd os nad yw ffeil "
2961 "isdeitlau yn cael ei ganfod yn y cyfeiriadur presennol."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:760
2964 msgid "Use subtitle file"
2965 msgstr "Defnyddio ffeil isdeitlau"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:762
2968 msgid ""
2969 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2970 "subtitle file."
2971 msgstr ""
2972 "Llwytho'r ffeil isdeitlau hwn. (I'w ddefnyddio pan na all canfyddiad "
2973 "awtomatig canfod y ffeil.)"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:766
2976 msgid "DVD device"
2977 msgstr "Dyfais DVD"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:767
2980 msgid "VCD device"
2981 msgstr "Dyfais VCD"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2984 msgid "Audio CD device"
2985 msgstr "Dyfais CD sain"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:772
2988 msgid ""
2989 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2990 "the drive letter (e.g. D:)"
2991 msgstr ""
2992 "Hwn yw'r ddyfais gyriant DVD rhagosodedig i'w ddefnyddio. Rhaid cofio'r "
2993 "colon ar ôl llythyren y gyriant (e.e. D:)."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:775
2996 msgid ""
2997 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2998 "the drive letter (e.g. D:)"
2999 msgstr ""
3000 "Hwn yw'r ddyfais gyriant VCD rhagosodedig i'w ddefnyddio. Rhaid cofio'r "
3001 "colon ar ôl llythyren y gyriant (e.e. D:)."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
3004 msgid ""
3005 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3006 "after the drive letter (e.g. D:)"
3007 msgstr ""
3008 "Hwn yw'r ddyfais gyrriant CD rhagosodedig i'w ddefnyddio. Rhaid cofio'r "
3009 "colon ar ôl llythyren y gyriant (e.e. D:)."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:785
3012 msgid "This is the default DVD device to use."
3013 msgstr "Hwn yw'r ddyfais DVD rhagosodedig i'w ddefnyddio."
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:787
3016 msgid "This is the default VCD device to use."
3017 msgstr "Hwn yw'r ddyfais VCD rhagosodedig i'w ddefnyddio."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
3020 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3021 msgstr "Hwn yw'r ddyfais CD sain rhagosodedig i'w ddefnyddio."
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:803
3024 msgid "TCP connection timeout"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:805
3028 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
3029 msgstr ""
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:807
3032 msgid "HTTP server address"
3033 msgstr "Cyfeiriad HTTP y gweinydd"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:809
3036 msgid ""
3037 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3038 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3039 "them to a specific network interface."
3040 msgstr ""
3041 "Yn rhagosodedig, mae'r gweinydd yn gwrando ar unrhyw gyfeiriad IP lleol. "
3042 "Nodwch gyfeiriad IP (e.e. ::1 neu 127.0.0.1) neu enw gwesteiwr (e.e. "
3043 "localhost) i'w cyfyngu at ryngwyneb rhwydwaith penodol."
3044
3045 #: src/libvlc-module.c:813
3046 msgid "RTSP server address"
3047 msgstr "Cyfeiriad RTSP y gweinydd"
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:815
3050 msgid ""
3051 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3052 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3053 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3054 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3055 "network interface."
3056 msgstr ""
3057 "Mae hwn yn diffinio'r cyfeiriad mae'r gweinydd RTSP yn gwrando arno, ynghyd "
3058 "a llwybr craidd yr eitem cyfryngol RTSP VOD. Y gystrawen yw cyfeiriad/"
3059 "llwybr. Yn rhagosodedig, mae'r gweinydd yn gwrando ar unrhyw gyfeiriad IP "
3060 "lleol. Nodwch gyfeiriad IP (e.e. ::1 neu 127.0.0.1) neu enw gwesteiwr (e.e. "
3061 "localhost) i'w cyfyngu at ryngwyneb rhwydwaith penodol."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:821
3064 msgid "HTTP server port"
3065 msgstr "Porth HTTP y gweinydd"
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:823
3068 msgid ""
3069 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3070 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3071 "by the operating system."
3072 msgstr ""
3073 "Bydd y gweinydd HTTP yn gwrando ar y porth TCP hwn. Rhif porth safonol HTTP "
3074 "yw 80. Mae'r system weithredu fel arfer yn cyfyngu rhifau porth o dan 1025."
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:828
3077 msgid "HTTPS server port"
3078 msgstr "Porth HTTPS y gweinydd"
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:830
3081 msgid ""
3082 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3083 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3084 "restricted by the operating system."
3085 msgstr ""
3086 "Bydd y gweinydd HTTPS yn gwrando ar y porth TCP hwn. Rhif porth safonol "
3087 "HTTPS yw 443. Mae'r system weithredu fel arfer yn cyfyngu rhifau porth o dan "
3088 "1025."
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:835
3091 msgid "RTSP server port"
3092 msgstr "Porth RTSP y gweinydd"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:837
3095 msgid ""
3096 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3097 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3098 "by the operating system."
3099 msgstr ""
3100 "Bydd y gweinydd RTSP yn gwrando ar y porth TCP hwn. Rhif porth safonol RTSP "
3101 "yw 554. Mae'r system weithredu fel arfer yn cyfyngu rhifau porth o dan 1025."
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:842
3104 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3105 msgstr "Tystysgrif HTTP/TLS y gweinydd"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:844
3108 msgid ""
3109 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3110 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:847
3114 msgid "HTTP/TLS server private key"
3115 msgstr "Allwedd preifat HTTP/TLS y gweinydd"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:849
3118 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3119 msgstr ""
3120 "Defnyddir y ffeil allwedd preifat hwn (fformat PEM) ar gyfer TLS ochr y "
3121 "gweinydd."
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:851
3124 msgid "SOCKS server"
3125 msgstr "Gweinydd SOCKS"
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:853
3128 msgid ""
3129 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3130 "used for all TCP connections"
3131 msgstr ""
3132 "Gweinydd procs SOCKS i'w ddefnyddio. Rhaid i hwn bod yn y ffurf cyfeiriad:"
3133 "porth. Caiff ei ddefnyddio ar gyfer pob cysylltiad TCP."
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:856
3136 msgid "SOCKS user name"
3137 msgstr "Enw defnyddiwr SOCKS"
3138
3139 #: src/libvlc-module.c:858
3140 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3141 msgstr "Enw defnyddiwr ar gyfer cysylltu â'r procsi SOCKS."
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:860
3144 msgid "SOCKS password"
3145 msgstr "Cyfrinair SOCKS"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:862
3148 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3149 msgstr "Cyfrinair ar gyfer cysylltu â'r procsi SOCKS."
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:864
3152 msgid "Title metadata"
3153 msgstr "Metaddata'r teitl"
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:866
3156 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3157 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"teitl\" ar gyfer allbwn."
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:868
3160 msgid "Author metadata"
3161 msgstr "Metaddata'r awdur"
3162
3163 #: src/libvlc-module.c:870
3164 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3165 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"awdur\" ar gyfer allbwn."
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:872
3168 msgid "Artist metadata"
3169 msgstr "Metaddata'r artist"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:874
3172 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3173 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"artist\" ar gyfer allbwn."
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:876
3176 msgid "Genre metadata"
3177 msgstr "Metaddata'r genre"
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:878
3180 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3181 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"genre\" ar gyfer allbwn."
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:880
3184 msgid "Copyright metadata"
3185 msgstr "Hawlfraint metaddata"
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:882
3188 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3189 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"hawlfraint\" ar gyfer allbwn."
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:884
3192 msgid "Description metadata"
3193 msgstr "Metaddata'r disgrifiad"
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:886
3196 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3197 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"disgrifiad\" ar gyfer allbwn."
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:888
3200 msgid "Date metadata"
3201 msgstr "Metadata'r dyddiad"
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:890
3204 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3205 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"dyddiad\" ar gyfer allbwn."
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:892
3208 msgid "URL metadata"
3209 msgstr "URL metadata"
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:894
3212 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3213 msgstr "Mae'n caniatáu gosod metaddata \"url\" ar gyfer allbwn."
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:898
3216 msgid ""
3217 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3218 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3219 "can break playback of all your streams."
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:902
3223 msgid "Preferred decoders list"
3224 msgstr "Rhestr datgodwyr a hoffwyd"
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:904
3227 msgid ""
3228 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3229 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3230 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:909
3234 msgid "Preferred encoders list"
3235 msgstr "Rhestr amgodwyr a hoffwyd"
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:911
3238 msgid ""
3239 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:920
3243 msgid ""
3244 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3245 "subsystem."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:923
3249 msgid "Default stream output chain"
3250 msgstr "Cadwyn allbwn ffrwd rhagosodedig"
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:925
3253 msgid ""
3254 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3255 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3256 "all streams."
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:929
3260 msgid "Enable streaming of all ES"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:931
3264 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:933
3268 msgid "Display while streaming"
3269 msgstr "Dangos wrth ei ffrydio"
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:935
3272 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3273 msgstr "Chwarae'r ffrwd yma wrth ei ffrydio"
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:937
3276 msgid "Enable video stream output"
3277 msgstr "Galluogi allbwn ffrwd fideo"
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:939
3280 msgid ""
3281 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3282 "facility when this last one is enabled."
3283 msgstr ""
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:942
3286 msgid "Enable audio stream output"
3287 msgstr "Galluogi allbwn ffrwd sain"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:944
3290 msgid ""
3291 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3292 "facility when this last one is enabled."
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:947
3296 msgid "Enable SPU stream output"
3297 msgstr "Galluogi allbwn ffrwd SPU"
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:949
3300 msgid ""
3301 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3302 "facility when this last one is enabled."
3303 msgstr ""
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:952
3306 msgid "Keep stream output open"
3307 msgstr "Cadw'r allbwn ffrwd ar agor"
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:954
3310 msgid ""
3311 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3312 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3313 "specified)"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:958
3317 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:960
3321 msgid ""
3322 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3323 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:963
3327 msgid "Preferred packetizer list"
3328 msgstr "Rhestr pecynyddion dewisol"
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:965
3331 msgid ""
3332 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3333 msgstr "Mae hyn yn caniatau dewis y drefn mae VLC yn dewis y pecynyddion"
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:968
3336 msgid "Mux module"
3337 msgstr "Modiwl amlblecsu"
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:970
3340 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:972
3344 msgid "Access output module"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:974
3348 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:977
3352 msgid ""
3353 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3354 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3355 msgstr ""
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:981
3358 msgid "SAP announcement interval"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:983
3362 msgid ""
3363 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3364 "between SAP announcements."
3365 msgstr ""
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:992
3368 msgid ""
3369 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3370 "you really know what you are doing."
3371 msgstr ""
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:995
3374 msgid "Access module"
3375 msgstr "Modiwl cyrchu"
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:997
3378 msgid ""
3379 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3380 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3381 "option unless you really know what you are doing."
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1001
3385 msgid "Stream filter module"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:1003
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3391 msgstr "Defnyddir hidlyddion fideo i brosesu'r ffrwd fideo."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1005
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Demux filter module"
3396 msgstr "Modiwl hidlo fideo"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1007
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3401 msgstr "Defnyddir hidlyddion fideo i brosesu'r ffrwd fideo."
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1009
3404 msgid "Demux module"
3405 msgstr "Modiwl datblecsu"
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1011
3408 msgid ""
3409 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3410 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3411 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3412 "you really know what you are doing."
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1016
3416 msgid "VoD server module"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1018
3420 #, fuzzy
3421 msgid ""
3422 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3423 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3424 msgstr ""
3425 "Mae'n bosib dewis pa modiwl gweinydd Fideo ar Alw (VoD) i'w defnyddio. "
3426 "'vod_rtsp' yw'r hen modiwl legacy."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1021
3429 msgid "Allow real-time priority"
3430 msgstr ""
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1023
3433 msgid ""
3434 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3435 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3436 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3437 "only activate this if you know what you're doing."
3438 msgstr ""
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1029
3441 msgid "Adjust VLC priority"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1031
3445 msgid ""
3446 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3447 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3448 "VLC instances."
3449 msgstr ""
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1036
3452 msgid ""
3453 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1039
3457 msgid "VLM configuration file"
3458 msgstr "Ffeil ffurfweddiant VLC"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1041
3461 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1043
3465 msgid "Use a plugins cache"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1045
3469 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1047
3473 msgid "Scan for new plugins"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1049
3477 msgid ""
3478 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3479 "startup time of VLC."
3480 msgstr ""
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1052
3483 #, fuzzy
3484 msgid "Preferred keystore list"
3485 msgstr "Rhestr pecynyddion dewisol"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1054
3488 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1056
3492 msgid "Locally collect statistics"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1058
3496 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1060
3500 msgid "Run as daemon process"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1062
3504 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3505 msgstr ""
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1064
3508 msgid "Write process id to file"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1066
3512 msgid "Writes process id into specified file."
3513 msgstr ""
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1068
3516 msgid "Allow only one running instance"
3517 msgstr "Caniatáu dim ond un achos i redeg ar y tro"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1070
3520 msgid ""
3521 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3522 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3523 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3524 "This option will allow you to play the file with the already running "
3525 "instance or enqueue it."
3526 msgstr ""
3527 "Mae yna fanteision wrth ganiatáu dim ond un achos o VLC i redeg ar y pryd. "
3528 "Os ydych wedi cydgysylltu rhai fformatau ffeiliau gyda VLC, er enghraifft, "
3529 "bydd agor ffeiliau newydd ym mhorwr eich system ddim yn achosi achos arall o "
3530 "VLC i redeg ond yn hytrach bydd y ffeil yn cael ei agor yn yr achos sydd "
3531 "eisoes yn rhedeg neu ei ychwanegu i'r rhestr chwarae."
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1076
3534 msgid "VLC is started from file association"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1078
3538 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3542 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3543 msgstr "Un achos yn unig pan yn dechrau o porwr y system"
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1083
3546 msgid "Increase the priority of the process"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1085
3550 msgid ""
3551 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3552 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3553 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3554 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3555 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3556 "machine."
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3560 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3561 msgstr "Ciwio eitemau yn y rhestr chwarae yn y modd un achos"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1095
3564 msgid ""
3565 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3566 "playing current item."
3567 msgstr ""
3568 "Pan yn y modd un achos ar y tro, caiff eitemau sy'n cael eu hagor ym mhorwr "
3569 "eich system eu hychwanegu i'r rhestr chwarae yn hytrach na'i chwarae yn syth."
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1098
3572 #, fuzzy
3573 msgid "Expose media player via D-Bus"
3574 msgstr "Diweddariadau chwaraeydd VLC"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1099
3577 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1108
3581 msgid ""
3582 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3583 "overridden in the playlist dialog box."
3584 msgstr ""
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1111
3587 #, fuzzy
3588 msgid "Automatically preparse items"
3589 msgstr "Gwirio am ddiweddariadau yn awtomatig"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1113
3592 #, fuzzy
3593 msgid ""
3594 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3595 "metadata)."
3596 msgstr "Dechrau chwarae cynnwys y rhestr chwarae unwaith mae wedi llwytho."
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1116
3599 msgid "Preparsing timeout"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1118
3603 #, fuzzy
3604 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3605 msgstr ""
3606 "Amser, mewn milieiliadau (me), i'w gadw mewn cof dros dro (cache) ar gyfer "
3607 "camerâu a meicroffonau"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3610 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3611 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3612 msgid "Allow metadata network access"
3613 msgstr "Caniatáu mynediad rhwydwaith metaddata"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1125
3616 msgid "Collapse"
3617 msgstr "Cwympo"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1125
3620 msgid "Expand"
3621 msgstr "Ehangu"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1127
3624 msgid "Subdirectory behavior"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1129
3628 msgid ""
3629 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3630 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3631 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3632 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1134
3636 msgid "Ignored extensions"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1136
3640 msgid ""
3641 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3642 "directory.\n"
3643 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3644 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3645 msgstr ""
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1141
3648 #, fuzzy
3649 msgid "Show hidden files"
3650 msgstr "Dangos Manylion"
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1143
3653 msgid "Ignore files starting with '.'"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1145
3657 msgid "Services discovery modules"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1147
3661 msgid ""
3662 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3663 "Typical value is \"sap\"."
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1150
3667 msgid "Play files randomly forever"
3668 msgstr "Chwarae ffeiliau ar hap am byth"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1152
3671 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3672 msgstr ""
3673 "Bydd VLC yn parhau i chwarae'r ffeiliau yn y rhestr chwarae ar hap hyd y "
3674 "bydd ymyriad."
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1154
3677 msgid "Repeat all"
3678 msgstr "Ailchwarae'r cyfan"
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1156
3681 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3682 msgstr "Bydd VLC yn parhau i chwarae'r rhestr chwarae heb stopio."
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1158
3685 msgid "Repeat current item"
3686 msgstr "Ailchwarae'r eitem bresennol"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1160
3689 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3690 msgstr "Bydd VLC yn parhau i chwarae'r eitem bresennol o'r rhestr chwarae."
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1162
3693 msgid "Play and stop"
3694 msgstr "Chwarae a stopio"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1164
3697 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3698 msgstr "Stopio chwarae ar ol pob eitem yn y rhestr chwarae."
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1166
3701 msgid "Play and exit"
3702 msgstr "Chwarae a cau"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1168
3705 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3706 msgstr "Cau'r chwaraeydd pan does dim mwy o eitemau yn y rhestr chwarae."
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1170
3709 msgid "Play and pause"
3710 msgstr "Chwarae a seibio"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1172
3713 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3714 msgstr "Seibio chwarae wrth gyrraedd ffrâm olaf pob eitem yn y rhestr chwarae."
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1174
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Start paused"
3719 msgstr "Amser dechrau"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1176
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3724 msgstr "Seibio chwarae wrth gyrraedd ffrâm olaf pob eitem yn y rhestr chwarae."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1178
3727 msgid "Auto start"
3728 msgstr "Dechrau'n awtomatig"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1179
3731 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3732 msgstr "Dechrau chwarae cynnwys y rhestr chwarae unwaith mae wedi llwytho."
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1182
3735 msgid "Pause on audio communication"
3736 msgstr "Seibio wrth defnyddio cyfathrebiad sain"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1184
3739 msgid ""
3740 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3741 "automatically."
3742 msgstr ""
3743 "Pan mae cyfathrebiad sain yn dechrau, e.e. galwad neu sgwrs, caiff y chwarae "
3744 "ei seibio yn awtomatig."
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1187
3747 msgid "Use media library"
3748 msgstr "Defnyddio llyfrgell cyfryngau"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1189
3751 msgid ""
3752 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3753 "VLC."
3754 msgstr ""
3755 "Mae'r llyfrgell cyfryngau yn cael ei gadw a'i ail-lwytho yn awtomatig pob "
3756 "tro mae VLC yn cael ei agor."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3759 msgid "Display playlist tree"
3760 msgstr "Dangos y goeden rhestr chwarae"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1194
3763 msgid ""
3764 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3765 "directory."
3766 msgstr ""
3767 "Gall y rhestr chwarae defnyddio coeden i gategoreiddio rhai eitemau, fel "
3768 "cynnwys cyfeiriadur."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1203
3771 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3772 msgstr ""
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3775 msgid "Ignore"
3776 msgstr "Anwybyddu"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1208
3779 #, fuzzy
3780 msgid "Volume control"
3781 msgstr "Rheolaeth Uchder Sain"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1209
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Position control"
3786 msgstr "Rheolaeth Lleoliad"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1209
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Position control reversed"
3791 msgstr "Rheolaeth Lleoliad"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1212
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3796 msgstr "Rheolaeth echel fyny-lawr olwyn llygoden"
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1214
3799 #, fuzzy
3800 msgid ""
3801 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3802 "ignored."
3803 msgstr ""
3804 "Gall echel (fertigol) fyny-lawr olwyn llygoden rheoli sain neu leoliad neu "
3805 "gall anwybyddu ei symudiadau."
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1216
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3810 msgstr "Rheolaeth echel fyny-lawr olwyn llygoden"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1218
3813 #, fuzzy
3814 msgid ""
3815 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3816 "be ignored."
3817 msgstr ""
3818 "Gall echel (fertigol) fyny-lawr olwyn llygoden rheoli sain neu leoliad neu "
3819 "gall anwybyddu ei symudiadau."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3822 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3823 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3824 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3825 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:314
3826 msgid "Fullscreen"
3827 msgstr "Sgrin lawn"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1221
3830 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3831 msgstr "Dewis bysell frys i newid mewn ac allan o'r sgrin lawn."
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1222
3834 msgid "Exit fullscreen"
3835 msgstr "Gadael sgrin lawn"
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1223
3838 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3839 msgstr "Dewis bysell frys i adael sgrin lawn."
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3842 msgid "Play/Pause"
3843 msgstr "Chwarae/Seibio"
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1225
3846 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3847 msgstr "Dewis bysell frys i seibio/chwarae."
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1226
3850 msgid "Pause only"
3851 msgstr "Seibio yn unig"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1227
3854 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3855 msgstr "Dewis bysell frys i seibio chwarae."
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1228
3858 msgid "Play only"
3859 msgstr "Chwarae yn unig"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1229
3862 msgid "Select the hotkey to use to play."
3863 msgstr "Dewis bysell frys i chwarae."
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3866 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3867 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3868 msgid "Faster"
3869 msgstr "Cyflymach"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3872 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3873 msgstr "Dewis bysell frys i chwarae'n gyflym."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3876 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3877 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3878 msgid "Slower"
3879 msgstr "Arafach"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3882 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3883 msgstr "Dewis bysell frys i chwarae'n araf."
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1234
3886 msgid "Normal rate"
3887 msgstr "Cyflymder arferol"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1235
3890 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3891 msgstr "Dewis bysell frys i chwarae ar y cyflymder arferol."
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:880
3894 msgid "Faster (fine)"
3895 msgstr "Cyflymach (mymryn)"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:888
3898 msgid "Slower (fine)"
3899 msgstr "Arafach (mymryn)"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3902 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3903 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3904 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3905 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3906 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3907 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3908 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3909 msgid "Next"
3910 msgstr "Nesaf"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1241
3913 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3914 msgstr "Dewis bysell frys i neidio i'r eitem nesaf yn y rhestr chwarae."
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3917 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3918 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3919 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3920 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3921 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3922 msgid "Previous"
3923 msgstr "Blaenorol"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1243
3926 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3927 msgstr "Dewis bysell frys i neidio i'r eitem blaenorol yn y rhestr chwarae."
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3930 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3931 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3932 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3933 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3934 msgid "Stop"
3935 msgstr "Stopio"
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1245
3938 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3939 msgstr "Dewis bysell frys i stopio chwarae."
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3942 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3943 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3944 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3945 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3946 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3947 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3948 msgid "Position"
3949 msgstr "Lleoliad"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1247
3952 msgid "Select the hotkey to display the position."
3953 msgstr "Dewis bysell frys i ddangos y lleoliad o fewn yr eitem."
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1249
3956 msgid "Very short backwards jump"
3957 msgstr "Naid fer iawn yn ôl"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1251
3960 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3961 msgstr "Dewis bysell frys i neidio nôl ychydig bach."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1252
3964 msgid "Short backwards jump"
3965 msgstr "Naid fer yn ôl"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1254
3968 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3969 msgstr "Dewis bysell frys i neidio nôl ychydig."
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1255
3972 msgid "Medium backwards jump"
3973 msgstr "Naid gymedrol yn ôl"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1257
3976 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3977 msgstr "Dewis bysell frys i neidio nôl."
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1258
3980 msgid "Long backwards jump"
3981 msgstr "Naid hir yn ôl"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1260
3984 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3985 msgstr "Dewis bysell frys i neidio nôl lot."
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1262
3988 msgid "Very short forward jump"
3989 msgstr "Naid fer iawn ymlaen"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1264
3992 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3993 msgstr "Dewis bysell frys i neidio ymlaen ychydig bach."
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1265
3996 msgid "Short forward jump"
3997 msgstr "Naid fer ymlaen"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1267
4000 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4001 msgstr "Dewis bysell frys i neidio ymlaen ychydig."
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1268
4004 msgid "Medium forward jump"
4005 msgstr "Naid gymedrol ymlaen"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1270
4008 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4009 msgstr "Dewis bysell frys i neidio ymlaen."
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1271
4012 msgid "Long forward jump"
4013 msgstr "Naid hir ymlaen"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1273
4016 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4017 msgstr "Dewis bysell frys i neidio ymlaen lot."
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
4020 msgid "Next frame"
4021 msgstr "Ffrâm nesaf"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1276
4024 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4025 msgstr "Dewis bysell frys i mynd i'r ffram nesaf mewn fideo."
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1278
4028 msgid "Very short jump length"
4029 msgstr "Hyd naid fer iawn"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1279
4032 msgid "Very short jump length, in seconds."
4033 msgstr "Hyd naid fer iawn, mewn eiliadau"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1280
4036 msgid "Short jump length"
4037 msgstr "Hyd naid fer"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1281
4040 msgid "Short jump length, in seconds."
4041 msgstr "Hyd naid fer, mewn eiliadau"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1282
4044 msgid "Medium jump length"
4045 msgstr "Hyd naid cymedrol"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1283
4048 msgid "Medium jump length, in seconds."
4049 msgstr "Hyd naid cymedrol, mewn eiliadau"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1284
4052 msgid "Long jump length"
4053 msgstr "Hyd naid hir"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1285
4056 msgid "Long jump length, in seconds."
4057 msgstr "Hyd naid hir, mewn eiliadau"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
4060 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:116
4061 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
4062 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:951
4063 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1137 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4064 msgid "Quit"
4065 msgstr "Cau"
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1288
4068 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4069 msgstr "Dewis bysell frys i gau'r rhaglen."
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1289
4072 msgid "Navigate up"
4073 msgstr "Llywio fyny"
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1290
4076 #, fuzzy
4077 msgid ""
4078 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
4079 "(pitch)."
4080 msgstr "Dewis bysell frys i symud fyny mewn dewislen DVD."
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1291
4083 msgid "Navigate down"
4084 msgstr "Llywio lawr"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1292
4087 #, fuzzy
4088 msgid ""
4089 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
4090 "down (pitch)."
4091 msgstr "Dewis bysell frys i symud lawr mewn dewislen DVD."
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1293
4094 msgid "Navigate left"
4095 msgstr "Llywio i'r chwith"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1294
4098 #, fuzzy
4099 msgid ""
4100 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
4101 "left (yaw)."
4102 msgstr "Dewis bysell frys i symud i'r chwith mewn dewislen DVD."
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1295
4105 msgid "Navigate right"
4106 msgstr "Llywio i'r dde"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1296
4109 #, fuzzy
4110 msgid ""
4111 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
4112 "right (yaw)."
4113 msgstr "Dewis bysell frys i symud i'r dde mewn dewislen DVD."
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1297
4116 msgid "Activate"
4117 msgstr "Galluogi"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1298
4120 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4121 msgstr "Dewis bysell frys i dewis yr eitem mewn dewislen DVD."
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
4124 msgid "Go to the DVD menu"
4125 msgstr "Mynd i ddewislen y DVD"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1300
4128 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4129 msgstr "Dewis bysell frys i fynd at ddewislen DVD."
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1301
4132 msgid "Select previous DVD title"
4133 msgstr "Dewis y teitl DVD blaenorol"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1302
4136 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4137 msgstr "Dewis bysell frys i ddewis y teitl blaenorol o'r DVD."
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1303
4140 msgid "Select next DVD title"
4141 msgstr "Dewis y teitl DVD nesaf"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1304
4144 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4145 msgstr "Dewis bysell frys i ddewis y teitl nesaf o'r DVD."
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1305
4148 msgid "Select prev DVD chapter"
4149 msgstr "Dewis y bennod DVD blaenorol"
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1306
4152 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4153 msgstr "Dewis bysell frys i ddewis y pennod blaenorol o'r DVD."
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1307
4156 msgid "Select next DVD chapter"
4157 msgstr "Dewis y bennod DVD nesaf"
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1308
4160 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4161 msgstr "Dewis bysell frys i ddewis y pennod nesaf o'r DVD."
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1309
4164 msgid "Volume up"
4165 msgstr "Sain uwch"
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1310
4168 msgid "Select the key to increase audio volume."
4169 msgstr "Dewiswch bysell i gynnyddu uchder y sain."
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1311
4172 msgid "Volume down"
4173 msgstr "Sain is"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1312
4176 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4177 msgstr "Dewiswch bysell i ostwng uchder y sain."
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4180 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
4181 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
4182 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
4183 msgid "Mute"
4184 msgstr "Tewi"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1314
4187 msgid "Select the key to mute audio."
4188 msgstr "Dewisa bysell i dewi'r sain."
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1315
4191 msgid "Subtitle delay up"
4192 msgstr "Mwy o oediad isdeitlau"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1316
4195 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4196 msgstr "Dewis bysell frys i oedi'r isdeitlau mwy."
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1317
4199 msgid "Subtitle delay down"
4200 msgstr "Llai o oediad isdeitlau"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1318
4203 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4204 msgstr "Dewis bysell frys i oedi'r isdeitlau llai."
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1319
4207 #, fuzzy
4208 msgid "Reset subtitles text scale"
4209 msgstr "Datgodiwr isdeitlau Teletext"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1320
4212 #, fuzzy
4213 msgid "Scale up subtitles text"
4214 msgstr "Dewis y ffeil isdeitlau"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1321
4217 #, fuzzy
4218 msgid "Scale down subtitles text"
4219 msgstr "Dewis y ffeil isdeitlau"
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1322
4222 #, fuzzy
4223 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
4224 msgstr "Dewis bysell frys i symud yr isdeitlau yn uwch."
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1323
4227 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1324
4231 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1325
4235 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1326
4239 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1327
4243 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1328
4247 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4248 msgstr ""
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1329
4251 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1330
4255 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4256 msgstr ""
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1331
4259 msgid "Subtitle position up"
4260 msgstr "Safle'r isdeitlau i fyny"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1332
4263 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4264 msgstr "Dewis bysell frys i symud yr isdeitlau yn uwch."
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1333
4267 msgid "Subtitle position down"
4268 msgstr "Safle'r isdeitlau i lawr"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1334
4271 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4272 msgstr "Dewis bysell frys i symud yr isdeitlau yn is."
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1335
4275 msgid "Audio delay up"
4276 msgstr "Mwy o oediad sain"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1336
4279 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4280 msgstr "Dewis bysell frys i oedi'r sain mwy."
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1337
4283 msgid "Audio delay down"
4284 msgstr "Llai o oediad sain"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1338
4287 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4288 msgstr "Dewis bysell frys i oedi'r sain llai."
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:1345
4291 msgid "Play playlist bookmark 1"
4292 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 1"
4293
4294 #: src/libvlc-module.c:1346
4295 msgid "Play playlist bookmark 2"
4296 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 2"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1347
4299 msgid "Play playlist bookmark 3"
4300 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 3"
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1348
4303 msgid "Play playlist bookmark 4"
4304 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 4"
4305
4306 #: src/libvlc-module.c:1349
4307 msgid "Play playlist bookmark 5"
4308 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 5"
4309
4310 #: src/libvlc-module.c:1350
4311 msgid "Play playlist bookmark 6"
4312 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 6"
4313
4314 #: src/libvlc-module.c:1351
4315 msgid "Play playlist bookmark 7"
4316 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 7"
4317
4318 #: src/libvlc-module.c:1352
4319 msgid "Play playlist bookmark 8"
4320 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 8"
4321
4322 #: src/libvlc-module.c:1353
4323 msgid "Play playlist bookmark 9"
4324 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 9"
4325
4326 #: src/libvlc-module.c:1354
4327 msgid "Play playlist bookmark 10"
4328 msgstr "Chwarae nod rhestr chwarae 10"
4329
4330 #: src/libvlc-module.c:1355
4331 msgid "Select the key to play this bookmark."
4332 msgstr "Dewisa bysell i chwarae'r nod rhestr chwarae hwn."
4333
4334 #: src/libvlc-module.c:1356