atmo: remove video filter
[vlc.git] / po / cs.po
1 # Czech translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # kalerme, 2013
7 # Jakub Žáček <dawon.cz@gmail.com>, 2009
8 # Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2009
9 # Martin Zicha <zicha@centrum.cz>, 2012
10 # Michal Halenka <michal.halenka@gmail.com>, 2012-2013
11 # Miroslav Oujeský <oujesky@mail.muni.cz>, 2006
12 # Mustafa Sandal <dreddux@gmail.com>, 2012
13 # petr.simacek <petr.simacek@gmail.com>, 2012
14 # MMMHHH <hrubymar10@gmail.com>, 2013
15 # Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2008-2014
16 # Tomáš Souček <soucek.gns@gmail.com>, 2014
17 # Václav Pavlíček <v.pavlicek@centrum.cz>, 2012
18 # Vít Pelčák, 2012
19 # Vojtěch Smejkal <smejkalv@gmail.com>, 2009
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
25 "PO-Revision-Date: 2014-04-20 20:09+0000\n"
26 "Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>\n"
27 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/"
28 "cs/)\n"
29 "Language: cs\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
34
35 #: include/vlc_common.h:927
36 msgid ""
37 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
38 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
39 "see the file named COPYING for details.\n"
40 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
41 msgstr ""
42 "Tento program je poskytován BEZ ZÁRUKY, v maximálním právně možném rozsahu.\n"
43 "Můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License;\n"
44 "pro podrobnější informace prostudujte soubor COPYING.\n"
45 "Napsáno týmem VideoLAN; viz soubor AUTHORS.\n"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:33
48 msgid "VLC preferences"
49 msgstr "Nastavení VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:35
52 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
53 msgstr "Vyberte \"Pokročilé možnosti\" pro zobrazení všech možností."
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
56 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
57 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
58 msgid "Interface"
59 msgstr "Rozhraní"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:39
62 msgid "Settings for VLC's interfaces"
63 msgstr "Nastavení rozhraní VLC"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:41
66 msgid "Main interfaces settings"
67 msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:43
70 msgid "Main interfaces"
71 msgstr "Hlavní rozhraní"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:44
74 msgid "Settings for the main interface"
75 msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
78 msgid "Control interfaces"
79 msgstr "Rozhraní vstupů"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:47
82 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
83 msgstr "Nastavení pro rozhraní vstupu VLC"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
86 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
87 msgid "Hotkeys settings"
88 msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
91 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
92 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
93 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
94 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
95 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
96 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
97 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
98 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
99 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
100 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
101 msgid "Audio"
102 msgstr "Zvuk"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:54
105 msgid "Audio settings"
106 msgstr "Nastavení zvuku"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:56
109 msgid "General audio settings"
110 msgstr "Obecná nastavení zvuku"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
113 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
114 msgid "Filters"
115 msgstr "Filtry"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:59
118 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
119 msgstr "Zvukové filtry se používají pro zpracování zvukových proudů."
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
122 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
123 msgid "Visualizations"
124 msgstr "Vizualizace"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
127 #: src/libvlc-module.c:195
128 msgid "Audio visualizations"
129 msgstr "Vizualizace zvuku"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
132 msgid "Output modules"
133 msgstr "Moduly výstupu"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:65
136 msgid "General settings for audio output modules."
137 msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu zvuku."
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
140 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
141 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
142 msgid "Miscellaneous"
143 msgstr "Různé"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:68
146 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
147 msgstr "Různá nastavení a moduly pro zvuk"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
150 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
151 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
152 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
153 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
154 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
155 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
156 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
157 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
158 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
159 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
160 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
161 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
162 msgid "Video"
163 msgstr "Video"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:72
166 msgid "Video settings"
167 msgstr "Nastavení videa"
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:74
170 msgid "General video settings"
171 msgstr "Obecná nastavení videa"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:77
174 #, fuzzy
175 msgid "General settings for video output modules."
176 msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu zvuku."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:80
179 msgid "Video filters are used to process the video stream."
180 msgstr "Video filtry jsou použity pro zpracování proudů videa."
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:82
183 msgid "Subtitles / OSD"
184 msgstr "Titulky / OSD"
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:83
187 msgid ""
188 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
189 msgstr "Nastavení OSD, titulků a překrývacích obrazů"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:91
192 msgid "Input / Codecs"
193 msgstr "Vstup / Kodeky"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:92
196 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
197 msgstr "Nastavení pro vstupy, kodéry a převodníky."
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:95
200 msgid "Access modules"
201 msgstr "Přístupové moduly"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:97
204 msgid ""
205 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
206 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
207 msgstr ""
208 "Nastavení různých metod přístupu. Obecná nastavení, která můžete chtít "
209 "upravit, jsou HTTP proxy nebo nastavení velikosti mezipaměti."
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:101
212 msgid "Stream filters"
213 msgstr "Proudové filtry"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:103
216 msgid ""
217 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
218 "input side of VLC. Use with care..."
219 msgstr ""
220 "Proudové filtry jsou speciální moduly, které umožňují pokročilé operace na "
221 "vstupní straně VLC. Nastavujte obezřetně..."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:106
224 msgid "Demuxers"
225 msgstr "De-multiplexery"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:107
228 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
229 msgstr "De-multiplexery se používají k oddělení zvukových a video proudů."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:109
232 msgid "Video codecs"
233 msgstr "Kodeky videa"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:110
236 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
237 msgstr "Nastavení pro video, obrázky, nebo kodéry videa a zvuku."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:112
240 msgid "Audio codecs"
241 msgstr "Kodeky zvuku"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:113
244 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
245 msgstr "Nastavení pouze pro zvukové kodéry."
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:115
248 msgid "Subtitle codecs"
249 msgstr "Kodeky titulků"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:116
252 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
253 msgstr "Nastavení titulků, teletextu a de/kodérů CC."
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:118
256 msgid "General input settings. Use with care..."
257 msgstr "Obecná nastavení vstupů. Používejte s rozvahou..."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
260 #: modules/access/avio.h:50
261 msgid "Stream output"
262 msgstr "Proudový výstup"
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:123
265 msgid ""
266 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
267 "saving incoming streams.\n"
268 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
269 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
270 "RTSP).\n"
271 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
272 "duplicating...)."
273 msgstr ""
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:131
276 msgid "General stream output settings"
277 msgstr "Obecná nastavení proudového výstupu"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:133
280 msgid "Muxers"
281 msgstr "Multiplexery"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:135
284 msgid ""
285 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
286 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
287 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each muxer."
289 msgstr ""
290 "Multiplexy tvoří výsledné formáty obsahující všechny základní proudy (obraz, "
291 "zvuk, ...). Toto nastavení umožňuje vždy vynutit konkrétní multiplex. To si "
292 "pravděpodobně nepřejete.\n"
293 "Také můžete nastavit výchozí nastavení pro každý multiplex."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:141
296 msgid "Access output"
297 msgstr "Přístup k výstupu"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:143
300 msgid ""
301 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
302 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
303 "should probably not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each access output."
305 msgstr ""
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:148
308 msgid "Packetizers"
309 msgstr "Paketizéry"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:150
312 msgid ""
313 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
314 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
315 "not do that.\n"
316 "You can also set default parameters for each packetizer."
317 msgstr ""
318 "Paketizéry se pouzívají k předzpracování základních proudů před multiplexem. "
319 "Toto nastavení umožňuje vždy vynutit paketizér. To si pravděpodobně "
320 "nepřejete.\n"
321 "Také můžete nastavit výchozí parametry pro každý paketizér."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:156
324 msgid "Sout stream"
325 msgstr "Proud sout"
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:157
328 msgid ""
329 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
330 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
331 "for each sout stream module here."
332 msgstr ""
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:162
335 msgid "VOD"
336 msgstr "VOD"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:163
339 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
340 msgstr "VLC implementace videa na požádání (VOD)"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
343 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
344 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
345 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
346 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
347 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
348 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
349 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
350 msgid "Playlist"
351 msgstr "Seznam skladeb"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:168
354 msgid ""
355 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
356 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
357 msgstr ""
358 "Nastavení vztahující se k chování seznamu skladeb (např. režim přehrávání) a "
359 "k modulům, které automaticky přidávají položky do tohoto seznamu (moduly "
360 "hledání služeb)."
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:172
363 msgid "General playlist behaviour"
364 msgstr "Obecné chování seznamu skladeb"
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:173
367 msgid "Services discovery"
368 msgstr "Prohledávání služeb"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:174
371 msgid ""
372 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
373 "playlist."
374 msgstr ""
375 "Modul prohledávání služeb slouží k automatickému přidávání položek do "
376 "seznamu skladeb."
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
379 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
380 msgid "Advanced"
381 msgstr "Pokročilé"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:179
384 msgid "Advanced settings. Use with care..."
385 msgstr "Pokročilá nastavení. Používejte s rozvahou..."
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:181
388 msgid "Advanced settings"
389 msgstr "Pokročilá nastavení"
390
391 #: include/vlc_input.h:568
392 #, fuzzy
393 msgid "Subtitle track added"
394 msgstr "Stopa titulků"
395
396 #: include/vlc_interface.h:140
397 msgid ""
398 "\n"
399 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
400 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
401 msgstr ""
402 "\n"
403 "Varování: Pokud nemůžete přistupovat k uživatelskému rozhraní programu, "
404 "otevřete příkazovou řádku, běžte do adresáře, kde je nainstalován přehrávač "
405 "VLC, a spusťte příkaz \"vlc -I qt\"\n"
406
407 #: include/vlc_intf_strings.h:46
408 msgid "&Open File..."
409 msgstr "Otevřít sou&bor..."
410
411 #: include/vlc_intf_strings.h:47
412 msgid "&Advanced Open..."
413 msgstr "&Pokročilé otevírání..."
414
415 #: include/vlc_intf_strings.h:48
416 msgid "Open D&irectory..."
417 msgstr "Otevřít &adresář..."
418
419 #: include/vlc_intf_strings.h:49
420 msgid "Open &Folder..."
421 msgstr "Otevřít &složku..."
422
423 #: include/vlc_intf_strings.h:50
424 msgid "Select one or more files to open"
425 msgstr "Vyberte jeden či více souborů k otevření"
426
427 #: include/vlc_intf_strings.h:51
428 msgid "Select Directory"
429 msgstr "Vyberte adresář"
430
431 #: include/vlc_intf_strings.h:51
432 msgid "Select Folder"
433 msgstr "Vybrat složku"
434
435 #: include/vlc_intf_strings.h:55
436 msgid "Media &Information"
437 msgstr "&Informace o médiu"
438
439 #: include/vlc_intf_strings.h:56
440 msgid "&Codec Information"
441 msgstr "Informace o &kodeku"
442
443 #: include/vlc_intf_strings.h:57
444 msgid "&Messages"
445 msgstr "Z&právy"
446
447 #: include/vlc_intf_strings.h:58
448 msgid "Jump to Specific &Time"
449 msgstr "Přejít na &určený čas"
450
451 #: include/vlc_intf_strings.h:59
452 msgid "Custom &Bookmarks"
453 msgstr "Vlastní &Záložky"
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:60
456 msgid "&VLM Configuration"
457 msgstr "Nastavení &VLM"
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:62
460 msgid "&About"
461 msgstr "O &aplikaci"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
464 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
465 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
466 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
467 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
468 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
469 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
470 msgid "Play"
471 msgstr "Přehrát"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:66
474 msgid "Remove Selected"
475 msgstr "Odstranit vybrané"
476
477 #: include/vlc_intf_strings.h:67
478 msgid "Information..."
479 msgstr "Informace..."
480
481 #: include/vlc_intf_strings.h:68
482 msgid "Create Directory..."
483 msgstr "Vytvořit adresář..."
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:69
486 msgid "Create Folder..."
487 msgstr "Vytvořit složku..."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:70
490 #, fuzzy
491 msgid "Rename Directory..."
492 msgstr "Vytvořit adresář..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:71
495 #, fuzzy
496 msgid "Rename Folder..."
497 msgstr "Vytvořit složku..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:72
500 msgid "Show Containing Directory..."
501 msgstr "Zobrazit adresář s obsahem..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:73
504 msgid "Show Containing Folder..."
505 msgstr "Zobrazit složku s obsahem..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:74
508 msgid "Stream..."
509 msgstr "Proud..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:75
512 msgid "Save..."
513 msgstr "Uložit..."
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
516 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
517 msgid "Repeat All"
518 msgstr "Opakovat vše"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
521 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
522 msgid "Repeat One"
523 msgstr "Opakovat jednou"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
526 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
527 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
528 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
529 msgid "Random"
530 msgstr "Náhodné"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
533 msgid "Random Off"
534 msgstr "Náhodné přehrávání vypnuto"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:83
537 msgid "Add to Playlist"
538 msgstr "Přidat do seznamu skladeb"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:85
541 msgid "Add File..."
542 msgstr "Přid&at soubor..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:86
545 msgid "Add Directory..."
546 msgstr "Přidat adresář..."
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:87
549 msgid "Add Folder..."
550 msgstr "Přidat složku..."
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:89
553 msgid "Save Playlist to &File..."
554 msgstr "&Uložit seznam skladeb do souboru..."
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
557 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
558 msgid "Search"
559 msgstr "Hledat"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
562 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
563 msgid "Waves"
564 msgstr "Vlny"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:100
567 msgid ""
568 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
569 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
570 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
571 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
572 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
573 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
574 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
575 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
576 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
577 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
578 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
579 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
580 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
581 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
582 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
583 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
584 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
585 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
586 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
587 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
588 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
589 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
590 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
591 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
592 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
593 msgstr ""
594 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
595 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vítejte v nápovědě pro VLC media player</"
596 "h2><h3>Dokumentace</h3><p>Dokumentaci k VLC najdete na VideoLAN <a href="
597 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Pokud jste ve VLC media player "
598 "nováček, přečtěte si<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
599 "VLC_for_dummies\"><em>Úvod do VLC media player</em></a>.</p><p>Zde najdete "
600 "nějaké informace o tom, jak používat přehrávač:<br>\"<a href=\"http://wiki."
601 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak přehrát soubory s VLC media "
602 "player</em></a>\" dokument.</p><p>Pro všechny ukládání, zpracování, "
603 "transkódování, kódování, multiplex a streamování úkolů, byste měli najít "
604 "užitečné informace na <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
605 "Streaming_HowTo\">Dokumentace Streamingu</a>.</p><p>Pokud si nejste jisti s "
606 "terminologií, poraďte se s <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base"
607 "\">databází znalostí</a>.</p><p>Chcete-li porozumět hlavním klávesovým "
608 "zkratkám, přečtěte si stránku: <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys"
609 "\">zkratky</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Než položíte jakýkoliv dotaz, tak se "
610 "převědčte, jestli to už někdo neudělal za vás: <a href=\"http://www.videolan."
611 "org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Zde se dá hledat pomoc:  <a href="
612 "\"http://forum.videolan.org\">Fórum</a>, a <a href=\"http://www.videolan.org/"
613 "vlc/lists.html\">Mailing-listy</a> nebo náš IRC kanál (<em>#videolan</em> na "
614 "irc.freenode.net).</p><h3>Přispět na projekt</h3><p>Můžete pomoci projektu "
615 "VideoLAN tím, že darujete část svého času na pomoc komunitě. Můžete "
616 "navrhnout skiny (vzhled) rozhraní, překládat dokumentace, testovat a kód, "
617 "apod... Můžete také darovat finanční prostředky a materiál, aby jste nám "
618 "pomohli. A samozřejmě, můžete <b>propagovat</b> VLC media player.</p></"
619 "body></html>"
620
621 #: src/audio_output/filters.c:247
622 msgid "Audio filtering failed"
623 msgstr "Filtrování zvuku selhalo"
624
625 #: src/audio_output/filters.c:248
626 #, c-format
627 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
628 msgstr "Maximální počet filtrů (%u) byl dosažen."
629
630 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
631 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
632 #: modules/video_filter/postproc.c:234
633 msgid "Disable"
634 msgstr "Zakázat"
635
636 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
637 msgid "Spectrometer"
638 msgstr "Spektrometr"
639
640 #: src/audio_output/output.c:235
641 msgid "Scope"
642 msgstr "Rozsah"
643
644 #: src/audio_output/output.c:238
645 msgid "Spectrum"
646 msgstr "Spektrum"
647
648 #: src/audio_output/output.c:241
649 msgid "Vu meter"
650 msgstr "Vu metr"
651
652 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
653 msgid "Audio filters"
654 msgstr "Zvukové filtry"
655
656 #: src/audio_output/output.c:291
657 msgid "Replay gain"
658 msgstr "Zesílení přehrávání"
659
660 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
661 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
662 msgid "Stereo audio mode"
663 msgstr "Režim zvuku stereo"
664
665 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
666 msgid "Dolby Surround"
667 msgstr "Dolby Surround"
668
669 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
670 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
671 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
672 #: modules/codec/twolame.c:70
673 msgid "Stereo"
674 msgstr "Stereo"
675
676 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
677 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
678 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
679 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
680 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
681 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
682 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
683 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
684 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
685 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
686 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
687 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
688 msgid "Left"
689 msgstr "Vlevo"
690
691 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
692 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
693 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
694 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
695 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
696 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
697 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
698 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
699 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
700 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
701 msgid "Right"
702 msgstr "Vpravo"
703
704 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
705 msgid "Reverse stereo"
706 msgstr "Reverzní stereo (prohodí levý a pravý kanál)"
707
708 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
709 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
710 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
711 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
712 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
713 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
714 msgid "Automatic"
715 msgstr "Automaticky"
716
717 #: src/config/file.c:460
718 msgid "boolean"
719 msgstr "pravdivost (boolean)"
720
721 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
722 msgid "integer"
723 msgstr "celé číslo"
724
725 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
726 msgid "float"
727 msgstr "desetinné číslo"
728
729 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
730 msgid "string"
731 msgstr "řetězec"
732
733 #: src/config/help.c:161
734 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
735 msgstr "Pro získání úplné nápovědy užijte '-H'."
736
737 #: src/config/help.c:165
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
741 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
742 "They will be enqueued in the playlist.\n"
743 "The first item specified will be played first.\n"
744 "\n"
745 "Options-styles:\n"
746 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
747 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
748 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
749 "            and that overrides previous settings.\n"
750 "\n"
751 "Stream MRL syntax:\n"
752 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
753 "  [:option=value ...]\n"
754 "\n"
755 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
756 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
757 "\n"
758 "URL syntax:\n"
759 "  file:///path/file              Plain media file\n"
760 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
761 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
762 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
763 "  screen://                      Screen capture\n"
764 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
765 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
766 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
767 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
768 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
769 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
770 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
771 "\n"
772 msgstr ""
773
774 #: src/config/help.c:435
775 msgid " (default enabled)"
776 msgstr " (ve výchozím nastavení zapnuto)"
777
778 #: src/config/help.c:436
779 msgid " (default disabled)"
780 msgstr " (ve výchozím nastavení vypnuto)"
781
782 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
783 msgid "Note:"
784 msgstr "Poznámka:"
785
786 #: src/config/help.c:593
787 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
788 msgstr ""
789 "přidejte parametr --advanced na příkazové řádce pro zobrazení pokročilých "
790 "možností."
791
792 #: src/config/help.c:598
793 #, c-format
794 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
795 msgid_plural ""
796 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
797 msgstr[0] "%u modul nebyl zobrazen, protože má pouze pokročilé možnosti.\n"
798 msgstr[1] "%u moduly nebyly zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
799 msgstr[2] "%u modul; nebylo zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
800
801 #: src/config/help.c:605
802 msgid ""
803 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
804 "modules."
805 msgstr ""
806 "Nenalezen žádný odpovídající modul. Použijte parametry --list nebo --list-"
807 "verbose pro seznam dostupných modulů."
808
809 #: src/config/help.c:666
810 #, c-format
811 msgid "VLC version %s (%s)\n"
812 msgstr "Verze přehrávače VLC %s (%s)\n"
813
814 #: src/config/help.c:667
815 #, c-format
816 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
817 msgstr "Zkompilováno %s na %s (%s)\n"
818
819 #: src/config/help.c:669
820 #, c-format
821 msgid "Compiler: %s\n"
822 msgstr "Kompilátor: %s\n"
823
824 #: src/config/help.c:698
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "\n"
828 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
829 msgstr ""
830 "\n"
831 "Obsah vypsán do souboru vlc-help.txt\n"
832
833 #: src/config/help.c:713
834 msgid ""
835 "\n"
836 "Press the RETURN key to continue...\n"
837 msgstr ""
838 "\n"
839 "Pro pokračování stiskněte klávesu ENTER...\n"
840
841 #: src/config/keys.c:56
842 msgid "Backspace"
843 msgstr "Backspace"
844
845 #: src/config/keys.c:57
846 msgid "Brightness Down"
847 msgstr "Zeslabení jasu"
848
849 #: src/config/keys.c:58
850 msgid "Brightness Up"
851 msgstr "Zesílení jasu"
852
853 #: src/config/keys.c:59
854 msgid "Browser Back"
855 msgstr "Prohlížeč Zpět"
856
857 #: src/config/keys.c:60
858 msgid "Browser Favorites"
859 msgstr "Prohlížeč Oblíbené"
860
861 #: src/config/keys.c:61
862 msgid "Browser Forward"
863 msgstr "Prohlížeč Vpřed"
864
865 #: src/config/keys.c:62
866 msgid "Browser Home"
867 msgstr "Prohlížeč Domů"
868
869 #: src/config/keys.c:63
870 msgid "Browser Refresh"
871 msgstr "Prohlížeč Obnovit"
872
873 #: src/config/keys.c:64
874 msgid "Browser Search"
875 msgstr "Prohlížeč Hledat"
876
877 #: src/config/keys.c:65
878 msgid "Browser Stop"
879 msgstr "Prohlížeč Zastavit"
880
881 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
882 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
883 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
884 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
885 msgid "Delete"
886 msgstr "Smazat"
887
888 #: src/config/keys.c:67
889 msgid "Down"
890 msgstr "Dolů"
891
892 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
893 msgid "End"
894 msgstr "Konec"
895
896 #: src/config/keys.c:69
897 msgid "Enter"
898 msgstr "Enter"
899
900 #: src/config/keys.c:70
901 msgid "Esc"
902 msgstr "Esc"
903
904 #: src/config/keys.c:71
905 msgid "F1"
906 msgstr "F1"
907
908 #: src/config/keys.c:72
909 msgid "F10"
910 msgstr "F10"
911
912 #: src/config/keys.c:73
913 msgid "F11"
914 msgstr "F11"
915
916 #: src/config/keys.c:74
917 msgid "F12"
918 msgstr "F12"
919
920 #: src/config/keys.c:75
921 msgid "F2"
922 msgstr "F2"
923
924 #: src/config/keys.c:76
925 msgid "F3"
926 msgstr "F3"
927
928 #: src/config/keys.c:77
929 msgid "F4"
930 msgstr "F4"
931
932 #: src/config/keys.c:78
933 msgid "F5"
934 msgstr "F5"
935
936 #: src/config/keys.c:79
937 msgid "F6"
938 msgstr "F6"
939
940 #: src/config/keys.c:80
941 msgid "F7"
942 msgstr "F7"
943
944 #: src/config/keys.c:81
945 msgid "F8"
946 msgstr "F8"
947
948 #: src/config/keys.c:82
949 msgid "F9"
950 msgstr "F9"
951
952 #: src/config/keys.c:83
953 msgid "Home"
954 msgstr "Domů"
955
956 #: src/config/keys.c:84
957 msgid "Insert"
958 msgstr "Vložit"
959
960 #: src/config/keys.c:86
961 msgid "Media Angle"
962 msgstr "Úhel média"
963
964 #: src/config/keys.c:87
965 msgid "Media Audio Track"
966 msgstr "Zvuková stopa média"
967
968 #: src/config/keys.c:88
969 msgid "Media Forward"
970 msgstr "Médium Vpřed"
971
972 #: src/config/keys.c:89
973 msgid "Media Menu"
974 msgstr "Nabídka médií"
975
976 #: src/config/keys.c:90
977 msgid "Media Next Frame"
978 msgstr "Následující snímek média"
979
980 #: src/config/keys.c:91
981 msgid "Media Next Track"
982 msgstr "Další stopa média"
983
984 #: src/config/keys.c:92
985 msgid "Media Play Pause"
986 msgstr "Pozastavit přehrávání média"
987
988 #: src/config/keys.c:93
989 msgid "Media Prev Frame"
990 msgstr "Předchozí snímek média"
991
992 #: src/config/keys.c:94
993 msgid "Media Prev Track"
994 msgstr "Předchozí stopa média"
995
996 #: src/config/keys.c:95
997 msgid "Media Record"
998 msgstr "Nahrávání média"
999
1000 #: src/config/keys.c:96
1001 msgid "Media Repeat"
1002 msgstr "Opakovat média"
1003
1004 #: src/config/keys.c:97
1005 msgid "Media Rewind"
1006 msgstr "Přetočit média"
1007
1008 #: src/config/keys.c:98
1009 msgid "Media Select"
1010 msgstr "Vybrat média"
1011
1012 #: src/config/keys.c:99
1013 msgid "Media Shuffle"
1014 msgstr "Zamíchat média"
1015
1016 #: src/config/keys.c:100
1017 msgid "Media Stop"
1018 msgstr "Zastavit média"
1019
1020 #: src/config/keys.c:101
1021 msgid "Media Subtitle"
1022 msgstr "Titulky médií"
1023
1024 #: src/config/keys.c:102
1025 msgid "Media Time"
1026 msgstr "Čas médií"
1027
1028 #: src/config/keys.c:103
1029 msgid "Media View"
1030 msgstr "Zobrazení médií"
1031
1032 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1033 msgid "Menu"
1034 msgstr "Nabídka"
1035
1036 #: src/config/keys.c:105
1037 msgid "Mouse Wheel Down"
1038 msgstr "Kolečko myši dolů"
1039
1040 #: src/config/keys.c:106
1041 msgid "Mouse Wheel Left"
1042 msgstr "Kolečko myši doleva"
1043
1044 #: src/config/keys.c:107
1045 msgid "Mouse Wheel Right"
1046 msgstr "Kolečko myši doprava"
1047
1048 #: src/config/keys.c:108
1049 msgid "Mouse Wheel Up"
1050 msgstr "Kolečko myši nahoru"
1051
1052 #: src/config/keys.c:109
1053 msgid "Page Down"
1054 msgstr "Page Down"
1055
1056 #: src/config/keys.c:110
1057 msgid "Page Up"
1058 msgstr "Page Up"
1059
1060 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1061 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1062 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1063 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1064 msgid "Pause"
1065 msgstr "Pozastavit"
1066
1067 #: src/config/keys.c:112
1068 msgid "Print"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1072 msgid "Space"
1073 msgstr "Space"
1074
1075 #: src/config/keys.c:115
1076 msgid "Tab"
1077 msgstr "Tabulátor"
1078
1079 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1080 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1081 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1082 msgid "Unset"
1083 msgstr "Nenastaveno"
1084
1085 #: src/config/keys.c:117
1086 msgid "Up"
1087 msgstr "Nahoru"
1088
1089 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1090 msgid "Volume Down"
1091 msgstr "Snížit hlasitost"
1092
1093 #: src/config/keys.c:119
1094 msgid "Volume Mute"
1095 msgstr "Ztlumit zvuk"
1096
1097 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1098 msgid "Volume Up"
1099 msgstr "Zvýšit hlasitost"
1100
1101 #: src/config/keys.c:121
1102 msgid "Zoom In"
1103 msgstr "Přiblížit"
1104
1105 #: src/config/keys.c:122
1106 msgid "Zoom Out"
1107 msgstr "Oddálit"
1108
1109 #: src/config/keys.c:250
1110 msgid "Ctrl+"
1111 msgstr "Ctrl+"
1112
1113 #: src/config/keys.c:251
1114 msgid "Alt+"
1115 msgstr "Alt+"
1116
1117 #: src/config/keys.c:252
1118 msgid "Shift+"
1119 msgstr "Shift+"
1120
1121 #: src/config/keys.c:253
1122 msgid "Meta+"
1123 msgstr "Meta+"
1124
1125 #: src/config/keys.c:254
1126 msgid "Command+"
1127 msgstr "Příkaz+"
1128
1129 #: src/darwin/error.c:37
1130 #, fuzzy
1131 msgid "Unknown error"
1132 msgstr "Neznámé video"
1133
1134 #: src/input/control.c:226
1135 #, c-format
1136 msgid "Bookmark %i"
1137 msgstr "Záložka %i"
1138
1139 #: src/input/decoder.c:252
1140 msgid "packetizer"
1141 msgstr "paketizér"
1142
1143 #: src/input/decoder.c:252
1144 msgid "decoder"
1145 msgstr "dekodér"
1146
1147 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1148 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1149 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1150 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1151 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1152 msgstr "Proudové odesílání / Překódování selhalo"
1153
1154 #: src/input/decoder.c:262
1155 #, c-format
1156 msgid "VLC could not open the %s module."
1157 msgstr "Otevření modulu %s přehrávačem VLC se nezdařilo."
1158
1159 #: src/input/decoder.c:454
1160 msgid "VLC could not open the decoder module."
1161 msgstr "Otevření dekódovacího modulu přehrávačem VLC se nezdařilo."
1162
1163 #: src/input/decoder.c:691
1164 msgid "No description for this codec"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/input/decoder.c:693
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Codec not supported"
1170 msgstr "Port klienta"
1171
1172 #: src/input/decoder.c:694
1173 #, fuzzy, c-format
1174 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1175 msgstr "Přehrávač VLC nemohl otevřít soubor \"%s\". (%m)"
1176
1177 #: src/input/decoder.c:698
1178 #, fuzzy
1179 msgid "Unidentified codec"
1180 msgstr "Video kodek"
1181
1182 #: src/input/decoder.c:699
1183 #, fuzzy
1184 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1185 msgstr "Otevření dekódovacího modulu přehrávačem VLC se nezdařilo."
1186
1187 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1188 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1189 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1190 msgid "Track"
1191 msgstr "Stopa"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:1137
1194 #, c-format
1195 msgid "%s [%s %d]"
1196 msgstr "%s [%s %d]"
1197
1198 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1199 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1200 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1201 msgid "Program"
1202 msgstr "Program"
1203
1204 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1205 msgid "Scrambled"
1206 msgstr "Kódovaný"
1207
1208 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1209 msgid "Yes"
1210 msgstr "Ano"
1211
1212 #: src/input/es_out.c:2012
1213 #, c-format
1214 msgid "Closed captions %u"
1215 msgstr "Skryté titulky %u"
1216
1217 #: src/input/es_out.c:2870
1218 #, c-format
1219 msgid "Stream %d"
1220 msgstr "Proud %d"
1221
1222 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1223 msgid "Subtitle"
1224 msgstr "Titulky"
1225
1226 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1227 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1228 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1229 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1230 msgid "Type"
1231 msgstr "Typ"
1232
1233 #: src/input/es_out.c:2897
1234 msgid "Original ID"
1235 msgstr "Originální ID"
1236
1237 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1238 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1239 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1240 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1241 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1242 msgid "Codec"
1243 msgstr "Kodek"
1244
1245 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1246 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1247 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1248 msgid "Language"
1249 msgstr "Jazyk"
1250
1251 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1252 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1253 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1254 msgid "Description"
1255 msgstr "Popis"
1256
1257 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1258 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1259 msgid "Channels"
1260 msgstr "Kanály"
1261
1262 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1263 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1264 msgid "Sample rate"
1265 msgstr "Vzorkovací frekvence"
1266
1267 #: src/input/es_out.c:2929
1268 #, c-format
1269 msgid "%u Hz"
1270 msgstr "%u Hz"
1271
1272 #: src/input/es_out.c:2939
1273 msgid "Bits per sample"
1274 msgstr "bitů na vzorek"
1275
1276 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1277 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1278 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1279 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1280 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1281 msgid "Bitrate"
1282 msgstr "Datový tok"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:2944
1285 #, c-format
1286 msgid "%u kb/s"
1287 msgstr "%u kb/s"
1288
1289 #: src/input/es_out.c:2956
1290 msgid "Track replay gain"
1291 msgstr "Zesílení signálu při přehrávání stopy"
1292
1293 #: src/input/es_out.c:2958
1294 msgid "Album replay gain"
1295 msgstr "Zesílení signálu při přehrávání alba"
1296
1297 #: src/input/es_out.c:2959
1298 #, c-format
1299 msgid "%.2f dB"
1300 msgstr "%.2f dB"
1301
1302 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1303 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1304 msgid "Resolution"
1305 msgstr "Rozlišení"
1306
1307 #: src/input/es_out.c:2973
1308 msgid "Display resolution"
1309 msgstr "Rozlišení obrazovky"
1310
1311 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1312 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1313 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1314 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1315 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1316 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1317 msgid "Frame rate"
1318 msgstr "Snímků za sekundu"
1319
1320 #: src/input/es_out.c:2994
1321 msgid "Decoded format"
1322 msgstr "Dekódovaný formát"
1323
1324 #: src/input/input.c:2311
1325 msgid "Your input can't be opened"
1326 msgstr "Zadaný vstup nelze otevřít"
1327
1328 #: src/input/input.c:2312
1329 #, c-format
1330 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1331 msgstr ""
1332 "Přehrávačem VLC nelze otevřít MRL '%s'.  Podrobnosti naleznete v záznamu "
1333 "informací."
1334
1335 #: src/input/input.c:2425
1336 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1337 msgstr "Přehrávačem VLC nelze rozpoznat formát vstupu"
1338
1339 #: src/input/input.c:2426
1340 #, c-format
1341 msgid ""
1342 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1343 msgstr ""
1344 "Nelze detekovat formát '%s'. Podrobnější informace naleznete v záznamu "
1345 "informací."
1346
1347 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1348 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1349 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1350 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1351 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1352 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1353 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1354 msgid "Title"
1355 msgstr "Název"
1356
1357 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1358 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1359 msgid "Artist"
1360 msgstr "Umělec"
1361
1362 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1363 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1364 msgid "Genre"
1365 msgstr "Žánr"
1366
1367 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1368 msgid "Copyright"
1369 msgstr "Autorská práva"
1370
1371 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1372 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1373 msgid "Album"
1374 msgstr "Album"
1375
1376 #: src/input/meta.c:60
1377 msgid "Track number"
1378 msgstr "Číslo stopy"
1379
1380 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1381 msgid "Rating"
1382 msgstr "Hodnocení"
1383
1384 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1385 msgid "Date"
1386 msgstr "Datum"
1387
1388 #: src/input/meta.c:64
1389 msgid "Setting"
1390 msgstr "Nastavení"
1391
1392 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1393 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1394 msgid "URL"
1395 msgstr "URL"
1396
1397 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1398 msgid "Now Playing"
1399 msgstr "Nyní se hraje"
1400
1401 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1402 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1403 msgid "Publisher"
1404 msgstr "Nakladatel"
1405
1406 #: src/input/meta.c:69
1407 msgid "Encoded by"
1408 msgstr "Kódoval"
1409
1410 #: src/input/meta.c:70
1411 msgid "Artwork URL"
1412 msgstr "URL obalu"
1413
1414 #: src/input/meta.c:71
1415 msgid "Track ID"
1416 msgstr "ID stopy"
1417
1418 #: src/input/meta.c:72
1419 #, fuzzy
1420 msgid "Number of Tracks"
1421 msgstr "Počet řádků"
1422
1423 #: src/input/meta.c:73
1424 msgid "Director"
1425 msgstr "Režisér"
1426
1427 #: src/input/meta.c:74
1428 msgid "Season"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: src/input/meta.c:75
1432 msgid "Episode"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/input/meta.c:76
1436 #, fuzzy
1437 msgid "Show Name"
1438 msgstr "Zobrazit základní"
1439
1440 #: src/input/meta.c:77
1441 #, fuzzy
1442 msgid "Actors"
1443 msgstr "Faktor"
1444
1445 #: src/input/var.c:158
1446 msgid "Bookmark"
1447 msgstr "Záložka"
1448
1449 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1450 msgid "Programs"
1451 msgstr "Programy"
1452
1453 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1454 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1455 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1456 msgid "Chapter"
1457 msgstr "Kapitola"
1458
1459 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1460 msgid "Navigation"
1461 msgstr "Navigace"
1462
1463 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1464 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1465 msgid "Video Track"
1466 msgstr "Video stopa"
1467
1468 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1469 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1470 msgid "Audio Track"
1471 msgstr "Zvuková stopa"
1472
1473 #: src/input/var.c:210
1474 msgid "Subtitle Track"
1475 msgstr "Stopa titulků"
1476
1477 #: src/input/var.c:273
1478 msgid "Next title"
1479 msgstr "Následující titul"
1480
1481 #: src/input/var.c:278
1482 msgid "Previous title"
1483 msgstr "Předchozí titul"
1484
1485 #: src/input/var.c:314
1486 #, c-format
1487 msgid "Title %i%s"
1488 msgstr "Titul %i%s"
1489
1490 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1491 #, c-format
1492 msgid "Chapter %i"
1493 msgstr "Kapitola %i"
1494
1495 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1496 msgid "Next chapter"
1497 msgstr "Následující kapitola"
1498
1499 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1500 msgid "Previous chapter"
1501 msgstr "Předchozí kapitola"
1502
1503 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1504 #, c-format
1505 msgid "Media: %s"
1506 msgstr "Médium: %s"
1507
1508 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1509 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1510 msgid "Add Interface"
1511 msgstr "Přidat rozhraní"
1512
1513 #: src/interface/interface.c:91
1514 msgid "Console"
1515 msgstr "Konzole"
1516
1517 #: src/interface/interface.c:95
1518 msgid "Telnet"
1519 msgstr "Telnet"
1520
1521 #: src/interface/interface.c:98
1522 msgid "Web"
1523 msgstr "Web"
1524
1525 #: src/interface/interface.c:101
1526 msgid "Debug logging"
1527 msgstr "Záznam ladících informací"
1528
1529 #: src/interface/interface.c:104
1530 msgid "Mouse Gestures"
1531 msgstr "Gesta myši"
1532
1533 #: src/interface/interface.c:206
1534 msgid ""
1535 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1536 "interface."
1537 msgstr ""
1538 "Spouštím přehrávač VLC s výchozím rozhraním. Přejete-li si spouštět "
1539 "přehrávač VLC bez rozhraní, použijte příkaz 'cvlc'."
1540
1541 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1542 #: src/libvlc.c:183
1543 msgid "C"
1544 msgstr "cs"
1545
1546 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1547 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1549 msgid "Zoom"
1550 msgstr "Zvětšení"
1551
1552 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1553 msgid "1:4 Quarter"
1554 msgstr "1:4 Čtvrtina"
1555
1556 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1557 msgid "1:2 Half"
1558 msgstr "1:2 Polovina"
1559
1560 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1561 msgid "1:1 Original"
1562 msgstr "1:1 Původní"
1563
1564 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1565 msgid "2:1 Double"
1566 msgstr "2:1 Dvojité"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:62
1569 msgid ""
1570 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1571 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1572 "related options."
1573 msgstr ""
1574 "Tyto možnosti umožňují nastavit rozhraní používané VLC. Můžete vybrat hlavní "
1575 "rozhraní, přídavné moduly vzhledu a nastavit různé další možnosti."
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:66
1578 msgid "Interface module"
1579 msgstr "Modul vhledu"
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:68
1582 msgid ""
1583 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1584 "automatically select the best module available."
1585 msgstr ""
1586 "Hlavní rozhraní užívané VLC. Výchozí je automatický výběr nejlepšího "
1587 "dostupného modulu."
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1590 msgid "Extra interface modules"
1591 msgstr "Extra moduly vzhledu"
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:74
1594 msgid ""
1595 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1596 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1597 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1598 "\", \"gestures\" ...)"
1599 msgstr ""
1600 "Můžete zvolit \"dodatečná rozhraní\" pro VLC. Budou spuštěna na pozadí navíc "
1601 "k výchozímu rozhraní. Použijte seznam modulů oddělených dvojtečkou (obvyklé "
1602 "moduly jsou například \"rc\" (dálkové ovládání), \"http\", \"gestures"
1603 "\", ...)."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:81
1606 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1607 msgstr "Můžete si vybrat ovládací rozhraní pro VLC."
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:83
1610 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1611 msgstr "Podrobnost (0,1,2)"
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:85
1614 msgid ""
1615 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1616 "1=warnings, 2=debug)."
1617 msgstr ""
1618 "Úroveň podrobností (0=pouze normální a chybové zprávy, 1=varování, 2=ladící "
1619 "informace)."
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:88
1622 msgid "Be quiet"
1623 msgstr "Tichý režim"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:90
1626 msgid "Turn off all warning and information messages."
1627 msgstr "Vypnout všechna varování a oznámení."
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:92
1630 msgid "Default stream"
1631 msgstr "Výchozí proud"
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:94
1634 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1635 msgstr "Proud otevíraný vždy při startu VLC."
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:96
1638 msgid "Color messages"
1639 msgstr "Barevné zprávy"
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:98
1642 msgid ""
1643 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1644 "needs Linux color support for this to work."
1645 msgstr ""
1646 "Povoluje barevný výstup odesílaný konzolu. Váš terminál musí podporovat "
1647 "linuxové barvy."
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:101
1650 msgid "Show advanced options"
1651 msgstr "Zobrazit pokročilé možnosti"
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:103
1654 msgid ""
1655 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1656 "available options, including those that most users should never touch."
1657 msgstr ""
1658 "Pokud povoleno, budou nastavení a/nebo rozhraní zobrazovat všechny dostupné "
1659 "možnosti, včetně těch, které by většina uživatelů neměla nastavovat."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:107
1662 msgid "Interface interaction"
1663 msgstr "Interakce s rozhraním"
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:109
1666 msgid ""
1667 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1668 "user input is required."
1669 msgstr ""
1670 "Pokud je tato volba zapnuta, rozhraní zobrazí dialogové okno vždy, když je "
1671 "vyžadován vstup od uživatele."
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:119
1674 msgid ""
1675 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1676 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1677 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1678 "the \"audio filters\" modules section."
1679 msgstr ""
1680 "Volby umožnující upravit chování zvukového podsystému a přidávat zvukové "
1681 "filtry, které mohou být použity k postprocessingu nebo vizuálním efektům "
1682 "(spektrální alayzér, ...). Filtry povolíte zde a nastavíte v sekci rozšíření"
1683 "\"Zvukové filtry\"."
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:125
1686 msgid "Audio output module"
1687 msgstr "Modul zvukového výstupu"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:127
1690 msgid ""
1691 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1692 "automatically select the best method available."
1693 msgstr ""
1694 "Metoda zvukového výstupu užívaná VLC. Výchozí chování je automatický výběr "
1695 "nejlepšího modulu."
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1698 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1699 msgid "Enable audio"
1700 msgstr "Povolit zvuk"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:133
1703 msgid ""
1704 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1705 "not take place, thus saving some processing power."
1706 msgstr ""
1707 "Můžete kompletně vypnout zvukový výstup. Dekódování zvuku nebude vůbec "
1708 "provedeno, a proto bude trochu snížena zátěž CPU."
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:136
1711 msgid "Audio gain"
1712 msgstr "Zesílení zvuku"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:138
1715 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:140
1719 msgid "Audio output volume step"
1720 msgstr "Velikost kroku při nastavení hlasitosti"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:142
1723 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:145
1727 msgid "Remember the audio volume"
1728 msgstr "Zapamatovat úroveň hlasitosti zvuku"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:147
1731 msgid ""
1732 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1733 msgstr ""
1734 "Úroveň hlasitosti zvuku může být zaznamenána, a obnovena při dalším spuštění "
1735 "přehrávače VLC."
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:150
1738 msgid "Audio desynchronization compensation"
1739 msgstr "Kompenzace de-synchronizace zvuku"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:152
1742 msgid ""
1743 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1744 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1745 msgstr ""
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:155
1748 msgid "Audio resampler"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:157
1752 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1753 msgstr ""
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:160
1756 msgid ""
1757 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1758 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1759 "played)."
1760 msgstr ""
1761 "Nastaví kanály zvukového výstupu, které mají být použity jako výchozí (pokud "
1762 "je podporovaný hardware a zvuk je přehráván)."
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1765 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1766 msgid "Use S/PDIF when available"
1767 msgstr "Použít výstup S/PDIF, pokud je dostupný"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:166
1770 msgid ""
1771 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1772 "audio stream being played."
1773 msgstr ""
1774 "S/PDIF může být použit jako výchozí pokud ho váš hardware podporuje a pokud "
1775 "je přehráván nějaký zvuk."
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1778 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1779 msgstr "Vynutit detekci Dolby Surround"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:171
1782 msgid ""
1783 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1784 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1785 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1786 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1787 msgstr ""
1788 "Použijte pokud víte, že váš proud je (nebo není) kódován s Dolby Surround a "
1789 "není správně zjištěn. I když proud nebude kódován s Dolby Surround, zapnutí "
1790 "této volby může zlepšit váš zážitek, obzvlášť pokud jej zkombinujete s "
1791 "mixérem kanálů sluchátek."
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1794 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1795 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1796 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1797 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1798 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1799 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1800 msgid "Auto"
1801 msgstr "Automaticky"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1804 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1805 msgid "On"
1806 msgstr "Zapnuto"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1809 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1810 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1811 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1812 msgid "Off"
1813 msgstr "Vypnuto"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:180
1816 msgid "Stereo audio output mode"
1817 msgstr "Režim stereo zvukového výstupu"
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:192
1820 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1821 msgstr "Přidává podporu zvukových filtru pro dodatečné zpracování zvuku."
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:197
1824 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1825 msgstr "Přidává vizualizační moduly (spektrální analyzátor, ...)"
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:201
1828 msgid "Replay gain mode"
1829 msgstr "Režim zesílení signálu"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:203
1832 msgid "Select the replay gain mode"
1833 msgstr "Vyberte si režim zesílení signálu"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:205
1836 msgid "Replay preamp"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:207
1840 msgid ""
1841 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1842 "replay gain information"
1843 msgstr ""
1844 "Umožňuje změnu výchozí požadované síly signálu (89 dB) pro proud s informací "
1845 "o zesílení"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:210
1848 msgid "Default replay gain"
1849 msgstr "Výchozí zesílení přehrávání"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:212
1852 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:214
1856 msgid "Peak protection"
1857 msgstr "Ochrana špiček"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:216
1860 msgid "Protect against sound clipping"
1861 msgstr "Zabránit ořezu zvuku"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:219
1864 msgid "Enable time stretching audio"
1865 msgstr "Povolit časové roztažení zvuku"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:221
1868 msgid ""
1869 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1870 "audio pitch"
1871 msgstr ""
1872 "Umožňuje přehrávání zvuku při nižší nebo vyšší rychlosti bez ovlivnění výšek"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1875 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1876 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1877 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1878 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1879 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1880 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1881 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1882 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1883 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1884 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1885 msgid "None"
1886 msgstr "Nic"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:236
1889 msgid ""
1890 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1891 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1892 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1893 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1894 "options."
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:242
1898 msgid "Video output module"
1899 msgstr "Modul video výstupu"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:244
1902 msgid ""
1903 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1904 "automatically select the best method available."
1905 msgstr ""
1906 "Vyberte výstupní metodu videa pro VLC. Výchozí chovaní je automaticky vybrat "
1907 "nejlepší dostupnou metodu."
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1910 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1911 msgid "Enable video"
1912 msgstr "Povolit video"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:249
1915 msgid ""
1916 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1917 "not take place, thus saving some processing power."
1918 msgstr ""
1919 "Můžete kompletně vypnout video výstup. Dekódování videa nebude vůbec "
1920 "provedeno, a proto bude trochu snížena zátěž CPU."
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1923 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1924 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1925 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1926 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1927 msgid "Video width"
1928 msgstr "Šířka videa"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:254
1931 msgid ""
1932 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1933 "characteristics."
1934 msgstr ""
1935 "Můžete vynutit šířku videa. Implicitně (-1) se přehrávač VLC přizpůsobí "
1936 "charakteristikám videa."
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1939 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1940 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1941 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1942 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1943 msgid "Video height"
1944 msgstr "Výška videa"
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:259
1947 msgid ""
1948 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1949 "video characteristics."
1950 msgstr ""
1951 "Můžete vynutit výšku videa. Implicitně (-1) se přehrávač VLC přizpůsobí "
1952 "vlastnostem videa."
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:262
1955 msgid "Video X coordinate"
1956 msgstr "Souřadnice X videa"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:264
1959 msgid ""
1960 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1961 "coordinate)."
1962 msgstr "Můžete vynutit pozici levého horního rohu okna videa (souřadnice X)."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:267
1965 msgid "Video Y coordinate"
1966 msgstr "Souřadnice Y videa"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:269
1969 msgid ""
1970 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1971 "coordinate)."
1972 msgstr "Můžete vynutit pozici levého horního rohu okna videa (souřadnice Y)."
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:272
1975 msgid "Video title"
1976 msgstr "Název videa"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:274
1979 msgid ""
1980 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1981 "interface)."
1982 msgstr "Vlastní název okna videa (v případě že není video vloženo v rozhraní)."
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:277
1985 msgid "Video alignment"
1986 msgstr "Zarovnání videa"
1987
1988 #: src/libvlc-module.c:279
1989 msgid ""
1990 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1991 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1992 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1993 msgstr ""
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
1996 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
1997 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1998 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
1999 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2000 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2001 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2002 #: modules/video_filter/rss.c:173
2003 msgid "Center"
2004 msgstr "Střed"
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2007 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2008 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2009 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2010 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2011 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2012 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2013 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2014 msgid "Top"
2015 msgstr "Nahoře"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2018 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2019 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2020 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2021 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2022 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2023 msgid "Bottom"
2024 msgstr "Dole"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2027 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2028 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2029 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2030 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2031 #: modules/video_filter/rss.c:174
2032 msgid "Top-Left"
2033 msgstr "Vlevo nahoře"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2036 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2037 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2038 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2039 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2040 #: modules/video_filter/rss.c:174
2041 msgid "Top-Right"
2042 msgstr "Vpravo nahoře"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2045 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2046 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2047 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2048 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2049 #: modules/video_filter/rss.c:174
2050 msgid "Bottom-Left"
2051 msgstr "Vlevo dole"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2054 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2055 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2056 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2057 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2058 #: modules/video_filter/rss.c:174
2059 msgid "Bottom-Right"
2060 msgstr "Vpravo dole"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:287
2063 msgid "Zoom video"
2064 msgstr "Přiblížit video"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:289
2067 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2068 msgstr "Můžete přiblížit video v požadovaném poměru."
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:291
2071 msgid "Grayscale video output"
2072 msgstr "Černobílý výstup videa"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:293
2075 msgid ""
2076 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2077 "save some processing power."
2078 msgstr ""
2079 "Černobílý výstup videa. Tím, že nejsou informace o barvách dekódovány, "
2080 "můžete snížit zátěž procesoru."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:296
2083 msgid "Embedded video"
2084 msgstr "Vložené video"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:298
2087 msgid "Embed the video output in the main interface."
2088 msgstr "Vloží výstup videa do hlavního rozhraní."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:300
2091 msgid "Fullscreen video output"
2092 msgstr "Výstup videa na celou obrazovku"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:302
2095 msgid "Start video in fullscreen mode"
2096 msgstr "Spustit video v režimu celé obrazovky"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:304
2099 msgid "Overlay video output"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:306
2103 msgid ""
2104 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2105 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2106 msgstr ""
2107 "Přesah je schopnost hardwarového zrychlení u vaší grafické karty (schopnost "
2108 "vykreslovat video přímo). Ve výchozím nastavení se VLC tuto schopnost pokusí "
2109 "využít."
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2112 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2113 msgid "Always on top"
2114 msgstr "Vždy navrchu"
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:311
2117 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2118 msgstr "Vždy umísťovat okno videa nad ostatními okny."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:313
2121 msgid "Enable wallpaper mode "
2122 msgstr "Povolit režim obrázku na pozadí"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:315
2125 msgid ""
2126 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2127 msgstr ""
2128 "Režim obrázku na pozadí umožňuje zobrazit video na pozadí pracovní plochy."
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:318
2131 msgid "Show media title on video"
2132 msgstr "Zobrazovat název média ve videu"
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:320
2135 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2136 msgstr "Zobrazovat název v horní části videa."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:322
2139 msgid "Show video title for x milliseconds"
2140 msgstr "Zobrazit název videa x milisekund"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:324
2143 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2144 msgstr "Zobrazit název videa po n milisekund, výchozí je 5000 ms (5 sek.)"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:326
2147 msgid "Position of video title"
2148 msgstr "Pozice názvu videa"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:328
2151 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2152 msgstr "Pozice na videu, kde se zobrazí název (výchozí dole uprostřed)"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:330
2155 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2156 msgstr "Skrýt kurzor a ovladač režimu celé obrazovky po x milisekundách"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:333
2159 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2160 msgstr "Skrýt kurzor myši a ovladač režimu celé obrazovky po n milisekundách"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2163 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2164 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2165 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2166 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2167 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2168 msgid "Deinterlace"
2169 msgstr "Odstranit prokládání"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2172 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2173 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2174 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2175 msgid "Deinterlace mode"
2176 msgstr "Režim odstranění prokládání"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:348
2179 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2180 msgstr "Metoda odstranění prokládání pro zpracovaní videa."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2183 msgid "Discard"
2184 msgstr "Zahodit"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2187 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2188 msgid "Blend"
2189 msgstr "Mísení"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2192 msgid "Mean"
2193 msgstr "Průměr"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2196 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2197 msgid "Bob"
2198 msgstr "Bob"
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2201 msgid "Linear"
2202 msgstr "Lineární"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2205 msgid "Phosphor"
2206 msgstr "Fosfor"
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2209 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2210 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:365
2213 msgid "Disable screensaver"
2214 msgstr "Zablokovat šetřič obrazovky"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:366
2217 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2218 msgstr "Zablokuje spuštění šetřiče obrazovky při přehrávání videa."
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:368
2221 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2222 msgstr "Zablokovat správce napájení v průběhu přehrávání"
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:369
2225 msgid ""
2226 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2227 "computer being suspended because of inactivity."
2228 msgstr ""
2229 "Zablokuje správce napájení v průběhu přehrávání, pro zabránění vypnutí "
2230 "počítače z důvodu nečinnosti."
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2233 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2234 msgid "Window decorations"
2235 msgstr "Dekorace oken"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:374
2238 msgid ""
2239 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2240 "giving a \"minimal\" window."
2241 msgstr ""
2242 "VLC nemusí vykreslovat titulek okna, rámce, atd... kolem videa a vytvořit "
2243 "tak \"minimalistické\" okno."
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:377
2246 msgid "Video splitter module"
2247 msgstr "Modul rozdělovače videa"
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:379
2250 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:381
2254 msgid "Video filter module"
2255 msgstr "Modul filtru videa"
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:383
2258 msgid ""
2259 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2260 "instance deinterlacing, or distort the video."
2261 msgstr ""
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:387
2264 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2265 msgstr "Adresář (nebo soubor) pro snímky z videa"
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:389
2268 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2269 msgstr "Adresář pro ukládání snímků videa."
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2272 msgid "Video snapshot file prefix"
2273 msgstr "Předpona souboru se snímkem videa"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:395
2276 msgid "Video snapshot format"
2277 msgstr "Formát snímku videa"
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:397
2280 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2281 msgstr "Formát obrázku pro uložení snímku videa"
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:399
2284 msgid "Display video snapshot preview"
2285 msgstr "Zobrazit náhled snímku videa"
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:401
2288 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2289 msgstr "Zobrazit náhled snímku v levém horním rohu obrazovky."
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:403
2292 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2293 msgstr "Použít sekvenční číslování místo časových značek"
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:405
2296 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2297 msgstr "Použít sekvenční číslování místo časových značek pro číslování snímků"
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:407
2300 msgid "Video snapshot width"
2301 msgstr "Šířka snímku videa"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:409
2304 msgid ""
2305 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2306 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:413
2310 msgid "Video snapshot height"
2311 msgstr "Výška snímku videa"
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:415
2314 msgid ""
2315 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2316 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2317 "ratio."
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:419
2321 msgid "Video cropping"
2322 msgstr "Ořez videa"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:421
2325 msgid ""
2326 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2327 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2328 msgstr ""
2329 "Vynutí ořez zdrojového videa. Přípustné formáty jsou x:y (4:3, 16:9, apod.) "
2330 "vyjadřující celkový poměr stran obrazu."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:425
2333 msgid "Source aspect ratio"
2334 msgstr "Poměr stran zdroje"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:427
2337 msgid ""
2338 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2339 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2340 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2341 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2342 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:434
2346 msgid "Video Auto Scaling"
2347 msgstr "Automatické zvětšení videa"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:436
2350 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2351 msgstr "Zvětší video na zadanou velikost, nebo na celou obrazovku."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:438
2354 msgid "Video scaling factor"
2355 msgstr "Faktor zvětšení videa"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:440
2358 msgid ""
2359 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2360 "Default value is 1.0 (original video size)."
2361 msgstr ""
2362 "Faktor zvětšení použitý při zakázaném automatickém zvětšení.\n"
2363 "Výchozí hodnota je 1.0 (původní velikost videa)."
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:443
2366 msgid "Custom crop ratios list"
2367 msgstr "Seznam vlastních poměrů oříznutí"
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:445
2370 msgid ""
2371 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2372 "crop ratios list."
2373 msgstr ""
2374 "Čárkou oddělený seznam poměrů stran, který bude přidán do seznamu dostupných "
2375 "poměrů stran v rozhraní."
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:448
2378 msgid "Custom aspect ratios list"
2379 msgstr "Vlastní seznam poměrů stran"
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:450
2382 msgid ""
2383 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2384 "aspect ratio list."
2385 msgstr ""
2386 "Čárkou oddělený seznam poměrů stran, který bude přidán do seznamu poměrů "
2387 "stran v rozhraní."
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:453
2390 msgid "Fix HDTV height"
2391 msgstr "Opravit výšku HDTV"
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:455
2394 msgid ""
2395 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2396 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2397 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2398 msgstr ""
2399 "Umožňuje správné zpracování formátu HDTV-1080, i když špatný enkodér "
2400 "nesprávně nastaví výšku na 1088 řádek. Tuto volbu by jste měli zablokovat "
2401 "pouze v případě, že vaše video má nestandardní formát vyžadující všech 1088 "
2402 "řádek."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:460
2405 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2406 msgstr "Poměr stran pixelu monitoru"
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:462
2409 msgid ""
2410 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2411 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2412 "order to keep proportions."
2413 msgstr ""
2414 "Vynutí poměr stran pixelu monitoru. Většina monitorů má čtvercové pixely "
2415 "(1:1). Pokud máte monitor s poměrem 16:9, možná to budete muset nastavit na "
2416 "4:3 pro zachování proporcí."
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2419 msgid "Skip frames"
2420 msgstr "Přeskakovat snímky"
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:468
2423 msgid ""
2424 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2425 "computer is not powerful enough"
2426 msgstr ""
2427 "Zapne zahazování snímků na proudech MPEG2. Zahazování snímků nastává, pokud "
2428 "váš počítač není dostatečně výkonný"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:471
2431 msgid "Drop late frames"
2432 msgstr "Zahazovat opožděné snímky"
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:473
2435 msgid ""
2436 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2437 "intended display date)."
2438 msgstr ""
2439 "Zahazuje snímky, které dorazí pozdě (dorazí na výstup videa po jejich "
2440 "plánovaném čase zobrazení)."
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:476
2443 msgid "Quiet synchro"
2444 msgstr "Tichá synchronizace"
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:478
2447 msgid ""
2448 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2449 "synchronization mechanism."
2450 msgstr ""
2451 "Zabraňuje zaplňování záznamu ladícími zprávami z mechanismu synchronizace "
2452 "výstupu videa."
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:481
2455 msgid "Key press events"
2456 msgstr "Události stisku tlačítka"
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:483
2459 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2460 msgstr "Povolí zkratky v okně videa (pokud není součástí hlavního okna VLC)."
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2463 msgid "Mouse events"
2464 msgstr "Události myši"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:487
2467 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2468 msgstr "Umožní zpracování kliknutí myši ve videu."
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:495
2471 msgid ""
2472 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2473 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2474 "channel."
2475 msgstr ""
2476 "Nastavení vám umožní změnit chování vnitřního podsystému, např. DVD či VCD "
2477 "mechanika,  nastavení síťového rozhraní nebo titulků."
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:499
2480 msgid "File caching (ms)"
2481 msgstr "Mezipaměť souboru (ms)"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:501
2484 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2485 msgstr "Hodnota mezipaměti pro místní soubory, v milisekundách."
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:503
2488 msgid "Live capture caching (ms)"
2489 msgstr "Mezipaměť živého záznamu (ms)."
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:505
2492 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2493 msgstr ""
2494 "Hodnota ukládání do mezipaměti v milisekundách, pro fotoaparáty a mikrofony."
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:507
2497 msgid "Disc caching (ms)"
2498 msgstr "Ukládání do mezipaměti disku (ms)"
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:509
2501 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2502 msgstr "Hodnota mezipaměti pro optická média, v milisekundách."
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:511
2505 msgid "Network caching (ms)"
2506 msgstr "Síťová mezipaměť (ms)"
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:513
2509 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2510 msgstr "Hodnota mezipaměti pro síťové zdroje, v milisekundách."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:515
2513 msgid "Clock reference average counter"
2514 msgstr ""
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:517
2517 msgid ""
2518 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2519 "to 10000."
2520 msgstr ""
2521 "Pokud používáte vstup PVR (nebo abnormální zdroj), nastavte hodnotu na 10000."
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:520
2524 msgid "Clock synchronisation"
2525 msgstr "Synchronizace času"
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:522
2528 msgid ""
2529 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2530 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2531 msgstr ""
2532 "Pro zdroje v reálném čase je možné vypnout vstupní synchronizaci času. "
2533 "Použijte tuto možnost, pokud přehrávání sítových proudů není plynulé. "
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:526
2536 msgid "Clock jitter"
2537 msgstr "Časová nepřesnost"
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:528
2540 msgid ""
2541 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2542 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2543 msgstr ""
2544 "Definuje maximální hodnotu vstupního kolísání zpoždění, které by se "
2545 "synchronizační algoritmy měly snažit kompenzovat (v milisekundách)."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:531
2548 msgid "Network synchronisation"
2549 msgstr "Synchronizace sítě"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:532
2552 msgid ""
2553 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2554 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2555 msgstr ""
2556 "Umožní vám vzdáleně synchronizovat hodiny serveru a klienta. Podrobná "
2557 "nastavení jsou k dispozici v Pokročilé / Síťová synch."
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2560 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2561 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2562 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2563 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2564 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2565 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2566 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2567 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2568 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2569 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2570 msgid "Default"
2571 msgstr "Výchozí"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2574 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2575 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2576 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2577 msgid "Enable"
2578 msgstr "Povolit"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:540
2581 msgid "MTU of the network interface"
2582 msgstr "MTU síťového rozhraní"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:542
2585 msgid ""
2586 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2587 "over the network (in bytes)."
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2591 msgid "Hop limit (TTL)"
2592 msgstr "Max. počet skoků (TTL)"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2595 msgid ""
2596 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2597 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2598 "in default)."
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:553
2602 msgid "Multicast output interface"
2603 msgstr "Výstupní rozhraní pro multicast"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:555
2606 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2607 msgstr "Výchozí rozhraní pro multicast. Přepisuje směrovací tabulku."
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:557
2610 msgid "DiffServ Code Point"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:558
2614 msgid ""
2615 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2616 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:564
2620 msgid ""
2621 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2622 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2623 msgstr ""
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:570
2626 msgid ""
2627 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2628 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2629 "(like DVB streams for example)."
2630 msgstr ""
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2633 msgid "Audio track"
2634 msgstr "Zvuková stopa"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:578
2637 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2638 msgstr "Číslo proudu zvukové stopy (od 0 do n)."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2641 msgid "Subtitle track"
2642 msgstr "Stopa titulků"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:583
2645 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2646 msgstr "Číslo proudu stopy titulků (od 0 do n)."
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2649 msgid "Audio language"
2650 msgstr "Jazyk zvukové stopy"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:588
2653 msgid ""
2654 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2655 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2656 "language)."
2657 msgstr ""
2658 "Jazyk zvukové stopy, kterou si přejete použít (oddělujte čárkami, použijte "
2659 "dvou nebo třímístný kód země, pokud si přejete zabránit změnám jazyka, "
2660 "zadejte 'none')."
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:591
2663 msgid "Subtitle language"
2664 msgstr "Jazyk titulků"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:593
2667 msgid ""
2668 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2669 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2670 msgstr ""
2671 "Jazyk stopy titulků, kterou si přejete použít (oddělené čárkami, dvou nebo "
2672 "třímístný kód země, můžete použít \"any\" jako zálohu)."
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:596
2675 #, fuzzy
2676 msgid "Menu language"
2677 msgstr "Jazyk nabídek:"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:598
2680 #, fuzzy
2681 msgid ""
2682 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2683 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2684 msgstr ""
2685 "Jazyk stopy titulků, kterou si přejete použít (oddělené čárkami, dvou nebo "
2686 "třímístný kód země, můžete použít \"any\" jako zálohu)."
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:602
2689 msgid "Audio track ID"
2690 msgstr "ID zvukové stopy"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:604
2693 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2694 msgstr "ID proudu zvukové stopy k použití."
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:606
2697 msgid "Subtitle track ID"
2698 msgstr "ID stopy titulků"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:608
2701 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2702 msgstr "ID proudu stopy titulků k použití."
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:610
2705 msgid "Preferred video resolution"
2706 msgstr "Upřednostňované rozlišení videa"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:612
2709 msgid ""
2710 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2711 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2712 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2713 "higher resolutions."
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:618
2717 msgid "Best available"
2718 msgstr "Nejlepší dostupné"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:618
2721 msgid "Full HD (1080p)"
2722 msgstr "Full HD (1080p)"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:618
2725 msgid "HD (720p)"
2726 msgstr "HD (720p)"
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:619
2729 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2730 msgstr "Standardní rozlišení (576 nebo 480 řádků)"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:620
2733 msgid "Low Definition (360 lines)"
2734 msgstr "Nízké rozlišení (360 řádků)"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:621
2737 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2738 msgstr "Velmi nízké rozlišení (240 řádků)"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:624
2741 msgid "Input repetitions"
2742 msgstr "Opakování vstupu"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:626
2745 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2746 msgstr "Počet opakování daného vstupu"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2749 msgid "Start time"
2750 msgstr "Čas zahájení"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:630
2753 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2754 msgstr "Proud se spustí od dané pozice (v sekundách)."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2757 msgid "Stop time"
2758 msgstr "Čas zastavení"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:634
2761 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2762 msgstr "Proud se ukončí k dané pozici (v sekundách)."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:636
2765 msgid "Run time"
2766 msgstr "Čas běhu"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:638
2769 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2770 msgstr "Proud poběží po zadanou dobu (v sekundách)"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:640
2773 msgid "Fast seek"
2774 msgstr "Rychlé hledání"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:642
2777 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2778 msgstr "Při vyhledávání upřednostnit rychlost před přesností"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:644
2781 msgid "Playback speed"
2782 msgstr "Rychlost přehrávání"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:646
2785 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2786 msgstr "Určuje rychlost přehrávání (nominální rychlost je 1.0)"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:648
2789 msgid "Input list"
2790 msgstr "Seznam vstupů"
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:650
2793 msgid ""
2794 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2795 "together after the normal one."
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:653
2799 msgid "Input slave (experimental)"
2800 msgstr "Dodatečný vstup (experimentální)"
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:655
2803 msgid ""
2804 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2805 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2806 "inputs."
2807 msgstr ""
2808 "Umožňuje vám přehrávat z více vstupů naráz. Tato funkce je experimentální a "
2809 "ne všechny formáty jsou podporovány. Použijte '#' pro oddělení jednotlivých "
2810 "vstupů"
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:659
2813 msgid "Bookmarks list for a stream"
2814 msgstr "Seznam záložek pro proud"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:661
2817 msgid ""
2818 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2819 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2820 "{...}\""
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2824 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2825 msgid "Record directory or filename"
2826 msgstr "Adresář, nebo název souboru pro záznam"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2829 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2830 msgstr "Adresář, nebo název souboru, kam se budou ukládat nahrávky"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:669
2833 msgid "Prefer native stream recording"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:671
2837 msgid ""
2838 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2839 "output module"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:674
2843 msgid "Timeshift directory"
2844 msgstr "Adresář časového posunu (Timeshift)"
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:676
2847 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2848 msgstr "Adresář pro ukládání dočasných souborů funkce časového posunu."
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:678
2851 msgid "Timeshift granularity"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:680
2855 msgid ""
2856 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2857 "to store the timeshifted streams."
2858 msgstr ""
2859 "Maximální velikost dočasných souborů pro funkci časového posunu v bajtech."
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:683
2862 msgid "Change title according to current media"
2863 msgstr "Změnit název dle současného média"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:684
2866 msgid ""
2867 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2868 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2869 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2870 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:691
2874 msgid ""
2875 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2876 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2877 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2878 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2882 msgid "Force subtitle position"
2883 msgstr "Vynutit pozici titulků"
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:699
2886 msgid ""
2887 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2888 "over the movie. Try several positions."
2889 msgstr ""
2890 "Nastavení určující umístění titulků pod filmem, místo zobrazení přes film. "
2891 "Vyzkoušejte různé pozice."
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:702
2894 msgid "Enable sub-pictures"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:704
2898 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2902 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2903 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2904 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2905 msgid "On Screen Display"
2906 msgstr "Zobrazení na obraze"
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:708
2909 msgid ""
2910 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2911 "Display)."
2912 msgstr ""
2913 "Přehrávač VLC umožňuje zobrazení textu přes video. Tato vlastnost se nazývá "
2914 "OSD."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:711
2917 msgid "Text rendering module"
2918 msgstr "Modul vykreslování textu"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:713
2921 msgid ""
2922 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2923 "instance."
2924 msgstr ""
2925 "Přehrávač VLC běžně užívá Freetype pro vykreslování, ale umožňuje použití "
2926 "např. svg."
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:715
2929 msgid "Subpictures source module"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:717
2933 msgid ""
2934 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2935 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2936 msgstr ""
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:720
2939 msgid "Subpictures filter module"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:722
2943 msgid ""
2944 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2945 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:725
2949 msgid "Autodetect subtitle files"
2950 msgstr "Automaticky detekovat soubory s titulky"
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:727
2953 msgid ""
2954 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2955 "(based on the filename of the movie)."
2956 msgstr ""
2957 "Automaticky detekuje název souboru s titulky pokud není žádný název "
2958 "zadán(detekce založena na názvu souboru videa)."
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:730
2961 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:732
2965 msgid ""
2966 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2967 "Options are:\n"
2968 "0 = no subtitles autodetected\n"
2969 "1 = any subtitle file\n"
2970 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2971 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2972 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2973 msgstr ""
2974 "Určuje, jak přesné má být srovnávání názvů titulků a filmů. Možnosti jsou:\n"
2975 "0 = automaticky nedetekovat žádné titulky\n"
2976 "1 = jakýkoliv soubor s titulky\n"
2977 "2 = jakýkoliv soubor s titulky obsahující název filmu\n"
2978 "3 = soubor s titulky odpovídající názvu filmu s přidanými znaky\n"
2979 "4 = soubor s titulky přesně odpovídající názvu filmu"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:740
2982 msgid "Subtitle autodetection paths"
2983 msgstr "Cesty pro automatické vyhledávání titulků"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:742
2986 msgid ""
2987 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2988 "found in the current directory."
2989 msgstr ""
2990 "Hledat titulky také v těchto cestách, pokud nebyly nalezeny v současném "
2991 "adresáři."
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:745
2994 msgid "Use subtitle file"
2995 msgstr "Použít soubor s titulky"
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:747
2998 msgid ""
2999 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3000 "subtitle file."
3001 msgstr ""
3002 "Načte soubor s titulky. Použije se pokud automatická detekce nebyla schopna "
3003 "najít soubor s titulky."
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:751
3006 msgid "DVD device"
3007 msgstr "DVD zařízení"
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:752
3010 msgid "VCD device"
3011 msgstr "VCD zařízení"
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:753
3014 msgid "Audio CD device"
3015 msgstr "Zařízení pro zvuková CD"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:757
3018 msgid ""
3019 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3020 "the drive letter (e.g. D:)"
3021 msgstr ""
3022 "Výchozí používaná DVD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za "
3023 "písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:760
3026 msgid ""
3027 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3028 "the drive letter (e.g. D:)"
3029 msgstr ""
3030 "Výchozí používaná VCD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za "
3031 "písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:763
3034 msgid ""
3035 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3036 "after the drive letter (e.g. D:)"
3037 msgstr ""
3038 "Výchozí používaná CD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za "
3039 "písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:770
3042 msgid "This is the default DVD device to use."
3043 msgstr "Výchozí DVD zařízení."
3044
3045 #: src/libvlc-module.c:772
3046 msgid "This is the default VCD device to use."
3047 msgstr "Výchozí zařízení pro VCD."
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:774
3050 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3051 msgstr "Výchozí zařízení pro zvuková CD."
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:791
3054 msgid "TCP connection timeout"
3055 msgstr "Časový limit pro TCP spojení"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:793
3058 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3059 msgstr "Výchozí časový limit pro spojení TCP (v milisekundách). "
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:795
3062 msgid "HTTP server address"
3063 msgstr "Adresa HTTP serveru"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:797
3066 msgid ""
3067 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3068 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3069 "them to a specific network interface."
3070 msgstr ""
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:801
3073 msgid "RTSP server address"
3074 msgstr "Adresa RTSP serveru"
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:803
3077 msgid ""
3078 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3079 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3080 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3081 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3082 "network interface."
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:809
3086 msgid "HTTP server port"
3087 msgstr "Port HTTP serveru"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:811
3090 msgid ""
3091 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3092 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3093 "by the operating system."
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:816
3097 msgid "HTTPS server port"
3098 msgstr "Port HTTPS serveru"
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:818
3101 msgid ""
3102 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3103 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3104 "restricted by the operating system."
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:823
3108 msgid "RTSP server port"
3109 msgstr "Port RTSP serveru"
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:825
3112 msgid ""
3113 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3114 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3115 "by the operating system."
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:830
3119 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3120 msgstr "Certifikát serveru HTTP/TLS"
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:832
3123 #, fuzzy
3124 msgid ""
3125 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3126 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3127 msgstr ""
3128 "Tento soubor certifikátu X.509 (ve formátu PEM) je použit pro TLS na straně "
3129 "serveru."
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:835
3132 msgid "HTTP/TLS server private key"
3133 msgstr "Privátní klíč HTTP/TLS serveru"
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:837
3136 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3137 msgstr ""
3138 "Soubor se soukromým klíčem (formát PEM) je použitý pro TLS na straně serveru."
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:839
3141 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3142 msgstr "Certifikační autorita HTTP/TLS"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:841
3145 msgid ""
3146 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3147 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3148 msgstr ""
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:844
3151 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3152 msgstr "Seznam odvolaných certifikátů HTTP/TLS"
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:846
3155 msgid ""
3156 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3157 "revoked certificates in TLS sessions."
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:849
3161 msgid "SOCKS server"
3162 msgstr "Server SOCKS"
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:851
3165 msgid ""
3166 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3167 "used for all TCP connections"
3168 msgstr ""
3169 "Použitý server SOCKS proxy Formát musí být ADRESA:PORT. Bude použit pro "
3170 "všechna TCP spojení."
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:854
3173 msgid "SOCKS user name"
3174 msgstr "Uživatelské jméno SOCKS"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:856
3177 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3178 msgstr "Uživatelské jméno pro spojení se SOCKS proxy."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:858
3181 msgid "SOCKS password"
3182 msgstr "Heslo SOCKS"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:860
3185 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3186 msgstr "Heslo pro spojení se SOCKS proxy."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:862
3189 msgid "Title metadata"
3190 msgstr "Metadata názvu"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:864
3193 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3194 msgstr "Umožňuje vám zadat metadata \"název\" vstupu"
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:866
3197 msgid "Author metadata"
3198 msgstr "Metadata autora"
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:868
3201 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3202 msgstr "Umožňuje vám zadat metadata \"autor\" vstupu"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:870
3205 msgid "Artist metadata"
3206 msgstr "Metadata umělce"
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:872
3209 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3210 msgstr "Umožňuje vám zadat metadata \"umělec\" vstupu"
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:874
3213 msgid "Genre metadata"
3214 msgstr "Metadata žánru"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:876
3217 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3218 msgstr "Umožňuje vám zadat metadata \"žánr\" vstupu"
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:878
3221 msgid "Copyright metadata"
3222 msgstr "Metadata autorských práv"
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:880
3225 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:882
3229 msgid "Description metadata"
3230 msgstr "Metadata popisu"
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:884
3233 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:886
3237 msgid "Date metadata"
3238 msgstr "Metadata data"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:888
3241 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:890
3245 msgid "URL metadata"
3246 msgstr "Metadata URL"
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:892
3249 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:896
3253 msgid ""
3254 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3255 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3256 "can break playback of all your streams."
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:900
3260 msgid "Preferred decoders list"
3261 msgstr "Seznam upřednostňovaných dekodérů"
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:902
3264 msgid ""
3265 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3266 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3267 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:907
3271 msgid "Preferred encoders list"
3272 msgstr "Seznam upřednostňovaných kodérů"
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:909
3275 msgid ""
3276 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:918
3280 msgid ""
3281 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3282 "subsystem."
3283 msgstr ""
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:921
3286 msgid "Default stream output chain"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:923
3290 msgid ""
3291 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3292 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3293 "all streams."
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:927
3297 msgid "Enable streaming of all ES"
3298 msgstr "Povolit proudové vysílání všech ZP"
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:929
3301 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3302 msgstr "Vysílat všechny základní proudy (video, zvuk, a titulky)"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:931
3305 msgid "Display while streaming"
3306 msgstr "Zobazit při proudovém vysílání."
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:933
3309 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3310 msgstr "Přehrávat proud při jeho vysílání."
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:935
3313 msgid "Enable video stream output"
3314 msgstr "Povolit výstup proudu videa"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:937
3317 msgid ""
3318 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3319 "facility when this last one is enabled."
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:940
3323 msgid "Enable audio stream output"
3324 msgstr "Povolit vstup zvukového proudu"
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:942
3327 msgid ""
3328 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3329 "facility when this last one is enabled."
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:945
3333 msgid "Enable SPU stream output"
3334 msgstr "Povolit výstup SPU proudu"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:947
3337 msgid ""
3338 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3339 "facility when this last one is enabled."
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:950
3343 msgid "Keep stream output open"
3344 msgstr "Ponechat proudový výstup otevřený"
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:952
3347 msgid ""
3348 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3349 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3350 "specified)"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:956
3354 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:958
3358 msgid ""
3359 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3360 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:961
3364 msgid "Preferred packetizer list"
3365 msgstr "Seznam upřednostňovaných paketizérů"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:963
3368 msgid ""
3369 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:966
3373 msgid "Mux module"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:968
3377 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:970
3381 msgid "Access output module"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:972
3385 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:975
3389 msgid ""
3390 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3391 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3392 msgstr ""
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:979
3395 msgid "SAP announcement interval"
3396 msgstr "Interval oznámení SAP"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:981
3399 msgid ""
3400 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3401 "between SAP announcements."
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:990
3405 msgid ""
3406 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3407 "you really know what you are doing."
3408 msgstr ""
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:993
3411 msgid "Access module"
3412 msgstr "Přístupový modul"
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:995
3415 msgid ""
3416 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3417 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3418 "option unless you really know what you are doing."
3419 msgstr ""
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:999
3422 msgid "Stream filter module"
3423 msgstr "Modul proudových filtrů"
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1001
3426 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3427 msgstr "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1003
3430 msgid "Demux module"
3431 msgstr "Modul demultiplexeru"
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1005
3434 msgid ""
3435 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3436 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3437 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3438 "you really know what you are doing."
3439 msgstr ""
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1010
3442 msgid "VoD server module"
3443 msgstr "Modul serveru VoD"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1012
3446 msgid ""
3447 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3448 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3449 msgstr ""
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1015
3452 msgid "Allow real-time priority"
3453 msgstr "Povolit real-time prioritu"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1017
3456 msgid ""
3457 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3458 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3459 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3460 "only activate this if you know what you're doing."
3461 msgstr ""
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1023
3464 msgid "Adjust VLC priority"
3465 msgstr "Upravit prioritu VLC"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1025
3468 msgid ""
3469 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3470 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3471 "VLC instances."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1030
3475 msgid ""
3476 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3477 msgstr "Užitečná volba pro snížení latence při čtení proudu"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1033
3480 msgid "VLM configuration file"
3481 msgstr "Soubor nastavení VLM"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1035
3484 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3485 msgstr "Načíst soubor nastavení VLM ihned po spuštění VLM."
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1037
3488 msgid "Use a plugins cache"
3489 msgstr "Použít mezipaměť modulů"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1039
3492 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3493 msgstr ""
3494 "Použití mezipaměti modulů velmi zvýší rychlost spouštění přehrávače VLC."
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1041
3497 msgid "Locally collect statistics"
3498 msgstr "Sbírat lokální statistiky"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1043
3501 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3502 msgstr "Sbírat různé lokální statistiky o přehrávaném médiu."
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1045
3505 msgid "Run as daemon process"
3506 msgstr "Spustit jako proces démona"
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1047
3509 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3510 msgstr "Spustí přehrávač VLC jako proces démona na pozadí."
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1049
3513 msgid "Write process id to file"
3514 msgstr "Zapsat ID procesu do souboru"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1051
3517 msgid "Writes process id into specified file."
3518 msgstr "Zapsat ID procesu do zadaného souboru."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1053
3521 msgid "Log to file"
3522 msgstr "Zaznamenávat do souboru"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1055
3525 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3526 msgstr "Ukládat všechny zprávy přehrávače VLC do textového souboru."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1057
3529 msgid "Log to syslog"
3530 msgstr "Zaznamenávat do syslogu"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1059
3533 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3534 msgstr ""
3535 "Ukládat všechny zprávy přehrávače VLC do systémového logu (systémy UNIX)."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1061
3538 msgid "Allow only one running instance"
3539 msgstr "Povolit pouze jednu instanci"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1064
3542 msgid ""
3543 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3544 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3545 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3546 "This option will allow you to play the file with the already running "
3547 "instance or enqueue it."
3548 msgstr ""
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1071
3551 msgid ""
3552 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3553 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3554 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3555 "This option will allow you to play the file with the already running "
3556 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3557 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3558 msgstr ""
3559 "Povolení pouze jediné instance VLC může být občas užitečné, například pokud "
3560 "máte VLC asociováno s některými typy médií a nechcete, aby se pokaždé když "
3561 "otevřete další soubor, spustila nová instance VLC. Toto nastavení vám umožní "
3562 "přehrát soubor v již spuštěné instanci, nebo jej zařadit do fronty. Požaduje "
3563 "ovšem spuštěný D-Bus a spuštěnou instanci VLC pro možnost využití ovládacího "
3564 "rozhraní D-Bus."
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1080
3567 msgid "VLC is started from file association"
3568 msgstr "Multimediální přehrávač VLC je spuštěn pomocí asociace s příponou"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1082
3571 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3575 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3576 msgstr "Používat pouze jednu instanci při otevření průzkumníkem souborů"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1087
3579 msgid "Increase the priority of the process"
3580 msgstr "Zvýšit prioritu procesu"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1089
3583 msgid ""
3584 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3585 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3586 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3587 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3588 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3589 "machine."
3590 msgstr ""
3591 "Zvýšení priority programu pravděpodobně zlepší přehrávání, protože běh VLC "
3592 "nebude přerušován jinými aplikacemi, který budou požadovat mnoho "
3593 "procesorového času. Ve výjimečných situacích může nastat (chyba programu), "
3594 "že aplikace bude vyžadovat veškerý čas procesoru a to může velmi zpomalit "
3595 "počítač, až do stavu kdy jej bude nutné restartovat."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3598 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3599 msgstr "Přidávat soubory do seznamu stop (v režimu jedné instance)"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1099
3602 msgid ""
3603 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3604 "playing current item."
3605 msgstr ""
3606 "Při zapnutí režimu jedné instance, budou nové položky řazeny do fronty v "
3607 "seznamu skladeb, bez přerušení právě přehrávané položky."
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1108
3610 msgid ""
3611 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3612 "overridden in the playlist dialog box."
3613 msgstr ""
3614 "Možnosti určující chování seznamu skladeb. Některé z nich mohou být "
3615 "přenastaveny v dialogovém okně seznamu skladeb."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1111
3618 msgid "Automatically preparse files"
3619 msgstr "Automaticky připravit soubory"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1113
3622 msgid ""
3623 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3624 "metadata)."
3625 msgstr ""
3626 "Automaticky připravit soubory přidané do seznamu skladeb (pro získání "
3627 "některých metadat)."
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3630 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3631 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3632 msgid "Allow metadata network access"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1118
3636 msgid "Services discovery modules"
3637 msgstr "Moduly vyhledávání služeb"
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1120
3640 msgid ""
3641 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3642 "Typical value is \"sap\"."
3643 msgstr ""
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1123
3646 msgid "Play files randomly forever"
3647 msgstr "Přehrávat soubory dokola v náhodném pořadí"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1125
3650 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3651 msgstr ""
3652 "Přehrávač VLC bude náhodně přehrávat soubory ze seznamu skladeb, dokud "
3653 "nedojde k přerušení."
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1127
3656 msgid "Repeat all"
3657 msgstr "Opakovat vše"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1129
3660 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3661 msgstr "Přehrávač VLC bude neustále přehrávat soubory ze seznamu skladeb."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1131
3664 msgid "Repeat current item"
3665 msgstr "Opakovat aktuální položku"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1133
3668 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3669 msgstr "Přehrávač VLC bude dokola přehrávat současnou položku seznamu skladeb."
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1135
3672 msgid "Play and stop"
3673 msgstr "Přehrát a zastavit"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1137
3676 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3677 msgstr "Zastavit přehrávání po každé přehrané skladbě v seznamu."
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1139
3680 msgid "Play and exit"
3681 msgstr "Přehrát a skončit"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1141
3684 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3685 msgstr "Pokud v seznamu skladeb nejsou žádné položky, ukončit přehrávání."
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1143
3688 msgid "Play and pause"
3689 msgstr "Přehrát a pozastavit"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1145
3692 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3693 msgstr "Pozastaví každou položku v seznamu na posledním snímku."
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1147
3696 msgid "Auto start"
3697 msgstr "Automaticky spustit"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1148
3700 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3701 msgstr ""
3702 "Automaticky zahájit přehrávání seznamu skladeb, jakmile dojde k jeho nahrání."
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1151
3705 msgid "Pause on audio communication"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1153
3709 msgid ""
3710 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3711 "automatically."
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1156
3715 msgid "Use media library"
3716 msgstr "Použít knihovnu médií"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1158
3719 msgid ""
3720 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3721 "VLC."
3722 msgstr ""
3723 "Knihovna médií je automaticky uložena a načtena při každém spuštění VLC."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3726 msgid "Display playlist tree"
3727 msgstr "Zobrazit strom v seznamu skladeb"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1163
3730 msgid ""
3731 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3732 "directory."
3733 msgstr ""
3734 "Seznam skladeb může některé položky (např. obsah adresářů) kategorizovat do "
3735 "stromového zobrazení."
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1172
3738 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3739 msgstr ""
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3742 msgid "Ignore"
3743 msgstr "Ignorovat"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1183
3746 msgid "Volume Control"
3747 msgstr "Ovládání hlasitosti"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1183
3750 msgid "Position Control"
3751 msgstr "Ovládání pozice"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1185
3754 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3755 msgstr "Osa kolečka myši ovládá"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1187
3758 msgid ""
3759 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3760 "mousewheel event can be ignored"
3761 msgstr ""
3762 "Pohybem kolečka na myši po ose nahoru-dolů (vertikálně) můžete ovládat "
3763 "hlasitost, pozici; nebo pohyb kolečka může být ignorován"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3766 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3767 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3768 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3769 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3770 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3771 msgid "Fullscreen"
3772 msgstr "Celá obrazovka"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1190
3775 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3776 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro přepnutí režimu celé obrazovky."
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1191
3779 msgid "Exit fullscreen"
3780 msgstr "Ukončit režim celé obrazovky"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1192
3783 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3784 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro ukončení režimu celé obrazovky"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3787 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3788 msgid "Play/Pause"
3789 msgstr "Přehrát/Pozastavit"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1194
3792 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3793 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro zastavení/pokračování přehrávání."
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1195
3796 msgid "Pause only"
3797 msgstr "Pouze pozastavit"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1196
3800 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3801 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro pozastavení."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1197
3804 msgid "Play only"
3805 msgstr "Pouze přehrát"
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1198
3808 msgid "Select the hotkey to use to play."
3809 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro přehrávání."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3812 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3813 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3814 msgid "Faster"
3815 msgstr "Rychleji"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3818 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3819 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro zrychlené přehrávání."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3822 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3823 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3824 msgid "Slower"
3825 msgstr "Pomaleji"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3828 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3829 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro zpomalené přehrávání."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1203
3832 msgid "Normal rate"
3833 msgstr "Normální rychlost"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1204
3836 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3837 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro návrat k normální přehrávací rychlosti."
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3840 msgid "Faster (fine)"
3841 msgstr "Rychleji (jemné)"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3844 msgid "Slower (fine)"
3845 msgstr "Pomaleji (jemné)"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3848 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3849 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3850 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3851 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3852 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3853 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3854 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3855 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3856 msgid "Next"
3857 msgstr "Následující"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1210
3860 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3861 msgstr ""
3862 "Vyberte klávesovou zkratku pro skok na následující položku v seznamu skladeb."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3865 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3866 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3867 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3868 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3869 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3870 msgid "Previous"
3871 msgstr "Předchozí"
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1212
3874 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3875 msgstr ""
3876 "Vyberte klávesovou zkratku pro skok na předchozí položku v seznamu skladeb."
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
3879 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
3880 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
3881 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3882 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3883 msgid "Stop"
3884 msgstr "Zastavit"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1214
3887 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3888 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro zastavení přehrávání."
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
3891 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
3892 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
3893 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
3894 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
3895 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
3896 msgid "Position"
3897 msgstr "Pozice"
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1216
3900 msgid "Select the hotkey to display the position."
3901 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro zobrazení pozice."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1218
3904 msgid "Very short backwards jump"
3905 msgstr "Velmi krátký skok zpět"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1220
3908 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3909 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro velmi krátký skok zpět."
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1221
3912 msgid "Short backwards jump"
3913 msgstr "Krátký skok zpět"
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1223
3916 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3917 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro krátký skok zpět."
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1224
3920 msgid "Medium backwards jump"
3921 msgstr "Střední skok zpět"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1226
3924 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3925 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro střední skok zpět."
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1227
3928 msgid "Long backwards jump"
3929 msgstr "Dlouhý skok zpět"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1229
3932 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3933 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro dlouhý skok zpět."
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1231
3936 msgid "Very short forward jump"
3937 msgstr "Velmi krátký skok vpřed"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1233
3940 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3941 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro velmi krátký skok vpřed."
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1234
3944 msgid "Short forward jump"
3945 msgstr "Krátký skok vpřed"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1236
3948 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3949 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro krátký skok vpřed."
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1237
3952 msgid "Medium forward jump"
3953 msgstr "Střední skok vpřed"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1239
3956 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3957 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro střední skok vpřed."
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1240
3960 msgid "Long forward jump"
3961 msgstr "Dlouhý skok vpřed"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1242
3964 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3965 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro dlouhý skok vpřed."
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
3968 msgid "Next frame"
3969 msgstr "Následující snímek"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1245
3972 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3973 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro přechod na následující snímek."
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1247
3976 msgid "Very short jump length"
3977 msgstr "Délka velmi krátkého skoku"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1248
3980 msgid "Very short jump length, in seconds."
3981 msgstr "Délka velmi krátkého skoku v sekundách."
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1249
3984 msgid "Short jump length"
3985 msgstr "Délka krátkého skoku"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1250
3988 msgid "Short jump length, in seconds."
3989 msgstr "Délka krátkého skoku v sekundách."
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1251
3992 msgid "Medium jump length"
3993 msgstr "Délka středního skoku"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1252
3996 msgid "Medium jump length, in seconds."
3997 msgstr "Délka středního skoku v sekundách."
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1253
4000 msgid "Long jump length"
4001 msgstr "Délka dlouhého skoku"
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1254
4004 msgid "Long jump length, in seconds."
4005 msgstr "Délka dlouhého skoku v sekundách."
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
4008 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4009 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
4010 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4011 msgid "Quit"
4012 msgstr "Ukončit"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1257
4015 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4016 msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro ukončení aplikace."
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1258
4019 msgid "Navigate up"
4020 msgstr "Přejít nahoru"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1259
4023 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4024 msgstr "Vyberte klávesu pro přesun výběru nahoru v nabídce DVD."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1260
4027 msgid "Navigate down"
4028 msgstr "Přejít dolů"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1261
4031 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4032 msgstr "Vyberte klávesu pro přesun výběru dolů v nabídce DVD."
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1262
4035 msgid "Navigate left"
4036 msgstr "Přejít doleva"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1263
4039 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4040 msgstr "Vyberte klávesu pro přesun výběru doleva v nabídce DVD."
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1264
4043 msgid "Navigate right"
4044 msgstr "Přejít doprava"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1265
4047 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4048 msgstr "Vyberte klávesu pro přesun výběru doprava v nabídce DVD."
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1266
4051 msgid "Activate"
4052 msgstr "Aktivovat"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1267
4055 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4056 msgstr "Vyberte klávesu pro aktivaci vybrané položky v nabídce DVD."
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
4059 msgid "Go to the DVD menu"
4060 msgstr "Jít do nabídky DVD"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1269
4063 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4064 msgstr "Vyberte klávesu pro zobrazení DVD menu."
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1270
4067 msgid "Select previous DVD title"
4068 msgstr "Vybrat předchozí DVD titul"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1271
4071 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4072 msgstr "Vyberte klávesu pro výběr předchozího titulu na DVD"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1272
4075 msgid "Select next DVD title"
4076 msgstr "Vybrat následující DVD titul"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1273
4079 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4080 msgstr "Vyberte klávesu pro výběr následjícího titulu na DVD"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1274
4083 msgid "Select prev DVD chapter"
4084 msgstr "Vybrat předchozí kapitolu DVD"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1275
4087 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4088 msgstr "Vyberte klávesu pro výběr předchozí kapitoly na DVD"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1276
4091 msgid "Select next DVD chapter"
4092 msgstr "Vybrat následující DVD kapitolu"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1277
4095 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4096 msgstr "Vyberte klávesu pro výběr následující kapitoly na DVD"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1278
4099 msgid "Volume up"
4100 msgstr "Zvýšit hlasitost"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1279
4103 msgid "Select the key to increase audio volume."
4104 msgstr "Vyberte klávesu pro zvýšení hlasitosti."
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1280
4107 msgid "Volume down"
4108 msgstr "Snížit hlasitost"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1281
4111 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4112 msgstr "Vyberte klávesu pro snížení hlasitosti."
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4115 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4116 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4117 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4118 msgid "Mute"
4119 msgstr "Ztlumit"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1283
4122 msgid "Select the key to mute audio."
4123 msgstr "Vyberte klávesu pro ztlumení."
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1284
4126 msgid "Subtitle delay up"
4127 msgstr "Zvýšit zpoždění titulků"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1285
4130 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4131 msgstr "Vyberte klávesu pro zvýšení zpoždění titulků."
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1286
4134 msgid "Subtitle delay down"
4135 msgstr "Snížit zpoždění titulků"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1287
4138 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4139 msgstr "Vyberte klávesu pro snížení zpoždění titulků."
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1288
4142 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1289
4146 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4147 msgstr ""
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1290
4150 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1291
4154 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4155 msgstr ""
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1292
4158 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4159 msgstr ""
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1293
4162 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4163 msgstr ""
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1294
4166 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1295
4170 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4171 msgstr ""
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1296
4174 msgid "Subtitle position up"
4175 msgstr "Pozice titulků výše"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1297
4178 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4179 msgstr "Vyberte klávesu pro posun titulků výše."
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1298
4182 msgid "Subtitle position down"
4183 msgstr "Posunutí titulků níže"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1299
4186 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4187 msgstr "Vyberte klávesu pro posunutí titulků níže."
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1300
4190 msgid "Audio delay up"
4191 msgstr "Zvýšit zpoždění zvuku"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1301
4194 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4195 msgstr "Vyberte klávesu pro zvýšení zpoždění zvuku."
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1302
4198 msgid "Audio delay down"
4199 msgstr "Snížit zpoždění zvuku"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1303
4202 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4203 msgstr "Vyberte klávesu pro snížení zpoždění zvuku."
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1310
4206 msgid "Play playlist bookmark 1"
4207 msgstr "Přehrát 1. záložku seznamu skladeb"
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1311
4210 msgid "Play playlist bookmark 2"
4211 msgstr "Přehrát 2. záložku seznamu skladeb"
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1312
4214 msgid "Play playlist bookmark 3"
4215 msgstr "Přehrát 3. záložku seznamu skladeb"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1313
4218 msgid "Play playlist bookmark 4"
4219 msgstr "Přehrát 4. záložku seznamu skladeb"
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1314
4222 msgid "Play playlist bookmark 5"
4223 msgstr "Přehrát 5. záložku seznamu skladeb"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1315
4226 msgid "Play playlist bookmark 6"
4227 msgstr "Přehrát 6. záložku seznamu skladeb"
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1316
4230 msgid "Play playlist bookmark 7"
4231 msgstr "Přehrát 7. záložku seznamu skladeb"
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1317
4234 msgid "Play playlist bookmark 8"
4235 msgstr "Přehrát 8. záložku seznamu skladeb"
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1318
4238 msgid "Play playlist bookmark 9"
4239 msgstr "Přehrát 9. záložku seznamu skladeb"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1319
4242 msgid "Play playlist bookmark 10"
4243 msgstr "Přehrát 10. záložku seznamu skladeb"
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1320
4246 msgid "Select the key to play this bookmark."
4247 msgstr "Vyberte klávesu pro přehrání dané záložky."
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1321
4250 msgid "Set playlist bookmark 1"
4251 msgstr "Nastavit 1. záložku seznamu skladeb"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1322
4254 msgid "Set playlist bookmark 2"
4255 msgstr "Nastavit 2. záložku seznamu skladeb"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1323
4258 msgid "Set playlist bookmark 3"
4259 msgstr "Nastavit 3. záložku seznamu skladeb"
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1324
4262 msgid "Set playlist bookmark 4"
4263 msgstr "Nastavit 4. záložku seznamu skladeb"
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1325
4266 msgid "Set playlist bookmark 5"
4267 msgstr "Nastavit 5. záložku seznamu skladeb"
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1326
4270 msgid "Set playlist bookmark 6"
4271 msgstr "Nastavit 6. záložku seznamu skladeb"
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1327
4274 msgid "Set playlist bookmark 7"
4275 msgstr "Nastavit 7. záložku seznamu skladeb"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1328
4278 msgid "Set playlist bookmark 8"
4279 msgstr "Nastavit 8. záložku seznamu skladeb"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1329
4282 msgid "Set playlist bookmark 9"
4283 msgstr "Nastavit 9. záložku seznamu skladeb"
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1330
4286 msgid "Set playlist bookmark 10"
4287 msgstr "Nastavit 10. záložku seznamu skladeb"
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1331
4290 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4291 msgstr "Vyberte klávesu pro nastavení dané záložky v seznamu skladeb."
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1332
4294 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4295 msgid "Clear the playlist"
4296 msgstr "Smazat seznam skladeb"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1333
4299 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4300 msgstr ""
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1335
4303 msgid "Playlist bookmark 1"
4304 msgstr "1. záložka seznamu skladeb"
4305
4306 #: src/libvlc-module.c:1336
4307 msgid "Playlist bookmark 2"
4308 msgstr "2. záložka seznamu skladeb"
4309
4310 #: src/libvlc-module.c:1337
4311 msgid "Playlist bookmark 3"
4312 msgstr "3. záložka seznamu skladeb"
4313
4314 #: src/libvlc-module.c:1338
4315 msgid "Playlist bookmark 4"
4316 msgstr "4. záložka seznamu skladeb"
4317
4318 #: src/libvlc-module.c:1339
4319 msgid "Playlist bookmark 5"
4320 msgstr "5. záložka seznamu skladeb"
4321
4322 #: src/libvlc-module.c:1340
4323 msgid "Playlist bookmark 6"