demux: ts: fix offset units
[vlc.git] / po / co.po
1 # Corsican translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006
7 # Patriccollu <Patrick.Santa-Maria@laposte.net>, 2016
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2017-12-06 02:55+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2017-09-20 03:43+0000\n"
14 "Last-Translator: Patriccollu <Patrick.Santa-Maria@laposte.net>\n"
15 "Language-Team: Corsican (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
16 "co/)\n"
17 "Language: co\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:1040
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Stu prugramma vene senza ALCUNA GUARANTIA, tal chì permessu da a legge.\n"
31 "Pudete distribuiscellu dapervoi sottu à i termi di a Licenza Publica "
32 "Generale GNU;\n"
33 "fighjate u schedariu COPYING per sapene di più.\n"
34 "Scrittu da a squadra VideoLAN ; fighjate u schedariu AUTHORS.\n"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:33
37 msgid "VLC preferences"
38 msgstr "Preferenze di VLC"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:35
41 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42 msgstr "Selezziunà l'\"Ozzioni Esperte\" per fighjà tutte l'ozzioni."
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
46 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
47 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1090
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Interfaccia"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Preferenze per l'interfaccie di VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Preferenze di l'interfaccie principale"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Interfaccie principale"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Preferenze per l'interfaccia principale"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Interfaccie di cuntrollu"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Preferenze per l'interfaccie di cuntrollu di VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Preferenze di l'accurtatoghji"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3085 src/libvlc-module.c:1486
81 #: modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
83 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
84 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
85 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
86 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
87 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
88 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
89 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
90 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
91 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
92 msgid "Audio"
93 msgstr "Audio"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:54
96 msgid "Audio settings"
97 msgstr "Preferenze audio"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:56
100 msgid "General audio settings"
101 msgstr "Preferenze generale audio"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
104 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
105 msgid "Filters"
106 msgstr "Filtri"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:59
109 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
110 msgstr "I filtri audio sò impiegati per trattà i flussi audio."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
113 msgid "Audio resampler"
114 msgstr ""
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
117 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
118 msgid "Visualizations"
119 msgstr "Visualisazioni"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
122 #: src/libvlc-module.c:206
123 msgid "Audio visualizations"
124 msgstr "Visualisazioni audio"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
127 msgid "Output modules"
128 msgstr "Mudulli d'esciuta"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67
131 msgid "General settings for audio output modules."
132 msgstr "Preferenze generale per i mudulli d'esciuta audio."
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
135 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
136 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
137 msgid "Miscellaneous"
138 msgstr "Diversi"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:70
141 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 msgstr "Preferenze audio è mudulli diversi."
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3129 src/libvlc-module.c:142
145 #: src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
146 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
147 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
148 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
149 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
150 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
151 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
152 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
153 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
154 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
155 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
156 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
157 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
158 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:324
159 msgid "Video"
160 msgstr "Video"
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:74
163 msgid "Video settings"
164 msgstr "Preferenze video"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:76
167 msgid "General video settings"
168 msgstr "Preferenze generale video"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:79
171 msgid "General settings for video output modules."
172 msgstr "Preferenze generale per i mudulli d'esciuta video."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Video filters are used to process the video stream."
176 msgstr "I filtri video sò impiegati per trattà i flussi video."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:84
179 msgid "Subtitles / OSD"
180 msgstr "Sottutituli / OSD"
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:85
183 msgid ""
184 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
185 msgstr ""
186 "Preferenze per l'On-Screen-Display, sottutituli è \"overlay subpictures\""
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:88
189 #, fuzzy
190 msgid "Splitters"
191 msgstr "Filtri"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:89
194 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
195 msgstr ""
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:97
198 msgid "Input / Codecs"
199 msgstr "Entrata / Cudechi"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:98
202 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
203 msgstr ""
204 "Preferenze per l'entrata, a demultiplezzione, a discudificazione è a "
205 "cudificazione"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:101
208 msgid "Access modules"
209 msgstr "Mudulli d'accessu"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:103
212 msgid ""
213 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
214 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
215 msgstr ""
216 "Preferenze relative à i diversi metodi d'accessu. E preferenze chì sò "
217 "aspessu mudificate sò u proxy HTTP o u 'cache'."
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:107
220 msgid "Stream filters"
221 msgstr "Filtri di flussu"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:109
224 msgid ""
225 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
226 "input side of VLC. Use with care..."
227 msgstr ""
228 "I filtri di flussu sò mudulli speziali chì permettenu operazioni esperte à "
229 "l'entre di VLC. Fate casu à l'impiegu..."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:112
232 msgid "Demuxers"
233 msgstr "Demuxers"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:113
236 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
237 msgstr "I demuxers sò impiegati per sparte i flussi audio è video."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:115
240 msgid "Video codecs"
241 msgstr "Cudechi video"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:116
244 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
245 msgstr ""
246 "Preferenze per i cudificatori è discudificatori di video, fiure o video"
247 "+audio."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:118
250 msgid "Audio codecs"
251 msgstr "Cudechi audio"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:119
254 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
255 msgstr "Preferenze per i cudificatori è discudificatori di audio-solu."
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:121
258 msgid "Subtitle codecs"
259 msgstr "Cudechi di sottutitulu"
260
261 #: include/vlc_config_cat.h:122
262 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
263 msgstr ""
264 "Preferenze per i cudificatori è discudificatori di sottutitulu, teletestu è "
265 "CC."
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:124
268 msgid "General input settings. Use with care..."
269 msgstr "Preferenze generale d'entrata. Fate casu à l'impiegu..."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
272 #: modules/access/avio.h:50
273 msgid "Stream output"
274 msgstr "Flussu d'esciuta"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:129
277 msgid ""
278 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
279 "saving incoming streams.\n"
280 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
281 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
282 "RTSP).\n"
283 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
284 "duplicating...)."
285 msgstr ""
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:137
288 msgid "General stream output settings"
289 msgstr "Preferenze generale di flussu d'esciuta"
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:139
292 msgid "Muxers"
293 msgstr "Muxers"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:141
296 msgid ""
297 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
298 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
299 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each muxer."
301 msgstr ""
302 "I muxers creanu e forme d'encapsulazione chì sò impiegate per mischià tutti "
303 "inseme i flussi elementarii (video, audio, ...). Sta preferenza vi permette "
304 "d'impiegà sempre un muxer particulare. Ùn duveria micca esse bisognu di fà "
305 "què.\n"
306 "Pudete definisce dinù parametri generichi per ogni muxer."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:147
309 msgid "Access output"
310 msgstr "Esciuta d'accessu"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:149
313 msgid ""
314 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
315 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
316 "should probably not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each access output."
318 msgstr ""
319 "I mudulli d'esciuta d'accessu cuntrolanu e manere cum'è i flussi mischiati "
320 "sò mandati. Sta preferenza vi permette d'impiegà sempre un metodu d'esciuta "
321 "d'accessu particulare. Ùn duveria micca esse bisognu di fà què.\n"
322 "Pudete definisce dinù parametri generichi per ogni mudullu d'accessu "
323 "d'esciuta."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:154
326 msgid "Packetizers"
327 msgstr "Packetizers"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:156
330 msgid ""
331 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
332 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
333 "not do that.\n"
334 "You can also set default parameters for each packetizer."
335 msgstr ""
336 "Packetizers sò impiegati per 'preprocess' i flussi elementarii nanzu di "
337 "mischialli. Sta preferenza vi permette d'impiegà sempre un packetizer "
338 "particulare. Ùn duveria micca esse bisognu di fà què.\n"
339 "Pudete definisce dinù parametri generichi per ogni packetizer."
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:162
342 msgid "Sout stream"
343 msgstr "Flussu sout"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:163
346 msgid ""
347 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
348 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
349 "for each sout stream module here."
350 msgstr ""
351 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Per piacè "
352 "fighjate Streaming Howto per sapene di più. You can configure default "
353 "options for each sout stream module here."
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:168
356 msgid "VOD"
357 msgstr "VOD"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:169
360 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
361 msgstr "Messa in piazza in VLC di a Video À a Richiesta (VOD)"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
364 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
365 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
366 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
367 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
368 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
369 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
370 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
371 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1117
372 msgid "Playlist"
373 msgstr "Lista di lettura"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:174
376 msgid ""
377 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
378 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
379 msgstr ""
380 "Preferenze d'andatu di a lista di lettura (i.e. modu di ripruduzzione) è di "
381 "i mudulli chì aghjunghjenu autumaticamente l'elementi à a lista di lettura "
382 "(mudulli di \"scuperta di serviziu\")."
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:178
385 msgid "General playlist behaviour"
386 msgstr "Andatu generale di lista di lettura"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:179
389 msgid "Services discovery"
390 msgstr "Scuperta di servizii"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:180
393 msgid ""
394 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
395 "playlist."
396 msgstr ""
397 "I mudulli di scuperta di i servizi permettenu d'aghjungje autumaticamente "
398 "elementi à a lista di lettura."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
401 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
402 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
403 msgid "Advanced"
404 msgstr "Espertu"
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:185
407 msgid "Advanced settings. Use with care..."
408 msgstr "Preferenze d'espertu. Fate casu à l'impiegu..."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:187
411 msgid "Advanced settings"
412 msgstr "Preferenze d'espertu"
413
414 #: include/vlc_intf_strings.h:46
415 msgid "&Open File..."
416 msgstr "&Apre un Schedariu..."
417
418 #: include/vlc_intf_strings.h:47
419 msgid "&Advanced Open..."
420 msgstr "&Apertura Esperta"
421
422 #: include/vlc_intf_strings.h:48
423 msgid "Open D&irectory..."
424 msgstr "Apre un &Cartulare..."
425
426 #: include/vlc_intf_strings.h:49
427 msgid "Open &Folder..."
428 msgstr "Apre un Sfugliaghju..."
429
430 #: include/vlc_intf_strings.h:50
431 msgid "Select one or more files to open"
432 msgstr "Selezziunà unu o parechji schedarii à apre"
433
434 #: include/vlc_intf_strings.h:51
435 msgid "Select Directory"
436 msgstr "Selezziunà un Cartulare"
437
438 #: include/vlc_intf_strings.h:51
439 msgid "Select Folder"
440 msgstr "Selezziunà un Sfugliaghju"
441
442 #: include/vlc_intf_strings.h:55
443 msgid "Media &Information"
444 msgstr "&Infurmazione Media"
445
446 #: include/vlc_intf_strings.h:56
447 msgid "&Codec Information"
448 msgstr "Infurmazione &Cudecu"
449
450 #: include/vlc_intf_strings.h:57
451 msgid "&Messages"
452 msgstr "&Messaghji"
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:58
455 msgid "Jump to Specific &Time"
456 msgstr "Move à un &Mumentu Precisu"
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:59
459 msgid "Custom &Bookmarks"
460 msgstr "Persunalizà l'&Indette"
461
462 #: include/vlc_intf_strings.h:60
463 msgid "&VLM Configuration"
464 msgstr "Cunfigurazione &VLM"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:62
467 msgid "&About"
468 msgstr "&Apprupositu"
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
471 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
472 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
473 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
474 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
475 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
476 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
477 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
478 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
479 msgid "Play"
480 msgstr "Sunà"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:66
483 msgid "Remove Selected"
484 msgstr "Toglie Selezziunatu"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:67
487 msgid "Information..."
488 msgstr "Infurmazione..."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:68
491 msgid "Create Directory..."
492 msgstr "Creà un Cartulare..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:69
495 msgid "Create Folder..."
496 msgstr "Creà un Sfugliaghju..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:70
499 msgid "Rename Directory..."
500 msgstr "Rinumà un Cartulare..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:71
503 msgid "Rename Folder..."
504 msgstr "Rinumà un Sfugliaghju..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:72
507 msgid "Show Containing Directory..."
508 msgstr "Affissà u Cartulare Cuntenendu..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:73
511 msgid "Show Containing Folder..."
512 msgstr "Affissà u Sfugliaghju Cuntenendu..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:74
515 msgid "Stream..."
516 msgstr "Flussu..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:75
519 msgid "Save..."
520 msgstr "Arregistrà..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
523 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
524 msgid "Repeat All"
525 msgstr "Ripete Tutti"
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
528 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
529 msgid "Repeat One"
530 msgstr "Ripete Unu"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
533 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
534 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
535 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
536 msgid "Random"
537 msgstr "Aleatoriu"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
540 msgid "Random Off"
541 msgstr "Aleatoriu Innò"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:83
544 msgid "Add to Playlist"
545 msgstr "Aghjunghje à a Lista di Lettura"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
548 msgid "Add File..."
549 msgstr "Aghjunghje un Schedariu..."
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:86
552 msgid "Add Directory..."
553 msgstr "Aghjunghje un Cartulare..."
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:87
556 msgid "Add Folder..."
557 msgstr "Aghjunghje un Sfugliaghju..."
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:89
560 msgid "Save Playlist to &File..."
561 msgstr "Arregistrà a Lista di Lettura in un Schedariu..."
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
564 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
565 msgid "Search"
566 msgstr "Circà"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:99
569 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
570 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
571 msgid "Waves"
572 msgstr "Marosi"
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:100
575 msgid ""
576 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
577 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
578 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
579 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
580 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
581 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
582 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
583 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
584 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
585 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
586 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
587 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
588 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
589 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
590 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
591 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
592 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
593 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
594 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
595 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
596 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
597 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
598 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
599 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
600 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
601 msgstr ""
602 "<head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
603 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Benvenuta in l'Aiutu <i>(in inglese)</i> "
604 "di VLC media player</h2><h3>Ducumentazione</h3><p>Si pò truvà a "
605 "ducumentazione apprupositu di VLC nantu à u situ Web <a href=\"http://wiki."
606 "videolan.org\">wiki</a> di VideoLAN.</p><p>S'è voi site principiantu cù VLC "
607 "media player, ci vole à leghje in primu locu quessu<br><a href=\"http://wiki."
608 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introitu à VLC media "
609 "player</em></a>.</p><p>Truverete qualchì infurmazione per sapè cumu impiegà "
610 "u lettore in u ducumentu <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
611 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Cumu sunà i schedarii cù VLC media player</"
612 "em></a>\".</p><p>Per l'altre tacche d'arregistramentu, di cunverzione, "
613 "trascudificazione, cudificazione, muxing è a lettura di cuntinuu, duveriate "
614 "truvà un'infurmazione ghjuvata in a <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
615 "Documentation:Streaming_HowTo\">Ducumentazione di a lettura di cuntinuu</a>."
616 "</p><p>S'è voi ùn site micca sicuru di a terminulugia, ci vole à cunsultà a "
617 "<a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">basa di cunniscimentu</"
618 "a>.</p><p>Per capisce l'accurtatoghji principali di a tastera, leghjite a "
619 "pagina di <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">l'accurtatoghji</a>.</"
620 "p><h3>Aiutu</h3><p>Nanzu di pone una dumanda, ci vole à leghje da primu a <a "
621 "href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Fiera À e Quistioni (FAQ)</"
622 "a>.</p><p>Pudete dinù ottene (è dà) un aiutu nantu à u <a href=\"http://"
623 "forum.videolan.org\">Forum</a>, e <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
624 "lists.html\">liste di distribuzione</a> o u nostru canale IRC "
625 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Cuntribuisce à u "
626 "prughjettu</h3><p>Pudete aiutà u prughjettu VideoLAN dendu un pocu di u "
627 "vostru tempu per aiutà a cumunità, per dissignà e vestitoghje (skins), per "
628 "traduce a ducumentazione, per pruvà è per sviluppà e nove versioni. Pudete "
629 "dinù dà soldi è materiale per aiutacci. È di sicuru, pudete <b>prumove</b> "
630 "VLC media player.</p></body></html>"
631
632 #: src/audio_output/filters.c:267
633 msgid "Audio filtering failed"
634 msgstr "Filtratura audio fiasca"
635
636 #: src/audio_output/filters.c:268
637 #, c-format
638 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
639 msgstr "U numeru massimu di filtri (%u) hè statu ghjuntu."
640
641 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
642 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
643 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:999 modules/video_filter/postproc.c:235
644 msgid "Disable"
645 msgstr "Disattivà"
646
647 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
648 msgid "Spectrometer"
649 msgstr "Spettrometru"
650
651 #: src/audio_output/output.c:267
652 msgid "Scope"
653 msgstr "Stesa"
654
655 #: src/audio_output/output.c:270
656 msgid "Spectrum"
657 msgstr "Spectrum"
658
659 #: src/audio_output/output.c:273
660 #, fuzzy
661 msgid "VU meter"
662 msgstr "Vu metru"
663
664 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
665 msgid "Audio filters"
666 msgstr "Filtri audio"
667
668 #: src/audio_output/output.c:325
669 msgid "Replay gain"
670 msgstr "Guadagnu di ripruduzzione"
671
672 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
673 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
674 msgid "Stereo audio mode"
675 msgstr "Modu audio stereo"
676
677 #: src/audio_output/output.c:419
678 #, fuzzy
679 msgid "Original"
680 msgstr "ID uriginale"
681
682 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
683 msgid "Dolby Surround"
684 msgstr "Dolby Surround"
685
686 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
687 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
688 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
689 #: modules/codec/twolame.c:70
690 msgid "Stereo"
691 msgstr "Stereo"
692
693 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3226
694 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
695 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
696 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
697 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
698 #: modules/control/gestures.c:85
699 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
700 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
701 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
702 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
703 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
704 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
705 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
706 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
707 msgid "Left"
708 msgstr "Manca"
709
710 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
711 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
712 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
713 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
714 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
715 #: modules/control/gestures.c:85
716 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
717 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
718 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
719 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
720 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
721 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
722 msgid "Right"
723 msgstr "Diritta"
724
725 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
726 msgid "Reverse stereo"
727 msgstr "Stereo à l'arritrosa"
728
729 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
730 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
731 msgid "Headphones"
732 msgstr "Ascultadori"
733
734 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
735 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
736 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
737 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
738 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:971
739 msgid "Automatic"
740 msgstr "Autumaticu"
741
742 #: src/config/file.c:452
743 msgid "boolean"
744 msgstr "booleanu"
745
746 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
747 msgid "integer"
748 msgstr "interu"
749
750 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
751 msgid "float"
752 msgstr "decimale"
753
754 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
755 msgid "string"
756 msgstr "frasa"
757
758 #: src/config/help.c:164
759 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
760 msgstr "Per ottene l'aiutu sanu, impiegate '-H'."
761
762 #: src/config/help.c:168
763 #, c-format
764 msgid ""
765 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
766 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
767 "They will be enqueued in the playlist.\n"
768 "The first item specified will be played first.\n"
769 "\n"
770 "Options-styles:\n"
771 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
772 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
773 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
774 "            and that overrides previous settings.\n"
775 "\n"
776 "Stream MRL syntax:\n"
777 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
778 "  [:option=value ...]\n"
779 "\n"
780 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
781 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
782 "\n"
783 "URL syntax:\n"
784 "  file:///path/file              Plain media file\n"
785 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
786 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
787 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
788 "  screen://                      Screen capture\n"
789 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
790 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
791 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
792 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
793 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
794 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
795 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
796 "\n"
797 msgstr ""
798 "Impiegu : %s [ozzioni] [flussu] ...\n"
799 "Pudete indicà parechji flussi in linea di cumanda.\n"
800 "Seranu messi in attesa in a lista di lettura.\n"
801 "U primu elementu indicatu serà sunatu in primu.\n"
802 "\n"
803 "Options-styles:\n"
804 "  -option  Un'ozzione generale chì hè definita per a durata sana di u "
805 "prugramma.\n"
806 "   -option  Una versione d'una sola lettera d'un --option generale.\n"
807 "   :option  Un'ozzione chì s'impiega sola à u flussu indicatu nanzu ellu\n"
808 "            è chì mudificheghja l'altre preferenze precedente.\n"
809 "\n"
810 "Sintassa di u flussu MRL :\n"
811 "  [[accessu][/demux]://]URL[#[titulu][:capitulu][-[titulu][:capitulu]]]\n"
812 "  [:option=valore ...]\n"
813 "\n"
814 "  A maiò parte di l'--options generale ponu esse impiegate dinù cum'è :"
815 "options particulare.\n"
816 "  Parechji paghji :option=valore ponu esse indicati.\n"
817 "\n"
818 "Sintassa URL :\n"
819 "  file:///passeghju/schedariu              Schedariu media\n"
820 "  http://ospite[:portu]/schedariu        URL HTTP\n"
821 "  ftp://ospite[:portu]/schedariu        URL FTP\n"
822 "  mms://ospite[:portu]/schedariu        URL MMS\n"
823 "  screen://                      Cattura di screnu\n"
824 "  dvd://[apparechju]                 Apparechju DVD\n"
825 "  vcd://[apparechju]                 Apparechju VCD\n"
826 "  cdda://[apparechju]                 Apparechju CD Audio\n"
827 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
828 "                                 Flussu UDP mandatu da un servu di lettura "
829 "di cuntinuu\n"
830 "  vlc://pause:<seconde>          Mette in pausa a lista di lettura per un "
831 "pezzu di tempu\n"
832 "  vlc://quit                     Ordine particulare per chità VLC\n"
833 "\n"
834
835 #: src/config/help.c:490
836 #, fuzzy
837 msgid "(default enabled)"
838 msgstr " (predefinitu attivatu)"
839
840 #: src/config/help.c:491
841 #, fuzzy
842 msgid "(default disabled)"
843 msgstr " (predefinitu disattivatu)"
844
845 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
846 msgid "Note:"
847 msgstr "Nota :"
848
849 #: src/config/help.c:651
850 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
851 msgstr ""
852 "aghjunghje --advanced à a vostra linea di cumanda per vede l'ozzioni "
853 "d'espertu."
854
855 #: src/config/help.c:656
856 #, c-format
857 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
858 msgid_plural ""
859 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
860 msgstr[0] ""
861 "%u mudullu micca affissatu perchè hà solu ozzioni d'espertu.\n"
862 "\n"
863 msgstr[1] ""
864 "%u mudulli micca affissati perchè anu solu ozzioni d'espertu.\n"
865 "\n"
866
867 #: src/config/help.c:663
868 msgid ""
869 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
870 "modules."
871 msgstr ""
872 "Alcunu mudullu currisponde. Impiegate --list o --list-verbose per affissà i "
873 "mudulli dispunibule."
874
875 #: src/config/help.c:721
876 #, c-format
877 msgid "VLC version %s (%s)\n"
878 msgstr "Versione %s (%s) di VLC\n"
879
880 #: src/config/help.c:722
881 #, c-format
882 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
883 msgstr "Trasfurmatu da una compilazione da %s u %s (%s)\n"
884
885 #: src/config/help.c:724
886 #, c-format
887 msgid "Compiler: %s\n"
888 msgstr "Compilazione : %s\n"
889
890 #: src/config/help.c:753
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "\n"
894 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
895 msgstr ""
896
897 #: src/config/help.c:768
898 msgid ""
899 "\n"
900 "Press the RETURN key to continue...\n"
901 msgstr ""
902 "\n"
903 "Appughjà nantu à RETURN per cuntinuà...\n"
904
905 #: src/darwin/error.c:37
906 msgid "Unknown error"
907 msgstr "Sbagliu scunnisciutu"
908
909 #: src/input/control.c:204
910 #, c-format
911 msgid "Bookmark %i"
912 msgstr "Indetta %i"
913
914 #: src/input/decoder.c:1875
915 msgid "No description for this codec"
916 msgstr "Alcuna descrizione per stu cudecu"
917
918 #: src/input/decoder.c:1877
919 msgid "Codec not supported"
920 msgstr "Cudecu micca suppurtatu"
921
922 #: src/input/decoder.c:1878
923 #, c-format
924 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
925 msgstr "CLC ùn pò micca scudificà a forma \"%4.4s\" (%s)"
926
927 #: src/input/decoder.c:1882
928 msgid "Unidentified codec"
929 msgstr "Cudecu scunnisciutu"
930
931 #: src/input/decoder.c:1883
932 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
933 msgstr "VLC ùn ricunnosce micca u cudecu audio o video"
934
935 #: src/input/decoder.c:1894
936 msgid "packetizer"
937 msgstr "packetizer"
938
939 #: src/input/decoder.c:1894
940 msgid "decoder"
941 msgstr "discudificatore"
942
943 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
944 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
945 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
946 msgid "Streaming / Transcoding failed"
947 msgstr "Lettura di Cuntinuu / Trascudificazione fiasca"
948
949 #: src/input/decoder.c:1903
950 #, c-format
951 msgid "VLC could not open the %s module."
952 msgstr "VLC ùn pò micca apre u mudullu %s."
953
954 #: src/input/decoder.c:2184
955 msgid "VLC could not open the decoder module."
956 msgstr "VLC ùn pò micca apre u mudullu di discudificatore."
957
958 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
959 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:544
960 msgid "Track"
961 msgstr "Traccia"
962
963 #: src/input/es_out.c:1185
964 #, c-format
965 msgid "%s [%s %d]"
966 msgstr "%s [%s %d]"
967
968 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
969 #: src/input/var.c:160 src/libvlc-module.c:568
970 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
971 msgid "Program"
972 msgstr "Prugramma"
973
974 #: src/input/es_out.c:1216
975 #, c-format
976 msgid "Stream %d"
977 msgstr "Flussu %d"
978
979 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
980 msgid "Scrambled"
981 msgstr "Inturbisce"
982
983 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
984 #: modules/lua/extension.c:1184
985 msgid "Yes"
986 msgstr "Iè"
987
988 #: src/input/es_out.c:2132
989 #, fuzzy, c-format
990 msgid "DTVCC Closed captions %u"
991 msgstr "Sottutituli ditagliati %u"
992
993 #: src/input/es_out.c:2134
994 #, c-format
995 msgid "Closed captions %u"
996 msgstr "Sottutituli ditagliati %u"
997
998 #: src/input/es_out.c:3061
999 msgid "Original ID"
1000 msgstr "ID uriginale"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:3069 src/input/es_out.c:3072 modules/access/imem.c:67
1003 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
1004 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
1005 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
1006 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
1007 msgid "Codec"
1008 msgstr "Cudecu"
1009
1010 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1011 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
1012 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
1013 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
1014 msgid "Language"
1015 msgstr "Lingua"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:3079 src/input/meta.c:61
1018 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
1019 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
1020 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
1021 msgid "Description"
1022 msgstr "Discrizzione"
1023
1024 #: src/input/es_out.c:3085 src/input/es_out.c:3129 src/input/es_out.c:3318
1025 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
1026 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
1027 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
1028 msgid "Type"
1029 msgstr "Tipu"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:3088
1032 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
1033 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
1034 msgid "Channels"
1035 msgstr "Canali"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:3093 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1038 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
1039 msgid "Sample rate"
1040 msgstr "Percentuale di campione"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:3093
1043 #, c-format
1044 msgid "%u Hz"
1045 msgstr "%u Hz"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:3103
1048 msgid "Bits per sample"
1049 msgstr "Bits per campione"
1050
1051 #: src/input/es_out.c:3108 modules/access_output/shout.c:92
1052 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
1053 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
1054 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
1055 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
1056 msgid "Bitrate"
1057 msgstr "Bitrate"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:3108
1060 #, c-format
1061 msgid "%u kb/s"
1062 msgstr "%u kb/s"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:3120
1065 msgid "Track replay gain"
1066 msgstr "Guadagnu di ripruduzzione di traccia"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:3122
1069 msgid "Album replay gain"
1070 msgstr "Guadagnu di ripruduzzione d'albumu"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:3123
1073 #, c-format
1074 msgid "%.2f dB"
1075 msgstr "%.2f dB"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:3133
1078 #, fuzzy
1079 msgid "Video resolution"
1080 msgstr "Risuluzione video preferita"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:3138
1083 msgid "Buffer dimensions"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: src/input/es_out.c:3148 src/input/es_out.c:3151 modules/access/imem.c:93
1087 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1088 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1089 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1090 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1091 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1092 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1093 #: modules/video_filter/fps.c:42
1094 msgid "Frame rate"
1095 msgstr "Percentuale di quadru"
1096
1097 #: src/input/es_out.c:3159
1098 msgid "Decoded format"
1099 msgstr "Forma scudificata"
1100
1101 #: src/input/es_out.c:3164
1102 #, fuzzy
1103 msgid "Top left"
1104 msgstr "Zone 3 :manca"
1105
1106 #: src/input/es_out.c:3164
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Left top"
1109 msgstr "Manca"
1110
1111 #: src/input/es_out.c:3165
1112 #, fuzzy
1113 msgid "Right bottom"
1114 msgstr "Insù inghjò"
1115
1116 #: src/input/es_out.c:3165
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Top right"
1119 msgstr "Diritti di copia"
1120
1121 #: src/input/es_out.c:3166
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Bottom left"
1124 msgstr "Inghjò-Manca"
1125
1126 #: src/input/es_out.c:3166
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Bottom right"
1129 msgstr "Inghjò-Diritta"
1130
1131 #: src/input/es_out.c:3167
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Left bottom"
1134 msgstr "Insù inghjò"
1135
1136 #: src/input/es_out.c:3167
1137 #, fuzzy
1138 msgid "Right top"
1139 msgstr "Diritta"
1140
1141 #: src/input/es_out.c:3169
1142 #, fuzzy
1143 msgid "Orientation"
1144 msgstr "Orientazione di spechju"
1145
1146 #: src/input/es_out.c:3175 src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211
1147 #: src/input/es_out.c:3225 src/playlist/tree.c:67
1148 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1149 msgid "Undefined"
1150 msgstr "Micca definitu"
1151
1152 #: src/input/es_out.c:3177
1153 #, fuzzy
1154 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1155 msgstr "525 linee / 60 Hz"
1156
1157 #: src/input/es_out.c:3179
1158 #, fuzzy
1159 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1160 msgstr "625 linee / 50 Hz"
1161
1162 #: src/input/es_out.c:3187
1163 #, fuzzy
1164 msgid "Color primaries"
1165 msgstr "Messaghji in culori"
1166
1167 #: src/input/es_out.c:3194 src/libvlc-module.c:362
1168 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1169 msgid "Linear"
1170 msgstr "Lineare"
1171
1172 #: src/input/es_out.c:3201
1173 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: src/input/es_out.c:3205
1177 msgid "Color transfer function"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: src/input/es_out.c:3218
1181 #, fuzzy
1182 msgid "Color space"
1183 msgstr "Messaghji in culori"
1184
1185 #: src/input/es_out.c:3218
1186 #, c-format
1187 msgid "%s Range"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/input/es_out.c:3220
1191 msgid "Full"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: src/input/es_out.c:3227 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1195 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1196 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1197 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1198 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1199 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1200 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1201 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1202 msgid "Center"
1203 msgstr "Centru"
1204
1205 #: src/input/es_out.c:3228
1206 #, fuzzy
1207 msgid "Top Left"
1208 msgstr "Insù-Manca"
1209
1210 #: src/input/es_out.c:3229
1211 #, fuzzy
1212 msgid "Top Center"
1213 msgstr "Centru"
1214
1215 #: src/input/es_out.c:3230
1216 #, fuzzy
1217 msgid "Bottom Left"
1218 msgstr "Inghjò-Manca"
1219
1220 #: src/input/es_out.c:3231
1221 #, fuzzy
1222 msgid "Bottom Center"
1223 msgstr "Inghjò-Manca"
1224
1225 #: src/input/es_out.c:3235
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Chroma location"
1228 msgstr "Guadagnu Chroma"
1229
1230 #: src/input/es_out.c:3244
1231 msgid "Rectangular"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: src/input/es_out.c:3247
1235 msgid "Equirectangular"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: src/input/es_out.c:3250
1239 msgid "Cubemap"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: src/input/es_out.c:3256
1243 #, fuzzy
1244 msgid "Projection"
1245 msgstr "Direzzione"
1246
1247 #: src/input/es_out.c:3258
1248 msgid "Yaw"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: src/input/es_out.c:3260 modules/video_output/vmem.c:48
1252 msgid "Pitch"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: src/input/es_out.c:3262
1256 msgid "Roll"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: src/input/es_out.c:3264
1260 msgid "Field of view"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: src/input/es_out.c:3269
1264 msgid "Max. luminance"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: src/input/es_out.c:3274
1268 msgid "Min. luminance"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: src/input/es_out.c:3282
1272 #, fuzzy
1273 msgid "Primary R"
1274 msgstr "Lingua principale"
1275
1276 #: src/input/es_out.c:3289
1277 #, fuzzy
1278 msgid "Primary G"
1279 msgstr "Lingua principale"
1280
1281 #: src/input/es_out.c:3296
1282 #, fuzzy
1283 msgid "Primary B"
1284 msgstr "Lingua principale"
1285
1286 #: src/input/es_out.c:3303
1287 #, fuzzy
1288 msgid "White point"
1289 msgstr "Biancu"
1290
1291 #: src/input/es_out.c:3318 modules/access/imem.c:64
1292 msgid "Subtitle"
1293 msgstr "Sottutitulu"
1294
1295 #: src/input/input.c:2657
1296 msgid "Your input can't be opened"
1297 msgstr "A vostra entrata ùn pò micca esse aperta"
1298
1299 #: src/input/input.c:2658
1300 #, c-format
1301 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1302 msgstr ""
1303 "VLC ùn pò micca apre MRL '%s'. Verificate u ghjurnale di i messaghji per i "
1304 "detaglii."
1305
1306 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1307 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1308 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1309 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1310 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1311 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:504
1312 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:518
1313 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
1314 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1315 msgid "Title"
1316 msgstr "Titulu"
1317
1318 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1319 #: modules/mux/avi.c:49
1320 msgid "Artist"
1321 msgstr "Artista"
1322
1323 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/meta.c:87
1324 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110 modules/mux/avi.c:51
1325 msgid "Genre"
1326 msgstr "Generu"
1327
1328 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1329 msgid "Copyright"
1330 msgstr "Diritti di copia"
1331
1332 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1333 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1334 msgid "Album"
1335 msgstr "Albumu"
1336
1337 #: src/input/meta.c:60
1338 msgid "Track number"
1339 msgstr "Numeru di traccia"
1340
1341 #: src/input/meta.c:62 modules/demux/mp4/meta.c:433 modules/mux/asf.c:64
1342 msgid "Rating"
1343 msgstr "Percentuale"
1344
1345 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1346 #: modules/mux/avi.c:50
1347 msgid "Date"
1348 msgstr "Data"
1349
1350 #: src/input/meta.c:64
1351 msgid "Setting"
1352 msgstr "Preferenza"
1353
1354 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1355 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1356 msgid "URL"
1357 msgstr "URL"
1358
1359 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1360 msgid "Now Playing"
1361 msgstr "Ripruduzzione in Corsu"
1362
1363 #: src/input/meta.c:69 modules/demux/mp4/meta.c:96
1364 msgid "Publisher"
1365 msgstr "Editore"
1366
1367 #: src/input/meta.c:70
1368 msgid "Encoded by"
1369 msgstr "Cudificatu da"
1370
1371 #: src/input/meta.c:71
1372 msgid "Artwork URL"
1373 msgstr "URL d'illustrazione"
1374
1375 #: src/input/meta.c:72
1376 msgid "Track ID"
1377 msgstr "ID di Traccia"
1378
1379 #: src/input/meta.c:73
1380 msgid "Number of Tracks"
1381 msgstr "Numeru di Traccie"
1382
1383 #: src/input/meta.c:74
1384 msgid "Director"
1385 msgstr "Direttore"
1386
1387 #: src/input/meta.c:75
1388 msgid "Season"
1389 msgstr "Staghjone"
1390
1391 #: src/input/meta.c:76
1392 msgid "Episode"
1393 msgstr "Episodiu"
1394
1395 #: src/input/meta.c:77
1396 msgid "Show Name"
1397 msgstr "Affissà u Nome"
1398
1399 #: src/input/meta.c:78
1400 msgid "Actors"
1401 msgstr "Attori"
1402
1403 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
1404 #, fuzzy
1405 msgid "Album Artist"
1406 msgstr "Artista"
1407
1408 #: src/input/meta.c:80
1409 #, fuzzy
1410 msgid "Disc number"
1411 msgstr "Numeru di traccia"
1412
1413 #: src/input/var.c:152
1414 msgid "Bookmark"
1415 msgstr "Indetta"
1416
1417 #: src/input/var.c:165 src/libvlc-module.c:574
1418 msgid "Programs"
1419 msgstr "Prugrammi"
1420
1421 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1422 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1423 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1424 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1425 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1426 msgid "Chapter"
1427 msgstr "Capitulu"
1428
1429 #: src/input/var.c:188 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1430 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1431 msgid "Video Track"
1432 msgstr "Traccia Video"
1433
1434 #: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1435 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1436 msgid "Audio Track"
1437 msgstr "Traccia Audio"
1438
1439 #: src/input/var.c:200
1440 msgid "Subtitle Track"
1441 msgstr "Traccia di u Sottutitulu"
1442
1443 #: src/input/var.c:264
1444 msgid "Next title"
1445 msgstr "Titulu seguente"
1446
1447 #: src/input/var.c:271
1448 msgid "Previous title"
1449 msgstr "Titulu precedente"
1450
1451 #: src/input/var.c:278
1452 #, fuzzy
1453 msgid "Menu title"
1454 msgstr "Titulu seguente"
1455
1456 #: src/input/var.c:285
1457 msgid "Menu popup"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: src/input/var.c:319
1461 #, c-format
1462 msgid "Title %i%s"
1463 msgstr "Titulu %i%s"
1464
1465 #: src/input/var.c:344 src/input/var.c:401
1466 #, c-format
1467 msgid "Chapter %i"
1468 msgstr "Capitulu %i"
1469
1470 #: src/input/var.c:380 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1471 msgid "Next chapter"
1472 msgstr "Capitulu seguente"
1473
1474 #: src/input/var.c:385 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1475 msgid "Previous chapter"
1476 msgstr "Capitulu precedente"
1477
1478 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1479 #, c-format
1480 msgid "Media: %s"
1481 msgstr "Media : %s"
1482
1483 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1484 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1485 msgid "Add Interface"
1486 msgstr "Aghjunghje un Interfaccia"
1487
1488 #: src/interface/interface.c:89
1489 msgid "Console"
1490 msgstr "Cunsola"
1491
1492 #: src/interface/interface.c:93
1493 msgid "Telnet"
1494 msgstr "Telnet"
1495
1496 #: src/interface/interface.c:96
1497 msgid "Web"
1498 msgstr "Web"
1499
1500 #: src/interface/interface.c:99
1501 msgid "Debug logging"
1502 msgstr "Messaghji per spannà"
1503
1504 #: src/interface/interface.c:102
1505 msgid "Mouse Gestures"
1506 msgstr "Mosse di Topu"
1507
1508 #: src/interface/interface.c:225
1509 msgid ""
1510 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1511 "interface."
1512 msgstr ""
1513 "vlc hè impiegata cù l'interfaccia predefinita. Impiegate 'cvlc' per impiegà "
1514 "vlc senza interfaccia."
1515
1516 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1517 #: src/libvlc.c:174
1518 msgid "C"
1519 msgstr "co"
1520
1521 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1522 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1523 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1524 msgid "Zoom"
1525 msgstr "Ingrandamentu"
1526
1527 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1528 msgid "1:4 Quarter"
1529 msgstr "1:4 Quartu"
1530
1531 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1532 msgid "1:2 Half"
1533 msgstr "1:2 Mezu"
1534
1535 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1536 msgid "1:1 Original"
1537 msgstr "1:1 Uriginale"
1538
1539 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1540 msgid "2:1 Double"
1541 msgstr "2:1 Doppiu"
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:64
1544 msgid ""
1545 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1546 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1547 "related options."
1548 msgstr ""
1549 "St'ozzioni vi permettenu di cunfigurà l'interfaccie impiegate da VLC. Pudete "
1550 "selezziunà l'interfaccia principale, i mudulli addiziunale, è definisce "
1551 "d'altre ozzioni in relazione."
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:68
1554 msgid "Interface module"
1555 msgstr "Mudullu d'interfaccia"
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:70
1558 msgid ""
1559 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1560 "automatically select the best module available."
1561 msgstr ""
1562 "Ghjè l'interfaccia principale impiegata da VLC. L'andatu predefinitu hè di "
1563 "selezziunà autumaticamente u più bellu mudullu dispunibule."
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1566 msgid "Extra interface modules"
1567 msgstr "Mudulli d'interfaccia addiziunale"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:76
1570 msgid ""
1571 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1572 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1573 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1574 "\", \"gestures\" ...)"
1575 msgstr ""
1576 "Pudete selezziunà \"interfaccia addiziunale\" per VLC. Seranu lanciati in "
1577 "arci pianu in più di l'interfaccia predefinita. Impiega una lista di mudulli "
1578 "d'interfaccia staccati da dui punti. (valori cumuni sò \"rc\" (cuntrollu "
1579 "alluntanatu), \"http\", \"gestures\" ...)"
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:83
1582 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1583 msgstr "Pudete selezziunà l'interfaccie di cuntrollu di VLC."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:85
1586 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1587 msgstr "Livellu di messaghju (0,1,2)"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:87
1590 msgid ""
1591 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1592 "1=warnings, 2=debug)."
1593 msgstr ""
1594 "Quessu hè u livellu di messaghju impiegatu (0=solu errori è messaghji "
1595 "nurmale, 1=avertimenti, 2=spannà)."
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:90
1598 msgid "Default stream"
1599 msgstr "Flussu predefinitu"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:92
1602 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1603 msgstr "Stu flussu serà sempre apertu à l'iniziu di VLC."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:94
1606 msgid "Color messages"
1607 msgstr "Messaghji in culori"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:96
1610 msgid ""
1611 "This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
1612 "needs Linux color support for this to work."
1613 msgstr ""
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:99
1616 msgid "Show advanced options"
1617 msgstr "Affissà l'ozzioni esperti"
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:101
1620 msgid ""
1621 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1622 "available options, including those that most users should never touch."
1623 msgstr ""
1624 "Quandu st'ozzione hè attiva, e preferenze è/o l'interfaccie affisseranu "
1625 "tutte l'ozzioni dispunibule, includendu quelle chì a maiò parte di "
1626 "l'utilizatori ùn duveria mai tuccà."
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:105
1629 msgid "Interface interaction"
1630 msgstr "Interazzione cù l'interfaccia"
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:107
1633 msgid ""
1634 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1635 "user input is required."
1636 msgstr ""
1637 "Quandu st'ozzione hè attiva, l'interfaccia affisserà una scatula di dialogu "
1638 "ogni volta chì l'utilizatore deve scrive qualcosa."
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:117
1641 msgid ""
1642 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1643 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1644 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1645 "the \"audio filters\" modules section."
1646 msgstr ""
1647 "St'ozzioni vi permettenu di mudificà l'andatu di u sottusistema audio, è "
1648 "d'aghjunghje filtri audio chì ponu esse impiegati per post prucessu o "
1649 "l'effetti visuali (spectrum analyzer, ecc.). Attivate sti filtri quì, è "
1650 "cunfiguratelli dopu in a sezzione di mudulli \"filtri audio\"."
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:123
1653 msgid "Audio output module"
1654 msgstr "Mudullu d'esciuta audio"
1655
1656 #: src/libvlc-module.c:125
1657 msgid ""
1658 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1659 "automatically select the best method available."
1660 msgstr ""
1661 "Ghjè u metodu d'esciuta audio impiegatu da VLC. L'andatu predefinitu hè di "
1662 "selezziunà autumaticamente u più bellu metodu dispunibule."
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:129
1665 #, fuzzy
1666 msgid "Media role"
1667 msgstr "Angulu di u Media"
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:130
1670 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1671 msgstr ""
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1674 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1675 msgid "Enable audio"
1676 msgstr "Attivà l'audio"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:134
1679 msgid ""
1680 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1681 "not take place, thus saving some processing power."
1682 msgstr ""
1683 "Pudete disattivà cumpletamente l'esciuta audio. The audio decoding stage "
1684 "will not take place, thus saving some processing power."
1685
1686 #: src/libvlc-module.c:142
1687 msgid "Music"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:142
1691 #, fuzzy
1692 msgid "Communication"
1693 msgstr "Lucalizazione"
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1696 msgid "Game"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:143
1700 #, fuzzy
1701 msgid "Notification"
1702 msgstr "Lucalizazione"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:143
1705 #, fuzzy
1706 msgid "Animation"
1707 msgstr "Infurmazione"
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:143
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Production"
1712 msgstr "Pruduttu"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:144
1715 msgid "Accessibility"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:144
1719 msgid "Test"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:147
1723 msgid "Audio gain"
1724 msgstr "Guadagnu audio"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:149
1727 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1728 msgstr "Stu guadagnu lineare serà adattatu à l'audio d'esciuta."
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:151
1731 msgid "Audio output volume step"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:153
1735 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1736 msgstr ""
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:156
1739 msgid "Remember the audio volume"
1740 msgstr "Arricurdassi di u vulume audio"
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:158
1743 msgid ""
1744 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1745 msgstr ""
1746 "U vulumu pò esse arregistratu è impiegatu tale è quale torna da VLC a "
1747 "prossima volta."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:161
1750 msgid "Audio desynchronization compensation"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:163
1754 msgid ""
1755 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1756 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1757 msgstr ""
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:168
1760 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1761 msgstr ""
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:171
1764 msgid ""
1765 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1766 "hardware and the audio stream are compatible."
1767 msgstr ""
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:174
1770 msgid "Force S/PDIF support"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:176
1774 msgid ""
1775 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1776 "support."
1777 msgstr ""
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1780 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:180
1784 msgid ""
1785 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1786 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1787 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1788 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1789 msgstr ""
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:873
1792 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1793 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1794 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1795 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1796 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1797 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1798 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1799 msgid "Auto"
1800 msgstr "Autumaticu"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1803 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1804 msgid "On"
1805 msgstr "Iè"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1808 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1809 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1810 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1811 msgid "Off"
1812 msgstr "Innò"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:189
1815 msgid "Stereo audio output mode"
1816 msgstr "Modu d'esciuta audio stereo"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1819 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1820 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1821 msgid "Unset"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:203
1825 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1826 msgstr ""
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:208
1829 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:212
1833 msgid "Replay gain mode"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:214
1837 msgid "Select the replay gain mode"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:216
1841 msgid "Replay preamp"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:218
1845 msgid ""
1846 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1847 "replay gain information"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:221
1851 msgid "Default replay gain"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:223
1855 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:225
1859 msgid "Peak protection"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:227
1863 msgid "Protect against sound clipping"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:230
1867 msgid "Enable time stretching audio"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:232
1871 msgid ""
1872 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1873 "audio pitch"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1877 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2081 modules/access/dtv/access.c:107
1878 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1879 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1880 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1881 #: modules/demux/mp4/meta.c:430
1882 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1883 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1884 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1885 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1886 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1887 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1888 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1889 msgid "None"
1890 msgstr "Alcunu"
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:247
1893 msgid ""
1894 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1895 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1896 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1897 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1898 "options."
1899 msgstr ""
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:253
1902 msgid "Video output module"
1903 msgstr "Mudullu d'esciuta video"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:255
1906 msgid ""
1907 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1908 "automatically select the best method available."
1909 msgstr ""
1910 "Ghjè u metodu d'esciuta video impiegatu da VLC. L'andatu predefinitu hè di "
1911 "selezziunà autumaticamente u più bellu metodu dispunibule."
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1914 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:312
1915 msgid "Enable video"
1916 msgstr "Permette a video"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:260
1919 msgid ""
1920 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1921 "not take place, thus saving some processing power."
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1925 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1926 #: modules/visualization/glspectrum.c:55 modules/visualization/projectm.cpp:65
1927 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1928 msgid "Video width"
1929 msgstr "Larghezza video"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:265
1932 msgid ""
1933 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1934 "characteristics."
1935 msgstr ""
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1938 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1939 #: modules/visualization/glspectrum.c:58 modules/visualization/projectm.cpp:68
1940 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1941 msgid "Video height"
1942 msgstr "Altezza video"
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:270
1945 msgid ""
1946 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1947 "video characteristics."
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:273
1951 msgid "Video X coordinate"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:275
1955 msgid ""
1956 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1957 "coordinate)."
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:278
1961 msgid "Video Y coordinate"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:280
1965 msgid ""
1966 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1967 "coordinate)."
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:283
1971 msgid "Video title"
1972 msgstr "Titulu di a video"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:285
1975 msgid ""
1976 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1977 "interface)."
1978 msgstr ""
1979 "Titulu persunalizatu di a finestra video (s'ellu a video ùn hè micca "
1980 "incurpurata in l'interfaccia)."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:288
1983 msgid "Video alignment"
1984 msgstr "Aliniamentu di a video"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:290
1987 msgid ""
1988 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1989 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1990 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1991 msgstr ""
1992 "Rinfurza l'aliniamentu di a video in a so finestra. Da predefinitu (0) serà "
1993 "centratu (0=centru, 1=manca, 2=diritta, 4=insù, 8=inghjò, pudete impiegà "
1994 "dinù cumbinazioni di ste valori, cum'è 6=4+2 vole si dì insù-diritta)."
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1997 #: modules/codec/zvbi.c:83
1998 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1999 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
2000 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
2001 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
2002 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
2003 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
2004 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
2005 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
2006 msgid "Top"
2007 msgstr "Insù"
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
2010 #: modules/codec/zvbi.c:83
2011 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
2012 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
2013 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
2014 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
2015 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
2016 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
2017 msgid "Bottom"
2018 msgstr "Inghjò"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2021 #: modules/codec/zvbi.c:84
2022 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
2023 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
2024 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2025 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2026 msgid "Top-Left"
2027 msgstr "Insù-Manca"
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2030 #: modules/codec/zvbi.c:84
2031 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
2032 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
2033 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2034 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2035 msgid "Top-Right"
2036 msgstr "Insù-Diritta"
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2039 #: modules/codec/zvbi.c:84
2040 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
2041 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
2042 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2043 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2044 msgid "Bottom-Left"
2045 msgstr "Inghjò-Manca"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2048 #: modules/codec/zvbi.c:84
2049 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
2050 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
2051 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2052 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2053 msgid "Bottom-Right"
2054 msgstr "Inghjò-Diritta"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:298
2057 msgid "Zoom video"
2058 msgstr "Ingrandà a video"
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:300
2061 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2062 msgstr "Pudete ingrandà o reduce a video cù u fattore indicatu."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:302
2065 msgid "Grayscale video output"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:304
2069 msgid ""
2070 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2071 "save some processing power."
2072 msgstr ""
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:307
2075 msgid "Embedded video"
2076 msgstr "Video incurpurata"
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:309
2079 msgid "Embed the video output in the main interface."
2080 msgstr "Incurpurà l'esciuta di a video in l'interfaccia pricipale."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:311
2083 msgid "Fullscreen video output"
2084 msgstr "Esciuta di a video in screnu sanu"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:313
2087 msgid "Start video in fullscreen mode"
2088 msgstr "Principià a video in u modu di screnu sanu"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
2091 msgid "Always on top"
2092 msgstr "Sempre sopra"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:317
2095 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2096 msgstr "Piazzà sempre a finestra di a video sopra à tutte l'altre finestre."
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:319
2099 #, fuzzy
2100 msgid "Enable wallpaper mode"
2101 msgstr "Permette u modu tappizzeria "
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:321
2104 msgid ""
2105 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2106 msgstr "U modu tappizzeria permette d'affissà a video cum'è fondu di scagnu."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:324
2109 msgid "Show media title on video"
2110 msgstr "Affissà u titulu di u media nant'à a video"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:326
2113 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2114 msgstr "Affissà u titulu di a video sopra à a video."
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:328
2117 msgid "Show video title for x milliseconds"
2118 msgstr "Affissà u titulu per x milliseconde"
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:330
2121 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2122 msgstr ""
2123 "Affissà u titulu di a video per n milliseconde, predefinitu hè 5000 ms (5 "
2124 "sec.)"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:332
2127 msgid "Position of video title"
2128 msgstr "Pusizione di u titulu di a video"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:334
2131 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2132 msgstr ""
2133 "Piazza di a video induve affissà u titulu (predefinitu hè inghjò-centru)."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:336
2136 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:339
2140 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2144 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2145 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2146 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2147 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2148 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2149 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2150 msgid "Deinterlace"
2151 msgstr "Sbucinà"
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2154 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2155 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2156 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2157 msgid "Deinterlace mode"
2158 msgstr "Modu Sbucinà"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:354
2161 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2162 msgstr "Metoda Sbucinà à impiegà per u trattamentu video"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2165 msgid "Discard"
2166 msgstr "Scaccià"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2169 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2170 msgid "Blend"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2174 msgid "Mean"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2178 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2179 msgid "Bob"
2180 msgstr "Bob"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2183 msgid "Phosphor"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2187 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2188 msgstr "Filmu NTSC (IVTC)"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:371
2191 msgid "Disable screensaver"
2192 msgstr "Disattivà u risparmiatore di screnu"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:372
2195 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2196 msgstr "Disattivà u risparmiatore di screnu durante a ripruduzzione video."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:374
2199 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:375
2203 msgid ""
2204 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2205 "computer being suspended because of inactivity."
2206 msgstr ""
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2209 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:317
2210 msgid "Window decorations"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:380
2214 msgid ""
2215 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2216 "giving a \"minimal\" window."
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:383
2220 msgid "Video splitter module"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:385
2224 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:387
2228 msgid "Video filter module"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:389
2232 msgid ""
2233 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2234 "instance deinterlacing, or distort the video."
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:393
2238 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:395
2242 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2243 msgstr ""
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2246 msgid "Video snapshot file prefix"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:401
2250 msgid "Video snapshot format"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:403
2254 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:405
2258 msgid "Display video snapshot preview"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:407
2262 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2263 msgstr ""
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:409
2266 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:411
2270 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:413
2274 msgid "Video snapshot width"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:415
2278 msgid ""
2279 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2280 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2281 msgstr ""
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:419
2284 msgid "Video snapshot height"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:421
2288 msgid ""
2289 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2290 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2291 "ratio."
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:425
2295 msgid "Video cropping"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:427
2299 msgid ""
2300 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2301 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:431
2305 msgid "Source aspect ratio"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:433
2309 msgid ""
2310 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2311 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2312 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2313 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2314 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2315 msgstr ""
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:440
2318 msgid "Video Auto Scaling"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:442
2322 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2323 msgstr ""
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:444
2326 msgid "Video scaling factor"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:446
2330 msgid ""
2331 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2332 "Default value is 1.0 (original video size)."
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:449
2336 msgid "Custom crop ratios list"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:451
2340 msgid ""
2341 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2342 "crop ratios list."
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:454
2346 msgid "Custom aspect ratios list"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:456
2350 msgid ""
2351 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2352 "aspect ratio list."
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:459
2356 msgid "Fix HDTV height"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:461
2360 msgid ""
2361 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2362 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2363 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:466
2367 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:468
2371 msgid ""
2372 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2373 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2374 "order to keep proportions."
2375 msgstr ""
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2378 msgid "Skip frames"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:474
2382 msgid ""
2383 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2384 "computer is not powerful enough"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:477
2388 msgid "Drop late frames"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:479
2392 msgid ""
2393 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2394 "intended display date)."
2395 msgstr ""
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:482
2398 msgid "Quiet synchro"
2399 msgstr "Sincrunizazione zitta"
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:484
2402 msgid ""
2403 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2404 "synchronization mechanism."
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:487
2408 msgid "Key press events"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:489
2412 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2416 msgid "Mouse events"
2417 msgstr "Evvenimenti di topu"
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:493
2420 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:501
2424 msgid ""
2425 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2426 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2427 "channel."
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:505
2431 msgid "File caching (ms)"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:507
2435 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:509
2439 msgid "Live capture caching (ms)"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:511
2443 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:513
2447 msgid "Disc caching (ms)"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:515
2451 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:517
2455 msgid "Network caching (ms)"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:519
2459 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:521
2463 msgid "Clock reference average counter"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:523
2467 msgid ""
2468 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2469 "to 10000."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:526
2473 msgid "Clock synchronisation"
2474 msgstr "Sincrunizazione d'arilogiu"
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:528
2477 msgid ""
2478 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2479 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:532
2483 msgid "Clock jitter"
2484 msgstr "Jitter d'arilogiu"
2485
2486 #: src/libvlc-module.c:534
2487 msgid ""
2488 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2489 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:537
2493 msgid "Network synchronisation"
2494 msgstr "Sincrunizazione di reta"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:538
2497 msgid ""
2498 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2499 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2503 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2504 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2505 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2079 modules/audio_output/alsa.c:767
2506 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2507 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2508 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2509 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592
2510 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2511 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2512 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2513 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2514 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546
2515 #: modules/logger/file.c:203 modules/spu/marq.c:61 modules/spu/rss.c:69
2516 #: modules/spu/rss.c:182 modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2517 msgid "Default"
2518 msgstr "Predefinitu"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:544
2521 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2522 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:997
2523 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:928
2524 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2525 msgid "Enable"
2526 msgstr "Attivà"
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:546
2529 msgid "MTU of the network interface"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:548
2533 msgid ""
2534 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2535 "over the network (in bytes)."
2536 msgstr ""
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2539 msgid "Hop limit (TTL)"
2540 msgstr "Limitu Hop (TTL)"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2543 msgid ""
2544 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2545 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2546 "in default)."
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:559
2550 msgid "Multicast output interface"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:561
2554 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2555 msgstr ""
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:563
2558 msgid "DiffServ Code Point"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:564
2562 msgid ""
2563 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2564 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:570
2568 msgid ""
2569 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2570 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2571 msgstr ""
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:576
2574 msgid ""
2575 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2576 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2577 "(like DVB streams for example)."
2578 msgstr ""
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2581 msgid "Audio track"
2582 msgstr "Traccia Audio"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:584
2585 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2586 msgstr "Numeru di flussu di a traccia audio à impiegà (da 0 à n)."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2589 msgid "Subtitle track"
2590 msgstr "Traccia di sottutitulu"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:589
2593 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2594 msgstr "Numeru di flussu di a traccia di sottutitulu à impiegà (da 0 à n)."
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2597 msgid "Audio language"
2598 msgstr "Lingua audio"
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:594
2601 msgid ""
2602 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2603 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2604 "language)."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:597
2608 msgid "Subtitle language"
2609 msgstr "Lingua di sottutitulu"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:599
2612 msgid ""
2613 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2614 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:602
2618 msgid "Menu language"
2619 msgstr "Lingua di u listinu"
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:604
2622 msgid ""
2623 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2624 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2625 msgstr ""
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:608
2628 msgid "Audio track ID"
2629 msgstr "ID di a traccia Audio"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:610
2632 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2633 msgstr "ID di u flussu di a traccia audio à impiegà."
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:612
2636 msgid "Subtitle track ID"
2637 msgstr "ID di a traccia di sottutitulu"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:614
2640 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2641 msgstr "ID di u flussu di a traccia di sottutitulu à impiegà."
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:616
2644 #, fuzzy
2645 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2646 msgstr "Discudificatore di Sottutituli Ditagliati"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:620
2649 msgid "Preferred video resolution"
2650 msgstr "Risuluzione video preferita"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:622
2653 msgid ""
2654 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2655 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2656 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2657 "higher resolutions."
2658 msgstr ""
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:628
2661 msgid "Best available"
2662 msgstr "Megliu dispunibule"
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:628
2665 msgid "Full HD (1080p)"
2666 msgstr "HD sanu(1080p)"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:628
2669 msgid "HD (720p)"
2670 msgstr "HD (720p)"
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:629
2673 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2674 msgstr "Definizione Classica (576 o 480 linee)"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:630
2677 msgid "Low Definition (360 lines)"
2678 msgstr "Definizione Bassa (360 linee)"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:631
2681 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2682 msgstr "Definizione Assai Bassa (240 linee)"
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:634
2685 msgid "Input repetitions"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:636
2689 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2693 msgid "Start time"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:640
2697 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2698 msgstr "U flussu principierà à sta pusizione (in seconde)."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2701 msgid "Stop time"
2702 msgstr "Tempu di fine"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:644
2705 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2706 msgstr "U flussu finiscerà à sta pusizione (in seconde)."
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:646
2709 msgid "Run time"
2710 msgstr "Durata"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:648
2713 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2714 msgstr "U flussu durerà stu tempu (in seconds)."
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:650
2717 msgid "Fast seek"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:652
2721 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:654
2725 msgid "Playback speed"
2726 msgstr "Velocità di ripruduzzione"
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:656
2729 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2730 msgstr ""
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:658
2733 msgid "Input list"
2734 msgstr "Lista d'entrata"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:660
2737 msgid ""
2738 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2739 "together after the normal one."
2740 msgstr ""
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:663
2743 msgid "Input slave (experimental)"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:665
2747 msgid ""
2748 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2749 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2750 "inputs."
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:669
2754 msgid "Bookmarks list for a stream"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:671
2758 msgid ""
2759 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2760 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2761 "{...}\""
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:675
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Record directory"
2767 msgstr "Selezziunà un cartulare"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:677
2770 msgid "Directory where the records will be stored"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:679
2774 msgid "Prefer native stream recording"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:681
2778 msgid ""
2779 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2780 "output module"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:684
2784 msgid "Timeshift directory"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:686
2788 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2789 msgstr ""
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:688
2792 msgid "Timeshift granularity"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:690
2796 msgid ""
2797 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2798 "to store the timeshifted streams."
2799 msgstr ""
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:693
2802 msgid "Change title according to current media"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:694
2806 msgid ""
2807 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2808 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2809 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2810 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:699
2814 msgid "Disable all lua plugins"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:703
2818 msgid ""
2819 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2820 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2821 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2822 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2826 msgid "Force subtitle position"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:711
2830 msgid ""
2831 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2832 "over the movie. Try several positions."
2833 msgstr ""
2834 "Pudete impiegà st'ozzione per affissà i sottutituli sottu u filmu piutostu "
2835 "chì nant'à u filmu. Pruvà parechje pusizioni"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:714
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Subtitles text scaling factor"
2840 msgstr "Cudificazione di u testu di i sottutituli"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:715
2843 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:717
2847 msgid "Enable sub-pictures"
2848 msgstr "Permette e sottu-fiure"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:719
2851 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2852 msgstr "Pudete disattivà cumpletamente u trattamentu di sottu-fiura."
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2855 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2856 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2857 msgid "On Screen Display"
2858 msgstr "Affissà à u Screnu"
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:723
2861 msgid ""
2862 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2863 "Display)."
2864 msgstr ""
2865 "VLC pò affissà i messaghji nant'à a video. Quessu hè chjamatu OSD (Affissà à "
2866 "u Screnu)."
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:726
2869 msgid "Text rendering module"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:728
2873 msgid ""
2874 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2875 "instance."
2876 msgstr ""
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:730
2879 msgid "Subpictures source module"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:732
2883 msgid ""
2884 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2885 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:735
2889 msgid "Subpictures filter module"
2890 msgstr "Mudullu di filtru di sottu-fiure"
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:737
2893 msgid ""
2894 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2895 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2896 msgstr ""
2897 "Quessu aghjunghje ciò chì si chjama i \"filtri di sottu-fiura\". These "
2898 "filter subpictures created by subtitle decoders or other subpictures sources."
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:740
2901 msgid "Autodetect subtitle files"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:742
2905 msgid ""
2906 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2907 "(based on the filename of the movie)."
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:745
2911 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:747
2915 msgid ""
2916 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2917 "Options are:\n"
2918 "0 = no subtitles autodetected\n"
2919 "1 = any subtitle file\n"
2920 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2921 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2922 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:755
2926 msgid "Subtitle autodetection paths"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:757
2930 msgid ""
2931 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2932 "found in the current directory."
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:760
2936 msgid "Use subtitle file"
2937 msgstr "Impiegà un schedariu di sottutitulu"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:762
2940 msgid ""
2941 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2942 "subtitle file."
2943 msgstr ""
2944 "Caricà stu schedariu di sottutitulu. To be used when autodetect cannot "
2945 "detect your subtitle file."
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:766
2948 msgid "DVD device"
2949 msgstr "Apparechju DVD"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:767
2952 msgid "VCD device"
2953 msgstr "Apparechju VCD"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2956 msgid "Audio CD device"
2957 msgstr "Apparechju CD Audio"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:772
2960 msgid ""
2961 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2962 "the drive letter (e.g. D:)"
2963 msgstr ""
2964 "Quessu hè u lettore DVD (o schedariu) predefinitu à impiegà. Ùn scurdate "
2965 "micca i dui punti dopu a lettera di u lettore (i.e. D:)"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:775
2968 msgid ""
2969 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2970 "the drive letter (e.g. D:)"
2971 msgstr ""
2972 "Quessu hè u lettore VCD (o schedariu) predefinitu à impiegà. Ùn scurdate "
2973 "micca i dui punti dopu a lettera di u lettore (i.e. D:)"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
2976 msgid ""
2977 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2978 "after the drive letter (e.g. D:)"
2979 msgstr ""
2980 "Quessu hè u lettore CD Audio (o schedariu) predefinitu à impiegà. Ùn "
2981 "scurdate micca i dui punti dopu a lettera di u lettore (i.e. D:)"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:785
2984 msgid "This is the default DVD device to use."
2985 msgstr "Quessu hè l'apparechju DVD predefinitu à impiegà."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:787
2988 msgid "This is the default VCD device to use."
2989 msgstr "Quessu hè l'apparechju VCD predefinitu à impiegà."
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
2992 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2993 msgstr "Quessu hè l'apparechju CD Audio predefinitu à impiegà."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:803
2996 msgid "TCP connection timeout"
2997 msgstr "Cumportu d'attesa di cunnessione TCP"
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:805
3000 #, fuzzy
3001 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
3002 msgstr "Cumportu d'attesa predefinitu di cunnessione TCP (in milliseconde). "
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:807
3005 msgid "HTTP server address"
3006 msgstr "Indirizzu di servu HTTP"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:809
3009 msgid ""
3010 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3011 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3012 "them to a specific network interface."
3013 msgstr ""
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:813
3016 msgid "RTSP server address"
3017 msgstr "Indirizzu di servu RTSP"
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:815
3020 msgid ""
3021 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3022 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3023 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3024 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3025 "network interface."
3026 msgstr ""
3027 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3028 "path of the RTSP VOD media. A sintassa hè indirizzu/passeghju By default, "
3029 "the server will listen on any local IP address. Specify an IP address (e."
3030 "g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a "
3031 "specific network interface."
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:821
3034 msgid "HTTP server port"
3035 msgstr "Portu di servu HTTP"
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:823
3038 msgid ""
3039 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3040 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3041 "by the operating system."
3042 msgstr ""
3043 "U servu HTTP asculterà nant'à stu portu TCP. U numeru classicu di portu HTTP "
3044 "hè 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3045 "by the operating system."
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:828
3048 msgid "HTTPS server port"
3049 msgstr "Portu di servu HTTPS"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:830
3052 msgid ""
3053 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3054 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3055 "restricted by the operating system."
3056 msgstr ""
3057 "U servu HTTPS asculterà nant'à stu portu TCP. U numeru classicu di portu "
3058 "HTTPS hè 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3059 "restricted by the operating system."
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:835
3062 msgid "RTSP server port"
3063 msgstr "Portu di servu RTSP"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:837
3066 msgid ""
3067 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3068 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3069 "by the operating system."
3070 msgstr ""
3071 "U servu RTSP asculterà nant'à stu portu TCP. U numeru classicu di portu RTSP "
3072 "hè 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3073 "by the operating system."
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:842
3076 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3077 msgstr "Certificatu di servu HTTP/TLS"
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:844
3080 msgid ""
3081 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3082 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:847
3086 msgid "HTTP/TLS server private key"
3087 msgstr "Chjave privata di servu HTTP/TLS"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:849
3090 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:851
3094 msgid "SOCKS server"
3095 msgstr "Servu SOCKS"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:853
3098 msgid ""
3099 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3100 "used for all TCP connections"
3101 msgstr ""
3102 "Servu proxy SOCKS à impiegà. Deve esse di a forma indirizzu:portu. Serà "
3103 "impiegatu per tutte e cunnessioni TCP"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:856
3106 msgid "SOCKS user name"
3107 msgstr "Nome d'utilizatore SOCKS"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:858
3110 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3111 msgstr "Nome d'utilizatore à impiegà per a cunnessione à u proxy SOCKS."
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:860
3114 msgid "SOCKS password"
3115 msgstr "Parolla d'intrata SOCKS"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:862
3118 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3119 msgstr "Parolla d'intrata à impiegà per a cunnessione à u proxy SOCKS."
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:864
3122 msgid "Title metadata"
3123 msgstr "Metadata di titulu"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:866
3126 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3127 msgstr ""
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:868
3130 msgid "Author metadata"
3131 msgstr "Metadata d'autore"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:870
3134 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:872
3138 msgid "Artist metadata"
3139 msgstr "Metadata d'artista"
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:874
3142 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3143 msgstr ""
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:876
3146 msgid "Genre metadata"
3147 msgstr "Metadata di generu"
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:878
3150 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3151 msgstr ""
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:880
3154 msgid "Copyright metadata"
3155 msgstr "Metadata di diritti di copia"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:882
3158 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:884
3162 msgid "Description metadata"
3163 msgstr "Metadata di discrizzione"
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:886
3166 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3167 msgstr ""
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:888
3170 msgid "Date metadata"
3171 msgstr "Metadata di data"
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:890
3174 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:892
3178 msgid "URL metadata"
3179 msgstr "Metadata d'URL"
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:894
3182 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:898
3186 msgid ""
3187 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3188 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3189 "can break playback of all your streams."
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:902
3193 msgid "Preferred decoders list"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:904
3197 msgid ""
3198 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3199 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3200 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3201 msgstr ""
3202 "Lista di cudechi chì VLC impiegherà in primu locu. Per indettu, 'dummy,a52' "
3203 "pruverà i cudechi dummy è a52 nanzu di pruvà l'altri. Only advanced users "
3204 "should alter this option as it can break playback of all your streams."
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:909
3207 msgid "Preferred encoders list"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:911
3211 msgid ""
3212 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:920
3216 msgid ""
3217 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3218 "subsystem."
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:923
3222 msgid "Default stream output chain"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:925
3226 msgid ""
3227 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3228 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3229 "all streams."
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:929
3233 msgid "Enable streaming of all ES"
3234 msgstr "Permette à lettura di cuntinuu di tutte l'ES"
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:931
3237 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:933
3241 msgid "Display while streaming"
3242 msgstr "Affissà durante a lettura di cuntinuu"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:935
3245 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:937
3249 msgid "Enable video stream output"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:939
3253 msgid ""
3254 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3255 "facility when this last one is enabled."
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:942
3259 msgid "Enable audio stream output"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:944
3263 msgid ""
3264 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3265 "facility when this last one is enabled."
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:947
3269 msgid "Enable SPU stream output"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:949
3273 msgid ""
3274 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3275 "facility when this last one is enabled."
3276 msgstr ""
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:952
3279 msgid "Keep stream output open"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:954
3283 msgid ""
3284 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3285 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3286 "specified)"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:958
3290 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:960
3294 msgid ""
3295 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3296 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3297 msgstr ""
3298 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3299 "muxer. Stu valore deve esse definita in milliseconde."
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:963
3302 msgid "Preferred packetizer list"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:965
3306 msgid ""
3307 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3308 msgstr ""
3309 "Quessu permette di selezziunà l'ordine cù quellu VLC sceglierà i so "
3310 "packetizers."
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:968
3313 msgid "Mux module"
3314 msgstr "Mudullu mux"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:970
3317 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:972
3321 msgid "Access output module"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:974
3325 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:977
3329 msgid ""
3330 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3331 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:981
3335 msgid "SAP announcement interval"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:983
3339 msgid ""
3340 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3341 "between SAP announcements."
3342 msgstr ""
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:992
3345 msgid ""
3346 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3347 "you really know what you are doing."
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:995
3351 msgid "Access module"
3352 msgstr "Mudullu d'accessu"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:997
3355 msgid ""
3356 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3357 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3358 "option unless you really know what you are doing."
3359 msgstr ""
3360 "Quessu vi permette di sfurzà un mudullu d'accessu. Pudete impiegallu s'è "
3361 "l'accessu currettu ùn hè micca identificatu autumaticamente. You should not "
3362 "set this as a global option unless you really know what you are doing."
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1001
3365 msgid "Stream filter module"
3366 msgstr "Mudullu di filtru di flussu"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1003
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3371 msgstr "I filtri di flussu sò impiegati per mudificà u flussu chì hè lettu. "
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1005
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Demux filter module"
3376 msgstr "Mudullu di filtru di flussu"
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1007
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3381 msgstr "I filtri di flussu sò impiegati per mudificà u flussu chì hè lettu. "
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1009
3384 msgid "Demux module"
3385 msgstr "Mudullu demux"
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1011
3388 msgid ""
3389 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3390 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3391 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3392 "you really know what you are doing."
3393 msgstr ""
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1016
3396 msgid "VoD server module"
3397 msgstr "Mudullu di servu VoD"
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1018
3400 #, fuzzy
3401 msgid ""
3402 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3403 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3404 msgstr ""
3405 "Pudete selezziunà chì mudullu di servu VoD vulete impiegà. Set this to "
3406 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1021
3409 msgid "Allow real-time priority"
3410 msgstr "Permette a priurità in tempu-reale"
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1023
3413 msgid ""
3414 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3415 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3416 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3417 "only activate this if you know what you're doing."
3418 msgstr ""
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1029
3421 msgid "Adjust VLC priority"
3422 msgstr "Adattà a priurità VLC"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1031
3425 msgid ""
3426 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3427 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3428 "VLC instances."
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1036
3432 msgid ""
3433 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1039
3437 msgid "VLM configuration file"
3438 msgstr "Schedariu di cunfigurazione VLM"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1041
3441 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3442 msgstr "Leghje un schedariu di cunfigurazione VLM quandu VLM principia."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1043
3445 msgid "Use a plugins cache"
3446 msgstr "Impiegà un impiatta d'estensioni"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1045
3449 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3450 msgstr ""
3451 "Impiega un'impiatta d'estensioni chì megliurerà assai a tempu d'avvia di VLC."
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1047
3454 msgid "Scan for new plugins"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1049
3458 msgid ""
3459 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3460 "startup time of VLC."
3461 msgstr ""
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1052
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Preferred keystore list"
3466 msgstr "Risuluzione video preferita"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1054
3469 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1056
3473 msgid "Locally collect statistics"
3474 msgstr "Cullettà lucalmente e statistiche"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1058
3477 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3478 msgstr ""
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1060
3481 msgid "Run as daemon process"
3482 msgstr "Fà funziunà cum'è un trattamentu daemon"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1062
3485 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3486 msgstr "Fà funziunà VLC cum'è un trattamentu daemon in arci pianu."
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1064
3489 msgid "Write process id to file"
3490 msgstr "Scrive u numeru di trattamentu ver di un schedariu"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1066
3493 msgid "Writes process id into specified file."
3494 msgstr "Scrive u numeru di trattamentu in un schedariu specificatu."
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1068
3497 msgid "Allow only one running instance"
3498 msgstr "Permette solu un instanza in funzione"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1070
3501 msgid ""
3502 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3503 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3504 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3505 "This option will allow you to play the file with the already running "
3506 "instance or enqueue it."
3507 msgstr ""
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1076
3510 msgid "VLC is started from file association"
3511 msgstr "VLC hè avviatu da un associu di schedariu"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1078
3514 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3518 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1083
3522 msgid "Increase the priority of the process"
3523 msgstr "Cresce a priurità di u trattamentu"
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1085
3526 msgid ""
3527 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3528 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3529 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3530 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3531 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3532 "machine."
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3536 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1095
3540 msgid ""
3541 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3542 "playing current item."
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1098
3546 #, fuzzy
3547 msgid "Expose media player via D-Bus"
3548 msgstr "Mudificazioni di VLC media player"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1099
3551 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1108
3555 msgid ""
3556 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3557 "overridden in the playlist dialog box."
3558 msgstr ""
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1111
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Automatically preparse items"
3563 msgstr "Cuntrollà autumaticamente i rinnovi"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1113
3566 msgid ""
3567 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3568 "metadata)."
3569 msgstr ""
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1116
3572 #, fuzzy
3573 msgid "Preparsing timeout"
3574 msgstr "Cumportu d'attesa di cunnessione TCP"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1118
3577 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3581 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3582 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3583 msgid "Allow metadata network access"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1125
3587 msgid "Collapse"
3588 msgstr "Ripiegà"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1125
3591 msgid "Expand"
3592 msgstr "Allargà"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1127
3595 msgid "Subdirectory behavior"
3596 msgstr "Andatu di sottu-cartulare"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1129
3599 msgid ""
3600 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3601 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3602 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3603 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1134
3607 msgid "Ignored extensions"
3608 msgstr "Estensioni ignurate"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1136
3611 msgid ""
3612 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3613 "directory.\n"
3614 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3615 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1141
3619 #, fuzzy
3620 msgid "Show hidden files"
3621 msgstr "Affissà i Ditaglii"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1143
3624 msgid "Ignore files starting with '.'"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1145
3628 msgid "Services discovery modules"
3629 msgstr "Mudulli di scuperta di servizii"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1147
3632 msgid ""
3633 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3634 "Typical value is \"sap\"."
3635 msgstr ""
3636 "Specificà i mudulli di scuperta di servizii à precaricà, staccati da dui "
3637 "punti. Typical value is \"sap\"."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1150
3640 msgid "Play files randomly forever"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1152
3644 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3645 msgstr ""
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1154
3648 msgid "Repeat all"
3649 msgstr "Ripete tutti"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1156
3652 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1158
3656 msgid "Repeat current item"
3657 msgstr "Ripete l'elementu currente"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1160
3660 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3661 msgstr ""
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1162
3664 msgid "Play and stop"
3665 msgstr "Sunà è fermà"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1164
3668 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3669 msgstr ""
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1166
3672 msgid "Play and exit"
3673 msgstr "Sunà è esce"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1168
3676 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3677 msgstr ""
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1170
3680 msgid "Play and pause"
3681 msgstr "Sunà è pausa"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1172
3684 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3685 msgstr ""
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1174
3688 #, fuzzy
3689 msgid "Start paused"
3690 msgstr "Tempu di Principiu"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1176
3693 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3694 msgstr ""
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1178
3697 msgid "Auto start"
3698 msgstr "Principiu autumaticu"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1179
3701 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3702 msgstr ""
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1182
3705 msgid "Pause on audio communication"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1184
3709 msgid ""
3710 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3711 "automatically."
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1187
3715 msgid "Use media library"
3716 msgstr "Impiegà a bibliuteca di media"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1189
3719 msgid ""
3720 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3721 "VLC."
3722 msgstr ""
3723 "A bibliuteca di media hè arregistrata autumaticamente è caricata torna ogni "
3724 "volta chì VLC principia."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3727 msgid "Display playlist tree"
3728 msgstr "Affissà l'arburu di lista di lettura"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1194
3731 msgid ""
3732 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3733 "directory."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1203
3737 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3738 msgstr ""
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3741 msgid "Ignore"
3742 msgstr "Ignurà"
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1208
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Volume control"
3747 msgstr "Cuntrollu di Vulumu"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1209
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Position control"
3752 msgstr "Cuntrollu di Pusizione"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1209
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Position control reversed"
3757 msgstr "Cuntrollu di Pusizione"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1212
3760 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1214
3764 msgid ""
3765 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3766 "ignored."
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1216
3770 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1218
3774 msgid ""
3775 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3776 "be ignored."
3777 msgstr ""
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3780 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3781 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3782 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3783 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:314
3784 msgid "Fullscreen"
3785 msgstr "Screnu Sanu"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1221
3788 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3789 msgstr ""
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1222
3792 msgid "Exit fullscreen"
3793 msgstr "Esce di u screnu sanu"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1223
3796 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3797 msgstr ""
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3800 msgid "Play/Pause"
3801 msgstr "Sunà / Pausa"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1225
3804 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3805 msgstr ""
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1226
3808 msgid "Pause only"
3809 msgstr "Pausa solu"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1227
3812 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3813 msgstr ""
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1228
3816 msgid "Play only"
3817 msgstr "Sunà solu"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1229
3820 msgid "Select the hotkey to use to play."
3821 msgstr ""
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3824 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3825 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3826 msgid "Faster"
3827 msgstr "Più veloce"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3830 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3834 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3835 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3836 msgid "Slower"
3837 msgstr "Più pianu"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3840 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3841 msgstr ""
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1234
3844 msgid "Normal rate"
3845 msgstr "Cadenza nurmale"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1235
3848 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3849 msgstr ""
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:880
3852 msgid "Faster (fine)"
3853 msgstr "Più veloce (suttile)"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:888
3856 msgid "Slower (fine)"
3857 msgstr "Più pianu (suttile)"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3860 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3861 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3862 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3863 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3864 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3865 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3866 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3867 msgid "Next"
3868 msgstr "Seguente"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1241
3871 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3872 msgstr ""
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3875 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3876 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3877 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3878 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3879 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3880 msgid "Previous"
3881 msgstr "Precedente"
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1243
3884 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3888 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3889 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3890 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3891 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3892 msgid "Stop"
3893 msgstr "Piantà"
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1245
3896 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3897 msgstr ""
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3900 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3901 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3902 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3903 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3904 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3905 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3906 msgid "Position"
3907 msgstr "Pusizione"
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1247
3910 msgid "Select the hotkey to display the position."
3911 msgstr ""
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1249
3914 msgid "Very short backwards jump"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1251
3918 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3919 msgstr ""
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1252
3922 msgid "Short backwards jump"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1254
3926 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3927 msgstr ""
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1255
3930 msgid "Medium backwards jump"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1257
3934 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3935 msgstr ""
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1258
3938 msgid "Long backwards jump"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1260
3942 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1262
3946 msgid "Very short forward jump"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1264
3950 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1265
3954 msgid "Short forward jump"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1267
3958 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3959 msgstr ""
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1268
3962 msgid "Medium forward jump"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1270
3966 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3967 msgstr ""
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1271
3970 msgid "Long forward jump"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1273
3974 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3975 msgstr ""
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
3978 msgid "Next frame"
3979 msgstr "Sequenza seguente"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1276
3982 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1278
3986 msgid "Very short jump length"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1279
3990 msgid "Very short jump length, in seconds."
3991 msgstr ""
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1280
3994 msgid "Short jump length"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1281
3998 msgid "Short jump length, in seconds."
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1282
4002 msgid "Medium jump length"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1283
4006 msgid "Medium jump length, in seconds."
4007 msgstr ""
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1284
4010 msgid "Long jump length"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1285
4014 msgid "Long jump length, in seconds."
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
4018 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:116
4019 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
4020 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:951
4021 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1137 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4022 msgid "Quit"
4023 msgstr "Esce"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1288
4026 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4027 msgstr ""
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1289
4030 msgid "Navigate up"
4031 msgstr "Navigà insù"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1290
4034 msgid ""
4035 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
4036 "(pitch)."
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1291
4040 msgid "Navigate down"
4041 msgstr "Navigà inghjò"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1292
4044 msgid ""
4045 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
4046 "down (pitch)."
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1293
4050 msgid "Navigate left"
4051 msgstr "Navigà à manca"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1294
4054 msgid ""
4055 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
4056 "left (yaw)."
4057 msgstr ""
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1295
4060 msgid "Navigate right"
4061 msgstr "Navigà à diritta"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1296
4064 msgid ""
4065 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
4066 "right (yaw)."
4067 msgstr ""
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1297
4070 msgid "Activate"
4071 msgstr "Attivà"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1298
4074 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4075 msgstr ""
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
4078 msgid "Go to the DVD menu"
4079 msgstr "Andà à u listinu DVD"
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1300
4082 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1301
4086 msgid "Select previous DVD title"
4087 msgstr ""
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1302
4090 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1303
4094 msgid "Select next DVD title"
4095 msgstr ""
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1304
4098 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1305
4102 msgid "Select prev DVD chapter"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1306
4106 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1307
4110 msgid "Select next DVD chapter"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1308
4114 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1309
4118 msgid "Volume up"
4119 msgstr "Più di vulume"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1310
4122 msgid "Select the key to increase audio volume."
4123 msgstr "Selezziunà u tastu per aummentà u vulume audio."
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1311
4126 msgid "Volume down"
4127 msgstr "Menu di vulume"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1312
4130 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4131 msgstr "Selezziunà u tastu per diminuisce u vulume audio."
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4134 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
4135 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
4136 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
4137 msgid "Mute"
4138 msgstr "Ammutulì"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1314
4141 msgid "Select the key to mute audio."
4142 msgstr "Selezziunà u tastu per ammutulì l'audio."
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1315
4145 msgid "Subtitle delay up"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1316
4149 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4150 msgstr ""
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1317
4153 msgid "Subtitle delay down"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1318
4157 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1319
4161 #, fuzzy
4162 msgid "Reset subtitles text scale"
4163 msgstr "Impiegà un schedariu di sottutitulu"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1320
4166 #, fuzzy
4167 msgid "Scale up subtitles text"
4168 msgstr "Attivà i sottutituli"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1321
4171 #, fuzzy
4172 msgid "Scale down subtitles text"
4173 msgstr "Attivà i sottutituli"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1322
4176 #, fuzzy
4177 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
4178 msgstr "Selezziunà u tastu per viutà a lista di lettura attuale."
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1323
4181 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4182 msgstr ""
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1324
4185 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4186 msgstr ""
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1325
4189 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1326
4193 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4194 msgstr ""
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1327
4197 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1328
4201 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4202 msgstr ""
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1329
4205 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1330
4209 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1331
4213 msgid "Subtitle position up"
4214 msgstr ""
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1332
4217 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4218 msgstr ""
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1333
4221 msgid "Subtitle position down"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1334
4225 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4226 msgstr ""
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1335
4229 msgid "Audio delay up"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1336
4233 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4234 msgstr "Selezziunà u tastu per aummentà u cumportu audio."
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1337
4237 msgid "Audio delay down"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1338
4241 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4242 msgstr "Selezziunà u tastu per diminuisce u cumportu audio."
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1345
4245 msgid "Play playlist bookmark 1"
4246 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 1"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1346
4249 msgid "Play playlist bookmark 2"
4250 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 2"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1347
4253 msgid "Play playlist bookmark 3"
4254 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 3"
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1348
4257 msgid "Play playlist bookmark 4"
4258 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 4"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1349
4261 msgid "Play playlist bookmark 5"
4262 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 5"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1350
4265 msgid "Play playlist bookmark 6"
4266 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 6"
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1351
4269 msgid "Play playlist bookmark 7"
4270 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 7"
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1352
4273 msgid "Play playlist bookmark 8"
4274 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 8"
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1353
4277 msgid "Play playlist bookmark 9"
4278 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 9"
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1354
4281 msgid "Play playlist bookmark 10"
4282 msgstr "Sunà a lista di lettura favurita 10"
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1355
4285 msgid "Select the key to play this bookmark."
4286 msgstr "Selezziunà u tastu per sunà st'indetta."
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1356
4289 msgid "Set playlist bookmark 1"
4290 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 1"
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1357
4293 msgid "Set playlist bookmark 2"
4294 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 2"
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1358
4297 msgid "Set playlist bookmark 3"
4298 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 3"
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1359
4301 msgid "Set playlist bookmark 4"
4302 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 4"
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1360
4305 msgid "Set playlist bookmark 5"
4306 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 5"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1361
4309 msgid "Set playlist bookmark 6"
4310 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita  6"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1362
4313 msgid "Set playlist bookmark 7"
4314 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita  7"
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1363
4317 msgid "Set playlist bookmark 8"
4318 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita  8"
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1364
4321 msgid "Set playlist bookmark 9"
4322 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita  9"
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1365
4325 msgid "Set playlist bookmark 10"
4326 msgstr "Definisce a lista di lettura favurita 10"
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1366
4329 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4330 msgstr "Selezziunà u tastu per definisce sta lista di lettura favurita."
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1367
4333 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:246
4334 msgid "Clear the playlist"
4335 msgstr "Viutà a lista di lettura"
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1368
4338 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4339 msgstr "Selezziunà u tastu per viutà a lista di lettura attuale."
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1370
4342 msgid "Playlist bookmark 1"
4343 msgstr "Lista di lettura favurita 1"
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1371
4346 msgid "Playlist bookmark 2"
4347 msgstr "Lista di lettura favurita 2"
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1372
4350 msgid "Playlist bookmark 3"
4351 msgstr "Lista di lettura favurita 3"
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1373
4354 msgid "Playlist bookmark 4"
4355 msgstr "Lista di lettura favurita 4"
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1374
4358 msgid "Playlist bookmark 5"
4359 msgstr "Lista di lettura favurita 5"
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1375
4362 msgid "Playlist bookmark 6"
4363 msgstr "Lista di lettura favurita 6"
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1376
4366 msgid "Playlist bookmark 7"
4367 msgstr "Lista di lettura favurita 7"
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1377
4370 msgid "Playlist bookmark 8"
4371 msgstr "Lista di lettura favurita 8"
4372