Update PO files
[vlc.git] / po / af.po
1 # Afrikaans translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.
4 #
5 # Translators:
6 # F Wolff <friedel@translate.org.za>, 2011
7 # Gideon Wentink <gjwentink@gmail.com>, 2015-2016
8 # ste soren <st3soren@gmail.com>, 2015
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2017-12-06 02:55+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2017-02-06 13:43+0000\n"
15 "Last-Translator: Gideon Wentink <gjwentink@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Afrikaans (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
17 "af/)\n"
18 "Language: af\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: include/vlc_common.h:1040
25 msgid ""
26 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
27 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
28 "see the file named COPYING for details.\n"
29 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
30 msgstr ""
31 "Hierdie program het GEEN WAARBORG, tot die mate deur die wet toegelaat.\n"
32 "U mag dit onder die voorwaardes van die GNU Algemene Openbare Lisensie "
33 "herversprei;\n"
34 "sien die lêer genaamd KOPIËRING vir besonderhede.\n"
35 "Geskryf deur die VideoLAN-span; sien die OUTEURS-lêer.\n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "VLC-voorkeure"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43 msgstr "Kies “Gevorderde Opsies” om alle opsies te sien."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38
46 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
47 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
48 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1090
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Koppelvlak"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:39
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Instellings vir VLC se koppelvlak"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:41
57 msgid "Main interfaces settings"
58 msgstr "Hoofkoppelvlakinstellings"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Hoofkoppelvlak"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:44
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Instellings vir die hoofkoppelvlak"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Beheerkoppelvlakke"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:47
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Instellings vir VLC se beheerkoppelvlakke"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
77 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
78 msgid "Hotkeys settings"
79 msgstr "Snelsleutelinstellings"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3085 src/libvlc-module.c:1486
82 #: modules/access/imem.c:64
83 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
84 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
85 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
86 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
87 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
88 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
89 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
90 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Oudio"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Oudio-instellings"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Algemene oudio-instellings"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
105 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Filters"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr "Oudiofilters word gebruik om die oudiostroom te verwerk."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
114 msgid "Audio resampler"
115 msgstr ""
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
118 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
119 msgid "Visualizations"
120 msgstr "Visualiserings"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
123 #: src/libvlc-module.c:206
124 msgid "Audio visualizations"
125 msgstr "Oudiovisualiserings"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
128 msgid "Output modules"
129 msgstr "Afvoermodules"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:67
132 msgid "General settings for audio output modules."
133 msgstr "Algemene instellings die oudio-afvoermodules."
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
136 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
137 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
138 msgid "Miscellaneous"
139 msgstr "Ander"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:70
142 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
143 msgstr "Diverse oudio-instellings en -modules."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3129 src/libvlc-module.c:142
146 #: src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
147 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
148 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
149 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
150 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
151 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
152 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
153 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
154 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
155 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
156 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
157 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
158 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
159 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:324
160 msgid "Video"
161 msgstr "Video"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:74
164 msgid "Video settings"
165 msgstr "Video-instellings"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:76
168 msgid "General video settings"
169 msgstr "Algemene video-instellings"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:79
172 msgid "General settings for video output modules."
173 msgstr "Algemene instellings vir video-afvoermodules."
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:82
176 msgid "Video filters are used to process the video stream."
177 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:84
180 msgid "Subtitles / OSD"
181 msgstr "Onderskrifte / OSD"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:85
184 msgid ""
185 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
186 msgstr ""
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:88
189 #, fuzzy
190 msgid "Splitters"
191 msgstr "Filters"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:89
194 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
195 msgstr ""
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:97
198 msgid "Input / Codecs"
199 msgstr "Toevoer / Kodeks"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:98
202 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
203 msgstr "Instellings vir toevoer, demultipleksering, dekodering en enkodering"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:101
206 msgid "Access modules"
207 msgstr "Toegang modules"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 msgid ""
211 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
212 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
213 msgstr ""
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:107
216 msgid "Stream filters"
217 msgstr "Stroomfilters"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:109
220 msgid ""
221 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
222 "input side of VLC. Use with care..."
223 msgstr ""
224 "Stroomfilters is spesiale modules wat gevorderde operasies op die "
225 "toevoerkant van VLC toelaat. Hanteer versigtig…"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:112
228 msgid "Demuxers"
229 msgstr "Demuksers"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:113
232 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
233 msgstr "Demuksers word gebruik om oudio- en videostrome te skei."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:115
236 msgid "Video codecs"
237 msgstr "Videokodeks"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:116
240 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
241 msgstr ""
242 "Instellings vir die video-, beeld- of video+oudiodekodeerders en -"
243 "enkodeerders."
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:118
246 msgid "Audio codecs"
247 msgstr "Oudiokodeks"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:119
250 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
251 msgstr "Instellings vir oudio-alleendekodeerders en -enkodeerders."
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:121
254 msgid "Subtitle codecs"
255 msgstr "Onderskrifkodeks"
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:122
258 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
259 msgstr ""
260 "Instellings vir onderskrif-, teleteks- en CC-dekodeerders en -enkodeerders."
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:124
263 msgid "General input settings. Use with care..."
264 msgstr "Algemene toevoerinstellings. Hanteer versigtig…"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
267 #: modules/access/avio.h:50
268 msgid "Stream output"
269 msgstr "Stroom-lewering"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:129
272 msgid ""
273 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
274 "saving incoming streams.\n"
275 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
276 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
277 "RTSP).\n"
278 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
279 "duplicating...)."
280 msgstr ""
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:137
283 msgid "General stream output settings"
284 msgstr ""
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:139
287 msgid "Muxers"
288 msgstr "Muksers"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:141
291 msgid ""
292 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
293 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
294 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each muxer."
296 msgstr ""
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:147
299 msgid "Access output"
300 msgstr "Toegangafvoer"
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:149
303 msgid ""
304 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
305 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
306 "should probably not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each access output."
308 msgstr ""
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:154
311 msgid "Packetizers"
312 msgstr ""
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:156
315 msgid ""
316 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
317 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
318 "not do that.\n"
319 "You can also set default parameters for each packetizer."
320 msgstr ""
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:162
323 msgid "Sout stream"
324 msgstr "Sout stroom"
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:163
327 msgid ""
328 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
329 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
330 "for each sout stream module here."
331 msgstr ""
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:168
334 msgid "VOD"
335 msgstr "VOD"
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:169
338 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
339 msgstr ""
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
342 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
343 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
344 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
345 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
346 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
347 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
348 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
349 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1117
350 msgid "Playlist"
351 msgstr "Afspeellys"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:174
354 msgid ""
355 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
356 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
357 msgstr ""
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:178
360 msgid "General playlist behaviour"
361 msgstr "Algemene afspeellys gedrag"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:179
364 msgid "Services discovery"
365 msgstr "Diensbespeuring"
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:180
368 msgid ""
369 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
370 "playlist."
371 msgstr ""
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
374 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
375 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
376 msgid "Advanced"
377 msgstr "Gevorderd"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:185
380 msgid "Advanced settings. Use with care..."
381 msgstr "Gevorderde instellings. Hanteer versigtig…"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:187
384 msgid "Advanced settings"
385 msgstr "Gevorderde instellings"
386
387 #: include/vlc_intf_strings.h:46
388 msgid "&Open File..."
389 msgstr "&Open Lêer..."
390
391 #: include/vlc_intf_strings.h:47
392 msgid "&Advanced Open..."
393 msgstr "$Gevorderde Open…"
394
395 #: include/vlc_intf_strings.h:48
396 msgid "Open D&irectory..."
397 msgstr "Open G&ids…"
398
399 #: include/vlc_intf_strings.h:49
400 msgid "Open &Folder..."
401 msgstr "Open &Vouer…"
402
403 #: include/vlc_intf_strings.h:50
404 msgid "Select one or more files to open"
405 msgstr "Kies een of meer lêers om te open"
406
407 #: include/vlc_intf_strings.h:51
408 msgid "Select Directory"
409 msgstr "Kies Gids"
410
411 #: include/vlc_intf_strings.h:51
412 msgid "Select Folder"
413 msgstr "Kies Vouer"
414
415 #: include/vlc_intf_strings.h:55
416 msgid "Media &Information"
417 msgstr "Media-&inligting"
418
419 #: include/vlc_intf_strings.h:56
420 msgid "&Codec Information"
421 msgstr "&Kodekinligting"
422
423 #: include/vlc_intf_strings.h:57
424 msgid "&Messages"
425 msgstr "&Boodskappe"
426
427 #: include/vlc_intf_strings.h:58
428 msgid "Jump to Specific &Time"
429 msgstr "Spring na Spesifieke &Tyd"
430
431 #: include/vlc_intf_strings.h:59
432 msgid "Custom &Bookmarks"
433 msgstr "Pasgemaakte &Boekmerke"
434
435 #: include/vlc_intf_strings.h:60
436 msgid "&VLM Configuration"
437 msgstr "&VLM-opstelling"
438
439 #: include/vlc_intf_strings.h:62
440 msgid "&About"
441 msgstr "&Oor"
442
443 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
444 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
445 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
446 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
447 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
448 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
449 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
450 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
451 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
452 msgid "Play"
453 msgstr "Speel af"
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:66
456 msgid "Remove Selected"
457 msgstr "Verwyder Geselekteerde"
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:67
460 msgid "Information..."
461 msgstr "Inligting"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:68
464 msgid "Create Directory..."
465 msgstr "Skep Gids…"
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:69
468 msgid "Create Folder..."
469 msgstr "Skep Vouer…"
470
471 #: include/vlc_intf_strings.h:70
472 msgid "Rename Directory..."
473 msgstr "Herbenoem Gids…"
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:71
476 msgid "Rename Folder..."
477 msgstr "Herbenoem Vouer…"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:72
480 msgid "Show Containing Directory..."
481 msgstr "Toon Houergids…"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:73
484 msgid "Show Containing Folder..."
485 msgstr "Toon Houervouer…"
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:74
488 msgid "Stream..."
489 msgstr "Stroom…"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:75
492 msgid "Save..."
493 msgstr "Stoor…"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
496 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
497 msgid "Repeat All"
498 msgstr "Herhaal almal"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
501 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
502 msgid "Repeat One"
503 msgstr "Herhaal een"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
506 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
507 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
508 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
509 msgid "Random"
510 msgstr "Lukraak"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
513 msgid "Random Off"
514 msgstr "Lukraak af"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:83
517 msgid "Add to Playlist"
518 msgstr "Voeg by speellys"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
521 msgid "Add File..."
522 msgstr "Voeg Lêer toe…"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:86
525 msgid "Add Directory..."
526 msgstr "Voeg Gids toe…"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:87
529 msgid "Add Folder..."
530 msgstr "Voeg Vouer toe…"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:89
533 msgid "Save Playlist to &File..."
534 msgstr "Stoor Afspeellys as &Lêer…"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
537 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
538 msgid "Search"
539 msgstr "Soek"
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:99
542 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
543 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
544 msgid "Waves"
545 msgstr "Golwe"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:100
548 msgid ""
549 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
550 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
551 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
552 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
553 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
554 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
555 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
556 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
557 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
558 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
559 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
560 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
561 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
562 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
563 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
564 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
565 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
566 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
567 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
568 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
569 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
570 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
571 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
572 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
573 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
574 msgstr ""
575 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
576 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welkom by VLC-mediaspeler-hulp</"
577 "h2><h3>Dokumentasie</h3><p>U kan VLC-dokumentasie op VideoLAN se <a href="
578 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>-webwerf vind.</p><p>Indien u VLC vir "
579 "die eerste keer gebruik, lees asb. die<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
580 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Inleiding tot VLC-mediaspeler</em></a>.</"
581 "p><p>U sal inligting oor hoe om die speler te gebruik in die <br>\"<a href="
582 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hoe om lêers met "
583 "VLC-mediaspeler te speel</em></a>\"-dokument kry.</p><p>U sal inligting vir "
584 "al die stoor-, omskakelings-, transkoderings-, enkoderings-, muks en "
585 "stroomtake in die <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
586 "Streaming_HowTo\">Stroomdokumentasie</a> vind.</p><p>Indien die terminologie "
587 "onduidelik is, konsulteer asb. die <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
588 "Knowledge_Base\">kennisbasis</a>.</p><p>Lees die <a href=\"http://wiki."
589 "videolan.org/Hotkeys\">snelsleutelblad</a> om die hoofsnelsleutels te "
590 "verstaan.</p><h3>Help</h3><p>Voordat u enige vrae vra, verwys uself asb. na "
591 "die <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">gereelde vrae</a>.</"
592 "p><p>Dan kan u hulp op dieY <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</"
593 "a>, die <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">e-poslyste</a> of "
594 "ons IRC-kanaal (<em>#videolan</em> op irc.freenode.net) kry (en aanbied).</"
595 "p><h3>Dra by tot die projek</h3><p>U kan die VideoLAN-projek help deur van u "
596 "tyd aan gemeenskapshulp af te staan, velle te ontwerp, die dokumentasie te "
597 "vertaal, te toets en te kodeer. U kan ook fondse en ander hulpbronne gee. U "
598 "kan ook natuurlik VLC-mediaspeler <b>bevorder.</b></p></body></html>"
599
600 #: src/audio_output/filters.c:267
601 msgid "Audio filtering failed"
602 msgstr ""
603
604 #: src/audio_output/filters.c:268
605 #, c-format
606 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
607 msgstr "Die maksimum aantal filters (%u) is bereik."
608
609 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
610 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
611 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:999 modules/video_filter/postproc.c:235
612 msgid "Disable"
613 msgstr "Deaktiveer"
614
615 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
616 msgid "Spectrometer"
617 msgstr "Spektrometer"
618
619 #: src/audio_output/output.c:267
620 msgid "Scope"
621 msgstr "Omvang"
622
623 #: src/audio_output/output.c:270
624 msgid "Spectrum"
625 msgstr "Spektrum"
626
627 #: src/audio_output/output.c:273
628 #, fuzzy
629 msgid "VU meter"
630 msgstr "Vu meter"
631
632 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
633 msgid "Audio filters"
634 msgstr "Klankfilters"
635
636 #: src/audio_output/output.c:325
637 msgid "Replay gain"
638 msgstr ""
639
640 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
641 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
642 msgid "Stereo audio mode"
643 msgstr ""
644
645 #: src/audio_output/output.c:419
646 #, fuzzy
647 msgid "Original"
648 msgstr "Oorspronklike ID"
649
650 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
651 msgid "Dolby Surround"
652 msgstr "Dolby Surround"
653
654 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
655 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
656 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
657 #: modules/codec/twolame.c:70
658 msgid "Stereo"
659 msgstr "Stereo"
660
661 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3226
662 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
663 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
664 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
665 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
666 #: modules/control/gestures.c:85
667 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
668 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
669 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
670 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
671 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
672 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
673 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
674 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
675 msgid "Left"
676 msgstr "Links"
677
678 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
679 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
680 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
681 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
682 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
683 #: modules/control/gestures.c:85
684 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
685 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
686 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
687 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
688 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
689 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
690 msgid "Right"
691 msgstr "Regs"
692
693 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
694 msgid "Reverse stereo"
695 msgstr "Omgekeerde stereo"
696
697 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
698 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
699 msgid "Headphones"
700 msgstr "Oorfone"
701
702 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
703 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
704 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
705 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
706 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:971
707 msgid "Automatic"
708 msgstr "Outomaties"
709
710 #: src/config/file.c:452
711 msgid "boolean"
712 msgstr ""
713
714 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
715 msgid "integer"
716 msgstr "heelgetal"
717
718 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
719 msgid "float"
720 msgstr "dryf"
721
722 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
723 msgid "string"
724 msgstr "string"
725
726 #: src/config/help.c:164
727 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
728 msgstr "Om volledige hulp te kry, gebruik '-H'."
729
730 #: src/config/help.c:168
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
734 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
735 "They will be enqueued in the playlist.\n"
736 "The first item specified will be played first.\n"
737 "\n"
738 "Options-styles:\n"
739 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
740 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
741 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
742 "            and that overrides previous settings.\n"
743 "\n"
744 "Stream MRL syntax:\n"
745 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
746 "  [:option=value ...]\n"
747 "\n"
748 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
749 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
750 "\n"
751 "URL syntax:\n"
752 "  file:///path/file              Plain media file\n"
753 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
754 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
755 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
756 "  screen://                      Screen capture\n"
757 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
758 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
759 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
760 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
761 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
762 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
763 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
764 "\n"
765 msgstr ""
766
767 #: src/config/help.c:490
768 #, fuzzy
769 msgid "(default enabled)"
770 msgstr "(verstek geaktiveer)"
771
772 #: src/config/help.c:491
773 #, fuzzy
774 msgid "(default disabled)"
775 msgstr "(verstek gedeaktiveer)"
776
777 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
778 msgid "Note:"
779 msgstr "Nota:"
780
781 #: src/config/help.c:651
782 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
783 msgstr ""
784
785 #: src/config/help.c:656
786 #, c-format
787 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
788 msgid_plural ""
789 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
790 msgstr[0] ""
791 msgstr[1] ""
792
793 #: src/config/help.c:663
794 msgid ""
795 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
796 "modules."
797 msgstr ""
798
799 #: src/config/help.c:721
800 #, c-format
801 msgid "VLC version %s (%s)\n"
802 msgstr "VLC weergawe %s (%s)\n"
803
804 #: src/config/help.c:722
805 #, c-format
806 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
807 msgstr "Saamgestel deur %s op %s (%s)\n"
808
809 #: src/config/help.c:724
810 #, c-format
811 msgid "Compiler: %s\n"
812 msgstr "Samesteller: %s\n"
813
814 #: src/config/help.c:753
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "\n"
818 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
819 msgstr ""
820
821 #: src/config/help.c:768
822 msgid ""
823 "\n"
824 "Press the RETURN key to continue...\n"
825 msgstr ""
826
827 #: src/darwin/error.c:37
828 msgid "Unknown error"
829 msgstr "Onbekende fout"
830
831 #: src/input/control.c:204
832 #, c-format
833 msgid "Bookmark %i"
834 msgstr "Boekmerk %i"
835
836 #: src/input/decoder.c:1875
837 msgid "No description for this codec"
838 msgstr "Geen beskrywing vir hierdie kodek nie"
839
840 #: src/input/decoder.c:1877
841 msgid "Codec not supported"
842 msgstr "Kodek word nie ondersteun nie"
843
844 #: src/input/decoder.c:1878
845 #, c-format
846 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
847 msgstr "VLC kon nie die formaat “%4.4s” (%s) dekodeer nie"
848
849 #: src/input/decoder.c:1882
850 msgid "Unidentified codec"
851 msgstr "Ongeïdentifiseerde kodek"
852
853 #: src/input/decoder.c:1883
854 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
855 msgstr "VLC kon nie die oudio- of videokodek identifiseer nie"
856
857 #: src/input/decoder.c:1894
858 msgid "packetizer"
859 msgstr ""
860
861 #: src/input/decoder.c:1894
862 msgid "decoder"
863 msgstr "dekodeerder"
864
865 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
866 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
867 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
868 msgid "Streaming / Transcoding failed"
869 msgstr "Stroom / Transkodering het misluk"
870
871 #: src/input/decoder.c:1903
872 #, c-format
873 msgid "VLC could not open the %s module."
874 msgstr "VLC kon nie die %s-module open nie."
875
876 #: src/input/decoder.c:2184
877 msgid "VLC could not open the decoder module."
878 msgstr "VLC kon nie die dekodeermodule open nie."
879
880 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
881 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:544
882 msgid "Track"
883 msgstr "Snit"
884
885 #: src/input/es_out.c:1185
886 #, c-format
887 msgid "%s [%s %d]"
888 msgstr "%s [%s %d]"
889
890 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
891 #: src/input/var.c:160 src/libvlc-module.c:568
892 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
893 msgid "Program"
894 msgstr "Program"
895
896 #: src/input/es_out.c:1216
897 #, c-format
898 msgid "Stream %d"
899 msgstr "Stroom %d"
900
901 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
902 msgid "Scrambled"
903 msgstr ""
904
905 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
906 #: modules/lua/extension.c:1184
907 msgid "Yes"
908 msgstr "Ja"
909
910 #: src/input/es_out.c:2132
911 #, c-format
912 msgid "DTVCC Closed captions %u"
913 msgstr ""
914
915 #: src/input/es_out.c:2134
916 #, c-format
917 msgid "Closed captions %u"
918 msgstr ""
919
920 #: src/input/es_out.c:3061
921 msgid "Original ID"
922 msgstr "Oorspronklike ID"
923
924 #: src/input/es_out.c:3069 src/input/es_out.c:3072 modules/access/imem.c:67
925 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
926 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
927 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
928 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
929 msgid "Codec"
930 msgstr "Kodek"
931
932 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
933 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
934 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
935 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
936 msgid "Language"
937 msgstr "Taal"
938
939 #: src/input/es_out.c:3079 src/input/meta.c:61
940 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
941 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
942 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
943 msgid "Description"
944 msgstr "Beskrywing"
945
946 #: src/input/es_out.c:3085 src/input/es_out.c:3129 src/input/es_out.c:3318
947 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
948 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
949 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
950 msgid "Type"
951 msgstr "Tipe"
952
953 #: src/input/es_out.c:3088
954 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
955 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
956 msgid "Channels"
957 msgstr "Kanale"
958
959 #: src/input/es_out.c:3093 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
960 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
961 msgid "Sample rate"
962 msgstr "Monster tempo"
963
964 #: src/input/es_out.c:3093
965 #, c-format
966 msgid "%u Hz"
967 msgstr "%u Hz"
968
969 #: src/input/es_out.c:3103
970 msgid "Bits per sample"
971 msgstr "Bits per monster"
972
973 #: src/input/es_out.c:3108 modules/access_output/shout.c:92
974 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
975 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
976 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
977 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
978 msgid "Bitrate"
979 msgstr "Bistempo"
980
981 #: src/input/es_out.c:3108
982 #, c-format
983 msgid "%u kb/s"
984 msgstr "%u kb/s"
985
986 #: src/input/es_out.c:3120
987 msgid "Track replay gain"
988 msgstr ""
989
990 #: src/input/es_out.c:3122
991 msgid "Album replay gain"
992 msgstr ""
993
994 #: src/input/es_out.c:3123
995 #, c-format
996 msgid "%.2f dB"
997 msgstr "%.2f dB"
998
999 #: src/input/es_out.c:3133
1000 #, fuzzy
1001 msgid "Video resolution"
1002 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:3138
1005 msgid "Buffer dimensions"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: src/input/es_out.c:3148 src/input/es_out.c:3151 modules/access/imem.c:93
1009 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1010 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1011 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1012 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1013 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1014 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1015 #: modules/video_filter/fps.c:42
1016 msgid "Frame rate"
1017 msgstr "Raampietempo"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:3159
1020 msgid "Decoded format"
1021 msgstr "Gedekodeerde formaat"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:3164
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Top left"
1026 msgstr "Agter links"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:3164
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Left top"
1031 msgstr "Links"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:3165
1034 msgid "Right bottom"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: src/input/es_out.c:3165
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Top right"
1040 msgstr "Kopiereg"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:3166
1043 #, fuzzy
1044 msgid "Bottom left"
1045 msgstr "Onder links"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:3166
1048 #, fuzzy
1049 msgid "Bottom right"
1050 msgstr "Onder regs"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:3167
1053 msgid "Left bottom"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: src/input/es_out.c:3167
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Right top"
1059 msgstr "Regs"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:3169
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Orientation"
1064 msgstr "Bestemming"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:3175 src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211
1067 #: src/input/es_out.c:3225 src/playlist/tree.c:67
1068 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1069 msgid "Undefined"
1070 msgstr "Ongedefinieerd"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:3177
1073 #, fuzzy
1074 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1075 msgstr "525 lyne / 60 Hz"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:3179
1078 #, fuzzy
1079 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1080 msgstr "625 lyne / 50 Hz"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:3187
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Color primaries"
1085 msgstr "Kleur boodskappe"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:3194 src/libvlc-module.c:362
1088 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1089 msgid "Linear"
1090 msgstr "Liniêre"
1091
1092 #: src/input/es_out.c:3201
1093 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: src/input/es_out.c:3205
1097 msgid "Color transfer function"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: src/input/es_out.c:3218
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Color space"
1103 msgstr "Kleur boodskappe"
1104
1105 #: src/input/es_out.c:3218
1106 #, c-format
1107 msgid "%s Range"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: src/input/es_out.c:3220
1111 msgid "Full"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: src/input/es_out.c:3227 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1115 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1116 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1117 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1118 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1119 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1120 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1121 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1122 msgid "Center"
1123 msgstr "Middel"
1124
1125 #: src/input/es_out.c:3228
1126 #, fuzzy
1127 msgid "Top Left"
1128 msgstr "Bo links"
1129
1130 #: src/input/es_out.c:3229
1131 #, fuzzy
1132 msgid "Top Center"
1133 msgstr "Middel"
1134
1135 #: src/input/es_out.c:3230
1136 #, fuzzy
1137 msgid "Bottom Left"
1138 msgstr "Onder links"
1139
1140 #: src/input/es_out.c:3231
1141 #, fuzzy
1142 msgid "Bottom Center"
1143 msgstr "Onder links"
1144
1145 #: src/input/es_out.c:3235
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Chroma location"
1148 msgstr "Ligging"
1149
1150 #: src/input/es_out.c:3244
1151 msgid "Rectangular"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/input/es_out.c:3247
1155 msgid "Equirectangular"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/input/es_out.c:3250
1159 msgid "Cubemap"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/input/es_out.c:3256
1163 #, fuzzy
1164 msgid "Projection"
1165 msgstr "Posisie"
1166
1167 #: src/input/es_out.c:3258
1168 msgid "Yaw"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/input/es_out.c:3260 modules/video_output/vmem.c:48
1172 msgid "Pitch"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: src/input/es_out.c:3262
1176 msgid "Roll"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: src/input/es_out.c:3264
1180 msgid "Field of view"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/input/es_out.c:3269
1184 #, fuzzy
1185 msgid "Max. luminance"
1186 msgstr "Bloubalans"
1187
1188 #: src/input/es_out.c:3274
1189 #, fuzzy
1190 msgid "Min. luminance"
1191 msgstr "Bloubalans"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:3282
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Primary R"
1196 msgstr "Primêre taal"
1197
1198 #: src/input/es_out.c:3289
1199 #, fuzzy
1200 msgid "Primary G"
1201 msgstr "Primêre taal"
1202
1203 #: src/input/es_out.c:3296
1204 #, fuzzy
1205 msgid "Primary B"
1206 msgstr "Primêre taal"
1207
1208 #: src/input/es_out.c:3303
1209 #, fuzzy
1210 msgid "White point"
1211 msgstr "Wit"
1212
1213 #: src/input/es_out.c:3318 modules/access/imem.c:64
1214 msgid "Subtitle"
1215 msgstr "Onderskrif"
1216
1217 #: src/input/input.c:2657
1218 msgid "Your input can't be opened"
1219 msgstr "U toevoer kan nie geopen word nie"
1220
1221 #: src/input/input.c:2658
1222 #, c-format
1223 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1224 msgstr ""
1225
1226 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1227 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1228 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1229 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1230 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1231 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:504
1232 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:518
1233 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
1234 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1235 msgid "Title"
1236 msgstr "Titel"
1237
1238 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1239 #: modules/mux/avi.c:49
1240 msgid "Artist"
1241 msgstr "Kunstenaar"
1242
1243 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/meta.c:87
1244 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110 modules/mux/avi.c:51
1245 msgid "Genre"
1246 msgstr "Genre"
1247
1248 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1249 msgid "Copyright"
1250 msgstr "Kopiereg"
1251
1252 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1253 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1254 msgid "Album"
1255 msgstr "Album"
1256
1257 #: src/input/meta.c:60
1258 msgid "Track number"
1259 msgstr "Snitnommer"
1260
1261 #: src/input/meta.c:62 modules/demux/mp4/meta.c:433 modules/mux/asf.c:64
1262 msgid "Rating"
1263 msgstr "Gradering"
1264
1265 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1266 #: modules/mux/avi.c:50
1267 msgid "Date"
1268 msgstr "Datum"
1269
1270 #: src/input/meta.c:64
1271 msgid "Setting"
1272 msgstr "Omgewing"
1273
1274 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1275 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1276 msgid "URL"
1277 msgstr "Bronadres"
1278
1279 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1280 msgid "Now Playing"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: src/input/meta.c:69 modules/demux/mp4/meta.c:96
1284 msgid "Publisher"
1285 msgstr "Uitgewer"
1286
1287 #: src/input/meta.c:70
1288 msgid "Encoded by"
1289 msgstr "Geënkodeer deur"
1290
1291 #: src/input/meta.c:71
1292 msgid "Artwork URL"
1293 msgstr "Kunswerkbronadres"
1294
1295 #: src/input/meta.c:72
1296 msgid "Track ID"
1297 msgstr "Snit-ID"
1298
1299 #: src/input/meta.c:73
1300 msgid "Number of Tracks"
1301 msgstr "Aantal Snitte"
1302
1303 #: src/input/meta.c:74
1304 msgid "Director"
1305 msgstr "Regisseur"
1306
1307 #: src/input/meta.c:75
1308 msgid "Season"
1309 msgstr "Seisoen"
1310
1311 #: src/input/meta.c:76
1312 msgid "Episode"
1313 msgstr "Episode"
1314
1315 #: src/input/meta.c:77
1316 msgid "Show Name"
1317 msgstr "Programnaam"
1318
1319 #: src/input/meta.c:78
1320 msgid "Actors"
1321 msgstr "Akteurs"
1322
1323 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
1324 #, fuzzy
1325 msgid "Album Artist"
1326 msgstr "Kunstenaar"
1327
1328 #: src/input/meta.c:80
1329 #, fuzzy
1330 msgid "Disc number"
1331 msgstr "Snitnommer"
1332
1333 #: src/input/var.c:152
1334 msgid "Bookmark"
1335 msgstr "Boekmerk"
1336
1337 #: src/input/var.c:165 src/libvlc-module.c:574
1338 msgid "Programs"
1339 msgstr "Programme"
1340
1341 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1342 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1343 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1344 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1345 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1346 msgid "Chapter"
1347 msgstr "Hoofstuk"
1348
1349 #: src/input/var.c:188 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1350 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1351 msgid "Video Track"
1352 msgstr "Videosnit"
1353
1354 #: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1355 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1356 msgid "Audio Track"
1357 msgstr "Oudiosnit"
1358
1359 #: src/input/var.c:200
1360 msgid "Subtitle Track"
1361 msgstr "Onderskrifsnit"
1362
1363 #: src/input/var.c:264
1364 msgid "Next title"
1365 msgstr "Volgende titel"
1366
1367 #: src/input/var.c:271
1368 msgid "Previous title"
1369 msgstr "Vorige titel"
1370
1371 #: src/input/var.c:278
1372 #, fuzzy
1373 msgid "Menu title"
1374 msgstr "Tyd verstreke"
1375
1376 #: src/input/var.c:285
1377 #, fuzzy
1378 msgid "Menu popup"
1379 msgstr "Tyd verstreke"
1380
1381 #: src/input/var.c:319
1382 #, c-format
1383 msgid "Title %i%s"
1384 msgstr "Titel %i%s"
1385
1386 #: src/input/var.c:344 src/input/var.c:401
1387 #, c-format
1388 msgid "Chapter %i"
1389 msgstr "Hoofstuk %i"
1390
1391 #: src/input/var.c:380 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1392 msgid "Next chapter"
1393 msgstr "Volgende hoofstuk"
1394
1395 #: src/input/var.c:385 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1396 msgid "Previous chapter"
1397 msgstr "Vorige hoofstuk"
1398
1399 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1400 #, c-format
1401 msgid "Media: %s"
1402 msgstr "Media: %s"
1403
1404 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1405 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1406 msgid "Add Interface"
1407 msgstr "Voeg koppelvlak toe"
1408
1409 #: src/interface/interface.c:89
1410 msgid "Console"
1411 msgstr "Konsole"
1412
1413 #: src/interface/interface.c:93
1414 msgid "Telnet"
1415 msgstr "Telnet"
1416
1417 #: src/interface/interface.c:96
1418 msgid "Web"
1419 msgstr "Web"
1420
1421 #: src/interface/interface.c:99
1422 msgid "Debug logging"
1423 msgstr "Ontfout Aantekening"
1424
1425 #: src/interface/interface.c:102
1426 msgid "Mouse Gestures"
1427 msgstr "Muisgebare"
1428
1429 #: src/interface/interface.c:225
1430 msgid ""
1431 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1432 "interface."
1433 msgstr ""
1434
1435 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1436 #: src/libvlc.c:174
1437 msgid "C"
1438 msgstr "af"
1439
1440 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1441 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1442 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1443 msgid "Zoom"
1444 msgstr "Zoem"
1445
1446 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1447 msgid "1:4 Quarter"
1448 msgstr "1:4 Kwart"
1449
1450 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1451 msgid "1:2 Half"
1452 msgstr "1:2 Half"
1453
1454 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1455 msgid "1:1 Original"
1456 msgstr "1:1 Oorspronklik"
1457
1458 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1459 msgid "2:1 Double"
1460 msgstr "2:1 Dubbel"
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:64
1463 msgid ""
1464 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1465 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1466 "related options."
1467 msgstr ""
1468
1469 #: src/libvlc-module.c:68
1470 msgid "Interface module"
1471 msgstr "Koppelvlakmodule"
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:70
1474 msgid ""
1475 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1476 "automatically select the best module available."
1477 msgstr ""
1478 "Dit is die hoofkoppelvlak van VLC. Die verstekgedrag is om outomaties die "
1479 "beste beskikbare module te kies."
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1482 msgid "Extra interface modules"
1483 msgstr "Ekstra koppelvlakmodules"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:76
1486 msgid ""
1487 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1488 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1489 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1490 "\", \"gestures\" ...)"
1491 msgstr ""
1492 "U kan “addisionele koppelvlakke” vir VLC kies. Hulle sal in die agtergrond "
1493 "gelanseer word saam met die verstekkoppelvlak. Gebruik ’n "
1494 "dubbelpuntverdeelde lys van koppelvlakmodules (algemene waardes is "
1495 "“rc” (afstandbeheer), “http”, “gebare” …)"
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:83
1498 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1499 msgstr "U kan beheerkoppelvlakke vir VLC kies."
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:85
1502 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:87
1506 msgid ""
1507 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1508 "1=warnings, 2=debug)."
1509 msgstr ""
1510
1511 #: src/libvlc-module.c:90
1512 msgid "Default stream"
1513 msgstr "Verstekstroom"
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:92
1516 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1517 msgstr ""
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:94
1520 msgid "Color messages"
1521 msgstr "Kleur boodskappe"
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:96
1524 msgid ""
1525 "This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
1526 "needs Linux color support for this to work."
1527 msgstr ""
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:99
1530 msgid "Show advanced options"
1531 msgstr "Toon gevorderde opsies"
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:101
1534 msgid ""
1535 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1536 "available options, including those that most users should never touch."
1537 msgstr ""
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:105
1540 msgid "Interface interaction"
1541 msgstr "Koppelvlakinteraksie"
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:107
1544 msgid ""
1545 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1546 "user input is required."
1547 msgstr ""
1548 "Wanneer dit geaktiveer is sal die koppelvlak elke keer wanneer ’n "
1549 "gebruikertoevoer benodig word, ’n dialoogkas vertoon."
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:117
1552 msgid ""
1553 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1554 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1555 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1556 "the \"audio filters\" modules section."
1557 msgstr ""
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:123
1560 msgid "Audio output module"
1561 msgstr "Oudioafvoermodule"
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:125
1564 msgid ""
1565 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1566 "automatically select the best method available."
1567 msgstr ""
1568 "Dit is die oudioafvoermodule wat deur VLC gebruik word. Die verstekgedrag is "
1569 "om outomaties die beste beskikbare metode te kies."
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:129
1572 #, fuzzy
1573 msgid "Media role"
1574 msgstr "Media Hoek"
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:130
1577 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1578 msgstr ""
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1581 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1582 msgid "Enable audio"
1583 msgstr "Aktiveer oudio"
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:134
1586 msgid ""
1587 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1588 "not take place, thus saving some processing power."
1589 msgstr ""
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:142
1592 #, fuzzy
1593 msgid "Music"
1594 msgstr "My Musiek"
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:142
1597 #, fuzzy
1598 msgid "Communication"
1599 msgstr "Ligging"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1602 msgid "Game"
1603 msgstr "Speletjie"
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:143
1606 #, fuzzy
1607 msgid "Notification"
1608 msgstr "Metainligting"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:143
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Animation"
1613 msgstr "Bestemming"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:143
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Production"
1618 msgstr "Produk"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:144
1621 #, fuzzy
1622 msgid "Accessibility"
1623 msgstr "Toegang modules"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:144
1626 msgid "Test"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:147
1630 msgid "Audio gain"
1631 msgstr "Audio gain"
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:149
1634 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1635 msgstr ""
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:151
1638 msgid "Audio output volume step"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:153
1642 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1643 msgstr ""
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:156
1646 msgid "Remember the audio volume"
1647 msgstr "Onthou die oudiovolume"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:158
1650 msgid ""
1651 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1652 msgstr ""
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:161
1655 msgid "Audio desynchronization compensation"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:163
1659 msgid ""
1660 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1661 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1662 msgstr ""
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:168
1665 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1666 msgstr ""
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:171
1669 msgid ""
1670 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1671 "hardware and the audio stream are compatible."
1672 msgstr ""
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:174
1675 msgid "Force S/PDIF support"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:176
1679 msgid ""
1680 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1681 "support."
1682 msgstr ""
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1685 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1686 msgstr "Forseer bespeuring van Dolby Surround"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:180
1689 msgid ""
1690 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1691 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1692 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1693 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1694 msgstr ""
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:873
1697 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1698 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1699 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1700 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1701 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1702 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1703 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1704 msgid "Auto"
1705 msgstr "Outomaties"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1708 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1709 msgid "On"
1710 msgstr "Aan"
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1713 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1714 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1715 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1716 msgid "Off"
1717 msgstr "Af"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:189
1720 msgid "Stereo audio output mode"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1724 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1725 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1726 msgid "Unset"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:203
1730 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1731 msgstr ""
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:208
1734 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1735 msgstr ""
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:212
1738 msgid "Replay gain mode"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:214
1742 msgid "Select the replay gain mode"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:216
1746 msgid "Replay preamp"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:218
1750 msgid ""
1751 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1752 "replay gain information"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:221
1756 msgid "Default replay gain"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:223
1760 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:225
1764 msgid "Peak protection"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:227
1768 msgid "Protect against sound clipping"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:230
1772 msgid "Enable time stretching audio"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:232
1776 msgid ""
1777 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1778 "audio pitch"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1782 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2081 modules/access/dtv/access.c:107
1783 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1784 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1785 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1786 #: modules/demux/mp4/meta.c:430
1787 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1788 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1789 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1790 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1791 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1792 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1793 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1794 msgid "None"
1795 msgstr "Geen"
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:247
1798 msgid ""
1799 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1800 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1801 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1802 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1803 "options."
1804 msgstr ""
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:253
1807 msgid "Video output module"
1808 msgstr "Videoafvoermodule"
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:255
1811 msgid ""
1812 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1813 "automatically select the best method available."
1814 msgstr ""
1815 "Dit is die videoafvoermetode wat VLC gebruik. Die verstekgedrag is om die "
1816 "beste beskikbare metode outomaties te kies."
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1819 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:312
1820 msgid "Enable video"
1821 msgstr "Aktiveer video"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:260
1824 msgid ""
1825 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1826 "not take place, thus saving some processing power."
1827 msgstr ""
1828 "U kan die videoafvoer heeltemal deaktiveer. Die videodekoderingsfase sal nie "
1829 "plaasvind nie, wat verwerkingskrag spaar."
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1832 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1833 #: modules/visualization/glspectrum.c:55 modules/visualization/projectm.cpp:65
1834 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1835 msgid "Video width"
1836 msgstr "Video wydte"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:265
1839 msgid ""
1840 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1841 "characteristics."
1842 msgstr ""
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1845 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1846 #: modules/visualization/glspectrum.c:58 modules/visualization/projectm.cpp:68
1847 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1848 msgid "Video height"
1849 msgstr "Video hoogte"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:270
1852 msgid ""
1853 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1854 "video characteristics."
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:273
1858 msgid "Video X coordinate"
1859 msgstr "Video X-koördinaat"
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:275
1862 msgid ""
1863 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1864 "coordinate)."
1865 msgstr ""
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:278
1868 msgid "Video Y coordinate"
1869 msgstr "Video Y-koördinaat"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:280
1872 msgid ""
1873 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1874 "coordinate)."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:283
1878 msgid "Video title"
1879 msgstr "Videotitel"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:285
1882 msgid ""
1883 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1884 "interface)."
1885 msgstr ""
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:288
1888 msgid "Video alignment"
1889 msgstr "Video belyning"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:290
1892 msgid ""
1893 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1894 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1895 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1896 msgstr ""
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1899 #: modules/codec/zvbi.c:83
1900 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1901 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
1902 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
1903 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1904 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1905 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
1906 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
1907 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
1908 msgid "Top"
1909 msgstr "Bo"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1912 #: modules/codec/zvbi.c:83
1913 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
1914 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
1915 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
1916 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1917 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1918 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
1919 msgid "Bottom"
1920 msgstr "Onder"
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1923 #: modules/codec/zvbi.c:84
1924 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
1925 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
1926 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1927 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1928 msgid "Top-Left"
1929 msgstr "Bo links"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1932 #: modules/codec/zvbi.c:84
1933 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
1934 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
1935 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1936 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1937 msgid "Top-Right"
1938 msgstr "Bo regs"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1941 #: modules/codec/zvbi.c:84
1942 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
1943 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
1944 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1945 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1946 msgid "Bottom-Left"
1947 msgstr "Onder links"
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1950 #: modules/codec/zvbi.c:84
1951 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
1952 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
1953 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1954 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1955 msgid "Bottom-Right"
1956 msgstr "Onder regs"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:298
1959 msgid "Zoom video"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:300
1963 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1964 msgstr ""
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:302
1967 msgid "Grayscale video output"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:304
1971 msgid ""
1972 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1973 "save some processing power."
1974 msgstr ""
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:307
1977 msgid "Embedded video"
1978 msgstr "Bed video in"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:309
1981 msgid "Embed the video output in the main interface."
1982 msgstr "Bed die video in die afvoer van die hoofkoppelvlak."
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:311
1985 msgid "Fullscreen video output"
1986 msgstr "Volskermvideoafvoer"
1987
1988 #: src/libvlc-module.c:313
1989 msgid "Start video in fullscreen mode"
1990 msgstr "Begin video in volskermmodus"
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
1993 msgid "Always on top"
1994 msgstr "Altyd bo-op"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:317
1997 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1998 msgstr ""
1999
2000 #: src/libvlc-module.c:319
2001 #, fuzzy
2002 msgid "Enable wallpaper mode"
2003 msgstr "Aktiveer video"
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:321
2006 msgid ""
2007 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:324
2011 msgid "Show media title on video"
2012 msgstr "Toon mediatitel op video"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:326
2015 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2016 msgstr "Vertoon die titel van die video oor die rolprent"
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:328
2019 msgid "Show video title for x milliseconds"
2020 msgstr "Toon videotitel vir x millisekondes"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:330
2023 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2024 msgstr "Toon die videotitel vir n millisekondes, verstek is 5000 ms (5 sek.)"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:332
2027 msgid "Position of video title"
2028 msgstr "Posisie van die videotitel"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:334
2031 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2032 msgstr "Plek op die video om die titel te vertoon (verstek is middel onder)."
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:336
2035 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:339
2039 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2040 msgstr ""
2041
2042 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2043 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2044 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2045 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2046 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2047 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2048 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2049 msgid "Deinterlace"
2050 msgstr "Deïnterlinieer"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2053 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2054 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2055 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2056 msgid "Deinterlace mode"
2057 msgstr "Deïnterlinieer modus"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:354
2060 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2061 msgstr ""
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2064 msgid "Discard"
2065 msgstr "Gooi weg"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2068 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2069 msgid "Blend"
2070 msgstr "Meng"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2073 msgid "Mean"
2074 msgstr "Gemiddeld"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2077 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2078 msgid "Bob"
2079 msgstr "Bob"
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2082 msgid "Phosphor"
2083 msgstr "Fosfor"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2086 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: src/libvlc-module.c:371
2090 msgid "Disable screensaver"
2091 msgstr "Disable screensaver"
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:372
2094 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2095 msgstr ""
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:374
2098 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:375
2102 msgid ""
2103 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2104 "computer being suspended because of inactivity."
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2108 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:317
2109 msgid "Window decorations"
2110 msgstr "Vensterversierings"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:380
2113 msgid ""
2114 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2115 "giving a \"minimal\" window."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:383
2119 msgid "Video splitter module"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:385
2123 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:387
2127 msgid "Video filter module"
2128 msgstr "Videofiltermodule"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:389
2131 msgid ""
2132 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2133 "instance deinterlacing, or distort the video."
2134 msgstr ""
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:393
2137 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:395
2141 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2142 msgstr ""
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2145 msgid "Video snapshot file prefix"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:401
2149 msgid "Video snapshot format"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:403
2153 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:405
2157 msgid "Display video snapshot preview"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:407
2161 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:409
2165 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:411
2169 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:413
2173 msgid "Video snapshot width"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:415
2177 msgid ""
2178 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2179 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:419
2183 msgid "Video snapshot height"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:421
2187 msgid ""
2188 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2189 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2190 "ratio."
2191 msgstr ""
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:425
2194 msgid "Video cropping"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:427
2198 msgid ""
2199 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2200 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:431
2204 msgid "Source aspect ratio"
2205 msgstr "Bron Aspekverhouding"
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:433
2208 msgid ""
2209 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2210 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2211 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2212 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2213 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2214 msgstr ""
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:440
2217 msgid "Video Auto Scaling"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:442
2221 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2222 msgstr ""
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:444
2225 msgid "Video scaling factor"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:446
2229 msgid ""
2230 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2231 "Default value is 1.0 (original video size)."
2232 msgstr ""
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:449
2235 msgid "Custom crop ratios list"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:451
2239 msgid ""
2240 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2241 "crop ratios list."
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:454
2245 msgid "Custom aspect ratios list"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:456
2249 msgid ""
2250 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2251 "aspect ratio list."
2252 msgstr ""
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:459
2255 msgid "Fix HDTV height"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:461
2259 msgid ""
2260 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2261 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2262 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2263 msgstr ""
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:466
2266 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:468
2270 msgid ""
2271 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2272 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2273 "order to keep proportions."
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2277 msgid "Skip frames"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:474
2281 msgid ""
2282 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2283 "computer is not powerful enough"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:477
2287 msgid "Drop late frames"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:479
2291 msgid ""
2292 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2293 "intended display date)."
2294 msgstr ""
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:482
2297 msgid "Quiet synchro"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:484
2301 msgid ""
2302 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2303 "synchronization mechanism."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:487
2307 msgid "Key press events"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:489
2311 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2315 msgid "Mouse events"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:493
2319 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:501
2323 msgid ""
2324 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2325 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2326 "channel."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:505
2330 msgid "File caching (ms)"
2331 msgstr "Lêerkas (ms)"
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:507
2334 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2335 msgstr "Kaswaarde vir lokale lêers in millisekondes."
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:509
2338 msgid "Live capture caching (ms)"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:511
2342 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2343 msgstr "Kaswaardes vir kamera’s en mikrofone, in millisekondes."
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:513
2346 msgid "Disc caching (ms)"
2347 msgstr "Skyfkas (ms)"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:515
2350 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2351 msgstr "Kaswaarde vir optiese media in millisekondes."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:517
2354 msgid "Network caching (ms)"
2355 msgstr "Netwerkkas (ms)"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:519
2358 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2359 msgstr "Kaswaarde vir netwerkhulpbronne in millisekondes."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:521
2362 msgid "Clock reference average counter"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:523
2366 msgid ""
2367 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2368 "to 10000."
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:526
2372 msgid "Clock synchronisation"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:528
2376 msgid ""
2377 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2378 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:532
2382 msgid "Clock jitter"
2383 msgstr "Klok bibbereffek"
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:534
2386 msgid ""
2387 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2388 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:537
2392 msgid "Network synchronisation"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:538
2396 msgid ""
2397 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2398 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2399 msgstr ""
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2402 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2403 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2404 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2079 modules/audio_output/alsa.c:767
2405 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2406 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2407 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2408 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592
2409 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2410 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2411 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2412 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2413 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546
2414 #: modules/logger/file.c:203 modules/spu/marq.c:61 modules/spu/rss.c:69
2415 #: modules/spu/rss.c:182 modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2416 msgid "Default"
2417 msgstr "Verstek"
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:544
2420 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2421 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:997
2422 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:928
2423 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2424 msgid "Enable"
2425 msgstr "Aktiveer"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:546
2428 msgid "MTU of the network interface"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:548
2432 msgid ""
2433 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2434 "over the network (in bytes)."
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2438 msgid "Hop limit (TTL)"
2439 msgstr "hop beperking (TTL)"
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2442 msgid ""
2443 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2444 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2445 "in default)."
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:559
2449 msgid "Multicast output interface"
2450 msgstr "Multisendafvoerkoppelvlak"
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:561
2453 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:563
2457 msgid "DiffServ Code Point"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:564
2461 msgid ""
2462 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2463 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:570
2467 msgid ""
2468 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2469 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:576
2473 msgid ""
2474 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2475 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2476 "(like DVB streams for example)."
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2480 msgid "Audio track"
2481 msgstr "Oudiosnit"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:584
2484 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2485 msgstr ""
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2488 msgid "Subtitle track"
2489 msgstr "Onderskrifsnit"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:589
2492 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2493 msgstr "Stroom nommer van die onderskrifsnit om te gebruik (van 0 tot n)."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2496 msgid "Audio language"
2497 msgstr "Oudiotaal"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:594
2500 msgid ""
2501 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2502 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2503 "language)."
2504 msgstr ""
2505 "Taal van die oudiosnit wat u wil gebruik (kommageskei, twee- of "
2506 "drieletterlandkode, u kan ‘geen’ gebruik om terugval na ’n ander taal te "
2507 "voorkom)."
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:597
2510 msgid "Subtitle language"
2511 msgstr "Onderskriftaal"
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:599
2514 msgid ""
2515 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2516 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2517 msgstr ""
2518 "Taal van die onderskrifsnit wat u wil gebruik (kommageskei, twee- of "
2519 "drieletterlandkode, u kan ‘enige’ as terugval gebruik)."
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:602
2522 msgid "Menu language"
2523 msgstr "Kieslystaal"
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:604
2526 msgid ""
2527 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2528 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2529 msgstr ""
2530 "Taal van die kieslyste wat u met DVD/BluRay wil gebruik (kommageskei, twee- "
2531 "of drieletterlandkode, u kan ‘enige’ as terugval gebruik)."
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:608
2534 msgid "Audio track ID"
2535 msgstr "Oudiosnit-ID"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:610
2538 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2539 msgstr "Stroom ID van die oudiosnit om te gebruik."
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:612
2542 msgid "Subtitle track ID"
2543 msgstr "Onderskrifsnit-ID"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:614
2546 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2547 msgstr "Stroom ID van die onderskrifsnit om te gebruik."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:616
2550 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:620
2554 msgid "Preferred video resolution"
2555 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:622
2558 msgid ""
2559 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2560 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2561 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2562 "higher resolutions."
2563 msgstr ""
2564 "Kies die een waarvan die resolusie die naaste (maar nie hoër nie) is aan "
2565 "hierdie instelling in aantal lyne wanneer verskeie videoformate beskikbaar "
2566 "is. Gebruik hierdie opsie indien u nie genoeg SVE-krag of netwerkbandwydte "
2567 "het om hoër resolusies af te speel nie."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:628
2570 msgid "Best available"
2571 msgstr "Beste beskikbaar"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:628
2574 msgid "Full HD (1080p)"
2575 msgstr "Volle HD (1080p)"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:628
2578 msgid "HD (720p)"
2579 msgstr "HD (720p)"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:629
2582 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2583 msgstr "Standaarddefinisie (576 of 480 lyne)"
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:630
2586 msgid "Low Definition (360 lines)"
2587 msgstr "Lae Definisie (360 lyne)"
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:631
2590 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2591 msgstr "Baie Lae Definisie (240 lyne)"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:634
2594 msgid "Input repetitions"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:636
2598 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2602 msgid "Start time"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:640
2606 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2607 msgstr ""
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2610 msgid "Stop time"
2611 msgstr "Stop tyd"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:644
2614 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:646
2618 msgid "Run time"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:648
2622 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2623 msgstr ""
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:650
2626 msgid "Fast seek"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:652
2630 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:654
2634 msgid "Playback speed"
2635 msgstr "Afspeelspoed"
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:656
2638 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2639 msgstr "Dit definieer die afspeelspoed (nominale spoed is 1.0)."
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:658
2642 msgid "Input list"
2643 msgstr "Toevoerlys"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:660
2646 msgid ""
2647 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2648 "together after the normal one."
2649 msgstr ""
2650 "U kan ’n komma-geskeide lys van toevoere verskaf wat na die normale een "
2651 "aaneengeskakel sal word."
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:663
2654 msgid "Input slave (experimental)"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:665
2658 msgid ""
2659 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2660 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2661 "inputs."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:669
2665 msgid "Bookmarks list for a stream"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:671
2669 msgid ""
2670 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2671 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2672 "{...}\""
2673 msgstr ""
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:675
2676 #, fuzzy
2677 msgid "Record directory"
2678 msgstr "Skep Gids"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:677
2681 #, fuzzy
2682 msgid "Directory where the records will be stored"
2683 msgstr "’n Gids waar die lêers gestoor moet word, moet gekies word."
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:679
2686 msgid "Prefer native stream recording"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:681
2690 msgid ""
2691 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2692 "output module"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:684
2696 msgid "Timeshift directory"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:686
2700 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:688
2704 msgid "Timeshift granularity"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:690
2708 msgid ""
2709 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2710 "to store the timeshifted streams."
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:693
2714 msgid "Change title according to current media"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:694
2718 msgid ""
2719 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2720 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2721 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2722 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:699
2726 msgid "Disable all lua plugins"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:703
2730 msgid ""
2731 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2732 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2733 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2734 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2735 msgstr ""
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2738 msgid "Force subtitle position"
2739 msgstr "Forseer onderskrifposisie"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:711
2742 msgid ""
2743 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2744 "over the movie. Try several positions."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: src/libvlc-module.c:714
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Subtitles text scaling factor"
2750 msgstr "Onderskrifteksenkodering"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:715
2753 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:717
2757 msgid "Enable sub-pictures"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:719
2761 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2765 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2766 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2767 msgid "On Screen Display"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:723
2771 msgid ""
2772 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2773 "Display)."
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:726
2777 msgid "Text rendering module"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:728
2781 msgid ""
2782 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2783 "instance."
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:730
2787 msgid "Subpictures source module"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:732
2791 msgid ""
2792 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2793 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:735
2797 msgid "Subpictures filter module"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:737
2801 msgid ""
2802 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2803 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2804 msgstr ""
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:740
2807 msgid "Autodetect subtitle files"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:742
2811 msgid ""
2812 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2813 "(based on the filename of the movie)."
2814 msgstr ""
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:745
2817 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:747
2821 msgid ""
2822 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2823 "Options are:\n"
2824 "0 = no subtitles autodetected\n"
2825 "1 = any subtitle file\n"
2826 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2827 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2828 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:755
2832 msgid "Subtitle autodetection paths"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:757
2836 msgid ""
2837 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2838 "found in the current directory."
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:760
2842 msgid "Use subtitle file"
2843 msgstr "Gebruik onderskriflêer"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:762
2846 msgid ""
2847 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2848 "subtitle file."
2849 msgstr ""
2850 "Laai hierdie onderskriflêer. Moet gebruik word wanneer outobespeur nie u "
2851 "subtitellêer kan bespeur nie."
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:766
2854 msgid "DVD device"
2855 msgstr "DVD-toestel"
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:767
2858 msgid "VCD device"
2859 msgstr "VCD-toestel"
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2862 msgid "Audio CD device"
2863 msgstr "Oudio CD-toestel"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:772
2866 msgid ""
2867 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2868 "the drive letter (e.g. D:)"
2869 msgstr ""
2870 "Dit is die verstek DVD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die dubbelpunt "
2871 "na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:775
2874 msgid ""
2875 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2876 "the drive letter (e.g. D:)"
2877 msgstr ""
2878 "Dit is die verstek VCD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die dubbelpunt "
2879 "na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
2882 msgid ""
2883 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2884 "after the drive letter (e.g. D:)"
2885 msgstr ""
2886 "Dit is die verstek Oudio CD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die "
2887 "dubbelpunt na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:785
2890 msgid "This is the default DVD device to use."
2891 msgstr "Dit is die verstek DVD-toestel om te gebruik."
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:787
2894 msgid "This is the default VCD device to use."
2895 msgstr "Dit is die verstek VCD-toestel om te gebruik."
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
2898 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2899 msgstr "Dit is die verstek Oudio CD-toestel om te gebruik."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:803
2902 msgid "TCP connection timeout"
2903 msgstr "Uittel van TCP-verbinding"
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:805
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
2908 msgstr "Verstel uittel van TCP-verbinding (in millisekondes)."
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:807
2911 msgid "HTTP server address"
2912 msgstr "HTTP-bedieneradres"
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:809
2915 msgid ""
2916 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2917 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2918 "them to a specific network interface."
2919 msgstr ""
2920 "Die bediener sal by verstek na enige lokale IP-adres luister. Spesifiseer ’n "
2921 "IP-adres (bv. ::1 of 127.0.0.1) of ’n gasheernaam (bv. lokalegasheer) om "
2922 "hulle tot ’n spesifieke netwerkkoppelvlak te beperk."
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:813
2925 msgid "RTSP server address"
2926 msgstr "RTSP-bedieneradres"
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:815
2929 msgid ""
2930 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2931 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2932 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2933 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2934 "network interface."
2935 msgstr ""
2936 "Dit definieer die adres waarna die RTSP-bediener sal luister, saam met die "
2937 "basispad van die RTSP VOD-media. Sintaks is adres/pad. Die bediener sal by "
2938 "verstek na enige lokale IP-adres luister. Spesifiseer ’n IP-adres (bv. ::1 "
2939 "of 127.0.0.1) of ’n gasheernaam (bv. lokalegasheer) om hulle tot ’n "
2940 "spesifieke netwerkkoppelvlak te beperk."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:821
2943 msgid "HTTP server port"
2944 msgstr "HTTP-bedienerpoort"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:823
2947 msgid ""
2948 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2949 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2950 "by the operating system."
2951 msgstr ""
2952 "Die HTTP-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard HTTP-"
2953 "poortnommer is 80. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2954 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:828
2957 msgid "HTTPS server port"
2958 msgstr "HTTP-bedienerpoort"
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:830
2961 msgid ""
2962 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2963 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2964 "restricted by the operating system."
2965 msgstr ""
2966 "Die HTTPS-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard HTTPS-"
2967 "poortnommer is 443. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2968 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:835
2971 msgid "RTSP server port"
2972 msgstr "RTSP-bedienerpoort"
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:837
2975 msgid ""
2976 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
2977 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2978 "by the operating system."
2979 msgstr ""
2980 "Die RTSP-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard RTSP-"
2981 "poortnommer is 554. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2982 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:842
2985 msgid "HTTP/TLS server certificate"
2986 msgstr "HTTP-TLS-bedienersertifikaat"
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:844
2989 msgid ""
2990 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
2991 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
2992 msgstr ""
2993 "Hierdie X.509-sertifikaatlêer (PEM-formaat) word gebruik vir die bediener se "
2994 "TLS. Op OS X word die string gebruik as ’n etiket om die sertifikaat in die "
2995 "sleutelhouer op te soek."
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:847
2998 msgid "HTTP/TLS server private key"
2999 msgstr "HTTP/TLS-bedienerprivaatsleutel"
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:849
3002 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3003 msgstr ""
3004 "Hierdie privaatsleutellêer (PEM-formaat) word vir die bediener se TLS "
3005 "gebruik."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:851
3008 msgid "SOCKS server"
3009 msgstr "SOCKS-bediener"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:853
3012 msgid ""
3013 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3014 "used for all TCP connections"
3015 msgstr ""
3016 "SOCKS-instaanbediener om te gebruik. Dit moet in die vorm adres:poort wees. "
3017 "Dit sal gebruik word vir alle TBP-verbindings"
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:856
3020 msgid "SOCKS user name"
3021 msgstr "SOCKS-gebruikersnaam"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:858
3024 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3025 msgstr "Gebruikersnaam wat vir die SOCKS-proksie gebruik moet word."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:860
3028 msgid "SOCKS password"
3029 msgstr "SOCKS-wagwoord"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:862
3032 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3033 msgstr "Wagwoord wat vir die SOCKS-proksie gebruik moet word."
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:864
3036 msgid "Title metadata"
3037 msgstr "Titelmetadata"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:866
3040 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3041 msgstr "U kan hiermee ’n “titel”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:868
3044 msgid "Author metadata"
3045 msgstr "Outeurmetadata"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:870
3048 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3049 msgstr "U kan hiermee ’n “outeur”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:872
3052 msgid "Artist metadata"
3053 msgstr "Kunstenaarmetadata"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:874
3056 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3057 msgstr "U kan hiermee ’n “kunstenaar”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:876
3060 msgid "Genre metadata"
3061 msgstr "Genremetadata"
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:878
3064 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3065 msgstr "U kan hiermee ’n “genre”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:880
3068 msgid "Copyright metadata"
3069 msgstr "Kopieregmetadata"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:882
3072 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3073 msgstr "U kan hiermee ’n “kopiereg”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:884
3076 msgid "Description metadata"
3077 msgstr "Beskrywingmetadata"
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:886
3080 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3081 msgstr "U kan hiermee ’n “beskrywing”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:888
3084 msgid "Date metadata"
3085 msgstr "Datummetadata"
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:890
3088 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3089 msgstr "U kan hiermee ’n “datum”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:892
3092 msgid "URL metadata"
3093 msgstr "Bronadresmetadata"
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:894
3096 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3097 msgstr "U kan hiermee ’n “bronadres”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:898
3100 msgid ""
3101 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3102 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3103 "can break playback of all your streams."
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:902
3107 msgid "Preferred decoders list"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:904
3111 msgid ""
3112 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3113 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3114 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:909
3118 msgid "Preferred encoders list"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:911
3122 msgid ""
3123 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3124 msgstr ""
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:920
3127 msgid ""
3128 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3129 "subsystem."
3130 msgstr ""
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:923
3133 msgid "Default stream output chain"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:925
3137 msgid ""
3138 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3139 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3140 "all streams."
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:929
3144 msgid "Enable streaming of all ES"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:931
3148 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:933
3152 msgid "Display while streaming"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:935
3156 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3157 msgstr ""
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:937
3160 msgid "Enable video stream output"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: src/libvlc-module.c:939
3164 msgid ""
3165 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3166 "facility when this last one is enabled."
3167 msgstr ""
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:942
3170 msgid "Enable audio stream output"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:944
3174 msgid ""
3175 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3176 "facility when this last one is enabled."
3177 msgstr ""
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:947
3180 msgid "Enable SPU stream output"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:949
3184 msgid ""
3185 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3186 "facility when this last one is enabled."
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:952
3190 msgid "Keep stream output open"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:954
3194 msgid ""
3195 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3196 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3197 "specified)"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:958
3201 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:960
3205 msgid ""
3206 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3207 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:963
3211 msgid "Preferred packetizer list"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:965
3215 msgid ""
3216 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3217 msgstr ""
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:968
3220 msgid "Mux module"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:970
3224 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: src/libvlc-module.c:972
3228 msgid "Access output module"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:974
3232 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:977
3236 msgid ""
3237 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3238 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:981
3242 msgid "SAP announcement interval"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:983
3246 msgid ""
3247 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3248 "between SAP announcements."
3249 msgstr ""
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:992
3252 msgid ""
3253 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3254 "you really know what you are doing."
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:995
3258 msgid "Access module"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:997
3262 msgid ""
3263 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3264 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3265 "option unless you really know what you are doing."
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:1001
3269 msgid "Stream filter module"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:1003
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3275 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:1005
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Demux filter module"
3280 msgstr "Videofiltermodule"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:1007
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3285 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:1009
3288 msgid "Demux module"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:1011
3292 msgid ""
3293 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3294 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3295 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3296 "you really know what you are doing."
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:1016
3300 msgid "VoD server module"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1018
3304 msgid ""
3305 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3306 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1021
3310 msgid "Allow real-time priority"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1023
3314 msgid ""
3315 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3316 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3317 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3318 "only activate this if you know what you're doing."
3319 msgstr ""
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1029
3322 msgid "Adjust VLC priority"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1031
3326 msgid ""
3327 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3328 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3329 "VLC instances."
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:1036
3333 msgid ""
3334 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1039
3338 msgid "VLM configuration file"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:1041
3342 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3343 msgstr ""
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1043
3346 msgid "Use a plugins cache"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1045
3350 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3351 msgstr ""
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1047
3354 msgid "Scan for new plugins"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1049
3358 msgid ""
3359 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3360 "startup time of VLC."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1052
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Preferred keystore list"
3366 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1054
3369 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1056
3373 msgid "Locally collect statistics"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1058
3377 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3378 msgstr ""
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:1060
3381 msgid "Run as daemon process"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1062
3385 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:1064
3389 msgid "Write process id to file"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1066
3393 msgid "Writes process id into specified file."
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:1068
3397 msgid "Allow only one running instance"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1070
3401 msgid ""
3402 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3403 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3404 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3405 "This option will allow you to play the file with the already running "
3406 "instance or enqueue it."
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1076
3410 msgid "VLC is started from file association"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1078
3414 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3418 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1083
3422 msgid "Increase the priority of the process"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1085
3426 msgid ""
3427 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3428 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3429 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3430 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3431 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3432 "machine."
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3436 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1095
3440 msgid ""
3441 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3442 "playing current item."
3443 msgstr ""
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1098
3446 msgid "Expose media player via D-Bus"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1099
3450 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1108
3454 msgid ""
3455 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3456 "overridden in the playlist dialog box."
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1111
3460 #, fuzzy
3461 msgid "Automatically preparse items"
3462 msgstr "Stoor die volume outomaties by afsluiting"
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1113
3465 msgid ""
3466 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3467 "metadata)."
3468 msgstr ""
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:1116
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Preparsing timeout"
3473 msgstr "Tyd verstreke"
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1118
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3478 msgstr "Kaswaardes vir kamera’s en mikrofone, in millisekondes."
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3481 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3482 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3483 msgid "Allow metadata network access"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1125
3487 msgid "Collapse"
3488 msgstr "Vou In"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1125
3491 msgid "Expand"
3492 msgstr "Vou Uit"
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1127
3495 msgid "Subdirectory behavior"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1129
3499 msgid ""
3500 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3501 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3502 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3503 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1134
3507 msgid "Ignored extensions"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1136
3511 msgid ""
3512 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3513 "directory.\n"
3514 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3515 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3516 msgstr ""
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1141
3519 #, fuzzy
3520 msgid "Show hidden files"
3521 msgstr "Toon besonderhede"
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1143
3524 msgid "Ignore files starting with '.'"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1145
3528 msgid "Services discovery modules"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1147
3532 msgid ""
3533 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3534 "Typical value is \"sap\"."
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1150
3538 msgid "Play files randomly forever"
3539 msgstr "Speel lêers vir ewig lukraak af"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1152
3542 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3543 msgstr "VLC sal op lukrake wyse lêers afspeel tot dit onderbreek word."
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1154
3546 msgid "Repeat all"
3547 msgstr "Herhaal alles"
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1156
3550 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3551 msgstr "VLC sal die afspeellys vir ’n onbepaalde tyd afspeel."
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1158
3554 msgid "Repeat current item"
3555 msgstr "Herhaal huidige item"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1160
3558 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3559 msgstr "VLC sal die huidige afspeellysitem aanhou afspeel."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1162
3562 msgid "Play and stop"
3563 msgstr "Speel af en stop"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1164
3566 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3567 msgstr "Stop die afspeellys nadat elke item afgespeel is."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1166
3570 msgid "Play and exit"
3571 msgstr "Speel af en sluit af"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1168
3574 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3575 msgstr "Sluit af indien daar geen meer items in die afspeellys is nie."
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1170
3578 msgid "Play and pause"
3579 msgstr "Speel af en laat wag"
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1172
3582 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3583 msgstr "Laat elke item in die afspeellys op die laaste raampie wag."
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1174
3586 #, fuzzy
3587 msgid "Start paused"
3588 msgstr "Begintyd"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1176
3591 #, fuzzy
3592 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3593 msgstr "Laat elke item in die afspeellys op die laaste raampie wag."
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1178
3596 msgid "Auto start"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1179
3600 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3601 msgstr ""
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1182
3604 msgid "Pause on audio communication"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1184
3608 msgid ""
3609 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3610 "automatically."
3611 msgstr ""
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1187
3614 msgid "Use media library"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1189
3618 msgid ""
3619 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3620 "VLC."
3621 msgstr ""
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3624 msgid "Display playlist tree"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1194
3628 msgid ""
3629 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3630 "directory."
3631 msgstr ""
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1203
3634 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3635 msgstr ""
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3638 msgid "Ignore"
3639 msgstr "Ignoreer"
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1208
3642 #, fuzzy
3643 msgid "Volume control"
3644 msgstr "Sagter"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1209
3647 #, fuzzy
3648 msgid "Position control"
3649 msgstr "Posisie"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1209
3652 msgid "Position control reversed"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1212
3656 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1214
3660 msgid ""
3661 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3662 "ignored."
3663 msgstr ""
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1216
3666 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1218
3670 msgid ""
3671 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3672 "be ignored."
3673 msgstr ""
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3676 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3677 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3678 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3679 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:314
3680 msgid "Fullscreen"
3681 msgstr "Volskerm"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1221
3684 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3685 msgstr ""
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1222
3688 msgid "Exit fullscreen"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1223
3692 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3696 msgid "Play/Pause"
3697 msgstr "Speel/Pouse"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1225
3700 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3701 msgstr ""
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1226
3704 msgid "Pause only"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1227
3708 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3709 msgstr ""
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1228
3712 msgid "Play only"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1229
3716 msgid "Select the hotkey to use to play."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3720 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3721 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3722 msgid "Faster"
3723 msgstr "Vinniger"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3726 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3727 msgstr ""
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3730 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3731 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3732 msgid "Slower"
3733 msgstr "Stadiger"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3736 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3737 msgstr ""
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1234
3740 msgid "Normal rate"
3741 msgstr "Normale tempo"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1235
3744 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3745 msgstr ""
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:880
3748 msgid "Faster (fine)"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:888
3752 msgid "Slower (fine)"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3756 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3757 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3758 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3759 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3760 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3761 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3762 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3763 msgid "Next"
3764 msgstr "Volgende"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1241
3767 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3768 msgstr ""
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3771 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3772 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3773 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3774 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3775 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3776 msgid "Previous"
3777 msgstr "Vorige"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1243
3780 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3784 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3785 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3786 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3787 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3788 msgid "Stop"
3789 msgstr "Stop"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1245
3792 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3793 msgstr "Kies die snelsleutel om afspeel te stop."
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3796 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3797 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3798 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3799 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3800 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3801 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3802 msgid "Position"
3803 msgstr "Posisie"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1247
3806 msgid "Select the hotkey to display the position."
3807 msgstr ""
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1249
3810 msgid "Very short backwards jump"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1251
3814 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3815 msgstr ""
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1252
3818 msgid "Short backwards jump"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1254
3822 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3823 msgstr ""
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1255
3826 msgid "Medium backwards jump"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1257
3830 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1258
3834 msgid "Long backwards jump"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1260
3838 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1262
3842 msgid "Very short forward jump"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1264
3846 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1265
3850 msgid "Short forward jump"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1267
3854 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1268
3858 msgid "Medium forward jump"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1270
3862 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1271
3866 msgid "Long forward jump"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1273
3870 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
3874 msgid "Next frame"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1276
3878 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1278
3882 msgid "Very short jump length"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1279
3886 msgid "Very short jump length, in seconds."
3887 msgstr ""
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1280
3890 msgid "Short jump length"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1281
3894 msgid "Short jump length, in seconds."
3895 msgstr ""
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1282
3898 msgid "Medium jump length"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1283
3902 msgid "Medium jump length, in seconds."
3903 msgstr ""
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1284
3906 msgid "Long jump length"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1285
3910 msgid "Long jump length, in seconds."
3911 msgstr ""
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
3914 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:116
3915 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
3916 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:951
3917 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1137 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3918 msgid "Quit"
3919 msgstr "Sluit af"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1288
3922 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3923 msgstr ""
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1289
3926 msgid "Navigate up"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1290
3930 msgid ""
3931 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
3932 "(pitch)."
3933 msgstr ""
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1291
3936 msgid "Navigate down"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1292
3940 msgid ""
3941 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
3942 "down (pitch)."
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1293
3946 msgid "Navigate left"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1294
3950 msgid ""
3951 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
3952 "left (yaw)."
3953 msgstr ""
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1295
3956 msgid "Navigate right"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1296
3960 msgid ""
3961 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
3962 "right (yaw)."
3963 msgstr ""
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1297
3966 msgid "Activate"
3967 msgstr "Aktiveer"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1298
3970 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
3974 msgid "Go to the DVD menu"
3975 msgstr "Gaan na die DVD-kieslys"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1300
3978 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3979 msgstr "Kies die sleutel om u na die DVD-kieslys te neem"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1301
3982 msgid "Select previous DVD title"
3983 msgstr "Kies vorige DVD-titel"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1302
3986 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3987 msgstr "Kies die sleutel wat die vorige titel van die DVD kies"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1303
3990 msgid "Select next DVD title"
3991 msgstr "Kies volgende DVD-titel"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1304
3994 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3995 msgstr "Kies die sleutel wat die volgende titel van die DVD kies"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1305
3998 msgid "Select prev DVD chapter"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1306
4002 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1307
4006 msgid "Select next DVD chapter"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1308
4010 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1309
4014 msgid "Volume up"
4015 msgstr "Harder"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1310
4018 msgid "Select the key to increase audio volume."
4019 msgstr "Kies die sleutel om harder te maak."
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1311
4022 msgid "Volume down"
4023 msgstr "Sagter"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1312
4026 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4027 msgstr "Kies die sleutel om sagter te maak."
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4030 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
4031 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
4032 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
4033 msgid "Mute"
4034 msgstr "Maak stil"
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:1314
4037 msgid "Select the key to mute audio."
4038 msgstr "Kies die sleutel om stil te maak."
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:1315
4041 msgid "Subtitle delay up"
4042 msgstr "Onderskrifvertraging hoër"
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1316
4045 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4046 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifvertraging te verhoog."
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1317
4049 msgid "Subtitle delay down"
4050 msgstr "Onderskrifvertraging laer"
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1318
4053 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4054 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifvertraging te verlaag."
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1319
4057 #, fuzzy
4058 msgid "Reset subtitles text scale"
4059 msgstr "Gebruik onderskriflêer"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1320
4062 #, fuzzy
4063 msgid "Scale up subtitles text"
4064 msgstr "Aktiveer onderskrifte"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1321
4067 #, fuzzy
4068 msgid "Scale down subtitles text"
4069 msgstr "Aktiveer onderskrifte"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1322
4072 #, fuzzy
4073 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
4074 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie hoër te maak."
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1323
4077 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1324
4081 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1325
4085 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1326
4089 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1327
4093 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1328
4097 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4098 msgstr ""
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1329
4101 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1330
4105 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1331
4109 msgid "Subtitle position up"
4110 msgstr "Onderskrifposisie hoër"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1332
4113 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4114 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie hoër te maak."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1333
4117 msgid "Subtitle position down"
4118 msgstr "Onderskrifposisie laer"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1334
4121 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4122 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie laer te maak."
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1335
4125 msgid "Audio delay up"
4126 msgstr "Oudiovertraging hoër"
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1336
4129 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4130 msgstr "Kies die sleutel om oudiovertraging te verhoog."
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1337
4133 msgid "Audio delay down"
4134 msgstr "Oudiovertraging laer"
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1338
4137 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4138 msgstr "Kies die sleutel om oudiovertraging te verlaag."
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1345
4141 msgid "Play playlist bookmark 1"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1346
4145 msgid "Play playlist bookmark 2"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1347
4149 msgid "Play playlist bookmark 3"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1348
4153 msgid "Play playlist bookmark 4"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1349
4157 msgid "Play playlist bookmark 5"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1350
4161 msgid "Play playlist bookmark 6"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1351
4165 msgid "Play playlist bookmark 7"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1352
4169 msgid "Play playlist bookmark 8"
4170 msgstr ""
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1353
4173 msgid "Play playlist bookmark 9"
4174 msgstr ""
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1354
4177 msgid "Play playlist bookmark 10"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1355
4181 msgid "Select the key to play this bookmark."
4182 msgstr ""
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1356
4185 msgid "Set playlist bookmark 1"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1357
4189 msgid "Set playlist bookmark 2"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1358
4193 msgid "Set playlist bookmark 3"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1359
4197 msgid "Set playlist bookmark 4"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1360
4201 msgid "Set playlist bookmark 5"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1361
4205 msgid "Set playlist bookmark 6"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1362
4209 msgid "Set playlist bookmark 7"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1363
4213 msgid "Set playlist bookmark 8"
4214 msgstr ""
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1364
4217 msgid "Set playlist bookmark 9"
4218 msgstr ""
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1365
4221 msgid "Set playlist bookmark 10"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1366
4225 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4226 msgstr ""
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1367
4229 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:246
4230 msgid "Clear the playlist"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1368
4234 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1370
4238 msgid "Playlist bookmark 1"
4239 msgstr "Afspeellysboekmerk 1"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1371
4242 msgid "Playlist bookmark 2"
4243 msgstr "Afspeellysboekmerk 2"
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1372
4246 msgid "Playlist bookmark 3"
4247 msgstr "Afspeellysboekmerk 3"
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1373
4250 msgid "Playlist bookmark 4"
4251 msgstr "Afspeellysboekmerk 4"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1374
4254 msgid "Playlist bookmark 5"
4255 msgstr "Afspeellysboekmerk 5"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1375
4258 msgid "Playlist bookmark 6"
4259 msgstr "Afspeellysboekmerk 6"
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1376
4262 msgid "Playlist bookmark 7"
4263 msgstr "Afspeellysboekmerk 7"
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1377
4266 msgid "Playlist bookmark 8"
4267 msgstr "Afspeellysboekmerk 8"
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1378
4270 msgid "Playlist bookmark 9"
4271 msgstr "Afspeellysboekmerk 9"
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1379
4274 msgid "Playlist bookmark 10"
4275 msgstr "Afspeellysboekmerk 10"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1381
4278 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4279 msgstr "Dit stel u in staat om afspeellysboekmerke te definieer"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1383
4282 msgid "Cycle audio track"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1384
4286 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4287 msgstr ""
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1385
4290 msgid "Cycle subtitle track in reverse order"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1386
4294 msgid "Cycle through the available subtitle tracks in reverse order."
4295 msgstr ""
4296
4297 #: src/libvlc-module.c:1387
4298 msgid "Cycle subtitle track"
4299 msgstr ""
4300
4301 #: src/libvlc-module.c:1388
4302 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4303 msgstr ""
4304
4305 #: src/libvlc-module.c:1389
4306 msgid "Toggle subtitles"
4307 msgstr ""
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1390
4310 msgid "Toggle subtitle track visibility."
4311 msgstr ""
4312
4313 #: src/libvlc-module.c:1391
4314 msgid "Cycle next program Service ID"
4315 msgstr ""
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1392
4318 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4319 msgstr ""
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1393
4322 msgid "Cycle previous program Service ID"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1394
4326 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4327 msgstr ""
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1395
4330 msgid "Cycle source aspect ratio"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: src/libvlc-module.c:1396
4334 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4335 msgstr ""
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1397
4338 msgid "Cycle video crop"
4339 msgstr ""
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1398
4342 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4343 msgstr ""
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1399
4346 msgid "Toggle autoscaling"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1400
4350 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4351 msgstr ""
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1401
4354 msgid "Increase scale factor"
4355 msgstr ""
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1403
4358 msgid "Decrease scale factor"
4359 msgstr ""
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1405
4362 msgid "Toggle deinterlacing"
4363 msgstr ""
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1406
4366 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4367 msgstr ""
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1407
4370 msgid "Cycle deinterlace modes"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1408
4374 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4375 msgstr ""
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1409
4378 msgid "Show controller in fullscreen"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: src/libvlc-module.c:1410
4382 msgid "Boss key"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: src/libvlc-module.c:1411
4386 msgid "Hide the interface and pause playback."
4387 msgstr ""
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1412
4390 msgid "Context menu"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: src/libvlc-module.c:1413
4394 msgid "Show the contextual popup menu."
4395 msgstr ""
4396
4397 #: src/libvlc-module.c:1414
4398 msgid "Take video snapshot"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: src/libvlc-module.c:1415
4402 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4403 msgstr ""
4404
4405 #: src/libvlc-module.c:1417 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:379
4406 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:110
4407 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:121 modules/gui/qt/menus.cpp:854
4408 #: modules/stream_out/record.c:60
4409 msgid "Record"
4410 msgstr "Neem op"
4411
4412 #: src/libvlc-module.c:1418
4413 msgid "Record access filter start/stop."
4414 msgstr ""
4415
4416 #: src/libvlc-module.c:1420
4417 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: src/libvlc-module.c:1421
4421 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: src/libvlc-module.c:1424
4425 msgid "Toggle random playlist playback"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
4429 msgid "Un-Zoom"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: src/libvlc-module.c:1432 src/libvlc-module.c:1433