4673b55bcee5af2b6937c804496426d23d631b5d
[vlc.git] / po / af.po
1 # Afrikaans translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.
4 #
5 # Translators:
6 # F Wolff <friedel@translate.org.za>, 2011
7 # Gideon Wentink <gjwentink@gmail.com>, 2015-2016
8 # ste soren <st3soren@gmail.com>, 2015
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2017-11-24 16:12+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2017-02-06 13:43+0000\n"
15 "Last-Translator: Gideon Wentink <gjwentink@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Afrikaans (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
17 "af/)\n"
18 "Language: af\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: include/vlc_common.h:1037
25 msgid ""
26 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
27 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
28 "see the file named COPYING for details.\n"
29 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
30 msgstr ""
31 "Hierdie program het GEEN WAARBORG, tot die mate deur die wet toegelaat.\n"
32 "U mag dit onder die voorwaardes van die GNU Algemene Openbare Lisensie "
33 "herversprei;\n"
34 "sien die lêer genaamd KOPIËRING vir besonderhede.\n"
35 "Geskryf deur die VideoLAN-span; sien die OUTEURS-lêer.\n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "VLC-voorkeure"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43 msgstr "Kies “Gevorderde Opsies” om alle opsies te sien."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38
46 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
47 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
48 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1085
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Koppelvlak"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:39
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Instellings vir VLC se koppelvlak"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:41
57 msgid "Main interfaces settings"
58 msgstr "Hoofkoppelvlakinstellings"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Hoofkoppelvlak"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:44
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Instellings vir die hoofkoppelvlak"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Beheerkoppelvlakke"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:47
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Instellings vir VLC se beheerkoppelvlakke"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
77 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
78 msgid "Hotkeys settings"
79 msgstr "Snelsleutelinstellings"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3062 src/input/es_out.c:3103
82 #: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
83 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
84 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
85 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
86 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
87 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
88 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
89 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
90 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Oudio"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Oudio-instellings"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Algemene oudio-instellings"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
105 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Filters"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr "Oudiofilters word gebruik om die oudiostroom te verwerk."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
114 msgid "Audio resampler"
115 msgstr ""
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
118 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
119 msgid "Visualizations"
120 msgstr "Visualiserings"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
123 #: src/libvlc-module.c:206
124 msgid "Audio visualizations"
125 msgstr "Oudiovisualiserings"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
128 msgid "Output modules"
129 msgstr "Afvoermodules"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:67
132 msgid "General settings for audio output modules."
133 msgstr "Algemene instellings die oudio-afvoermodules."
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
136 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
137 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
138 msgid "Miscellaneous"
139 msgstr "Ander"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:70
142 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
143 msgstr "Diverse oudio-instellings en -modules."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3065 src/input/es_out.c:3147
146 #: src/libvlc-module.c:142 src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
147 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
148 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
149 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
150 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
151 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
152 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
153 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
154 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
155 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
156 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
157 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
158 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
159 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:334
160 msgid "Video"
161 msgstr "Video"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:74
164 msgid "Video settings"
165 msgstr "Video-instellings"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:76
168 msgid "General video settings"
169 msgstr "Algemene video-instellings"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:79
172 msgid "General settings for video output modules."
173 msgstr "Algemene instellings vir video-afvoermodules."
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:82
176 msgid "Video filters are used to process the video stream."
177 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:84
180 msgid "Subtitles / OSD"
181 msgstr "Onderskrifte / OSD"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:85
184 msgid ""
185 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
186 msgstr ""
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:88
189 #, fuzzy
190 msgid "Splitters"
191 msgstr "Filters"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:89
194 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
195 msgstr ""
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:97
198 msgid "Input / Codecs"
199 msgstr "Toevoer / Kodeks"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:98
202 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
203 msgstr "Instellings vir toevoer, demultipleksering, dekodering en enkodering"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:101
206 msgid "Access modules"
207 msgstr "Toegang modules"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 msgid ""
211 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
212 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
213 msgstr ""
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:107
216 msgid "Stream filters"
217 msgstr "Stroomfilters"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:109
220 msgid ""
221 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
222 "input side of VLC. Use with care..."
223 msgstr ""
224 "Stroomfilters is spesiale modules wat gevorderde operasies op die "
225 "toevoerkant van VLC toelaat. Hanteer versigtig…"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:112
228 msgid "Demuxers"
229 msgstr "Demuksers"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:113
232 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
233 msgstr "Demuksers word gebruik om oudio- en videostrome te skei."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:115
236 msgid "Video codecs"
237 msgstr "Videokodeks"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:116
240 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
241 msgstr ""
242 "Instellings vir die video-, beeld- of video+oudiodekodeerders en -"
243 "enkodeerders."
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:118
246 msgid "Audio codecs"
247 msgstr "Oudiokodeks"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:119
250 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
251 msgstr "Instellings vir oudio-alleendekodeerders en -enkodeerders."
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:121
254 msgid "Subtitle codecs"
255 msgstr "Onderskrifkodeks"
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:122
258 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
259 msgstr ""
260 "Instellings vir onderskrif-, teleteks- en CC-dekodeerders en -enkodeerders."
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:124
263 msgid "General input settings. Use with care..."
264 msgstr "Algemene toevoerinstellings. Hanteer versigtig…"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
267 #: modules/access/avio.h:50
268 msgid "Stream output"
269 msgstr "Stroom-lewering"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:129
272 msgid ""
273 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
274 "saving incoming streams.\n"
275 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
276 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
277 "RTSP).\n"
278 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
279 "duplicating...)."
280 msgstr ""
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:137
283 msgid "General stream output settings"
284 msgstr ""
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:139
287 msgid "Muxers"
288 msgstr "Muksers"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:141
291 msgid ""
292 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
293 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
294 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each muxer."
296 msgstr ""
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:147
299 msgid "Access output"
300 msgstr "Toegangafvoer"
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:149
303 msgid ""
304 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
305 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
306 "should probably not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each access output."
308 msgstr ""
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:154
311 msgid "Packetizers"
312 msgstr ""
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:156
315 msgid ""
316 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
317 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
318 "not do that.\n"
319 "You can also set default parameters for each packetizer."
320 msgstr ""
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:162
323 msgid "Sout stream"
324 msgstr "Sout stroom"
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:163
327 msgid ""
328 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
329 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
330 "for each sout stream module here."
331 msgstr ""
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:168
334 msgid "VOD"
335 msgstr "VOD"
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:169
338 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
339 msgstr ""
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
342 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
343 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
344 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
345 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
346 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
347 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
348 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:233
349 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1112
350 msgid "Playlist"
351 msgstr "Afspeellys"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:174
354 msgid ""
355 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
356 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
357 msgstr ""
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:178
360 msgid "General playlist behaviour"
361 msgstr "Algemene afspeellys gedrag"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:179
364 msgid "Services discovery"
365 msgstr "Diensbespeuring"
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:180
368 msgid ""
369 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
370 "playlist."
371 msgstr ""
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
374 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
375 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
376 msgid "Advanced"
377 msgstr "Gevorderd"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:185
380 msgid "Advanced settings. Use with care..."
381 msgstr "Gevorderde instellings. Hanteer versigtig…"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:187
384 msgid "Advanced settings"
385 msgstr "Gevorderde instellings"
386
387 #: include/vlc_intf_strings.h:46
388 msgid "&Open File..."
389 msgstr "&Open Lêer..."
390
391 #: include/vlc_intf_strings.h:47
392 msgid "&Advanced Open..."
393 msgstr "$Gevorderde Open…"
394
395 #: include/vlc_intf_strings.h:48
396 msgid "Open D&irectory..."
397 msgstr "Open G&ids…"
398
399 #: include/vlc_intf_strings.h:49
400 msgid "Open &Folder..."
401 msgstr "Open &Vouer…"
402
403 #: include/vlc_intf_strings.h:50
404 msgid "Select one or more files to open"
405 msgstr "Kies een of meer lêers om te open"
406
407 #: include/vlc_intf_strings.h:51
408 msgid "Select Directory"
409 msgstr "Kies Gids"
410
411 #: include/vlc_intf_strings.h:51
412 msgid "Select Folder"
413 msgstr "Kies Vouer"
414
415 #: include/vlc_intf_strings.h:55
416 msgid "Media &Information"
417 msgstr "Media-&inligting"
418
419 #: include/vlc_intf_strings.h:56
420 msgid "&Codec Information"
421 msgstr "&Kodekinligting"
422
423 #: include/vlc_intf_strings.h:57
424 msgid "&Messages"
425 msgstr "&Boodskappe"
426
427 #: include/vlc_intf_strings.h:58
428 msgid "Jump to Specific &Time"
429 msgstr "Spring na Spesifieke &Tyd"
430
431 #: include/vlc_intf_strings.h:59
432 msgid "Custom &Bookmarks"
433 msgstr "Pasgemaakte &Boekmerke"
434
435 #: include/vlc_intf_strings.h:60
436 msgid "&VLM Configuration"
437 msgstr "&VLM-opstelling"
438
439 #: include/vlc_intf_strings.h:62
440 msgid "&About"
441 msgstr "&Oor"
442
443 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
444 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
445 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
446 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
447 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
448 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
449 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
450 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
451 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
452 msgid "Play"
453 msgstr "Speel af"
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:66
456 msgid "Remove Selected"
457 msgstr "Verwyder Geselekteerde"
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:67
460 msgid "Information..."
461 msgstr "Inligting"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:68
464 msgid "Create Directory..."
465 msgstr "Skep Gids…"
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:69
468 msgid "Create Folder..."
469 msgstr "Skep Vouer…"
470
471 #: include/vlc_intf_strings.h:70
472 msgid "Rename Directory..."
473 msgstr "Herbenoem Gids…"
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:71
476 msgid "Rename Folder..."
477 msgstr "Herbenoem Vouer…"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:72
480 msgid "Show Containing Directory..."
481 msgstr "Toon Houergids…"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:73
484 msgid "Show Containing Folder..."
485 msgstr "Toon Houervouer…"
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:74
488 msgid "Stream..."
489 msgstr "Stroom…"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:75
492 msgid "Save..."
493 msgstr "Stoor…"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
496 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
497 msgid "Repeat All"
498 msgstr "Herhaal almal"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
501 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
502 msgid "Repeat One"
503 msgstr "Herhaal een"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
506 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
507 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
508 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
509 msgid "Random"
510 msgstr "Lukraak"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
513 msgid "Random Off"
514 msgstr "Lukraak af"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:83
517 msgid "Add to Playlist"
518 msgstr "Voeg by speellys"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
521 msgid "Add File..."
522 msgstr "Voeg Lêer toe…"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:86
525 msgid "Add Directory..."
526 msgstr "Voeg Gids toe…"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:87
529 msgid "Add Folder..."
530 msgstr "Voeg Vouer toe…"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:89
533 msgid "Save Playlist to &File..."
534 msgstr "Stoor Afspeellys as &Lêer…"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
537 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
538 msgid "Search"
539 msgstr "Soek"
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:99
542 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
543 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
544 msgid "Waves"
545 msgstr "Golwe"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:100
548 msgid ""
549 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
550 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
551 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
552 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
553 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
554 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
555 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
556 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
557 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
558 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
559 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
560 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
561 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
562 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
563 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
564 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
565 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
566 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
567 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
568 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
569 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
570 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
571 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
572 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
573 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
574 msgstr ""
575 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
576 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welkom by VLC-mediaspeler-hulp</"
577 "h2><h3>Dokumentasie</h3><p>U kan VLC-dokumentasie op VideoLAN se <a href="
578 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>-webwerf vind.</p><p>Indien u VLC vir "
579 "die eerste keer gebruik, lees asb. die<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
580 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Inleiding tot VLC-mediaspeler</em></a>.</"
581 "p><p>U sal inligting oor hoe om die speler te gebruik in die <br>\"<a href="
582 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hoe om lêers met "
583 "VLC-mediaspeler te speel</em></a>\"-dokument kry.</p><p>U sal inligting vir "
584 "al die stoor-, omskakelings-, transkoderings-, enkoderings-, muks en "
585 "stroomtake in die <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
586 "Streaming_HowTo\">Stroomdokumentasie</a> vind.</p><p>Indien die terminologie "
587 "onduidelik is, konsulteer asb. die <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
588 "Knowledge_Base\">kennisbasis</a>.</p><p>Lees die <a href=\"http://wiki."
589 "videolan.org/Hotkeys\">snelsleutelblad</a> om die hoofsnelsleutels te "
590 "verstaan.</p><h3>Help</h3><p>Voordat u enige vrae vra, verwys uself asb. na "
591 "die <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">gereelde vrae</a>.</"
592 "p><p>Dan kan u hulp op dieY <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</"
593 "a>, die <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">e-poslyste</a> of "
594 "ons IRC-kanaal (<em>#videolan</em> op irc.freenode.net) kry (en aanbied).</"
595 "p><h3>Dra by tot die projek</h3><p>U kan die VideoLAN-projek help deur van u "
596 "tyd aan gemeenskapshulp af te staan, velle te ontwerp, die dokumentasie te "
597 "vertaal, te toets en te kodeer. U kan ook fondse en ander hulpbronne gee. U "
598 "kan ook natuurlik VLC-mediaspeler <b>bevorder.</b></p></body></html>"
599
600 #: src/audio_output/filters.c:267
601 msgid "Audio filtering failed"
602 msgstr ""
603
604 #: src/audio_output/filters.c:268
605 #, c-format
606 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
607 msgstr "Die maksimum aantal filters (%u) is bereik."
608
609 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
610 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
611 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1003 modules/video_filter/postproc.c:235
612 msgid "Disable"
613 msgstr "Deaktiveer"
614
615 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
616 msgid "Spectrometer"
617 msgstr "Spektrometer"
618
619 #: src/audio_output/output.c:267
620 msgid "Scope"
621 msgstr "Omvang"
622
623 #: src/audio_output/output.c:270
624 msgid "Spectrum"
625 msgstr "Spektrum"
626
627 #: src/audio_output/output.c:273
628 #, fuzzy
629 msgid "VU meter"
630 msgstr "Vu meter"
631
632 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
633 msgid "Audio filters"
634 msgstr "Klankfilters"
635
636 #: src/audio_output/output.c:325
637 msgid "Replay gain"
638 msgstr ""
639
640 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
641 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
642 msgid "Stereo audio mode"
643 msgstr ""
644
645 #: src/audio_output/output.c:419
646 #, fuzzy
647 msgid "Original"
648 msgstr "Oorspronklike ID"
649
650 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
651 msgid "Dolby Surround"
652 msgstr "Dolby Surround"
653
654 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
655 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
656 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
657 #: modules/codec/twolame.c:70
658 msgid "Stereo"
659 msgstr "Stereo"
660
661 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3244
662 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
663 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
664 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
665 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
666 #: modules/control/gestures.c:85
667 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
668 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
669 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
670 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
671 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
672 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
673 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
674 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
675 msgid "Left"
676 msgstr "Links"
677
678 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
679 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
680 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
681 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
682 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
683 #: modules/control/gestures.c:85
684 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
685 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
686 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
687 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
688 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
689 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
690 msgid "Right"
691 msgstr "Regs"
692
693 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
694 msgid "Reverse stereo"
695 msgstr "Omgekeerde stereo"
696
697 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
698 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
699 msgid "Headphones"
700 msgstr "Oorfone"
701
702 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
703 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
704 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
705 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
706 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
707 msgid "Automatic"
708 msgstr "Outomaties"
709
710 #: src/config/file.c:452
711 msgid "boolean"
712 msgstr ""
713
714 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
715 msgid "integer"
716 msgstr "heelgetal"
717
718 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
719 msgid "float"
720 msgstr "dryf"
721
722 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
723 msgid "string"
724 msgstr "string"
725
726 #: src/config/help.c:164
727 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
728 msgstr "Om volledige hulp te kry, gebruik '-H'."
729
730 #: src/config/help.c:168
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
734 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
735 "They will be enqueued in the playlist.\n"
736 "The first item specified will be played first.\n"
737 "\n"
738 "Options-styles:\n"
739 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
740 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
741 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
742 "            and that overrides previous settings.\n"
743 "\n"
744 "Stream MRL syntax:\n"
745 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
746 "  [:option=value ...]\n"
747 "\n"
748 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
749 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
750 "\n"
751 "URL syntax:\n"
752 "  file:///path/file              Plain media file\n"
753 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
754 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
755 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
756 "  screen://                      Screen capture\n"
757 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
758 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
759 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
760 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
761 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
762 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
763 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
764 "\n"
765 msgstr ""
766
767 #: src/config/help.c:490
768 #, fuzzy
769 msgid "(default enabled)"
770 msgstr "(verstek geaktiveer)"
771
772 #: src/config/help.c:491
773 #, fuzzy
774 msgid "(default disabled)"
775 msgstr "(verstek gedeaktiveer)"
776
777 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
778 msgid "Note:"
779 msgstr "Nota:"
780
781 #: src/config/help.c:651
782 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
783 msgstr ""
784
785 #: src/config/help.c:656
786 #, c-format
787 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
788 msgid_plural ""
789 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
790 msgstr[0] ""
791 msgstr[1] ""
792
793 #: src/config/help.c:663
794 msgid ""
795 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
796 "modules."
797 msgstr ""
798
799 #: src/config/help.c:721
800 #, c-format
801 msgid "VLC version %s (%s)\n"
802 msgstr "VLC weergawe %s (%s)\n"
803
804 #: src/config/help.c:722
805 #, c-format
806 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
807 msgstr "Saamgestel deur %s op %s (%s)\n"
808
809 #: src/config/help.c:724
810 #, c-format
811 msgid "Compiler: %s\n"
812 msgstr "Samesteller: %s\n"
813
814 #: src/config/help.c:753
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "\n"
818 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
819 msgstr ""
820
821 #: src/config/help.c:768
822 msgid ""
823 "\n"
824 "Press the RETURN key to continue...\n"
825 msgstr ""
826
827 #: src/darwin/error.c:37
828 msgid "Unknown error"
829 msgstr "Onbekende fout"
830
831 #: src/input/control.c:203
832 #, c-format
833 msgid "Bookmark %i"
834 msgstr "Boekmerk %i"
835
836 #: src/input/decoder.c:1875
837 msgid "No description for this codec"
838 msgstr "Geen beskrywing vir hierdie kodek nie"
839
840 #: src/input/decoder.c:1877
841 msgid "Codec not supported"
842 msgstr "Kodek word nie ondersteun nie"
843
844 #: src/input/decoder.c:1878
845 #, c-format
846 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
847 msgstr "VLC kon nie die formaat “%4.4s” (%s) dekodeer nie"
848
849 #: src/input/decoder.c:1882
850 msgid "Unidentified codec"
851 msgstr "Ongeïdentifiseerde kodek"
852
853 #: src/input/decoder.c:1883
854 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
855 msgstr "VLC kon nie die oudio- of videokodek identifiseer nie"
856
857 #: src/input/decoder.c:1894
858 msgid "packetizer"
859 msgstr ""
860
861 #: src/input/decoder.c:1894
862 msgid "decoder"
863 msgstr "dekodeerder"
864
865 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
866 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
867 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
868 msgid "Streaming / Transcoding failed"
869 msgstr "Stroom / Transkodering het misluk"
870
871 #: src/input/decoder.c:1903
872 #, c-format
873 msgid "VLC could not open the %s module."
874 msgstr "VLC kon nie die %s-module open nie."
875
876 #: src/input/decoder.c:2184
877 msgid "VLC could not open the decoder module."
878 msgstr "VLC kon nie die dekodeermodule open nie."
879
880 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
881 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:543
882 msgid "Track"
883 msgstr "Snit"
884
885 #: src/input/es_out.c:1185
886 #, c-format
887 msgid "%s [%s %d]"
888 msgstr "%s [%s %d]"
889
890 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
891 #: src/input/var.c:167 src/libvlc-module.c:568
892 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
893 msgid "Program"
894 msgstr "Program"
895
896 #: src/input/es_out.c:1216
897 #, c-format
898 msgid "Stream %d"
899 msgstr "Stroom %d"
900
901 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
902 msgid "Scrambled"
903 msgstr ""
904
905 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
906 #: modules/lua/extension.c:1184
907 msgid "Yes"
908 msgstr "Ja"
909
910 #: src/input/es_out.c:2130
911 #, c-format
912 msgid "DTVCC Closed captions %u"
913 msgstr ""
914
915 #: src/input/es_out.c:2132
916 #, c-format
917 msgid "Closed captions %u"
918 msgstr ""
919
920 #: src/input/es_out.c:3068 src/input/es_out.c:3336 modules/access/imem.c:64
921 msgid "Subtitle"
922 msgstr "Onderskrif"
923
924 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/es_out.c:3103 src/input/es_out.c:3147
925 #: src/input/es_out.c:3336 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
926 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
927 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
928 msgid "Type"
929 msgstr "Tipe"
930
931 #: src/input/es_out.c:3079
932 msgid "Original ID"
933 msgstr "Oorspronklike ID"
934
935 #: src/input/es_out.c:3087 src/input/es_out.c:3090 modules/access/imem.c:67
936 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
937 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
938 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
939 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
940 msgid "Codec"
941 msgstr "Kodek"
942
943 #: src/input/es_out.c:3094 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
944 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
945 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
946 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
947 msgid "Language"
948 msgstr "Taal"
949
950 #: src/input/es_out.c:3097 src/input/meta.c:61
951 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
952 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
953 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
954 msgid "Description"
955 msgstr "Beskrywing"
956
957 #: src/input/es_out.c:3106
958 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
959 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
960 msgid "Channels"
961 msgstr "Kanale"
962
963 #: src/input/es_out.c:3111 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
964 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
965 msgid "Sample rate"
966 msgstr "Monster tempo"
967
968 #: src/input/es_out.c:3111
969 #, c-format
970 msgid "%u Hz"
971 msgstr "%u Hz"
972
973 #: src/input/es_out.c:3121
974 msgid "Bits per sample"
975 msgstr "Bits per monster"
976
977 #: src/input/es_out.c:3126 modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
978 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
979 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
980 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
981 msgid "Bitrate"
982 msgstr "Bistempo"
983
984 #: src/input/es_out.c:3126
985 #, c-format
986 msgid "%u kb/s"
987 msgstr "%u kb/s"
988
989 #: src/input/es_out.c:3138
990 msgid "Track replay gain"
991 msgstr ""
992
993 #: src/input/es_out.c:3140
994 msgid "Album replay gain"
995 msgstr ""
996
997 #: src/input/es_out.c:3141
998 #, c-format
999 msgid "%.2f dB"
1000 msgstr "%.2f dB"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:3151
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Video resolution"
1005 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
1006
1007 #: src/input/es_out.c:3156
1008 msgid "Buffer dimensions"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: src/input/es_out.c:3166 src/input/es_out.c:3169 modules/access/imem.c:93
1012 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1013 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1014 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1015 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1016 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1017 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1018 #: modules/video_filter/fps.c:42
1019 msgid "Frame rate"
1020 msgstr "Raampietempo"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:3177
1023 msgid "Decoded format"
1024 msgstr "Gedekodeerde formaat"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:3182
1027 #, fuzzy
1028 msgid "Top left"
1029 msgstr "Agter links"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:3182
1032 #, fuzzy
1033 msgid "Left top"
1034 msgstr "Links"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:3183
1037 msgid "Right bottom"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: src/input/es_out.c:3183
1041 #, fuzzy
1042 msgid "Top right"
1043 msgstr "Kopiereg"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:3184
1046 #, fuzzy
1047 msgid "Bottom left"
1048 msgstr "Onder links"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:3184
1051 #, fuzzy
1052 msgid "Bottom right"
1053 msgstr "Onder regs"
1054
1055 #: src/input/es_out.c:3185
1056 msgid "Left bottom"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: src/input/es_out.c:3185
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Right top"
1062 msgstr "Regs"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:3187
1065 #, fuzzy
1066 msgid "Orientation"
1067 msgstr "Bestemming"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211 src/input/es_out.c:3229
1070 #: src/input/es_out.c:3243 src/playlist/tree.c:67
1071 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1072 msgid "Undefined"
1073 msgstr "Ongedefinieerd"
1074
1075 #: src/input/es_out.c:3195
1076 #, fuzzy
1077 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1078 msgstr "525 lyne / 60 Hz"
1079
1080 #: src/input/es_out.c:3197
1081 #, fuzzy
1082 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1083 msgstr "625 lyne / 50 Hz"
1084
1085 #: src/input/es_out.c:3205
1086 #, fuzzy
1087 msgid "Color primaries"
1088 msgstr "Kleur boodskappe"
1089
1090 #: src/input/es_out.c:3212 src/libvlc-module.c:362
1091 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1092 msgid "Linear"
1093 msgstr "Liniêre"
1094
1095 #: src/input/es_out.c:3219
1096 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: src/input/es_out.c:3223
1100 msgid "Color transfer function"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/input/es_out.c:3236
1104 #, fuzzy
1105 msgid "Color space"
1106 msgstr "Kleur boodskappe"
1107
1108 #: src/input/es_out.c:3236
1109 #, c-format
1110 msgid "%s Range"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: src/input/es_out.c:3238
1114 msgid "Full"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: src/input/es_out.c:3245 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1118 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1119 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1120 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1121 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1122 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1123 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1124 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1125 msgid "Center"
1126 msgstr "Middel"
1127
1128 #: src/input/es_out.c:3246
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Top Left"
1131 msgstr "Bo links"
1132
1133 #: src/input/es_out.c:3247
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Top Center"
1136 msgstr "Middel"
1137
1138 #: src/input/es_out.c:3248
1139 #, fuzzy
1140 msgid "Bottom Left"
1141 msgstr "Onder links"
1142
1143 #: src/input/es_out.c:3249
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Bottom Center"
1146 msgstr "Onder links"
1147
1148 #: src/input/es_out.c:3253
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Chroma location"
1151 msgstr "Ligging"
1152
1153 #: src/input/es_out.c:3262
1154 msgid "Rectangular"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: src/input/es_out.c:3265
1158 msgid "Equirectangular"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/input/es_out.c:3268
1162 msgid "Cubemap"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: src/input/es_out.c:3274
1166 #, fuzzy
1167 msgid "Projection"
1168 msgstr "Posisie"
1169
1170 #: src/input/es_out.c:3276
1171 msgid "Yaw"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: src/input/es_out.c:3278 modules/video_output/vmem.c:48
1175 msgid "Pitch"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: src/input/es_out.c:3280
1179 msgid "Roll"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: src/input/es_out.c:3282
1183 msgid "Field of view"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/input/es_out.c:3287
1187 #, fuzzy
1188 msgid "Max. luminance"
1189 msgstr "Bloubalans"
1190
1191 #: src/input/es_out.c:3292
1192 #, fuzzy
1193 msgid "Min. luminance"
1194 msgstr "Bloubalans"
1195
1196 #: src/input/es_out.c:3300
1197 #, fuzzy
1198 msgid "Primary R"
1199 msgstr "Primêre taal"
1200
1201 #: src/input/es_out.c:3307
1202 #, fuzzy
1203 msgid "Primary G"
1204 msgstr "Primêre taal"
1205
1206 #: src/input/es_out.c:3314
1207 #, fuzzy
1208 msgid "Primary B"
1209 msgstr "Primêre taal"
1210
1211 #: src/input/es_out.c:3321
1212 #, fuzzy
1213 msgid "White point"
1214 msgstr "Wit"
1215
1216 #: src/input/input.c:2655
1217 msgid "Your input can't be opened"
1218 msgstr "U toevoer kan nie geopen word nie"
1219
1220 #: src/input/input.c:2656
1221 #, c-format
1222 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1226 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1227 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1228 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1229 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1230 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:503
1231 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:517
1232 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
1233 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1234 msgid "Title"
1235 msgstr "Titel"
1236
1237 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1238 #: modules/mux/avi.c:49
1239 msgid "Artist"
1240 msgstr "Kunstenaar"
1241
1242 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/meta.c:87
1243 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110 modules/mux/avi.c:51
1244 msgid "Genre"
1245 msgstr "Genre"
1246
1247 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1248 msgid "Copyright"
1249 msgstr "Kopiereg"
1250
1251 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1252 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1253 msgid "Album"
1254 msgstr "Album"
1255
1256 #: src/input/meta.c:60
1257 msgid "Track number"
1258 msgstr "Snitnommer"
1259
1260 #: src/input/meta.c:62 modules/demux/mp4/meta.c:433 modules/mux/asf.c:64
1261 msgid "Rating"
1262 msgstr "Gradering"
1263
1264 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1265 #: modules/mux/avi.c:50
1266 msgid "Date"
1267 msgstr "Datum"
1268
1269 #: src/input/meta.c:64
1270 msgid "Setting"
1271 msgstr "Omgewing"
1272
1273 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1274 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1275 msgid "URL"
1276 msgstr "Bronadres"
1277
1278 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1279 msgid "Now Playing"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: src/input/meta.c:69 modules/demux/mp4/meta.c:96
1283 msgid "Publisher"
1284 msgstr "Uitgewer"
1285
1286 #: src/input/meta.c:70
1287 msgid "Encoded by"
1288 msgstr "Geënkodeer deur"
1289
1290 #: src/input/meta.c:71
1291 msgid "Artwork URL"
1292 msgstr "Kunswerkbronadres"
1293
1294 #: src/input/meta.c:72
1295 msgid "Track ID"
1296 msgstr "Snit-ID"
1297
1298 #: src/input/meta.c:73
1299 msgid "Number of Tracks"
1300 msgstr "Aantal Snitte"
1301
1302 #: src/input/meta.c:74
1303 msgid "Director"
1304 msgstr "Regisseur"
1305
1306 #: src/input/meta.c:75
1307 msgid "Season"
1308 msgstr "Seisoen"
1309
1310 #: src/input/meta.c:76
1311 msgid "Episode"
1312 msgstr "Episode"
1313
1314 #: src/input/meta.c:77
1315 msgid "Show Name"
1316 msgstr "Programnaam"
1317
1318 #: src/input/meta.c:78
1319 msgid "Actors"
1320 msgstr "Akteurs"
1321
1322 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
1323 #, fuzzy
1324 msgid "Album Artist"
1325 msgstr "Kunstenaar"
1326
1327 #: src/input/meta.c:80
1328 #, fuzzy
1329 msgid "Disc number"
1330 msgstr "Snitnommer"
1331
1332 #: src/input/var.c:159
1333 msgid "Bookmark"
1334 msgstr "Boekmerk"
1335
1336 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:574
1337 msgid "Programs"
1338 msgstr "Programme"
1339
1340 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1341 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1342 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1343 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1344 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1345 msgid "Chapter"
1346 msgstr "Hoofstuk"
1347
1348 #: src/input/var.c:195 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1349 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1350 msgid "Video Track"
1351 msgstr "Videosnit"
1352
1353 #: src/input/var.c:201 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1354 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1355 msgid "Audio Track"
1356 msgstr "Oudiosnit"
1357
1358 #: src/input/var.c:207
1359 msgid "Subtitle Track"
1360 msgstr "Onderskrifsnit"
1361
1362 #: src/input/var.c:275
1363 msgid "Next title"
1364 msgstr "Volgende titel"
1365
1366 #: src/input/var.c:282
1367 msgid "Previous title"
1368 msgstr "Vorige titel"
1369
1370 #: src/input/var.c:289
1371 #, fuzzy
1372 msgid "Menu title"
1373 msgstr "Tyd verstreke"
1374
1375 #: src/input/var.c:296
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Menu popup"
1378 msgstr "Tyd verstreke"
1379
1380 #: src/input/var.c:330
1381 #, c-format
1382 msgid "Title %i%s"
1383 msgstr "Titel %i%s"
1384
1385 #: src/input/var.c:355 src/input/var.c:412
1386 #, c-format
1387 msgid "Chapter %i"
1388 msgstr "Hoofstuk %i"
1389
1390 #: src/input/var.c:391 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1391 msgid "Next chapter"
1392 msgstr "Volgende hoofstuk"
1393
1394 #: src/input/var.c:396 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1395 msgid "Previous chapter"
1396 msgstr "Vorige hoofstuk"
1397
1398 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1399 #, c-format
1400 msgid "Media: %s"
1401 msgstr "Media: %s"
1402
1403 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1404 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1405 msgid "Add Interface"
1406 msgstr "Voeg koppelvlak toe"
1407
1408 #: src/interface/interface.c:89
1409 msgid "Console"
1410 msgstr "Konsole"
1411
1412 #: src/interface/interface.c:93
1413 msgid "Telnet"
1414 msgstr "Telnet"
1415
1416 #: src/interface/interface.c:96
1417 msgid "Web"
1418 msgstr "Web"
1419
1420 #: src/interface/interface.c:99
1421 msgid "Debug logging"
1422 msgstr "Ontfout Aantekening"
1423
1424 #: src/interface/interface.c:102
1425 msgid "Mouse Gestures"
1426 msgstr "Muisgebare"
1427
1428 #: src/interface/interface.c:225
1429 msgid ""
1430 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1431 "interface."
1432 msgstr ""
1433
1434 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1435 #: src/libvlc.c:174
1436 msgid "C"
1437 msgstr "af"
1438
1439 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1440 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1441 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1442 msgid "Zoom"
1443 msgstr "Zoem"
1444
1445 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1446 msgid "1:4 Quarter"
1447 msgstr "1:4 Kwart"
1448
1449 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1450 msgid "1:2 Half"
1451 msgstr "1:2 Half"
1452
1453 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1454 msgid "1:1 Original"
1455 msgstr "1:1 Oorspronklik"
1456
1457 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1458 msgid "2:1 Double"
1459 msgstr "2:1 Dubbel"
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:64
1462 msgid ""
1463 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1464 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1465 "related options."
1466 msgstr ""
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:68
1469 msgid "Interface module"
1470 msgstr "Koppelvlakmodule"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:70
1473 msgid ""
1474 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1475 "automatically select the best module available."
1476 msgstr ""
1477 "Dit is die hoofkoppelvlak van VLC. Die verstekgedrag is om outomaties die "
1478 "beste beskikbare module te kies."
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1481 msgid "Extra interface modules"
1482 msgstr "Ekstra koppelvlakmodules"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:76
1485 msgid ""
1486 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1487 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1488 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1489 "\", \"gestures\" ...)"
1490 msgstr ""
1491 "U kan “addisionele koppelvlakke” vir VLC kies. Hulle sal in die agtergrond "
1492 "gelanseer word saam met die verstekkoppelvlak. Gebruik ’n "
1493 "dubbelpuntverdeelde lys van koppelvlakmodules (algemene waardes is "
1494 "“rc” (afstandbeheer), “http”, “gebare” …)"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:83
1497 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1498 msgstr "U kan beheerkoppelvlakke vir VLC kies."
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:85
1501 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:87
1505 msgid ""
1506 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1507 "1=warnings, 2=debug)."
1508 msgstr ""
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:90
1511 msgid "Default stream"
1512 msgstr "Verstekstroom"
1513
1514 #: src/libvlc-module.c:92
1515 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1516 msgstr ""
1517
1518 #: src/libvlc-module.c:94
1519 msgid "Color messages"
1520 msgstr "Kleur boodskappe"
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:96
1523 msgid ""
1524 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1525 "needs Linux color support for this to work."
1526 msgstr ""
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:99
1529 msgid "Show advanced options"
1530 msgstr "Toon gevorderde opsies"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:101
1533 msgid ""
1534 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1535 "available options, including those that most users should never touch."
1536 msgstr ""
1537
1538 #: src/libvlc-module.c:105
1539 msgid "Interface interaction"
1540 msgstr "Koppelvlakinteraksie"
1541
1542 #: src/libvlc-module.c:107
1543 msgid ""
1544 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1545 "user input is required."
1546 msgstr ""
1547 "Wanneer dit geaktiveer is sal die koppelvlak elke keer wanneer ’n "
1548 "gebruikertoevoer benodig word, ’n dialoogkas vertoon."
1549
1550 #: src/libvlc-module.c:117
1551 msgid ""
1552 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1553 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1554 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1555 "the \"audio filters\" modules section."
1556 msgstr ""
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:123
1559 msgid "Audio output module"
1560 msgstr "Oudioafvoermodule"
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:125
1563 msgid ""
1564 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1565 "automatically select the best method available."
1566 msgstr ""
1567 "Dit is die oudioafvoermodule wat deur VLC gebruik word. Die verstekgedrag is "
1568 "om outomaties die beste beskikbare metode te kies."
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:129
1571 #, fuzzy
1572 msgid "Media role"
1573 msgstr "Media Hoek"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:130
1576 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1577 msgstr ""
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1580 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1581 msgid "Enable audio"
1582 msgstr "Aktiveer oudio"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:134
1585 msgid ""
1586 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1587 "not take place, thus saving some processing power."
1588 msgstr ""
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:142
1591 #, fuzzy
1592 msgid "Music"
1593 msgstr "My Musiek"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:142
1596 #, fuzzy
1597 msgid "Communication"
1598 msgstr "Ligging"
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1601 msgid "Game"
1602 msgstr "Speletjie"
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:143
1605 #, fuzzy
1606 msgid "Notification"
1607 msgstr "Metainligting"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:143
1610 #, fuzzy
1611 msgid "Animation"
1612 msgstr "Bestemming"
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:143
1615 #, fuzzy
1616 msgid "Production"
1617 msgstr "Produk"
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:144
1620 #, fuzzy
1621 msgid "Accessibility"
1622 msgstr "Toegang modules"
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:144
1625 msgid "Test"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:147
1629 msgid "Audio gain"
1630 msgstr "Audio gain"
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:149
1633 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1634 msgstr ""
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:151
1637 msgid "Audio output volume step"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:153
1641 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1642 msgstr ""
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:156
1645 msgid "Remember the audio volume"
1646 msgstr "Onthou die oudiovolume"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:158
1649 msgid ""
1650 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1651 msgstr ""
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:161
1654 msgid "Audio desynchronization compensation"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:163
1658 msgid ""
1659 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1660 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:168
1664 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1665 msgstr ""
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:171
1668 msgid ""
1669 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1670 "hardware and the audio stream are compatible."
1671 msgstr ""
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:174
1674 msgid "Force S/PDIF support"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:176
1678 msgid ""
1679 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1680 "support."
1681 msgstr ""
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1684 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1685 msgstr "Forseer bespeuring van Dolby Surround"
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:180
1688 msgid ""
1689 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1690 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1691 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1692 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1693 msgstr ""
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
1696 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1697 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1698 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1699 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1700 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1701 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1702 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1703 msgid "Auto"
1704 msgstr "Outomaties"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1707 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1708 msgid "On"
1709 msgstr "Aan"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1712 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1713 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1714 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1715 msgid "Off"
1716 msgstr "Af"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:189
1719 msgid "Stereo audio output mode"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1723 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1724 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1725 msgid "Unset"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:203
1729 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1730 msgstr ""
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:208
1733 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:212
1737 msgid "Replay gain mode"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:214
1741 msgid "Select the replay gain mode"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:216
1745 msgid "Replay preamp"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:218
1749 msgid ""
1750 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1751 "replay gain information"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:221
1755 msgid "Default replay gain"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:223
1759 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:225
1763 msgid "Peak protection"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:227
1767 msgid "Protect against sound clipping"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:230
1771 msgid "Enable time stretching audio"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:232
1775 msgid ""
1776 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1777 "audio pitch"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1781 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2077 modules/access/dtv/access.c:107
1782 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1783 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1784 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1785 #: modules/demux/mp4/meta.c:430
1786 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1787 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1788 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1789 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1790 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1791 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1792 msgid "None"
1793 msgstr "Geen"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:247
1796 msgid ""
1797 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1798 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1799 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1800 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1801 "options."
1802 msgstr ""
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:253
1805 msgid "Video output module"
1806 msgstr "Videoafvoermodule"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:255
1809 msgid ""
1810 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1811 "automatically select the best method available."
1812 msgstr ""
1813 "Dit is die videoafvoermetode wat VLC gebruik. Die verstekgedrag is om die "
1814 "beste beskikbare metode outomaties te kies."
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1817 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:321
1818 msgid "Enable video"
1819 msgstr "Aktiveer video"
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:260
1822 msgid ""
1823 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1824 "not take place, thus saving some processing power."
1825 msgstr ""
1826 "U kan die videoafvoer heeltemal deaktiveer. Die videodekoderingsfase sal nie "
1827 "plaasvind nie, wat verwerkingskrag spaar."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1830 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1831 #: modules/visualization/glspectrum.c:55 modules/visualization/projectm.cpp:65
1832 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1833 msgid "Video width"
1834 msgstr "Video wydte"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:265
1837 msgid ""
1838 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1839 "characteristics."
1840 msgstr ""
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1843 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1844 #: modules/visualization/glspectrum.c:58 modules/visualization/projectm.cpp:68
1845 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1846 msgid "Video height"
1847 msgstr "Video hoogte"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:270
1850 msgid ""
1851 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1852 "video characteristics."
1853 msgstr ""
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:273
1856 msgid "Video X coordinate"
1857 msgstr "Video X-koördinaat"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:275
1860 msgid ""
1861 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1862 "coordinate)."
1863 msgstr ""
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:278
1866 msgid "Video Y coordinate"
1867 msgstr "Video Y-koördinaat"
1868
1869 #: src/libvlc-module.c:280
1870 msgid ""
1871 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1872 "coordinate)."
1873 msgstr ""
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:283
1876 msgid "Video title"
1877 msgstr "Videotitel"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:285
1880 msgid ""
1881 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1882 "interface)."
1883 msgstr ""
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:288
1886 msgid "Video alignment"
1887 msgstr "Video belyning"
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:290
1890 msgid ""
1891 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1892 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1893 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1894 msgstr ""
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1897 #: modules/codec/zvbi.c:83
1898 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1899 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
1900 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
1901 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1902 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1903 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
1904 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
1905 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
1906 msgid "Top"
1907 msgstr "Bo"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1910 #: modules/codec/zvbi.c:83
1911 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
1912 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
1913 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
1914 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1915 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1916 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
1917 msgid "Bottom"
1918 msgstr "Onder"
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1921 #: modules/codec/zvbi.c:84
1922 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
1923 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
1924 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1925 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1926 msgid "Top-Left"
1927 msgstr "Bo links"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1930 #: modules/codec/zvbi.c:84
1931 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
1932 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
1933 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1934 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1935 msgid "Top-Right"
1936 msgstr "Bo regs"
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1939 #: modules/codec/zvbi.c:84
1940 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
1941 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
1942 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1943 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1944 msgid "Bottom-Left"
1945 msgstr "Onder links"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1948 #: modules/codec/zvbi.c:84
1949 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
1950 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
1951 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1952 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1953 msgid "Bottom-Right"
1954 msgstr "Onder regs"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:298
1957 msgid "Zoom video"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:300
1961 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:302
1965 msgid "Grayscale video output"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:304
1969 msgid ""
1970 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1971 "save some processing power."
1972 msgstr ""
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:307
1975 msgid "Embedded video"
1976 msgstr "Bed video in"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:309
1979 msgid "Embed the video output in the main interface."
1980 msgstr "Bed die video in die afvoer van die hoofkoppelvlak."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:311
1983 msgid "Fullscreen video output"
1984 msgstr "Volskermvideoafvoer"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:313
1987 msgid "Start video in fullscreen mode"
1988 msgstr "Begin video in volskermmodus"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
1991 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
1992 msgid "Always on top"
1993 msgstr "Altyd bo-op"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:317
1996 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1997 msgstr ""
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:319
2000 #, fuzzy
2001 msgid "Enable wallpaper mode"
2002 msgstr "Aktiveer video"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:321
2005 msgid ""
2006 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2007 msgstr ""
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:324
2010 msgid "Show media title on video"
2011 msgstr "Toon mediatitel op video"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:326
2014 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2015 msgstr "Vertoon die titel van die video oor die rolprent"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:328
2018 msgid "Show video title for x milliseconds"
2019 msgstr "Toon videotitel vir x millisekondes"
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:330
2022 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2023 msgstr "Toon die videotitel vir n millisekondes, verstek is 5000 ms (5 sek.)"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:332
2026 msgid "Position of video title"
2027 msgstr "Posisie van die videotitel"
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:334
2030 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2031 msgstr "Plek op die video om die titel te vertoon (verstek is middel onder)."
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:336
2034 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:339
2038 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2042 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2043 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2044 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2045 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2046 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2047 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2048 msgid "Deinterlace"
2049 msgstr "Deïnterlinieer"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2052 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2053 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2054 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2055 msgid "Deinterlace mode"
2056 msgstr "Deïnterlinieer modus"
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:354
2059 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2063 msgid "Discard"
2064 msgstr "Gooi weg"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2067 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2068 msgid "Blend"
2069 msgstr "Meng"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2072 msgid "Mean"
2073 msgstr "Gemiddeld"
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2076 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2077 msgid "Bob"
2078 msgstr "Bob"
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2081 msgid "Phosphor"
2082 msgstr "Fosfor"
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2085 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:371
2089 msgid "Disable screensaver"
2090 msgstr "Disable screensaver"
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:372
2093 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2094 msgstr ""
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:374
2097 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:375
2101 msgid ""
2102 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2103 "computer being suspended because of inactivity."
2104 msgstr ""
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2107 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:327
2108 msgid "Window decorations"
2109 msgstr "Vensterversierings"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:380
2112 msgid ""
2113 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2114 "giving a \"minimal\" window."
2115 msgstr ""
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:383
2118 msgid "Video splitter module"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:385
2122 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:387
2126 msgid "Video filter module"
2127 msgstr "Videofiltermodule"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:389
2130 msgid ""
2131 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2132 "instance deinterlacing, or distort the video."
2133 msgstr ""
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:393
2136 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:395
2140 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2144 msgid "Video snapshot file prefix"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:401
2148 msgid "Video snapshot format"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:403
2152 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:405
2156 msgid "Display video snapshot preview"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:407
2160 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2161 msgstr ""
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:409
2164 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:411
2168 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:413
2172 msgid "Video snapshot width"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:415
2176 msgid ""
2177 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2178 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:419
2182 msgid "Video snapshot height"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:421
2186 msgid ""
2187 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2188 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2189 "ratio."
2190 msgstr ""
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:425
2193 msgid "Video cropping"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:427
2197 msgid ""
2198 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2199 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2200 msgstr ""
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:431
2203 msgid "Source aspect ratio"
2204 msgstr "Bron Aspekverhouding"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:433
2207 msgid ""
2208 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2209 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2210 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2211 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2212 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2213 msgstr ""
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:440
2216 msgid "Video Auto Scaling"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:442
2220 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:444
2224 msgid "Video scaling factor"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:446
2228 msgid ""
2229 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2230 "Default value is 1.0 (original video size)."
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:449
2234 msgid "Custom crop ratios list"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:451
2238 msgid ""
2239 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2240 "crop ratios list."
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:454
2244 msgid "Custom aspect ratios list"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:456
2248 msgid ""
2249 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2250 "aspect ratio list."
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:459
2254 msgid "Fix HDTV height"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:461
2258 msgid ""
2259 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2260 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2261 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2262 msgstr ""
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:466
2265 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:468
2269 msgid ""
2270 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2271 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2272 "order to keep proportions."
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2276 msgid "Skip frames"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:474
2280 msgid ""
2281 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2282 "computer is not powerful enough"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:477
2286 msgid "Drop late frames"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:479
2290 msgid ""
2291 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2292 "intended display date)."
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:482
2296 msgid "Quiet synchro"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:484
2300 msgid ""
2301 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2302 "synchronization mechanism."
2303 msgstr ""
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:487
2306 msgid "Key press events"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:489
2310 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2314 msgid "Mouse events"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:493
2318 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2319 msgstr ""
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:501
2322 msgid ""
2323 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2324 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2325 "channel."
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:505
2329 msgid "File caching (ms)"
2330 msgstr "Lêerkas (ms)"
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:507
2333 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2334 msgstr "Kaswaarde vir lokale lêers in millisekondes."
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:509
2337 msgid "Live capture caching (ms)"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:511
2341 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2342 msgstr "Kaswaardes vir kamera’s en mikrofone, in millisekondes."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:513
2345 msgid "Disc caching (ms)"
2346 msgstr "Skyfkas (ms)"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:515
2349 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2350 msgstr "Kaswaarde vir optiese media in millisekondes."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:517
2353 msgid "Network caching (ms)"
2354 msgstr "Netwerkkas (ms)"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:519
2357 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2358 msgstr "Kaswaarde vir netwerkhulpbronne in millisekondes."
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:521
2361 msgid "Clock reference average counter"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:523
2365 msgid ""
2366 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2367 "to 10000."
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:526
2371 msgid "Clock synchronisation"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:528
2375 msgid ""
2376 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2377 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:532
2381 msgid "Clock jitter"
2382 msgstr "Klok bibbereffek"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:534
2385 msgid ""
2386 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2387 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2388 msgstr ""
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:537
2391 msgid "Network synchronisation"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:538
2395 msgid ""
2396 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2397 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2398 msgstr ""
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2401 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2402 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2403 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2075 modules/audio_output/alsa.c:767
2404 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2405 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2406 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2407 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592
2408 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2409 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2410 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2411 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2412 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546
2413 #: modules/logger/file.c:203 modules/spu/marq.c:61 modules/spu/rss.c:69
2414 #: modules/spu/rss.c:182 modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2415 msgid "Default"
2416 msgstr "Verstek"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:544
2419 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2420 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1001
2421 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:921
2422 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2423 msgid "Enable"
2424 msgstr "Aktiveer"
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:546
2427 msgid "MTU of the network interface"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:548
2431 msgid ""
2432 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2433 "over the network (in bytes)."
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2437 msgid "Hop limit (TTL)"
2438 msgstr "hop beperking (TTL)"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2441 msgid ""
2442 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2443 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2444 "in default)."
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:559
2448 msgid "Multicast output interface"
2449 msgstr "Multisendafvoerkoppelvlak"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:561
2452 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:563
2456 msgid "DiffServ Code Point"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:564
2460 msgid ""
2461 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2462 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:570
2466 msgid ""
2467 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2468 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:576
2472 msgid ""
2473 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2474 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2475 "(like DVB streams for example)."
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2479 msgid "Audio track"
2480 msgstr "Oudiosnit"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:584
2483 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2484 msgstr ""
2485
2486 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2487 msgid "Subtitle track"
2488 msgstr "Onderskrifsnit"
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:589
2491 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2492 msgstr "Stroom nommer van die onderskrifsnit om te gebruik (van 0 tot n)."
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2495 msgid "Audio language"
2496 msgstr "Oudiotaal"
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:594
2499 msgid ""
2500 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2501 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2502 "language)."
2503 msgstr ""
2504 "Taal van die oudiosnit wat u wil gebruik (kommageskei, twee- of "
2505 "drieletterlandkode, u kan ‘geen’ gebruik om terugval na ’n ander taal te "
2506 "voorkom)."
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:597
2509 msgid "Subtitle language"
2510 msgstr "Onderskriftaal"
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:599
2513 msgid ""
2514 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2515 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2516 msgstr ""
2517 "Taal van die onderskrifsnit wat u wil gebruik (kommageskei, twee- of "
2518 "drieletterlandkode, u kan ‘enige’ as terugval gebruik)."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:602
2521 msgid "Menu language"
2522 msgstr "Kieslystaal"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:604
2525 msgid ""
2526 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2527 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2528 msgstr ""
2529 "Taal van die kieslyste wat u met DVD/BluRay wil gebruik (kommageskei, twee- "
2530 "of drieletterlandkode, u kan ‘enige’ as terugval gebruik)."
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:608
2533 msgid "Audio track ID"
2534 msgstr "Oudiosnit-ID"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:610
2537 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2538 msgstr "Stroom ID van die oudiosnit om te gebruik."
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:612
2541 msgid "Subtitle track ID"
2542 msgstr "Onderskrifsnit-ID"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:614
2545 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2546 msgstr "Stroom ID van die onderskrifsnit om te gebruik."
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:616
2549 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:620
2553 msgid "Preferred video resolution"
2554 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:622
2557 msgid ""
2558 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2559 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2560 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2561 "higher resolutions."
2562 msgstr ""
2563 "Kies die een waarvan die resolusie die naaste (maar nie hoër nie) is aan "
2564 "hierdie instelling in aantal lyne wanneer verskeie videoformate beskikbaar "
2565 "is. Gebruik hierdie opsie indien u nie genoeg SVE-krag of netwerkbandwydte "
2566 "het om hoër resolusies af te speel nie."
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:628
2569 msgid "Best available"
2570 msgstr "Beste beskikbaar"
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:628
2573 msgid "Full HD (1080p)"
2574 msgstr "Volle HD (1080p)"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:628
2577 msgid "HD (720p)"
2578 msgstr "HD (720p)"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:629
2581 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2582 msgstr "Standaarddefinisie (576 of 480 lyne)"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:630
2585 msgid "Low Definition (360 lines)"
2586 msgstr "Lae Definisie (360 lyne)"
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:631
2589 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2590 msgstr "Baie Lae Definisie (240 lyne)"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:634
2593 msgid "Input repetitions"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:636
2597 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2601 msgid "Start time"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:640
2605 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2606 msgstr ""
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2609 msgid "Stop time"
2610 msgstr "Stop tyd"
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:644
2613 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2614 msgstr ""
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:646
2617 msgid "Run time"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:648
2621 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2622 msgstr ""
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:650
2625 msgid "Fast seek"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:652
2629 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:654
2633 msgid "Playback speed"
2634 msgstr "Afspeelspoed"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:656
2637 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2638 msgstr "Dit definieer die afspeelspoed (nominale spoed is 1.0)."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:658
2641 msgid "Input list"
2642 msgstr "Toevoerlys"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:660
2645 msgid ""
2646 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2647 "together after the normal one."
2648 msgstr ""
2649 "U kan ’n komma-geskeide lys van toevoere verskaf wat na die normale een "
2650 "aaneengeskakel sal word."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:663
2653 msgid "Input slave (experimental)"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:665
2657 msgid ""
2658 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2659 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2660 "inputs."
2661 msgstr ""
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:669
2664 msgid "Bookmarks list for a stream"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:671
2668 msgid ""
2669 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2670 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2671 "{...}\""
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:675
2675 #, fuzzy
2676 msgid "Record directory"
2677 msgstr "Skep Gids"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:677
2680 #, fuzzy
2681 msgid "Directory where the records will be stored"
2682 msgstr "’n Gids waar die lêers gestoor moet word, moet gekies word."
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:679
2685 msgid "Prefer native stream recording"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:681
2689 msgid ""
2690 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2691 "output module"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:684
2695 msgid "Timeshift directory"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:686
2699 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2700 msgstr ""
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:688
2703 msgid "Timeshift granularity"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:690
2707 msgid ""
2708 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2709 "to store the timeshifted streams."
2710 msgstr ""
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:693
2713 msgid "Change title according to current media"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:694
2717 msgid ""
2718 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2719 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2720 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2721 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:699
2725 msgid "Disable all lua plugins"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:703
2729 msgid ""
2730 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2731 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2732 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2733 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2734 msgstr ""
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2737 msgid "Force subtitle position"
2738 msgstr "Forseer onderskrifposisie"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:711
2741 msgid ""
2742 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2743 "over the movie. Try several positions."
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:714
2747 #, fuzzy
2748 msgid "Subtitles text scaling factor"
2749 msgstr "Onderskrifteksenkodering"
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:715
2752 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:717
2756 msgid "Enable sub-pictures"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/libvlc-module.c:719
2760 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2761 msgstr ""
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2764 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2765 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2766 msgid "On Screen Display"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:723
2770 msgid ""
2771 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2772 "Display)."
2773 msgstr ""
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:726
2776 msgid "Text rendering module"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:728
2780 msgid ""
2781 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2782 "instance."
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:730
2786 msgid "Subpictures source module"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:732
2790 msgid ""
2791 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2792 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2793 msgstr ""
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:735
2796 msgid "Subpictures filter module"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:737
2800 msgid ""
2801 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2802 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:740
2806 msgid "Autodetect subtitle files"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:742
2810 msgid ""
2811 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2812 "(based on the filename of the movie)."
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:745
2816 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:747
2820 msgid ""
2821 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2822 "Options are:\n"
2823 "0 = no subtitles autodetected\n"
2824 "1 = any subtitle file\n"
2825 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2826 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2827 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:755
2831 msgid "Subtitle autodetection paths"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:757
2835 msgid ""
2836 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2837 "found in the current directory."
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:760
2841 msgid "Use subtitle file"
2842 msgstr "Gebruik onderskriflêer"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:762
2845 msgid ""
2846 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2847 "subtitle file."
2848 msgstr ""
2849 "Laai hierdie onderskriflêer. Moet gebruik word wanneer outobespeur nie u "
2850 "subtitellêer kan bespeur nie."
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:766
2853 msgid "DVD device"
2854 msgstr "DVD-toestel"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:767
2857 msgid "VCD device"
2858 msgstr "VCD-toestel"
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2861 msgid "Audio CD device"
2862 msgstr "Oudio CD-toestel"
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:772
2865 msgid ""
2866 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2867 "the drive letter (e.g. D:)"
2868 msgstr ""
2869 "Dit is die verstek DVD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die dubbelpunt "
2870 "na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:775
2873 msgid ""
2874 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2875 "the drive letter (e.g. D:)"
2876 msgstr ""
2877 "Dit is die verstek VCD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die dubbelpunt "
2878 "na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
2881 msgid ""
2882 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2883 "after the drive letter (e.g. D:)"
2884 msgstr ""
2885 "Dit is die verstek Oudio CD-skyf (of lêer) om te gebruik. Moenie die "
2886 "dubbelpunt na die skyfletter vergeet nie (bv. D:)"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:785
2889 msgid "This is the default DVD device to use."
2890 msgstr "Dit is die verstek DVD-toestel om te gebruik."
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:787
2893 msgid "This is the default VCD device to use."
2894 msgstr "Dit is die verstek VCD-toestel om te gebruik."
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
2897 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2898 msgstr "Dit is die verstek Oudio CD-toestel om te gebruik."
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:803
2901 msgid "TCP connection timeout"
2902 msgstr "Uittel van TCP-verbinding"
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:805
2905 #, fuzzy
2906 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
2907 msgstr "Verstel uittel van TCP-verbinding (in millisekondes)."
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:807
2910 msgid "HTTP server address"
2911 msgstr "HTTP-bedieneradres"
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:809
2914 msgid ""
2915 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2916 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2917 "them to a specific network interface."
2918 msgstr ""
2919 "Die bediener sal by verstek na enige lokale IP-adres luister. Spesifiseer ’n "
2920 "IP-adres (bv. ::1 of 127.0.0.1) of ’n gasheernaam (bv. lokalegasheer) om "
2921 "hulle tot ’n spesifieke netwerkkoppelvlak te beperk."
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:813
2924 msgid "RTSP server address"
2925 msgstr "RTSP-bedieneradres"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:815
2928 msgid ""
2929 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2930 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2931 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2932 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2933 "network interface."
2934 msgstr ""
2935 "Dit definieer die adres waarna die RTSP-bediener sal luister, saam met die "
2936 "basispad van die RTSP VOD-media. Sintaks is adres/pad. Die bediener sal by "
2937 "verstek na enige lokale IP-adres luister. Spesifiseer ’n IP-adres (bv. ::1 "
2938 "of 127.0.0.1) of ’n gasheernaam (bv. lokalegasheer) om hulle tot ’n "
2939 "spesifieke netwerkkoppelvlak te beperk."
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:821
2942 msgid "HTTP server port"
2943 msgstr "HTTP-bedienerpoort"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:823
2946 msgid ""
2947 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2948 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2949 "by the operating system."
2950 msgstr ""
2951 "Die HTTP-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard HTTP-"
2952 "poortnommer is 80. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2953 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:828
2956 msgid "HTTPS server port"
2957 msgstr "HTTP-bedienerpoort"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:830
2960 msgid ""
2961 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2962 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2963 "restricted by the operating system."
2964 msgstr ""
2965 "Die HTTPS-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard HTTPS-"
2966 "poortnommer is 443. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2967 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2968
2969 #: src/libvlc-module.c:835
2970 msgid "RTSP server port"
2971 msgstr "RTSP-bedienerpoort"
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:837
2974 msgid ""
2975 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
2976 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2977 "by the operating system."
2978 msgstr ""
2979 "Die RTSP-bediener sal na hierdie TBP-poort luister. Die standaard RTSP-"
2980 "poortnommer is 554. Die toekenning van poortnommers onder 1025 word egter "
2981 "gewoonlik beperk deur die bedryfstelsel."
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:842
2984 msgid "HTTP/TLS server certificate"
2985 msgstr "HTTP-TLS-bedienersertifikaat"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:844
2988 msgid ""
2989 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
2990 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
2991 msgstr ""
2992 "Hierdie X.509-sertifikaatlêer (PEM-formaat) word gebruik vir die bediener se "
2993 "TLS. Op OS X word die string gebruik as ’n etiket om die sertifikaat in die "
2994 "sleutelhouer op te soek."
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:847
2997 msgid "HTTP/TLS server private key"
2998 msgstr "HTTP/TLS-bedienerprivaatsleutel"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:849
3001 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3002 msgstr ""
3003 "Hierdie privaatsleutellêer (PEM-formaat) word vir die bediener se TLS "
3004 "gebruik."
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:851
3007 msgid "SOCKS server"
3008 msgstr "SOCKS-bediener"
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:853
3011 msgid ""
3012 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3013 "used for all TCP connections"
3014 msgstr ""
3015 "SOCKS-instaanbediener om te gebruik. Dit moet in die vorm adres:poort wees. "
3016 "Dit sal gebruik word vir alle TBP-verbindings"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:856
3019 msgid "SOCKS user name"
3020 msgstr "SOCKS-gebruikersnaam"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:858
3023 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3024 msgstr "Gebruikersnaam wat vir die SOCKS-proksie gebruik moet word."
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:860
3027 msgid "SOCKS password"
3028 msgstr "SOCKS-wagwoord"
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:862
3031 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3032 msgstr "Wagwoord wat vir die SOCKS-proksie gebruik moet word."
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:864
3035 msgid "Title metadata"
3036 msgstr "Titelmetadata"
3037
3038 #: src/libvlc-module.c:866
3039 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3040 msgstr "U kan hiermee ’n “titel”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:868
3043 msgid "Author metadata"
3044 msgstr "Outeurmetadata"
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:870
3047 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3048 msgstr "U kan hiermee ’n “outeur”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:872
3051 msgid "Artist metadata"
3052 msgstr "Kunstenaarmetadata"
3053
3054 #: src/libvlc-module.c:874
3055 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3056 msgstr "U kan hiermee ’n “kunstenaar”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:876
3059 msgid "Genre metadata"
3060 msgstr "Genremetadata"
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:878
3063 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3064 msgstr "U kan hiermee ’n “genre”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:880
3067 msgid "Copyright metadata"
3068 msgstr "Kopieregmetadata"
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:882
3071 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3072 msgstr "U kan hiermee ’n “kopiereg”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:884
3075 msgid "Description metadata"
3076 msgstr "Beskrywingmetadata"
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:886
3079 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3080 msgstr "U kan hiermee ’n “beskrywing”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:888
3083 msgid "Date metadata"
3084 msgstr "Datummetadata"
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:890
3087 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3088 msgstr "U kan hiermee ’n “datum”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:892
3091 msgid "URL metadata"
3092 msgstr "Bronadresmetadata"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:894
3095 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3096 msgstr "U kan hiermee ’n “bronadres”-metadata vir ’n toevoer spesifiseer."
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:898
3099 msgid ""
3100 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3101 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3102 "can break playback of all your streams."
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:902
3106 msgid "Preferred decoders list"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:904
3110 msgid ""
3111 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3112 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3113 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3114 msgstr ""
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:909
3117 msgid "Preferred encoders list"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:911
3121 msgid ""
3122 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:920
3126 msgid ""
3127 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3128 "subsystem."
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:923
3132 msgid "Default stream output chain"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:925
3136 msgid ""
3137 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3138 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3139 "all streams."
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:929
3143 msgid "Enable streaming of all ES"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:931
3147 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:933
3151 msgid "Display while streaming"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:935
3155 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3156 msgstr ""
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:937
3159 msgid "Enable video stream output"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:939
3163 msgid ""
3164 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3165 "facility when this last one is enabled."
3166 msgstr ""
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:942
3169 msgid "Enable audio stream output"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:944
3173 msgid ""
3174 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3175 "facility when this last one is enabled."
3176 msgstr ""
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:947
3179 msgid "Enable SPU stream output"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:949
3183 msgid ""
3184 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3185 "facility when this last one is enabled."
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:952
3189 msgid "Keep stream output open"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:954
3193 msgid ""
3194 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3195 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3196 "specified)"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:958
3200 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:960
3204 msgid ""
3205 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3206 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:963
3210 msgid "Preferred packetizer list"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:965
3214 msgid ""
3215 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:968
3219 msgid "Mux module"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:970
3223 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:972
3227 msgid "Access output module"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:974
3231 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:977
3235 msgid ""
3236 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3237 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:981
3241 msgid "SAP announcement interval"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:983
3245 msgid ""
3246 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3247 "between SAP announcements."
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:992
3251 msgid ""
3252 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3253 "you really know what you are doing."
3254 msgstr ""
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:995
3257 msgid "Access module"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:997
3261 msgid ""
3262 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3263 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3264 "option unless you really know what you are doing."
3265 msgstr ""
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:1001
3268 msgid "Stream filter module"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:1003
3272 #, fuzzy
3273 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3274 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:1005
3277 #, fuzzy
3278 msgid "Demux filter module"
3279 msgstr "Videofiltermodule"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1007
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3284 msgstr "Videofilters word gebruik om die videostroom te verwerk."
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:1009
3287 msgid "Demux module"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:1011
3291 msgid ""
3292 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3293 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3294 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3295 "you really know what you are doing."
3296 msgstr ""
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:1016
3299 msgid "VoD server module"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:1018
3303 msgid ""
3304 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3305 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3306 msgstr ""
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:1021
3309 msgid "Allow real-time priority"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1023
3313 msgid ""
3314 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3315 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3316 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3317 "only activate this if you know what you're doing."
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:1029
3321 msgid "Adjust VLC priority"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:1031
3325 msgid ""
3326 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3327 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3328 "VLC instances."
3329 msgstr ""
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:1036
3332 msgid ""
3333 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:1039
3337 msgid "VLM configuration file"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:1041
3341 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3342 msgstr ""
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:1043
3345 msgid "Use a plugins cache"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:1045
3349 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3350 msgstr ""
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:1047
3353 msgid "Scan for new plugins"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1049
3357 msgid ""
3358 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3359 "startup time of VLC."
3360 msgstr ""
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1052
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Preferred keystore list"
3365 msgstr "Voorkeurvideoresolusie"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1054
3368 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3369 msgstr ""
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:1056
3372 msgid "Locally collect statistics"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:1058
3376 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3377 msgstr ""
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:1060
3380 msgid "Run as daemon process"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1062
3384 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3385 msgstr ""
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1064
3388 msgid "Write process id to file"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1066
3392 msgid "Writes process id into specified file."
3393 msgstr ""
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1068
3396 msgid "Allow only one running instance"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1070
3400 msgid ""
3401 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3402 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3403 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3404 "This option will allow you to play the file with the already running "
3405 "instance or enqueue it."
3406 msgstr ""
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1076
3409 msgid "VLC is started from file association"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1078
3413 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3417 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3418 msgstr ""
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1083
3421 msgid "Increase the priority of the process"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1085
3425 msgid ""
3426 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3427 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3428 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3429 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3430 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3431 "machine."
3432 msgstr ""
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3435 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1095
3439 msgid ""
3440 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3441 "playing current item."
3442 msgstr ""
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1098
3445 msgid "Expose media player via D-Bus"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1099
3449 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3450 msgstr ""
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1108
3453 msgid ""
3454 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3455 "overridden in the playlist dialog box."
3456 msgstr ""
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1111
3459 #, fuzzy
3460 msgid "Automatically preparse items"
3461 msgstr "Stoor die volume outomaties by afsluiting"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1113
3464 msgid ""
3465 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3466 "metadata)."
3467 msgstr ""
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1116
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Preparsing timeout"
3472 msgstr "Tyd verstreke"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1118
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3477 msgstr "Kaswaardes vir kamera’s en mikrofone, in millisekondes."
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3480 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3481 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3482 msgid "Allow metadata network access"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1125
3486 msgid "Collapse"
3487 msgstr "Vou In"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1125
3490 msgid "Expand"
3491 msgstr "Vou Uit"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1127
3494 msgid "Subdirectory behavior"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1129
3498 msgid ""
3499 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3500 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3501 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3502 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:1134
3506 msgid "Ignored extensions"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1136
3510 msgid ""
3511 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3512 "directory.\n"
3513 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3514 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3515 msgstr ""
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1141
3518 #, fuzzy
3519 msgid "Show hidden files"
3520 msgstr "Toon besonderhede"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1143
3523 msgid "Ignore files starting with '.'"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1145
3527 msgid "Services discovery modules"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1147
3531 msgid ""
3532 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3533 "Typical value is \"sap\"."
3534 msgstr ""
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1150
3537 msgid "Play files randomly forever"
3538 msgstr "Speel lêers vir ewig lukraak af"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1152
3541 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3542 msgstr "VLC sal op lukrake wyse lêers afspeel tot dit onderbreek word."
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1154
3545 msgid "Repeat all"
3546 msgstr "Herhaal alles"
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1156
3549 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3550 msgstr "VLC sal die afspeellys vir ’n onbepaalde tyd afspeel."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1158
3553 msgid "Repeat current item"
3554 msgstr "Herhaal huidige item"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1160
3557 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3558 msgstr "VLC sal die huidige afspeellysitem aanhou afspeel."
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1162
3561 msgid "Play and stop"
3562 msgstr "Speel af en stop"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1164
3565 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3566 msgstr "Stop die afspeellys nadat elke item afgespeel is."
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1166
3569 msgid "Play and exit"
3570 msgstr "Speel af en sluit af"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1168
3573 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3574 msgstr "Sluit af indien daar geen meer items in die afspeellys is nie."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1170
3577 msgid "Play and pause"
3578 msgstr "Speel af en laat wag"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1172
3581 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3582 msgstr "Laat elke item in die afspeellys op die laaste raampie wag."
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1174
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Start paused"
3587 msgstr "Begintyd"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1176
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3592 msgstr "Laat elke item in die afspeellys op die laaste raampie wag."
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1178
3595 msgid "Auto start"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1179
3599 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3600 msgstr ""
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1182
3603 msgid "Pause on audio communication"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1184
3607 msgid ""
3608 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3609 "automatically."
3610 msgstr ""
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:1187
3613 msgid "Use media library"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: src/libvlc-module.c:1189
3617 msgid ""
3618 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3619 "VLC."
3620 msgstr ""
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3623 msgid "Display playlist tree"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1194
3627 msgid ""
3628 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3629 "directory."
3630 msgstr ""
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1203
3633 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3634 msgstr ""
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3637 msgid "Ignore"
3638 msgstr "Ignoreer"
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1208
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Volume control"
3643 msgstr "Sagter"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1209
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Position control"
3648 msgstr "Posisie"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1209
3651 msgid "Position control reversed"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1212
3655 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1214
3659 msgid ""
3660 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3661 "ignored."
3662 msgstr ""
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1216
3665 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1218
3669 msgid ""
3670 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3671 "be ignored."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3675 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3676 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3677 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3678 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:323
3679 msgid "Fullscreen"
3680 msgstr "Volskerm"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1221
3683 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3684 msgstr ""
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1222
3687 msgid "Exit fullscreen"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1223
3691 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3692 msgstr ""
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3695 msgid "Play/Pause"
3696 msgstr "Speel/Pouse"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1225
3699 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3700 msgstr ""
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1226
3703 msgid "Pause only"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1227
3707 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3708 msgstr ""
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1228
3711 msgid "Play only"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1229
3715 msgid "Select the hotkey to use to play."
3716 msgstr ""
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3719 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3720 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3721 msgid "Faster"
3722 msgstr "Vinniger"
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3725 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3726 msgstr ""
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3729 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3730 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3731 msgid "Slower"
3732 msgstr "Stadiger"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3735 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3736 msgstr ""
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1234
3739 msgid "Normal rate"
3740 msgstr "Normale tempo"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1235
3743 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:875
3747 msgid "Faster (fine)"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:883
3751 msgid "Slower (fine)"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3755 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3756 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3757 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3758 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3759 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3760 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3761 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3762 msgid "Next"
3763 msgstr "Volgende"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1241
3766 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3770 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3771 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3772 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3773 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3774 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3775 msgid "Previous"
3776 msgstr "Vorige"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1243
3779 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3780 msgstr ""
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3783 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3784 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3785 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3786 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3787 msgid "Stop"
3788 msgstr "Stop"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1245
3791 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3792 msgstr "Kies die snelsleutel om afspeel te stop."
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3795 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3796 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3797 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3798 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3799 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3800 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3801 msgid "Position"
3802 msgstr "Posisie"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1247
3805 msgid "Select the hotkey to display the position."
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1249
3809 msgid "Very short backwards jump"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1251
3813 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1252
3817 msgid "Short backwards jump"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1254
3821 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3822 msgstr ""
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1255
3825 msgid "Medium backwards jump"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1257
3829 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1258
3833 msgid "Long backwards jump"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1260
3837 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1262
3841 msgid "Very short forward jump"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1264
3845 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3846 msgstr ""
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1265
3849 msgid "Short forward jump"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1267
3853 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1268
3857 msgid "Medium forward jump"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1270
3861 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3862 msgstr ""
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1271
3865 msgid "Long forward jump"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1273
3869 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3870 msgstr ""
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
3873 msgid "Next frame"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1276
3877 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3878 msgstr ""
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1278
3881 msgid "Very short jump length"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1279
3885 msgid "Very short jump length, in seconds."
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1280
3889 msgid "Short jump length"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1281
3893 msgid "Short jump length, in seconds."
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1282
3897 msgid "Medium jump length"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1283
3901 msgid "Medium jump length, in seconds."
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1284
3905 msgid "Long jump length"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1285
3909 msgid "Long jump length, in seconds."
3910 msgstr ""
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
3913 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:116
3914 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
3915 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:946
3916 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1132 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3917 msgid "Quit"
3918 msgstr "Sluit af"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1288
3921 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3922 msgstr ""
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1289
3925 msgid "Navigate up"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1290
3929 msgid ""
3930 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
3931 "(pitch)."
3932 msgstr ""
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1291
3935 msgid "Navigate down"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1292
3939 msgid ""
3940 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
3941 "down (pitch)."
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1293
3945 msgid "Navigate left"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1294
3949 msgid ""
3950 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
3951 "left (yaw)."
3952 msgstr ""
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1295
3955 msgid "Navigate right"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1296
3959 msgid ""
3960 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
3961 "right (yaw)."
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1297
3965 msgid "Activate"
3966 msgstr "Aktiveer"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1298
3969 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3970 msgstr ""
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
3973 msgid "Go to the DVD menu"
3974 msgstr "Gaan na die DVD-kieslys"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1300
3977 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3978 msgstr "Kies die sleutel om u na die DVD-kieslys te neem"
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1301
3981 msgid "Select previous DVD title"
3982 msgstr "Kies vorige DVD-titel"
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1302
3985 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3986 msgstr "Kies die sleutel wat die vorige titel van die DVD kies"
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1303
3989 msgid "Select next DVD title"
3990 msgstr "Kies volgende DVD-titel"
3991
3992 #: src/libvlc-module.c:1304
3993 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3994 msgstr "Kies die sleutel wat die volgende titel van die DVD kies"
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1305
3997 msgid "Select prev DVD chapter"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1306
4001 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1307
4005 msgid "Select next DVD chapter"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1308
4009 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1309
4013 msgid "Volume up"
4014 msgstr "Harder"
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:1310
4017 msgid "Select the key to increase audio volume."
4018 msgstr "Kies die sleutel om harder te maak."
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1311
4021 msgid "Volume down"
4022 msgstr "Sagter"
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:1312
4025 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4026 msgstr "Kies die sleutel om sagter te maak."
4027
4028 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4029 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
4030 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
4031 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
4032 msgid "Mute"
4033 msgstr "Maak stil"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1314
4036 msgid "Select the key to mute audio."
4037 msgstr "Kies die sleutel om stil te maak."
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1315
4040 msgid "Subtitle delay up"
4041 msgstr "Onderskrifvertraging hoër"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1316
4044 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4045 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifvertraging te verhoog."
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1317
4048 msgid "Subtitle delay down"
4049 msgstr "Onderskrifvertraging laer"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1318
4052 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4053 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifvertraging te verlaag."
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1319
4056 #, fuzzy
4057 msgid "Reset subtitles text scale"
4058 msgstr "Gebruik onderskriflêer"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1320
4061 #, fuzzy
4062 msgid "Scale up subtitles text"
4063 msgstr "Aktiveer onderskrifte"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1321
4066 #, fuzzy
4067 msgid "Scale down subtitles text"
4068 msgstr "Aktiveer onderskrifte"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1322
4071 #, fuzzy
4072 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
4073 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie hoër te maak."
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1323
4076 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1324
4080 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1325
4084 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1326
4088 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4089 msgstr ""
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1327
4092 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1328
4096 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4097 msgstr ""
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1329
4100 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1330
4104 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4105 msgstr ""
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1331
4108 msgid "Subtitle position up"
4109 msgstr "Onderskrifposisie hoër"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1332
4112 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4113 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie hoër te maak."
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1333
4116 msgid "Subtitle position down"
4117 msgstr "Onderskrifposisie laer"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1334
4120 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4121 msgstr "Kies die sleutel om onderskrifposisie laer te maak."
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1335
4124 msgid "Audio delay up"
4125 msgstr "Oudiovertraging hoër"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1336
4128 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4129 msgstr "Kies die sleutel om oudiovertraging te verhoog."
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1337
4132 msgid "Audio delay down"
4133 msgstr "Oudiovertraging laer"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1338
4136 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4137 msgstr "Kies die sleutel om oudiovertraging te verlaag."
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1345
4140 msgid "Play playlist bookmark 1"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1346
4144 msgid "Play playlist bookmark 2"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1347
4148 msgid "Play playlist bookmark 3"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1348
4152 msgid "Play playlist bookmark 4"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1349
4156 msgid "Play playlist bookmark 5"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1350
4160 msgid "Play playlist bookmark 6"
4161 msgstr ""
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1351
4164 msgid "Play playlist bookmark 7"
4165 msgstr ""
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1352
4168 msgid "Play playlist bookmark 8"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1353
4172 msgid "Play playlist bookmark 9"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1354
4176 msgid "Play playlist bookmark 10"
4177 msgstr ""
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1355
4180 msgid "Select the key to play this bookmark."
4181 msgstr ""
4182
4183 #: src/libvlc-module.c:1356
4184 msgid "Set playlist bookmark 1"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: src/libvlc-module.c:1357
4188 msgid "Set playlist bookmark 2"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/libvlc-module.c:1358
4192 msgid "Set playlist bookmark 3"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: src/libvlc-module.c:1359
4196 msgid "Set playlist bookmark 4"
4197 msgstr ""
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1360
4200 msgid "Set playlist bookmark 5"
4201 msgstr ""
4202
4203 #: src/libvlc-module.c:1361
4204 msgid "Set playlist bookmark 6"
4205 msgstr ""
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1362
4208 msgid "Set playlist bookmark 7"
4209 msgstr ""
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1363
4212 msgid "Set playlist bookmark 8"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: src/libvlc-module.c:1364
4216 msgid "Set playlist bookmark 9"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1365
4220 msgid "Set playlist bookmark 10"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1366
4224 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4225 msgstr ""
4226
4227 #: src/libvlc-module.c:1367
4228 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:246
4229 msgid "Clear the playlist"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1368
4233 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4234 msgstr ""
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1370
4237 msgid "Playlist bookmark 1"
4238 msgstr "Afspeellysboekmerk 1"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1371
4241 msgid "Playlist bookmark 2"
4242 msgstr "Afspeellysboekmerk 2"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1372
4245 msgid "Playlist bookmark 3"
4246 msgstr "Afspeellysboekmerk 3"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1373
4249 msgid "Playlist bookmark 4"
4250 msgstr "Afspeellysboekmerk 4"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1374
4253 msgid "Playlist bookmark 5"
4254 msgstr "Afspeellysboekmerk 5"
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1375
4257 msgid "Playlist bookmark 6"
4258 msgstr "Afspeellysboekmerk 6"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1376
4261 msgid "Playlist bookmark 7"
4262 msgstr "Afspeellysboekmerk 7"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1377
4265 msgid "Playlist bookmark 8"
4266 msgstr "Afspeellysboekmerk 8"
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1378
4269 msgid "Playlist bookmark 9"
4270 msgstr "Afspeellysboekmerk 9"
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1379
4273 msgid "Playlist bookmark 10"
4274 msgstr "Afspeellysboekmerk 10"
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1381
4277 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4278 msgstr "Dit stel u in staat om afspeellysboekmerke te definieer"
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1383
4281 msgid "Cycle audio track"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1384
4285 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4286 msgstr ""
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1385
4289 msgid "Cycle subtitle track in reverse order"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1386
4293 msgid "Cycle through the available subtitle tracks in reverse order."
4294 msgstr ""
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1387
4297 msgid "Cycle subtitle track"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1388
4301 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4302 msgstr ""
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1389
4305 msgid "Toggle subtitles"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1390
4309 msgid "Toggle subtitle track visibility."
4310 msgstr ""
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1391
4313 msgid "Cycle next program Service ID"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1392
4317 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4318 msgstr ""
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1393
4321 msgid "Cycle previous program Service ID"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1394
4325 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4326 msgstr ""
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1395
4329 msgid "Cycle source aspect ratio"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1396
4333 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4334 msgstr ""
4335
4336 #: src/libvlc-module.c:1397
4337 msgid "Cycle video crop"
4338 msgstr ""
4339
4340 #: src/libvlc-module.c:1398
4341 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4342 msgstr ""
4343
4344 #: src/libvlc-module.c:1399
4345 msgid "Toggle autoscaling"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: src/libvlc-module.c:1400
4349 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4350 msgstr ""
4351
4352 #: src/libvlc-module.c:1401
4353 msgid "Increase scale factor"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: src/libvlc-module.c:1403
4357 msgid "Decrease scale factor"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: src/libvlc-module.c:1405
4361 msgid "Toggle deinterlacing"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: src/libvlc-module.c:1406
4365 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4366 msgstr ""
4367
4368 #: src/libvlc-module.c:1407
4369 msgid "Cycle deinterlace modes"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: src/libvlc-module.c:1408
4373 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4374 msgstr ""
4375
4376 #: src/libvlc-module.c:1409
4377 msgid "Show controller in fullscreen"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: src/libvlc-module.c:1410
4381 msgid "Boss key"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: src/libvlc-module.c:1411
4385 msgid "Hide the interface and pause playback."
4386 msgstr ""
4387
4388 #: src/libvlc-module.c:1412
4389 msgid "Context menu"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: src/libvlc-module.c:1413
4393 msgid "Show the contextual popup menu."
4394 msgstr ""
4395
4396 #: src/libvlc-module.c:1414
4397 msgid "Take video snapshot"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: src/libvlc-module.c:1415
4401 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4402 msgstr ""
4403
4404 #: src/libvlc-module.c:1417 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:379
4405 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:110
4406 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:121 modules/gui/qt/menus.cpp:849
4407 #: modules/stream_out/record.c:60
4408 msgid "Record"
4409 msgstr "Neem op"
4410
4411 #: src/libvlc-module.c:1418
4412 msgid "Record access filter start/stop."
4413 msgstr ""
4414
4415 #: src/libvlc-module.c:1420
4416 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: src/libvlc-module.c:1421
4420 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4421 msgstr ""
4422
4423 #: src/libvlc-module.c:1424
4424 msgid "Toggle random playlist playback"
4425 msgstr ""
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
4428 msgid "Un-Zoom"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1432 src/libvlc-module.c:1433
4432 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4433 msgstr ""
4434
4435 #: src/libvlc-module.c:1434 src/libvlc-module.c:1435
4436 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4437 msgstr ""
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1437 src/libvlc-module.c:1438
4440 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: src/libvlc-module.c:1439 src/libvlc-module.c:1440
4444 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4445 msgstr ""
4446
4447 #: src/libvlc-module.c:1442 src/libvlc-module.c:1443
4448 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4449 msgstr ""
4450
4451 #: src/libvlc-module.c:1444 src/libvlc-module.c:1445
4452 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: src/libvlc-module.c:1447 src/libvlc-module.c:1448
4456 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4457 msgstr ""
4458
4459 #: src/libvlc-module.c:1449 src/libvlc-module.c:1450
4460 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4461 msgstr ""
4462
4463 #: src/libvlc-module.c:1453
4464 msgid "Shrink the viewpoint field of view (360°)"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/libvlc-module.c:1454
4468 msgid "Expand the viewpoint field of view (360°)"
4469 msgstr ""
4470
4471 #: src/libvlc-module.c:1455
4472 msgid "Roll the viewpoint clockwise (360°)"
4473 msgstr ""
4474
4475 #: src/libvlc-module.c:1456
4476 msgid "Roll the viewpoint anti-clockwise (360°)"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: src/libvlc-module.c:1458
4480 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4481 msgstr ""
4482
4483 #: src/libvlc-module.c:1460
4484 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4485 msgstr ""
4486
4487 #: src/libvlc-module.c:1462
4488 msgid "Cycle through audio devices"
4489 msgstr ""
4490
4491 #: src/libvlc-module.c:1463
4492 msgid "Cycle through available audio devices"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: src/libvlc-module.c:1592 src/video_output/vout_intf.c:274
4496 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:424 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:502
4497 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
4498 msgid "Snapshot"
4499 msgstr "Kiekie"
4500
4501 #: src/libvlc-module.c:1609
4502 msgid "Window properties"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:1669
4506 msgid "Subpictures"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: src/libvlc-module.c:1677 modules/codec/subsdec.c:181
4510 #: modules/demux/subtitle.c:71 modules/demux/xiph_metadata.h:49
4511 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62
4512 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:158
4513 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:178
4514 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:440
4515 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4516 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:718 modules/gui/qt/ui/profiles.h:762
4517 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:765
4518 msgid "Subtitles"
4519 msgstr "Onderskrifte"
4520
4521 #: src/libvlc-module.c:1697 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
4522 msgid "Overlays"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: src/libvlc-module.c:1707
4526 msgid "Track settings"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: src/libvlc-module.c:1747 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:309
4530 msgid "Playback control"
4531 msgstr ""
4532
4533 #: src/libvlc-module.c:1776
4534 msgid "Default devices"
4535 msgstr ""
4536
4537 #: src/libvlc-module.c:1783
4538 msgid "Network settings"
4539 msgstr "Netwerkinstellings"
4540
4541 #: src/libvlc-module.c:1809
4542 msgid "Socks proxy"
4543 msgstr ""
4544
4545 #: src/libvlc-module.c:1818 modules/demux/xiph_metadata.h:55
4546 msgid "Metadata"
4547 msgstr "Metadata"
4548
4549 #: src/libvlc-module.c:1919
4550 msgid "Decoders"
4551 msgstr "Dekodeerders"
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:1926 modules/access/avio.h:40
4554 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:85
4555 msgid "Input"
4556 msgstr "Toevoer"
4557
4558 #: src/libvlc-module.c:1962
4559 msgid "VLM"
4560 msgstr "VLM"
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:2008
4563 msgid "Special modules"
4564 msgstr "Spesiale modules"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:2013 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:89
4567 msgid "Plugins"
4568 msgstr "Inproppe"
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:2025
4571 msgid "Performance options"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:2044
4575 msgid "Clock source"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:2162
4579 msgid "Hot keys"
4580 msgstr "Snelsleutels"
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:2652
4583 msgid "Jump sizes"
4584 msgstr "Spronggroottes"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:2737
4587 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: src/libvlc-module.c:2740
4591 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: src/libvlc-module.c:2742
4595 msgid ""
4596 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4597 "--help-verbose)"
4598 msgstr ""
4599
4600 #: src/libvlc-module.c:2745
4601 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/libvlc-module.c:2747
4605 msgid "print a list of available modules"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/libvlc-module.c:2749
4609 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4610 msgstr ""
4611
4612 #: src/libvlc-module.c:2751
4613 msgid ""
4614 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4615 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4616 msgstr ""
4617
4618 #: src/libvlc-module.c:2755
4619 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: src/libvlc-module.c:2757
4623 msgid "reset the current config to the default values"
4624 msgstr ""
4625
4626 #: src/libvlc-module.c:2759
4627 msgid "use alternate config file"
4628 msgstr ""
4629
4630 #: src/libvlc-module.c:2761
4631 msgid "resets the current plugins cache"
4632 msgstr ""
4633
4634 #: src/libvlc-module.c:2763
4635 msgid "print version information"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: src/libvlc-module.c:2803
4639 msgid "core program"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: src/misc/actions.c:52
4643 msgid "Backspace"
4644 msgstr "Terugspasie"
4645
4646 #: src/misc/actions.c:53
4647 msgid "Brightness Down"
4648 msgstr "Minder Helder"
4649
4650 #: src/misc/actions.c:54
4651 msgid "Brightness Up"
4652 msgstr "Meer Helder"
4653
4654 #: src/misc/actions.c:55
4655 msgid "Browser Back"
4656 msgstr "Blaaier Terug"
4657
4658 #: src/misc/actions.c:56
4659 msgid "Browser Favorites"
4660 msgstr "Blaaier Gunstelinge"
4661
4662 #: src/misc/actions.c:57
4663 msgid "Browser Forward"
4664 msgstr "Blaaier Vorentoe"
4665
4666 #: src/misc/actions.c:58
4667 msgid "Browser Home"
4668 msgstr "Blaaier Tuis"
4669
4670 #: src/misc/actions.c:59
4671 msgid "Browser Refresh"
4672 msgstr "Blaaier Verfris"
4673
4674 #: src/misc/actions.c:60
4675 msgid "Browser Search"
4676 msgstr "Blaaier Soek"
4677
4678 #: src/misc/actions.c:61
4679 msgid "Browser Stop"
4680 msgstr "Blaaier Stop"
4681
4682 #: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
4683 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
4684 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
4685 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
4686 msgid "Delete"
4687 msgstr "Skrap"
4688
4689 #: src/misc/actions.c:63
4690 msgid "Down"
4691 msgstr "Af"
4692
4693 #: src/misc/actions.c:64 modules/control/oldrc.c:73
4694 msgid "End"
4695 msgstr "End"
4696
4697 #: src/misc/actions.c:65
4698 msgid "Enter"
4699 msgstr "Enter"
4700
4701 #: src/misc/actions.c:66
4702 msgid "Esc"
4703 msgstr "Esc"
4704
4705 #: src/misc/actions.c:67
4706 msgid "F1"
4707 msgstr "F1"
4708
4709 #: src/misc/actions.c:68
4710 msgid "F10"
4711 msgstr "F10"
4712
4713 #: src/misc/actions.c:69
4714 msgid "F11"
4715 msgstr "F11"
4716
4717 #: src/misc/actions.c:70
4718 msgid "F12"
4719 msgstr "F12"
4720
4721 #: src/misc/actions.c:71
4722 msgid "F2"
4723 msgstr "F2"
4724
4725 #: src/misc/actions.c:72
4726 msgid "F3"
4727 msgstr "F3"
4728
4729 #: src/misc/actions.c:73
4730 msgid "F4"
4731 msgstr "F4"
4732
4733 #: src/misc/actions.c:74
4734 msgid "F5"
4735 msgstr "F5"
4736
4737 #: src/misc/actions.c:75
4738 msgid "F6"
4739 msgstr "F6"
4740
4741 #: src/misc/actions.c:76
4742 msgid "F7"
4743 msgstr "F7"
4744
4745 #: src/misc/actions.c:77
4746 msgid "F8"
4747 msgstr "F8"
4748
4749 #: src/misc/actions.c:78
4750 msgid "F9"
4751 msgstr "F9"
4752
4753 #: src/misc/actions.c:79
4754 msgid "Home"
4755 msgstr "Home"
4756
4757 #: src/misc/actions.c:80
4758 msgid "Insert"
4759 msgstr "Insert"
4760
4761 #: src/misc/actions.c:82
4762 msgid "Media Angle"
4763 msgstr "Media Hoek"
4764
4765 #: src/misc/actions.c:83
4766 msgid "Media Audio Track"
4767 msgstr ""
4768
4769 #: src/misc/actions.c:84
4770 msgid "Media Forward"
4771 msgstr ""
4772
4773 #: src/misc/actions.c:85
4774 msgid "Media Menu"
4775 msgstr "Media Kieslys"
4776
4777 #: src/misc/actions.c:86
4778 msgid "Media Next Frame"
4779 msgstr ""
4780
4781 #: src/misc/actions.c:87
4782 msgid "Media Next Track"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: src/misc/actions.c:88
4786 msgid "Media Play Pause"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: src/misc/actions.c:89
4790 msgid "Media Prev Frame"
4791 msgstr ""
4792
4793 #: src/misc/actions.c:90
4794 msgid "Media Prev Track"
4795 msgstr ""
4796
4797 #: src/misc/actions.c:91
4798 msgid "Media Record"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: src/misc/actions.c:92
4802 msgid "Media Repeat"
4803 msgstr ""
4804
4805 #: src/misc/actions.c:93
4806 msgid "Media Rewind"
4807 msgstr ""
4808
4809 #: src/misc/actions.c:94
4810 msgid "Media Select"
4811 msgstr ""
4812
4813 #: src/misc/actions.c:95
4814 msgid "Media Shuffle"
4815 msgstr ""
4816
4817 #: src/misc/actions.c:96
4818 msgid "Media Stop"
4819 msgstr ""
4820
4821 #: src/misc/actions.c:97
4822 msgid "Media Subtitle"
4823 msgstr ""
4824
4825 #: src/misc/actions.c:98
4826 msgid "Media Time"
4827 msgstr "Media Tyd"
4828
4829 #: src/misc/actions.c:99
4830 msgid "Media View"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: src/misc/actions.c:100 modules/gui/qt/components/controller.cpp:568
4834 msgid "Menu"
4835 msgstr "Kieslys"
4836
4837 #: src/misc/actions.c:101
4838 msgid "Mouse Wheel Down"
4839 msgstr "Muiswiel Af"
4840
4841 #: src/misc/actions.c:102
4842 msgid "Mouse Wheel Left"
4843 msgstr "Muiswiel Links"
4844
4845 #: src/misc/actions.c:103
4846 msgid "Mouse Wheel Right"
4847 msgstr "Muiswiel Regs"
4848
4849 #: src/misc/actions.c:104
4850 msgid "Mouse Wheel Up"
4851 msgstr "Muiswiel Op"
4852
4853 #: src/misc/actions.c:105
4854 msgid "Page Down"
4855 msgstr "Page Down"
4856
4857 #: src/misc/actions.c:106
4858 msgid "Page Up"
4859 msgstr "Page Up"
4860
4861 #: src/misc/actions.c:107 modules/control/oldrc.c:72
4862 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:386
4863 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1331 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1332
4864 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1333
4865 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:196
4866 #: modules/gui/qt/menus.cpp:823
4867 msgid "Pause"
4868 msgstr "Laat wag"
4869
4870 #: src/misc/actions.c:108
4871 msgid "Print"
4872 msgstr "Druk"
4873
4874 #: src/misc/actions.c:110 modules/meta_engine/ID3Genres.h:77
4875 msgid "Space"
4876 msgstr "Spasie"
4877
4878 #: src/misc/actions.c:111
4879 msgid "Tab"
4880 msgstr ""
4881
4882 #: src/misc/actions.c:113
4883 msgid "Up"
4884 msgstr "Op"
4885
4886 #: src/misc/actions.c:114 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:499
4887 msgid "Volume Down"
4888 msgstr "Sagter"
4889
4890 #: src/misc/actions.c:115
4891 msgid "Volume Mute"
4892 msgstr ""
4893
4894 #: src/misc/actions.c:116 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:498
4895 msgid "Volume Up"
4896 msgstr "Harder"
4897
4898 #: src/misc/actions.c:117
4899 msgid "Zoom In"
4900 msgstr "Inzoem"
4901
4902 #: src/misc/actions.c:118
4903 msgid "Zoom Out"
4904 msgstr "Uitzoem"
4905
4906 #: src/misc/actions.c:246
4907 msgid "Ctrl+"
4908 msgstr "Ctrl+"
4909
4910 #: src/misc/actions.c:247
4911 msgid "Alt+"
4912 msgstr "Alt+"
4913
4914 #: src/misc/actions.c:248
4915 msgid "Shift+"
4916 msgstr "Shift+"
4917
4918 #: src/misc/actions.c:249
4919 msgid "Meta+"
4920 msgstr ""
4921
4922 #: src/misc/actions.c:250
4923 msgid "Command+"
4924 msgstr "Command+"
4925
4926 #: src/misc/update.c:482
4927 #, c-format
4928 msgid "%.1f GiB"
4929 msgstr "%.1f GiB"
4930
4931 #: src/misc/update.c:484
4932 #, c-format
4933 msgid "%.1f MiB"
4934 msgstr "%.1f MiB"
4935
4936 #: src/misc/update.c:486 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:148
4937 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:150
4938 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:160
4939 #, c-format
4940 msgid "%.1f KiB"
4941 msgstr "%.1f KiB"
4942
4943 #: src/misc/update.c:488
4944 #, c-format
4945 msgid "%<PRIu64> B"
4946 msgstr ""
4947
4948 #: src/misc/update.c:580
4949 msgid "Saving file failed"
4950 msgstr ""
4951
4952 #: src/misc/update.c:581
4953 #, c-format
4954 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4955 msgstr ""
4956
4957 #: src/misc/update.c:596 src/misc/update.c:726 modules/demux/avi/avi.c:2679
4958 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:479
4959 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:533
4960 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:788
4961 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:834
4962 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:89
4963 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:153
4964 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:182
4965 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:339
4966 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:475
4967 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:193
4968 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:197
4969 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:293
4970 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:205
4971 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:211
4972 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:134
4973 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:192
4974 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:274
4975 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:300
4976 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:371
4977 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:813
4978 #: modules/gui/macosx/VLCTimeSelectionPanelController.m:50
4979 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:739
4980 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:807
4981 #: modules/gui/macosx/prefs.m:189
4982 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1360
4983 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1428
4984 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:446
4985 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:92
4986 msgid "Cancel"
4987 msgstr "Kanselleer"
4988
4989 #: src/misc/update.c:598
4990 #, c-format
4991 msgid ""
4992 "%s\n"
4993 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4994 msgstr ""
4995
4996 #: src/misc/update.c:649
4997 msgid "File could not be verified"
4998 msgstr ""
4999
5000 #: src/misc/update.c:650
5001 #, c-format
5002 msgid ""
5003 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
5004 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
5005 msgstr ""
5006
5007 #: src/misc/update.c:661 src/misc/update.c:673
5008 msgid "Invalid signature"
5009 msgstr "Ongeldige handtekening"
5010
5011 #: src/misc/update.c:662 src/misc/update.c:674
5012 #, c-format
5013 msgid ""
5014 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
5015 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
5016 msgstr ""
5017
5018 #: src/misc/update.c:686
5019 msgid "File not verifiable"
5020 msgstr ""
5021
5022 #: src/misc/update.c:687
5023 #, c-format
5024 msgid ""
5025 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
5026 "was deleted."
5027 msgstr ""
5028
5029 #: src/misc/update.c:698 src/misc/update.c:710
5030 msgid "File corrupted"
5031 msgstr ""
5032
5033 #: src/misc/update.c:699 src/misc/update.c:711
5034 #, c-format
5035 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
5036 msgstr ""
5037
5038 #: src/misc/update.c:723
5039 #, fuzzy
5040 msgid ""
5041 "The new version was successfully downloaded.Do you want to close VLC and "
5042 "install it now?"
5043 msgstr ""
5044 "Die nuwe weergawe is suksesvol afgelaai. Wil u VLC afsluit en dit nou "
5045 "installeer?"
5046
5047 #: src/misc/update.c:726 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:199
5048 msgid "Install"
5049 msgstr "Installeer"
5050
5051 #: src/misc/update.c:727
5052 msgid "Update VLC media player"
5053 msgstr "Dateer VLC-mediaspeler op"
5054
5055 #: src/playlist/engine.c:237 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:237
5056 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:298
5057 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:865
5058 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:242
5059 msgid "Media Library"
5060 msgstr "Mediabiblioteek"
5061
5062 #: src/text/iso-639_def.h:40
5063 msgid "Afar"
5064 msgstr "Afar"
5065
5066 #: src/text/iso-639_def.h:41
5067 msgid "Abkhazian"
5068 msgstr "Abchasies"
5069
5070 #: src/text/iso-639_def.h:42
5071 msgid "Afrikaans"
5072 msgstr "Afrikaans"
5073
5074 #: src/text/iso-639_def.h:43
5075 msgid "Albanian"
5076 msgstr "Albanees"
5077
5078 #: src/text/iso-639_def.h:44
5079 msgid "Amharic"
5080 msgstr "Amhaars"
5081
5082 #: src/text/iso-639_def.h:45
5083 msgid "Arabic"
5084 msgstr "Arabies"
5085
5086 #: src/text/iso-639_def.h:46
5087 msgid "Armenian"
5088 msgstr "Armeens"
5089
5090 #: src/text/iso-639_def.h:47
5091 msgid "Assamese"
5092 msgstr "Assamees"
5093
5094 #: src/text/iso-639_def.h:48
5095 msgid "Avestan"
5096 msgstr "Avesties"
5097
5098 #: src/text/iso-639_def.h:49
5099 msgid "Aymara"
5100 msgstr "Aymara"
5101
5102 #: src/text/iso-639_def.h:50
5103 msgid "Azerbaijani"
5104 msgstr "Azerbeidjaans"
5105
5106 #: src/text/iso-639_def.h:51
5107 msgid "Bashkir"
5108 msgstr "Basjkiers"
5109
5110 #: src/text/iso-639_def.h:52
5111 msgid "Basque"
5112 msgstr "Baskies"
5113
5114 #: src/text/iso-639_def.h:53
5115 msgid "Belarusian"
5116 msgstr "Belarussies"
5117
5118 #: src/text/iso-639_def.h:54
5119 msgid "Bengali"
5120 msgstr "Bengaals"
5121
5122 #: src/text/iso-639_def.h:55
5123 msgid "Bihari"
5124 msgstr "Bihari"
5125
5126 #: src/text/iso-639_def.h:56
5127 msgid "Bislama"
5128 msgstr "Bislama"
5129
5130 #: src/text/iso-639_def.h:57
5131 msgid "Bosnian"
5132 msgstr "Bosnies"
5133
5134 #: src/text/iso-639_def.h:58
5135 msgid "Breton"
5136 msgstr "Bretons"
5137
5138 #: src/text/iso-639_def.h:59
5139 msgid "Bulgarian"
5140 msgstr "Bulgaars"
5141
5142 #: src/text/iso-639_def.h:60
5143 msgid "Burmese"
5144 msgstr "Burmees"
5145
5146 #: src/text/iso-639_def.h:61
5147 msgid "Catalan"
5148 msgstr "Katalaans"
5149
5150 #: src/text/iso-639_def.h:62
5151 msgid "Chamorro"
5152 msgstr "Chamorro"
5153
5154 #: src/text/iso-639_def.h:63
5155 msgid "Chechen"
5156 msgstr "Tsjetsjnies"
5157
5158 #: src/text/iso-639_def.h:64
5159 msgid "Chinese"
5160 msgstr "Sjinees"
5161
5162 #: src/text/iso-639_def.h:65
5163 msgid "Church Slavic"
5164 msgstr "Kerkslawies"
5165
5166 #: src/text/iso-639_def.h:66
5167 msgid "Chuvash"
5168 msgstr "Tsjoevasjies"
5169
5170 #: src/text/iso-639_def.h:67
5171 msgid "Cornish"
5172 msgstr "Kornies"
5173
5174 #: src/text/iso-639_def.h:68
5175 msgid "Corsican"
5176 msgstr "Korsikaans"
5177
5178 #: src/text/iso-639_def.h:69
5179 msgid "Czech"
5180 msgstr "Tsjeggies"
5181
5182 #: src/text/iso-639_def.h:70
5183 msgid "Danish"
5184 msgstr "Deens"
5185
5186 #: src/text/iso-639_def.h:71
5187 msgid "Dutch"
5188 msgstr "Nederlands"
5189
5190 #: src/text/iso-639_def.h:72
5191 msgid "Dzongkha"
5192 msgstr "Dzongkha"
5193
5194 #: src/text/iso-639_def.h:73
5195 msgid "English"
5196 msgstr "Engels"
5197
5198 #: src/text/iso-639_def.h:74
5199 msgid "Esperanto"
5200 msgstr "Esperanto"
5201
5202 #: src/text/iso-639_def.h:75
5203 msgid "Estonian"
5204 msgstr "Estnies"
5205
5206 #: src/text/iso-639_def.h:76
5207 msgid "Faroese"
5208 msgstr "Faroëes"
5209
5210 #: src/text/iso-639_def.h:77
5211 msgid "Fijian"
5212 msgstr "Fidjiaans"
5213
5214 #: src/text/iso-639_def.h:78
5215 msgid "Finnish"
5216 msgstr "Fins"
5217
5218 #: src/text/iso-639_def.h:79
5219 msgid "French"
5220 msgstr "Frans"
5221
5222 #: src/text/iso-639_def.h:80
5223 msgid "Frisian"
5224 msgstr "Fries"
5225
5226 #: src/text/iso-639_def.h:81
5227 msgid "Georgian"
5228 msgstr "Georgies"
5229
5230 #: src/text/iso-639_def.h:82
5231 msgid "German"
5232 msgstr "Duits"
5233
5234 #: src/text/iso-639_def.h:83
5235 msgid "Gaelic (Scots)"
5236 msgstr "Gaelies (Skots)"
5237
5238 #: src/text/iso-639_def.h:84
5239 msgid "Irish"
5240 msgstr "Iers"
5241
5242 #: src/text/iso-639_def.h:85
5243 msgid "Gallegan"
5244 msgstr "Galicies"
5245
5246 #: src/text/iso-639_def.h:86
5247 msgid "Manx"
5248 msgstr "Manks-Gaelies"
5249
5250 #: src/text/iso-639_def.h:87
5251 msgid "Greek, Modern"
5252 msgstr "Grieks, Modern"
5253
5254 #: src/text/iso-639_def.h:88
5255 msgid "Guarani"
5256 msgstr "Guaraní"
5257
5258 #: src/text/iso-639_def.h:89
5259 msgid "Gujarati"
5260 msgstr "Gujarati"
5261
5262 #: src/text/iso-639_def.h:90
5263 msgid "Hebrew"
5264 msgstr "Hebreeus"
5265
5266 #: src/text/iso-639_def.h:91
5267 msgid "Herero"
5268 msgstr "Herero"
5269
5270 #: src/text/iso-639_def.h:92
5271 msgid "Hindi"
5272 msgstr "Hindi"
5273
5274 #: src/text/iso-639_def.h:93
5275 msgid "Hiri Motu"
5276 msgstr "Hiti Motu"
5277
5278 #: src/text/iso-639_def.h:94
5279 msgid "Hungarian"
5280 msgstr "Hongaars"
5281
5282 #: src/text/iso-639_def.h:95
5283 msgid "Icelandic"
5284 msgstr "Yslands"
5285
5286 #: src/text/iso-639_def.h:96
5287 msgid "Inuktitut"
5288 msgstr "Inukitut"
5289
5290 #: src/text/iso-639_def.h:97
5291 msgid "Interlingue"
5292 msgstr "Interlingue"
5293
5294 #: src/text/iso-639_def.h:98
5295 msgid "Interlingua"
5296 msgstr "Interlingua"
5297
5298 #: src/text/iso-639_def.h:99
5299 msgid "Indonesian"
5300 msgstr "Indonesies"
5301
5302 #: src/text/iso-639_def.h:100
5303 msgid "Inupiaq"
5304 msgstr "Inupiak"
5305
5306 #: src/text/iso-639_def.h:101
5307 msgid "Italian"
5308 msgstr "Italiaans"
5309
5310 #: src/text/iso-639_def.h:102
5311 msgid "Javanese"
5312 msgstr "Javanees"
5313
5314 #: src/text/iso-639_def.h:103
5315 msgid "Japanese"
5316 msgstr "Japannees"
5317
5318 #: src/text/iso-639_def.h:104
5319 msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
5320 msgstr "Groenlands, Kalaallisut"
5321
5322 #: src/text/iso-639_def.h:105
5323 msgid "Kannada"
5324 msgstr "Kannada"
5325
5326 #: src/text/iso-639_def.h:106
5327 msgid "Kashmiri"
5328 msgstr "Kasjmiri"
5329
5330 #: src/text/iso-639_def.h:107
5331 msgid "Kazakh"
5332 msgstr "Kasaks"
5333
5334 #: src/text/iso-639_def.h:108
5335 msgid "Khmer"
5336 msgstr "Khmer"
5337
5338 #: src/text/iso-639_def.h:109
5339 msgid "Kikuyu"
5340 msgstr "Kikoejoe"
5341
5342 #: src/text/iso-639_def.h:110
5343 msgid "Kinyarwanda"
5344 msgstr "Kinyarwanda"
5345
5346 #: src/text/iso-639_def.h:111
5347 msgid "Kirghiz"
5348 msgstr "Kirgisies"
5349
5350 #: src/text/iso-639_def.h:112
5351 msgid "Komi"
5352 msgstr "Komi"
5353
5354 #: src/text/iso-639_def.h:113
5355 msgid "Korean"
5356 msgstr "Koreaans"
5357
5358 #: src/text/iso-639_def.h:114
5359 msgid "Kuanyama"
5360 msgstr "Kwanyama"
5361
5362 #: src/text/iso-639_def.h:115
5363 msgid "Kurdish"
5364 msgstr "Koerdies"
5365
5366 #: src/text/iso-639_def.h:116
5367 msgid "Lao"
5368 msgstr "Laosiaans"
5369
5370 #: src/text/iso-639_def.h:117 modules/meta_engine/ID3Genres.h:119
5371 msgid "Latin"
5372 msgstr "Latyn"
5373
5374 #: src/text/iso-639_def.h:118
5375 msgid "Latvian"
5376 msgstr "Lets"
5377
5378 #: src/text/iso-639_def.h:119
5379 msgid "Lingala"
5380 msgstr "Lingala"
5381
5382 #: src/text/iso-639_def.h:120
5383 msgid "Lithuanian"
5384 msgstr "Litaus"
5385
5386 #: src/text/iso-639_def.h:121
5387 msgid "Letzeburgesch"
5388 msgstr "Luxemburgs"
5389
5390 #: src/text/iso-639_def.h:122
5391 msgid "Macedonian"
5392 msgstr "Macedonies"
5393
5394 #: src/text/iso-639_def.h:123
5395 msgid "Marshall"
5396 msgstr "Marshallees"
5397
5398 #: src/text/iso-639_def.h:124
5399 msgid "Malayalam"
5400 msgstr "Malayalam"
5401
5402 #: src/text/iso-639_def.h:125
5403 msgid "Maori"
5404 msgstr "Maori"
5405
5406 #: src/text/iso-639_def.h:126
5407 msgid "Marathi"
5408 msgstr "Marathi"
5409
5410 #: src/text/iso-639_def.h:127
5411 msgid "Malay"
5412 msgstr "Maleis"
5413
5414 #: src/text/iso-639_def.h:128
5415 msgid "Malagasy"
5416 msgstr "Malagasies"
5417
5418 #: src/text/iso-639_def.h:129
5419 msgid "Maltese"
5420 msgstr "Maltees"
5421
5422 #: src/text/iso-639_def.h:130
5423 msgid "Moldavian"
5424 msgstr "Moldawies"
5425
5426 #: src/text/iso-639_def.h:131
5427 msgid "Mongolian"
5428 msgstr "Mongools"
5429
5430 #: src/text/iso-639_def.h:132
5431 msgid "Nauru"
5432 msgstr "Nauruaans"
5433
5434 #: src/text/iso-639_def.h:133
5435 msgid "Navajo"
5436 msgstr "Navajo"
5437
5438 #: src/text/iso-639_def.h:134
5439 msgid "Ndebele, South"
5440 msgstr "Suid-Ndebele"
5441
5442 #: src/text/iso-639_def.h:135
5443 msgid "Ndebele, North"
5444 msgstr "Noord-Ndebele"
5445
5446 #: src/text/iso-639_def.h:136
5447 msgid "Ndonga"
5448 msgstr "Ndonga"
5449
5450 #: src/text/iso-639_def.h:137
5451 msgid "Nepali"
5452 msgstr "Nepalees"
5453
5454 #: src/text/iso-639_def.h:138
5455 msgid "Norwegian"
5456 msgstr "Noors"
5457
5458 #: src/text/iso-639_def.h:139
5459 msgid "Norwegian Nynorsk"
5460 msgstr "Noors Nynorsk"
5461
5462 #: src/text/iso-639_def.h:140
5463 msgid "Norwegian Bokmaal"
5464 msgstr "Noors Bokmål"
5465
5466 #: src/text/iso-639_def.h:141
5467 msgid "Chichewa; Nyanja"
5468 msgstr "Chichewa; Nyanja"
5469
5470 #: src/text/iso-639_def.h:142
5471 msgid "Occitan; Provençal"
5472 msgstr "Oksitaans"
5473
5474 #: src/text/iso-639_def.h:143
5475 msgid "Oriya"
5476 msgstr "Oriya"
5477
5478 #: src/text/iso-639_def.h:144
5479 msgid "Oromo"
5480 msgstr "Oromo"
5481
5482 #: src/text/iso-639_def.h:146
5483 msgid "Ossetian; Ossetic"
5484 msgstr "Osseties"
5485
5486 #: src/text/iso-639_def.h:147
5487 msgid "Panjabi"
5488 msgstr "Panjabi"
5489
5490 #: src/text/iso-639_def.h:148
5491 msgid "Persian"
5492 msgstr "Persies"
5493
5494 #: src/text/iso-639_def.h:149
5495 msgid "Pali"
5496 msgstr "Pali"
5497
5498 #: src/text/iso-639_def.h:150
5499 msgid "Polish"
5500 msgstr "Pools"
5501
5502 #: src/text/iso-639_def.h:151
5503 msgid "Portuguese"
5504 msgstr "Portugees"
5505
5506 #: src/text/iso-639_def.h:152
5507 msgid "Pushto"
5508 msgstr "Pasjtoe"
5509
5510 #: src/text/iso-639_def.h:153
5511 msgid "Quechua"
5512 msgstr "Quechua"
5513
5514 #: src/text/iso-639_def.h:154
5515 msgid "Original audio"
5516 msgstr "Oorspronklike oudio"
5517
5518 #: src/text/iso-639_def.h:155
5519 msgid "Raeto-Romance"
5520 msgstr "Retoromaans"
5521
5522 #: src/text/iso-639_def.h:156
5523 msgid "Romanian"
5524 msgstr "Roemeens"
5525
5526 #: src/text/iso-639_def.h:157
5527 msgid "Rundi"
5528 msgstr "Rundi"
5529
5530 #: src/text/iso-639_def.h:158
5531 msgid "Russian"
5532 msgstr "Russies"
5533
5534 #: src/text/iso-639_def.h:159
5535 msgid "Sango"
5536 msgstr "Sango"
5537
5538 #: