avcodec/put_bits: Make skip_put_bits() less dangerous