avutil/x86/intmath: Add missing header.
[ffmpeg.git] / libavutil / qsort.h
2015-10-23 Ganesh Ajjanagaddeavutil/qsort: use the do while form for AV_QSORT, AV_MSORT
2012-06-22 Michael Niedermayerqsort: flip compare direction to match libc qsort()
2012-06-18 Michael Niedermayerlibavutil: add a merge sort.
2012-06-18 Michael Niedermayerqsort doxy
2012-06-18 Michael Niedermayerqsort: add some forgotten ()
2012-06-18 Michael Niedermayerlibavutil: add AV_QSORT()