hwcontext_d3d11va: implement av_hwdevice_get_hwframe_constraints()
[ffmpeg.git] / libavutil / motion_vector.h
2015-11-23 Clément Bœschavutil/motion_vector: export subpel motion information
2014-08-21 Clément Bœschavutil/motion_vector.h: fix coordinate types
2014-08-18 Clément Bœschavcodec: export motion vectors in frame side data on...