move memory functions from avcodec to avutil
[ffmpeg.git] / libavutil / mem.c
2006-09-25 Luca Barbatomove memory functions from avcodec to avutil
2006-08-17 Michael Niedermayerrevert aligned realloc() changesm this should be identi...
2006-08-13 Michael Niedermayertrying to fix av_realloc()
2006-08-13 Michael Niedermayeralign av_realloc()
2006-07-19 Luca AbeniMove av_malloc(), av_realloc(), and av_free() from...