Implement av_get_pix_fmt(), and deprecate avcodec_get_pix_fmt().
[ffmpeg.git] / libavutil / avr32 /
2010-01-18 Måns RullgårdMark all intreadwrite functions av_always_inline
2009-08-17 Måns RullgårdAVR32: optimisations for intreadwrite.h
2009-08-17 Måns RullgårdAVR32: inline asm for bswap.h