movenc: Reorder entries in the MOVIentry struct, for tigheter packing
[ffmpeg.git] / libavformat / xmv.c
2011-11-30 Anton Khirnovlavf: make av_set_pts_info private.
2011-10-19 Anton Khirnovlavf: replace av_new_stream->avformat_new_stream part II.
2011-10-19 Anton Khirnovlavf,lavd: replace av_new_stream->avformat_new_stream...
2011-08-26 Sven Hessexmv: eliminate superfluous zeroing of zero data
2011-08-17 Sven Hesseadd XMV demuxer