segment: Use the public av_write_header/av_write_trailer functions
[ffmpeg.git] / libavformat / sox.h
2011-03-19 Mans RullgardReplace FFmpeg with Libav in licence headers
2009-05-30 Daniel VerkampImplement SoX native format muxer and demuxer.