avopt: Store defaults for AV_OPT_TYPE_FLAGS in the i64 union member
[ffmpeg.git] / libavformat / smjpegdec.c
2012-02-14 Paul B Maholsmjpegdec: implement seeking
2012-01-27 Anton Khirnovlavf: remove AVFormatParameters from AVFormatContext...
2012-01-16 Paul B Maholavformat: split out common SMJPEG code