segment: Use the public av_write_header/av_write_trailer functions
[ffmpeg.git] / libavformat / smjpegdec.c
2012-02-14 Paul B Maholsmjpegdec: implement seeking
2012-01-27 Anton Khirnovlavf: remove AVFormatParameters from AVFormatContext...
2012-01-16 Paul B Maholavformat: split out common SMJPEG code