avopt: Store defaults for AV_OPT_TYPE_FLAGS in the i64 union member
[ffmpeg.git] / libavformat / smjpeg.c
2012-08-07 Anton KhirnovReplace all CODEC_ID_* with AV_CODEC_ID_*
2012-01-16 Paul B Maholavformat: split out common SMJPEG code
2011-12-28 Paul B Maholavformat: Add SMJPEG demuxer.