segment: Use the public av_write_header/av_write_trailer functions
[ffmpeg.git] / libavformat / rtmpcrypt.c
2012-09-04 Martin Storsjöavopt: Store defaults for AV_OPT_TYPE_INT in the i64...
2012-07-24 Martin Storsjörtmp: Add credit/copyright to librtmp authors for parts...
2012-07-23 Samuel PitoisetRTMPTE protocol support
2012-07-23 Samuel PitoisetRTMPE protocol support