avopt: Store defaults for AV_OPT_TYPE_FLAGS in the i64 union member
[ffmpeg.git] / libavformat / bmv.c
2012-08-07 Anton KhirnovReplace all CODEC_ID_* with AV_CODEC_ID_*
2012-04-06 Martin Storsjöcosmetics: Align muxer/demuxer declarations
2012-01-27 Anton Khirnovlavf: remove AVFormatParameters from AVFormatContext...
2011-11-30 Anton Khirnovlavf: make av_set_pts_info private.
2011-11-07 Kostya ShishkovBMV demuxer and decoder