avfilter/af_ladspa: use av_sscanf()
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_tonemap.c
2018-08-06 Vittorio Giovaravf_tonemap: Update hdr metadata with the new peak value
2018-08-06 Vittorio Giovaravf_tonemap[_opencl]: Move determine_signal_peak() to...
2018-08-06 Vittorio Giovaravf_tonemap: Fix logic for detecting the maximum peak...
2017-08-15 Vittorio GiovaraAdd tonemap filter