avfilter: add stereowiden filter
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_paletteuse.c
2015-09-08 Clément Bœschavfilter/paletteuse: use AV_OPT_TYPE_BOOL for mean_err...
2015-08-18 Ronald S. BultjeReplace av_dlog with ff_dlog.
2015-03-05 Clément Bœschavfilter/vf_paletteuse: indent fix after 7ccc5848
2015-03-05 Michael Niedermayeravfilter/vf_paletteuse: Use int where AVERROR can be...
2015-02-26 Clément Bœschavfilter/paletteuse: use AV_QSORT()
2015-02-23 Clément Bœschavfilter/palette{gen,use}: add Copyright
2015-02-23 Clément Bœschavfilter/paletteuse: add diff_mode
2015-02-23 Clément Bœschavfilter/paletteuse: fix error dithering accuracy
2015-02-18 Clément Bœschavfilter/paletteuse: fix leak in case of error
2015-02-17 Clément Bœschavfilter/paletteuse: raise cache size from 64k to 512k
2015-02-14 Clément Bœschavfilter: add paletteuse filter