libavfilter/ebur128: add target value to statistics line
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_misc_vaapi.c
2018-03-07 Michael Niedermayeravfilter/vf_*_vaapi: Add missing AV_OPT_FLAG_FILTERING_...
2018-01-25 Jun Zhaolavfi/misc_vaapi: use default value setting if without...
2018-01-24 Jun Zhaolavfi/vf_xxx_vaapi: fix typo.
2018-01-21 Jun Zhaolavfi: add denoise and sharpness VAAPI video filters.