avfilter: rename variables in geq
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_deflicker.c
2017-08-07 Paul B Maholavfilter: add support for GRAY9 and GBRAP10
2017-05-15 Paul B Maholavfilter/vf_deflicker: add bypass option
2017-04-23 Muhammad Faizavfilter: do not use AVFrame accessor
2017-04-20 Paul B Maholavfilter: add deflicker filter