avcodec/g723_1dec: improve stereo support
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_deblock.c
2018-09-09 Paul B Maholavfilter: add support for gray14 format
2018-05-12 Paul B Maholavfilter/vf_deblock: add timeline support
2018-04-21 Paul B Maholavfilter: add deblock filter