lavfi/subtitles: zero-init AVSubtitle.
[ffmpeg.git] / libavfilter / libavfilter.v
2012-05-25 Michael Niedermayerlibavfilter: export ff_default_query_formats()
2010-01-16 Måns RullgårdAdd symbol versioning for shared libraries