lavfi: add avfilter_get_audio_buffer_ref_from_arrays().
[ffmpeg.git] / libavfilter / libavfilter.v
2010-01-16 Måns RullgårdAdd symbol versioning for shared libraries