lavfi/atempo: fix tempo range limit inconsistency
[ffmpeg.git] / libavfilter / af_afir.c
2018-10-04 Paul B Maholavilter/af_afir: add irfmt option
2018-10-04 Paul B Maholavfilter/af_afir: use internal lavfi queue
2018-10-03 Paul B Maholavfilter/af_afir: make IR gain control more flexible
2018-09-15 Paul B Maholavfilter/af_afir: switch to activate
2018-09-15 Paul B Maholavfilter/af_afir: check return value of ff_insert_outpad()
2018-07-19 Carl Eugen Hoyoslavfi/af_afir,af_aiir: Remove a variable that is always -1.
2018-05-30 Paul B Maholavfilter/af_afir: fix picking of IR channel
2018-05-29 Paul B Maholavfilter/af_afir: draw IR frequency response
2018-04-16 Paul B Maholavfilter/af_afir: make max IR length configurable
2017-12-31 Paul B Maholavfilter/af_afir: rework FIR gain measurement
2017-11-20 Paul B Maholavfilter/af_afir: add missing error check
2017-05-10 Paul B Maholavfilter/af_afir: workaround nonsense limitation in...
2017-05-09 Paul B Maholavfilter: add arbitrary audio FIR filter