Merge commit '3d6e76b953afd36e23ef8532b81aea58a6338931'
[ffmpeg.git] / libavdevice / opengl_enc_shaders.h
2016-01-31 Timothy Guall: Make header guard names consistent
2014-02-16 Lukasz Mareklavd/opengl_enc_shaders: fix gray* shader
2014-02-13 Lukasz Mareklavd/opengl_enc: add gray8/16 formats
2014-02-01 Lukasz Mareklavd/opengl_enc_shaders: make shaders code static and...
2014-01-27 Lukasz Mareklavd: add opengl device