avcodec/aacdec_fixed: fix invalid shift in predict()
[ffmpeg.git] / libavcodec / vaapi_encode_mjpeg.c
2016-11-21 Mark Thompsonvaapi_encode: Check packed header capabilities
2016-11-21 Mark Thompsonvaapi_encode: Refactor initialisation
2016-05-11 Derek BuitenhuisMerge commit '92fdea37477b5a2d1329e5ef0773e24473fa8f12'
2016-05-08 Derek BuitenhuisMerge commit '83f230c2445a94fdd94c66504482217fcece5909'
2016-04-15 Mark Thompsonvaapi_encode: Refactor slightly to allow easier setting...
2016-03-30 Mark Thompsonlavc: VAAPI MJPEG encoder