Merge commit 'c34df422628e6b7b657faee241fe7bb2629e0f57'
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file