Merge commit 'f128b8e19ac7f702adae899ab91cc1e80f238761'
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file