Merge commit '7c51d79ca7badfb370c410b8f44c9142b938e2e6'
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file