Merge commit '06789ad3b71296a9e2fbd0278632d97a5d9af8d7'
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file