Merge commit 'f0f54117c8f206e8045d301c2eb975b26e9f263d'
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file