ZMBV encoder forgot to fill coded frame pointer
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 18 Sep 2008 13:17:44 +0000 (13:17 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 18 Sep 2008 13:17:44 +0000 (13:17 +0000)
Originally committed as revision 15359 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk

libavcodec/zmbvenc.c

index a6b51ba..79478de 100644 (file)
@@ -300,6 +300,8 @@ static av_cold int encode_init(AVCodecContext *avctx)
         return -1;
     }
 
+    avctx->coded_frame = (AVFrame*)&c->pic;
+
     return 0;
 }