smacker: fix off-by-one error in palette expanding code
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 27 May 2013 04:26:28 +0000 (06:26 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 27 May 2013 16:19:08 +0000 (18:19 +0200)

No differences found