dsputil: Use correct type in me_cmp_func function pointer
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Fri, 20 Dec 2013 14:44:16 +0000 (15:44 +0100)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Thu, 20 Mar 2014 12:03:23 +0000 (05:03 -0700)

No differences found