Merge commit 'e9abafca278f87e1ecc6d50091d99b73ff63c9a6'
authorMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Mon, 4 Aug 2014 20:12:24 +0000 (22:12 +0200)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Mon, 4 Aug 2014 20:12:24 +0000 (22:12 +0200)
* commit 'e9abafca278f87e1ecc6d50091d99b73ff63c9a6':
  avutil: add AV_PIX_FMT_YA16 pixel format

Conflicts:
libavutil/pixdesc.c
libavutil/pixfmt.h
libavutil/version.h

Merged-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
1  2 
doc/APIchanges
libavutil/pixdesc.c
libavutil/pixfmt.h
libavutil/version.h

diff --cc doc/APIchanges
Simple merge
Simple merge
@@@ -236,56 -203,9 +236,60 @@@ enum AVPixelFormat 
  
      AV_PIX_FMT_VDA,          ///< HW acceleration through VDA, data[3] contains a CVPixelBufferRef
  
+     AV_PIX_FMT_YA16BE,       ///< 16bit gray, 16bit alpha (big-endian)
+     AV_PIX_FMT_YA16LE,       ///< 16bit gray, 16bit alpha (little-endian)
++
 +#ifndef AV_PIX_FMT_ABI_GIT_MASTER
 +    AV_PIX_FMT_RGBA64BE=0x123,  ///< packed RGBA 16:16:16:16, 64bpp, 16R, 16G, 16B, 16A, the 2-byte value for each R/G/B/A component is stored as big-endian
 +    AV_PIX_FMT_RGBA64LE,  ///< packed RGBA 16:16:16:16, 64bpp, 16R, 16G, 16B, 16A, the 2-byte value for each R/G/B/A component is stored as little-endian
 +    AV_PIX_FMT_BGRA64BE,  ///< packed RGBA 16:16:16:16, 64bpp, 16B, 16G, 16R, 16A, the 2-byte value for each R/G/B/A component is stored as big-endian
 +    AV_PIX_FMT_BGRA64LE,  ///< packed RGBA 16:16:16:16, 64bpp, 16B, 16G, 16R, 16A, the 2-byte value for each R/G/B/A component is stored as little-endian
 +#endif
 +    AV_PIX_FMT_0RGB=0x123+4,      ///< packed RGB 8:8:8, 32bpp, 0RGB0RGB...
 +    AV_PIX_FMT_RGB0,      ///< packed RGB 8:8:8, 32bpp, RGB0RGB0...
 +    AV_PIX_FMT_0BGR,      ///< packed BGR 8:8:8, 32bpp, 0BGR0BGR...
 +    AV_PIX_FMT_BGR0,      ///< packed BGR 8:8:8, 32bpp, BGR0BGR0...
 +    AV_PIX_FMT_YUVA444P,  ///< planar YUV 4:4:4 32bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y & A samples)
 +    AV_PIX_FMT_YUVA422P,  ///< planar YUV 4:2:2 24bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y & A samples)
 +
 +    AV_PIX_FMT_YUV420P12BE, ///< planar YUV 4:2:0,18bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV420P12LE, ///< planar YUV 4:2:0,18bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV420P14BE, ///< planar YUV 4:2:0,21bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV420P14LE, ///< planar YUV 4:2:0,21bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV422P12BE, ///< planar YUV 4:2:2,24bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV422P12LE, ///< planar YUV 4:2:2,24bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV422P14BE, ///< planar YUV 4:2:2,28bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV422P14LE, ///< planar YUV 4:2:2,28bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV444P12BE, ///< planar YUV 4:4:4,36bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV444P12LE, ///< planar YUV 4:4:4,36bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV444P14BE, ///< planar YUV 4:4:4,42bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples), big-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUV444P14LE, ///< planar YUV 4:4:4,42bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples), little-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRP12BE,    ///< planar GBR 4:4:4 36bpp, big-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRP12LE,    ///< planar GBR 4:4:4 36bpp, little-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRP14BE,    ///< planar GBR 4:4:4 42bpp, big-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRP14LE,    ///< planar GBR 4:4:4 42bpp, little-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRAP,       ///< planar GBRA 4:4:4:4 32bpp
 +    AV_PIX_FMT_GBRAP16BE,   ///< planar GBRA 4:4:4:4 64bpp, big-endian
 +    AV_PIX_FMT_GBRAP16LE,   ///< planar GBRA 4:4:4:4 64bpp, little-endian
 +    AV_PIX_FMT_YUVJ411P,    ///< planar YUV 4:1:1, 12bpp, (1 Cr & Cb sample per 4x1 Y samples) full scale (JPEG), deprecated in favor of PIX_FMT_YUV411P and setting color_range
 +
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8,    ///< bayer, BGBG..(odd line), GRGR..(even line), 8-bit samples */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8,    ///< bayer, RGRG..(odd line), GBGB..(even line), 8-bit samples */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8,    ///< bayer, GBGB..(odd line), RGRG..(even line), 8-bit samples */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8,    ///< bayer, GRGR..(odd line), BGBG..(even line), 8-bit samples */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE, ///< bayer, BGBG..(odd line), GRGR..(even line), 16-bit samples, little-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE, ///< bayer, BGBG..(odd line), GRGR..(even line), 16-bit samples, big-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE, ///< bayer, RGRG..(odd line), GBGB..(even line), 16-bit samples, little-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE, ///< bayer, RGRG..(odd line), GBGB..(even line), 16-bit samples, big-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE, ///< bayer, GBGB..(odd line), RGRG..(even line), 16-bit samples, little-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE, ///< bayer, GBGB..(odd line), RGRG..(even line), 16-bit samples, big-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE, ///< bayer, GRGR..(odd line), BGBG..(even line), 16-bit samples, little-endian */
 +    AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE, ///< bayer, GRGR..(odd line), BGBG..(even line), 16-bit samples, big-endian */
 +#if !FF_API_XVMC
 +    AV_PIX_FMT_XVMC,///< XVideo Motion Acceleration via common packet passing
 +#endif /* !FF_API_XVMC */
 +
      AV_PIX_FMT_NB,        ///< number of pixel formats, DO NOT USE THIS if you want to link with shared libav* because the number of formats might differ between versions
  
  #if FF_API_PIX_FMT
  #define AV_PIX_FMT_RGB32_1 AV_PIX_FMT_NE(RGBA, ABGR)
  #define AV_PIX_FMT_BGR32   AV_PIX_FMT_NE(ABGR, RGBA)
  #define AV_PIX_FMT_BGR32_1 AV_PIX_FMT_NE(BGRA, ARGB)
 +#define AV_PIX_FMT_0RGB32  AV_PIX_FMT_NE(0RGB, BGR0)
 +#define AV_PIX_FMT_0BGR32  AV_PIX_FMT_NE(0BGR, RGB0)
  
  #define AV_PIX_FMT_GRAY16 AV_PIX_FMT_NE(GRAY16BE, GRAY16LE)
+ #define AV_PIX_FMT_YA16   AV_PIX_FMT_NE(YA16BE,   YA16LE)
  #define AV_PIX_FMT_RGB48  AV_PIX_FMT_NE(RGB48BE,  RGB48LE)
  #define AV_PIX_FMT_RGB565 AV_PIX_FMT_NE(RGB565BE, RGB565LE)
  #define AV_PIX_FMT_RGB555 AV_PIX_FMT_NE(RGB555BE, RGB555LE)
@@@ -55,9 -53,9 +55,9 @@@
   * @{
   */
  
 -#define LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR 53
 -#define LIBAVUTIL_VERSION_MINOR 22
 -#define LIBAVUTIL_VERSION_MICRO  0
 +#define LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR  52
- #define LIBAVUTIL_VERSION_MINOR  96
- #define LIBAVUTIL_VERSION_MICRO 101
++#define LIBAVUTIL_VERSION_MINOR  97
++#define LIBAVUTIL_VERSION_MICRO 100
  
  #define LIBAVUTIL_VERSION_INT   AV_VERSION_INT(LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR, \
                                                 LIBAVUTIL_VERSION_MINOR, \