svq1enc: Rename SVQ1Context to SVQ1EncContext
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Mon, 23 Dec 2013 18:18:16 +0000 (19:18 +0100)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Thu, 29 May 2014 13:41:14 +0000 (06:41 -0700)
This allows making it visible without name clashes.


No differences found