Make probing for VC1 test bitstream format stricter
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 15 Sep 2009 15:22:36 +0000 (15:22 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 15 Sep 2009 15:22:36 +0000 (15:22 +0000)
Originally committed as revision 19860 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk

libavformat/vc1test.c

index 861846c..f7ac984 100644 (file)
@@ -33,7 +33,9 @@
 
 static int vc1t_probe(AVProbeData *p)
 {
-    if (p->buf[3] != 0xC5 || AV_RL32(&p->buf[4]) != 4)
+    if (p->buf_size < 24)
+        return 0;
+    if (p->buf[3] != 0xC5 || AV_RL32(&p->buf[4]) != 4 || AV_RL32(&p->buf[20]) != 0xC)
         return 0;
 
     return AVPROBE_SCORE_MAX/2;