rawdec: cosmetics, reformat
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 3 Jan 2013 16:02:38 +0000 (17:02 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 Jan 2013 12:07:41 +0000 (13:07 +0100)
libavcodec/rawdec.c

index 16ee64e..2751f34 100644 (file)
@@ -32,8 +32,8 @@
 
 typedef struct RawVideoContext {
     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
-    unsigned char * buffer;  /* block of memory for holding one frame */
-    int             length;  /* number of bytes in buffer */
+    unsigned char *buffer;  /* block of memory for holding one frame */
+    int            length;  /* number of bytes in buffer */
     int flip;
     AVFrame pic;             ///< AVCodecContext.coded_frame
 } RawVideoContext;
@@ -46,7 +46,7 @@ static const PixelFormatTag pix_fmt_bps_avi[] = {
     { AV_PIX_FMT_RGB555, 16 },
     { AV_PIX_FMT_BGR24,  24 },
     { AV_PIX_FMT_RGB32,  32 },
-    { AV_PIX_FMT_NONE, 0 },
+    { AV_PIX_FMT_NONE,    0 },
 };
 
 static const PixelFormatTag pix_fmt_bps_mov[] = {
@@ -60,10 +60,11 @@ static const PixelFormatTag pix_fmt_bps_mov[] = {
     { AV_PIX_FMT_RGB24,    24 },
     { AV_PIX_FMT_ARGB,     32 },
     { AV_PIX_FMT_MONOWHITE,33 },
-    { AV_PIX_FMT_NONE, 0 },
+    { AV_PIX_FMT_NONE,      0 },
 };
 
-static enum AVPixelFormat find_pix_fmt(const PixelFormatTag *tags, unsigned int fourcc)
+static enum AVPixelFormat find_pix_fmt(const PixelFormatTag *tags,
+                                       unsigned int fourcc)
 {
     while (tags->pix_fmt >= 0) {
         if (tags->fourcc == fourcc)
@@ -77,20 +78,24 @@ static av_cold int raw_init_decoder(AVCodecContext *avctx)
 {
     RawVideoContext *context = avctx->priv_data;
 
-    if (avctx->codec_tag == MKTAG('r','a','w',' '))
-        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_mov, avctx->bits_per_coded_sample);
-    else if (avctx->codec_tag == MKTAG('W','R','A','W'))
-        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_avi, avctx->bits_per_coded_sample);
+    if (avctx->codec_tag == MKTAG('r', 'a', 'w', ' '))
+        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_mov,
+                                      avctx->bits_per_coded_sample);
+    else if (avctx->codec_tag == MKTAG('W', 'R', 'A', 'W'))
+        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_avi,
+                                      avctx->bits_per_coded_sample);
     else if (avctx->codec_tag)
         avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(ff_raw_pix_fmt_tags, avctx->codec_tag);
     else if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE && avctx->bits_per_coded_sample)
-        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_avi, avctx->bits_per_coded_sample);
+        avctx->pix_fmt = find_pix_fmt(pix_fmt_bps_avi,
+                                      avctx->bits_per_coded_sample);
 
     avpriv_set_systematic_pal2(context->palette, avctx->pix_fmt);
-    context->length = avpicture_get_size(avctx->pix_fmt, avctx->width, avctx->height);
-    if((avctx->bits_per_coded_sample == 4 || avctx->bits_per_coded_sample == 2) &&
-       avctx->pix_fmt==AV_PIX_FMT_PAL8 &&
-       (!avctx->codec_tag || avctx->codec_tag == MKTAG('r','a','w',' '))){
+    context->length = avpicture_get_size(avctx->pix_fmt, avctx->width,
+                                         avctx->height);
+    if ((avctx->bits_per_coded_sample == 4 || avctx->bits_per_coded_sample == 2) &&
+        avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8 &&
+       (!avctx->codec_tag || avctx->codec_tag == MKTAG('r','a','w',' '))) {
         context->buffer = av_malloc(context->length);
         if (!context->buffer)
             return -1;
@@ -98,28 +103,30 @@ static av_cold int raw_init_decoder(AVCodecContext *avctx)
     context->pic.pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
     context->pic.key_frame = 1;
 
-    avctx->coded_frame= &context->pic;
+    avctx->coded_frame = &context->pic;
 
-    if((avctx->extradata_size >= 9 && !memcmp(avctx->extradata + avctx->extradata_size - 9, "BottomUp", 9)) ||
-        avctx->codec_tag == MKTAG(3, 0, 0, 0) || avctx->codec_tag == MKTAG('W','R','A','W'))
-        context->flip=1;
+    if ((avctx->extradata_size >= 9 &&
+         !memcmp(avctx->extradata + avctx->extradata_size - 9, "BottomUp", 9)) ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG(3, 0, 0, 0) ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG('W','R','A','W'))
+        context->flip = 1;
 
     return 0;
 }
 
-static void flip(AVCodecContext *avctx, AVPicture * picture){
-    picture->data[0] += picture->linesize[0] * (avctx->height-1);
+static void flip(AVCodecContext *avctx, AVPicture *picture)
+{
+    picture->data[0]     += picture->linesize[0] * (avctx->height - 1);
     picture->linesize[0] *= -1;
 }
 
-static int raw_decode(AVCodecContext *avctx,
-                            void *data, int *got_frame,
-                            AVPacket *avpkt)
+static int raw_decode(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
+                      AVPacket *avpkt)
 {
-    const uint8_t *buf = avpkt->data;
-    int buf_size = avpkt->size;
-    RawVideoContext *context = avctx->priv_data;
     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
+    RawVideoContext *context       = avctx->priv_data;
+    const uint8_t *buf             = avpkt->data;
+    int buf_size                   = avpkt->size;
     int res;
 
     AVFrame   *frame   = data;
@@ -127,71 +134,74 @@ static int raw_decode(AVCodecContext *avctx,
 
     frame->pict_type        = avctx->coded_frame->pict_type;
     frame->interlaced_frame = avctx->coded_frame->interlaced_frame;
-    frame->top_field_first = avctx->coded_frame->top_field_first;
+    frame->top_field_first  = avctx->coded_frame->top_field_first;
     frame->reordered_opaque = avctx->reordered_opaque;
     frame->pkt_pts          = avctx->pkt->pts;
 
-    if(buf_size < context->length - (avctx->pix_fmt==AV_PIX_FMT_PAL8 ? 256*4 : 0))
+    if (buf_size < context->length - (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8 ? 256 * 4 : 0))
         return -1;
 
     //2bpp and 4bpp raw in avi and mov (yes this is ugly ...)
     if (context->buffer) {
         int i;
         uint8_t *dst = context->buffer;
-        buf_size = context->length - 256*4;
-        if (avctx->bits_per_coded_sample == 4){
-            for(i=0; 2*i+1 < buf_size; i++){
-                dst[2*i+0]= buf[i]>>4;
-                dst[2*i+1]= buf[i]&15;
+        buf_size = context->length - 256 * 4;
+        if (avctx->bits_per_coded_sample == 4) {
+            for (i = 0; 2 * i + 1 < buf_size; i++) {
+                dst[2 * i + 0] = buf[i] >> 4;
+                dst[2 * i + 1] = buf[i] & 15;
             }
-        } else
-            for(i=0; 4*i+3 < buf_size; i++){
-                dst[4*i+0]= buf[i]>>6;
-                dst[4*i+1]= buf[i]>>4&3;
-                dst[4*i+2]= buf[i]>>2&3;
-                dst[4*i+3]= buf[i]   &3;
+        } else {
+            for (i = 0; 4 * i + 3 < buf_size; i++) {
+                dst[4 * i + 0] = buf[i] >> 6;
+                dst[4 * i + 1] = buf[i] >> 4 & 3;
+                dst[4 * i + 2] = buf[i] >> 2 & 3;
+                dst[4 * i + 3] = buf[i]      & 3;
             }
-        buf= dst;
+        }
+        buf = dst;
     }
 
-    if(avctx->codec_tag == MKTAG('A', 'V', '1', 'x') ||
-       avctx->codec_tag == MKTAG('A', 'V', 'u', 'p'))
+    if (avctx->codec_tag == MKTAG('A', 'V', '1', 'x') ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG('A', 'V', 'u', 'p'))
         buf += buf_size - context->length;
 
     if ((res = avpicture_fill(picture, buf, avctx->pix_fmt,
                               avctx->width, avctx->height)) < 0)
         return res;
-    if((avctx->pix_fmt==AV_PIX_FMT_PAL8 && buf_size < context->length) ||
-       (desc->flags & PIX_FMT_PSEUDOPAL)) {
-        frame->data[1]= context->palette;
+    if ((avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8 && buf_size < context->length) ||
+        (desc->flags & PIX_FMT_PSEUDOPAL)) {
+        frame->data[1] = context->palette;
     }
     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8) {
-        const uint8_t *pal = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, NULL);
+        const uint8_t *pal = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_PALETTE,
+                                                     NULL);
 
         if (pal) {
             memcpy(frame->data[1], pal, AVPALETTE_SIZE);
             frame->palette_has_changed = 1;
         }
     }
-    if(avctx->pix_fmt==AV_PIX_FMT_BGR24 && ((frame->linesize[0]+3)&~3)*avctx->height <= buf_size)
-        frame->linesize[0] = (frame->linesize[0]+3)&~3;
+    if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_BGR24 &&
+        ((frame->linesize[0] + 3) & ~3) * avctx->height <= buf_size)
+        frame->linesize[0] = (frame->linesize[0] + 3) & ~3;
 
-    if(context->flip)
+    if (context->flip)
         flip(avctx, picture);
 
-    if (   avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '1', '2')
-        || avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '1', '6')
-        || avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '2', '4')
-        || avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', 'U', '9'))
+    if (avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '1', '2') ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '1', '6') ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', '2', '4') ||
+        avctx->codec_tag == MKTAG('Y', 'V', 'U', '9'))
         FFSWAP(uint8_t *, picture->data[1], picture->data[2]);
 
-    if(avctx->codec_tag == AV_RL32("yuv2") &&
-       avctx->pix_fmt   == AV_PIX_FMT_YUYV422) {
+    if (avctx->codec_tag == AV_RL32("yuv2") &&
+        avctx->pix_fmt   == AV_PIX_FMT_YUYV422) {
         int x, y;
         uint8_t *line = picture->data[0];
-        for(y = 0; y < avctx->height; y++) {
-            for(x = 0; x < avctx->width; x++)
-                line[2*x + 1] ^= 0x80;
+        for (y = 0; y < avctx->height; y++) {
+            for (x = 0; x < avctx->width; x++)
+                line[2 * x + 1] ^= 0x80;
             line += picture->linesize[0];
         }
     }