v4l2: remove one forgotten use of AVFormatParameters.pix_fmt.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 29 May 2011 13:22:45 +0000 (15:22 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 2 Jun 2011 19:52:15 +0000 (21:52 +0200)
commitfefa67d536346b39973ab70b892d8ef27215b0b3
tree8977a580c4ea744f5f817570a0c78e8233370c82
parent4078ed26312adb9adc1948556464705011b28e67
v4l2: remove one forgotten use of AVFormatParameters.pix_fmt.
libavdevice/v4l2.c