4-MV mode final fixes (now it works for non-exotic modes)
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 3 Jul 2006 17:21:18 +0000 (17:21 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 3 Jul 2006 17:21:18 +0000 (17:21 +0000)
commitef6cc8ce469f78a019661d7235c74d11db5bf198
treedd26ea7789beb0413bb4bd4534af9fc7ced79558
parent4a5343fabc89899195337d5f78fd8a7d17a30c63
4-MV mode final fixes (now it works for non-exotic modes)

Originally committed as revision 5600 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c