mss1: fix decoding masked regions in interframes
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 10 Jul 2012 11:38:56 +0000 (13:38 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 10 Jul 2012 11:58:05 +0000 (13:58 +0200)
commited219ed36606be307403b46f969a82bf0568865b
tree45f3ded2e37f2a8fefc39263a5b684db62b4b314
parentf39bbc9d2130bfb2b383c70105a6d54e6cadbbb5
mss1: fix decoding masked regions in interframes

Spotted by Alberto Delmás
libavcodec/mss1.c