avconv: add symbolic names for -vsync parameters
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 Nov 2011 10:01:33 +0000 (11:01 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 4 Jan 2012 20:25:25 +0000 (21:25 +0100)
commite8c04f6240b1557aadbab6242912e784656bc24d
tree6c2513ff22bfc02c43eab2c3dffe356b1d32deb9
parent2df73eefb4f7c954d2bb80afa823bb7d4f8e5006
avconv: add symbolic names for -vsync parameters
avconv.c
doc/avconv.texi