ZMBV encoder forgot to fill coded frame pointer
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 18 Sep 2008 13:17:44 +0000 (13:17 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 18 Sep 2008 13:17:44 +0000 (13:17 +0000)
commite6ab862368fdde3856fce02a5f11451fc8d8ea48
treec24170bb38bb899766c1a780cfc37f245f864fdc
parent4d6a1161c78d726e7a394b6249a83a3319bc75b9
ZMBV encoder forgot to fill coded frame pointer

Originally committed as revision 15359 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/zmbvenc.c