swscale/arm/yuv2rgb: add ff_yuv422p_to_{argb,rgba,abgr,bgra}_neon_{16,32}
authorMatthieu Bouron <matthieu.bouron@stupeflix.com>
Sat, 26 Dec 2015 17:17:49 +0000 (18:17 +0100)
committerMatthieu Bouron <matthieu.bouron@stupeflix.com>
Mon, 4 Jan 2016 17:56:52 +0000 (18:56 +0100)
commite4e9b9454e9705878a221dd0ba8c7da963df40a8
treeacd5d4a715c79bbe11c329142371f7a7b08b75a7
parent44913d19457d553f1056c388be2e37748a854052
swscale/arm/yuv2rgb: add ff_yuv422p_to_{argb,rgba,abgr,bgra}_neon_{16,32}
libswscale/arm/swscale_unscaled.c
libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S