avprobe: fix formatting.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 May 2012 06:52:19 +0000 (08:52 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 May 2012 19:14:27 +0000 (21:14 +0200)
commitd30acfa94c995d8ebde9c8492747fec611db066d
tree96b3238d7df1f3884b31836628c782d77c60b98f
parent780ff97feff7c777ce999836f8c696a1f7077148
avprobe: fix formatting.
avprobe.c