33l Fix applying residue condition in RV30/40 decoder
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 20 Nov 2008 14:07:37 +0000 (14:07 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 20 Nov 2008 14:07:37 +0000 (14:07 +0000)
commitcd9827912609c9a99a4b906b6150d203876b72be
tree4d4d27b9d0e58c6a4c31f1cc81a13e5ab2123a2b
parent78a0fa8c8ff70a55e002f5aa00267d46e9c303d0
33l Fix applying residue condition in RV30/40 decoder

Originally committed as revision 15891 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c